ke hoach nghien cưu

20 195 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:56

S GIO DC V O TO HNG YấN TRNG THPT KHOI CHU ======ả====== Tất học sinh thân yêuHọc Học, nữa, Học D ỏn: Hc sinh thc hin ti: Nguyn Huy ụng Nguyn Danh An Giỏo viờn hng dn: Phm Th Lan Hng Trang MC LC Nm hc: 2014 - 2015 Trang Xut phỏt t thc t, bt u t nm 2014 2015 B GD&T ó a vo s dng b sỏch giỏo khoa Ting Vit cụng ngh lp cho hc sinh tiu hc Bn thõn em cú em hc lp 1, l mt i tng c tip cn s i mi ny Thnh thong em ca em v nh cú t cõu hi vi m m i, nguyờn õm l gỡ ?, ch b cú phi l ph õm khụng h m?, M ỏnh cho t ny? (bỏt, hũa, ban ) dy c hc m ó phi gi in nhiu ln cho cụ giỏo dy lp hi, tham kho Khi c sỏch Ting Vit cụng ngh giỏo dc lp thỡ phn phỏt õm khụng cú nờn nhiu ph huynh cú hc lp chc chn s gp khú khn ging nh m ca em Khi tham kho trờn mng thỡ em cha thy cú phn mm no hng dn hc, ỏnh theo ci cỏch ca B GD T thc t ny, em bt u hỡnh thnh nờn ý tng Ti li khụng lm mt chng trỡnh phn mm hc Ting Vit cụng ngh cho mi ngi c tip cn vi ch trng i mi ca B GD mt cỏch nhanh chúng hn, gn gi hn, tin li hn T ú em ó bt tay vo nghiờn cu, tham kho v phỏt trin sn phm phn mm hc ny - PHN MM HC TING VIT CễNG NGH LP DOHU Trang B KT QU MONG I Qua quỏ trỡnh tỡm hiu thc t, thụng qua vic ly ý kin t ph huynh cú hc lp 1, cỏc em hc sinh lp 1, cụ giỏo dy lp Chỳng em thy nhiu ph huynh tip cn vi sỏch giỏo khoa Ting Vit cụng ngh lp khụng bit cỏch ỏnh theo phng phỏp Cụng ngh giỏo dc Ph huynh cng cha bit n lut chớnh t, cỏch phỏt õm mt s ch cỏi i vi ph huynh Khoỏi Chõu núi riờng, c nc núi chung thỡ vi phng phỏp dy Ting Vit cụng ngh cũn khỏ mi m v l lm Bt kỡ bc lm cha, lm m no cng mun mỡnh hc gii, thnh t thnh cụng thỡ khụng th vng búng s quan tõm, ch dy ca b m Nu b m bit, hiu v Ting vit cụng ngh lp s hng dn cng nh dy c mỡnh ỳng cỏch Chỳng em xõy dng phm mm vi chc nng phỏt õm ỳng, chun theo phng phỏp Cụng ngh giỏo dc Gm loi c trn v ỏnh Bờn cnh ú l tt c cỏc mu c phõn loi Ting vit cụng ngh lp v lut chớnh t, lut du Thụng qua phn mm giỳp ph huynh s bit, hiu v Ting vit cụng ngh dy mỡnh ỳng cỏch i vi cỏc em hc sinh lp hc ting vit bng phn mm s cú cỏc bi luyn dng trũ chi thỳ v mi mu l dng bi luyn phự hp Sau hc xong cỏc mu s cú nhiu dng bi luyn tng quỏt, cng c cỏc mu ó hc, cỏch phõn tớch vn, ting giỏo dc tỡnh yờu quờ hng t nc mi tr em Vit Nam Chỳng em xõy dng ni dung gii thiu cỏc danh lam thng cnh ca t nc Qua ni dung ny cỏc em nh va c bit thờm cỏc t mi, va c luyn c ng thi hiu, bit v nhng a danh ni ting trờn di t hỡnh ch S mn yờu, t ho Phn mm s l mt cụng c hu ớch kt ni cỏc em nh ngi Vit sng nc ngoi vi Quờ hng Thụng qua phn mm cỏc em cú th va hc va chi v c hiu bit thờm v mnh t ngun ci ca mỡnh Vun p tỡnh yờu quờ hng t nc mi em nh Vit Nam C Mễ T CHI TIT PHNG PHP HAY CC TH TC Trang Trong thỏng 9, hc i tuyn hc sinh gii tin em cú trao i ý tng sn phm phn mm ca mỡnh vi cụ Phm Th Lan Hng c s gi ý, nh hng ng h ca cụ, chỳng em ó bt tay vo nghiờn cu, xõy dng v phỏt trin phn mm hc Ting Vit cụng ngh lp DOHU I TèM HIU THC T VIC HC TING VIT CễNG NGH GIO DC LP 1 t mỡnh vo v trớ ngi hc Chỳng em nh cụ Hng liờn h, nh s giỳp ca giỏo viờn trc tip dy lp hc hi, tỡm hiu v Ting Vit cụng ngh giỏo dc lp H1: Cụ Hong Th ip hng dn phỏt õm, lut chớnh t, ng phỏp Trang H2: D gi hc hi phng phỏp, cỏch thc a ni dung vo phn mm Thm dũ ý kin ca ph huynh cú ang hc lp Chỳng em ó in 150 phiu thm dũ ý kin ph huynh v Ting Vit lp 1- Cụng ngh giỏo dc trng tiu hc huyn ú l trng tiu hc TT Khoỏi Chõu, trng tiu hc An V, trng tiu hc ụng Kt Trang S GIO DC V O TO TNH HNG YấN TRNG THPT KHOI CHU PHIU THM Dề í KIN H v tờn: a ch: Ngh nghip: Xin Quý anh (ch) dnh chỳt thi gian c v in giỳp chỳng tụi cỏc thụng tin phiu kho sỏt ny í kin ca Quý anh (ch) l nhng úng gúp quý bỏu vi chỳng tụi Trõn trng cm n! Chn bng cỏch ỏnh du X vo ụ vuụng Con anh(ch) ang hc b sỏch giỏo khoa Ting Vit lp no: Ting Vit lp Ting Vit lp Cụng ngh giỏo dc Anh (ch) hiu, bit nh th no v Ting Vit lp Cụng ngh giỏo dc Khụng bit Bit mt chỳt Bit tng tn Anh (ch) cú bit cỏch ỏnh theo phng phỏp Cụng ngh giỏo dc khụng? Khụng bit Cú bit Anh (ch) cú bit v lut chớnh t, lut du Ting Vit cụng ngh giỏo dc khụng? Khụng bit Cú bit Anh (ch) cú dy mỡnh hc nh khụng? Khụng dy Thi thong Thng xuyờn Anh (ch) cú cm thy khú khn dy mỡnh hc nh khụng? Khụng Bỡnh thng Cú Chõn thnh cm n s hp tỏc ca Anh (Ch)! Trang KT QU THM Dề í KIN VI 150 PHIU Con anh(ch) ang hc b sỏch giỏo khoa Ting Vit lp no: La chn Ting Vit lp Ting Vit lp Cụng ngh giỏo dc: S phiu 150 Phn trm 0% 100% Anh (ch) hiu, bit nh th no v Ting Vit lp Cụng ngh giỏo dc La chn Khụng bit Bit mt chỳt Bit tng tn S phiu 130 20 Phn trm 87% 13% 0% Anh (ch) cú bit cỏch ỏnh theo phng phỏp Cụng ngh giỏo dc khụng? La chn Khụng bit Cú bit S phiu 135 15 Phn trm 90% 10% Anh (ch) cú bit v lut chớnh t, lut du Ting Vit cụng ngh giỏo dc khụng? La chn Khụng bit Cú bit S phiu 140 10 Phn trm 93% 7% S phiu 130 15 Phn trm 87% 10% 3% Anh (ch) cú dy mỡnh hc nh khụng? La chn Khụng dy Thi thong Thng xuyờn Anh (ch) cú cm thy khú khn dy mỡnh hc nh khụng? La chn Khụng Bỡnh thng Cú S phiu 15 132 Phn trm 2% 10% 88% Qua kt qu thm dũ chỳng em nhn thy ph huynh bit, hiu v Ting Vit cụng ngh lp cũn rt ớt Vỡ cha hiu v nú nờn khụng bit phi dy mỡnh hc nh th no, nu dy thỡ cha chc ó dy ỳng cỏch Do ú cú rt nhiu ph huynh lo lng hc theo phng phỏp Cụng ngh giỏo dc Trang Tỡm hiu t tng ca tỏc gi b sỏch Ting Vit lp CNGD Chỳng em ó nh cụ Hiu trng liờn h v c gp Giỏo s H Ngc i ti Trung tõm nghiờn cu cụng ngh giỏo dc ti - C: Tũa nh phũng HEID (tng 8); Ngừ 12 Ph Lỏng H; Qun Ba ỡnh TP H Ni H3: GS H Ngc i, GS Nguyn Huy Li phõn tớch v Cụng ngh giỏo dc Chỳng em c nghe t tng giỏo dc ca Giỏo s H Ngc i v Giỏo s Nguyn Huy Li Trang H4: GS H Ngc i, GS Nguyn Huy Li phõn tớch v Cụng ngh giỏo dc Giỏo s H Ngc i phõn tớch t tng, mc tiờu ca Cụng ngh giỏo dc H5: Chỳng em thm quan trung tõm Cụng ngh giỏo dc Trang 10 Cụ Loan lm vic ti Trung tõm cụng ngh giỏo dc, thng xuyờn dy Ting Vit cho ngi nc ngoi ang nh hng cho chỳng em v ni dung hc Ting Vit cụng ngh cho tr em Vit Nam sng nc ngoi H6: Hi cụ Loan v Ting Vit lp Cụng ngh giỏo dc II XY DNG, PHT TRIN D N Thit k giao din Em v An nhn thy rng cú th to c phn mm p thỡ cn mt phn mm chnh sa hỡnh nh tt v chỳng em ó c Tuõn (bn cựng lp) gii thiu cho phn mm Photoshop CS6 Trang 11 H7: An ang chnh sa nh vi Photoshop CS6 Chỳng em bn vi ri kt lun cho mn hỡnh chớnh ca phn mm gm cú phn: Bng ch cỏi, m, Vn, Lut chớnh t, bi v a danh Vit Nam Ly ch cho phn mm l nhng minion tinh nghch, hi hc, ỏng yờu b phim hot hỡnh K ỏnh cp mt trng rt gn gi vi cỏc em nh Khi thit k giao din cho phn õm, chỳng em ó dựng mỏy quột, quột li cỏc hỡnh nh, ting sỏch giỏo khoa Ting Vit lp Cụng ngh giỏo dc Ri a vo Photoshop chnh sa li c hỡnh nh nh mong mun Ghi õm Phn ghi õm chỳng em nh bn Huyn (bn cựng lp) c cỏc ch cỏi, õm, v ting Trang 12 H8: Huyn cựng nhúm ghi õm H9: ụng ang ghi õm Nhng lỳc khụng nh c bn em t mỡnh ghi õm cho kp tin lu, chnh sa cỏc file õm chỳng em s dng phn mm Goldwave Trang 13 Lp trỡnh Bng kh nng t hc ca em v ngụn ng Visual Basic 6.0 em ó bt tay vo xõy dng, phỏt trin phn mm hc Ting Vit cụng ngh lp DOHU H10: ụng ang thit k Form trờn Visual Basic 6.0 Trong quỏ trỡnh lm em ó nhn c s giỳp tn tỡnh ca cụ giỏo hng dn H11 : Cụ Hng ang hng dn, nh hng thut toỏn Trang 14 Nh s tn tỡnh giỳp ca cụ V Th Liờn Hoa, cụ ó liờn h vi Khoa Cụng ngh thụng tin - Trng i hc S phm K thut Hng Yờn giỳp H 12: Trng i hc S phm K thut Hng Yờn Thy trng khoa Nguyn Minh Quý ó h tr, t cho chỳng em quỏ trỡnh phỏt trin, m rng phn mm H13: Thy Quý hng dn phỏt trin phn mm Chỳng em thit k phn mm vi phn chớnh l : Bng ch cỏi, m, Vn, Lut chớnh t, Bi tp, a danh Vit Nam Trang 15 Phn mm gm gn 80 Form vi cỏc ni dung khỏc liờn kt cỏc Form vi chỳng em to Form chớnh gm phn nh trờn S dng th tc show v unload hin v n cỏc Form khỏc Vớ d: Private Sub am_Click() Form34.Show Form1.Hide End Sub - chy cỏc file õm phn mm em s dng th tc gi n th vin Windows Media Player load õm c s dng rt nhiu form phn mm Vớ d : Private Sub Image5_Click() Form2.WindowsMediaPlayer1.URL = App.Path & "\amthanh\94.mp3" End Sub - khai bỏo bin cho Form em s dng lnh Public as - Em s dng hm randomize cho mt bin vi giỏ tr ngu nhiờn t n 29, vi mi giỏ tr s tng ng vi mt ch cỏi v s dng cõu lnh Select case thc hin lnh load õm hay hỡnh nh c s dng cho phn bi Vớ d: Randomize i = Rnd(1) * 29 Select Case i Case Me.WindowsMediaPlayer1.URL = App.Path & "\cacbe\a.mp3" Case Me.WindowsMediaPlayer1.URL = App.Path & "\cacbe\a2.mp3" Case 28 Me.WindowsMediaPlayer1.URL = App.Path & "\cacbe\x.mp3" Case 29 Trang 16 Me.WindowsMediaPlayer1.URL = App.Path & "\cacbe\y.mp3" End Select - Em s dng cõu lnh ifthen hoc lnh Select Case xột giỏ tr ca bin ri thc hin lnh Phn ny em dựng phn bi Ngoi em cũn s dng lnh ny cho chc nng c trn v ỏnh hoc gim thiu vic dựng nhiu Form thỡ em cng s dng cõu lnh ny dựng chung Form cho mt s phn ging nh phn v phn õm - S dng thuc tớnh visible n hin mt s bc nh phn mm thụng qua s kin Click - lm cho khung hay ch hin lờn ta rờ tr chut vo mt i tng v n i khụng tr vo na em s dng s kin mousemove Em mc nh ban u cho cỏc ch hay khung ú n i bng thuc tớnh visible = false , rờ tr chut vo i tng cn cú khung hay ch hin lờn thỡ em thay i thuc tớnh visible = true , rờ chut nn thỡ thuc tớnh visible = fasle - cú th kộo th nh thỡ em chnh thuc tớnh DragMode = v chn icon DragIcon Em s dng chc nng ny cho bi kộo th tranh v ghộp ch Trong quỏ trỡnh hon thin chỳng em nh cụ Dip (cụ giỏo dy mụn Ng Vn) chnh sa cõu t, vớ d s dng phn mm Trang 17 H14: Cụ Dip gúp ý cõu t s dng III ểNG GểI PHN MM Chỳng em s dng phn mm InnoSetup úng gúi sn phm Sau úng gúi, phn mm cú th c ci t c bt kỡ mỏy no cú tiờu v cu hỡnh IV HNG DN CI T S DNG PHN MM Chỳng em lm 1file hng dn ci t, s dng phn mm trờn Word v mt vi deo hng dn ci t, s dng phn mm Trang 18 V KT LUN Trờn õy l quỏ trỡnh nghiờn cu d ỏn ca chỳng em Chỳng em rt mong c s quan tõm, h tr ca hi ng khoa hc d ỏn ca chỳng em c phỏt trin, c ng dng rng rói thc t phn mm l mt cu ni ln ca ci cỏch giỏo dc vi hc sinh, ph huynh Chỳng em xin trõn trng cm n! Giỏo viờn hng dn Nhúm nghiờn cu Phm Th Lan Hng Nguyn Huy ụng Nguyn Danh An Trang 19 D TI LIU THAM KHO B sỏch giỏo khoa Ting Vit - Cụng ngh giỏo dc lp 1,2,3 Nh xut bn giỏo dc Vit Nam B sỏch Bi thc hnh Ting Vit - Cụng ngh giỏo dc lp 1,2,3 Nh xut bn giỏo dc Vit Nam Bi ging mu v Ting vit cụng ngh giỏo dc lp trờn youtobe.com T hc lp trỡnh Visual Basic 6.0 Nh xut bn GTVT tỏc gi u Quang Tun Lp trỡnh Visual Basic 6.0 c bn Nh xut bn KH&KT tỏc gi ng Qu Vinh T hc Photoshop CS6 Nh xut bn Hng c T hc qua mng Internet Trang 20
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach nghien cưu, ke hoach nghien cưu, ke hoach nghien cưu, Thăm dò ý kiến của phụ huynh có con đang học lớp 1, Thiết kế giao diện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay