Tiểu luận Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt của sinh viên tại Thành phố Cần Thơ

65 446 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:27

Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 LỜI CẢM ƠN   -Trong suốt trình học tập nghiên cứu rèn luyện, nhận dạy tận tình quý Thầy Cô Trường Đại học Tây Đô, đặc biệt quý Thầy Cô Khoa Quản trị Kinh doanh nhiệt tình hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức học tập trao dồi kỹ thực tiễn Và hoàn thành đề tài này, xin chân thành cảm ơn đến Thầy Đinh Vũ Long, người tận tình hướng dẫn, giải đáp cặn kẽ thắc mắc để hoàn thành niên luận cách tốt Cuối cùng, xin gởi lời cám ơn kính chúc quý Thầy Cô dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công sống Cần Thơ, ngày tháng Sinh viên thực GVHD: Th.s Đinh Vũ LongSVTH: Trần Thảo Nhi năm Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài hoàn toàn trung thực Đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2013 Sinh viên thực Trần Thảo Nhi GVHD: Th.s Đinh Vũ LongSVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Cần Thơ, ngày… tháng… Năm Giảng viên hướng dẫn MỤC LỤC Trần Thảo Nhi GVHD: Th.s Đinh Vũ LongSVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .3 .3 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1.CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .1 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU – PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .2 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Phạm vi không gian 1.4.2.2 Phạm vi thời gian 1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 1.6 BỐ CỤC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng 2.1.2 Các kiểu hành vi mua sắm .4 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm 2.1.4 Các nghiên cứu trước hành vi tiêu dùng 16 2.1.5 Khái quát mỹ phẩm 17 3.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 18 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 3.1 Phương pháp nghiên cứu 27 3.1.1 Phương pháp thu thập liệu 27 Số liệu thứ cấp: 27 GVHD: Th.s Đinh Vũ LongSVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 Số liệu sơ cấp: .27 3.1.2 Cách thức nghiên cứu 28 3.2 Thang đo .28 3.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.3.2 Phạm vi nghiên cứu .30 Phạm vi không gian .30 Phạm vi thời gian 30 3.4 Phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu: 30 3.5 Phương pháp phân tích liệu: 30 3.5.1 Phương pháp nghiên cứu mục tiêu cụ thể 30 3.5.2 Phương pháp thống kê tần số .31 3.6 Quy trình - Tiến độ thực 32 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Giới thiệu chung 34 4.1.1 Giới tính 34 4.1.2 Chi tiêu hàng tháng .35 4.2 Hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt 36 4.2.1 Nhận dạng nhu cầu 36 4.2.1.1 Những yếu tố ảnh hưởng 39 a Yếu tố Marketing 39 b Yếu tố tâm lý .40 4.2.2 Tìm kiếm thông tin 41 4.2.2.1 Những yếu tố ảnh hưởng 42 a Yếu tố marketing 42 b Yếu tố tâm lý .43 4.2.3 Đánh giá thay 43 4.2.3.1 Những yếu tố ảnh hưởng 43 a Yếu tố Marketing 43 b Yếu tố tâm lý .44 4.2.4 Hành vi mua hàng 46 GVHD: Th.s Đinh Vũ LongSVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 a Thương hiệu .46 b Mức độ ảnh hưởng yếu tố .46 c Mức giá chấp nhận mua sữa rửa mặt 47 d Yếu tố định đến việc mua sữa rửa mặt .49 4.2.5 Mua hàng 53 4.2.6 Đánh giá sau mua 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Hạn chế đề tài 57 DANH MỤC HÌNH GVHD: Th.s Đinh Vũ LongSVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 GVHD: Th.s Đinh Vũ LongSVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SRM: sữa rửa mặt GVHD: Th.s Đinh Vũ LongSVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Thị trường mỹ phẩm Việt Nam phát triển với nhiều chủng loại đa dạng phong phú Trong loại mỹ phẩm chăm sóc da phát triển vượt trội Hiện mối quan tâm chăm sóc thân nam nữ lứa tuổi cao Và sữa rửa mặt mỹ phẩm quen thuộc người sử dụng tầng lớp Đây khía cạnh thị trường đáng quan tâm phát triển Và hết chủng loại mỹ phẩm liên quan lớn tới sức khỏe nghiên cứu có ý nghĩavề lý luận thực tiễn Nghiên cứu giúp đưa nhiều thông tin đắn, cần thiết sữa rửa mặt giúp cho khách hàng lựa chọn sản phẩm yêu thích sử dụng an toàn Trong nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng, có thêm số liệu lượng cung cầu sản phẩm từ biết điểm mạnh điểm yếu để mở rộng phát triển thị trường Đối với thân em, em nhận thấy đề tài giúp em nắm bắt nhu cầu khách hàng sản phẩm sữa rửa mặt Cần Thơ đưa đến cho khách hàng nơi mua sắm tin cậy, uy tín, hàng hãng đảm bảo chất lượng 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Xác định hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Cần Thơ Mục tiêu 2: Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp: Bao gồm thông tin kinh tế, hoạt động nhãn hiệu sữa rửa mặt qua năm Số liệu thu thập từ tài liệu, tạp chí tham khảo nghiên cứu có liên quan trước Số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp thu thập thông qua bảng câu hỏi vấn 110 khách hàng Cần Thơ GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 1SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu Phần mềm spss sử dụng để thực phân tích thống kê mô tả 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU – PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào dòng mỹ phẩm cụ thể sữa rửa mặt, sản phẩm chăm sóc da Nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu yếu tố cá nhân tác động đến hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Cần Thơ Nghiên cứu tập trung vào đối tượng sinh viên Cần Thơ 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Phạm vi không gian Đề tài thực Cần Thơ Công việc nhập xử lý số liệu viết báo cáo tiến hành Phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ 1.4.2.2 Phạm vi thời gian Đề tài nghiên cứu từ tháng 9/2016 đến tháng 11/2016 Do giới hạn thời gian chi phí thực đề tài nên tác giả tiến hành thu thập 110 mẫu, từ ngày 22/10/2016 đến ngày 23/10/2016, trường cao đẳng đại học địa bàn Thành phố Cần Thơ 1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI Kết nghiên cứu cung cấp yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng khách hàng mua sữa rửa mặt thời điểm nghiên cứu Qua đó, xác định yếu tố cần cải thiện nhằm nâng cao tính cạnh tranh, tăng doanh thu nâng cao chất lượng đem lại bên cạnh mở rộng hiểu biết sản phẩm sữa rửa mặt nắm bắt nhu cầu sinh viên sản phẩm Đề tài giúp tích lũy thêm kiến thức cho thân 1.6 BỐ CỤC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 2SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 b Yếu tố tâm lý Hình 9: Mức độ tìm hiểu SRM Kết thống kê cho thấy để lựa chọn mua sản phẩm SRM, việc tìm kiếm thông tin cần thiết Phần lớn khách hàng kỹ lưỡng tìm hiểu thông tin liên quan (75,45%), có phận khách hàng quan tâm thông tin sản phẩm (23,64%), số cực 0,91% cảm thấy không cần thiết tìm hiểu 4.2.3 Đánh giá thay 4.2.3.1 Những yếu tố ảnh hưởng a Yếu tố Marketing GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 43SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 Yếu tố Giá trị Giá trị Giá trị nhỏ lớn trung bình Độ lệch chuẩn Bạn đồng ý mua 3,17 0,752 Tìm hiểu kỹ mua 4,05 0,709 Tìm hiểu thêm sản phẩm khác 3,56 0,736 Không quan tâm 1,74 0,659 Chọn sản phẩm khác 1,88 0,946 Hình 10:Mức độ quan tâm yếu tố Thống kê cho thấy tìm hiểu kỹ mua (4,05) yếu tố quan tâm nhiều nhất, tìm hiểu thêm sản phẩm khác (3,56) yếu tố quan tâm thứ hai, đồng ý mua (3,17) yếu tố nhận đồng ý tiếp theo, không quan tâm đến sản phẩm (1,74) chọn sản phẩm khác (1,88) yếu tố không nhận đông ý đa số khách hàng Từ cho thấy hành vi mua sữa rửa mặt đa số lựa chọn sản phẩm thay b Yếu tố tâm lý Biểu đồ4.11 sau thể yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm trực tuyến sinh viên GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 44SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 Hình 11: Yếu tố ảnh hưởng định mua SRM Khi yêu cầu xếp hạng từ quan trọng đến quan trọng ảnh hưởng đến định mua sắm trực tuyến sinh viên Có 87,27% sinh viên cho nhu cầu cá nhân yếu tố quan trọng khiến cho họ định mua sữa rửa mặt Kế tiếp yếu tố quảng cáo (11,82%) Bạn bè giới thiệu yếu tố hấp dẫn khiến cho sinh viên định mua sữa rửa mặt GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 45SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 4.2.4 Hành vi mua hàng a Thương hiệu Hình 4.12thể thương hiệu sinh viên thường xuyên lựa chọn sử dụng Hình 12: Thương hiệu sử dụng Kết thống kê cho thấy khác biệt thương hiệu ưa thích hành vi tiêu dùng sản phẩm sữa rửa mặt Pond’s chiếm 31,82% thương hiệu lựa chọn mua sắm đa số sinh viên; bò Thorakao 12,73%; nivea 11,82%; clean and clear 10,91%; hazeline 10,91%; innisfree 10%; missha 8,18%; biore 3,64% Có thể thấy khách hàng chọn lựa sản phẩm sữa rửa mặt để mua dựa vào thương hiệu thân yêu thích b Mức độ ảnh hưởng yếu tố Biểu đồ 4.13kế tiếp thể mức độ ảnh hưởng cụ thể yếu tố GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 46SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 Yếu tố Giá trị Giá trị Giá trị nhỏ lớn trung bình Độ lệch chuẩn Thương hiệu 4,18 0,837 Giá 3,11 1,004 Khuyến 2,75 1,135 Quảng cáo 3,39 0,913 Sự tiện lợi 3,39 1,003 Thái độ phục vụ 4,00 0,790 Hình 13:Mức độ ảnh hưởng khách hàng đến yếu tố Mức độ ảnh hưởng khách hàng với yếu tố tác động đến định mua sữa rửa mặt hành vi mua sữa rửa mặt Yếu tố thương hiệu (4,18) yếu tố ảnh hưởng yếu tố khẳng định chất lượng sản phẩm để khách hàng chọn lưa mua sữa rửa mặt Thái độ phục vụ nơi mua sữa rửa mặt (4,00) ảnh hưởng thứ hai Thị trường sữa rửa mặt canh tranh cao hãng mỹ phẩm thương hiệu tiếng đôi với chất lượng lợi nhiều Yếu tố quảng cáo (3,39) tiện lợi (3,39) mua sắm sữa rửa mặt quan tâm kế tiếp, yếu tố liên quan đến chiêu thị phân phối làm tốt yếu tố khiến khách hàng chấp nhận mua sữa rửa mặt thuận tiện tiếng thương hiệu Yếu tố giá (3,11) yếu tố khuyến (2,75) yếu tố ảnh hưởng so với yếu tố trước yếu tố không ảnh hưởng trực tiếp tới thương hiệu sản phẩm so với yếu tố khác, quan tâm có phần giảm c Mức giá chấp nhận mua sữa rửa mặt Biểu đồ 4.14 thể chi tiêu hàng tháng sinh viên khảo sát.Mức giá sẵn sàng chấp nhận mua sản phẩm sữa rửa mặt GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 47SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 Hình 14:Mức giá chấp nhận mua SRM Kết cho thấy đa số sinh viên sẵn sàng chi từ 40.000 – 90.000 đồng 51,6% cho việc mua sữa rửa mặt mà không cần cân nhắc, khoảng 22,9% sinh viên chấp nhận mua với giá 90.000 – 200.000 đồng, số sinh viên đồng ý mua với mức giá 200.000 đồng 14,1% lại 11,7% sinh viên lựa chọn mua với giá từ 20.000 đến 40.000 đồng.Có thể thấy mức giá mua SRM tùy thuộc vào số tiền chi tiêu tháng sinh viên GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 48SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 d Yếu tố định đến việc mua sữa rửa mặt Hình 15:Yếu tố định mua SRM Biểu đồ thể yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm sữa rửa mặt sinh viên Khi yêu cầu xếp hạng từ quan trọng đến quan trọng ảnh hưởng đến định mua sắm trực tuyến sinh viên Có 87,27% sinh viên cho nhu cầu cá nhân yếu tố quan trọng khiến cho họ định mua sữa rửa mặt Kế tiếp yếu tố quảng cáo (11,82%) Bạn bè giới thiệu yếu tố hấp dẫn khiến cho sinh viên định mua sữa rửa mặt GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 49SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 Hình 16: Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua Biểu đồ thể sinh viên mua sữa rửa mặt ý việc sản phẩm có phù hợp với da mặt thân (69,09%); việc lựa chọn nơi mua uy tín sinh viên quan tâm (14,55%); 10% sinh viên cho thành phần SRM an toàn điều họ ý; 6,36% tâm vào việc khuyến mùa lễ hãng mỹ phẩm GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 50SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 Hình 17: Khi mua SRM Kết biểu đồ cho thấy 80% sinh viên mua SRM dùng hết; 14,55% mua có khuyến 5,45% mua dự trữ SRM mặt hàng mỹ phẩm phổ biến nên đa số sử dụng hết sinh viên mua tiếp; số sinh viên thích mua có đợt khuyến mãi; việc mua trữ sinh viên chọn lựa SRM dễ dang mua cửa hàng GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 51SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 Biểu đồ 4.9 thể việc sinh viên thích mua sữa rửa mặt đâu nơi bán trực tiếp siêu thị, mini mart, tạp hóa, cửa hàng mỹ phẩm, hàng xách tay Hình 18:Nơi mua SRM Kết thống kê cho thấy, 52,73% sinh viên lựa chọn mua siêu thị, 17,27% đến cửa hàng mỹ phẩm mua, số lựa chọn mini mart 11,82%; tạp hóa 9,09% mua hàng xách tay chiếm 9,09% Có thể thấy việc mua SRM sinh viên trọng đến nơi mua đáng tin cậy việc tiện lợi Mua siêu thị hay mini mart nơi bán sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng đa dạng lựa chọn hơn; số sinh viên chọn đến trực tiếp cửa hàng GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 52SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 chuyên mỹ phẩm an tâm hơn, đặc biệt số loại SRM chưa có cửa hàng thức Việt Nam khách hàng chọn lựa mua thông qua xách tay; phận bạn không trọng nơi mua nên chọn mua tạp hóa 4.2.5 Mua hàng Hình 19:Lặp lại sau mua 100% sinh viên tiếp tục sử dụng sữa rửa mặt thời gian tới Từ cho thấy sữa rửa mặt mỹ phẩm cần thiết cho nam nữ Thị trường sữa rửa mặt sinh viên phát triển Đây thị tường tiềm GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 53SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 Hình 20: Giới thiệu sữa rửa mặt cho bạn bè Thống kê cho thấy 95,45% bạn sẵn sàng giới thiệu sữa rửa mặt dang dùng cho người thân, bạn bè; có làm 4,55% không sẵn sàng giới thiệu cho người thân, bạn bè Điều cho thấy bạn hài lòng mỹ phẩm sữa sửa mặt nên đa số đồng ý với việc giới thiệu cho người khác 4.2.6 Đánh giá sau mua Yếu tố Giá trị Giá trị Giá trị nhỏ lớn trung bình Độ lệch chuẩn Chất lượng 4,05 0,618 Giá 4,21 0,692 GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 54SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 Khuyến 2,09 0,908 Nơi bán 3,71 0,805 Uy tín thương hiệu 4,04 0,789 Hình 21:Mức độ hài lòng yếu tố Đối với mức độ hài lòng khách hàng tới yếu tố tác động đến hành vi mua sắm sữa rửa mặt Yếu tố giá (4,21) yếu tố hài lòng đa số bạn sinh viên lựa chọn sữa rửa mặt có giá phù hợp với chi tiêu thân Yếu tố chất lượng (4,05) uy tín thương hiệu (4,04) yếu tố hài lòng thương hiệu uy tín kèm với chất lượng tốt khách hàng tin cậy hài lòng Khuyến yếu tố sinh viên hài lòng đa số hãng mỹ phẩm với lợi chất lượng nên đưa chương trình khuyến nên hài lòng có phẩm giảm so với yếu tố khác CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu xu hướng mua sữa rửa mặt sinh viên địa bàn Thành phố Cần Thơ Tác giả thu thập đặc tính đối tượng giới tính, nơi cư trú, chi tiêu, thời gian sử dụng sữa rửa mặt mức giá sẵn sàng chi trả cho mua sắm sữa rửa mặt Qua nghiên cứu xác định đa số sinh viên sinh viên có thời gian sử dụng sữa rửa mặt năm, chi tiêu hàng tháng phổ biến mức từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu, mức giá sẵn sàng chấp nhận cho mua sắm trực tuyến từ 40.000 đến 90.000 đồng Nghiên cứu đồng thời xác định sản phẩm sữa rửa mặt sinh viên GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 55SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 thường mua.Từ xác định xu hướng mua sắm sữa rửa mặt năm gần Kết thu thập cho thấy, sinh viên chủ yếu mua sắm sữa rửa mặt Pond’s 38,2% thương hiệu ưa thích nhiều giới sinh viên Nhận dạng nhu cầu: Qua kết nghiên cứu, ta thấy việc nhân thức sữa rửa mặt khách hàng sinh viên sau: Pond’s thương hiệu tiếng nhiều người biết đến ưa thích với mục đích sử dụng chủ yếu làm sạch, lấy bụi bẩn cho da mặt  Tìm kiếm thông tin: Đa số sinh viên sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt dựa vào nguồn thông tin từ internet, internet phương tiện dễ dàng tốn thời gian để tìm nguồn thông tin nhà marketing nên dựa vào thực hoạt động công bố sản phẩm  Đánh giá thay thế: Yếu tố nhu cầu cá nhân yếu tố hàng đầu sinh viên lựa chọn mua sữa rửa mặt Khách hàng sinh viên tìm hiểu kỹ sản phẩm sữa rửa mặt cần dùng có phù hợp với nhu cầu cá nhân không từ lựa chọn mua sắm  Hành vi mua: Từ số liệu thu thập cho thấy việc mua sữa rửa mặt bị ảnh hưởng nhiều yếu tố thương hiệu, thương hiệu đôi với chất lượng, thương hiệu uy tín đưa sản phẩm chất lượng tốt Bên cạnh đó, mua sữa rửa mặt điều người tiêu dùng ý nơi mua đáng tin cậy 52,73% sinh viên lựa chọn mua sữa rửa mặt siêu thị để đảm bảo sản phẩm hãng rõ nguồn gốc xuất xứ Trong mua sắm tiên lợi, thái độ phục vụ, quảng cáo yếu tố khiến sinh viên định mua sắm sữa rửa mặt  Hành vi sau mua: Qua kết phân tích, người tiêu dùng thỏa mãn với loại sữa rửa mặt sử dụng sẵn sàng tiếp tục sử dụng sản phẩm Từ kết luận trên, thiết nghĩ thị trường mua sắm sữa rửa mặt dành cho sinh viên tiềm để doanh nghiệp khai thác Để chinh phục đối tượng này, doanh nghiệp bán lẻ cần đáp ứng tốt nhu cầu sinh viên với mức giá phù hợp, mức sinh viên sẵn sàng chi trả cho việc mua sắm sữa rửa mặt Ngoài chất lượng sản phẩm cần phải đảm bảo, thông tin người bán, sản phẩm phải rõ ràng, chi tiết, phương thức toán nhanh chóng thuận tiện, giao GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 56SVTH: Trần Thảo Nhi Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt sinh viên Thành phố Cần Thơ năm 2016 nhận hàng uy tín để gia tăng niềm tin sinh viên với hình thức mua sữa rửa mặt Thêm vào đó, chất lượng tác động mạnh mẽ đến hành vi mua sinh viên Cho nên để thúc đẩy hành vi mua sắm sữa rửa mặt sinh viên cần lưu ý đến giá cả, chất lượng, thái độ phục vụ cửa hàng bán trực tiếp cho người tiêu dùng, quảng cáo Nâng cao cải thiện yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ đến thị trường mua sắm sinh viên 5.2 Hạn chế đề tài Do hạn chế thời gian tài chính, nghiên cứu thực địa bàn Cần Thơ nên tính tổng quát kết nghiên cứu chưa cao Để kết nghiên cứu có tính khái quát cao, cần mở rộng phạm vi nghiên cứu tỉnh / thành phố miền Bắc, Trung, Nam người tiêu dùng khu vực có hàn vi tiêu dùng khác GVHD: Th.s Đinh Vũ Long 57SVTH: Trần Thảo Nhi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt của sinh viên tại Thành phố Cần Thơ, Tiểu luận Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt của sinh viên tại Thành phố Cần Thơ, Tiểu luận Khảo sát hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt của sinh viên tại Thành phố Cần Thơ, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, Bảng 2.1: Bốn kiểu hành vi mua sắm, 2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, Số liệu sơ cấp:, Phạm vi thời gian, 6 Quy trình - Tiến độ thực hiện, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 2 Hành vi tiêu dùng sữa rửa mặt, b. Yếu tố tâm lý, d. Yếu tố quyết định đến việc mua sữa rửa mặt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay