Tiểu luận Năng lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ

62 245 2
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:27

1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 đặt vấn đề Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp yếu tố đóng vai trò định Do đó, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp không việc riêng doanh nghiệp, mà đòi hỏi đạo Đảng, Nhà nước, ủng hộ, nỗ lực tổ chức ngành nghề người lao động Có nâng cao kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh kinh tế sản phẩm, người lao động có việc làm, thu nhập, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước ổn định Đánh giá cách tổng thể, sau gia nhập WTO, lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam cải thiện Theo báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư, số lượng chất lượng doanh nghiệp Việt Nam ngày tăng lên Tốc độ tăng kim ngạch xuất bình quân năm 2007-2011 19,25%/năm, cao mức 18,1%/năm thời kỳ năm 2001-2005 trước nước ta gia nhập WTO Kim ngạch xuất bình quân theo đầu người năm 2010 đạt 914,4 USD/người so với 559,2 USD/người năm 2006, tăng gấp gần lần Thị trường tiêu thụ hàng hóa Việt Nam ngày mở rộng, giá nhiều mặt hàng xuất tăng trước Không tăng lượng, mà cấu mặt hàng xuất Việt Nam có thay đổi theo hướng tích cực Có thêm nhiều mặt hàng xuất mới, trái cây, hoa, rau Quy mô thị trường mở rộng, đến năm 2010 có 19 thị trường Việt Nam xuất đạt từ tỉ USD trở lên Tuy nhiên, để nâng cao kết hoạt động kinh doanh, lực cạnh tranh doanh nghiệp công việc không đơn giản Thực tế cho thấy, sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thị trường giới chưa cải thiện đáng kể, sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thấp, độ ổn định chưa cao Đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, thị phần hạn hẹp, tiềm lực khoa học - công nghệ yếu, chưa có thương hiệu tiếng; sản xuất hàng xuất chủ yếu làm gia công, nên phụ thuộc vào nhập nguyên vật liệu đầu vào; chất lượng nhân lực doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ người lao động qua đào tạo thấp… Trong hội thảo “Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia đổi mới, phát triển doanh nghiệp” Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đây, Phó thủ tướng-GS, TS Vương Đình Huệ nhắc tới việc văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhắc tới vấn đề “khởi nghiệp”, cho thấy tầm quan trọng quan tâm Đảng ta với vấn đề khởi sản xuất-kinh doanh người dân, doanh nghiệp Tạo môi trường kinh doanh công bằng, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nâng cao lực quản trị, khả ứng dụng khoa học công nghệ bước đầu khởi nghiệp kiến nghị không doanh nghiệp nhằm bước đảm bảo khởi nghiệp thành công Xung quanh câu chuyện khởi nghiệp doanh nghiệp, ông Phạm Đình Vũ, Phó Chánh văn phòng, Phòng Công tác Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: Chính phủ cần có sách hỗ trợ để tạo hệ sinh thái tốt cho hoạt động khởi nghiệp Điều quan trọng sách phải cụ thể nhiều vấn đề hỗ trợ thuế nào, bảo hộ ý tưởng, bảo hộ sở hữu trí tuệ,… Thậm chí, doanh nghiệp có ý tưởng sáng tạo, khả thi, đặc biệt liên quan tới hoạt động công nghệ cao, Chính phủ đưa sách ưu đãi thuế liên tiếp năm đầu thành lập Trên thực tế, gặp gỡ với 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 diễn đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định: Chính phủ tạo môi trường kinh doanh thông thoáng nhất, góp phần nâng cao lực cạnh tranh quốc gia theo nguyên tắc thị trường không phân biệt đối xử Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời khuyến khích thành phần kinh tế phát triển cạnh tranh bình đẳng theo pháp luật, hỗ trợ cho đối tượng doanh nghiệp xứng đáng Để hiểu rõ vấn đề chọn đề tài “Năng lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp kết hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ” để trả lời câu hỏi làm để nâng cao kết hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp kết hoạt động doanh nghiệp 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đề tài hình thành nhằm giải mục tiêu sau: - Đánh giá lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp kết hoạt động doanh nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long ( ĐB S C L ) - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp kết hoạt động doanh nghiệp - Đề xuất giải pháp nâng cao lực quản trị kết hoạt động doanh nghiệp thời gian tới 1.3 Tổng quan DNVVN 1.3.1 Tình hình hoạt động doanh nghiệp Việt Nam Trong tháng Tư, nước có 10954 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký 62,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% số doanh nghiệp giảm 14,7% số vốn đăng ký so với tháng trước; số vốn đăng ký bình quân doanh nghiệp thành lập tháng đạt 5,7 tỷ đồng, giảm 23,2% So với kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập tăng 19,2%; số vốn đăng ký tăng 21,3% Tổng số lao động đăng ký doanh nghiệp thành lập tháng Tư 105 nghìn người, giảm 15,1% so với tháng Ba Trong tháng, nước có 1955 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,2% so với tháng trước; có 5844 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm 1584 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký 4260 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp không đăng ký), tăng 50,6%; có 840 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 16% Tính chung tháng đầu năm, nước có 34721 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký 248,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,9% số doanh nghiệp tăng 52,8% số vốn đăng ký so với kỳ năm 2015[7]; số vốn đăng ký bình quân doanh nghiệp đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 24,2% Nếu tính 553,3 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm doanh nghiệp thay đổi tăng vốn tổng vốn bổ sung thêm vào kinh tế tháng đầu năm 801,5 nghìn tỷ đồng Số lao động dự kiến tạo việc làm doanh nghiệp thành lập tháng đầu năm 2016 427,2 nghìn người, giảm 0,2% so với kỳ năm 2015 Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động tháng đầu năm 11331 doanh nghiệp, tăng 79,4% so với kỳ năm trước Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh tháng đầu năm là3759 doanh nghiệp, tăng 15,7% so với kỳ năm trước, phần lớn doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,5% Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 1524 công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên (chiếm 40,5%); 1124 công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên (chiếm 29,9%); 611 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,3%) 500 công ty cổ phần (chiếm 13,3%) Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động tháng đầu năm 25135 doanh nghiệp, tăng 31,8% so với kỳ năm trước, bao gồm 9450 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn 15685 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp không đăng ký Trong tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 3484 công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên (chiếm 36,9%); 3316 công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên (chiếm 35,1%); 1638 công ty cổ phần (chiếm 17,3%) 1012 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 10,7%) Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế không đăng ký, có 6342 công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên (chiếm 40,4%); 4998 công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên (chiếm 31,9%); 2620 công ty cổ phần (chiếm 16,7%) 1724 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 11%) 01 công ty hợp danh 1.3.2 Tình hình hoạt động doanh nghiệp ĐBSCL Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Cần Thơ Tính đến 30/4/2014, Cần Thơ có 11.168 doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 40,264 tỷ đồng, số có 7.185 DN hoạt động, chiếm 64,3% Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cà Mau Tính đến 26/5/2014, Cà Mau có 4.032 doanh nghiệp hoạt động, vốn đăng ký 22.500,487 tỷ đồng, giải việc làm cho 39.595 lao động Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu Tính đến tháng 6/2014, Bạc Liêu có 1.405 doanh nghiệp hoạt động (trong 1.393 DNNVV), vốn đăng ký 9.916 tỷ đồng, đó: 589 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại-dịch vụ, 527 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp – xây dựng 289 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông lâm thủy sản Giải việc làm cho 26.539 lao động Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng Tính đến tháng 6/2014, Sóc Trăng có 2.001 doanh nghiệp hoạt động, 99,2% DNNVV 18,9% doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng, 11,26% hoạt động lĩnh vực công nghiệp chế biến, 4,15% doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông lâm thủy sản, 3,68% doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khoa học công nghệ 3,04% hoạt động lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống 77% doanh nghiệp làm ăn có lãi (tăng 15% so với 2012), 22,3% doanh nghiệp làm ăn thu lỗ (giảm 5,7% so với năm 2012) Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Trà Vinh Tính đến tháng 5/2014, Trà Vinh có 1.497 doanh nghiệp, vốn đăng ký 11.405 tỷ đồng, DNNVV chiếm tỷ lệ 98,86% (1480 DN) Giải 37.150 việc làm cho người lao động Lĩnh vực thương mại – dịch vụ: 53,04% (794 doanh nghiệp), thu hút gần 8500 lao động (22,9%) Lĩnh vực xây dựng: 27,19% (407 doanh nghiệp), 9300 lao động (25,03%) Lĩnh vực công nghiệp: 14,035% (210 doanh nghiệp), 15000 lao động (chiếm 40,38%) Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa….: 86 doanh nghiệp (5,74%), 4350 lao động (11,7%) Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre Hiện, Bến Tre có 2.519 doanh nghiệp hoạt động, vốn đăng ký 8.693 tỷ đồng, 62.595 lao động Đa số doanh nghiệp địa bàn có quy mô nhỏ, vốn đăng ký bình quân khoảng 2,5 tỷ đồng Tỷ lệ DNNVV chiếm 96% Lao động chủ yếu lao động phổ thông chưa qua đào tạo nghề Sản phẩm chủ yếu nước, chưa xuất nhiều Trình độ quản lý doanh nghiệp hạn chế Hoạt động riêng lẻ, chưa tạo liên kết, hợp tác Đa số doanh nghiệp tập trung sản xuất sản phẩm mạnh tỉnh chế biến dừa, thủy sản, sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản… Lĩnh vực thương mại - dịch vụ: 40% , lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: 25%, lĩnh vực nông lâm thủy sản chiếm 35% 1.3.3 Đánh giá thực trạng doanh nghiệp Việt Nam 1.3.3.1 Về quy mô số lượng Mới đây, Tổng cục Thống kê công bố kết điều tra thực trạng doanh nghiệp Việt Nam năm 2002-2004 Theo số liệu điều tra, số doanh nghiệp thực tế hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tính đến 1/1/2004 72.012, giải việc làm cho 5,175 triệu lao động Điểm đáng lo ngại số lượng doanh nghiệp nhiều quy mô nhỏ, phân tán, công nghệ kỹ thuật thủ công lạc hậu Năm 2004, bình quân doanh nghiệp có 72 lao động 24 tỷ đồng tiền vốn, từ năm 2000 số lao động 84 vốn 26 tỷ đồng Như vậy, xu hướng quy mô nhỏ ngày tăng, năm qua doanh nghiệp đăng ký kinh doanh chủ yếu tư nhân với quy mô nhỏ siêu nhỏ Doanh nghiệp 10 lao động chiếm 46%, từ 10 đến 50 lao động chiếm 35% Về quy mô vốn, số doanh nghiệp 10 tỷ đồng chiếm 86%, nửa tỷ đồng Những ngành tập trung nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa lớn công nghiệp, bình quân 154 lao động 32 tỷ đồng vốn, tiếp vận tải, thông tin liên lạc đến xây dựng Quy mô nhỏ phân tán ngành thương nghiệp, bình quân 18 lao động tỷ đồng vốn Doanh nghiệp ngành khách sạn, nhà hàng bình quân 27 lao động tỷ đồng vốn Do phần lớn doanh nghiệp có mức vốn thấp (dưới 10 tỷ đồng) nên khả trang bị máy móc thiết bị, kỹ thuật công nghệ tiên tiến hạn chế Mức trang bị tài sản cố định bình quân cho lao động quốc doanh 50 triệu đồng, 20% so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Theo nhận định qua kết điều tra Tổng cục Thống kê, doanh nghiệp phát triển mang tính tự phát chưa có định hướng rõ ràng Số doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 77,5% số doanh nghiệp thành lập từ năm 2000 trở lại đây, biến động tới gần 20% năm Nhiều tỉnh có hàng nghìn doanh nghiệp 70-80% số có 1-5 lao động số vốn không tỷ đồng Long An, Đồng Tháp, Nam Định Doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước phát triển ổn định có định hướng rõ ràng hơn, doanh nghiệp có quy mô lớn, đặc biệt Việt Nam chưa có tập đoàn kinh tế mạnh Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, lực cạnh tranh doanh nghiệp nhận xét đáng lo ngại Số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ tăng từ 19% năm 2000 lên 23% năm 2003 (tổng số lỗ tính đến năm 2003 10.825 tỷ đồng), gần 1/4 số vốn hoạt động doanh nghiệp Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi, năm cao chiếm 73% với mức lãi thấp (tổng lãi năm 2003 89.054 tỷ đồng) Khả cạnh tranh doanh nghiệp khẳng định số mặt hàng sản phẩm dịch vụ thông thường Trong đó, quyền lợi người lao động nhiều doanh nghiệp bị xem nhẹ Số liệu thống kê cho thấy, doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động chiếm 70% tổng số doanh nghiệp Việt Nam có Mặt khác, nhiều doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đăng ký với số vốn điều lệ mang tính hình thức chưa phải quy mô vốn thực họ Các doanh nghiệp nhà nước tình trạng tương tự vậy, Nhà nước bảo lãnh cho doanh nghiệp quy mô vốn kinh doanh không phản ánh thực chất doanh nghiệp Trong ngành nghề, lĩnh vực hoạt động chưa có doanh nghiệp Việt Nam xếp hạng theo danh mục quốc tế Hội nhập kinh tế giới bắt buộc phải đối phó với tác động Chúng ta hạn chế tác động xấu lực mình, bao gồm sức mạnh kinh tế sức mạnh tổ chức thị trường nước, chống đầu Cụ thể việc đối phó với tăng giá xăng dầu năm 2005 chẳng hạn Ví dụ khoảng tỷ USD Chính phủ bỏ để giảm nhẹ gánh nặng xăng dầu, công nghiệp chắn khó nhiều theo khái niệm “độ nở”, giá đầu vào tăng giá đầu tăng gấp rưỡi Công nghiệp thời gian qua tạm gọi tăng trưởng tốt, vấn đề gặp phải nằm khả cạnh tranh, giá trị gia tăng tạo Giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao (15-16%), tốc độ tăng giá trị tăng thêm 10% chút, chênh lệch nhiều Và kết xuất 26 tỷ USD, tăng trưởng 20% năm 2004 tốt Nhưng vấn đề cần phân tích kỹ bàn tới việc phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất thực tế 26 tỷ có tỷ USD giá trị tăng thêm mà thu từ sản xuất Vấn đề mấu chốt để nâng cao khả cạnh tranh cải cách, xếp lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Có thể thấy rõ ràng qua mười hai năm đổi mới, xếp doanh nghiệp nhà nước, xếp, cổ phần hóa gần 2.300 doanh nghiệp, tỷ lệ vốn sở hữu nhà nước doanh nghiệp chiếm khoảng 8,2% tổng vốn sở hữu nhà nước doanh nghiệp Bình quân doanh nghiệp có 45 tỷ đồng, vốn lưu động chưa đến 10 tỷ đồng, có tới 47% DNNN có vốn chưa đầy tỷ đồng Xem xét kỹ không doanh nghiệp có vốn sổ sách, tài sản không dùng đến, nên vốn thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh 50% Năm 2003, số 77% DNNN làm ăn có lãi, chưa đầy 40% có mức lãi cao lãi suất cho vay ngân hàng thương mại Nếu đưa thêm giá trị quyền sử dụng đất vào chi phí cắt bỏ khoản ưu tiên, ưu đãi Nhà nước, số DN có lãi Số thuế thu nhập DNNN chiếm 9,2% tổng số nộp ngân sách nhà nước Phần lại số 210.000 tỷ đồng vốn nhà nước nằm đâu? Một nửa số nằm dầu khí, điện lực bưu viễn thông, phần lớn lại nằm tổng công ty 91 khác hàng hải, hàng không Đây vấn đề mấu chốt để tính toán kỹ cho toán phát 10 triển năm 2006 suốt lộ trình hội nhập kinh tế ViệtNam Trong Hội nghị toàn quốc đổi doanh nghiệp năm 2004, Thủ tướng Phan Văn Khải loạt yếu khối doanh nghiệp nhà nước, hiệu làm ăn thấp thách thức lớn Việt Nam hội nhập quốc tế Thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 8.000 tỷ đồng tổng số 87.000 tỷ nộp ngân sách nhà nước; nợ xấu 8,5% bình quân kinh tế 6,1%; tổng số nợ khối phải thu, phải trả lên tới khoảng 300.000 tỷ đồng Nhiều DNNN có trình độ công nghệ mức trung bình giới khu vực Thiết bị, dây chuyền lạc hậu so với giới từ 10-20 năm, có 38% chờ lý Chi phí sản xuất công nghiệp cao, hạn chế mức tăng giá trị gia tăng Cụ thể giá trị sản xuất năm gần tăng 15 %/năm, giá trị gia tăng tăng 10% Tốc độ đổi công nghệ chậm, khoảng 10% thời gian qua Các ngành công nghiệp có trình độ công nghệ cao, đại như: điện tử, tin học chiếm vài phần trăm giá trị sản xuất công nghiệp; dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao không nhiều Chưa hình thành ngành công nghiệp phụ trợ, cung cấp linh kiện, sửa chữa, thiết kế, tiếp thị mà có lợi cạnh tranh, để giảm giá thành sản phẩm công nghiệp chế tạo, tăng khả cạnh tranh, thu hút lao động Trong vòng 11 năm qua từ 1992-2003, kinh tế tạo thêm triệu chỗ làm việc mới, khu vực DNNN tăng thêm có gần 200.000 chỗ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (FDI) nửa triệu, lại triệu khu vực kinh tế dân doanh Hiện nay, có khoảng triệu lao động làm việc DNNN Năng suất lao động DNNN thấp Theo số liệu Tổng cục Thống kê, suất lao động thời kỳ 1996-2001 DNNN tăng bình quân năm 4,8%, thấp mức tăng GDP 7% thời kỳ Giá bán sản phẩm DNNN nước cao giá nhập 48 Bảng 4.19 kết kiểm định Cronbach’s alpha “NCTĐ” lần Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 891 12 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted NCTĐ03 45.52 43.838 715 876 NCTĐ04 45.22 44.995 696 878 NCTĐ05 45.39 43.301 701 877 NCTĐ06 45.23 44.083 715 876 NCTĐ08 45.34 43.751 736 875 NCTĐ10 45.42 43.482 713 876 NCTĐ11 45.89 46.612 496 888 NCTĐ13 45.50 45.024 630 881 NCTĐ14 45.16 49.959 254 899 NCTĐ18 45.94 45.796 604 882 NCTĐ19 45.51 43.921 716 876 NCTĐ20 45.31 49.309 237 902 Qua bảng phân tích 4.19 có Cronbach’s Alpha 0,891 chấp nhận , nhiên biến, NCT Đ14, NCTĐ20 có hệ số Cronbach’s Alpha > Cronbach’s Alpha tổng 0,891 Nên loại NCT Đ20 Kết sau loại biến NCTĐ20 phân tích thông qua bảng 4.20 Bảng 4.20 kết kiểm định Cronbach’s alpha “NCTĐ” lần 10 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 902 11 Item-Total Statistics 49 NCTĐ03 NCTĐ04 NCTĐ05 NCTĐ06 NCTĐ08 NCTĐ10 NCTĐ11 NCTĐ13 NCTĐ14 NCTĐ18 NCTĐ19 Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 41.25 39.911 733 888 40.94 41.383 678 892 41.12 39.404 717 889 40.95 40.096 738 888 41.07 39.959 742 888 41.15 39.560 731 888 41.62 42.443 524 900 41.23 41.168 636 894 40.89 46.781 175 916 41.67 41.696 631 894 41.24 40.233 711 890 Qua bảng phân tích 4.20 có Cronbach’s Alpha 0,902 chấp nhận , nhiên biến, NCTĐ14 có hệ số Cronbach’s Alpha > Cronbach’s Alpha tổng 0,902 Nên loại NCT Đ14 Kết sau loại biến NCTĐ14 phân tích thông qua bảng 4.21 Bảng 4.21 kết kiểm định Cronbach’s alpha “NCTĐ” lần 11 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 916 10 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted NCTĐ03 36.83 37.567 739 904 NCTĐ04 36.52 39.323 651 909 NCTĐ05 36.69 37.029 727 905 NCTĐ06 36.53 37.828 736 904 NCTĐ08 36.64 37.778 732 905 NCTĐ10 36.72 37.263 734 904 NCTĐ11 37.19 39.838 548 915 NCTĐ13 36.81 38.776 643 910 NCTĐ18 37.25 39.104 658 909 50 NCTĐ19 36.81 37.969 709 906 Quan phân tích Cronbach’s Alpha lần 11 với 10 biến lại có Cronbach’s Alpha 0,916 hệ số tương quan biến tổng cao ( thấp 0,643) Do , biến đo lường sử dụng phân tích nhân tố Bảng 4.22 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “CSHT” Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 914 24 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted CSHT01 89.18 106.863 484 912 CSHT02 89.20 105.305 645 909 CSHT03 89.08 108.065 477 912 CSHT04 89.27 107.176 545 911 CSHT05 89.23 105.096 639 909 CSHT06 89.23 106.567 554 911 CSHT07 89.21 106.651 623 910 CSHT08 89.11 108.262 404 914 CSHT09 89.17 107.186 511 911 CSHT10 89.22 105.757 572 910 CSHT11 89.02 108.762 406 913 CSHT12 89.22 106.108 572 910 CSHT13 89.26 105.648 591 910 CSHT14 89.17 106.750 511 911 CSHT15 89.28 107.397 456 913 CSHT16 89.15 103.935 694 908 CSHT17 89.14 105.423 590 910 CSHT18 89.21 107.401 442 913 CSHT19 89.12 106.434 570 910 51 CSHT20 CSHT21 CSHT22 CSHT23 CSHT24 89.26 89.20 89.11 89.25 89.13 106.823 107.614 106.781 107.207 106.436 500 419 527 480 568 912 913 911 912 910 Kết kiểm định Cronbach’s alpha nhân tố “CSHT” đo biến quan sát từ CSHT01 đến CSHT 24 có hệ số Cronbach’s alpha = 0,914 biến quan sát có hệ số quan sát lớn 0,3 đạt độ tin cậy biến quan sát biến tổng Do , biến đo lường sử dụng phấn tích nhân tố Bảng 4.23 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “NLCT” lần Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 827 17 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted NLCT01 56.42 33.956 212 831 NLCT02 56.41 34.171 239 828 NLCT03 56.44 33.391 329 824 NLCT04 56.38 33.217 366 821 NLCT05 56.34 33.670 289 826 NLCT06 56.40 33.520 338 823 NLCT07 56.63 31.514 533 812 NLCT08 56.47 32.220 482 815 NLCT09 56.55 32.341 449 817 NLCT10 56.59 31.810 462 816 NLCT11 56.58 31.461 557 811 NLCT12 56.57 31.432 533 812 52 NLCT13 NLCT14 NLCT15 NLCT16 NLCT17 56.58 56.70 56.62 56.47 56.42 31.677 31.336 31.577 32.807 32.481 495 626 537 358 415 814 807 812 822 819 Bảng 4.24 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “NLCT” lần Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 831 16 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted NLCT02 52.79 32.257 185 835 NLCT03 52.82 31.179 322 828 NLCT04 52.77 30.972 365 826 NLCT05 52.73 31.312 301 829 NLCT06 52.78 31.242 340 827 NLCT07 53.01 29.165 554 815 NLCT08 52.86 29.897 497 818 NLCT09 52.94 29.955 472 820 NLCT10 52.97 29.396 488 819 NLCT11 52.97 29.154 573 814 NLCT12 52.95 29.220 535 816 NLCT13 52.97 29.308 518 817 NLCT14 53.08 29.086 636 811 NLCT15 53.01 29.263 554 815 NLCT16 52.85 30.890 316 829 NLCT17 52.80 30.594 369 826 Bảng 4.25 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “NLCT” lần Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 53 835 15 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted NLCT03 49.19 29.622 311 834 NLCT04 49.14 29.443 350 832 NLCT05 49.10 29.670 302 834 NLCT06 49.16 29.691 327 833 NLCT07 49.38 27.485 568 818 NLCT08 49.23 28.178 514 822 NLCT09 49.31 28.319 477 824 NLCT10 49.35 27.682 505 822 NLCT11 49.34 27.464 589 817 NLCT12 49.33 27.541 549 820 NLCT13 49.34 27.608 534 820 NLCT14 49.46 27.466 643 815 NLCT15 49.38 27.536 575 818 NLCT16 49.23 29.495 284 836 NLCT17 49.17 29.248 331 833 Kết kiểm định Cronbach’s alpha cuối biến phụ thuộc “NLCT” Lẩn có hệ số Cronbach’s alpha = 0,835 hệ số tương quan biến quan sát lớn 0,3 Từ cho thấy biến quan sát biến tổng đạt độ tin cậy Bảng 4.26 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “KQKD” Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 660 Item-Total Statistics 54 KQKD01 KQKD02 KQKD03 KQKD04 KQKD05 Scale Mean if Item Deleted 15.09 15.01 15.08 14.99 15.01 Scale Cronbach's Variance if Corrected Alpha if Item Item-Total Item Deleted Correlation Deleted 3.754 147 711 2.515 629 492 2.711 550 539 2.675 560 533 3.624 203 692 Bảng 4.27 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “KQKD” lần Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 711 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted KQKD02 11.31 1.936 683 521 KQKD03 11.37 2.040 646 550 KQKD04 11.29 2.064 620 568 KQKD05 11.30 3.222 097 839 Bảng 4.28 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “KQKD” lần Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 839 55 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Alpha if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted KQKD02 7.52 1.540 687 790 KQKD03 7.58 1.564 705 773 KQKD04 7.50 1.540 712 765 Kết kiểm định Cronbach’s alpha cuối biến phụ thuộc “KQKD” hệ số Cronbach’s alpha = 0,839 hệ số tương quan biến quan sát lớn 0,3 Từ cho thấy biến quan sát biến tổng đạt độ tin cậy 4.4 Phân tích khám phá EFA 4.4.1 Phân tích nhân tố với biến độc lập Các nhân tố đưa bao gồm: Bảng 4.29 Tổng hợp nhân tố Biến hóa mã Câu hỏi khảo sát QCCQ Năng lực cần thiết để điều hành doanh nghiệp NCTĐ Vai trò người chủ doanh nghiệp CSHT Môi trường hoạt động doanh nghiệp KQKD Kết kinh doanh doanh nghiệp NLCT Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Q6 Đặc điểm ngành hoạt động doanh nghiệp Q7 Thông tin đối thủ Q8 Thông tin doanh nghiệp 4.4.2Phân tích ma trận Xoay Bảng 4.30 KMO Bartlett’s Test 56 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Sphericity Square df Sig Bảng 4.31Phương trích of 734 Chi- 15575.95 4753 000 57 Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập cho thấy: 58 Giá trị hệ số KMO 0,734 lớn 0,6 mức tin cậy tốt, kiểm định Barlet cho giá trị Sig=0,000, điều cho thấy liệu dùng để phân tích nhân tố thích hợp Hệ số phương sai trích phân tích đạt giá trị 60% tố 74,732 cho thấy nhân tố đưa từ phân tích giải thích 74,732% biến thiên liệu khảo sát ban đầu Hệ số eigenvalues 1,006 >1 giữ lại mô hình phân tích Phân tích nhân tố với biến phụ thuộc Các nhân tố đưa bao gồm: Bảng 4.32 Kết phân tích biến nhân tố phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .726 229.778 000 Communalities Initia Extracti l on KQKD02 1.000 741 KQKD03 1.000 760 KQKD04 1.000 768 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues nt Extraction Loadings Sums of Squared 59 % of Cumulative Total Variance % Total 2.269 75.622 75.622 2.269 385 12.842 88.464 346 11.536 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulative Variance % 75.622 75.622 Component Matrixa Compo nent KQKD04 876 KQKD03 872 KQKD02 861 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc cho thấy: Giá trị hệ số KMO 0,726 lớn 0,7 mức tin cậy được, kiểm định Barlet cho giá trị Sig=0,000, điều cho thấy việc phân tích nhân tố độ tin cậy Hệ số phương sai trích phân tích đạt giá trị 60% 75,62 cho thấy nhân tố đưa từ phân tích giải thích 75,62% biến thiên liệu khảo sát ban đầu Hệ số eigenvalues = 2,269 >1 giữ lại mô hình phân tích 4.5 Phân tích nhân tố ( EFA ) Sau tiến hành phân tích EFA thiết kê bảng câu hỏi biến nhân tố trùng lập nên ma trận xoay không thực được: 60 Đây phần hạn chế việc khảo sát thời gian nghiên cứu có hạn 61 CHƯƠNG V :KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thực bước phân tích trên, thấy rằng, kết hoạt động doanh nghiệp chưa phụ thuộc vào yếu tố vai trò người chủ doanh nghiệp với mức độ ảnh hưởng khác yếu tố, yếu tố thể ảnh hưởng lớn môi trường hoạt động doanh nghiệp lực quản trị doanh nghiệp có ảnh hưởng cao, yếu tố khác ảnh hưởng thấp Các phân tích điểm mạnh, điểm yếu yếu tố thể qua đánh giá người chủ doanh nghiệp, điều phục vụ cho việc xây dựng giải pháp nhằm cải thiện yếu tố, qua nâng cao kết hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh doanh nghiệp 5.2 Kiến nghị - Pháp luật yếu tố củng yếu tố có ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế bao gồm xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân việc tiếp cận vốn, đất đai, lao động, công nghệ… - Chính phủ nên mở rộng thị trường nước cách tạo cho DNVVN có đơn đặt hàng cung cấp cho phủ Trong việc đầu thầu công khai va minh bạch nghiệp có hội tham gia … - Bộ thương mại hổ trợ tổ chức hội thảo, hội chợ để doanh nghiệp tiếp cận thị trường nước doanh nghiệp có khả cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt Ngoài , Chính phủ nên có sách giúp đở DNVVN hổ trợ đào tạo thành lập doanh nghiệp, hổ trợ đào tạo trình độ quản lý, sách khuyến khích xuất khẩu… 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Hồng Đức Nguyễn Khánh Duy, 2009 Bài giảng thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Đoan Khôi, 2015 Bài giảng Phân tích định lượng kinh doanh, Đại học Cần Thơ Võ Minh Sang 2010 Tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu kinh doanh http://business.gov.vn/tabid/98/catid/384/item/13443/th Trung tâm thông tin dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia (http://www.ncseif.gov.vn/) Khởi doanh nghiệp tăng cường khả kinh doanh (SIYB) Tài liệu nghiện cứu khởi doanh nghiệp ( trung tâm tư vấn doanh nghiệp sóc trăng ) [...]... yêu cầu 27 CHƯƠNG IV : ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ, MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Để đánh giá được các yếu tố có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát trên 200 doanh nghiệp tại các đị phương khác nhau tại các tỉnh, Tp ĐBSCL Kết quả xử lý dữ liệu thu về được 195 phiếu khỏa sát hợp lệ và dữ liệu thu thập từ 195 phiếu... viên trong các doanh nghiệp khởi nghiệp dưới 50 người chiếm 88,2%, từ 50 đến 100 người chiếm 7,7%, từ 100 đến 150 người chiềm 2,6% và trên 200 người chiếm 1,5% Vì các doanh nghiệp khởi nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên số lượng cán bộ và công-nhân viên dưới 50 người có tỷ lệ cao 4.1.4 Thời gian khởi nghiệp của doanh nghiệp đến nay Bảng 4.4 thời gian khởi nghiệp của doanh nghiệp Valid... 1.3.3.4 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam hiện nay Chủ các DNNVV thường là kỹ sư hoặc kỹ thuật viên tự đứng ra thành lập và vận hành doanh nghiệp, họ vừa là người quản lý, vừa tham gia trực tiếp vào sản xuất nên mức độ chuyên môn trong quản lý DN không cao Ngoài ra, hầu hết những người chủ DNNVV đều không tham gia vào 17 các khóa đào tạo quản lý chính quy,... nghiệm của người khỏi nghiệp nhất thiết phải có cơ sở lý thuyết dẫn đường để khởi nghiệp thành công.Có nhiều lý thuyết liên quan đến khởi dựng và tổ chức doanh nghiệp, lý thuyết về Marketing, lý thuyết về tổ chức doanh nghiệp, lý thuyết về quản trị tài chính, nhân sự… Chi tiết hơn có tài liệu hướng dẫn khởi sự doanh nghiệp của VCCI và tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức GTZ, chương trình đào tạo khởi dựng doanh. .. khăn hơn về vốn hoạt động, mặt bằng sản xuất kinh doanh, môi trường pháp lý, môi trường tâm lý, xã hội… Như vậy, rõ ràng là năng lực cạnh tranh về giá cả của các hàng hóa (dịch vụ) và việc khắc phục hạn chế về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam ngay trên thị trường nội địa cả ngắn hạn lẫn dài hạn còn là điều nan giải Những yếu kém về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn có nguyên... đới với xã hội và phải lường trước các rủi ro có thể xảy đến 2.4 Cơ sở lí luận về khởi nghiệp kinh doanh Khởi nghiệp một doanh ghiệp không chỉ đơn thuần là mang hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh mà còn là quá trình phức tạp đòi hỏi công sức và thời gian Đó là việc tìm hiểu môi trường mà nơi đó doanh nghiệp của mình sẽ kinh doanh, khi đi vào hoạt động thì sức cạnh tranh của doanh nghiệp 21 mình đi... sau đại học là 8,2%, cao đẳng chiếm 5,6% và trung cấp là 16,9%, cấp 3 là 9,2%, cả cấp 2 và cấp 1 chỉ 1,5% Điều này cho thấy trình độ học vấn của các chủ doanh nghiệp tương đối cao giúp cho việc tiếp cận với môi trường kinh doanh và quản trị doanh nghiệp một cách dễ dàng và 36 nhanh chóng, mang lại hiệu quả tốt hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 4.2.4 Gia đình (cha mẹ hay ông bà)... đảm bảo sự phối hợp với các hoạt động và nhiệm vụ của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp - Tính kinh tế: Cơ cấu quản trị phải sử dụng chi phí quản lý đạt hiệu quả cao nhất Tiêu chuẩn xem xét yêu cầu này là mối tương quan giữa chi phí bỏ ra và dự định khoản thu về 2.7Đăng ký kinh doanh Cơ sở pháp lý và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp Khi khởi nghiệp là chủ doanh nghiệp phải chụi trách nhiệm... vừa và nhỏ ở hai mặt giá trị tài sản và vốn kinh doanh Nếu xét về mặt quy mô doanh nghiệp thì khả năng cạnh tranh về vốn của doanh nghiệp Việt Nam là thấp Để cạnh tranh tốt và có hiệu quả thì vấn đề đầu tiên và cũng là vấn đề thiết yếu đối với các doanh nghiệp đó là quy mô vốn Nhưng những doanh nghiệp có lượng vốn lớn hiện nay là doanh nghiệp nhà nước thì lại làm ăn không có hiệu quả hoặc có hiệu quả. .. 7.500đ/kg Trong tương lai, năng lực cạnh tranh về giá của các hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp phụ thuộc vào sự biến động của giá thành hàng hoá và dịch vụ mà các doanh nghiệp sản xuất ra cùng với những biến động về chi phí lưu thông của chúng Hiện nay, vướng mắc hay trở ngại khiến doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn đó là chi phí các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp Việt Nam quá cao như
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Năng lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tiểu luận Năng lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tiểu luận Năng lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, 3 Tổng quan về DNVVN, Bảng 2:So sánh chi phí thực hiện việc tuân thủ pháp luật của các nước và Việt Nam, Bên cạnh đó, có rất nhiều trở ngại cho các nhà doanh nghiệp, nhất là những người khởi nghiệp, vì không chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mà còn liên đới tới nhiều người, chụi nhiều trách nhiệm trước pháp luật, trước người lao động, liên đới với xã hội…và , 4 Cơ sở lí luận về khởi nghiệp kinh doanh., CHƯƠNG IV : ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ, MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, Bảng 4.1 : loại hình doanh nghiệp, Quan phân tích Cronbach’s Alpha lần 11 với 10 biến còn lại có Cronbach’s Alpha là 0,916 và các hệ số tương quan biến tổng cao ( thấp nhất là 0,643). Do đó , các biến đo lường này được sử dụng trong phân tích nhân tố tiếp theo., Bảng 4.29 Tổng hợp các nhân tố, 5 Phân tích nhân tố ( EFA )

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay