Tiểu luận Hoach định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH thủy sản Phương Đông tại Cần Thơ

65 317 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:27

CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Gần 10 tháng qua, Cần Thơ xuất 31.000 thủy sản, có 11.000 tôm Kim ngạch đạt 162,4 triệu USD, cao kỳ năm trước 25% Riêng giá trị xuất tôm đạt 116 triệu USD, chiếm 72% giá trị thủy sản xuất Bốn đơn vị Cafatex, Việt Hải, Cataco, Nam Hải dẫn đầu tỉnh chế biến hàng cao cấp, có thị trường tiêu thụ ổn định với số lượng hàng lớn Ngoại tệ thu từ xuất bốn đơn vị đạt 130 triệu USD, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất thủy sản toàn tỉnh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty TNHH thuỷ sản Phương Đông Cần Thơ, giai đoạn 2016-2020 Từ đưa đưa chiến lược kinh doanh phù hợp để nâng cao hiệu hoạt động công ty 1.2.1 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 2: Phân tích môi trường bên bên doanh nghiệp Mục tiêu 3: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH thuỷ sản Phương Đông Mục tiêu 4: Đề xuất giải pháp thực chiến lược kinh doanh phù hợp 1.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp thu thập liệu a Dữ liệu sơ cấp: - Phân tích môi trường nội môi trường bên cách vấn chuyên sâu chuyên gia, nhân viên công ty TNHH thủy sản Phương Đông Cần Thơ b Dữ liệu thứ cấp: - Dữ liệu thứ cấp lấy từ báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo thường niên công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời - Ngoài ra, số liệu thứ cấp thu thập từ sách; Tài liệu giảng dạy quý Thầy Cô Trường ĐH Tây Đô; Báo chí; Internet… 2.3.2 Phương pháp phân tích liệu - Mục tiêu 1: + Sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối + Phương pháp vấn chuyên gia: Lấy ý kiến chuyên gia môi trường nội + Công cụ ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) - Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp vấn chuyên gia: Lấy ý kiến chuyên gia môi trường bên tác động đến việc kinh doanh doanh nghiệp (EFE) - Mục tiêu 3: + Công cụ ma trận SWOT:Đưa điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức vào ma trận SWOT Sau đó, kết hợp yếu để đưa chiến lược SO, WO, ST, WT + Ma trận QSPM: Theo Fred R.David sử dụng thông tin đầu vào từ ma trận IFE, EFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh ma trận SWOT nhằm đánh giá khách quan chiến lược đề ma trận SWOT, chiến lược nên ưu tiên lựa chọn để thực + Thảo luận nhóm:Thảo luận nhóm chuyên gia để xác định số điểm hấp dẫn (AS) ma trận QSPM - Mục tiêu 4: Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp.Tổng hợp yếu tố phân tích để đề giải pháp thực thi chiến lược 2.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.4.1 Đối tượng nghiên cứu Các yếu tố nội công ty như: tài chính, nhân sự, mạng lưới phân phối… yếu tố ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường bên khách hàng, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế… 2.4.2 Phạm vi nghiên cứu 2.4.2.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu Tình hình kinh doanh công ty TNHH thủy sản Phương Đông Cần Thơ giai đoạn 2013-2015 Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty TNHH thủy sản Phương Đông Cần Thơ đến năm 2020 Đề xuất giải pháp thực hỗ trợ chiến lược kinh doanh cho công ty 2.4.2.2 Giới hạn vùng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu công ty TNHH thủy sản Phương Đông Cần Thơ 2.4.2.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu Thơi gian số liệu thứ cấp Thời gian hoạch định cho đề tài Thời gian thực hiên đề tài: 2.5 Ý nghĩ đề tài: 2.6 Bố cục nôi dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan đề tài Chương 2: Tổng quan công ty TNHH thủy sản Phương Đông Cần Thơ Chương 3: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh doanh nghiệp Chương 5: Hoach định chiến lược kinh doanh công ty TNHH thủy sản Phương Đông Cần Thơ Chương 6: Kết luận- kiến nghị CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN PHƯƠNG ĐÔNG TẠI CẦN THƠ 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty thành lập từ năm 2001 UBND quận Bình Thủy ký định thành lập cấp giấy phép kinh doanh số 5702000052 ngày 29/01/2001 Lúc thành lập quy mô hoạt động có phân xưởng chuyên sản xuất mặt hàng Surimi (chả cá đông lạnh) Tuy nhiên vốn lúc đầu chưa có tín nhiệm cuả ngân hàng nên dây chuyền sản xuất sản phẩm công ty thô sơ, kĩ thuật cung cấp cho số khách hàng nhỏ nước Do kinh tế ngày phát triển công ty hoạt động ngày có nhiều kinh nghiệm hơn, lợi nhuận công ty tăng lên hàng năm Và nắm bắt theo xu hướng phát triển công ty mở rộng thêm quy mô sản xuất Đến công ty có ba phân xưởng sản xuất: phân xưởng sản xuất surimi hai phân xưởng sản xuất cá tra đông lạnh Mỗi nhà máy có công suất hoạt động 9000 tấn/năm, nhà máy trang bị dây chuyền máy móc đại - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN PHƯƠNG ĐÔNG - Tên giao dịch quốc tế: PHUONGDONG SEAFOOD CO.LTD - Địa chỉ: Lô 17D, Đường số 5, khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ - Điện thoại: 07103 841707 - Fax: - Email: - Website: www.phuongdongseafood.com.vn - Lĩnh vực hoạt động: Chế biến, Xuất khẩu, Thương mại, Dịch vụ, Nuôi trồng, Khai thác 07103.843699 info@phuongdongseafood.com.vn 2.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty TNHH thuỷ sản Phương Đông - Chế biến, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ, nuôi trồng, khai thác sản phẩm như: surimi, cá tra, sản phẩm từ cá tra, tôm sú 2.3 Cơ cấu tổ chức nhân 2.3.1 Cơ cấu tổ chức Giám đốc Phòng tổ chức Phòng kế toán Phòng kinh doanh Phòng HACCP-kĩ thuật Bộ phận sản xuất Bộ phận cơ-điện lạnh Hình Sơ đồ tổ chức công ty Phương Đông Nguồn: Phòng nhân 2.3.2 Nhiệm vụ phòng ban Công ty chia thành nhiều phận khác nhau, phận có chức nhiệm vụ riêng 2.3.2.1 Giám đốc công ty: Giám đốc người đại diện đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước ngành nghề công tác quản lý điều hành hoạt động đơn vị phạm vi quyền hạn nghĩa vụ quy định Giám đốc người có quyền quản lý điều hành cao đơn vị, định hướng hoạt động cho công ty Tổ chức xây dựng mối quan hệ bên lẫn bên công ty nhằm hoạt động có hiệu hoạt động công ty Chịu trách nhiệm trước pháp luật khách hàng sản phẩm công ty sản xuất Quyết định đầu tư đổi thiết bị định dự án đầu tư cho công ty 2.3.2.2 Phòng tổ chức: Có 27 người Phòng tổ chức thực quản lí lao động, tiền lương, bảo hiểm chế độ quy định Nhà Nước, tổ chức thực phong trào thi đua công ty, tích cực tham gia phong trào liên đoàn khu công nghiệp thành phố Tiến hành tổ chức quản lí, thực trực tiếp công tác quản lí hành chánh quản trị văn phòng, văn thư, tiếp tân, quản lí sở vật chất công ty 2.3.2.3 Phòng kế toán: Có người Giúp Giám đốc quản lí, theo dõi vốn toàn tài sản doanh nghiệp mặt giá trị, sổ sách đồng thời toán tiền cho khách hàng lương cán công nhân viên Sau đợt sản xuất sản phẩm phòng kế toán tổng hợp loại chi phí để tính giá thành sản phẩm đưa giá bán để Giám đốc tham khảo Lập báo cáo toán hàng tháng, hàng quý, cuối năm lập báo cáo tài trình cho Giám đốc đồng thời giúp cho giám đốc đề sách tài phù hợp với tình hình thực tế công ty nước ta 2.3.2.4 Phòng kinh doanh: có 10 người Chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng thực kế hoạch phương án kinh doanh Tổ chức nghiên cứu tiếp nhận thị trường để làm sở cho việc cung ứng khai thác nguồn hàng Đồng thời có nhiêm vụ giao dịch với khách hàng từ soạn thảo thủ tục chuẩn bị kí kết hợp đồng kinh tế, theo dõi tình hình thực hợp đồng Thực hoạt động xuất nhập loại hàng hóa công ty, tiến hành xúc tiến thương mại mở rộng thị trường Thực công tác xuất nhập quản lí tập trung hồ sơ xuất nhập công ty Quản lí điều phối công tác vận chuyển đường quan hệ với hãng tàu vận chuyển đường để phục vụ công tác xuất nhập hàng hóa công ty Thực công tác tìm kiếm, thu mua nguồn nguyên liệu cho công ty 2.3.2.5 Phòng HACCP-kĩ thuật: có người Quản lí tiêu chuẩn máy móc thiết bị sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP Thông báo kịp thời tiêu chuẩn ban hành sửa đổi tiêu chuẩn HACCP Nghiên cứu phân tích ưu nhược điểm cuả sản phẩm trình sản xuất sử dụng Qua xây dựng cải tiến tiêu chuẩn cho phù hợp với tiêu chuẩn HACCP Kiểm tra chất lượng loại nguyên vật liệu thành phẩm trước nhập xuất 2.3.2.6 Bộ phận sản xuất phận - điện lạnh: có người Có nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất, theo dõi kiểm tra báo cáo với Giám đốc tình hình sản xuất phân xưởng Kịp thời giải vấn đề sản xuất Chịu trách nhiệm sữa chữa, bảo trì vận hành máy móc điện phân xưởng, đảm bảo an toàn lao động cho công nhân 2.3.3 Kết hoạt động công ty qua năm Lợi nhuận vấn đề quan tâm hàng đầu chủ thể kinh doanh kinh tế hoạt động công ty không nằm nguyên tắc Công ty quan tâm đến vấn đề làm để đạt lợi nhuận cao với mức rủi ro chấp nhận Qua đó, đảm bảo hoạt động kinh doanh công ty tiếp tục phát triển bền vững Tuy nhiên, để thấy rõ kết hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua, ta xem xét bảng số liệu sau: Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU 2013 2014 SO SÁNH 2014/2013 2015 Tiền % SO SÁNH 2015/2014 Tiền % Doanh thu 217.038 544.764 294.137 327.726 151,00 -250.627 54,00 Chi phí 209.076 531.173 284.562 322.097 154,05 -246.575 53,57 70,70 - 4.016 70,45 Lợi nhuận 7.962 13.591 9.575 5.628 Nguồn: Phòng kinh doanh Nhìn vào bảng, ta nhận thấy tình hình kinh doanh qua năm có biến động lớn Lợi nhuận năm 2014 đạt 13.591 triệu đồng, so với năm 2013 tăng 70,70%, đến năm 2015 lợi nhuận đạt 9.575 triệu đồng tức 70,45% so với lợi nhuận năm 2014 mặt tương đối, giảm 4.016 triệu đồng mặt tuyệt đối Vậy đâu lý cho kết này? Để trả lời điều này, vào phân tích tình hình doanh thu chi phí công ty qua giai đoạn Giai đoạn tăng trưởng: doanh thu năm 2014 đạt 544.764 triệu đồng, tăng cao gấp 1,5 lần so với năm 2013 Nguyên nhân tình hình kinh tế xã hội Việt Nam nói chung Cần Thơ nói riêng giai đoạn phát triển cao, doanh nghiệp kinh doanh có hiệu hơn, thu nhập người dân tăng cao Vì mà nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tăng lên Đồng thời, chi phí năm 2014 tăng 1,5 lần so với năm 2013, cụ thể 531.173 triệu đồng so với 209.076 triệu đồng Nguyên nhân làm cho chi phí tăng chi phí trả lương cán nhân viên công ty chi phí sản xuất gia tăng Lạm phát tăng cao làm cho giá trở nên đắt đỏ việc tăng lương cho nhân viên công ty tất yếu, bối cảnh nguồn nhân lực công ty thiếu hụt việc tăng lương để giữ chân nhân viên cách làm phù hợp Giai đoạn sụt giảm: đến năm 2015 tình hình kinh doanh trở nên xấu đi, doanh thu chi phí sụt giảm đáng kể so với năm 2014, cụ thể: doanh thu năm 2015 đạt 294.137 triệu đồng so với năm 2014 giảm 250.627 triệu đồng, tương đương 54% Điều ảnh hưởng từ khó khăn chung kinh tế giới nước So với năm 2014, xuất thuỷ sản năm 2015 giảm khối lượng lẫn giá trị Việc ngưng xuất sang thị trường Nga tháng đầu năm lệnh cấm thuỷ sản Việt Nam từ cuối năm 2014 yếu tố khiến xuất thuỷ sản công ty giảm làm ảnh hưởng đến doanh thu Hình ảnh cá tra Việt Nam bị truyền thông nước “bôi nhọ” nguyên nhân gây ảnh hưởng đến xuất sang thị trường Chi phí năm 2015 đạt 284.562 triệu đồng, giảm xuống 70,45% so với năm 2014 ảnh hưởng dây chuyền từ việc doanh thu giảm 2.5 Đánh giá thuận lợi – khó khăn công ty TNHH thuỷ sản Phương Đông 2.6 Định hướng phát triển thời gian tới Năm 2016 công ty TNHH thủy sản Phương Đông phấn đấu để hoàn thành mục tiêu sau: – Không phàn nàn khách hàng bao bì đóng gói thời gian giao hàng –Trong vòng tháng, phải đảm bảo cho 50 tổng số khách hàng có đặt hàng lại – Mỗi năm tìm thêm 10 khách hàng – Giải phàn nàn khách hàng vòng 08 làm việc Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty Nhìn chung tiêu tài Phương Đông thấp so với Lafooco cao Basaco Trong năm qua đồng tài sản Phương Đông bỏ thu lợi nhuận ròng 3,7 đồng Lafooco 9,94 đồng Basaco âm 1,86 đồng Vì mà thời gian tới công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận để đuổi kịp Lafooco gia tăng khoảng cách Basaco Mức độ đa dạng sản phẩm: + BASACO: công ty kinh doanh chủ yếu mặt hàng cá basa + LAFOOCO: lĩnh vực kinh doanh công ty đa dạng: Đầu tư, gia công, sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập dịch vụ ngành hàng nông sản, thủy sản, lương thực, thực phẩm, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất Hợp tác, liên doanh - liên kết lĩnh vực kho bãi, cầu cảng, cao ốc văn phòng, siêu thị.; Đầu tư tài chính; Đại lý chứng khoán Các hoạt động quảng cáo: BẢNG 9: ĐÁNH GIÁ TRANG WEB CỦA CÁC CÔNG TY BASACO CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG LAFOOCO - Trình bày đẹp, thu hút X X - Truy cập nhanh X X X - Thông tin rõ ràng + Sản phẩm dịch vụ X X X + Giá + Công nghệ X X + Nguồn gốc X Nguồn: Tổng hợp từ website công ty 4.2.1.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Do ngành thủy sản tăng trưởng mạnh có tiềm phát triển lớn, mà có nhiều công ty muốn thâm nhập vào ngành chuyển hướng vào đầu tư kinh doanh thủy sản Những đối tượng đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn công ty Giống đối thủ cạnh tranh tại, đối thủ tham gia vào ngành mang lại nhiều đe dọa cho công ty đặc biệt yếu tố thị phần bị chia sẻ yếu tố làm giảm lợi nhuận công ty Bởi đối tượng hình thành sau nên họ có lợi định: + Có động ước vọng giành thị phần + Có thể kế thừa học hỏi kinh nghiệm công ty hoạt động, từ đề chiến lược mang tính cạnh tranh dựa thành công thất bại trước + Các công ty có kế sách sức mạnh mà công ty chưa thể có thông tin chiến lược ứng phó Do đó, tới công ty phải đối đầu với nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh lý do: Các yếu tố ngăn chặn xâm nhập ngành tương đối thấp vì: + Các sản phẩm thủy sản có khác biệt Do vậy, trung thành khách hàng không yếu tố đáng ngại để ngân hàng xâm nhập ngành + Chính phủ tạo hội cho hoạt động công ty phát triển + Tìm vị trí kinh doanh thuận lợi dễ dàng mặt cho thuê cần thơ thấp nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh trung bình khoảng 2000USD/tháng , mặt khác thị trường cho thuê văn phòng phát triển cần Thơ với cao ốc xây Nguyễn Hiếu, Eximbank, VCCI, Pjico tương lai có thêm cao ốc cao cấp khác cao ốc văn phòng cho thuê Trung tâm Mua sắm Nguyễn Kim (cạnh Công viên Lưu Hữu Phước), Tòa nhà Tây Nguyên Plaza Cần Thơ, Cao ốc văn phòng Báo Sài Gòn Giải Phóng đường Hùng Vương… - Chỉ có yếu tố lớn ngăn chặn xâm nhập ngành là: Thách thức thứ hai nguồn nhân lực mà công ty “đau đầu” Sinh viên tốt nghiệp trường nhiều Nhưng để vận hành tốt công ty cần phải có đội ngũ cán am hiểu thực tiễn thành thạo chuyên môn nghiệp vụ giữ vị trí khung, cán quản lý, cán chủ chốt Hiện nay, công ty lôi kéo cán nhau, dựa vào sách: tiền lương, tiền thưởng, cổ phiếu ưu đãi, điều kiện làm việc, bổ nhiệm… Bài toán nhân lực với công ty khó rồi, với công ty chuẩn bị thành lập khó Giải pháp phổ biến lương cao, lương cao ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh 4.2.1.3 Khách hàng Khách hàng đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh công ty Không có khách hàng giao dịch hoạt động kinh doanh ngân hàng Khách hàng công ty phần lớn nước So với công ty TNHH thủy sản Phương Đông khách hàng công ty có số lợi sau: - Các sản phẩm công ty nhìn chung khác biệt lớn so với công ty khác địa bàn khách hàng chuyển đối sử dụng sản phẩm công ty sang công ty khác mà không bị ảnh hưởng đáng kể - Do cạnh tranh buộc công ty phải cạnh tranh liệt giá, chất lượng sản phẩm, đói với công ty TNHH thủy sản Phương Đông không ngoại lệ Điều vô tình tạo ưu cho khách hàng việc mặc giá Thật vậy, khách hàng dễ dàng tìm công ty khác có khả đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng mức giá rẻ Với lợi đòi hỏi công ty phải phục vụ khách hàng ngày tốt nhằm giữ chân khách hàng thu hút thêm nhiều khách hàng tương lai Để làm tốt điều đòi hỏi công ty phải nắm bắt tâm lý khách hàng để biết họ hài lòng những mà họ chưa hài lòng để công ty khắc phục nhằm phục vụ khách hàng tốt 4.2.1.4 Nhà cung ứng Công ty có hai trạm thu mua nguyên liệu đầu vào trạm thứ đặt Sông Đốc – Cà Mau trạm thứ hai đặt Kiên Giang Hai trạm cung cấp nguyên liệu mặt hàng thủy sản nước mặn cho công ty Hàng ngày nguyên liệu vận chuyển trực tiếp ghe từ hai trạm thu mua công ty Cá đảm bảo độ tươi cách phủ lên lớp nước đá để giữ lạnh với tỷ lệ 1:1 Tuy nhiên nguồn nguyên liệu không ổn định, mà phụ thuộc vào thời tiết Đối với mùa mưa bão ngư dân khơi đánh bắt nguyên liệu Những tháng ngư dân trúng mùa nguồn nguyên liệu đầu vào dồi Do đó, công ty đưa biện pháp để đảm bảo nguyên liệu đảm bảo sản phẩm Khi trạm thu mua nhiều nguyên liệu công ty trữ lại cho tháng thiếu nguyên liệu Đây lợi lớn cho công ty nguồn nguyên liệu Giúp công ty tránh khỏi tình trạng bị động sản xuất thiếu nguồn nguyên liệu, đảm bảo tiến độ giao hàng hợp đồng lớn Riêng nguyên liệu cá tra cá ba sa nhân viên liên hệ trực tiếp với chủ ao khu vực Đồng sông Cửu Long để đặt mua trước Khi có nhu cầu đến thu hoạch để chế biến Tuy vậy, công ty phải chịu áp lực từ: Nguồn lao động: công ty từ thành lập đến hầu hết công nhân tuyển chọn lao động phổ thông Nước ta có 80 triệu dân số phân nủa độ tuổi lao động nên nguồn nhân lực dồi Đồng thời nhân viên văn phòng tuyển chọn kĩ từ trường Đại học, cao đẳng trung cấp Tuy nhiên, việc thu hút nhân lực dễ mà giữ chân họ lâu dài khó Chính vấn đề này, dẫn đến tình trạng chảy máu nguồn nhân lực công ty Các công ty thường lôi kéo nhân viên công ty khác làm việc thông qua sách đãi ngộ hấp dẫn lương, chức vụ cao sách hậu khác khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch nước Tại công ty Phương Đông, vấn đề xảy nguyên nhân công ty quan tâm chăm sóc đến đời sống cán công nhân viên; thành viên công ty luôn đoàn kết giúp đỡ công việc 4.2.1.5 Sản phẩm thay - Bên cạnh cạnh tranh gay gắt công ty địa bàn, công ty phải tiếp tục cạnh tranh với hai sản phẩm thay khác thực phẩm chế biến từ gia súc gia cầm So với sản công ty hai sản phẩm có lợi điểm sau: + Hàm lượng đạm cao nên ăn no lâu Chính vậy, hai sản phẩm thường chọn sử dụng tính kinh tế + Dễ chế biến thành nhiều sản phẩm thủy sản Tuy nhiên có nhược điểm: + Hàm lượng dinh dưỡng từ thực phẩm cao chủ yếu đạm, dễ gây bệnh ăn nhiều Nhất thời đại ngày nay, quan niệm sức khỏe ngày quan tâm, người không muốn ăn ngon mà quan tâm đến sức khỏe lâu dài Trong nhiều báo cáo y học cho thấy ăn thịt nhiều dễ mắc nhiều bệnh, suy giảm tuổi thọ 4.2.2 Môi trường vĩ mô 4.2.2.1 Yếu tố trị pháp luật Từ Đại Hội Đảng lần thứ 11(diễn từ ngày 6-1 đến ngày 16-1-2001) định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2001 – 2010 đẩy nhanh công nghiệp hóa đại hóa đất nước đặc biệt khu vực nông lâm ngư nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn Ngày 25 tháng 12 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 251/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển xuất thủy sản đến năm 2005 với tất nội dung liên quan đến nuôi trồng, khai thác chế biến xuất thủy sản Các tổ chức Hiệp hội xuất thủy sản thành lập nhiều để hổ trợ kĩ thuật cung cấp thông tin ngành kịp thời cho doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản nước Như Hiệp hội Chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung tâm Tin học Thủy sản (FISTENET)… Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tích cực giao lưu hợp tác để tạo điều kiện thuận lệ mặt pháp luật sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất sang thị trường Tại công văn số 1674/ QLCL-CL1 ngày 06/11/2008 cuả Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam gửi đến Chính phủ Braxin để xin phép cho thủy sản Việt Nam nhập vào thị trường Kết Chính Phủ Braxin chấp nhận Đây kết nỗ lực phối hợp vận động, tranh thủ ngoại giao quan Bộ ngành hữu quan nước, Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam Braxin, có đóng góp không nhỏ Thương vụ Việt Nam dày công nghiên cứu sách, biện pháp vượt rào cản thương mại, thị trường, kiến nghị kịp thời nước để làm thủ tục đăng ký cho doanh nghiệp sản xuất xuất thuỷ sản ta bước thâm nhập thị trường Braxin Khai thác, chế biến xuất thủy sản ngành kinh tế mũi nhọn có lịch sử phát triển lâu đời nên Chính phủ quan Nhà nước quan tâm hổ trợ việc tiếp thị, xây dựng thị trường, mở rộng thương hiệu Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản việc vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp để mở rộng sản xuất đầu tư vào thiết bị đại giai đoạn kinh tế Việt Nam gặp khó khăn Yếu tố trị ảnh hưởng lớn xuất khẩu, tình hình trị nước ta không ổn định văn luật, xã hội không hổ trợ nước muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam Dưới đạo sáng suốt Đảng quyền thành phố đoàn kết thống nhân dân, tình hình trị địa bàn thành phố Cần Thơ nhìn chung ổn định Chính quyền thành phố quan tâm đến việc cải thiện thủ tục hành chính, thành phố xác định năm qua năm nâng cao chất lượng cải cách hành nhằm hưởng ứng lời kêu gọi phủ “lấy cải cách hành làm trọng tâm”; thành phố tích cực xem xét, rà soát lại thủ tục không cần thiết để tạo điều kiện tốt cho người dân việc giải vấn đề liên quan đến hành Vì với điều kiện trị, pháp luật vô thuận lợi tương lai ngành xuất thủy sản Việt Nam công ty phát triển lớn mạnh nhiều 4.2.2.2 Yếu tố kinh tế - Cơ sở hạ tầng: Việt Nam gia nhập WTO làm rào cản gia nhập bị dỡ bỏ đặc biệt thuế suất cắt giảm có thuế nhập khẩu, môi trường cạnh tranh thông thoáng bình đẳng Điều hội cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung Cần Thơ nói riêng gia tăng xuất mặt hàng chủ lực Ngoài ra, Cần Thơ có hệ thống bến cảng ngày hoàn thiện gồm: + Cảng Cần Thơ: Diện tích 60.000 m2, tiếp nhận tàu biển 10.000 Cảng Cần Thơ cảng lớn ĐBSCL + Cảng Trà Nóc: Có diện tích 16 ha, cảng có kho chứa lớn với dung lượng 40.000 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt đến 200.000 tấn/năm + Cảng Cái Cui: Với qui mô thiết kế phục vụ cho tàu từ 10.000 – 20.000 tấn, khối lượng hàng hóa thông qua cảng 4,2 triệu tấn/năm Với hệ thống bên cảng phục vụ cho việc xếp nhận hàng hóa dễ dàng nên yếu tố thúc đẩy hoạt động xuất nhập tiếp tục phát triển - Tình hình thủy sản: Theo báo cáo Trung tâm Tin học Thống kê (Bộ NN&PTNT), tổng số lượng cá tra giống tỉnh ĐBSCL năm 2015 sản xuất 2.033 triệu con, Cần Thơ 305 triệu giống Tổng diện tích thả nuôi cá tra năm 2015 đạt 6.512 ha, tăng so với năm 2014 (5.791 ha) Ngoài Cần Thơ đứng thứ ba diện tích thả nuôi 1,159 ha, sau An Giang Đồng Tháp 1.886 1.784 Không vậy, sản lượng thu hoạch cá tra ĐBSCL năm 2015 ba tỉnh dẫn đầu, Đồng Tháp (hơn 250.000 tấn), An Giang (hơn 230.000 tấn) Cần Thơ (140.000 tấn) - Tình hình lạm phát: Yếu tố lạm phát tác động lớn đến tình hình hoạt động công ty Sự tăng giảm tỷ lệ lạm phát làm ảnh hưởng đến sức mua nhu cầu tiêu dung người dân Đồng thời doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp Tỷ lệ lạm phát năm 2013 12,6%, năm 2014 19,89% năm 2015 6,88%.(Nguồn : Tổng cục thống kê Việt Nam) Lạm phát tăng qua năm 2013 2014 tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập Việt Nam nói chung công ty nói riêng Điều làm cho đồng nội tệ giá xuất thu ngoại tệ doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn, lạm phát làm cho giá trị hàng hóa thị trường nước rẻ so với mặt hàng loại khác, dễ cạnh tranh Lạm phát làm cho nhập giảm doanh nghiệp tranh thủ mở rộng thị trường nội địa Tuy nhiên, lạm phát gây bất lợi cho doanh nghiệp, nội tệ giá làm cho giá mặt hàng nguyên liệu để sản xuất đắt đỏ khan Điều phần ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động sản xuất công ty, gây chậm tiến độ giao hàng cho khách hàng dẫn tới uy tín phải bồi thường hợp đồng Đến năm 2015 ảnh hưởng tình hình khủng hỏang kinh tế toàn cầu nên tỷ lệ lạm phát mức 6,88% Điều làm cho tất quốc gia hạn chế thắt chặt việc nhập gây khó khăn cho việc xuất công ty Tình trạng cạnh tranh công ty diễn gay gắt Tóm lại tỷ lệ lạm phát mức ổn định môi trường tốt giúp doanh nghiệp xuất hoạt động có hiệu Tỷ giá hối đoái Yếu tố tác động lớn đến giá thành sản phẩm doanh nghiệp Thường doanh nghiệp có mối quan hệ thương trường quốc tế, không đàu tư nước phải mua nguyên vật liệu, hàng hóa máy móc từ nước Tỷ giá hối đoái chiếm vị trí trung tâm tác động lên hoạt động ảnh hưởng trực tiếp lên giá thành giá bán sản phẩm doanh nghiệp, mà việc dự báo tỷ giá hối đoái quan trọng việc hoạch định tổ chức quản trị chiến lược kinh doanh nói chung chiến lược sách lược kinh doanh nói riêng Trong năm gần giá ngoại tệ có xu hướng biến động liên tục nhìn chung mức độ dao động không lớn Dưới bảng tỷ giá USD Việt Nam ba năm BẢNG 10 : TỶ GÍA HẠCH TOÁN USD CỦA VIỆT NAM TRONG BA NĂM 2007-2009 ĐVT: VND 2013 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 16,080 16,124 16,074 16,086 16,090 16,100 16,116 16,134 16,159 16,164 16,163 16,145 2014 16,119 16,106 16,078 16,015 16,941 16,003 16,320 16,509 16,495 16,506 16,516 16,494 2015 16,564 16,973 16,976 16,975 16,941 16,938 16,948 16,960 16,967 16,985 17,002 17,171 Nguồn : Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Thật vậy, tiến hành tính toán để đo lường mức biến động tỷ giá ba năm ta thu độ lệch chuẩn 12, tức tỷ giá tháng năm dao động 12 điểm trở lại Điều cho thấy tỷ giá tháng năm ổn định cao Tuy nhiên, xét mặt tuyệt đối giai đoạn 2013 – 2015 ngoại tệ liên tục tăng giá Đây yếu tố quan trọng hầu hết doanh nghiệp xuất mục tiêu hàng đầu công ty lợi nhuận cao Giá ngoại tệ lên xuống ảnh hưởng lớn đến tăng giảm doanh thu Việc tỷ giá liên tục tăng có lợi cho doanh nghiệp xuất công ty Phương Đông với mức giá xuất cuả công ty USD tỷ giá tăng công ty thu nhiều nội tệ 4.2.2.3 Yếu tố văn hoá xã hội Yếu tố môi trường văn hóa-xã hội yếu tố mang tính lâu dài thay đổi Đối với người dân khu vực miền Nam nói chung Cần Thơ nói riêng thường thích ăn cá ăn thịt, cộng với trình độ dân trí người dân địa bàn ngày cải thiện Mọi người biết quan tâm đến sức khỏe không ăn cho no Do việc cung cấp đa dạng hóa sản phẩm thủy sản nước đảm bảo vệ sinh an toàn có nhiều hội phát triển 4.2.2.4 Yếu tố tự nhiên TP Cần Thơ có diện tích nội thành 53 km2 có tổng diện tích tự nhiên 1.389,59 km2, tỉnh có môi trường tự nhiên tốt, khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa nắng mùa mưa TP Cần Thơ đầu mối quan trọng giao thông vận tải nội vùng liên vận quốc tế vùng ĐBSCL nước, giáp ranh tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang Vĩnh Long Là trung tâm đường thủy đường vùng Tây Nam Bộ, quốc lộ 1A, quốc lộ 80, quốc lộ 91, cầu Cần Thơ đưa vào hoạt động thuận lợi cho thành phố, Cần Thơ trở thành khu vực trọng điểm nhà đầu tư nói chung nhà đầu tư ngành thuỷ sản nói riêng 4.2.2.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật Do xu hướng nuôi thâm canh thủy sản ngày phát triển nguyên nhân dẫn đến việc ô nhiễm môi trường tăng cao dịch bệnh bùng phát phức tạp thường xuyên Từ đó, nhiều nghiên cứu thực quy trình công nghệ nuôi trồng thủy sản ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật đời như: Công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn (RAS), hệ thống nuôi thủy sản Raceway, công nghệ Biofloc, công nghệ Aquaponics, công nghệ nano… Các công nghệ ngày phổ biến ứng dụng rộng rãi nhằm tăng sản lượng, nâng cao tính an toàn sinh học, hạn chế tối đa ảnh hưởng dịch bệnh Phát triển nghề nuôi thủy sản ngày bền vững, thân thiện với môi trường, đảm bảo có sản phẩm sạch, chất lượng cao Trong nuôi trồng thủy sản, công nghệ nano áp dụng để làm cải thiện chất lượng nước, tăng sản lượng tỷ lệ sống tôm cá (Huang cs., 2014) Việt Nam có số đề tài nghiên cứu công nghệ nano có số sản phẩm thương mại hóa Tuy nhiên, nghiên cứu phát triển công nghệ nano nông nghiệp nói chung, nuôi trồng thủy sản nói riêng giai đoạn sơ khai; đồng thời, đòi hỏi hợp tác nhiều ngành khoa học chương trình quốc gia thành công sớm có sản phẩm đưa vào sản xuất 4.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu 1.4.2.2 Giới hạn vùng nghiên cứu 1.4.2.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 2.2 Lĩnh vực, sản phẩm kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 2.4 Sơ đồ cấu tổ chức công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 2.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 2.6 Những thuận lợi khó khăn khuynh hướng công ty 2.6 Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời từ 2013- 2015 2.7 Thuận lợi khó khăn công ty giai đoạn từ 2013- 2015 2.8 Định hướng phát triển CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược 3.1.1 Khái niệm chiến lược 3.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược 3.1.3 Tầm quan trọng việc hình thành chiến lược 3.1.4 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 3.1.5 Ưu nhược điểm quản trị chiến lược 3.2 Các giai đoạn quản trị chiến lược 3.2.1 Giai đoạn hình thành chiến lược 3.2.2 Giai đoạn thực chiến lược 3.2.3 Giai đoạn đánh giá, kiểm tra chiến lược 3.3 Tiến trình hình thành chiến lược 3.3.1 Tóm tắt nội dung kế hoạch 3.3.2 Xác định sứ mạng mục tiêu doanh nghiệp 3.3.2.1 Sứ mạng doanh nghiệp 3.3.2.2 Mục tiêu doanh nghiệp 3.3.3 Phân tích môi trường bên 3.3.3.1 Công tác quản trị 3.2.3.2 Nguồn nhân lực 3.3.3.3 Tài – kế toán 3.3.3.4 Sản xuất tác nghiệp 3.3.3.5 Hoạt động Marketing 3.3.3.6 Hệ thống thông tin 3.3.3.7 Quản trị chất lượng 3.3.3.8.Văn hóa doanh nghiệp 3.3.4 Phân tích môi trường bên 3.3.4.1 Môi trường vĩ mô 3.3.4.2 Môi trường vi mô 3.3.5 Phân tích ma trận SWOT 3.3.6 Lựa chọn chiến lược (QSPM) 3.3.7 Hoạch định chiến lược 3.3.8 Giải pháp thực 3.4 Khung nghiên cứu CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN PHƯƠNG ĐÔNG 4.1 Phân tích môi trường nội 4.1.1 Quản trị 4.1.1.1 Hoạch định 4.1.1.2 Tổ chức 4.1.1.3 Lãnh đạo 4.1.1.4 Kiểm soát 4.1.2 Nguồn nhân lực 4.1.3 Tài 4.1.3.1 Cơ cấu nguồn vốn 4.1.3.2 Khả sinh lợi 4.1.4 Nghiên cứu phát triển 4.1.5 Sản xuất tác nghiệp 4.1.6 Hoạt động marketing 4.1.6.1 Sản phẩm 4.1.6.2 Giá 4.1.6.3 Phân Phối 4.1.6.4 Chiêu thị 4.1.7 Hệ thống thông tin 4.1.8 Quản trị chất lượng 4.1.9 văn hoá doanh nghiệp 4.2 Phân tích môi trường bên 4.2.1 Môi trường vi mô 4.2.1.1 Đối thủ cạnh tranh 4.2.1.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 4.2.1.3 Khách hàng 4.2.1.4 Nhà cung ứng 4.2.1.5 Sản phẩm thay 4.2.2 Môi trường vĩ mô 4.2.2.1 Yếu tố trị pháp luật 4.2.2.2 Yếu tố kinh tế 4.2.2.3 Yếu tố văn hoá xã hội 4.2.2.4 Yếu tố tự nhiên 4.2.2.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 4.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) CHƯƠNG 5: HOACH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN PHƯƠNG ĐÔNG 5.1 Xác đinh tầm nhìn sứ mạng mục tiêu kinh doanh công ty cổ pầhn tập đoàn Lộc Trời 5.2 Hoạch đinh chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 5.2.1 xác đinh phương án chiến lược 5.2.1.1 Nhóm chiến lược SO 5.2.1.2 Nhóm chiến lược ST 5.2.1.3 Nhóm chiến lược WO 5.2.1.4 Nhóm chiến lược WT 5.2.2 Lựa chọn chiến lược thông qua phương pháp QSPM 5.2.3 Các giải pháp thực chiến lược CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị với công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Hoach định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH thủy sản Phương Đông tại Cần Thơ, Tiểu luận Hoach định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH thủy sản Phương Đông tại Cần Thơ, Tiểu luận Hoach định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH thủy sản Phương Đông tại Cần Thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay