BCTT ĐỀ TÀI: CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN

19 255 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:52

CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊNCẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊNCẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊNCẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊNCẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN Mã số: ĐH 2014-TN03-02 Chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Lệ Thị Bích Hồng Người tham gia thực hiện: ThS Hồ Lương Xinh TS Bùi Đình Hòa PGS.TS Đỗ Anh Tài ThS Phương Hữu Khiêm THÁI NGUYÊN, NĂM 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: Cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số MÃ SỐ: DH2014-TN03-02 địa bàn Huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự nhiên  Kỹ thuật Kinh tế; XH-NV × Nông Lâm LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU  Môi trường   ATLĐ  Cơ  Ứng dụng  Triển khai  Sở hữu  trí tuệ THỜI GIAN THỰC HIỆN: 24 tháng Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 Giáo dục  Y Dược  CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Tên quan: Trường Đại học Nông Lâm Điện thoại: 0280.3855 564 E-mail: dhnl@tuaf.edu.vn Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Họ tên thủ trưởng quan chủ trì: TS Trần Văn Điền, Hiệu trưởng CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ tên: Trần Lệ Thị Bích Hồng Học hàm, học vị: Thạc sỹ Địa quan: Xã Quyết Thắng, TPTN Điện thoại quan: 0280.3855 564 Di động: 0983640119 E-mail: tranbichhong1980@gmail.com Năm sinh: 1980 Đối tượng ưu tiên1: Nghiên cứu sinh Địa nhà riêng: Tổ 15 Phường Đồng Quang TP Thái Nguyên Điện thoại nhà riêng: 02803650482 NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Họ tên ThS Hồ Lương Xinh Khoa KT&PTNT - ĐHNL TS Bùi Đình Hòa Khoa KT&PTNT – ĐHNL PGS.TS Đỗ Anh Tài ThS Phương Hữu Khiêm Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Thư ký đề tài Tổng hợp xử lý số liệu Đại học Thái Nguyên Tổng hợp xử lý số liệu Ban KHCN&MT - ĐHTN Tổng hợp Chuyên môn: Kinh tế nông xử lý số liệu Nghiên cứu sinh, ứng viên GS, PGS Chữ ký nghiệp, Thương mại quốc tế ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị Nội dung phối hợp N/cứu Ủy ban nhân dân huyện Võ Cung cấp tài liệu, số liệu thứ cấp Nhai tỉnh Thái Nguyên Họ tên người đại diện Ông Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng NN PTNT 10 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 10.1 Ở Việt Nam Quá trình phát triển sinh kế hộ nông dân nước ta qua thời kỳ: * Trong thời kỳ Pháp thuộc: Ở thời kỳ đại phận nông dân làm thuê cho địa chủ, phận rất nông dân sản xuất hàng hóa nhỏ theo kiểu cổ truyền với kinh nghiệm kỹ thuật thô sơ Trong thời kỳ Chính Phủ đưa sách giảm tô cho nông dân, vận động gia tăng sản xuất thực tiết kiệm nhờ mà sản lượng quy thóc năm 1954 đạt triệu tấn tăng 13,70% so với năm 1946 * Từ năm 1955 đến năm 1959: Sau niềm bắc hoàn toàn giải phóng, Đảng Chính Phủ ta thực sách cải cách với mục đích ‘‘Người cày có ruộng’’ Năm 1957 cải cách ruộng đất hoàn thành cải cách ruộng đất chia 81 vạn hecta ruộng, 74 nghìn trâu bò cho 2,1 triệu hộ nông dân Kết nông dân có đất canh tác, trâu bò để sản xuất đời sống kinh tế có phần cải thiện * Từ 1960 đến 1980: Đây giai đoạn tiến hành cải cách ruộng đất, thực tập thể hóa cách ạt, xong tập thể thể rõ tính yếu mình, thời kì kinh tế nông hộ không coi trọng Đây thời kỳ xuống dốc kinh tế nước ta * Từ 1981 đến 1987: Chỉ thị 100CT/TW ban bí thư trung ương Đảng ban hành, định chế độ khoán sản phẩm cuối đến nhóm người lao động, việc làm có ý nghĩa việc thực quyền tự chủ sản xuất hộ nông dân đời sống nhân dân phần cải thiện, nhờ mà sản lượng lương thực tăng lên liên tiếp (mỗi năm tăng gần triệu tấn Năm 1985 đạt 15,875 triệu tấn) * Từ 1988 đến 2003: Ngày 5/5/1988 Bộ Chính Trị Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị 10 ‘‘Đổi quản lý kinh tế nông nghiệp nông thôn’’ Thừa nhận kinh tế hộ đơn vị kinh tế sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn đổi Hộ gia đình giao quyền sử dụng đất lâu dài, hộ trở thành đơn vị kinh tế độc lập Hàng loạt sách đổi tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển Kết sản lượng lương thực từ chỗ 18 triệu tấn năm 1984 - 1987 đạt 21,5 triệu tấn vào năm 1989 bình quân giai đoạn 1986 - 1990 sản lượng lương thực tăng 13,50% năm Từ nước thiếu lương thực trở thành nước xuất lương thực, năm 1989 xuất 1,4 triệu tấn gạo, năm 1990 1,6 triệu tấn gạo, Đến năm 2003 Việt Nam trở thành nước xuất gạo đứng thứ giới sau Thái Lan * Từ 2009 đến nay: Dự án kết nối sinh kế cộng đồng nông dân nghèo với thị trường công nghiệp hướng tới thân thiện môi trường có tên gọi khác “Dự án Lương thực, Thức ăn chăn nuôi, Nhiên liệu Sợi cho tương lai xanh tươi (4FGF)”, gọi tắt “Dự án 4FGF”, thực với thời gian năm, từ 14 tháng năm 2009 đến 31 tháng năm 2013, hoạt động trường kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2012 Nhiều công trình nghiên cứu khoa học, viết sâu phân tích hoạt động sinh kế người dân, đặc biệt ý đến đời sống người dân tộc thiểu số Các tác giả cho khái niệm sinh kế bao hàm nhiều yếu tố ảnh hưởng đến đời sống cá nhân hộ gia đình Hiện nay, đề tài liên quan đến hoạt động sinh kế bàn cách thức để xây dựng mô hình sinh kế bền vững vô phong phú Những câu hỏi sao, phải làm tìm câu trả lời Làm để lựa chọn sinh kế bền vững, hay nguyên nhân dẫn đến nghèo đói gì?,… Trong phạm vi giới hạn, xin tổng quan số công trình nghiên cứu liên quan sinh kế sau: * Sinh kế hộ dân tái định cư vùng bán ngập huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng, sinh kế hộ dân tái định cư vùng bán ngập công trình thủy điện Sơn La Trên sở đánh giá phân tích, đề xuất số giải pháp tạo sinh kế nhằm ổn định sản xuất đời sống hộ dân di chuyển đến nơi - Nghiên cứu đặc điểm văn hóa kiến thức địa chiến lược sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số Đakrong - Quảng Trị (Đại học Nông Lâm Huế) Đề tài nghiên cứu kiến thức địa mối liên hệ với chiến lược sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đề tài đưa điểm chưa việc vận dụng kiến thức địa vào hoạt động sinh kế, đề cập đến việc xây dựng chiến lược sinh kế bền vững để người dân tự xây dựng phát triển chiến lược sinh kế cho thân gia đình vừa đảm bảo điều kiện sống vừa bảo đảm cho phát triển vững cho tương lai * Nghiên cứu Phát triển nông thôn bền vững Việt Nam (VS/RDE/01) (Trường Đại học Nông Lâm Huế) Đề tài nghiên cứu lĩnh vực phát triển nông thôn cách xây dựng mạng lưới hợp tác viện/trường để chia sẻ thông tin kinh nghiệm Sự liên kết nước, khu vực giới làm sở phát triển cho phương pháp tiếp cận hệ thống đa ngành đa lĩnh vực phát triển, nhằm nâng cao lực cá nhân nghiên cứu đào tạo phát triển nông thôn trường đại học viện nghiên cứu Việt Nam Đề tài nghiên cứu nhằm đưa kinh nghiệm nghiên cứu đa ngành liên kết khoa học tự nhiên xã hội trình tìm hiểu hệ thống nông thôn bền vững Đồng thời, phát huy kinh nghiệm tiếp cận diện nghiên cứu phân tích sinh kế tư hệ thống phát huy tính liên tục nghiên cứu sách thực thi sách phát triển nông thôn tình hình sinh kế nông thôn * Nghiên cứu phát triển nông thôn bền vững xã Phong Mỹ, miền Trung Việt Nam trường Đại học Khoa học & đời sống Praha - Czech Nghiên cứu thực xã Phong Mỹ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đề tài nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, bảo tồn đa dạng sinh học Đặc biệt sâu tìm hiểu phương thức sinh kế người dân, phân tích nguồn vốn người nguồn vốn tự nhiên, khả sử dụng nguồn đất sẵn có nguồn tài nguyên khác: nước, rừng,… tác động đến hoạt động sinh kế người dân Ngoài ra, đề tài vẽ lên tranh sống người dân qua báo thu nhập, cấu chi tiêu, tình hình giáo dục - y tế, tình hình kinh tế - xã hội địa phương * Đánh giá hoạt động sinh kế người dân miền núi thôn - 5, Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An (Đại học Nông Lâm Huế) Đề tài phân tích hoạt động sinh kế người dân miền núi Qua xem xét rút phương thức, tập quán lao động sản xuất người dân nhằm tìm số giải pháp khả thi cho chiến lược sinh kế bền vững phù hợp với điều kiện cư dân địa phương Đây công trình nghiên cứu Việt Nam, góp phần nâng cao lực, thay đổi nhận thức người dân vấn đề phát triển kinh tế hộ gia đình Trên sở giúp người dân thay đổi nhận thức, tư duy, phương thức, tập quán sản xuất Tất nghiên cứu từ việc phân tích trạng sinh kế để từ đề xuất can thiệp giải pháp nhằm phát triển sinh kế bền vững, cải thiện nâng cao giá trị sản xuất địa phương, giúp người dân ổn định sống 10.2 Trên giới * Thái Lan: Là nước khu vực Đông Nam Á châu Á, phủ Thái Lan thực nhiều sách để đưa đất nước từ lạc hậu trở thành nước có khoa học kỹ thuật tiên tiến Một số sách có liên quan đến việc phát triển sinh kế vùng núi ban hành (Từ 1950 đến năm 1980) + Thứ nhất: Xây dựng nhiều sở hạ tầng nông thôn Mạng lưới đường bổ sung cho mạng lưới đường sắt, phá cô lập Các vùng xa (Bắc, Đông bắc, Nam…), đầu tư xây dựng đập nước vùng + Thứ hai: Chính sách mở rộng diện tích canh tác đa dạng hóa sản phẩm cao su vùng đồi phía Nam, ngô, mía, bông, sắn, lấy sợi vùng núi phía Đông Bắc + Thứ ba: Đẩy mạnh công nghiệp hóa công nghiệp hóa chế biến nông sản để xuất như: Ngô, sắn,… sang thị trường Châu Âu Nhật Bản + Thứ tư: Thực sách đầu tư nước sách thay nhập lĩnh vực công nghiệp nhẹ Nhà nước thực sách trợ giúp tài cho nông dân như: cho nông dân vay tiền với lái suất thấp, ứng trước tiền cho nông dân cam kết mua sản phẩm với giá trị định trước,… với nhiều sách khác thúc đẩy vùng núi Thái Lan phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa Hàng năm có khoảng 95% sản lượng cao su, triệu tấn dầu cọ nông dân sản xuất Song trình thực có bộc lộ số vấn đề tồn tại: Đó việc mất cân sinh thái, hậu nông nghiệp làm nghèo kiệt đất đai Kinh tế mất cân đối vùng, xu hướng nông dân rời bỏ nông thôn thành thị lâu dài rời bỏ nông thôn theo thời vụ ngày gia tăng * Trung Quốc: Trong năm qua phát triển rất mạnh lĩnh vực đầu tư cho nông nghiệp nông thôn Một thành tựu Trung Quốc cải cách mở cửa phát triển nông nghiệp hương trấn, chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, từ tăng trưởng với tốc độ cao Nguyên nhân thành tựu có nhiều, điều chỉnh sách đầu tư rất quan trọng, tăng vốn đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp để tạo tiền đề vật chất cho tăng trưởng trước hết đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, mở rộng sản xuất lương thực, xây dựng sở hạ tầng nông thôn, nghiên cứu ứng dụng trồng ,vật nuôi, vào sản xuất nhất lúa, ngô, * Malaysia: Mục tiêu Malaysia xây dựng nông nghiệp đại, sản xuất hàng hóa có giá trị cao Vì sách nông nghiệp Malaysia tập trung chủ yếu vào khuyến nông tín dụng Bên cạnh phủ nước trọng tìm kiếm thị trường xuất nông sản Nhờ vài năm gần kinh tế nông hộ người dân nước có thu nhập cao ổn định 10.3 Danh mục công trình công bố thuộc lĩnh vực đề tài chủ nhiệm thành viên tham gia nghiên cứu (họ tên tác giả; báo; ấn phẩm; yếu tố xuất bản) Bùi Đình Hòa (2009), “Sinh kế cho đồng bao dân tộc Dao địa bàn huyện Phú lương ,tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí, Nông nghiệp, nông thôn, Hà Nội Bùi Đình Hòa (2010), “Nghiên cứu vấn đề phân hóa giàu nghèo xã vùng ven thành phố Thái Nguyên”, Tạp chí KHCN-Đại học Thái Nguyên Bùi Đình Hòa (2012), “Giải pháp giải việc làm cho nông dân sau thu hồi đất cho dự án Núi Pháo địa bàn xã Hà Thượng-Huyện Đai từ-Tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí KHCN-Đại học Thái Nguyên Bùi Đình Hòa (2012), “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững huyện Ba Bể -Bắc Kạn”, Tạp chí NN&PTNT Hồ lương Xinh, 2011.Nghiên cứu mô hình kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, tạp chí Rừng Môi trường; 40, 49-52 11 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam nước phát triển, với 90% tỷ lệ người nghèo sinh sống vùng nông thôn hẻo lánh Đây vùng yếu kém, dễ bị tổn thương, cộng đồng dân cư sống vùng chịu nhiều thiệt thòi, hội tiếp cận giáo dục, thông tin thị trường hạn chế Do vậy, nông nghiệp bền vững sinh kế ổn định đóng vai trò quan trọng công tác giảm nghèo phát triển đất nước Để giảm số lượng người nghèo, phủ quan phát triển Việt Nam có nhiều nỗ lực phát triển sinh kế cho người nghèo thập kỷ vừa qua thu kết đáng khích lệ Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều khó khăn, trở ngại không ngừng tác động đến đời sống thường ngày đồng bào dân tộc thiểu số như: Thiếu vốn sản xuất, trình độ kỹ thuật chưa cao, chi phí sinh hoạt cao, chi phí đầu vào lớn,… Hơn hàng loạt hệ lụy phương thức canh tác không bền vững, suy thoái tài nguyên đất, nước ngày trở nên nghiêm trọng hơn, gia tăng tượng thiên tai tác động biến đổi khí hậu Sự cộng hưởng yếu tố tiếp tục đẩy người dân đến tình trạng đói nghèo Đứng trước thực trạng hàng loạt chương trình dự án sinh kế bền vững mối quan tâm đặt lên hàng đầu người Nó điều kiện cần thiết cho trình phát triển, nâng cao đời sống người đáp ứng đòi hỏi chất lượng môi trường tự nhiên Trên thực tế có nhiều chương trình, tổ chức, dự án hỗ trợ cho cộng đồng để hướng đến mục tiêu phát triển ổn định bền vững Thực tế cho thấy việc lựa chọn hoạt động sinh kế người dân chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhiều yếu tố: Điều kiện tự nhiên, xã hội, yếu tố người, vật chất, sở hạ tầng,… Việc điều tra, đánh giá hiệu hoạt động sinh kế giúp hiểu rõ phương thức sinh kế người dân có phù hợp với điều kiện địa phương hay không, hoạt động sinh kế có bền vững, phát triển lâu dài ổn định không Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên huyện miền núi gặp rất nhiều khó khăn, sở hạ tầng yếu kém, thu nhập thấp chưa đáp ứng đươc nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần người dân Việc tìm hiểu, phân tích hoạt động sinh kế người dân tộc thiểu số địa bàn, sở thiết lập can thiệp dự án xóa đói giảm nghèo góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập phát triển sản xuất nông nghiệp cho người dân tộc thiểu số huyện nói riêng người dân tộc thiểu số nước nói chung Xuất phát từ thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số địa bàn Huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên” 12 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng hoạt động sinh kế người dân tộc thiểu số địa bàn nghiên cứu, phân tích đóng góp cấu thu nhập từ hoạt động sinh kế người dân tộc thiểu số địa phương phân bổ thời gian giành cho hoạt động sinh kế họ Trên sở đề xuất giải pháp phát triển sinh kế, thúc đẩy sản xuất nông Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên - Phân tích thực trạng hoạt động sinh kế nông nghiệp người dân tộc thiểu số địa phương - Nghiên cứu cấu thu nhập sinh kế từ hoạt động sinh kế người dân tộc thiểu số địa phương - Phân tích thời gian giành cho hoạt động sinh kế người dân tộc thiểu số địa phương - Đề xuất giải pháp phát triển sinh kế, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp cho người dân tộc thiểu số địa phương 13 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng hộ dân tộc thiểu số địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với hoạt động sinh kế họ 13.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu thể khía cạnh giới hạn nội dung giới hạn thời gian nghiên cứu - Phạm vi nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung vào phân tích hoạt động sinh kế nông nghiệp (cây trồng, vật nuôi), thuộc vốn tự nhiên khung sinh kế Trong hoạt động sinh kế gồm: + Hoạt động phi nông nghiệp: Dịch vụ (chế biến thực phẩm, xay sát,…), kinh doanh buôn bán, làm thuê, + Hoạt động nông nghiệp: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp + Cơ cấu, tỷ lệ thu nhập từ hoạt động sinh kế người dân tộc thiểu số địa phương ước tính tỷ lệ phần trăm (%) mà hoạt động sinh kế đạt giả định tổng số 100% + Thời gian giành cho hoạt động sinh kế người dân tộc thiểu số địa phương vòng năm (12 tháng), tính số tháng giành toàn thời gian cho hoạt động sinh kế hay phần thời gian cho hoạt động sinh kế - Phạm vi thời gian nghiên cứu Đề tài thực liên tục năm từ 2014 đến 2015 Cụ thể sau: + Tháng – tháng 5/2014, thực thảo luận nhóm để thu thập thông tin phân tích sinh kế huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên; + Tháng – tháng 10/ 2014 tiến hành thực điều tra nông hộ phiếu điều tra; + Tháng 10/2014 đến tháng 3/2015 thu thập tổng hợp số liệu; + Tháng 3/2015 đến tháng 12/2015 tiến hành xử lý phân tích số liệu PivotTable 14 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1 Cách tiếp cận 14.2 Phương pháp nghiên cứu hoạt động phục vụ nghiên cứu đề tài: Câu hỏi nghiên cứu + Các hoạt động sinh kế người dân bao gồm hoạt động gì? + Những nguồn vốn sinh kế mà người dân có hoạt động sinh kế? + Những yếu tố tác động đến hoạt động sinh kế người dân tộc thiểu số? + Hiệu hoạt động sinh kế mang lại cho người dân tộc thiểu số? + Thu nhập người dân từ hoạt động sinh kế nào? + Những khó khăn người dân tộc thiểu số gặp phải hoạt động sinh kế? + Giải pháp khắc phục khó khăn hoạt động sinh kế để nâng cao đời sống người dân Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu + Thu thập số liệu thứ cấp Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp phương pháp thu thập thông tin, số liệu có sẵn thường có báo cáo khuyến nông tài liệu công bố Các thông tin thường thu thập từ quan, tổ chức, văn phòng dự án,… Trong phạm vi nghiên cứu này, phương pháp thu thập thông tin thứ cấp sử dụng để có số liệu điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện Võ Nhai từ UBND huyện, cán khuyến nông, cán nông nghiệp, trưởng ban huyện Các báo cáo dự án liên quan Và số liệu thống kê FAO, Tổng cục Thống kê ……Áp dụng phương pháp này, thực công việc sau đây: Thu thập văn kiện, chương trình dự án, báo cáo đánh giá, tài liệu liên quan hoạt động sinh kế sinh kế Thu thập tư liệu số liệu có sẵn từ quan huyện; Thu thập từ đồ, số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn huyện - Thu thập số liệu sơ cấp Là phương pháp thu thập thông tin, số liệu chưa công bố bất kì tài liệu Người thu thập có thông tin thông qua tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nghiên cứu phương pháp khác để thu thập thông tin số liêu cần thiết Lựa chọn địa điểm nghiên cứu: Chúng tiến hành lựa chọn xã huyện Võ Nhai khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống 1 Sảng Mộc Thượng Nung La Hiên Lâu Thượng Bình Long Liên Minh Chọn mẫu điều tra: Chọn 300 hộ dân tộc thiểu số xã khu vực nghiên cứu để điều tra, hộ điều tra hộ đại diện cho xã vùng cao, xã vùng thấp xã vùng gò đồi, vùng chọn 100 hộ dân tộc thiểu số để điều tra chọn mẫu - Các phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Trong đề tài này, sử dụng phương pháp chủ yếu sau để thu thập số liệu sơ cấp: a) Phương pháp thảo luận nhóm b, Phương pháp điều tra vấn bảng hỏi (phiếu điều tra) c, Phương pháp vấn bán cấu trúc Đây phương pháp vấn tiến hành câu chuyện cởi mở có tính chất trao đổi người vấn người vấn Phương pháp sử dụng phổ biến nghiên cứu với công cụ bảng kiểm Xây dựng bảng kiểm kê bao gồm vấn đề cần nghiên cứu, để tiến hành vấn bán cấu trúc d, Phương pháp quan sát trực tiếp Để ghi nhận số, kiện hành vi bà nông dân lý giải kết đánh giá liên quan đến đề tài Phương pháp sử dụng để quan sát, ghi chép tượng, kiện thực tế trường, đồng thời để giải thích số vấn đề liên quan có sử dụng phương pháp khác - Phương pháp xử lý phân tích số liệu + Sử dụng phương pháp phân tích số liệu thông thường + Các thông tin số liệu thu thập phiếu điều tra nhập vào máy tính phần mềm EXCEL, tiến hành xử lý, phân tích, tính toán số liệu PivotTables dựa phân tích, kết nối tiêu xác định nội dung nghiên cứu số biến hộ gia đình như: thôn, học vấn, dân tộc, thành phần kinh tế hộ (nhóm hộ), giới tính, 15 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1 Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu gồm chương Chương 1: Tổng quan tài liệu phương pháp nghiên cứu Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế người dân tộc thiểu số địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện Các nội dung, công việc Thời gian (tháng) Cá nhân, tổ chức Sản phẩm (bắt đầu, kết thúc) cần thực thực Thu thập số liệu thứ cấp Thu số liệu 1/2014 – 5/2014 Trần Lệ T Bích Hồng phục vụ cho đề tài Hồ Lương Xinh Đỗ Tuấn Khiêm Đỗ Anh Tài Bùi Đình Hòa Thu thâp thông tin sơ cấp Thu số liệu Trần Lệ T Bích Hồng thông qua phiếu điều tra phục vụ cho đề tài Hồ Lương Xinh 5/2014 – 10/2014 Đỗ Tuấn Khiêm Đỗ Anh Tài Bùi Đình Hòa Tổng hợp số liệu điều tra Xỷ lý số liệu phục vụ 10/2014 – 3/2015 Trần Lệ T Bích Hồng phần mền chuyên đề tài Hồ Lương Xinh dụng 3/2015 – 12/2015 Đỗ Tuấn Khiêm Đỗ Anh Tài Tổng hợp liệu viết Đề tài hoàn chỉnh Bùi Đình Hòa đề tài 16 SẢN PHẨM 16.1 Sản phẩm khoa học TT Số lượng 0 Sách Sách chuyên khảo Sách tham khảo Giáo trình Báo, Báo cáo Bài báo đăng tạp chí nước Bài báo đăng tạp chí nước Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế Số lượng 02 16.2 Sản phẩm đào tạo Loại Số lượng Nghiên cứu sinh Cao học 02 Đề tài sinh viên NCKH+KLTN 02 16.3 Sản phẩm ứng dụng (tên sản phẩm, số lượng yêu cầu khoa học sản phẩm, địa ứng dụng) TT Tên sản phẩm Cải thiện sinh kế cho Số lượng Yêu cầu khoa học Địa ứng dụng Đưa số giải pháp giúp Thái Nguyên người dân tộc thiểu số người dân tộc thiểu số pháp triển tỉnh Miền núi phía đia bàn huyện Võ nông nghiệp bền vững ổn định Bắc Nhai tỉnh Thái Nguyên nâng cao thu nhập 16.4 Sản phẩm khác 17 HIỆU QUẢ (giáo dục đào tạo, kinh tế - xã hội) - 02 học viên cao học chuyên ngành Phát triển nông thôn làm luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 04 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp - Đề tài chọn số giải pháp hiệu giúp người nông dân đặc biệt người dân tộc thiểu số hướng ổn định, bền vững để sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống - Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho học viên, sinh viên giảng viên ngành kinh tế, ngành phát triển nông thôn học tập, nghiên cứu giảng dạy 18 KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 70.000.000 đồng Trong đó: Ngân sách Nhà nước: 27.000.000 đồng; Từ nhà trường: 0; Các nguồn KP khác: 43.000.000 đồng Nhu cầu kinh phí năm: - Năm 2014: 35.000.000 đồng Trong đó: NSNN: 11.000.000 đồng; Các nguồn khác: 24.000.000 đồng Từ nhà trường: đồng - Năm 2015: 35.000.000 đồng Trong đó: NSNN: 16.000.000 đồng; Các nguồn khác: 19.000.000 đồng Từ nhà trường: đồng Dự trù kinh phí theo mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu) Đơn vị tính: Triệu đồng Nguồn kinh phí Gh i ch Thời gian Tổng TT Khoản chi, nội dung chi ú thực kinh phí I II Chi công lao động tham gia trực tiếp thực đề tài Chi công lao động cán khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thực đề tài Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài Chi mua nguyên nhiên vật liệu Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu Quản lý chung quan chủ trì Nghiệm thu cấp sở Chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài Tổng cộng KP từ nhà trường KP từ nguồn khác 1/2014 – 12/2015 35.000 13.000 23.000 1/2014 – 12/2015 30.000 10.000 18.000 5.000 3.000 5.000 10.000 3.000 6.000 10.000 3.000 6.000 25.000 11.000 14.000 7.000 2.000 4.000 9.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2000 5.000 2.000 3.000 70.000 27.000 1/2014 – 12/2015 1/2014 – 12/2015 Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí 1/2014 – công nghệ, tài liệu chuyên môn, 12/2015 xuất phẩm, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu III Chi khác Công tác phí KP từ NSNN 1/2014 – 12/2015 1/2014 – 12/2015 1/2014 – 12/2015 1/2014 – 12/2015 1/2014 – 12/2015 43.000 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Phần Đánh giá mức độ hoàn thành đề tài so với đăng ký So sánh mục tiêu đăng ký với kết quả đạt Mục tiêu đăng ký thuyết minh Stt Kết quả đạt Đánh giá thực trạng hoạt động sinh kế Đánh giá mục tiêu đề theo thuyết minh người dân tộc thiểu số địa bàn nghiên cứu, phân tích đóng góp cấu thu nhập từ hoạt động sinh kế người dân tộc thiểu số địa phương Trên sở đề xuất giải pháp phát triển sinh kế, thúc đẩy sản xuất nông Nội dung đăng ký đề tài so với kết quả đạt Stt Nội dung đăng ký thuyết minh Kết quả đạt Điều tra sơ lược điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn nghiên cứu Các nguồn lực sinh kế đồng bào dân tộc Đã điều tra số liệu địa bàn nghiên cứu, tổng hợp thiểu số địa bàn huyện Võ Nhai xử lý số liệu - Thực trạng hoạt động sinh kế người dân Đã điều tra thực trạng hoạt động sinh kế qua 90 hộ hộ tộc thiểu số dân địa bàn xã Sản Mộc, La Hiên, Bình Long - Đánh giá hoạt động sinh kế để rút Từ thực trạng sinh kế đã đánh giá hoạt động ưu nhược điểm hoạt động sinh sinh kế đưa ưu kế nhược điểm - Đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế Đã đưa số giải pháp cụ thể phù hợp thiết thực giúp hộ dân tộc thiểu Đã tiến hành thu thập số liệu thứ cấp, tổng hợp số liệu có kết phân tích số địa phương thoát nghèo vươn lên sống Sản phẩm khoa học đào tạo Stt Sản phẩm khoa học đăng ký Kết quả đạt 02 báo đăng tạp chí Khoa học công nghệ Đại 02 báo đăng tạp chí nước học Thái Nguyên, Tập 145 số 15 năm 2015 Tập 148 số 03 năm 2016 02 học viên khóa 20 chuyên ngành Phát triển nông thôn 02 học viên cao học thực luận văn thạc sĩ cấp thạc sĩ Phần 2: Đánh giá giá trị khoa học tính ứng dụng kết quả nghiên cứu Tính đề tài Đây đề tài nghiên cứu thực trạng sinh kế xã Sản Mộc, La Hiên, Bình Long địa bàn huyện Võ Nhai trường Đại học Nông Lâm thực Tính ứng dụng Đề tài đưa số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động sinh kế địa bàn nghiên cứu để người dân tộc thiểu số thoát nghèo, ổn định sống góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương Phần 3: Đánh giá hiệu quả đạt đề tài Đóng góp kinh tế xã hội Kết nghiên cứu đề tài có tính khả thi cao, giải pháp áp dụng vào sản xuất, đem lại hiệu kinh tế cao giúp hộ dân tộc thiểu số tự vươn lên thoát nghèo Đào tạo nguồn nhân lực - Nâng cao lực nghiên cứu giảng viên học viên tham gia đề tài nghiên cứu - Đề tài góp phần đào tạo 02 học viên cao học - Đề tài ưu, nhược điểm hộ dân địa bàn nghiên cứu Thông tin 02 báo đăng Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên Kết luận đề nghị 4.1 Kết luận - Đề tài điều tra thực trạng sinh kế, đánh giá nguồn lực sinh kế, tìm hiểu phương thức sinh kế người dân tộc thiểu số địa bàn nghiên cứu - Đề tài điều tra kết sinh kế để đưa ưu, nhược điểm hoạt động sinh kế - Đề xuất giải pháp có hiệu áp dụng địa bàn nghiên cứu 4.2 Đề nghị - Để giúp người dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững ta cần phải có sách hỗ trợ phát triển kinh tế giúp đồng bào phát triển sản xuất - Tiếp tục điều tra số liệu để nhiều nhược điểm hoạt động sinh kế giúp người dân ổn định sản xuất nâng cao thu nhập [...]... nghiên cứu Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương Chương 1: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Một số giải pháp cơ bản nhằm cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Các nội dung, công việc Thời gian (tháng) Cá nhân, tổ chức Sản phẩm (bắt đầu, kết thúc)... lượng Nghiên cứu sinh Cao học 02 Đề tài sinh viên NCKH+KLTN 02 16.3 Sản phẩm ứng dụng (tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng) TT Tên sản phẩm 1 Cải thiện sinh kế cho Số lượng 1 Yêu cầu khoa học Địa chỉ ứng dụng Đưa ra một số giải pháp giúp Thái Nguyên và các người dân tộc thiểu số người dân tộc thiểu số pháp triển tỉnh Miền núi phía trên đia bàn huyện Võ nông nghiệp... - Đề tài đã chỉ ra những ưu, nhược điểm của các hộ dân tại địa bàn nghiên cứu 3 Thông tin 02 bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 4 Kết luận và đề nghị 4.1 Kết luận - Đề tài đã điều tra được thực trạng sinh kế, đánh giá được các nguồn lực sinh kế, tìm hiểu phương thức sinh kế của người dân tộc thiểu số trên địa bàn nghiên cứu - Đề tài đã điều tra được kết quả sinh kế. .. hoạt động sinh kế của người dân Đã điều tra thực trạng hoạt động sinh kế qua 90 hộ hộ tộc thiểu số dân trên địa bàn 3 xã Sản Mộc, La Hiên, Bình Long 4 - Đánh giá các hoạt động sinh kế để rút ra Từ thực trạng sinh kế đã đã đánh giá các hoạt động những ưu nhược điểm của các hoạt động sinh sinh kế và đưa ra được ưu kế nhược điểm 5 - Đề xuất được các giải pháp cải thiện sinh kế Đã đưa ra một số giải pháp... pháp phát triển sinh kế, thúc đẩy sản xuất nông 2 Nội dung đăng ký đề tài so với kết quả đạt được Stt Nội dung đăng ký trong thuyết minh Kết quả đạt được 1 Điều tra sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại địa bàn nghiên cứu 2 Các nguồn lực sinh kế của đồng bào dân tộc Đã điều tra số liệu trên địa bàn nghiên cứu, tổng hợp thiểu số trên địa bàn huyện Võ Nhai và xử lý số liệu 2 - Thực... hoạt động sinh kế của người dân tộc thiểu số tại địa phương được ước tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) mà hoạt động sinh kế đó đạt được khi giả định rằng tổng số là 100% + Thời gian giành cho các hoạt động sinh kế của người dân tộc thiểu số tại địa phương trong vòng một năm (12 tháng), được tính bằng số tháng giành toàn bộ thời gian cho hoạt động sinh kế hay một phần thời gian cho hoạt động sinh kế - Phạm... ứng dụng của kết quả nghiên cứu 1 Tính mới của đề tài Đây là đề tài nghiên cứu đầu tiên về thực trạng sinh kế tại 3 xã Sản Mộc, La Hiên, Bình Long trên địa bàn huyện Võ Nhai do trường Đại học Nông Lâm thực hiện 2 Tính ứng dụng Đề tài đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động sinh kế tại địa bàn nghiên cứu để người dân tộc thiểu số thoát nghèo, ổn định cuộc sống góp phần... số? + Hiệu quả của các hoạt động sinh kế mang lại cho người dân tộc thiểu số? + Thu nhập của người dân từ các hoạt động sinh kế như thế nào? + Những khó khăn người dân tộc thiểu số gặp phải trong hoạt động sinh kế? + Giải pháp khắc phục những khó khăn trong hoạt động sinh kế để nâng cao đời sống người dân Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu + Thu thập số liệu thứ cấp Phương pháp thu... của đề tài so với đăng ký 1 So sánh mục tiêu đăng ký với kết quả đạt được Mục tiêu đăng ký trong thuyết minh Stt Kết quả đạt được Đánh giá thực trạng các hoạt động sinh kế Đánh giá được các mục tiêu đề ra theo thuyết minh của người dân tộc thiểu số tại địa bàn nghiên 1 cứu, phân tích đóng góp về cơ cấu thu nhập từ các hoạt động sinh kế của người dân tộc thiểu số tại địa phương Trên cơ sở đó đề. .. nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống 1 Sảng Mộc 2 Thượng Nung 3 La Hiên 4 Lâu Thượng 5 Bình Long 6 Liên Minh Chọn mẫu điều tra: Chọn 300 hộ dân tộc thiểu số của các xã trong khu vực nghiên cứu để điều tra, những hộ được điều tra là những hộ đại diện cho 2 xã là vùng cao, 2 xã vùng thấp và 2 xã vùng gò đồi, mỗi vùng chọn ra 100 hộ dân tộc thiểu số để điều tra chọn mẫu - Các phương pháp thu thập số
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTT ĐỀ TÀI: CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN, BCTT ĐỀ TÀI: CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN, BCTT ĐỀ TÀI: CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay