Bảng câu hỏi Nghiên cứu về năng lực, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp

8 177 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:28

BẢNG CÂU HỎI Đề tài: “Nghiên cứu lực, môi trường khởi nghiệp kết hoạt động doanh nghiệp” Kính chào Ông/Bà! Chúng thực nghiên cứu “Năng lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp kết hoạt động doanh nghiệp” với mục đích phục vụ công tác nghiên cứu khoa học đào tạo, mục đích kinh doanh Kính mong lãnh đạo doanh nghiệp (Hội đồng quản trị/giám đốc) dành chút thời gian phúc đáp cho câu hỏi sau Không có quan điểm xem hay sai, quan điểm có giá trị cho nghiên cứu Dữ liệu tổng hợp thành kết nghiên cứu cho vùng, riêng cho trường hợp doanh nghiệp cụ thể cam kết bảo mật thông tin liên quan đến cá nhân doanh nghiệp Rất mong giúp đỡ Ông/Bà, để hoàn thành nghiên cứu THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ ĐÁP VIÊN: Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Tên đáp viên: Điện thoại: Chức vụ: Ngày vấn: ./ / Q1 Các phát biểu thể lực cần thiết để điều hành doanh nghiệp Ông/Bà ghi nhận mức độ quan trọng yếu tố đến hoạt động điều hành doanh nghiệp Ông/Bà theo thang điểm từ đến 5, đó: 1: Hoàn toàn không quan trọng đến 5: Rất quan trọng (chỉ chọn giá trị cách đánh dấu: X vào ô chọn) Trong vai trò người chủ doanh nghiệp, Ông/Bà: Cảm nhận nhu cầu chưa đáp ứng khách hàng 12 Sàng lọc môi trường để tìm kiếm hội kinh doanh 12 Liên tục cập nhật kiến thức lĩnh vực kinh doanh 12 Nhìn nhận vấn đề theo cách tiếp cận 12 5 Nhìn thấy hợp kinh tế toàn cầu hóa hội kinh doanh Giao tiếp có hiệu với người khác 12 Toàn tâm toàn ý cho hoạt động doanh nghiệp 12 Lên kế hoạch điều hành doanh nghiệp 12 Lên kế hoạch sử dụng nguồn lực khác cho doanh nghiệp 12 10 Cam kết tạo sản phẩm dịch vụ có chất lượng 12 11 Đàm phán có hiệu với người khác 12 12 Chủ động tìm kiếm sản phẩm hay dịch vụ mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng 13 Chấp nhận rủi ro liên quan đến kinh doanh mức độ vừa phải 14 Hiểu tác động xu hướng kinh doanh ngành đến doanh nghiệp 15 So sánh chi phí - lợi ích dài hạn trước đầu tư 12 16 Nhận dạng hàng hóa dịch vụ mà khách hàng mong muốn 12 17 Giám sát hoạt động nhân viên 12 18 Tạo dựng mối quan hệ lâu dài dựa tin tưởng lẫn 12 19 Định hướng việc phát triển nghiệp cá nhân 12 20 Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc để đạt mục tiêu dài hạn 21 Điều phối nguồn lực (công việc) trình hoạt động 12 22 Ứng dụng kiến thức kỹ vào thực tiễn quản trị 12 23 Có động lực thân mạnh mẽ 12 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Duy trì hoạt động với cường độ cao Tăng cường phát triển thông hiểu văn hóa mức độ cao Đánh giá kết đạt so với mục tiêu chiến lược Chủ động đáp ứng nhanh với thay đổi Đánh giá rõ thân để điều chỉnh phù hợp nhăm tận dụng hội đối phó với thách thức từ môi trường Nắm bắt khái niệm tạo điều có giá trị từ Sắp xếp thời gian làm việc có hiệu Phát hội kinh doanh từ quan sát thị trường Lãnh đạo nhân viên nhóm làm việc có hiệu Nhìn nhân vấn đề hội Có mạng lưới bạn bè toàn cầu Tạo không khí làm việc tích cực thông qua việc lắng nghe chia sẻ 3 3 4 4 5 5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 2 3 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 > c ể 2 2 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Chuyển hóa ý tưởng vào thực tiễn kinh doanh Sử dụng tốt phương pháp công cụ quản trị thích hợp Có hiểu biết tương đối điểm mạnh điểm yếu nhóm văn hóa khác Quyết không doanh nghiệp suy sụp Động viên nhân viên Tự động viên thân để đạt kết hoạt động công việc tối ưu Kiên định với mục tiêu kinh doanh đặt Học nhiều tốt lĩnh vực chuyên môn Sử dụng hiệu kiến thức chuyên môn liên quan đến công việc Xác định hội kinh doanh dài hạn Học tập thông qua nhiều cách khác Ủy quyền cách hiệu Thiết kế chiến lược dự phòng cho tình khó khăn Có tảng kiến thức tốt lĩnh vực kinh doanh Làm cho doanh nghiệp vân hành cách trơn tru, không gián đoạn Duy trì mạng lưới mối quan hệ công việc với cá nhân Nắm vững chuyên môn liên quan đến công việc Chọn người để tham khảo ý kiến Sử dụng người việc Học tập cách chủ động Liên kết công việc ngắn hạn với định hướng dài hạn doanh nghiệp Thực tương tác cá nhân có hiệu Tiếp nhân đóng góp có tính chất xây dựng Giám sát trình thực mục tiêu chiến lược Năng lực dư độc lập Khả lực sáng tạo m g n vư 36 37 38 Q2 Ông/Bà đánh giá mức độ đồng ý cho phát biểu sau theo thang điểm từ đến 5, theo quy ước: 1: Hoàn toàn không giống với Ong/Bà 5: Hoàn toàn giống với suy nghĩ Ong/Bà _(Lưu ý: chọn số giá trị cách đánh dấu: X vào ô chọn) Trong vai trò người chủ doanh nghiệp, Hướng hành động nhăm đạt thành công cho đơn vị Mong muốn trở thành người đổi đầu công nghệ Mong muốn nhận tôn trọng từ bạn bè Khát khao có nguồn thu nhập cao Mong muốn có địa vị cao xã hội Có linh hoạt cao cuộc sống riêng Tạo sống tốt cho người lao động Mang lại lợi ích cho người thân Muốn có ý tưởng sản phẩm hay hoạt động kinh doanh Chủ động thời gian Duy trì việc học tập liên tục Đi theo đường thành công nhà kinh doanh mà ngưỡng mộ nâng cao vị gia đình Mong muốn Được làm chủ công việc Đóng góp vào phúc lợi cộng đồng dân cư nơi sinh sống Có nhu cầu kiếm nhiều tiền cho sống Đóng góp vào phúc lợi dân tộc Muốn có thử thách việc tạo hoạt động kinh doanh vượt trội tăng trưởng 19 Tự áp dụng phương pháp làm việc cá nhân 20 Tạo an toàn vật chất cho thân gia đình 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 12 12 12 12 12 3 3 3 4 4 4 5 5 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 12 12 3 4 5 Q3 Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ với thực tiễn môi trường hoạt động doanh nghiệp Ông/Bà ứng với phát biểu theo thang điểm từ đến 5, đó: 1: Hoàn toàn không 5: Hoàn toàn (Lưu ý: chọn số giá trị cách đánh dấu chéo X vào ô chọn) 17 18 19 20 21 22 23 24 í 12 13 14 15 16 ? 11 Nhà khởi nhiệp biết rõ tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp địa phương Các hiệp hội doanh nghiệp địa phương hỗ trợ tốt hoạt động kinh doanh đơn vị Nắm bắt nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ từ tổ chức hỗ nghiệp trợ doanh Các vướng mắc quan nhà nước giải kịp thời Tiếp cận dễ dàng thông tin chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Được tổ chức nhà nước hiệp hội hỗ trợ xâm nhập vào kênh phân phối đại Tiếp cận dể dàng tổ chức tư vấn khởi nghiệp Nhà nước, hiệp hội, đoàn thể Dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin đại chúng thị trường mạng Các tổ chức tư vấn san lòng việc tư vấn, giải vướng mắc Nắm bắt thay đổi nhu cầu khách hàng từ tổ chức hỗ trợ doanh nhiệp Chính sách hỗ trợ tài Nhà nước miễn giảm thuế tốt năm đầu hoạt động Tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng dể dàng Dễ dàng vay vốn từ quỹ khởi nghiệp Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đơn giản thuận lợi Thủ tục vay vốn ngân hàng đơn giản Các tổ chức tư vấn đào tạo cung cấp chương trình hướng dẫn đào tạo nâng cao trình độ cho nhà khởi nghiệp tốt Được tư vân miển phí vân đề liên quan đến pháp luật Cơ quan thuế tạo điều kiện thuận lợi việc tính đóng thuế tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp thực tốt việc tiếp cận nguồn vốn Dể dàng huy động vốn từ người thân, bạn bè Thủ tục đáo hạn vay vốn ngân hàng dể dàng Được hướng dân thực tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Thông tin thị trường san có từ tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏtin hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ đầy đủ kịp thời Các thông ĩ 10 ĩ * ì í 2 3 4 5 2 3 4 5 5 2 3 4 5 5 2 2 3 3 4 4 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Q4 Ông/Bà đánh giá mức độ giống với doanh nghiệp Ông/Bà cho phát biếu đây? 1: Hoàn toàn không ^ 5: Hoàn toàn (Lưuý: chọn số giá trị cách đánh dấu chéo (x) vào ô chọn) Trong vòng 3năm qua, doanh nghiệp Đạt lợi nhuận mong muốn Đạt thị phần mong muốn Phát triến nhiều thị trường mong muốn Phát triến nhiều sản phẩm dịch vụ mong muốn 5 Đạt mức tăng trưởng mong muốn Q5 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thời gian qua? (Đánh Xđể chọn số, số 5) Việc xử lý, định với thay đối/biến động môi trường kinh doanh thời gian qua doanh nghiệp?_Rất chậm, thụ động: 5: Rất nhanh, chủ động _ Hàng hoá/ dịch vụ DN cung cấp cho thị trường vài năm qua là? Hiếm có, ít: 5: Đều đặn, nhiều Trong cạnh tranh, DN hành động?_Sau đối thủ: 5: Trước đối thủ _ Trong cạnh tranh, DN hàng hoá, dịch vụ mới? Sau đối thủ: 5: Trước đối thủ Trong cạnh tranh DN thường chọn cách? Chung sống, tránh đụng độ: 5: Đối dầu, hành động liệt Doanh thu trung bình/năm DN so với đối thủ?Thấp nhiều: 5: Cao lất nhiều Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình/năm DN so với trung bình ngành? Thấp lất nhiều: 5: Cao nhiều Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình/năm DN so với đối thủ? Thấp lất nhiều: 5: Cao nhiều Thị phần DN so với đối thủ?Thấp nhiều: 5: Cao nhiều Tỷ suất lợi nhuận trung bình/năm doanh nghiệp so tỷ suất trung bình ngành _Thấp nhiều: 5: Cao nhiều Tỷ suất lợi nhuận trung bình/năm DN so với đối thủ? : Cao nhiều Thấp lất nhiều: Chất lượng sản phẩm DN so với mặt chung ngành? : Cao nhiều Thấp lất nhiều: Chất lượng SP DN so với đối thủ? Thấp nhiều: Cao nhiều Giá bán lẻ sản phẩm DN so với mặt giá chung ngành? : Cao nhiều Thấp lất nhiều: Giá bán lẻ sản phẩm DN so với đối thủ? Thấp lất nhiều: 5: Cao nhiều Uy tín thương hiệu DN ngành? Thấp lất nhiều: : Cao nhiều Uy tín thương hiệu DN so với đối thủ? Thấp lất nhiều: 5: Cao nhiều Q6 Đặc điểm ngành hoạt động doanh nghiệp? Doanh nghiệp hoạt động ngành với đặc điếm? Rất ổn định: Doanh nghiệp hoạt động ngành với cường độ cạnh tranh? Không đánh kể Sự cạnh tranh ngành? Không lành mạnh: 5: Rất lành mạnh Sự cạnh tranh ngành chủ yếu tập trung? □ Vốn (1) ũ Nhân lực (2) ũ Công nghệ SX (3) ũ Tốc 5: Đầy biến động : 5: Dữ dội độ (4) □ Mối quan hệ (5) Q7 Thông tin đối thủ? Doanh nghiệp xác định đối thủ cạnh tranh chính? O Chưa rõ, chưa xác định (0) ũ Đã xác định rõ (1), Cụ thể, tên đối thủ ? Q8 Thông tin doanh nghiệp Q8.1 Số năm thành lập doanh nghiệp đến nay: Q8.2 Tổng vốn: .tỷ đồng Năm Tổng tài sản: tỷ đồng Q8.3 Tổng số CB-CNV: người Q8.3 Tổng số nhân thuộc phận nghiên cứu phát triển: người Q8.4 Doanh thu trung bình/năm: tỷ đồng Thị phần: Q8.5 Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình/năm: % % Q8.6 Tổng số sản phẩm/dịch vụ DN kinh doanh: Sản phẩm Q8.7 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: % Q8.8 Tỷ lệ ngân sách/doanh thu dành cho nghiên cứu phát triển?: % Q8.9 Số sản phẩm trung bình/ năm: sản phẩm Q8.10 Số ý tưởng đổi sáng tạo trung bình/ năm: ý tưởng Q8.11 Số ý tưởng đổi sáng tạo áp dụng trung bình /năm: Q8.12 Số phát sinh, băng sáng chế đăng ký bảo hộ: Q8.13 Loại hình doanh nghiêp? □ Doanh nghiệp tư nhân □ Công ty trách nhi ệ m h ữ u h ạn □ Công ty cổ phần □ Loại hình khác (ghi rõ): Q8.15 Lĩnh vực hoạt động? □ Sản xuất nông nghiệp □ Công nghiệp chế biến □ Xây dựng □ Thương mại □ Dịch vụ Q8.17 Tổng số CB-CNV doanh nghiệp: người □ Dưới 50 người □ Từ 51 đến 100 □ Từ 100 đến 150 □ Từ 150 đến 200 □ Trên 200 người Q8.19 Giới tính chủ doanh nghiệp? □ Nữ □ Nam 14 Trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? □ Cấp □ □ □ □ □ C ấp Cấp Trung cấp Cao đãng Đại học □ Sau đại học Q8.16 Nghề nghiệp chuyên môn chủ DN? □ Kỹ thuật □ Kinh tế học □ Quản trị □ Khoa học xã hội năm □ Khác (xin ghi rõ): Q8.18 Nếu làm việc khác trước khởi nghiệp, thời gian làm việc là: “ □ Dưới năm ^ chức vụ: □ Từ 5-10 năm ^ chức vụ: □ Từ 10-15 năm ^ chức vụ: năm □ Từ 15-20 năm ^ chức vụ: □ Từ 20 trở lên ^ chức vụ: Q8.22 Gia đình (cha/mẹ hay ông/bà) trước đây? □ Đã kinh doanh □ Chưa kinh doanh Q8.21 Dân tộc chủ doanh nghiệp? □ Kinh □ Khác (ghi rõ): TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG/BÀ KÍNH CHÚC DOANH NGHIỆP ÔNG BÀ KINH DOANH TỐT!
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng câu hỏi Nghiên cứu về năng lực, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, Bảng câu hỏi Nghiên cứu về năng lực, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, Bảng câu hỏi Nghiên cứu về năng lực, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay