Câu hỏi minh họa môn Hóa Sinh 1

18 317 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:28

CÂU HỎI MINH HỌA MÔN HÓA SINH (Nội dung mang tính chất tham khảo) MÃ ĐỀ CƯƠNG: TCDD057 Câu Nước chiếm khoảng ………% thân trọng người trưởng thành CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A 60 B 50 C 40 D 30 Câu Huyết tương chiếm ………% trọng lượng thể CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A 10 B C 25 D 30 Câu ……… tạo thành mạch máu bị chèn ép tắc nghẽn CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A Dịch thấm B Dịch tiết C Dịch lọc D Dịch não tủy Câu ……… vật liệu xét nghiệm CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A Nghiệm phẩm B Bệnh phẩm C Dược phẩm D Tất Câu ……… đóng vai trò trung tâm trình vận chuyển nước chất hòa tan (chất đinh dưỡng chất cặn bã) CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A Nước tiểu B Máu C Phân D Dịch não tủy Câu .……… lấy máu cho vào ống nghiệm có chất chống đông CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A Máu toàn phần B Huyết tương C Huyết cầu D Tất sai Câu Ly tâm máu toàn phần (có chất chông đông) thu ……… (phần đặc đáy ống nghiệm) CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A Máu toàn phần B Huyết tương C Huyết cầu D Tất sai Câu Nước tiểu tạo thành qua giai đoạn: A Giai đoạn lọc cầu thận B Giai đoạn tái hấp thu tiết ống thận C Dịch lọc cô đặc thành nước tiểu cuối qua ống góp vào bể thận D Tất Câu Có 400 xét nghiệm HSLS, chia làm nhóm bao gồm: A Nhóm xét nghiệm B Nhóm xét nghiệm đặc biệt C Nhóm xét nghiệm cấp cứu D Tất Câu 10 Xét nghiệm………… xác định có mặt chất dịch thể CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A định tính B định lượng C phân tích D tầm soát Câu 11 Tiếp đầu ngữ hệ thống đơn vị quốc tế SI tetra là……….CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A 1018 B 1016 C 1012 D 109 Câu 12 Tiếp đầu ngữ hệ thống đơn vị quốc tế SI mega là……….CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A 106 B 103 C 102 D 101 Câu 13 Tiếp đầu ngữ hệ thống đơn vị quốc tế SI deci là……… CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A 10-1 B 10-2 C 10-9 D 10-12 Câu 14 Tiếp đầu ngữ hệ thống đơn vị quốc tế SI nano là……… CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A 10-1 B 10-6 C 10-9 D 10-12 Câu 15 Tiếp đầu ngữ hệ thống đơn vị quốc tế SI pico là……… CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A 10-1 B 10-6 C 10-9 D 10-12 Câu 16 Tiếp đầu ngữ hệ thống đơn vị quốc tế SI Femto là……… CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A 10-12 B 10-15 C 10-18 D 10-22 Câu 17 Đơn vị sở để tính độ dài ký hiệu là: A m B cm C km D dm Câu 18 Đơn vị sở để tính cường độ dòng điện là: A Mét B Kilogam C Giây D Ampe Câu 19 Dẫn xuất SI cho diện tích là: A Mét vuông B Mét khối C Mét cho giây D Mét cho giây bình phương Câu 20 Dẫn xuất SI cho thể tích là: A Mét vuông B Mét khối C Mét cho giây D Mét cho giây bình phương Câu 21 ……… gọi sai số bất ngờ hay sai số tương đối CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A Độ lệch chuẩn B Độ xác C Độ tin cậy D Tất sai Câu 22 Sai số tương đối sai số: A Không tránh làm xét nghiệm B Do nguyên nhân bất ngờ thao tác C Còn gọi độ lệch chuẩn D Tất Câu 23 ………… phản ánh độ phương pháp xét nghiệm A Sai số tuyệt đối B Sai số tương đối C Sai số D Trị số trung bình Câu 24 Độ lặp độ phụ thuộc vào yếu tố: A Chất lượng máy móc, dụng cụ, thuốc thử B Lấy bảo quản bệnh phẩm C Chất lượng thao tác kỹ thuật viên D Tất Câu 25 Kỹ thuật viên thao tác không quy cách thuộc nhóm sai số: A Sai số bất ngờ B Sai số hệ thống C Sai số thường xuyên D Sai số khách quan Câu 26 Dụng cụ, máy móc không xác thuộc nhóm sai số: A Sai số bất ngờ B Sai số hệ thống C Sai số thường xuyên D Sai số khách quan Câu 27 Thuốc thử bị hỏng thuộc nhóm sai số: A Sai số bất ngờ B Sai số hệ thống C Sai số thường xuyên D Sai số khách quan Câu 28 Muốn hạn chế sai số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng cần phải: A Bảo đảm chất lượng thuốc thử mẫu, chất lượng dụng cụ, máy móc B Bảo đảm chất lượng thao tác kỹ thuật viên C Bồi dưỡng lương tâm nghề nghiệp kỹ thuật viên D Tất Câu 29 Biến thiên kỹ thuật gọi là: A Biến thiên phân tích B Biến thiên cá thể C Biến thiên quần thể D Tất sai Câu 30 Biến thiên cá thể bị ảnh hưởng do: A Nhịp điệu sinh học B Quá trình tích tuổi C Trạng thái dinh dưỡng D Tất Câu 31 …………là trị số thông số sinh học người khác thường khác quần thể không (hỗn tạp) biến thiên lớn A Biến thiên quần thể B Biến thiên cá thể C Biến thiên kỹ thuật D Biến thiên phân tích Câu 32 Những thông số sinh học chứa nhiều ………… có hệ số biến thiên sinh học lớn A yếu tố ảnh hưởng B đơn vị C cách đo D Tất Câu 33 Urê, cholesterol, urat máu người lớn cao so với: A Trẻ em B Người già C Người suy dinh dưỡng D Người suy giảm miễn dịch Câu 34 Glucose, urat, cholesterol máu thì: A Người béo mập cao người thường B Người thường cao người béo mập C Không khác biệt thân trọng D Tất Câu 35 Urê huyết cao với chế độ ăn chứa: A Nhiều cholesterol B Nhiều protein C Nhiều tinh bột D Tất Câu 36 Việc đo lường enzym sản phẩm dịch thể có ý nghĩa định việc xác định trạng thái bệnh lý mô tương ứng Một chất ứng với XN hay …………… CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A hội chứng hóa sinh B triệu chứng hóa sinh C hội chứng lâm sàng D triệu chứng lâm sàng Câu 37 ………… tăng máu sau cố gắng thể lực CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A Haptoglobin B Transferin C Urê D Tất Câu 38 Sau nhiều ngày nằm cố định có sự…………… CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A tăng calci, phosphat-niệu B giảm phosphatase kiềm C giảm glucose-huyết D Tất Câu 39 Nồng độ sắt huyết tương cao vào ………., thấp vào sáng CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀO CHỖ TRỐNG: A buổi chiều B buổi trưa C buổi sáng D Tất sai Câu 40 Muốn có kết xét nghiệm tốt sử dụng triệt để kết cần thực tốt khâu: A Lấy bảo quản tốt bệnh phẩm B Thực tốt kết XN sở tiêu chuẩn hóa kiểm tra chất lượng XN C Sử dụng tốt kết XN chẩn đoán điều trị bệnh D Tất Câu 41: Nước qua đường nào: A Thận B Miệng C Phổi D Ruột Câu 42: Nồng độ số chất diện ngăn dịch (chọn câu nhất): A Trong Dịch tế bào nồng độ ion Natri có nồng độ cao so với Dịch tế bào B Trong Dịch tế bào nồng độ ion Kali có nồng độ cao so với Dịch tế bào C Trong Dịch nội tế bào nồng độ ion Magie có nồng độ cao so với Dịch Ngoài tế bào D Tất Câu 43: Phát biểu chuyển hóa Natri nước: A Khi lượng natri Dịch Tế bào tăng làm tăng nồng độ áp suất thẩm thấu DNTB, nước từ tế bào di chuyển tế bào, tế bào nước B Khi lượng natri Dịch Tế bào giảm làm giảm nồng độ áp suất thẩm thấu DNTB, nước từ tế bào di chuyển tế bào, tế bào ứ nước C Khi lượng natri Dịch Tế bào giảm làm giảm nồng độ áp suất thẩm thấu DNTB, nước từ tế bào di chuyển tế bào, tế bào ứ nước D Tất Câu 44: Những yếu tố ảnh hưởng đến đến phân bố Kali là: A Tình trạng toan-kiềm B Hormon (Insulin, Catecholamin) C Áp lực thẩm thấu D Tất Câu 45: Các nguyên nhân gây Natri: A Xuất huyết B Giai đoạn đa niệu suy thận cấp C Bỏng D Tất Câu 46: Đặc điểm lâm sàng thừa Natri (Chọn câu nhất): A Phù, tràn dịch, sung huyết tĩnh mạch, cao huyết áp, tăng cân nặng, khó phát âm B Phù, tràn dịch, sung huyết tĩnh mạch, hạ huyết áp, giảm cân nặng, khó phát âm C Phù, tràn dịch, sung huyết tĩnh mạch, hạ huyết áp, tăng cân nặng, khó phát âm D Tất sai Câu 47: Các nguyên nhân gây nước, NGOẠI TRỪ: A Tiêu chảy B Đái tháo nhạt C Đái tháo đường D Hội chứng thận hư Câu 48: Các đặc điểm lâm sàng tăng Calci máu, NGOẠI TRỪ: A Thay đổi điện tâm đồ: Khoảng QT ngắn, khoảng PR dài B Đa niệu, sỏi thận C Giảm trương lực cơ, nhược D Tất Câu 49: Các nguyên nhân gây tăng Phosphat máu, NGOẠI TRỪ: A Suy thận cấp B Ngộ độc vitamin D C U tủy D Suy Gan Câu 50: Các nguyên nhân gây giảm Phosphat máu: A Cường cận giáp nguyên phát B Thiếu vitamin D C Đái tháo đường: nhiễm acid - aceton D Tất Câu 51: Thành phần sau ảnh hưởng nhiều đến nồng độ Osmol: A Calci B Natri C Kali D Magie Câu 52: Thành phần sau giảm máu Magiê, PTH vitamin D thiếu hụt lâu ngày: A Calci B Phosphat C Kali D Aldosteron Câu 53: Phù nguyên nhân nào, NGOẠI TRỪ: A Giảm protein máu B Tăng áp lực tĩnh mạch C Tăng độ lọc thận D Thành mạch tổn thương Câu 54: Các nguyên nhân gây tăng Kali máu: A Thuốc lợi tiểu Spironolacton B Digoxin C Sucinylcholin D Tất Câu 55 Các Globulin: A Toàn gan cung cấp cho huyết tương B Một phần gan cung cấp cho huyết tương C Không gan cung cấp cho huyết tương D Tất sai Câu 56 Các protein: A Phần lớn lọc qua cầu thận B Một số lọt qua cầu thận không tái hấp thu ống thận C Bình thường có nước tiểu D Một số lọt qua cầu thận tái hấp thu ống thận Câu 57 Cơ quan tạo Fibrinogen: A Gan lách B Lách C Gan D Các tế bào Lympho Câu 58 Giảm Fibrinogen - Huyết tương bẩm sinh gặp trường hợp sau: A Loạn fibrinogen-huyết B Suy gan C Suy kiệt nặng D Nhiễm độc Câu 59 Giảm fibrinogen-huyết tương mắc phải gặp trường hợp sau: A Loạn fibrinogen-huyết B Vô fibrinogen-huyết C Suy gan, suy kiệt nặng D Tất Câu 60 Protein huyết bao gồm: A Albumin fibrinogen B Albumin globulin C Fibrinogen globulin D Globulin globulin bêta Câu 61 Giảm protein toàn phần huyết gặp trường hợp: A Do tăng nhập hay tăng sản xuất protein B Do tăng mức phân hủy protein C Do cô đặc máu D Do sốt kéo dài Câu 62 Tăng protein toàn phần huyết gặp trường hợp: A Do giảm nhập hay giảm sản xuất protein B Do tăng mức phân hủy protein C Do cô đặc máu D Do protein qua đường tiêu hóa: hội chứng tiêu chảy phân mỡ,… Câu 63 Tăng Albumin xảy trường hợp: A Mất nước B Tiêu chảy C Suy dinh dưỡng D Hầu không xảy Câu 64 IgG loại Globulin miễn dịch: A Qua thai B Không qua thai C Trẻ sơ sinh không tự tổng hợp D Có tính chuyên biệt cao Câu 65 Nồng độ IgA chiếm tổng số Globulin miễn dịch: A đến 10% B 10 đến 15% C 15 đến 20% D 20 đến 25% Câu 66 IgA loại Globulin miễn dịch: A Qua thai B Không qua thai C Trẻ sơ sinh không tự tổng hợp D Vai trò chưa hiểu rõ Câu 67 Trong tổng số Globulin miễn dịch IgE chiếm nồng độ: A Cao B Thấp C 15 đến 20% D 20 đến 25% Câu 68 Globulin miễn dịch sau liên quan đến phản ứng dị ứng: A IgA B IgE C IgM D IgG Câu 69 CRP tăng trường hợp: A Nhồi máu tim B Sốt thấp khớp C Viêm amydan cấp D Tất Câu 70 Trong nước tiểu bình thường protein Trường hợp bệnh lý protein-niệu thường xuyên lớn hơn: A 10 mg/24 B 50 mg/24 C 100 mg/24 D 150 mg/24 Câu 71 Protein niệu xuất bệnh lý về: A Cao huyết áp B Suy tim C Suy dinh dưỡng D Cả A B Câu 72 Muốn điện di nước tiểu, phải cô đặc nước tiểu tới đạt nồng độ: A 2g/dL B 3g/dL C 4g/dL D 5g/dL Câu 73 Nồng độ Protein bình thường có dịch não tủy bể não: A - 10 mg/dL B 10 - 15 mg/dL C 15 - 25 mg/dL D 15 - 20 mg/dL Câu 74 Trẻ sinh tuổi vị thành niên có nồng độ protein dịch não tủy: A Thấp mức bình thường B Cao mức bình thường C Vẫn mức bình thường D Tăng ngủ Câu 75 Đối với XN enzym máu: A Xử lý kết phải lưu ý đến trị số đối chiếu tương ứng với kỹ thuật XN cho phòng XN B Trị số kết enzym thay đổi chặt chẽ đơn vị quốc tế C Thông thường hay lưu ý đến thay đổi tăng mức bình thường D Tất Câu 76 Enzym huyết mà thay đổi hoạt độ liên quan đến bệnh lý bệnh còi xương (Rickets): A Phosphatase kiềm B Phosphatase acid C Amylase D GGT Câu 77 Một bệnh nhân vào cấp cứu với tình trạng sốc đau bụng dội, khai đau lan từ ngực xuống Bệnh nhân có tiền thiểu mạch vành XN enzym nên làm ngay: A CK + CK-MB B GGT C Amylase D Cả A C Câu 78 Các Enzym máu có chất là: A Protein B Lipid C Glucid D Lipoprotein Câu 79 CK có nguồn gốc đâu: A Tuyến tiền liệt B Cơ xương, tim C Gan, xương, tim, thận, hồng cầu D Cơ xương, não, tim, trơn Câu 80 Lipase có nguồn gốc đâu: A Tuyến tiền liệt B Tụy C Cơ xương, tim D Gan, xương, tim, thận, hồng cầu Câu 81 Yếu tố gây giảm Transaminase là: A Thiếu Vitamin B6 B Quá trọng C Rượu D Tuổi 40 - 60 Câu 82 Độ tuổi gây tăng Transaminase là: A 10 - 20 tuổi B 20 - 30 tuổi C 40 - 60 tuổi D 60 - 80 tuổi Câu 83 Tăng nhồi máu tim Chọn ý đúng: A GOT tăng rõ (trong 95% trường hợp NMCT) B GOT tăng sau đau thắt ngực (sau CK) C GOT đạt đỉnh cao # 16 D GOT trở dần mức bình thường # 22 (ngang CK) Câu 84 Tăng nhồi máu tim Chọn ý đúng: A GOT tăng sau đau thắt ngực (sau CK) B GOT đạt đỉnh cao # 16 C GOT trở dần mức bình thường # 32 (ngang CK) D GOT > GPT Câu 85 Transaminase tăng trường hợp: A Loạn dưỡng xương B Viêm C Viêm da, tiêu myoglobin D Tất Câu 86 Theo Tổ chức Y tế Thế giới, để chẩn đoán nhồi máu tim phải có tiêu chuẩn: A Một bốn tiêu chuẩn B Hai bốn tiêu chuẩn C Hai ba tiêu chuẩn D Cả ba tiêu chuẩn Câu 87 CK1 loại Isozym nào: A isozym não B isozym tim C isozym xương tim D isozym vân não Câu 88 CK1 loại Isozym nào: A CK-BB B CK-MB C CK-MM D CK-NM Câu 89 CK2 loại Isozym nào: A CK-BB B CK-MB C CK-MM D CK-NM Câu 90 Trị số bình thường đường huyết, chọn câu đúng: A 80 - 120 mg% B 60 - 130 mg% C 70 - 130 mg% D 60 - 126 mg% Câu 91 Thành phần sau KHÔNG gây hạ đường huyết: A Tế bào β tụy tiết insulin B Hoạt động C Đói kéo dài D Lạnh Câu 92 Điều sau SAI bệnh nhân uống rượu nhiều: A Tăng đường huyết B Hạ đường huyết C Kích thích tế bào β tụy tăng tiết insulin D Kích thích hệ thống hạ đường huyết tăng hoạt động Câu 93 Yếu tố gây biến thiên sinh học gây hạ đường huyết: A Hoạt động kéo dài B Lạnh C Kích thích thần kinh D Alcol Câu 94 Điều sau hạ đường huyết mức độ nặng KHÔNG đúng: A Chiếm 70% hạ đường huyết tự nhiên B Thường kèm tổn thương thực thể C Có thể gặp bệnh nhân cắt dày, bệnh tiểu đường thận D Ức chế hệ thống gây tăng đường huyết tăng hoạt động hệ thống gây hạ đường huyết Câu 95 Điều sau KHÔNG phải nguyên nhân gây hạ đường huyết trẻ em: A Trẻ sơ sinh B Trẻ đẻ non, người mẹ bị đái tháo đường C Do nôn hay tiêu chảy mỡ D Trẻ không chích ngừa theo chương trình tiêm chủng y tế quốc gia Câu 96 Tổn thương quan gây hạ đường huyết: A Bệnh tụy tạng viêm tụy, insulinoma B Bệnh gan xơ gan, viêm gan cấp C Bệnh tim mạch tăng huyết áp, nhồi máu tim D Tổn thương hệ thần kinh trung ương viêm não, viêm màng não Câu 97 Sau bệnh nhân nhịn ăn giờ, xét nghiệm đường huyết 120mg%, chẩn đoán bệnh nhân nào: A Đái tháo đường B Rối loạn dung nạp đường huyết C Bình thường D Hạ đường huyết Câu 98 Điều sau KHÔNG nói đường niệu: A Dùng để glucose nước tiểu B Glucose nước tiểu chức tái hấp thu ống thận giảm C Dùng để tất loại đường nước tiểu bao gồm: glucose, lactose, pentose, fructose,… D Glucose lọt nước tiểu nồng độ glucose huyết vượt ngưỡng thận Câu 99 Điều sau KHÔNG nói Lactate máu: A Bình thường 60 - 200mg/l máu tĩnh mạch, 30 - 100mg/l máu động mạch B Tiêu thụ não, tim, gan, vân C Bình thường không sản xuất, sản suất có tình trạng bệnh lý D Sản xuất hồng cầu, não, tủy thượng thận Câu 100 Bệnh lý sau KHÔNG gây tăng Lactate máu: A Tập thể lực nặng, chạy marathon B Thiếu máu nặng C Sốc, nhiễm trùng huyết D Ăn nhiều glucid Câu 101 Thể Ceton xuất nước tiểu trường hợp nào, chọn câu nhất: A Đái tháo đường (giai đoạn đầu tiền hôn mê) B Suy tim sung huyết C Nhồi máu tim D Xơ gan bù Câu 102 Chọn câu đúng: A Khi sợ hãi đường huyết giảm B Uống rượu làm giảm đường huyết C Đường huyết tăng gây mê D Quá sản tụy gây tăng đường huyết Câu 103 U tế bào đảo tuyến tụy ảnh hưởng đường huyết nào: A Tăng đường huyết B Giảm đường huyết C Đường huyết bình thường D Đường huyết 120 - 200mg% Câu 104 Cường tuyến yên ảnh hưởng đường huyết nào: A Tăng đường huyết B Giảm đường huyết C Đường huyết bình thường D Đường huyết 120 - 200mg% Câu 105 Chất sau gây hạ đường huyết: A Insulin tế bào β (bêta) tụy tiết B Glucocorticoid vỏ thượng thận tiết C Glucagon tế bào α (alpha) tụy tiết D Adrenalin tủy thượng thận tiết Câu 106 Khi bệnh nhân gây mê thuốc mê (ête, cloroform,…) ảnh hưởng đường huyết nào: A Tăng đường huyết B Giảm đường huyết C Đường huyết bình thường D Đường huyết 120 - 200 mg% Câu 107 Bệnh nhân sử dụng thuốc Morphin, Atropin đường huyết ảnh hưởng nào: A Tăng đường huyết B Giảm đường huyết C Đường huyết bình thường D Đường huyết 120 - 200mg% Câu 108 Xét nghiệm đường huyết 180mg%, xử lý phù hợp nhất: A Tiếp tục theo dõi thêm, điều chỉnh chế độ ăn, tập thể dục B Cần cho thuốc hạ đường huyết C Chẩn đoán đái tháo đường D Đường huyết bình thường, tiếp tục theo dõi định kỳ, không cần điều trị Câu 109 Nguyên nhân gây hạ đường huyết phát sinh, chọn câu nhất: A Điều trị insulin nhầm liều B Tai biến dùng sulfamid C Nhiễm độc rượu cấp D Tất Câu 110 LP có vai trò ngược lại với LDL chế sinh XVĐM: A CM B HDL C IDL D VLDL Câu 111 Hai LP có hướng vận chuyển Cholesterol trái ngược nhau: A IDL LDL B LDL HDL C VLDL LDL D CM LDL Câu 112 Rối loạn Lipid kiểu IIa là: A Cholesterol tăng B Triglycerid tăng C Cholesterol tăng + LDL-C tăng D VLDL tăng Câu 113 Những kiểu rối loạn Lipid máu KHÔNG có tăng Triglycerid: A Kiểu I B Kiểu IIa C Kiểu IIb D Kiểu IV Câu 114 LDL có đường thoái hóa nào: A Thụ thể - Nội bào B Bị tế bào gan bắt giữ C Con đường thực bào đại thực bào D Tất Câu 115 LP KHÔNG lọt qua khoảng kẽ tế bào nội mô thành mạch (nếu thành mạch bình thường): A VLDL B CM C HDL D LDL Câu 116 Những thông số xếp vào yếu tố nguy độc lập XVĐM: A Cholesterol B Phospholipid C Triglycerid D HDL-C Câu 117 Cholesterol có nhiều LP nào: A VLDL B HDL LDL C CM D IDL Câu 118 Thông số đánh giá nguy XVĐM tốt nhất: A Cholesterol B Phospholipid C Apo CJII D Apo An Câu 119 LP có tỷ trọng cao là: A HDL B CM C IDL D LDL Câu 120 LP có tỷ trọng trung gian là: A HDL B CM C IDL D LDL Câu 121 Thành phần sau Lipid ưa nước nhất: A Acid béo B Phospholipid C Triglycerid D Cholesterol Câu 122 Chất nằm bề mặt LDL: A Cholesterol ester B Triglycerid C Cholesterol tự D Không có chất Câu 123 Apo AI có trọng lượng phân tử là: A 28300 B 12900 C 32190 D 42145 Câu 124 Bằng cách hạ Lipid huyết mà dùng thuốc: A Giảm Calo có thừa cân B Tỷ lệ glucid, lipid, protid chất xơ bữa ăn hợp lý C Tăng cường hoạt động thể lực, tránh ngồi ì D Tất Câu 125 VLDL Lipoprotein có: A Tỷ trọng thấp từ 1,063 - 1,210 B Tỷ trọng thấp từ 1,019 - 1,063 C Tỷ trọng thấp từ 1,006 - 1,019 D Tỷ trọng thấp từ 0,95 - 1,006 Câu 126 Lipoprotein là: A Một loại protein tạp B Một loại lipid tạp C Chất vận chuyển lipid chất tan lipid D Tất Câu 127 Dựa vào phương pháp siêu ly tâm, người ta gọi Lipoprotein có tỷ trọng thấp là: A LDL B HDL C IDL D Chylomicron Câu 128 Dựa theo tốc độ điện di,  Lipoprotein ứng với: A HDL B LDL C IDL D VLDL Câu 129 Theo tác giả Fredricleson, typ I tăng Lipoprotein nguyên phát thường có: A Tăng tiền  lipoprotein B Tăng chylomicron C Tăng  lipoprotein D Tăng tiền  lipoprotein chylomicron Câu 130 NH3 độc mô, nên chuyển hóa thành dạng không độc là: A Acid amin B Glutamat C Glutamin D Glutaminase Câu 131 Tăng NH3-máu xảy trong: A Suy thận cấp B Tiểu đường giai đoạn cuối C Cường tuyến giáp D Gút Câu 132 Tăng Urê-huyết gặp bệnh sau đây, NGOẠI TRỪ: A Ung thư gan B Viêm thận mạn C Đại phẫu D Tiểu đường Câu 133 Chất lọc qua cầu thận tái hấp thu không đáng kể: A Na Cl B Creatinin C Glucose D Protein Câu 134 Sự xuất số thành phần nước tiểu có đặc điểm: A Sự xuất Urê không phụ thuộc chế độ ăn B Sự xuất Creatinin tăng bệnh lý teo cơ, thoái hoá C Sự xuất Acid uric tăng theo chế độ ăn giàu đạm D Tất Câu 135 Trong xét nghiệm để đánh giá chức thận, xét nghiệm sau có giá trị đặc hiệu: A Urê máu nước tiểu B Protid máu nước tiểu C Creatinin máu nước tiểu D Acid uric máu nước tiểu Câu 136 Tỷ số BUN/Creatinin bình thường là: A 10/1 B 20/1 C 30/1 D 40/1 Câu 137 Độ thải Creatinin 83 - 0,5 mL/s có giá trị tiên lượng: A Suy thận hồi phục B Còn bù tốt C Suy thận nặng D Phải loại bỏ thận ghép thận Câu 138 Độ thải Creatinin - 0,17 mL/s: có giá trị tiên lượng: A Suy thận hồi phục B Còn bù tốt C Suy thận nặng D Phải loại bỏ thận ghép thận Câu 139 Acid uric-huyết bình thường nam giới bao nhiêu: A 300 ± 60 µmol/L B 60 ± 11,08 mg/L C 240 ± 60 µmol/L D 60 ± 12,08 mg/L Câu 140 Tăng Acid uric-huyết đàn ông xác định khi: A > 70 mg/L B > 60 mg/L C > 50 mg/L D > 40 mg/L Câu 141 Tăng amoniac-huyết khi: A > mg/L B > mg/L C > mg/L D > mg/L Câu 142 Tăng NH3 huyết bẩm sinh loại I: A Thiếu carbamyl phosphat synthetase B Thiếu ornithin carbamyl transferase C Tăng carbamyl phosphat synthetase D Tăng ornithin carbamyl transferase Câu 143 Thiếu Carbamyl phosphat synthetase gây tình trạng: A Tăng NH3 huyết bẩm sinh loại I B Tăng NH3 huyết bẩm sinh loại II C Tăng NH3 huyết bẩm sinh loại III D Tăng NH3 huyết bẩm sinh loại IV Câu 144 Hôn mê gan chia làm giai đoạn: A B C D Câu 145 Phản ứng PCR: A Là phản ứng Polymerase Chain Reaction B Sử dụng enzym ADN Polymerase trình phản ứng C Sử dụng nhiều cặp mồi đặc hiệu D Tất Câu 146 Nhiệt độ cần thiết cho trình kéo dài phản ứng PCR là: A 90 - 94°C B 45 - 55°C C 70 - 72°C D 40°C Câu 147 Vì phải thay đổi nhiệt độ liên tục nên khuếch đại ADN thực máy đặc biệt gọi là: A Máy luân nhiệt B Máy biến nhiệt C Máy ổn nhiệt D Máy gia nhiệt Câu 148 Taq Polymerase thường cần đơn vị cho phản ứng: A 0,2 đơn vị B 0,4 đơn vị C 0,8 đơn vị D đơn vị Câu 149 Phản ứng Nested PCR cần cặp mồi: A B C D Câu 150: Nguyên nhân sau gây nên chứng vọp bẻ (chuột rút) bệnh nhân bị hội chứng thận hư: A Giảm Kali B Giảm Calci C Giảm Magie D Giảm ATP - HẾT- [...]... động thể lực, tránh ngồi ì D Tất cả đều đúng Câu 12 5 VLDL là Lipoprotein có: A Tỷ trọng rất thấp từ 1, 063 - 1, 210 B Tỷ trọng thấp từ 1, 019 - 1, 063 C Tỷ trọng rất thấp từ 1, 006 - 1, 019 D Tỷ trọng rất thấp từ 0,95 - 1, 006 Câu 12 6 Lipoprotein là: A Một loại protein tạp B Một loại lipid tạp C Chất vận chuyển lipid và các chất tan trong lipid D Tất cả đều đúng Câu 12 7 Dựa vào phương pháp siêu ly tâm, người... trị ngay Câu 10 9 Nguyên nhân gây hạ đường huyết phát sinh, chọn câu đúng nhất: A Điều trị bằng insulin nhầm liều B Tai biến do dùng sulfamid C Nhiễm độc rượu cấp D Tất cả đều đúng Câu 11 0 LP nào có vai trò ngược lại với LDL trong cơ chế sinh XVĐM: A CM B HDL C IDL D VLDL Câu 11 1 Hai LP nào có hướng vận chuyển Cholesterol trái ngược nhau: A IDL và LDL B LDL và HDL C VLDL và LDL D CM và LDL Câu 11 2 Rối... Cholesterol B Phospholipid C Triglycerid D HDL-C Câu 11 7 Cholesterol có nhiều nhất trong LP nào: A VLDL B HDL và LDL C CM D IDL Câu 11 8 Thông số nào đánh giá nguy cơ XVĐM tốt nhất: A Cholesterol B Phospholipid C Apo CJII D Apo An Câu 11 9 LP nào có tỷ trọng cao là: A HDL B CM C IDL D LDL Câu 12 0 LP nào có tỷ trọng trung gian là: A HDL B CM C IDL D LDL Câu 12 1 Thành phần nào sau đây của Lipid ưa nước nhất:... tăng Câu 11 3 Những kiểu rối loạn Lipid máu nào KHÔNG có tăng Triglycerid: A Kiểu I B Kiểu IIa C Kiểu IIb D Kiểu IV Câu 11 4 LDL có những con đường thoái hóa nào: A Thụ thể - Nội bào B Bị tế bào gan bắt giữ C Con đường thực bào bởi đại thực bào D Tất cả đều đúng Câu 11 5 LP nào KHÔNG lọt qua được khoảng kẽ giữa các tế bào nội mô của thành mạch (nếu thành mạch bình thường): A VLDL B CM C HDL D LDL Câu 11 6... xuất Acid uric tăng theo chế độ ăn giàu đạm D Tất cả đều đúng Câu 13 5 Trong các xét nghiệm để đánh giá chức năng thận, xét nghiệm nào sau đây có giá trị đặc hiệu: A Urê máu và nước tiểu B Protid máu và nước tiểu C Creatinin máu và nước tiểu D Acid uric máu và nước tiểu Câu 13 6 Tỷ số BUN/Creatinin bình thường là: A 10 /1 B 20 /1 C 30 /1 D 40 /1 Câu 13 7 Độ thanh thải Creatinin 83 - 0,5 mL/s có giá trị tiên lượng:... Câu 13 8 Độ thanh thải Creatinin 5 - 0 ,17 mL/s: có giá trị tiên lượng: A Suy thận có thể hồi phục B Còn bù tốt C Suy thận nặng D Phải loại bỏ thận hoặc ghép thận Câu 13 9 Acid uric-huyết bình thường ở nam giới là bao nhiêu: A 300 ± 60 µmol/L B 60 ± 11 ,08 mg/L C 240 ± 60 µmol/L D 60 ± 12 ,08 mg/L Câu 14 0 Tăng Acid uric-huyết ở đàn ông được xác định khi: A > 70 mg/L B > 60 mg/L C > 50 mg/L D > 40 mg/L Câu. .. 40 mg/L Câu 14 1 Tăng amoniac-huyết khi: A > 1 mg/L B > 2 mg/L C > 3 mg/L D > 4 mg/L Câu 14 2 Tăng NH3 huyết bẩm sinh loại I: A Thiếu carbamyl phosphat synthetase B Thiếu ornithin carbamyl transferase C Tăng carbamyl phosphat synthetase D Tăng ornithin carbamyl transferase Câu 14 3 Thiếu Carbamyl phosphat synthetase gây ra tình trạng: A Tăng NH3 huyết bẩm sinh loại I B Tăng NH3 huyết bẩm sinh loại II... Glutamin D Glutaminase Câu 13 1 Tăng NH3-máu có thể xảy ra trong: A Suy thận cấp B Tiểu đường giai đoạn cuối C Cường năng tuyến giáp D Gút Câu 13 2 Tăng Urê-huyết có thể gặp trong các bệnh sau đây, NGOẠI TRỪ: A Ung thư gan B Viêm thận mạn C Đại phẫu D Tiểu đường Câu 13 3 Chất được lọc qua cầu thận và được tái hấp thu không đáng kể: A Na và Cl B Creatinin C Glucose D Protein Câu 13 4 Sự bài xuất một số... CK-MB C CK-MM D CK-NM Câu 89 CK2 là loại Isozym nào: A CK-BB B CK-MB C CK-MM D CK-NM Câu 90 Trị số bình thường của đường huyết, chọn câu đúng: A 80 - 12 0 mg% B 60 - 13 0 mg% C 70 - 13 0 mg% D 60 - 12 6 mg% Câu 91 Thành phần nào sau đây KHÔNG gây hạ đường huyết: A Tế bào β tụy tiết insulin B Hoạt động cơ C Đói kéo dài D Lạnh Câu 92 Điều nào sau đây SAI khi bệnh nhân uống rượu nhiều: A Tăng đường huyết B Hạ... 12 1 Thành phần nào sau đây của Lipid ưa nước nhất: A Acid béo B Phospholipid C Triglycerid D Cholesterol Câu 12 2 Chất nào nằm ở bề mặt của LDL: A Cholesterol ester B Triglycerid C Cholesterol tự do D Không có chất nào Câu 12 3 Apo AI có trọng lượng phân tử là: A 28300 B 12 900 C 3 219 0 D 4 214 5 Câu 12 4 Bằng cách nào hạ Lipid huyết mà không phải dùng thuốc: A Giảm Calo nếu có thừa cân B Tỷ lệ glucid, lipid,
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi minh họa môn Hóa Sinh 1, Câu hỏi minh họa môn Hóa Sinh 1, Câu hỏi minh họa môn Hóa Sinh 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay