GIAO AN VO CO TRUYEN LOP 6

27 680 2
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:34

Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long TUẦN: TIẾT: 14 Kế hoạch dạy Thể dục Ngày soạn: 27- 9- 2016 Ngày dạy: 05-10-2016 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN I MỤC TIÊU : Nội dung + + Võ cổ truyền Việt Nam Căn công pháp: Học động tác Căn công pháp từ đến Lập tấn, Bái tổ, Trung bình tấn- Tay phải đấm thẳng, Trung bình tấn- Tay trái đấm thẳng, Trảo mã phải- Tay phải đấm múc lên, Đinh phải- Tay trái đấm thẳng, Trảo mã phải- Tay phải đập lưng nắm tay xuống, Trung bình tấn- Tay trái đấm móc vòng vào trước ngực + Đội hình đội ngũ: Ôn tập Tập hợp hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dàn hàng, dồn hàng; Đi vòng phải (trái) Đổi chân sai nhịp + Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi; số động tác hồi tĩnh sau chạy Luyện tập chạy bền theo vòng số Kiến thức Kĩ - Biết cách thực động - Biết cách thực động tác Căn công pháp từ đến tác Căn công pháp từ đến 8 - Biết lệnh điều khiển, - Biết cách thực thực biết cách thực Tập hợp kĩ học Biết vận hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dụng tiết học thể dục, dàn hàng, dồn hàng; Đi buổi lễ – hội khoẻ Phù vòng phải (trái) Đổi chân sai nhịp Biết cách thực Chạy bước Thực chạy bền nhỏ, chạy nâng cao đùi; Luyện Biết vận dụng tự tập luyện sân tập chạy bền theo vòng số 8; trường, sân nhà ban Một số động tác hồi tĩnh sau công chạy + Thái độ: Có nề nếp tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, khẩn trương, tác phong khỏe mạnh, giữ gìn vệ sinh chung tập luyện TDTT Tự giác học tập lớp tập luyện nhà Không hút thuốc, uống rượu bia dùng chất gây hại đến sức khoẻ Biết ứng xử đẹp tình hoạt động TDTT sinh hoạt ngày II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường sẽ, còi thể thao, tranh minh họa, vật chuẩn III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ĐỊNH NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG A Phần Mở Đầu : phút Cán tập hợp hàng dọc hàng ngang, - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học 1- phút báo cáo cho giáo viên Sau cán điều sinh Phổ biến nội dung - yêu cầu dạy 1- phút khiển lớp khởi động Giáo viên giúp đỡ - Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn phút kĩ thuật - Khởi động: xoay khớp cổ tay- cổ chân, x nhịp Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học khuỷu tay, bả vai, khớp hông, đầu gối sinh quan sát, lắng nghe Sau Giáo viên tổ - Một số động tác thể dục: Tay chạm mũi x nhịp chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết chân kia, ép dọc- ép ngang hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học B Phần Cơ Bản : 32 phút sinh Hoạt động nhóm 10 phút Võ cổ truyền Việt Nam: Căn công pháp + Nhóm 1- 2: Võ cổ truyền Lập – lần Bái tổ Trung bình tấn- Tay phải đấm thẳng Trung bình tấn- Tay trái đấm thẳng Trảo mã phải- Tay phải đấm múc lên Đinh phải- Tay trái đấm thẳng Họ tên: Nguyễn Thanh Long 21 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Trảo mã phải- Tay phải đập lưng nắm tay xuống Trung bình tấn- Tay trái đấm móc vòng vào trước ngực 2- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: * Ôn tập kĩ học - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, -đứng lại Kế hoạch dạy Thể dục 12 phút – lần – lần - Đi đều, đứng lại, vòng phải (trái); đổi chân sai nhịp – lần - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng, Dồn hàng 3- Chạy bền: * Luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên * Động tác hồi tĩnh sau chạy C Phần Kết Thúc : - Thả lỏng – hồi tĩnh - Giáo viên đánh giá mức độ đạt học sinh - Hướng dẫn tập nhà: + Luyện tập chạy bền 500m - 800m – 1000m Hoàn thiện Đi – vòng trái (phải) – đứng lại; Võ cổ truyền Căn công pháp Họ tên: Nguyễn Thanh Long 10 phút 2-3 phút + Nhóm 3- 4: Đội hình đội ngũ phút phút phút phút -Chạy theo vòng số sân trường - Hít thở sâu, thả lỏng tay, chân, làm động tác chim rũ lông Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” 22 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long TUẦN: TIẾT: 15 Kế hoạch dạy Thể dục Ngày soạn: 27- 9- 2016 Ngày dạy: 11- 10- 2016 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN I MỤC TIÊU : Nội dung + + Võ cổ truyền Việt Nam Căn công pháp: Ôn động tác Căn công pháp từ đến Lập tấn, Bái tổ, Trung bình tấn- Tay phải đấm thẳng, Trung bình tấn- Tay trái đấm thẳng, Trảo mã phải- Tay phải đấm múc lên, Đinh phải- Tay trái đấm thẳng, Trảo mã phải- Tay phải đập lưng nắm tay xuống, Trung bình tấn- Tay trái đấm móc vòng vào trước ngực + Đội hình đội ngũ: Ôn tập Tập hợp hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dàn hàng, dồn hàng; Đi vòng phải (trái) Đổi chân sai nhịp + Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi; số động tác hồi tĩnh sau chạy Luyện tập chạy bền theo vòng số Kiến thức Kĩ - Biết cách thực động - Biết cách thực động tác Căn công pháp từ đến tác Căn công pháp từ đến 8 - Biết lệnh điều khiển, - Biết cách thực thực biết cách thực Tập hợp kĩ học Biết vận hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dụng tiết học thể dục, dàn hàng, dồn hàng; Đi buổi lễ – hội khoẻ Phù vòng phải (trái) Đổi chân sai nhịp Biết cách thực Chạy bước Thực chạy bền nhỏ, chạy nâng cao đùi; Luyện Biết vận dụng tự tập luyện sân tập chạy bền theo vòng số 8; trường, sân nhà ban Một số động tác hồi tĩnh sau công chạy + Thái độ: Có nề nếp tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, khẩn trương, tác phong khỏe mạnh, giữ gìn vệ sinh chung tập luyện TDTT Tự giác học tập lớp tập luyện nhà Không hút thuốc, uống rượu bia dùng chất gây hại đến sức khoẻ Biết ứng xử đẹp tình hoạt động TDTT sinh hoạt ngày II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường sẽ, còi thể thao, tranh minh họa, vật chuẩn III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ĐỊNH NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG A Phần Mở Đầu : phút Cán tập hợp hàng dọc hàng ngang, - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học 1- phút báo cáo cho giáo viên Sau cán điều sinh Phổ biến nội dung - yêu cầu dạy 1- phút khiển lớp khởi động Giáo viên giúp đỡ - Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn phút kĩ thuật - Khởi động: xoay khớp cổ tay- cổ chân, x nhịp Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học khuỷu tay, bả vai, khớp hông, đầu gối sinh quan sát, lắng nghe Sau Giáo viên tổ - Một số động tác thể dục: Tay chạm mũi x nhịp chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết chân kia, ép dọc- ép ngang hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học B Phần Cơ Bản : 32 phút sinh Hoạt động nhóm 10 phút Ôn võ cổ truyền VN: Căn công pháp + Nhóm 1- 2: Võ cổ truyền Lập – lần Bái tổ Trung bình tấn- Tay phải đấm thẳng Trung bình tấn- Tay trái đấm thẳng Trảo mã phải- Tay phải đấm múc lên Họ tên: Nguyễn Thanh Long 23 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Đinh phải- Tay trái đấm thẳng Trảo mã phải- Tay phải đập lưng nắm tay xuống Trung bình tấn- Tay trái đấm móc vòng vào trước ngực 2- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: * Ôn tập kĩ học - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, -đứng lại - Đi đều, đứng lại, vòng phải (trái); đổi chân sai nhịp Kế hoạch dạy Thể dục 12 phút – lần – lần – lần - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng, Dồn hàng 3- Chạy bền: * Luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên * Động tác hồi tĩnh sau chạy C Phần Kết Thúc : - Thả lỏng – hồi tĩnh - Giáo viên đánh giá mức độ đạt học sinh - Hướng dẫn tập nhà: + Luyện tập chạy bền 500m - 800m – 1000m Hoàn thiện Đi – vòng trái (phải) – đứng lại; Võ cổ truyền Căn công pháp Họ tên: Nguyễn Thanh Long 10 phút 2-3 phút phút phút phút phút + Nhóm 3- 4: Đội hình đội ngũ - Chạy theo vòng số sân trường - Hít thở sâu, thả lỏng tay, chân, làm động tác chim rũ lông Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” 24 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục TUẦN: TIẾT: 16 Ngày soạn: 27- 9- 2016 Ngày dạy: 11- 10- 2016 TÁC DỤNG CỦA TDTT ĐỐI VỚI CƠ THỂ (MỤC 2) I MỤC TIÊU : Kiến thức Nội dung TÁC DỤNG CỦA TDTT ĐỐI VỚI CƠ THỂ Kĩ Biết tác dụng TDTT Biết Thường xuyên tập luyện TDTT số tác dụng để rèn luyện sức khỏe Biết vận TDTT thể dụng học thể dục tự tập ngày + Thái độ: Có thái độ hành vi ứng xử với bạn tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT học thể dục, tự học, tự tập ngày II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Phòng học – sân trường , bảng học sinh , tập viết III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ĐỊNH PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG A Phần Mở Đầu : phút - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc hàng ngang, báo cáo sĩ số cho GV - GV tập hợp lớp nhanh kiểm tra sĩ số phổ biến nội dung yêu cầu học B Phần Cơ Bản : PHƯƠNG PHÁP–TỔ CHỨC 37 phút Ngoài học thể dục, em có tham gia tập luyện TDTT không? Lợi ích tác dụng thể dục thể thao • Em tập môn thể thao nào? Tập luyện TDTT thường xuyên phương pháp khoa học làm cho thể có sức mạnh, bền, nhanh, khéo léo Độ đàn hồi độ linh hoạt tăng lên Khi tham gia trò chơi vận động, có phải em tập TDTT không? • Tập luyện TDTT làm cho cơ, xương phát triển tạo vẻ đẹp dáng khỏe mạnh người Theo em, TDTT có góp phần nâng cao chất lượng học tập môn học hay không? Vì sao? • Làm cho tim mạch khỏe giúp máu lưu thông dễ dàng tạo trao đổi chất tốt giúp cho thể cường tráng, sức khỏe tăng lên Em cho ví dụ TDTT có tác dụng góp phần giáo dục đạo đức? • Nhờ tập luyện TDTT thường xuyên lồng ngực phổi nở ra, làm chức hô hấp khỏe độ đàn hồi tăng Khả cơ, xương tham gia vào hoạt động hô hấp linh hoạt lên Nhờ Họ tên: Nguyễn Thanh Long Tập luyện TDTT có tác dụng đến cơ, xương? Tập luyện TDTT có tác dụng đến tim hệ mạch? 25 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long lượng trao đổi khí phổi tăng, làm cho máu giàu oxi hơn, sức khỏe tăng lên * Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục” Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây đời sống mới, việc cần có sức khỏe làm thành công Mỗi người dân yếu ớt, tức nước yếu ớt, người dân mạnh khỏe, tức nước mạnh khỏe” C Phần Kết Thúc : phút + Em có tập luyện thể thao thường xuyên không ? + Em tập môn ? + Tập luyện thể thao có tác dụng đối thể ? - Hướng dẫn tập nhà: + Luyện tập chạy bền 500m - 800m – 1000m + Tập luyện thường xuyên ngày thể dục phát triển chung lớp + Hoàn thiện Đi – vòng trái (phải) – đứng lại; Đổi chân sai nhịp; Quay hướng Kế hoạch dạy Thể dục Tập luyện TDTT có tác dụng đến quan hô hấp? - Tập luyện TDTT giúp hs có sức khỏe tốt, hoạt động tốt để góp phần nâng cao kết học tập Từ đó, góp phần nâng cao kết chất lượng giáo dục để em trở thành người có ích cho xã hội Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”                      Ngày tháng năm 201 Ký duyệt Tổ trưởng Ngày tháng năm 201 Ký duyệt P HT Trần Văn Quới Huỳnh Ngọc Ẩn Họ tên: Nguyễn Thanh Long 26 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long TUẦN: TIẾT: 17 Kế hoạch dạy Thể dục Ngày soạn: 10- 10- 2016 Ngày dạy: 18- 10- 2016 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN I MỤC TIÊU : Nội dung + + Võ cổ truyền Việt Nam Căn công pháp: Ôn động tác Căn công pháp từ đến Học động tác từ đến 16 Trảo mã trái- Tay trái đấm múc lên; 10 Đinh trái- Tay phải đấm thẳng; 11 Trảo mã trái- Tay trái đập lưng nắm tay xuống; 12 Trung bình tấn- Tay phải đấm móc vòng vào trước ngực; 13 Đinh phải- Tay phải đập lưng nắm tay trước; 14 Đinh trái- Tay trái đập lưng nắm tay trước; 15 Xà phải- Xoay thành trung bình hai nắm tay kéo hông; 16 Trung bình tấn- Hai tay đấm thẳng trước + Đội hình đội ngũ: Ôn tập Tập hợp hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dàn hàng, dồn hàng; Đi vòng phải (trái) Đổi chân sai nhịp Kiến thức Kĩ - Biết cách thực động - Biết cách thực động tác Căn công pháp từ đến tác Căn công pháp từ đến 16 16 - Biết lệnh điều khiển, - Biết cách thực thực biết cách thực Tập hợp kĩ học Biết vận hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dụng tiết học thể dục, dàn hàng, dồn hàng; Đi buổi lễ – hội khoẻ Phù vòng phải (trái) Đổi chân sai nhịp + Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy Biết cách thực Chạy bước Thực chạy bền nâng cao đùi; số động tác hồi tĩnh nhỏ, chạy nâng cao đùi; Luyện Biết vận dụng tự tập luyện sân sau chạy Luyện tập chạy bền theo tập chạy bền theo vòng số 8; trường, sân nhà ban vòng số Một số động tác hồi tĩnh sau công chạy + Thái độ: Có nề nếp tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, khẩn trương, tác phong khỏe mạnh, giữ gìn vệ sinh chung tập luyện TDTT Tự giác học tập lớp tập luyện nhà Không hút thuốc, uống rượu bia dùng chất gây hại đến sức khoẻ Biết ứng xử đẹp tình hoạt động TDTT sinh hoạt ngày II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường sẽ, còi thể thao, tranh minh họa, vật chuẩn III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ĐỊNH NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG A Phần Mở Đầu : phút Cán tập hợp hàng dọc hàng ngang, - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học 1- phút báo cáo cho giáo viên Sau cán điều sinh Phổ biến nội dung - yêu cầu dạy 1- phút khiển lớp khởi động Giáo viên giúp đỡ - Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn phút kĩ thuật - Khởi động: xoay khớp cổ tay- cổ chân, x nhịp Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học khuỷu tay, bả vai, khớp hông, đầu gối sinh quan sát, lắng nghe Sau Giáo viên tổ - Một số động tác thể dục: Tay chạm mũi x nhịp chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết chân kia, ép dọc- ép ngang hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học B Phần Cơ Bản : 32 phút sinh Hoạt động nhóm Họ tên: Nguyễn Thanh Long 27 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Ôn võ cổ truyền VN: Căn công pháp Trảo mã trái- Tay trái đấm múc lên 10 Đinh trái- Tay phải đấm thẳng 11 Trảo mã trái- Tay trái đập lưng nắm tay xuống 12 Trung bình tấn- Tay phải đấm móc vòng vào trước ngực 13 Đinh phải- Tay phải đập lưng nắm tay trước 14 Đinh trái- Tay trái đập lưng nắm tay trước 15 Xà phải- Xoay thành trung bình hai nắm tay kéo hông 16 Trung bình tấn- Hai tay đấm thẳng trước 2- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: * Ôn tập kĩ học - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, -đứng lại Kế hoạch dạy Thể dục 10 phút + Nhóm 1- 2: Võ cổ truyền – lần 12 phút – lần – lần - Đi đều, đứng lại, vòng phải (trái); đổi chân sai nhịp – lần + Nhóm 3- 4: Đội hình đội ngũ -Chạy theo vòng số sân trường - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng, Dồn hàng 3- Chạy bền: * Luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên * Động tác hồi tĩnh sau chạy C Phần Kết Thúc : - Thả lỏng – hồi tĩnh - Giáo viên đánh giá mức độ đạt học sinh - Hướng dẫn tập nhà: + Luyện tập chạy bền 500m - 800m – 1000m Hoàn thiện Đi – vòng trái (phải) – đứng lại; Võ cổ truyền Căn công pháp Họ tên: Nguyễn Thanh Long 10 phút 2-3 phút - Hít thở sâu, thả lỏng tay, chân, làm động tác chim rũ lông Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” phút phút phút phút 28 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục TUẦN: TIẾT: 18 Ngày soạn: 10- 10- 2016 Ngày dạy: 19- 10- 2016 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN I MỤC TIÊU : Nội dung Kiến thức Kĩ + + Võ cổ truyền Việt Nam Căn - Biết cách thực động - Biết cách thực động công pháp: Ôn động tác Căn tác Căn công pháp từ đến tác Căn công pháp từ đến công pháp từ đến 16 16 16 + Đội hình đội ngũ: Ôn tập Tập hợp hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dàn hàng, dồn hàng; Đi vòng phải (trái) Đổi chân sai nhịp - Biết lệnh điều khiển, - Biết cách thực thực biết cách thực Tập hợp kĩ học Biết vận hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dụng tiết học thể dục, dàn hàng, dồn hàng; Đi buổi lễ – hội khoẻ Phù vòng phải (trái) Đổi chân sai nhịp + Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy Biết cách thực Chạy bước Thực chạy bền nâng cao đùi; số động tác hồi tĩnh nhỏ, chạy nâng cao đùi; Luyện Biết vận dụng tự tập luyện sân sau chạy Luyện tập chạy bền theo tập chạy bền theo vòng số 8; trường, sân nhà ban vòng số Một số động tác hồi tĩnh sau công chạy + Thái độ: Có nề nếp tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, khẩn trương, tác phong khỏe mạnh, giữ gìn vệ sinh chung tập luyện TDTT Tự giác học tập lớp tập luyện nhà Không hút thuốc, uống rượu bia dùng chất gây hại đến sức khoẻ Biết ứng xử đẹp tình hoạt động TDTT sinh hoạt ngày II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường sẽ, còi thể thao, tranh minh họa, vật chuẩn III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ĐỊNH NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG A Phần Mở Đầu : phút Cán tập hợp hàng dọc hàng ngang, - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học 1- phút báo cáo cho giáo viên Sau cán điều sinh Phổ biến nội dung - yêu cầu dạy 1- phút khiển lớp khởi động Giáo viên giúp đỡ - Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn phút kĩ thuật - Khởi động: xoay khớp cổ tay- cổ chân, x nhịp Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học khuỷu tay, bả vai, khớp hông, đầu gối sinh quan sát, lắng nghe Sau Giáo viên tổ - Một số động tác thể dục: Tay chạm mũi x nhịp chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết chân kia, ép dọc- ép ngang hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học B Phần Cơ Bản : 32 phút sinh Hoạt động nhóm 10 phút Ôn võ cổ truyền VN: Căn công pháp từ + Nhóm 1- 2: Võ cổ truyền – lần đến 16 12 phút 2- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: * Ôn tập kĩ học – lần - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, -đứng lại - Đi đều, đứng lại, vòng phải (trái); đổi chân sai nhịp Họ tên: Nguyễn Thanh Long – lần 29 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục – lần - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng, Dồn hàng 3- Chạy bền: * Luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên * Động tác hồi tĩnh sau chạy C Phần Kết Thúc : - Thả lỏng – hồi tĩnh: - Hít thở sâu, thả lỏng tay, chân, làm động tác chim rũ lông - Giáo viên đánh giá mức độ đạt học sinh - Hướng dẫn tập nhà: + Luyện tập chạy bền 500m - 800m – 1000m Hoàn thiện Đi – vòng trái (phải) – đứng lại; Võ cổ truyền Căn công pháp Họ tên: Nguyễn Thanh Long 10 phút 2-3 phút phút phút phút phút + Nhóm 3- 4: Đội hình đội ngũ -Chạy theo vòng số sân trường Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” 30 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long TUẦN: 10 TIẾT: 20 Kế hoạch dạy Thể dục Ngày soạn: 10- 10- 2016 Ngày dạy: 26- 10- 2016 KIỂM TRA ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I MỤC TIÊU: Nội dung + Kiểm tra Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đi bước- Vòng tráiVòng phải- đứng lại - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái- phải- đằng sau; Dàn hàng giãn hàng- dồn hàng Kiến thức Biết lệnh, biết điều khiển biết cách thực hiện: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đi bước- Vòng trái- Vòng phảiđứng lại Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái- phải- đằng sau; Dàn hàng giãn hàng-dồn hàng Kĩ Thực Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đi bước- Vòng trái- Vòng phải- đứng lại Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái- phải- đằng sau; Dàn hàng dóng hàng, dồn hàng Biết vận dụng nhà trường nhà trường, buổi lễ hội trường, hội khỏe Phù Đổng cấp + Thái độ: Tự giác học tập, có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh hoạt động TDTT, giữ gìn vệ sinh Ý thức tổ chức kỉ luật cao, biết phối hợp, tích cực – nhanh nhẹn Biết vận dụng nhà trường nhà trường, có cố gắng nhiệt tình, từ ham thích môn học II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Vệ sinh sân tập, ghế – bàn cho giáo viên kiểm tra - Còi thể thao III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ĐỊNH PHẦN V NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG A PHẦN MỞ ĐẦU 10 phút - GV nhận lớp, kiểm tra sỉ số Tập hợp thnh hng ngang - Phổ biến nội dung tiết kiểm tra Ôn tập theo nhóm B PHẦN CƠ BẢN: 30 phút Nội dung kiểm tra đội hình đội ngũ - Điều khiển biết cách thực hiện: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đi bước- Vòng trái- Vòng phải- đứng lại Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay tráiphải- đằng sau; Dàn hàng giãn hàng- dồn hàng Họ tên: Nguyễn Thanh Long 33 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long • Kế hoạch dạy Thể dục Chia lớp kiểm tra Mỗi nhóm học sinh Điểm 9-10: Thực đúng, đẹp động tác quy định Học sinh nhận xét- đánh giá • Điểm 7-8: Thực tương đối chưa • Điểm 5-6: Cơ biết cách thực hiện, thực điểm số sai thiếu bước hay thừa bước Tập kết theo hình hàng hai bên thước thợ • Điểm 3-4: Không thực điểm số dàn hàng, dồn hàng • Loại Đạt: Điểm từ đến 10 • Loại Chưa đạt điểm từ đến C PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét tiết KT, công bố điểm, cho học sinh xuống lớp phút                      Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” Đánh giá thống kê điểm kiểm tra 1- Ưu điểm: Đa số học sinh thực động tác Nhịp điệu đều, đẹp, phương hướng biên độ động tác 2- Hạn chế: Một số học sinh hối hợp với bạn hạn chế, chưa hàng cách tuyệt đối Góc độ vòng trái phải, số nhảy đổi chân chưa kịp thời 3- Hướng khắc phục: Tập động tác nhiều lần, thường xuyên tập luyện nhà tích cực tiết học Tập động tác hạn chế nhiều lần tập riêng nhóm tổ cá nhân Thống kê LOẠI ĐẠT(Đ) CHƯA ĐẠT (CĐ) Lớp TSHS Ghi TS TL % TS TL % 6a1 6a2 6a3 Ngày tháng năm 201 Ký duyệt Tổ trưởng Ngày tháng năm 201 Ký duyệt P HT Trần Văn Quới Huỳnh Ngọc Ẩn Họ tên: Nguyễn Thanh Long 34 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục TUẦN: 11 TIẾT: 21 Ngày soạn: 24- 10- 2016 Ngày dạy: 01- 11- 2016 Thể thao tự chọn: ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN I MỤC TIÊU : Kiến thức Kĩ Nội dung Nội dung + Võ cổ truyền Việt Nam Căn công - Biết cách thực động - Biết cách thực pháp: Ôn động tác Căn công pháp tác Căn công pháp từ đến động tác Căn công pháp từ đến 24 24 từ đến 24 + TTTC Đá cầu: Ôn tâng cầu đùi; tâng cầu má bàn chân; chuyền cầu chỗ, chuyền cầu theo nhóm người - Biết cách thực tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân Chuyền cầu chỗ, chuyền cầu theo nhóm người, nâng cao thành tích - Thực tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân Chuyền cầu chỗ, chuyền cầu theo nhóm người Biết vận dụng tiết học thể dục, thi đấu đá cầu + Chạy bền: Luyện chạy địa hình tự Biết cách thực Hai lần hít Thực chạy nhiên (vòng số 8) Phối hợp hai lần vào, hai lần thở ra; Biết hồi tĩnh bền Biết vận dụng tự tập hít vào – hai lần thở sau chạy; chạy địa hình luyện sân trường, sân nhà tự nhiên theo vòng số ban công + Thái độ: Có tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, giữ gìn vệ sinh chung tập luyện TDTT Tự giác học tập lớp tập luyện nhà Biết ứng xử đẹp hoạt động TDTT ngày II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường- vệ sinh sân tập; Dụng cụ gồm có: còi, Cầu trinh 20-30 quả, Cọc nhựa 12 III TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY : NỘI DUNG A Phần Mở Đầu : - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh Phổ biến nội dung - yêu cầu dạy - Khởi động: xoay khớp cổ tay- cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp đầu gối - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông B Phần Cơ Bản: 1- Võ cổ truyền VN: Căn công pháp - Ôn động tác 1- 24 - Biểu diễn theo nhóm tổ 2- Đá cầu - Ôn tập tâng cầu đùi - Ôn tập tâng cầu má bàn chân ĐỊNH LƯỢNG phút 1- phút 1- phút x nhịp 1- phút 32 phút 10 phút PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC - Cán tập hợp hàng dọc hàng ngang, báo cáo cho giáo viên Sau cán điều khiển lớp khởi động Giáo viên giúp đỡ kĩ thuật Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học sinh quan sát, lắng nghe Sau Giáo viên tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học sinh + Nhóm 1: Võ cổ truyền 12 phút Bái tổ Lập Miêu Trung bình Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm Họ tên: Nguyễn Thanh Long 35 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục dương + Chuyền cầu chỗ- Chuyền cầu theo nhóm hai người 10 phút + Trình diễn kĩ thuật tâng cầu má trong, đùi; Chuyền cầu nhóm người Nội dung Chạy bền: - Luyện tập chạy địa hình tự nhiên Chạy theo nhóm sức khỏe (nam- nữ riêng) theo hình số vòng tròn sân trường, qua mốc cờ chuẩn - Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh sau chạy + Hai tay lên cao (hít vào) Hai tay hạ xuống (thở ra); duỗi chân hai tay trước lắc bắp taychân; cúi người thả lỏng C Phần Kết Thúc : -Thực số động tác thả lỏng – hồi tĩnh -Trò chơi: Đoàn kết -Đánh giá mức độ đạt học sinh -Bài tập nhà: Đá cầu theo nhóm, tâng cầu chân Luyện tập chạy bền 3- phút 500m800m- 800m Hoàn thiện võ cổ truyền Căn công pháp Họ tên: Nguyễn Thanh Long + Nhóm 2: Đá cầu + Đội hình Đá cầu theo hàng đối phút phút phút phút - Chạy bền theo vòng số - Hai bước hít vào (bằng mũi), hai bước thở (bằng miệng) theo chu kì, tốc độ chạy trung bình chậm Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá nhân Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” 36 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục TUẦN: 11 TIẾT: 22 Ngày soạn: 24- 10- 2016 Ngày dạy: 02- 11- 2016 Thể thao tự chọn: ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN I MỤC TIÊU : Nội dung Nội dung + Võ cổ truyền Việt Nam Căn công pháp: Ôn động tác Căn công pháp từ đến 24 Học từ 25-32 25 Chân phải đá tống trước; 26 Chân trái đá đá vòng cầu từ vào; 27 Chân phải đá tống ngang cạnh bàn chân; 28 Đinh phải- Tay phải chém cạnh bàn thẳng xuống; 29 Trảo mã trái- Tay trái chém cạnh bàn vào (cẳng tay thẳng góc với mặt đất); 30 Trảo mã phải- Hai tay chém lúc từ trái qua phải (bàn tay phải úp, bàn tay trái ngửa, hai tay song song mặt đất); 31 Đinh trái- Hai tay đâm thẳng tới trước mũi bàn tay (bàn tay trái trên, bàn tay phải cách khoảng 20 cm); 32 Đinh phải- Hai cạnh bàn tay đỡ ngang lúc hai bên ngang mặt (hai lòng bàn tay xoay ngoài, hai cẳng tay đứng) + TTTC Đá cầu: Ôn tâng cầu đùi; tâng cầu má bàn chân; chuyền cầu chỗ, chuyền cầu theo nhóm người Kiến thức Kĩ - Biết cách thực động - Biết cách thực tác Căn công pháp từ đến động tác Căn công pháp 32 từ đến 32 - Thực tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân; chuyền cầu theo nhóm người Biết vận dụng học thể dục, thi đấu đá cầu + Chạy bền: Luyện chạy địa hình tự Biết cách thực Hai lần hít Thực chạy nhiên (vòng số 8) Phối hợp hai lần vào, hai lần thở ra; Biết hồi tĩnh bền Biết vận dụng tự tập hít vào – hai lần thở sau chạy; chạy địa hình luyện sân trường, sân nhà tự nhiên theo vòng số ban công + Thái độ: Có tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, giữ gìn vệ sinh chung tập luyện TDTT Tự giác học tập lớp tập luyện nhà Biết ứng xử đẹp hoạt động TDTT ngày II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường- vệ sinh sân tập; Dụng cụ gồm có: còi, Cầu trinh 20-30 quả, Cọc nhựa 12 III TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY : Họ tên: Nguyễn Thanh Long - Biết cách thực tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân Chuyền cầu chỗ, chuyền cầu theo nhóm người, nâng cao thành tích 37 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long NỘI DUNG A Phần Mở Đầu : - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh Phổ biến nội dung - yêu cầu dạy - Khởi động: xoay khớp cổ tay- cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp đầu gối - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông B Phần Cơ Bản: 1- Võ cổ truyền VN: Căn công pháp - Ôn động tác 1- 24 Học từ 25-32 25 Chân phải đá tống trước; 26 Chân trái đá đá vòng cầu từ vào; 27 Chân phải đá tống ngang cạnh bàn chân; 28 Đinh phảiTay phải chém cạnh bàn thẳng xuống; 29 Trảo mã trái- Tay trái chém cạnh bàn vào (cẳng tay thẳng góc với mặt đất); 30 Trảo mã phải- Hai tay chém lúc từ trái qua phải (bàn tay phải úp, bàn tay trái ngửa, hai tay song song mặt đất); 31 Đinh trái- Hai tay đâm thẳng tới trước mũi bàn tay (bàn tay trái trên, bàn tay phải cách khoảng 20 cm); 32 Đinh phải- Hai cạnh bàn tay đỡ ngang lúc hai bên ngang mặt (hai lòng bàn tay xoay ngoài, hai cẳng tay đứng) - Biểu diễn theo nhóm tổ 2- Đá cầu - Ôn tập tâng cầu đùi - Ôn tập tâng cầu má bàn chân + Chuyền cầu chỗ- Chuyền cầu theo nhóm hai người + Trình diễn kĩ thuật tâng cầu má trong, đùi; Chuyền cầu nhóm người Nội dung Chạy bền: - Luyện tập chạy địa hình tự nhiên Chạy theo nhóm sức khỏe (nam- nữ riêng) theo hình số vòng tròn sân trường, qua mốc cờ chuẩn - Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh sau chạy + Hai tay lên cao (hít vào) Hai tay hạ xuống (thở ra); duỗi chân hai tay trước lắc bắp taychân; cúi người thả lỏng C Phần Kết Thúc : -Thực số động tác thả lỏng – hồi tĩnh -Trò chơi: Đoàn kết -Đánh giá mức độ đạt học sinh -Bài tập nhà: Đá cầu theo nhóm, tâng cầu chân Luyện tập chạy bền 3- phút 500m- Họ tên: Nguyễn Thanh Long Kế hoạch dạy Thể dục ĐỊNH LƯỢNG phút 1- phút 1- phút x nhịp 1- phút 32 phút 12 phút 2-3 lần PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC - Cán tập hợp hàng dọc hàng ngang, báo cáo cho giáo viên Sau cán điều khiển lớp khởi động Giáo viên giúp đỡ kĩ thuật Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học sinh quan sát, lắng nghe Sau Giáo viên tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học sinh + Nhóm 1: Võ cổ truyền Bái tổ Lập Miêu Trung bình Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm dương 10 phút 10 phút + Nhóm 2: Đá cầu + Đội hình Đá cầu theo hàng đối phút phút phút phút - Chạy bền theo vòng số - Hai bước hít vào (bằng mũi), hai bước thở (bằng miệng) theo chu kì, tốc độ chạy trung bình chậm Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá nhân Tập kết đội hình thước thợ hàng 38 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục 800m- 800m Hoàn thiện võ cổ truyền Căn công pháp ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” TUẦN: 12 TIẾT: 23 Ngày soạn: 24- 10- 2016 Ngày dạy: 08- 11- 2016 TTTC: ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I.Mục tiêu: Nội dung Kiến thức Kĩ Nội dung + Võ cổ truyền Việt Nam Căn công - Biết cách thực động - Biết cách thực pháp: Ôn động tác Căn công pháp tác Căn công pháp từ đến động tác Căn công pháp từ đến 32 32 từ đến 32 + TTTC Đá cầu: Ôn tâng cầu đùi; tâng cầu má bàn chân; chuyền cầu chỗ, chuyền cầu theo nhóm người - Biết cách thực tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân Chuyền cầu chỗ, chuyền cầu theo nhóm người, nâng cao thành tích - Thực tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân; chuyền cầu theo nhóm người Biết vận dụng học thể dục, thi đấu đá cầu + Chạy bền: Luyện chạy địa hình tự Biết cách thực Hai lần hít Thực chạy nhiên (vòng số 8) Phối hợp hai lần vào, hai lần thở ra; Biết hồi tĩnh bền Biết vận dụng tự tập hít vào – hai lần thở sau chạy; chạy địa hình luyện sân trường, sân nhà tự nhiên theo vòng số ban công + Thái độ: Có tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, giữ gìn vệ sinh chung tập luyện TDTT Tự giác học tập lớp tập luyện nhà Biết ứng xử đẹp hoạt động TDTT ngày II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường- vệ sinh sân tập; Dụng cụ gồm có: còi, Cầu trinh 20-30 quả, Cọc nhựa 12 III TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY : NỘI DUNG A Phần Mở Đầu : - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh Phổ biến nội dung - yêu cầu dạy - Khởi động: xoay khớp cổ tay- cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp đầu gối - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông B Phần Cơ Bản: 1- Võ cổ truyền VN: Căn công pháp - Ôn động tác 1- 32 - Biểu diễn theo nhóm tổ 2- Đá cầu - Ôn tập tâng cầu đùi Họ tên: Nguyễn Thanh Long ĐỊNH LƯỢNG phút 1- phút 1- phút x nhịp 1- phút 32 phút 12 phút 2-3 lần PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC - Cán tập hợp hàng dọc hàng ngang, báo cáo cho giáo viên Sau cán điều khiển lớp khởi động Giáo viên giúp đỡ kĩ thuật Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học sinh quan sát, lắng nghe Sau Giáo viên tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học sinh + Nhóm 1: Võ cổ truyền 10 phút 39 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long - Ôn tập tâng cầu má bàn chân + Chuyền cầu chỗ- Chuyền cầu theo nhóm hai người + Trình diễn kĩ thuật tâng cầu má trong, đùi; Chuyền cầu nhóm người Nội dung Chạy bền: - Luyện tập chạy địa hình tự nhiên Chạy theo nhóm sức khỏe (nam- nữ riêng) theo hình số vòng tròn sân trường, qua mốc cờ chuẩn - Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh sau chạy + Hai tay lên cao (hít vào) Hai tay hạ xuống (thở ra); duỗi chân hai tay trước lắc bắp taychân; cúi người thả lỏng Kế hoạch dạy Thể dục 10 phút Bái tổ Lập Miêu Trung bình Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm dương + Nhóm 2: Đá cầu + Đội hình Đá cầu theo hàng đối C Phần Kết Thúc : -Thực số động tác thả lỏng – hồi tĩnh -Trò chơi: Đoàn kết -Đánh giá mức độ đạt học sinh -Bài tập nhà: Đá cầu theo nhóm, tâng cầu chân Luyện tập chạy bền 3- phút 500m800m- 800m Hoàn thiện võ cổ truyền Căn công pháp Họ tên: Nguyễn Thanh Long phút phút phút phút - Chạy bền theo vòng số - Hai bước hít vào (bằng mũi), hai bước thở (bằng miệng) theo chu kì, tốc độ chạy trung bình chậm Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá nhân Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” 40 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục TUẦN: 12 TIẾT: 24 Ngày soạn: 24- 10- 2016 Ngày dạy: 09- 11- 2016 TTTC: ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Nội dung Nội dung + Võ cổ truyền Việt Nam Căn công pháp: Ôn động tác Căn công pháp từ đến 32 Học từ 33- 36 33 Đinh trái- Hai cạnh bàn tay đánh ép lúc vào ngang mặt (hai lòng bàn tay xoay vào trong, hai cẳng tay đứng); 34 Đinh trái- Hai cạnh bàn tay đánh ép lúc vào (trên đầu gối phải, lòng bàn tay ngửa, hai cẳng tay song song nhau); 35 Qui phải- Tay phải chém cạnh bàn tay vào đầu gối trái (bàn tay trái ngửa, cẳng tay song song mặt đất); 36 Bái tổ- Lập + TTTC Đá cầu: Ôn tâng cầu đùi; tâng cầu má bàn chân; chuyền cầu chỗ, chuyền cầu theo nhóm người Kiến thức Kĩ - Biết cách thực động - Biết cách thực tác Căn công pháp từ đến động tác Căn công pháp 36 từ đến 36 - Biết cách thực tâng cầu - Thực tâng đùi, tâng cầu má cầu đùi, tâng cầu bàn chân Chuyền cầu má bàn chân; chuyền chỗ, chuyền cầu theo nhóm cầu theo nhóm người Biết người, nâng cao thành tích vận dụng thi đấu đá cầu + Chạy bền: Luyện chạy địa hình tự Biết cách thực Hai lần hít Thực chạy nhiên (vòng số 8) Phối hợp hai lần vào, hai lần thở ra; Biết hồi tĩnh bền Biết vận dụng tự tập hít vào – hai lần thở sau chạy; chạy địa hình luyện sân trường, sân nhà tự nhiên theo vòng số ban công + Thái độ: Có tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, giữ gìn vệ sinh chung tập luyện TDTT Tự giác học tập lớp tập luyện nhà Biết ứng xử đẹp hoạt động TDTT ngày II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường- vệ sinh sân tập; Dụng cụ gồm có: còi, Cầu trinh 20-30 quả, Cọc nhựa 12 III TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY : NỘI DUNG A Phần Mở Đầu : Họ tên: Nguyễn Thanh Long ĐỊNH LƯỢNG phút PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC - Cán tập hợp hàng dọc hàng 41 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh Phổ biến nội dung - yêu cầu dạy - Khởi động: xoay khớp cổ tay- cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp đầu gối - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông B Phần Cơ Bản: 1- Võ cổ truyền VN: Căn công pháp - Ôn động tác 1- 32 Học từ 33- 36 33 Đinh trái- Hai cạnh bàn tay đánh ép lúc vào ngang mặt (hai lòng bàn tay xoay vào trong, hai cẳng tay đứng); 34 Đinh trái- Hai cạnh bàn tay đánh ép lúc vào (trên đầu gối phải, lòng bàn tay ngửa, hai cẳng tay song song nhau); 35 Qui phải- Tay phải chém cạnh bàn tay vào đầu gối trái (bàn tay trái ngửa, cẳng tay song song mặt đất); 36 Bái tổLập - Biểu diễn theo nhóm tổ 2- Đá cầu - Ôn tập tâng cầu đùi - Ôn tập tâng cầu má bàn chân + Chuyền cầu chỗ- Chuyền cầu theo nhóm hai người + Trình diễn kĩ thuật tâng cầu má trong, đùi; Chuyền cầu nhóm người Nội dung Chạy bền: - Luyện tập chạy địa hình tự nhiên Chạy theo nhóm sức khỏe (nam- nữ riêng) theo hình số vòng tròn sân trường, qua mốc cờ chuẩn - Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh sau chạy + Hai tay lên cao (hít vào) Hai tay hạ xuống (thở ra); duỗi chân hai tay trước lắc bắp taychân; cúi người thả lỏng C Phần Kết Thúc : -Thực số động tác thả lỏng – hồi tĩnh -Trò chơi: Đoàn kết -Đánh giá mức độ đạt học sinh -Bài tập nhà: Đá cầu theo nhóm, tâng cầu chân Luyện tập chạy bền 3- phút 500m800m- 800m Hoàn thiện võ cổ truyền Căn Họ tên: Nguyễn Thanh Long Kế hoạch dạy Thể dục 1- phút 1- phút x nhịp 1- phút 32 phút 12 phút 2-3 lần ngang, báo cáo cho giáo viên Sau cán điều khiển lớp khởi động Giáo viên giúp đỡ kĩ thuật Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học sinh quan sát, lắng nghe Sau Giáo viên tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học sinh + Nhóm 1: Võ cổ truyền Bái tổ 10 phút Lập Miêu Trung bình Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm dương + Nhóm 2: Đá cầu 10 phút + Đội hình Đá cầu theo hàng đối - Chạy bền theo vòng số - Hai bước hít vào (bằng mũi), hai bước thở (bằng miệng) theo chu kì, tốc độ chạy trung bình chậm Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá nhân phút phút phút phút Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” 42 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục công pháp Ngày tháng năm 201 Ký duyệt Tổ trưởng Ngày tháng năm 201 Ký duyệt P HT Trần Văn Quới Huỳnh Ngọc Ẩn TUẦN: 13 TIẾT: 25 Ngày soạn: 24- 10- 2016 Ngày dạy: 15- 11- 2016 TTTC: ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Nội dung Kiến thức Kĩ + Võ cổ truyền Việt Nam Căn - Biết cách thực động tác - Biết cách thực động công pháp: Ôn động tác Căn Căn công pháp từ đến 36 tác Căn công pháp từ đến công pháp từ đến 36 36 + TTTC Đá cầu: - Ôn tập tâng cầu đùi; tâng cầu má bàn chân Ôn chuyền cầu theo nhóm 2- người - Kiểm tra TC- RLTT Bật xa năm 2016- 2017 + Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên Kết hợp kiểm tra TC- RLTT năm 2016- 2017 - Biết cách thực tâng cầu - Thực tâng đùi; tâng cầu má bàn cầu đùi; tâng cầu má chân Ôn chuyền cầu theo nhóm 2- bàn chân Ôn chuyền cầu người, nâng cao thành tích theo nhóm 2- người Biết vận Biết cách thực thực dụng tiết học thể dục, động tác bật xa thi đấu đá cầu Biết cách thực chạy bền Thực chạy bền địa hình tự nhiên trường Biết Chạy tích cực, biết vận dụng tập cách thả lỏng- hồi tĩnh sau luyện trường, nhà nâng cao chạy sức bền + Thái độ: Phát huy tính tự giác- tích cực tập luyện, có cố gắng, ham thích môn học Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh Năng lực cần hướng tới: Năng lực vận động, lực giao tiếp, lực tổ chức hoạt động vận động, lực đánh giá tự đánh giá lẫn II Đia Điểm Phương Tiện: - Vệ sinh sân tập, còi, Cầu trinh 40 quả, tranh minh họa III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ĐỊNH NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG A-PHẦN MỞ ĐẦU: phút - Cán tập hợp hàng dọc hàng + Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số- sức khoẻ 1-2 phút ngang, báo cáo cho giáo viên Sau cán điều khiển lớp khởi động Giáo viên học sinh giúp đỡ kĩ thuật + Phổ biến nội dung yêu cầu tiết dạy 1-2 phút Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học + Giãn hàng theo hàng ngang (1 sải tay) phút sinh quan sát, lắng nghe Sau Giáo viên + Xoay khớp: Cổ chân- cổ tay, khuỷu tay, bả 2x8 nhịp tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho vai, khớp hông, khớp đầu gối Họ tên: Nguyễn Thanh Long 43 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục + Ép dọc, Ép ngang + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông B-PHẦN CƠ BẢN: 1- Võ cổ truyền Việt Nam công pháp - Ôn động tác Căn công pháp từ đến 36 - Biểu diễn thao nhóm tổ 2: Đá cầu - Ôn tập tâng cầu đùi - Ôn tập tâng cầu má bàn chân + Chuyền cầu theo nhóm 2- người (nếu số người lẽ) .Kiểm tra TC- RLTT Bật xa (tính cm): - TTCB: Hai tay cao, kiễng gót - Động tác: Khuỵu gối đưa tay từ trên, trước, xuống Sau dùng mạnh chân bật người trước chạm cát - Cách kiểm tra: Chia thành nhóm, đợt học sinh, bật tối đa lần lần thứ chưa đạt thành tích cao Nội dung 2: Chạy bền - Chạy bền địa hình tự nhiên Chạy theo nhóm sức khoẻ, kết hợp thở với bước chạy Vận dụng kĩ thuật chạy Kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2016- 2017 tính mét - Cách Kiểm tra: Các cọc nhựa cách 5m/ tổng đường chạy 40m Mỗi đợt 12 học sinh, chọn 12 em đếm số vòng số mét lẻ mà bạn chạy qua Khi kết thúc phút em tính thành tích bạn Ví dụ Bạn A chạy 25 vòng 15m tính sau: 25x40m = 1000m + 15m = 1015m/ phút chạy bền 2x8 nhịp 2-3 lần C-PHẦN KẾT THÚC: - Thực số động tác thả lỏng – hồi tĩnh - Đánh giá mức độ đạt học sinh - Bài tập nhà: Tâng cầu đùi, (m) tâng cầu theo sở trường cá nhân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người; Chạy bền phút; hoàn thiện võ cổ truyền Căn công pháp phút 2-3 phút phút phút Họ tên: Nguyễn Thanh Long học sinh + Nhóm 1: Võ cổ truyền 32 phút phút 14 phút Bái tổ Lập Miêu Trung bình Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm dương + Nhóm 2: Đá cầu 12 phút + Đội hình Đá cầu theo hàng đối - Chạy bền phút- Hai bước hít vào (bằng mũi), hai bước thở (bằng miệng) theo chu kì, tốc độ chạy trung bình chậm Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá nhân Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” 44 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long TUẦN: 13 TIẾT: 26 Kế hoạch dạy Thể dục Ngày soạn: 24- 10- 2016 Ngày dạy: 16- 11- 2016 TTTC: ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Nội dung Kiến thức Kĩ + Võ cổ truyền Việt Nam Căn - Biết cách thực động tác - Biết cách thực động công pháp: Ôn động tác Căn Căn công pháp từ đến 36 tác Căn công pháp từ đến công pháp từ đến 36 36 + TTTC Đá cầu: - Ôn tập tâng cầu đùi; tâng cầu má bàn chân Ôn chuyền cầu theo nhóm 2- người - Kiểm tra TC- RLTT Bật xa năm 2016- 2017 + Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên Kết hợp kiểm tra TC- RLTT năm 2016- 2017 - Biết cách thực tâng cầu - Thực tâng đùi; tâng cầu má bàn cầu đùi; tâng cầu má chân Ôn chuyền cầu theo nhóm 2- bàn chân Ôn chuyền cầu người, nâng cao thành tích theo nhóm 2- người Biết vận Biết cách thực thực dụng tiết học thể dục, động tác bật xa thi đấu đá cầu Biết cách thực chạy bền Thực chạy bền địa hình tự nhiên trường Biết Chạy tích cực, biết vận dụng tập cách thả lỏng- hồi tĩnh sau luyện trường, nhà nâng cao chạy sức bền + Thái độ: Phát huy tính tự giác- tích cực tập luyện, có cố gắng, ham thích môn học Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh Năng lực cần hướng tới: Năng lực vận động, lực giao tiếp, lực tổ chức hoạt động vận động, lực đánh giá tự đánh giá lẫn II Đia Điểm Phương Tiện: - Vệ sinh sân tập, còi, Cầu trinh 40 quả, tranh minh họa III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ĐỊNH NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG A-PHẦN MỞ ĐẦU: phút - Cán tập hợp hàng dọc hàng + Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số- sức khoẻ 1-2 phút ngang, báo cáo cho giáo viên Sau cán điều khiển lớp khởi động Giáo viên học sinh giúp đỡ kĩ thuật + Phổ biến nội dung yêu cầu tiết dạy 1-2 phút Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học + Giãn hàng theo hàng ngang (1 sải tay) phút sinh quan sát, lắng nghe Sau Giáo viên + Xoay khớp: Cổ chân- cổ tay, khuỷu tay, bả 2x8 nhịp tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho vai, khớp hông, khớp đầu gối học sinh Họ tên: Nguyễn Thanh Long 45 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch dạy Thể dục + Ép dọc, Ép ngang + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông B-PHẦN CƠ BẢN: 1- Võ cổ truyền Việt Nam công pháp - Ôn động tác Căn công pháp từ đến 36 - Biểu diễn thao nhóm tổ 2: Đá cầu - Ôn tập tâng cầu đùi - Ôn tập tâng cầu má bàn chân + Chuyền cầu theo nhóm 2- người (nếu số người lẽ) .Kiểm tra TC- RLTT Bật xa (tính cm): - TTCB: Hai tay cao, kiễng gót - Động tác: Khuỵu gối đưa tay từ trên, trước, xuống Sau dùng mạnh chân bật người trước chạm cát - Cách kiểm tra: Chia thành nhóm, đợt học sinh, bật tối đa lần lần thứ chưa đạt thành tích cao Nội dung 2: Chạy bền - Chạy bền địa hình tự nhiên Chạy theo nhóm sức khoẻ, kết hợp thở với bước chạy Vận dụng kĩ thuật chạy Kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2016- 2017 tính mét - Cách Kiểm tra: Các cọc nhựa cách 5m/ tổng đường chạy 40m Mỗi đợt 12 học sinh, chọn 12 em đếm số vòng số mét lẻ mà bạn chạy qua Khi kết thúc phút em tính thành tích bạn Ví dụ Bạn A chạy 25 vòng 15m tính sau: 25x40m = 1000m + 15m = 1015m/ phút chạy bền 2x8 nhịp 2-3 lần C-PHẦN KẾT THÚC: - Thực số động tác thả lỏng – hồi tĩnh - Đánh giá mức độ đạt học sinh - Bài tập nhà: Tâng cầu đùi, (m) tâng cầu theo sở trường cá nhân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người; Chạy bền phút; hoàn thiện võ cổ truyền Căn công pháp phút 2-3 phút phút phút Ngày tháng năm 201 Ký duyệt Tổ trưởng Họ tên: Nguyễn Thanh Long + Nhóm 1: Võ cổ truyền 32 phút phút Bái tổ Lập Miêu Trung bình 14 phút Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm dương + Nhóm 2: Đá cầu 12 phút + Đội hình Đá cầu theo hàng đối - Chạy bền phút- Hai bước hít vào (bằng mũi), hai bước thở (bằng miệng) theo chu kì, tốc độ chạy trung bình chậm Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá nhân Tập kết đội hình thước thợ hàng ngang hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” Ngày tháng năm 201 Ký duyệt P HT 46 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Trần Văn Quới Họ tên: Nguyễn Thanh Long Kế hoạch dạy Thể dục Huỳnh Ngọc Ẩn 47 [...]... kê LOẠI ĐẠT(Đ) CHƯA ĐẠT (CĐ) Lớp TSHS Ghi chú TS TL % TS TL % 6a1 6a2 6a3 Ngày tháng năm 201 Ký duyệt của Tổ trưởng Ngày tháng năm 201 Ký duyệt của P HT Trần Văn Quới Huỳnh Ngọc Ẩn Họ tên: Nguyễn Thanh Long 34 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch bài dạy Thể dục 6 TUẦN: 11 TIẾT: 21 Ngày soạn: 24- 10- 20 16 Ngày dạy: 01- 11- 20 16 Thể thao tự chọn: ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN I MỤC TIÊU : Kiến thức... pháp Họ tên: Nguyễn Thanh Long + Nhóm 3- 4: Đội hình đội ngũ 10 phút 2-3 phút 5 phút 2 phút 2 phút - Chạy theo vòng số 8 sân trường Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng ngang ở hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” 1 phút 32 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long TUẦN: 10 TIẾT: 20 Kế hoạch bài dạy Thể dục 6 Ngày soạn: 10- 10- 20 16 Ngày dạy: 26- 10- 20 16 KIỂM TRA ĐỘI HÌNH... Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long TUẦN: 10 TIẾT: 19 Kế hoạch bài dạy Thể dục 6 Ngày soạn: 10- 10- 20 16 Ngày dạy: 25- 10- 20 16 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN I MỤC TIÊU : Nội dung + + Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản công pháp: Ôn động tác Căn bản công pháp mới từ 1 đến 16 Học mới: từ 17- 24 17 Trảo mã tấn phải- Chỏ phải đánh ngang- Chỏ trái đánh ngang (từ ngoài vào trong) 18 Qui tấn trái- Chỏ phải cắm thẳng xuống;... chạy trung bình chậm Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá nhân Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng ngang ở hai bên Xuống lớp giáo viên hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ” 44 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long TUẦN: 13 TIẾT: 26 Kế hoạch bài dạy Thể dục 6 Ngày soạn: 24- 10- 20 16 Ngày dạy: 16- 11- 20 16 TTTC: ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Nội dung Kiến thức Kĩ năng + Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản -... cổ truyền Căn Họ tên: Nguyễn Thanh Long Kế hoạch bài dạy Thể dục 6 1- 2 phút 1- 2 phút 2 x 8 nhịp 1- 2 phút 32 phút 12 phút 2-3 lần ngang, báo cáo cho giáo viên Sau đó cán sự điều khiển cả lớp khởi động Giáo viên giúp đỡ về kĩ thuật Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học sinh quan sát, lắng nghe Sau đó Giáo viên tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho... công pháp: Ôn động tác Căn bản Căn bản công pháp từ 1 đến 36 tác Căn bản công pháp từ 1 đến công pháp mới từ 1 đến 36 36 + TTTC Đá cầu: - Ôn tập tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bằng má trong bàn chân Ôn chuyền cầu theo nhóm 2- 3 người - Kiểm tra TC- RLTT Bật xa năm 20 16- 2017 + Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Kết hợp kiểm tra TC- RLTT năm 20 16- 2017 - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng - Thực hiện cơ... cho học sinh tập luyện, kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho vai, khớp hông, khớp đầu gối Họ tên: Nguyễn Thanh Long 43 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch bài dạy Thể dục 6 + Ép dọc, Ép ngang + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông B-PHẦN CƠ BẢN: 1- Võ cổ truyền Việt Nam căn bản công pháp - Ôn động tác Căn bản công pháp mới từ 1 đến 36 - Biểu diễn thao nhóm tổ 2: Đá... Bình-Vĩnh Long Kế hoạch bài dạy Thể dục 6 TUẦN: 11 TIẾT: 22 Ngày soạn: 24- 10- 20 16 Ngày dạy: 02- 11- 20 16 Thể thao tự chọn: ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN I MỤC TIÊU : Nội dung Nội dung + Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản công pháp: Ôn động tác Căn bản công pháp mới từ 1 đến 24 Học mới từ 25-32 25 Chân phải đá tống về trước; 26 Chân trái đá đá vòng cầu từ ngoài vào; 27 Chân phải đá tống ngang bằng cạnh bàn chân; 28 Đinh... công pháp: Ôn động tác Căn bản Căn bản công pháp từ 1 đến 36 tác Căn bản công pháp từ 1 đến công pháp mới từ 1 đến 36 36 + TTTC Đá cầu: - Ôn tập tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bằng má trong bàn chân Ôn chuyền cầu theo nhóm 2- 3 người - Kiểm tra TC- RLTT Bật xa năm 20 16- 2017 + Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Kết hợp kiểm tra TC- RLTT năm 20 16- 2017 - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng - Thực hiện cơ... sinh tập luyện, kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho vai, khớp hông, khớp đầu gối học sinh Họ tên: Nguyễn Thanh Long 45 Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long Kế hoạch bài dạy Thể dục 6 + Ép dọc, Ép ngang + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông B-PHẦN CƠ BẢN: 1- Võ cổ truyền Việt Nam căn bản công pháp - Ôn động tác Căn bản công pháp mới từ 1 đến 36 - Biểu diễn thao nhóm tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN VO CO TRUYEN LOP 6, GIAO AN VO CO TRUYEN LOP 6, GIAO AN VO CO TRUYEN LOP 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay