Tiều luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty Angimex giai đoạn 2017 đến 2020

112 264 4
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:25

TÓM TẮT Trong môi trường kinh doanh đầy biến động cạnh tranh gay gắt nay, để tồn phát triển bền vững, doanh nghiệp phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh phù hợp Trong suốt trình hoạt động, công ty Angimex khẳng định sức mạnh nhiều phương diện công tác quản trị, kinh nghiệm kinh doanh…Đồng thời, công ty bước phấn đấu để khắc phục điểm yếu công tác marketing nghiên cứu, phát triển để nâng cao lực kinh doanh Bên cạnh đó, công ty có hội nhu cầu quan tâm hỗ trợ Chính phủ…và phải đối đầu với nguy tình trạng cạnh tranh chất lượng nguyên liệu không đồng đều… Vì thế, vấn đề đặt làm để công ty phát huy tốt sức mạnh nội tận dụng triệt để hội có để khắc phục điểm yếu tránh né nguy điều cấp thiết Để giúp công ty thực điều đó, em sử dụng công cụ xây dựng chiến lược để chọn chiến lược khả thi thông qua số điểm hấp dẫn chiến lược Các chiến lược lựa chọn thực bao gồm: (1)Chiến lược kết hợp dọc phía sau; (2)chiến lược phát triển sản phẩm; (3)chiến lược thâm nhập thị trường nội địa; (4)chiến lược thâm nhập thị trường xuất (5)chiến lược kết hợp dọc phía trước (xuất khẩu) Để thực thành công chiến lược đề xuất cân nguồn lực công ty, em nêu số giải pháp chủ yếu sau: - Thành lập thêm số phòng ban nâng cao khả quản trị theo hướng phân định rõ trách nhiệm, đầu tư thích đáng cho nghiên cứu phát triển, cho marketing dành cho phận số quyền tự chủ định để phát huy tính động sáng tạo họ - Quản lý chặt chẽ nguồn nguyên liệu cách tạo mối quan hệ gắn bó với nông dân thương lái - Tích cực nghiên cứu sản phẩm quy trình sản xuất nhằm giảm thời gian sản xuất hạn chế tỷ lệ phế phẩm - Tăng cường chế biến sản phẩm có giá trị nghiên cứu sản xuất loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày tăng thị trường như: gạo chứa chất khoáng vi lượng, gạo chứa vitamines Với chiến lược giải pháp đề ra, em hy vọng giúp cho công ty Angimex có hướng phát triển bền vững tương lai ngày vươn lên công ty dẫn đầu ngành i MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ma trận IFE (Internal facors environment matrix): Ma trận đánh giá yếu tố bên Ma trận IFE ( External facors environment matrix): Ma trận đánh giá yếu tố bên SWOT ( Strengths - Weaknesses - Opportunities -Threatens): Ma trận điểm mạnh - điểm yếu - hội - nguy cơ) QSPM (Quantitative strategic planing matrix): Ma trận hoạch định chiến lược định lượng SBU (Strategic Business Unit): Đơn vị kinh doanh FAO ( Food and Agiculter Organization): Hiệp hội Lương nông giới v Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Angimex CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Việt Nam gia nhập WTO, hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tìm kiếm nhiều khách hàng, đối tác Tuy nhiên, có thách thức không Các doanh nghiệp phải tự đổi thân đề chiến sách, sách lược phù hợp với môi trường quốc tế, để nâng cao lực cạnh tranh Bên cạnh đó, kinh tế nước ta kinh tế phát triển Các hoạt động kinh doanh ngày đa dạng phong phú Do đó, hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp vấn đề cấp thiết Chiến lược kinh doanh nhằm giải vấn đề doanh nghiệp sở phân tích dự đoán hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có nhìn tổng thể thân môi trường kinh doanh bên để hình thành nên mục tiêu chiến lược, sách giải pháp để thực thành công mục tiêu Được thành lập ngày 23/07/1976 cổ phần hóa ngày 01/01/2008, Angimex doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam lĩnh vực lương thực, vật tư nông nghiệp, thương mại dịch vụ, … với ngành hàng chủ lực lúa, gạo Hơn 35 năm kinh nghiệm hoạt động kinh doanh, Angimex tự hào khách hàng khó tính từ thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, …cũng khách hàng nước tin tưởng chấp nhận Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh ngày khó khăn khắc nghiệt nay, đòi hỏi công ty cần có chiến lược kinh doanh đắn, để giúp công ty Angimex phát triển bền vững, giữ vị trí cạnh tranh lâu dài thương trường giữ vững vai trò doanh nghiệp tiêu biểu Tỉnh An Giang nói riêng Việt Nam nói chung, em định chọn đề tài: “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty Angimex giai đoạn 2017-2020” làm niên luận năm 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty Angimex từ năm 20172020 Từ đề xuất số giải pháp thực chiến lược nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh công ty Angimex - Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty Angimex giai đoạn từ GVHD: ThS.Nguyễn Kim Thắm SVTH: Đào Thi Huỳnh Như Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Angimex năm 2017- 2020 - Đề xuất số giải pháp kiến nghị cho công ty 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu Đề tài thực chủ yếu thông qua việc thu thập nguồn liệu thứ cấp, bên cạnh có số liệu sơ cấp, cụ thể sau: 1.3.1.1 Dữ liệu thứ cấp Được cập nhật từ báo cáo tài công ty Angimex nhằm phân tích môi trường nội công ty Riêng liệu đối thủ cạnh tranh thu thập từ Website số Công ty kinh doanh địa bàn miền Nam nhằm phân tích yếu tố môi trường bên tác động đến hoạt động kinh doanh công ty Angimex 1.3.1.2 Dữ liệu sơ cấp Tiến hành vấn ý kiến chuyên gia Đồng thời lấy ý kiến thân em mức độ quan trọng yếu tố ma trận lựa chọn chiến lược phù hợp với tình hình thực tế công ty Angimex 1.3.1.3 Phương pháp phân tích Phân tích môi trường kinh doanh công ty Angemix + Bảng câu hỏi: Thu thập ý kiến đánh giá chuyên gia yếu tố môi trường tác động đến hoạt động kinh doanh công ty Angimex Các chuyên gia đánh giá cách cho điểm vào cột bảng câu hỏi + Công cụ ma trận IFE: Tóm tắt đánh giá điểm mạnh, điểm yếu quan trọng phận kinh doanh chức công ty Angimex + Công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh: Đánh giá khả cạnh tranh công ty Angimex so với công ty khác + Công cụ ma trận EFE: Đánh giá phản ứng công ty Angimex yếu tố tác động từ môi trường bên bao gồm hội nguy Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Angimex từ năm 2017- 2020 + Công cụ ma trận SWOT: Dựa vào kết phân tích, đưa điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy vào ma trận SWOT Sau đó, tiến hành kết hợp yếu tố lại với hình thành nhóm chiến lược SO, ST, WO, WT làm GVHD: ThS.Nguyễn Kim Thắm SVTH: Đào Thi Huỳnh Như Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Angimex tảng cho việc lựa chọn chiến lược ưu tiên thực + Công cụ ma trận QSPM: Sử dụng thông tin đầu vào từ ma trận IFE, EFE, SWOT để đánh giá khách quan chiến lược đề ma trận SWOT, chiến lược ưu tiên lựa chọn thực + Bảng câu hỏi: Các chuyên gia cho điểm thông qua bảng câu hỏi có sẵn để xác định số điểm hấp dẫn cho chiến lược nhóm chiến lược SO, ST, WO, WT Đề xuất số giải pháp thực chiến lược chọn Lấy ý kiến chuyên gia từ bảng câu hỏi có sẵn kết hợp với phương pháp phân tích từ đề xuất giải pháp thực chiến lược 1.4 ĐỐI TƯỢNG - PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công tác hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Angimex 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích số yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh công ty Angimex 1.4.2.2 Giới hạn vùng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu địa bàn miền Nam, đồng thời so sánh với công ty khác địa bàn 1.4.2.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu - Số liệu thứ cấp thu thập năm 2013, 2014, 2015 - Số liệu sơ cấp thu thập từ 09/10/2016 đến 20/10/2016 - Thời gian thực đề tài từ 08/09/2016 đến 08/11/2016 1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI Giúp công ty Angimex phát triển bền vững, giữ vị trí cạnh tranh lâu dài thương trường giữ vững vai trò doanh nghiệp tiêu biểu Tỉnh An Giang nói riêng Việt Nam nói chung đơn vị tiên phong ngành kinh doanh gạo 1.7 BỐ CỤC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU GVHD: ThS.Nguyễn Kim Thắm SVTH: Đào Thi Huỳnh Như Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Angimex Chương 1: Tổng quan đề tài Chương 2: Tổng quan công ty Angimex Chương 3: Cơ sở lý luận Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh công ty Angimex Chương 5: Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty Angimex từ năm 20172020 Chương 6: Kết luận – kiến nghị GVHD: ThS.Nguyễn Kim Thắm SVTH: Đào Thi Huỳnh Như Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Angimex CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ANGIMEX 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Xuất Nhập Khẩu An Giang có tên viết tắt ANGIMEX, thành lập vào ngày 23 tháng năm 1976 chủ tịch Trần Tấn Thời ký theo định số 73/QĐ-76 thức vào hoạt động vào tháng năm 1976 Từ ngày thành lập với qui mô phạm vi hoạt động nhỏ, đến Angimex thể doanh nghiệp hàng đầu tỉnh An Giang, chuyên lĩnh vực chế biến lương thực, nông sản xuất hoạt động dịch vụ, kinh doanh thương mại Đặc biệt năm 1998 Bộ Thương Mại cấp giấy phép xuất nhập trực tiếp tạo cho Angimex có thuận lợi việc trì mở rộng thị trường nước, song song với việc tăng cường phát triển đối tác đầu tư, mở rộng hoạt động liên doanh - liên kết với công ty nước  Thông tin Công ty: Tên giao dịch nước: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Tên giao dịch quốc tế: AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY Tên viết tắt: ANGIMEX Giấy chứng nhận kinh doanh số 1600230737 Sở Kế hoạch Đầu tư An Giang cấp Vốn điều lệ: 182.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ đồng) Địa : Số 1, đường Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Số điện thoại: (84.76).3841548 Số fax: (84.76).3843239 E-mail: rice@angimex.com.vn Website: www.angimex.com.vn Mã cổ phiếu: AGM  Lịch sử hình thành Năm 1976: - Ngày 23 tháng 7, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 73/QĐ76 thành lập Công ty Ngoại thương An Giang – ANGIMEX GVHD: ThS.Nguyễn Kim Thắm SVTH: Đào Thi Huỳnh Như Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Angimex Việt Nam nước khu vực giới Nguồn nguyên liệu dồi 6 Nhu cầu tiêu dùng gạo chất lượng cao nước tăng 6 Tỷ giá VND/USD tăng 6 Cạnh tranh doanh nghiệp nước Yêu cầu an toàn thực phẩm ngày cao 2 4 Chất lượng nguồn nguyên liệu không đồng 2 Tổng cộng 156 157 145 (Nguồn: Tính toán từ kết ma trận IFE, ma trận EFE thảo luận nhóm, 2015) Đối với nhóm chiến lược S-O: Các chiến lược chọn thâm nhập thị trường xuất (tổng số điểm hấp dẫn TAS = 160) thâm nhập thị trường nội địa (tổng số điểm hấp dẫn TAS= 157) Đối với nhóm chiến lược S-T: Chiến lược chọn là: phát triển sản phẩm (tổng điểm hấp dẫn TAS = 157) Đối với nhóm chiến lược W-O: Các chiến lược chọn kết hợp dọc phía sau (tổng số điểm hấp dẫn TAS = 157) thâm nhập thị trương nội địa (tổng số điểm hấp dẫn TAS = 160) Đối với nhóm chiến lược W-T: Các chiến lược chọn kết hợp dọc phía sau (tổng số điểm hấp dẫn TAS = 157) kết hợp dọc phía trước (xuất khẩu) (tổng số điểm hấp dẫn TAS = 156) Tổng hợp lại ta thực chiến lược sau đây: (1)Chiến lược thâm nhập thị trường nội địa (2)Chiến lược thâm nhập thị trường xuất (3)Chiến lược phát triển sản phẩm (4)Chiến lược kết hợp dọc phía sau (5)Chiến lược kết hợp dọc phía trước (xuất khẩu) Các chiến lược lại không chọn có mức độ hấp dẫn thấp GVHD: ThS.Nguyễn Kim Thắm 93 SVTH: Đào Thi Huỳnh Như Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Angimex CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong môi trường kinh doanh quốc tế biến động không ngừng, doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xuất nhập nói riêng phải đối phó với nhiều khó khăn, thử thách phát triển bền vững, công ty Angimex không ngoại lệ Là công ty đứng đầu Tỉnh kinh doanh xuất khẩu, Angimex xác định gạo mặt hàng chủ lực năm qua phấn đấu đạt nhiều thành tựu bật, qua công ty chứng tỏ khả nhiều phương diện: sở vật chất, vị trí địa lý, kinh nghiệm lãnh đạo, uy tín…Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh khốc liệt đặt công ty vào phải đối phó với nhiều thách thức công ty tồn vững không tạo cho khác biệt lợi cạnh tranh độc đáo Để làm điều đó, công ty cần nỗ lực xây dựng lợi marketing, nghiên cứu phát triển kênh phân phối mạnh…Đồng thời phải động, sáng tạo việc đề chiến lược kinh doanh lựa chọn chiến lược tốt nhằm tận dụng tốt hội (mức giá nhu cầu tăng cao, khuyến khích phát triển xuất gạo phủ…), tránh né tốt nguy (nguồn nguyên liệu không ổn định, yêu cầu chất lượng ngày cao…) phù hợp với lực công ty Qua trình phân tích điểm mạnh, yếu, thách thức hội mà công ty có được, ta thấy Angimex nên lựa chọn áp dụng chiến lược sau đây: - Chiến lược kết hợp dọc phía sau: cần ưu tiên thực trước hết để giúp công ty kiểm soát nguồn nguyên liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm, làm sở cho việc thực chiến lược lại - Chiến lược phát triển sản phẩm: nhằm nghiên cứu sản phẩm có giá trị gia tăng cao để phục vụ cho nhu cầu ngày tăng thị trường - Chiến lược thâm nhập thị trường: cần đặc biệt quan tâm đến thị trường nội địa để tạo phát triển bền vững cho công ty tập trung vào thị trường có tiềm lớn như: Inđonesia, Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông thị trường Trung đông, EU - Chiến lược kết hợp dọc phía trước: nhằm xây dựng kênh phân phối mạnh, kiểm soát khách hàng tiếp cận thuận lợi với thị trường nước ngoài.Cùng với việc đề hệ thống chiến lược giải pháp thực chiến lược cho công ty Angimex, hy vọng ngành xuất gạo có hướng giữ vững vị trí ngành xuất chủ GVHD: ThS.Nguyễn Kim Thắm 94 SVTH: Đào Thi Huỳnh Như Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Angimex lực nước Riêng công ty Angimex, mong muốn chiến lược giúp công ty phát triển ổn định chiếm vị trí dẫn đầu ngành kinh doanh xuất gạo 6.2 KIẾN NGHỊ Những điều nêu phân tích giúp ta có nhìn khách quan hoạt động công ty Để Angimex phát triển lâu dài thuận lợi, nỗ lực phấn đấu công ty phải có hỗ trợ lớn nhà nước Ban, Ngành liên quan, xin đưa số kiến nghị nhằm tạo thuận lợi cho đường kinh doanh xuất công ty  Về phía Nhà nước - Cần tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp nhà nước đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn Việc làm nhằm giúp cho doanh nghiệp chủ động kinh doanh huy động nguồn vốn dễ dàng Từ đó, doanh nghiệp có nguồn vốn để đầu tư máy móc, trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm đẩy nhanh tốc độ phát triển hội nhập vào thị trường quốc tế - Phải có biện pháp quy hoạch vùng chuyên canh lúa gạo xuất (các giống lúa có chất lượng tốt như: OM 2031, IR 62032, VND 95-20, Jasmine, nếp Phú Tân…tại huyện tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp…) để tạo nguồn nguyên liệu chất lượng ổn định cho doanh nghiệp xuất gạo - Khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ đại cho sản xuất bảo quản sau thu hoạch, sử dụng giống vào thâm canh để tăng suất, nâng cao chất lượng nguồn lúa gạo xuất Tăng cường nghiên cứu thu thập thông tin thị trường nhập gạo trọng điểm để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân Có chế độ khuyến khích thỏa đáng cá cá nhân, tổ chức, bao gồm quan đại diện ngoại giao, giao thương Việt Nam nước tham gia hoạt động môi giới, trợ giúp tiếp cận thâm nhập thị trường giới - Nhà nước cần lập “Ngân hàng thóc” với chức hỗ trợ tín dụng cho nông dân tạo điều kiện cho nông dân bán thóc với giá có lợi Từ đó, nông dân có nguồn vốn để đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất, giúp nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp kinh doanh gạo - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất để tạo nguồn hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp xuất gạo khoa học, công nghệ, quản trị, luật pháp GVHD: ThS.Nguyễn Kim Thắm 95 SVTH: Đào Thi Huỳnh Như Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Angimex  Về phía ban ngành - Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình mùa vụ, tính toán cân đối cung cầu cách chặt chẽ làm sở điều hành tiến độ xuất gạo hợp lý Tăng cường phân tích, dự báo tình hình thị trường gạo giới, cập nhật thông tin cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp xuất gạo để ký hợp đồng với giá tốt Đồng thời lựa chọn tổ chức cho công ty xuất gạo tham gia hội chợ Quốc tế hàng nông sản - Giáo dục nâng cao nhận thức nông dân việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời hưởng ứng mô hình sản xuất đạt chất lượng cao: “3 giảm, tăng”, thâm canh tổng hợp… - Ra tạp chí chuyên ngành lúa gạo để đối tượng có liên quan cập nhật thông tin biến động thị trường lúa gạo - Xuất phát từ tính chất mặt hàng gạo mặt hàng nhạy cảm, vừa phải bảo đảm an toàn lương thực, vừa phải tiêu thụ hết lúa hàng hóa dân nên kiến nghị Bộ Thương mại nên xây dựng qui chế đăng ký hợp đồng, qui chế đấu thầu cụ thể  Về phía Ngân hàng - Để doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xuất gạo nói riêng có đủ nguồn vốn kinh doanh, Ngân hàng nhà nước cần xem xét nâng cao hạn mức cho vay tối đa doanh nghiệp xuất gạo Đồng thời Ngân hàng cần có sách thu hút nguồn vốn để nâng cao tỷ trọng cho vay trung dài hạn, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp - Ngân hàng nhà nước cần nghiên cứu qui chế tín dụng bảo đảm tiền vay, có ưu tiên cho doanh nghiệp có uy tín tài lành mạnh Hiệp hội giới thiệu Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp khâu toán xuất khẩu, bao gồm chiết khấu trả chậm, bảo lãnh toán để trì thị trường truyền thống mở rộng thị trường trường hợp có khó khăn toán phải bán trả chậm - Khuyến khích hỗ trợ phát triển hình thức thuê mua tài để doanh nghiệp có điều kiện đổi mới, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng khả cạnh tranh thương trường GVHD: ThS.Nguyễn Kim Thắm 96 SVTH: Đào Thi Huỳnh Như PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA I Phần quản lí Thông tin người trả lời - Họ tên:…………………………………………………………………… - Năm sinh:……………………Giới tính:…………………………………… - Đơn vị công tác:…………………………………………………………… - Điện thoại:…………………………………………………………………… - Chức danh:………………………………………………………………… Thông tin cần thiết khác - Ngày phỏng vấn:…………………………………………………………… - Thời gian bắt đầu:………………… Thời gian kết thúc ………………….… - Bảng câu hỏi số:…………………………………………………………… I Phần giới thiệu Xin chào Anh/ Chị Tôi tên: Đào Thị Huỳnh Như sinh viên lớp QTKD Marketing 8, trường Đại học Tây Đô Hiện thực nghiên cứu “ Hoạch định chiến lược kinh doanh lĩnh vực kinh doanh gạo công ty Angimex” Kính xin quý Anh/ Chị vui lòng dành chút thời gian khoảng 20 phút cho phép vấn Anh/ Chị số câu hỏi có liên quan Tôi biết ơn giúp đỡ Anh/ Chị Các ý kiến trả lời Anh/ Chị bảo đảm bí mật tuyệt đối II.Nội dung Anh/(Chị) vui lòng cho biết điểm phân loại yếu tố bên công ty? Cách thức cho điểm sau : - Số 1: Điểm yếu lớn - Số 2: Điểm yếu bé - Số 3: Điểm mạnh nhỏ - Số 4: Điểm mạnh lớn 97 STT Các yếu tố bên doanh nghiệp Năng lực xay xác, chế biến huy động nguồn hàng Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào sản xuất kinh doanh Công tác quản trị Máy móc thiết bị đại Khả trì khách hàng có mở rộng khách hàng Khả cạnh tranh giá gạo xuất Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh ngành hàng lúa gạo Đầu tư xây dựng quảng bá thương hiệu Hoạt động hệ thống thông tin 10 Hoạt động nghiên cứu phát triển 11 Hoạt động marketing 12 Kênh phân phối gạo xuất Phân loại Tổng cộng Anh/(Chị) vui lòng cho biết điểm phân loại yếu tố bên để thấy chiến lược công ty phản ứng với yếu tố nào? Cách thức cho điểm sau: - Số 1: Phản ứng yếu - Số 2: Phản ứng trung bình - Số 3: Phản ứng trung bình - Số 4: Phản ứng tốt STT Các yếu tố bên doanh nghiệp Sự quan tâm hỗ trợ phủ 98 Phân loại Nhu cầu nhập gạo giới giai đoạn 20132015 tăng Khoa học kỹ thuật phát triển Sự gia nhập ngành đối thủ cạnh tranh tiềm Nhu cầu nhập gạo tăng Quan hệ đối ngoại mở rộng Việt Nam nước khu vực giới Nguồn nguyên liệu dồi Nhu cầu tiêu dùng gạo chất lượng cao nước tăng Tỷ giá VND/USD tăng 10 Cạnh tranh doanh nghiệp nước 11 Yêu cầu an toàn thực phẩm ngày cao 12 Chất lượng nguồn nguyên liệu không đồng 13 Cạnh tranh từ nước xuất gạo lớn giới Tổng cộng 3.Anh/(chị) vui lòng cho biết điểm phân loại yếu tố thành công công ty Angimex, Gentraco, Afiex để thấy đươc chiến lược doanh nghiệp phản ứng với yếu tố nào? Cách thức cho điểm sau: - Số 1: Phản ứng yếu - Số 2: Phản ứng trung bình - Số 3: Phản ứng trung bình - Số 4: Phản ứng tốt Phân loại STT Các yếu tố thành công Angimex Thương hiệu thị trường quốc tế 99 Gentrac o Afiex Uy tín thương mại thị trường quốc tế Cơ sở hạ tầng phục vụ lưu thông sản xuất gạo Chất lượng sản phẩm Am hiểu thị trường khách hàng Thị phần xuất gạo Điều kiện tự nhiên sản xuất lúa gạo Sản phẩm đa dạng Khả cạnh tranh giá 10 Khả tài 11 Hệ thống phân phối gạo xuất 12 Chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo 13 Tổ chức trình sản xuất xuất gạo Tổng cộng ** Cám ơn Anh/ Chị dành thời gian trả lời vấn Chúc Anh/ Chị thành công công việc.** 100 PHỤ LỤC A BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG CÔNG TY ANGIMEX STT Các yếu tố bên CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 Điểm bình quân Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Năng lực xay xác, chế biến huy động nguồn hàng 4 3 2,8 0,09 0,27 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào sản xuất kinh doanh 2 2 0,06 0,24 Công tác quản trị 3 3,4 0,11 0,33 Máy móc thiết bị đại 3 3,4 0,11 0,33 Khả trì khách hàng có mở rộng khách hàng 4 3,6 0,11 0,44 Khả cạnh tranh giá gạo xuất 3 3 0,09 0,27 Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh ngành hàng lúa gạo 3 3 3 0,09 0,27 Đầu tư xây dựng quảng bá thương hiệu 2 2,6 0,08 0,16 Hoạt động hệ thống thông tin 2 2 0,06 0,12 10 Hoạt động nghiên cứu phát triển 2 2,6 0,08 0,16 11 Hoạt động marketing 2 2 1,8 0,06 0,12 12 Kênh phân phối gạo xuất 2 2 2 0,06 0,12 Tổng cộng 1,00 101 2,83 B BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY ANGIMEX STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 Phân loại Thương hiệu thị trường quốc tế 2 3 2 Uy tín thương mại thị trường quốc tế 2 3 Cơ sở hạ tầng phục vụ lưu thông sản xuất gạo 2 2 2 Chất lượng sản phẩm 4 3 Am hiểu thị trường khách hàng 3 3 Thị phần xuất gạo 3 3 Điều kiện tự nhiên sản xuất lúa gạo 3 4 4 Sản phẩm đa dạng 3 3 Khả cạnh tranh giá 2 2 10 Khả tài 2 2 11 Hệ thống phân phối gạo xuất 2 2 12 Chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo 3 13 Tổ chức trình sản xuất xuất gạo 2 2 2 C BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY AFIEX STT Các yếu tố thành công Thương hiệu thị trường quốc tế CG1 CG2 CG3 102 CG4 CG5 Phân loại 2 Uy tín thương mại thị trường quốc tế 2 2 Cơ sở hạ tầng phục vụ lưu thông sản xuất gạo 2 2 Chất lượng sản phẩm 4 4 Am hiểu thị trường khách hàng 3 Thị phần xuất gạo 2 Điều kiện tự nhiên sản xuất lúa gạo 4 4 Sản phẩm đa dạng 3 3 Khả cạnh tranh giá 2 2 2 10 Khả tài 2 2 2 11 Hệ thống phân phối gạo xuất 2 2 12 Chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo 3 3 13 Tổ chức trình sản xuất xuất gạo 2 2 D BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY GENTRACO STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 Phân loại Thương hiệu thị trường quốc tế 2 2 2 Uy tín thương mại thị trường quốc tế 2 2 Cơ sở hạ tầng phục vụ lưu thông sản xuất gạo 3 3 Chất lượng sản phẩm 4 4 103 Am hiểu thị trường khách hàng 3 3 Thị phần xuất gạo 3 4 4 Điều kiện tự nhiên sản xuất lúa gạo 3 3 Sản phẩm đa dạng 3 Khả cạnh tranh giá 2 3 3 10 Khả tài 2 11 Hệ thống phân phối gạo xuất 2 2 2 12 Chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo 3 3 3 13 Tổ chức trình sản xuất xuất gạo 2 3 E BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ VỊ TRÍ CẠNH TRANH GIỮA CÁC CÔNG TY STT Các yếu tố thành công Điểm bình Mức độ quan Angimex Phân loại Afiex Điểm quan trọng Phân loại Gentraco Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Thương hiệu thị trường quốc tế 2,3 0,07 0,14 0,14 0,14 Uy tín thương mại thị trường quốc tế 2,2 0,06 0,12 0,12 0,12 Cơ sở hạ tầng phục vụ lưu thông sản xuất gạo 2,5 0,07 0,14 0,14 0,21 Chất lượng sản phẩm 3,5 0,10 0,40 0,40 0,40 Am hiểu thị trường khách hàng 3,1 0,09 0,27 0,27 0,27 Thị phần xuất gạo 3,1 0,09 0,27 0,18 0,36 104 Điều kiện tự nhiên sản xuất lúa gạo 3,2 0,09 0,36 0,36 0,27 Sản phẩm đa dạng 3,1 0,09 0,27 0,27 0,27 Khả cạnh tranh giá 2,3 0,07 0,14 0,14 0,21 10 Khả tài 0,06 0,12 0,12 0,12 11 Hệ thống phân phối gạo xuất 2,2 0,06 0,12 0,12 0,12 12 Chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo 0,09 0,27 0,27 0,27 13 Tổ chức trình sản xuất xuất gạo 2,1 0,06 0,12 0,12 0,18 Tổng cộng 1,00 2,74 2,65 2,94 F BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI CÔNG TY ANGIMEX STT Các yếu tố bên CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 Điểm bình quân Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Sự quan tâm hỗ trợ phủ 3 3 2,8 0,08 0,24 Nhu cầu nhập gạo giới giai đoạn 2013-2015 tăng 4 3,6 0,10 0,40 Khoa học kỹ thuật phát triển 3 3 2,8 0,08 0,24 Sự gia nhập ngành đối thủ cạnh tranh tiềm 3 2 2,4 0,07 0,14 Nhu cầu nhập gạo tăng 3 3 0,09 0,27 Quan hệ đối ngoại mở rộng Việt Nam nước khu vực giới 3 3 2,8 0,08 0,24 Nguồn nguyên liệu dồi 3 3,2 0,09 0,27 Nhu cầu tiêu dùng gạo chất lượng cao nước tăng 3 2 2,4 0,07 0,14 105 Tỷ giá VND/USD tăng 2 3 2,6 0,07 0,21 10 Cạnh tranh doanh nghiệp nước 2 2 2,2 0,06 0,12 11 Yêu cầu an toàn thực phẩm ngày cao 3 3,2 0,09 0,27 12 Chất lượng nguồn nguyên liệu không đồng 2 2 2 0,06 0,12 13 Cạnh tranh từ nước xuất gạo lớn giới 2 2 2,2 0,06 0,12 35,2 1,00 Tổng cộng 106 2,78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Afred Chandler: “Chiến lược việc xác định mục tiêu dài hạn…” Henry Mintzberg: “Chiến lược mô thức bao gồm loạt…” Garry D, Smith Danny R.,Arnold Bobby G, Bizzell Người dịch: Bùi Văn Đông (2003) Chiến lược sách lược kinh doanh Hà Nội NXB Thống kê Nguyễn Thị Liên Diệp Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược & sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội Angimex Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Angimex Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 Angimex Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 Hiệp hội lương thực Việt Nam 2015 Báo cáo hoạt động năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 TP HCM Bài đăng số trang web: -Báo Tuổi Trẻ: www.tuoitre.com.vn -Báo VietNmanet: www.vietnamnet.com.vn -Báo VnExpress: www.vnexpress.net -Sở Nông nghiệp An Giang: www.sonongnghiep.gov.vn -Báo Thanh Niên: www.thanhnien.com.vn -Báo Thị trường: www.thitruong.vnn.vn -Báo Việt Nam Economy: www.vneconomy.com.vn -Tổng Công ty lương thực thành phố: www.foocosa.com.vn -Báo nông nghiệp: www.agroviet.gov.vn 107
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiều luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty Angimex giai đoạn 2017 đến 2020, Tiều luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty Angimex giai đoạn 2017 đến 2020, Tiều luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty Angimex giai đoạn 2017 đến 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay