Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Trung Tín

154 378 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:24

“Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập Trường Đại học Tây Đô thực tập Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Trung Tín với kiến thức học Trường hướng dẫn tận tình thầy, cô, chú, anh, chị Công ty giúp em cụ thể hóa lý luận thực tiễn góp phần nâng cao nhận thức thân hoàn thành tốt trình thực tập Qua trính thực tập giúp em bổ sung nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế lý thuyết mà trình học em chưa hiểu rõ Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô Trường Đại học Tây Đô truyền đạt cho em kiến thức quý báu Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc toàn thể chú, anh, chị Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Trung Tín cung cấp tài liệu cần thiết tạo điều kiện để em tìm hiểu tình hình thực tế Công ty suốt trình thực tập Là sinh viên với kiến thức hạn chế, em nghĩ tránh khỏi sai sót Rất mong quý thầy, cô bảo giúp đỡ em khiếm khuyết để em học hỏi đúc kết kinh nghiệm cho tương lai Một lần em kính gửi đến cô Ths Thái Thị Bích Trân lòng biết ơn sâu sắc dẫn nhiệt tình Kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe, đạt nhiều hạnh phúc sống thành công đường trồng người ………… , ngày… tháng… năm… Sinh viên thực Lê Cẩm Tiên GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân i SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG .vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2.1 Mục tiêu chung 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.4 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4.1 Giới hạn nội dung 1.4.2 Giới hạn đối tượng 1.4.3 Giới hạn không gian 1.4.4 Giới hạn thời gian 1.5 Cấu trúc khóa luận .2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.1 Một số vấn đề chung 2.1.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất .4 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Phân loại .4 2.1.2 Khái niệm phân loại giá thành .6 2.1.2.1 Khái niệm 2.1.3 Khái niệm đối tượng tập hợp chi phí 2.1.4 Khái niệm đối tượng tính giá thành 2.1.5 Khái niệm kỳ tính giá thành .7 2.2 Kế toán phản ảnh chi phí sản xuất 2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Sơ đồ 2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .8 2.1.5 Sổ sách kế toán GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân ii SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” 2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 2.2.2.4 Sơ đồ hạch toán 10 Sơ đồ 2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 10 2.2.2.4 Sổ sách kế toán 11 2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 11 2.2.3.5 Sổ sách kế toán 13 2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 13 2.3.1.1 Khái niệm 13 2.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 15 2.3.2.1 Khái niệm 15 2.3.2.2 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 15 2.3.3 Những khoản thiệt hại sản xuất .21 2.3.3.1 Hạch toán sản phẩm hỏng: .21 2.3.3.2 Nội dung: 22 2.3.3.3 Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất: .22 2.3.4 Tài khoản kế toán .22 2.3.5 Sơ đồ hạch toán .22 2.3.6 Sổ sách kế toán 23 2.4 Báo cáo tài liên quan .23 2.4.1 Bảng Cân đối kế toán .23 2.4.1.1 Khái niệm 23 2.4.1.2 Mẫu biểu theo định 24 2.4.1.3 Cách lập tiêu liên quan 24 2.4.1 Thuyết minh báo cáo tài 24 2.4.1.1 Khái niệm 24 2.4.1.2 Mẫu biểu theo định 24 2.4.1.3 Cách lập tiêu liên quan 24 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BỘ BÀN GHẾ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG TÍN 25 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 25 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động, thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển 26 3.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động 26 3.1.2.2 Thuận lợi 26 GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân iii SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” 3.1.2.3 Khó khăn 26 3.1.2.4 Phương hướng phát triển 26 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty 27 3.1.3.1 Sơ đồ máy quản lý Công ty 27 3.1.3.2 Chức phận 27 3.1.4 Tổ chức kế toán 28 3.1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 28 Sơ đồ 3.2 Tổ chức máy Kế toán 28 28 (Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH SX TM & DV Trung Tín) 28 3.1.4.2 Chức máy kế toán: 28 3.1.4.2 Tổ chức chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán 29 Sơ đồ 3.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 30 3.1.4.3 Chính sách, chế độ kế toán, chuẩn mực 31 3.1.4.4 Tổ chức kiểm tra kế toán 31 3.1.5 Tình hình kết kinh doanh Công ty .32 Bảng 3.1 Khái quát tình hình kinh doanh Công ty qua năm 2012 - 2014 38 Nhận xét: Qua bảng báo cáo hoạt động kinh doanh ba năm 2012-2014 cho thấy: 39 3.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Công ty TNHH SX TM & DV Trung Tín 39 3.2.1 Một số vấn đề liên quan 39 3.2.1.1 Đối tượng tính giá thành 39 3.2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí 39 3.2.1.3 Kỳ tính giá thành .39 Sơ đồ 3.4: Quy trình sản xuất bàn ghế 41 3.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 42 3.2.2.1 Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kỳ 42 Bảng 3.2 Tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tháng 12/2014 .42 3.2.2.2 Quy trình ghi sổ 43 Sơ đồ 3.5 Quy trình ghi sổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .43 3.2.2.3 Chứng từ sử dụng .44 3.2.2.4 Tài khoản sử dụng .44 3.2.2.5 Một số nghiệp vụ phát sinh 44 GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân iv SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” 3.2.2.6 Sổ sách kế toán tổng hợp 46 3.2.2.7 Sổ sách kế toán chi tiết .46 3.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 46 3.2.3.1 Bảng tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp kỳ 46 Bảng 3.3 Tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp tháng 12/2014 46 3.2.3.2 Quy trình ghi sổ 46 Sơ đồ 3.6 Quy trình ghi sổ chi phí nhân công trực tiếp .46 3.2.3.3 Chứng từ sử dụng .47 3.2.3.4 Tài khoản sử dụng .47 3.2.3.5 Một số nghiệp vụ phát sinh 47 3.2.3.6 Sổ sách kế toán tổng hợp 48 3.2.3.7 Sổ sách kế toán chi tiết .48 3.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 48 3.2.4.1 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung kỳ 48 Bảng 3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất chung tháng 12/2014 49 3.2.4.2 Quy trình ghi sổ 49 Sơ đồ 3.7 Quy trình ghi sổ chi phí sản xuất chung 49 3.2.4.3 Chứng từ sử dụng .50 3.2.4.4 Tài khoản sử dụng .50 3.2.4.5 Một số nghiệp vụ phát sinh 50 3.2.4.6 Sổ sách kế toán tổng hợp 52 3.2.4.7 Sổ sách kế toán chi tiết .52 3.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 52 3.2.5.1 Quy trình ghi sổ 52 Sơ đồ 3.8 Quy trình ghi sổ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .52 3.2.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang .53 Bảng 3.5 Giá trị sản phẩm dở dang bàn ghế đầu kỳ 53 3.2.5.3 Tập hợp chi phí sản xuất 57 Bảng 3.6 Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh tháng 12/2014 57 3.2.5.4 Tính giá thành hạch toán kết sản xuất 57 3.2.5.5 Sơ đồ kết chuyển 58 Sơ đồ 3.9 Kết chuyển lên tài khoản chữ T tài khoản 155 58 GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân v SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” 122.378.025 (632) 58 3.2.5.6 Sổ sách kế toán tổng hợp 58 3.2.5.7 Sổ sách kế toán chi tiết .58 3.3.1 Bảng Cân đối kế toán .60 3.3.2 Thuyết minh báo cáo tài 60 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BỘ BÀN GHẾ TẠI CÔNG TY TNHH SX TM & DV TRUNG TÍN 61 4.1 Đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Công ty TNHH SX TM & DV Trung Tín 61 4.1.1 Ưu điểm 61 4.1.2 Tồn 62 4.1.2.1 Phương pháp xuất kho 62 4.1.2.2 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .62 4.1.2.3 Chi phí nhân công trực tiếp .62 4.1.2.4 Chi phí sản xuất chung 62 4.1.2.5 Bộ máy quản lý Công ty 62 4.1.2.6 Phần mềm Misa 63 4.2 Giải pháp hoàn thiện: .63 4.2.1 Nguyên tắc định hướng hoàn thiện 63 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện .63 4.2.2.1 Phương pháp xuất kho 63 4.2.2.2 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .63 4.2.2.3 Chi phí nhân công trực tiếp .64 4.2.2.4 Chi phí sản xuất chung 64 4.2.2.5 Bộ máy quản lý Công ty 64 4.2.2.6 Phần mềm Kế toán Misa 64 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .65 5.1 Kết luận 65 5.2 Kiến nghị 65 5.2.1 Đối với quan Nhà nước .65 5.2.2 Đối với doanh nghiệp .66 TÀI LIỆU THAM KHẢO xv PHỤ LỤC xv GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân vi SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG .vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix Chương 1: MỞ ĐẦU Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Sơ đồ 2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .8 Sơ đồ 2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 10 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BỘ BÀN GHẾ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG TÍN 25 Sơ đồ 3.2 Tổ chức máy Kế toán 28 28 (Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH SX TM & DV Trung Tín) 28 Sơ đồ 3.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 30 Bảng 3.1 Khái quát tình hình kinh doanh Công ty qua năm 2012 - 2014 38 Sơ đồ 3.4: Quy trình sản xuất bàn ghế 41 Bảng 3.2 Tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tháng 12/2014 .42 Sơ đồ 3.5 Quy trình ghi sổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .43 Bảng 3.3 Tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp tháng 12/2014 46 Sơ đồ 3.6 Quy trình ghi sổ chi phí nhân công trực tiếp .46 Bảng 3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất chung tháng 12/2014 49 Sơ đồ 3.7 Quy trình ghi sổ chi phí sản xuất chung 49 GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân vii SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” Sơ đồ 3.8 Quy trình ghi sổ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .52 Bảng 3.5 Giá trị sản phẩm dở dang bàn ghế đầu kỳ 53 Bảng 3.6 Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh tháng 12/2014 57 Sơ đồ 3.9 Kết chuyển lên tài khoản chữ T tài khoản 155 58 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BỘ BÀN GHẾ TẠI CÔNG TY TNHH SX TM & DV TRUNG TÍN 61 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO xv PHỤ LỤC xv GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân viii SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG .vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix Chương 1: MỞ ĐẦU Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Sơ đồ 2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .8 Sơ đồ 2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 10 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BỘ BÀN GHẾ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG TÍN 25 Sơ đồ 3.2 Tổ chức máy Kế toán 28 28 (Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH SX TM & DV Trung Tín) 28 Sơ đồ 3.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 30 Bảng 3.1 Khái quát tình hình kinh doanh Công ty qua năm 2012 - 2014 38 Sơ đồ 3.4: Quy trình sản xuất bàn ghế 41 Bảng 3.2 Tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tháng 12/2014 .42 Sơ đồ 3.5 Quy trình ghi sổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .43 Bảng 3.3 Tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp tháng 12/2014 46 Sơ đồ 3.6 Quy trình ghi sổ chi phí nhân công trực tiếp .46 Bảng 3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất chung tháng 12/2014 49 Sơ đồ 3.7 Quy trình ghi sổ chi phí sản xuất chung 49 Sơ đồ 3.8 Quy trình ghi sổ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .52 Bảng 3.5 Giá trị sản phẩm dở dang bàn ghế đầu kỳ 53 Bảng 3.6 Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh tháng 12/2014 57 Sơ đồ 3.9 Kết chuyển lên tài khoản chữ T tài khoản 155 58 GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân ix SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BỘ BÀN GHẾ TẠI CÔNG TY TNHH SX TM & DV TRUNG TÍN 61 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO xv PHỤ LỤC xv GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân x SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín”  02/12 XK12/05 02/12  Xuất kho PU cứng 6501  05/12 0321 05/12  Mua máy khoan   11 1522 12 1541 13 1522 14 1543 1.545.455 15 1331 154.545 16 1111 Cộng chuyển sang trang sau Số trang trước chuyển sang 07/12 0267013 05/12 Tiền cước điện thoại cố định tháng 11/2014     10/12 XK12/06 10/12  Xuất kho gỗ tròn tạp  10/12 XK12/07 10/12  Xuất kho giấy nhám  10/12 XK12/08 10/12 Xuất kho PU lót, PU mặt 627 GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xxxix SVTH: Lê Cẩm Tiên  2.267.000 1.727.000 1.727.000 1.700.000 52.852.360 52.852.360 52.852.360 52.852.360 17 1543 255.347 18 1331 25.535 19 1111 20 1541 21 1521 22 1541 23 1522 24 1541 280.882 36.674.960 36.674.960 612.000 612.000 2.957.500 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín”  11/12 XK12/09 11/12  Xuất kho dung môi  11/12 XK12/10 11/12  Xuất kho PU cứng 6501  12/12 001704 12/12 Tiền dầu diesel cho Đại lý xăng dầu Lê Uyên    15/12 0009968 13/12 Tiền điện cho Cty Điện lực Cái Răng    16/12 0060140 16/12  Tiền nước kỳ 12   16/12 0719 16/12  Tiền sửa xe tải  GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xl SVTH: Lê Cẩm Tiên 25 1522 2.957.500 26 1541 27 1522 28 1541 29 1522 30 1543 1.227.273 31 1331 122.727 32 1111 33 1543 1.462.552 34 1331 146.255 35 1111 36 1543 132.681 37 1331 6.019 38 1111 39 1543 34.370.467 40 1331 3.437.047 1.992.000 1.992.000 1.610.000 1.610.000 1.350.000 1.608.807 138.700 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín”  18/12 XK12/11 18/12  Xuất kho gỗ tròn tạp  Cộng chuyển sang trang sau Số trang trước chuyển sang 18/12 XK12/12 18/12 XK12/13 18/12 Xuất kho PU lót, PU mặt 627   19/12 XK12/14 19/12  Xuất kho dung môi  19/12 XK12/15 19/12  Xuất kho PU cứng 6501  22/12 0402 22/12  Mua máy chụp bóng  GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xli SVTH: Lê Cẩm Tiên 42 1541 43 1521   18/12 331   Xuất kho giấy nhám 41 37.807.514 52.903.450 52.903.450 190.788.173 190.788.173 190.788.173 190.788.173 44 1541 876.000 45 1522 46 1541 47 1522 48 1541 49 1522 50 1541 51 1522 52 242 14.045.455 53 1331 1.404.545 876.000 4.308.000 4.308.000 2.885.000 2.885.000 2.254.000 2.254.000 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín”  22/12 BPB12/01 22/12 Phân bổ công cụ, dụng cụ   23/12 0901 23/12  Tiền dầu diesel   27/12 XK12/16 27/12  Xuất kho gỗ tròn tạp  27/12 XK12/17 27/12  Xuất kho giấy nhám  27/12 XK12/18 27/12 Xuất kho PU lót, mặt 627   27/12 XK12/19 27/12  Xuất kho dung môi  27/12 XK12/20 27/12  Xuất kho PU cứng 6501  GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xlii SVTH: Lê Cẩm Tiên 54 1111 15.450.000 55 1543 56 242 57 1543 1.172.727 58 1331 117.273 59 1111 60 1541 61 1521 62 1541 63 1522 64 1541 65 1522 66 1541 67 1522 68 1541 69 1522 2.340.909 2.340.909 1.290.000 57.454.920 57.454.920 954.000 954.000 4.686.000 4.686.000 3.162.000 3.162.000 2.495.500 2.495.500 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” 31/12 BTTL12/2014 31/12 Lương phải trả tháng 12/2014    Cộng chuyển sang trang sau Số trang trước chuyển sang 31/12 BPBTL12/2014 31/12 Trích theo lương tháng 12/2014   31/12 Khấu hao tài sản cố định   31/12 NK12/25 31/12 Nhập kho vật liệu sử dụng không hết   31/12 NK12/26 Nhập kho vật liệu phụ sử dụng không hết   GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xliii SVTH: Lê Cẩm Tiên 116.906.667 71 1543 10.660.000 72 334   BTKH2014 1542   31/12 70 127.566.667 416.511.169 416.511.169 416.511.169 416.511.169 73 1542 28.057.600 74 1543 2.558.400 75 334 13.394.500 76 338 77 1543 78 214 79 1521 80 1541 81 1522 82 1541 44.010.500 24.873.484 24.873.484 709.320 709.320 703.225 703.225 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” 31/12 PT12/39 31/12  Bán phế liệu  31/12  Nhập kho thành phẩm    Cộng số phát sinh GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xliv 83 1111 603.000 84 1541 81 155 82 1541 202.278.748 83 1542 139.823.110 84 1543 77.691.876 603.000 419.793.734 907.204.432 SVTH: Lê Cẩm Tiên 907.204.432 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” PHỤ LỤC 17 Tháng 12/2014 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1541 GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xlii “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” Đơn vị: Công ty TNHH SX TM &DV Trung Tín Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo, P An Cư, NK-TP.CT Mẫu số: S18-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC) Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tháng 12 năm 2014 Tài khoản: 1541 Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tên sản phẩm, dịch vụ: Bộ bàn ghế tiếp khách Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Ngày, Số hiệu tháng B C 01/12 01/12 01/12 01/12 02/12 02/12 02/12 10/12 10/12 10/12 10/12 11/12 11/12 11/12 18/12 18/12 18/12 18/12 XK12/01 XK12/02 XK12/03 XK12/03 XK12/04 XK12/04 XK12/05 XK12/06 XK12/07 XK12/08 XK12/08 XK12/09 XK12/09 XK12/10 XK12/11 XK12/12 XK12/13 XK12/13 01/12 01/12 01/12 01/12 02/12 02/12 02/12 10/12 10/12 10/12 10/12 11/12 11/12 11/12 18/12 18/12 18/12 18/12 DIỄN GIẢI D Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Xuất kho gỗ tròn tạp Xuất kho giấy nhám Xuất kho PU lót Xuất PU mặt 627 Xuất kho PU dầu chuối TP810 Xuất kho dung môi N butyl Acetyl Xuất PU cứng 6501 Xuất kho gỗ tròn tạp Xuất kho giấy nhám Xuất kho PU lót Xuất PU mặt 627 Xuất kho PU dầu chuối TP810 Xuất kho dung môi N butyl Acetyl Xuất PU cứng 6501 Xuất kho gỗ tròn tạp Xuất kho giấy nhám Xuất kho PU lót Xuất PU mặt 627 GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xliii Tài khoản đối ứng Tổng số tiền Đơn vị tính: Việt Nam đồng GHI NỢ TÀI KHOẢN 1541 Vật liệu E 24.715.748 23.624.040 1521 1522 1522 1522 1522 1522 1522 1521 1522 1522 1522 1522 1522 1522 1521 1522 1522 1522 41.317.360 684.000 1.904.000 1.848.000 805.000 1.462.000 1.727.000 36.674.960 612.000 1.725.500 1.232.000 700.000 1.292.000 1.610.000 52.903.450 876.000 2.460.000 1.848.000 41.317.360 SVTH: Lê Cẩm Tiên Vật liệu phụ 1.091.708 684.000 1.904.000 1.848.000 805.000 1.462.000 1.727.000 36.674.960 612.000 1.725.500 1.232.000 700.000 1.292.000 1.610.000 52.903.450 876.000 2.460.000 1.848.000 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” 19/12 19/12 19/12 27/12 27/12 27/12 27/12 27/12 27/12 27/12 XK12/14 XK12/14 XK12/15 XK12/16 XK12/17 XK12/18 XK12/18 XK12/19 XK12/19 XK12/20 19/12 19/12 19/12 27/12 27/12 27/12 27/12 27/12 27/12 27/12 31/12 NK12/25 31/12 31/12 NK12/25 31/12 31/12 PT12/39 31/12 Xuất kho PU dầu chuối TP810 Xuất kho dung môi N butyl Acetyl Xuất PU cứng 6501 Xuất kho gỗ tròn tạp Xuất kho giấy nhám Xuất kho PU lót Xuất PU mặt 627 Xuất kho PU dầu chuối TP810 Xuất kho dung môi N butyl Acetyl Xuất PU cứng 6501 Nhập kho vật liệu dùng không hết (Ghi có TK 1541) Nhập kho vật liệu phụ dùng không hết (Ghi có TK 1541) Bán phế liệu (Ghi có TK 1541) Cộng số phát sinh kỳ Ghi có TK 1541 Số dư cuối kỳ GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xliv 1522 1522 1522 1521 1522 1522 1522 1522 1522 1522 1.015.000 1.870.000 2.254.000 57.454.920 954.000 2.706.000 1.980.000 1.110.000 2.052.000 2.495.500 1521 709.320 1522 703.225 1111 603.000 223.557.145 202.278.748 45.994.145 155 SVTH: Lê Cẩm Tiên 1.015.000 1.870.000 2.254.000 57.454.920 954.000 2.706.000 1.980.000 1.110.000 2.052.000 2.495.500 709.320 703.225 603.000 187.038.370 168.124.808 42.537.602 36.518.775 34.153.940 3.456.543 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xlv SVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” PHỤ LỤC 18 Tháng 12/2014 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1542 GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xlvSVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” Đơn vị: Công ty TNHH SX TM &DV Trung Tín Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo, P An Cư, NK-TP.CT Ngày, tháng ghi sổ A 31/12 31/12 Mẫu số: S18-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC) Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tháng 12 năm 2014 Tài khoản: 1542 Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp Tên sản phẩm, dịch vụ: Bộ bàn ghế tiếp khách Đơn vị tính: Việt Nam đồng GHI NỢ TÀI KHOẢN 1542 Tài khoản Lương phải Trích theo DIỄN GIẢI Tổng số tiền đối ứng trả lương Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng B C BTTL12/2014 BPBTL12/2014 31/12 01/12 D Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Lương phải trả tháng 12/2014 Trích theo lương tháng 12/2014 Cộng số phát sinh kỳ Ghi có TK 1542 Số dư cuối kỳ GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xlvi E 334 338 155 SVTH: Lê Cẩm Tiên 9.009.616 116.906.667 28.057.600 144.964.267 139.823.110 14.150.773 116.906.667 116.906.667 28.057.600 28.057.600 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” PHỤ LỤC 19 Tháng 12/2014 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1543 GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xlviiSVTH: Lê Cẩm Tiên “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” Đơn vị: Công ty TNHH SX TM &DV Trung Tín Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo, P An Cư, NK-TP.CT Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng A B C 01/12 05/12 07/12 12/12 15/12 16/12 16/12 22/12 23/12 31/12 31/12 31/12 001686 0321 0267013 001704 009968 0060140 0719 BPB12/02 0901 BTTL12/2014 BPBTL12/2014 BTKH2014 01/12 05/12 05/12 12/12 13/12 11/12 15/12 22/12 23/12 31/12 31/12 31/12 Mẫu số: S18-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC) Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tháng 12 năm 2014 Tài khoản: 1543 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung Tên sản phẩm, dịch vụ: Bộ bàn ghế tiếp khách Đơn vị tính: Việt Nam đồng GHI NỢ TÀI KHOẢN 1543 Tài khoản Lương phải DIỄN GIẢI Tổng số tiền Dịch vụ mua Công cụ, đối trả trích dụng cụ ứng theo lương D E Số dư đầu kỳ 3.678.100 Số phát sinh kỳ Tiền dầu diesel cho Đại lý Lê Uyên 1111 1.277.273 1.277.273 Thanh toán tiền máy khoan 1111 1.545.455 1.545.455 Tiền cước điện thoại cố định tháng 11 1111 255.347 255.347 Tiền dầu diesel cho Đại lý Lê Uyên 1111 1.227.273 1.227.273 Tiền điện cho Cty Điện lực Cái Răng 1111 1.462.552 1.462.552 Tiền nước tháng 11/2014 1111 132.681 132.681 Thanh toán tiền sửa xe tải 331 34.370.467 34.370.467 Phân bổ máy chụp bóng 242 2.340.909 Tiền dầu diesel cho Cây xăng 1111 1.172.727 1.172.727 Lương phải trả tháng 12/2014 334 10.660.000 10.660.000 Trích theo lương 338 2.558.400 2.558.400 Trích khấu hao TSCĐ tháng 12/2014 214 24.873.484 24.873.484 Cộng số phát sinh kỳ 81.876.568 39.898.320 1.545.455 38.091.884 Ghi có TK 1543 155 77.691.876 Số dư cuối kỳ 7.862.792 Đơn vị: Công ty TNHH SX TM &DV Trung Tín GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân xlix Mẫu số: S07-DNN SVTH: Lê Cẩm Tiên Khác 2.340909 2.340909 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bàn ghế Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín” Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo, P An Cư, NK-TP.CT (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC) Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Tháng 12 năm 2014 Tài khoản: 155 Tên tài khoản: Thành phẩm Tên sản phẩm, dịch vụ: Bộ bàn ghế tiếp khách Mã số: BG1 Ngày, tháng ghi sổ A … 31/12 Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng B C … NK12/27 … 31/12 DIỄN GIẢI D Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ … Nhập kho thành phẩm Cộng số phát sinh kỳ Số dư cuối kỳ GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân Tài khoản đối ứng E … 154 NHẬP Đơn giá 4.895.121 … 5.226.431 Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng 3=1x2 5=1x4 … 83 83 … 433.793.734 433.793.734 … 25 l Đơn vị tính: Bộ TỒN XUẤT SVTH: Lê Cẩm Tiên … 122.378.025 Thành tiền 25 7=1x7 122.378.025 … … 83 419.793.734 [...]... tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế Từ đó, đưa ra một số biện pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Công ty TNHH SX TM & DV Trung Tín 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH SX TM & DV Trung Tín - Đánh giá ưu và nhược điểm công tác tổ... của khóa luận - Cấu trúc của đề tài bao gồm các phần chính sau: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương 3: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Công ty TNHH SX TM & DV Trung Tín Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bàn ghế. .. phẩm bàn ghế tại Công ty TNHH SX TM & DV Trung Tín Chương 5: Kết luận và kiến nghị GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân 2 SVTH: Lê Cẩm Tiên Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân 3 SVTH: Lê Cẩm Tiên Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín Chương... thành của sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho sản xuất chính hoặc bán ra ngoài GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân 17 SVTH: Lê Cẩm Tiên Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín Đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất, đối tượng tính giá thành là sản phẩm chính, sản phẩm hoàn thành và sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho các bộ phận... sản xuất phụ - Phương pháp: Muốn tính được giá thành của những đối tượng tính giá thành, lấy tổng chi phí sản xuất đã tập hợp loại trừ chi phí của sản phẩm phụ, chi phí thiệt hại sản phẩm hỏng không được tính trong giá thành sản phẩm, chi phí cung cấp lẫn nhau trong nội bộ những phân xưởng sản xuất phụ - Công thức tính: Tổng giá thành sản phẩm= Tổng chi phí sản xuất +Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ -Chi. .. toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến một khối lượng sản phẩm hoàn thành từ khi sản xuất đến khi tiêu thụ xong Giá thành toàn bộ GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân 6 Giá thành toàn bộ = Giá thành sản xuất + SVTH: Lê Cẩm Tiên Chi phí ngoài sản xuất Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín được tính như sau: 2.1.3 Khái niệm đối tượng tập hợp chi. .. Qsp và Qd: Sản lượng của sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang cuối kỳ GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân 13 SVTH: Lê Cẩm Tiên Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín Ghi chú: Trường hợp doanh nghiệp có quy trình sản xuất sản phẩm phức tạp sản xuất kiểu liên tục gồm nhiều giai đoạn công nghệ sản xuất kế tiếp nhau thì chi phí sản xuất sản phẩm. .. và chi phí sản phẩm dở dang đã xác định, tính giá thành sản phẩm hoàn thành theo từng khoản mục chi phí - Công thức tính: GVHD: Ths Thái Thị Bích Trân 15 SVTH: Lê Cẩm Tiên Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín + Tổng giá thành sản phẩm: Z = Dđk + C – Dck – Các khoản giảm chi phí sản xuất (nếu có) + Giá thành đơn vị sản phẩm: Z z = Q... Cẩm Tiên Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Cty TNHH SX TM & DV Trung Tín Z1 z1 = Q1 Z1: Giá thành bán thành phẩm hoàn thành ở giai đoạn 1 z1: Giá thành đơn vị bán thành phẩm ở giai đoạn 1 C1: Tổng chi phí sản xuất tập hợp được ở giai đoạn 1 Dđk1 và Dck1: Chi phí của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ giai đoạn 1 Q1: Sản lượng bán thành phẩm hoàn thành ở giai... chi phí - Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn nhất định để tập hợp chi phí sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát chi phí và yêu cầu tính giá thành 2.1.4 Khái niệm đối tượng tính giá thành - Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ doanh nghiệp sản xuất, chế tạo và thực hiện cần tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm 2.1.5 Khái niệm kỳ tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Trung Tín, Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Trung Tín, Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bộ bàn ghế tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Trung Tín, Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, 1 Một số vấn đề chung, Sơ đồ 2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, 3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, 4 Báo cáo tài chính liên quan, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BỘ BÀN GHẾ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG TÍN, (Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH SX TM & DV Trung Tín), Sơ đồ 3.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung, Nhận xét: Qua bảng báo cáo hoạt động kinh doanh ba năm 2012-2014 cho thấy:, Sơ đồ 3.5 Quy trình ghi sổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Sơ đồ 3.6 Quy trình ghi sổ chi phí nhân công trực tiếp, Sơ đồ 3.7 Quy trình ghi sổ chi phí sản xuất chung, Bảng 3.5 Giá trị sản phẩm dở dang của bộ bàn ghế đầu kỳ, Sơ đồ 3.9 Kết chuyển lên tài khoản chữ T tài khoản 155, CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BỘ BÀN GHẾ TẠI CÔNG TY TNHH SX TM & DV TRUNG TÍN, 2 Giải pháp hoàn thiện:, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay