Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 đến 2020

118 280 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOAQUẢN TRỊ KINH DOANH Trí tuệ - Năng động – Sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 406 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 Sinh viên thực HUỲNH THỊ ÁI THƠ ĐHQTKD QUỐC TẾ - KHOÁ Cần Thơ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOAQUẢN TRỊ KINH DOANH Trí tuệ - Năng động – Sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 406 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực ThS TRỊNH BỬU NAM HUỲNH THỊ ÁI THƠ MSSV: 13D340101194 Lớp: QTKD Quốc Tế K8 Cần Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập Trường Đại học Tây Đô, tích luỹ nhiều kỹ năng, kiến thức quan trọng từ truyền đạt quý Thầy Cô Đặc biệt để hoàn thành niên luận tốt năm này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Quản trị Kinh doanh toàn thể quý Thầy Cô công tác Trường Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Thầy Trịnh Bửu Nam tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cung cấp kiến thức hữu ích giúp hoàn thành nội dung niên luận theo thời hạn yêu cầu Bên cạnh đó, xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Ban Giám đốc Xí nghiệp 406 tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập Công ty Xin cảm ơn Anh, Chị làm việc Xí nghiệp nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành tốt đề tài Cuối lời, xin gởi lời cảm ơn kính chúc quý Thầy Cô, Ban Lãnh đạo toàn thể cán - công nhân viên Xí nghiệp 406 dồi sức khoẻ, hạnh phúc gặt hái nhiều thành công công việc Chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Huỳnh Thị Ái Thơ GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam i SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020” công trình nghiên cứu thực cá nhân, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết hướng dẫn Thầy Trịnh Bửu Nam Các số liệu thu thập kết phân tích đề tài hoàn toàn trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên thực Huỳnh Thị Ái Thơ GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam ii SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .ii MỤC LỤC iii CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Xí nghiệp 406 Hình 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức Xí nghiệp 406 2.3.2.6 Phòng kinh doanh .12 2.5 Đánh giá thuận lợi khó khăn thời gian qua 15 2.5.1 Thuận lợi 15 2.5.2 Khó khăn 16 CHƯƠNG .18 CƠ SỞ LÝ LUẬN .18 Hình 3.1: Sơ đồ quy trình giai đoạn quản trị chiến lược 19 Bảng 3.1 Ma trân đánh giá yếu tố nội (IFE) .28 3.3.2 Phân tích môi trường bên ngoài(1 .28 3.3.2.1 Môi trường vĩ mô .28 Bảng 3.4: Bảng ma trận SWOT 35 Bảng 3.5: Ma trận QSPM cho các nhóm chiến lược .36 Hình 3.2: Khung nghiên cứu 38 CHƯƠNG 4: .39 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 406 .39 4.1 Phân tích môi trường nội 39 4.1.1 Nguồn nhân lực 39 Bảng 4.1: Cơ cấu lao động theo trình độ toàn Xí nghiệp 406 39 4.1.2 Nguồn lực vật chất 45 Bảng 4.2: Kiểm kê kho tầng nhà xưởng 46 Bảng 4.3: Kiểm kê phương tiện Vận tải – Chỉ huy .47 GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam iii SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 4.1.2 Hoạt động Marketing 47 4.1.2.1.Sản phẩm (Product – P1) .47 Bảng 4.4: Tỷ lệ cấp phối cho 1m3 48 4.1.2.2 Giá (Price – P2) 48 Bảng 4.5: Bảng giá Xí nghiệp giai đoạn cuối năm 2013- 2015 49 4.1.2.3 Phân phối (Place – P3) .49 Hình 4.1: Mô hình phân phối xí nghiệp 406 50 Hình 4.2: Cơ cấu khách hàng xí nghiệp 50 4.1.2.4 Chiêu thị (Promotion – P4) 51 4.1.3 Hoạt động Tài chính- Kế toán 52 4.1.3.1 Khả toán 52 Bảng 4.6: Bảng khả toán Xí nghiệp 406 từ năm 2013-2015 52 4.1.3.2 Cơ cấu nguồn vốn .54 Bảng 4.7: Cơ cấu nguồn vốn Công ty từ năm 2013 đến 2015 54 4.1.3.3 Khả sinh lợi .55 Bảng 4.8: Khả sinh lợi Công ty từ năm 2011 đến 2013 55 4.1.4 Quản trị chất lượng 56 4.1.5 Hệ thống thông tin – Kỹ thuật 57 4.1.6 Hoạt động nghiên cứu phát triển 57 4.1.8 Ma trận đánh giá nội (IFE) 57 Bảng 4.9 Ma trận đánh giá nội Xí nghiệp 406 58 4.2 Phân tích môi trường bên 59 4.2.1 Môi trường vĩ mô .59 4.2.1.1 Yếu tố trị - pháp luật 59 4.2.1.2 Yếu tố kinh tế 60 Hình 4.3: Thu nhập bình quân đầu người .61 Bảng 4.10: Tỉ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2011-2015 62 Hình 4.4: Diễn biến số giá tiêu dùng (CPI) năm 2015 64 4.2.1.3 Yếu tố văn hóa xã hội 65 4.2.1.4 Yếu tố tự nhiên 66 4.2.1.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 66 GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam iv SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 4.2.2 Môi trường vi mô .66 4.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 66 Bảng 4.11 : Bảng ma trận hình ảnh cạnh tranh 69 4.2.2.2 Đối thủ tiềm ẩn 70 4.2.2.3 Khách hàng 70 Hình 4.5: Cơ cấu khách hàng tiêu thụ xi măng XN 406 71 4.2.2.4 Nhà cung ứng .71 Bảng 4.12: Danh sách nhà cung ứng Xí nghiệp 406 72 4.2.2.5 Sản phẩm thay .72 4.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên 73 Bảng 4.21: Ma trận đánh giá yếu tố bên .74 CHƯƠNG .75 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 406 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 75 5.1 Xác định sứ mệnh mục tiêu kinh doanh 75 5.1.1 Xác định sứ mệnh kinh doanh 75 5.1.1.1 Sứ mệnh 75 5.1.1.2 Tầm nhìn 75 5.1.2 Xác định mục tiêu kinh doanh 75 5.1.2.1 Căn xác định mục tiêu 75 5.1.2.2 Xác định mục tiêu kinh doanh 77 5.2 Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 78 5.2.1 Hình thành chiến lược thông qua ma trận SWOT .78 Bảng 5.1: Ma trận SWOT Xí nghiệp 406 80 5.2.2 Phân tích chiến lược đề xuất 80 5.2.2.1 Nhóm chiến lược SO 80 5.2.2.2 Nhóm chiến lược ST 80 5.2.2.3 Nhóm chiến lược WO 81 5.2.2.4 Nhóm chiến lược WT 82 5.3 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 82 Bảng 5.2: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược SO .83 GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam v SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 Bảng 5.3: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược ST 84 Bảng 5.4: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược WO 85 Bảng 5.5: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược WT 85 5.4 Giải pháp thực chiến lược lựa chọn 87 5.4.1 Giải pháp thực chiến lược thâm nhập thị trường 87 5.4.2 Giải pháp thực chiến lược Marketing 88 5.4.1.1 Chiến lược sản phẩm 88 5.4.1.2 Chiến lược giá 88 5.4.1.3 Chiến lược phân phối 89 5.4.1.4 Chiến lược chiêu thị 89 5.4.3 Giải pháp thực chiến lược phát triển thị trường 90 5.4.4 Giải pháp thực chiến lược kết hợp phía trước 90 CHƯƠNG .91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 6.2 Kiến nghị 92 6.2.1 Đối với Nhà nước 92 6.2.2 Đối với Công ty 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam vi SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 DANH MỤC BẢNG LỜI CAM ĐOAN .ii MỤC LỤC iii CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Hình 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức Xí nghiệp 406 CHƯƠNG .18 CƠ SỞ LÝ LUẬN .18 Hình 3.1: Sơ đồ quy trình giai đoạn quản trị chiến lược 19 Bảng 3.1 Ma trân đánh giá yếu tố nội (IFE) .28 Bảng 3.4: Bảng ma trận SWOT 35 Bảng 3.5: Ma trận QSPM cho các nhóm chiến lược .36 Hình 3.2: Khung nghiên cứu 38 CHƯƠNG 4: .39 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 406 .39 Bảng 4.1: Cơ cấu lao động theo trình độ toàn Xí nghiệp 406 39 Bảng 4.2: Kiểm kê kho tầng nhà xưởng 46 Bảng 4.3: Kiểm kê phương tiện Vận tải – Chỉ huy .47 Bảng 4.4: Tỷ lệ cấp phối cho 1m3 48 Bảng 4.5: Bảng giá Xí nghiệp giai đoạn cuối năm 2013- 2015 49 Hình 4.1: Mô hình phân phối xí nghiệp 406 50 Hình 4.2: Cơ cấu khách hàng xí nghiệp 50 Bảng 4.6: Bảng khả toán Xí nghiệp 406 từ năm 2013-2015 52 Bảng 4.7: Cơ cấu nguồn vốn Công ty từ năm 2013 đến 2015 54 Bảng 4.8: Khả sinh lợi Công ty từ năm 2011 đến 2013 55 Bảng 4.9 Ma trận đánh giá nội Xí nghiệp 406 58 Hình 4.3: Thu nhập bình quân đầu người .61 GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam vii SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 Bảng 4.10: Tỉ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2011-2015 62 Hình 4.4: Diễn biến số giá tiêu dùng (CPI) năm 2015 64 Bảng 4.11 : Bảng ma trận hình ảnh cạnh tranh 69 Hình 4.5: Cơ cấu khách hàng tiêu thụ xi măng XN 406 71 Bảng 4.12: Danh sách nhà cung ứng Xí nghiệp 406 72 Bảng 4.21: Ma trận đánh giá yếu tố bên .74 CHƯƠNG .75 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 406 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 75 Bảng 5.1: Ma trận SWOT Xí nghiệp 406 80 Bảng 5.2: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược SO .83 Bảng 5.3: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược ST 84 Bảng 5.4: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược WO 85 Bảng 5.5: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược WT 85 CHƯƠNG .91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 DANH MỤC HÌNH LỜI CAM ĐOAN .ii MỤC LỤC iii CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Hình 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức Xí nghiệp 406 CHƯƠNG .18 CƠ SỞ LÝ LUẬN .18 Hình 3.1: Sơ đồ quy trình giai đoạn quản trị chiến lược 19 Bảng 3.1 Ma trân đánh giá yếu tố nội (IFE) .28 Bảng 3.4: Bảng ma trận SWOT 35 GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam viii SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 Tạo thêm mối quan hệ tốt đẹp với đối tác nhà cung ứng, khách hàng, nhân viên Công ty, với cộng đồng xã hội, tài trợ học bổng cho trường học, tài trợ cho công trình công cộng, tham gia hoạt động xã hội, viếng thăm viện dưỡng lão, tặng quà tết cho trẻ em mồ côi, khuyết tật,…Đặc biệt phát triển mạnh mối quan hệ gắn bó với nhà thầu, nhà đầu tư công trình, nhà thi công công trình việc xây dựng sở vật chất 5.4.3 Giải pháp thực chiến lược phát triển thị trường Thành lập phận chuyên nghiên cứu phát triển để nắm bắt hội thách thức môi trường bên ngoài, qua giúp cho Xí nghiệp tận dụng hội phát triển, tránh đe dọa để Xí nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu cao 5.4.4 Giải pháp thực chiến lược kết hợp phía trước Xí nghiệp đầu tư thêm phương tiện vận chuyển có khối lượng nhỏ để giao hàng khu vực hẻm, đường nông thôn để phục vụ khách hàng tốt giúp Xí nghiệp bao phủ thị trường Thuê ngắn hạn phương tiện vận chuyển có khối lượng lớn để giao hàng cho khách hàng thương mại công trình thiếu phương tiện vận chuyển Tận dụng mối quan hệ hợp tác lâu năm với đại lý công ty thi công công trình để thúc đẩy bán sản phẩm nhanh chóng tăng doanh số qua năm Tăng cường đội ngũ chăm sóc khách hàng thương mại Còn khách hàng dân dụng đòi hỏi lực lượng nhân viên kinh doanh thị trường báo giá kịp thời, tư vấn cho khách hàng mua xi măng GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 90 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Môi trường kinh doanh biến động không ngừng ngày trở nên phức tạp Do doanh nghiệp dù có lợi cạnh tranh mạnh hay yếu phải tự chuẩn bị cho khả năng, lợi khác hơn, mạnh mẽ để giữ vững nâng cao vị doanh nghiệp thị trường.Hoạch định chiến lược kinh doanh hữu hiệu giúp Xí nghiệp phân tích điểm mạnh, điểm yếu nắm bắt hội phát triển kinh doanh đồng thời ứng biến cách tốt với nguy cơ, thách thức từ bên Do vậy, đề tài này nghiên cứu vấn đề thiết yếu để hoạch định chiến lược kinh doanh cho Xí nghiệp 406 và đưa những giải pháp thực thi chiến lược giai đoạn 2016 – 2020 Xí nghiệp 406 có uy tín và kinh nghiệm nhiều năm lĩnh vực kinh doanh xi măng sản phẩm Xí nghiệp tiêu thụ rộng rãi tỉnh ĐBSCL, TP.Hồ Chí Minh tạo uy tín thương trường khách hàng nhà cung ứng, địa điểm kinh doanh thuận lợi, trình độ nhân cao Mặt khác Xí nghiệp gặp khó khăn hoạt động Marketing chưa hiệu phòng kế hoạch-kinh doanh trọng vấn đề kinh doanh Marketing Qua kết nghiên cứu đề tài tác giả xác định điểm mạnh điểm yếu, hội nguy Xí nghiệp 406 Trong đó, điểm mạnh Xí nghiệp là: Uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm, quản trị nhân sự, quản lý chất lượng, nguồn nguyên liệu, có khả cạnh tranh giá… Bên cạnh điểm mạnh có điểm yếu như: tài chính, hoạt động Marketing, hệ thống thông tin, đội ngũ nhân sự,… khả nghiên cứu phát triển yếu Trải qua năm vừa qua 2013-2015, kinh tế dần phát triển trở lại sau nhiều biến động thị trường xi măng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh Xí nghiệp nhìn chung Xí nghiệp giảm doanh thu đảm bảo lợi nhuận Theo dự báo, tình hình kinh tế Việt Nam dần ổn định điều tiết nhà nước lạm phát giảm, tốc độ tăng trưởng nhanh, lãi suất ngân hàng giảm,…cùng với quy hoạch phát triển tổng thể TP.Cần Thơ ngành xi măng hồi phục trở lại, kinh doanh xi măng Xí nghiệp tiến triển nhiều Bên cạnh hội có nhiều nguy làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản xuất Xí nghiệp mà điển hình là: Giá nguyên vật liệu đầu vào không ổn định, cạnh tranh công ty nước ngoài, gia nhập ngành đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, nguồn nguyên liệu đầu vào không đảm bảo chất lượng GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 91 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 Qua trình phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy tác giả hoạch định chiến lược lựa chọn khả thi giúp Xí nghiệp hoàn thiện kinh doanh như: Chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược marketing, chiến lược kết hợp phía trước chiến lược kết hợp phía sau Bên cạnh đó, tác giả đề xuất số giải pháp kinh doanh để thực chiến lược cách hiệu quả: Giải pháp thực chiến lược thâm nhập thị trường , giải pháp thực chiến lược Marketing, giải pháp thực chiến lược phát triển thị trường , giải pháp thực chiến lược kết hợp phía trước 6.2 Kiến nghị 6.2.1 Đối với Nhà nước Hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất xi măng gây ô nhiễm môi trường Đề nghị CP nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, chiến lược phát triển ngành công nghiệp theo hướng đảm bảo lợi ích kinh tế song phải đảm bảo sức khoẻ đời sống nhân dân Xây dựng ngành đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế Việt Nam nước ta trình hoàn thiện sở hạ tầng kinh tế Triển vọng tăng trưởng ngành xây dựng nhân tố hỗ trợ tích cực cho ngành xi măng phát triển Là doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh mong muốn thu lợi nhuận cao Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản xuất kinh doanh ngày cao kinh tế thời kỳ đổi mới, Xí nghiệp cần phải quan tâm hỗ trợ nhiều cấp nhà nước, phát triển chung toàn kinh tế 6.2.2 Đối với Công ty Xuất phát từ tình trạng cung vượt cầu dẫn đến khó khăn to lớn toàn ngành Xi măng Với vai trò chủ đạo ngành, Tổng Công ty xi măng cần phải tăng cường biện pháp sau: Công ty nên trọng xây dựng mối quan hệ khắng khít với nhà cung ứng, đại lý để việc hợp tác dễ dàng hơn, chủ động giá sản lượng Tiến hành theo dõi diễn biến thị trường, tìm đầu cho ngành Xi măng, góp phần điều hòa hoạt động sản xuất tiêu thụ xi măng nhằm đảm bảo cân đối Đề định hướng xuất xi măng để giải lượng xi măng mà thị trường nội địa không đáp ứng hết với mục tiêu chủ yếu xuất sang nước khu vực nhằm giới thiệu sản phẩm Việt Nam thị trường nước Tổng Công ty cần vận dụng linh hoạt hình thức xuất như: Xuất chỗ, ủy thác, thành lập đại diện chi nhánh nước bạn Doanh nghiệp nên thường xuyên nghiên cứu thị trường lấy ý kiến khách hàng GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 92 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 để có nhìn chuẩn xác thị trường tiêu dùng có biện pháp kịp thời để cải thiện chiến lược marketing cho doanh nghiệp Giữ vững nâng cao chất lượng sản phẩm uy tín nhà cung cấp nhằm tạo lòng tin trung thành nơi khách hàng GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 93 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo sách Lê Thị Bích Ngọc (2007), Giáo trình Hoạch định Chiến Lược, Học viện Công nghệ Bưu Viễn thong Nguyễn Phạm Thanh Nam & Trương Chí Tiến (2007), Quản trị học TPCT: NXB Thống kê Nguyễn Thị Liên Diệp & Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược Chính sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội Nguyễn Thị Ngọc Trang Nguyễn Thị Liên Hoa (2007), Phân tích báo cáo tài chính, NXB Lao động – Xã hội Võ Minh Sang (2014), Tài liệu giảng dạy Nghiên cứu Marketing, Đại học Tây Đô Tài liệu tham khảo từ chuyên đề, khóa luận Lê Thị Bích Nhi (2014), Hoạch định chiến lược kinh doanh Khách sạn Kim Thơ giai đoạn 2014 – 2020, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Tây Đô Nguyễn ThịThanh Tuyền (2012), Lập kế hoạch marketing sản phẩm nước cam ép TWISTER Công ty nước giải khát PEPSICO Việt Nam chi nhánh Cần Thơ năm 2012, Khóa luận, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại Học Tây Đô Tài liệu tham khảo từ Internet Cục Xúc Tiến Thương Mại, truy cập: http://www.vietrade.gov.vn, ngày 29/7/2016 Hà Triều (2011), Công bố định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025, truy cập: http://baocantho.com.vn/? mod=detnews&catid=55&id=82357, ngày 24/02/2014 Mai Phương (2013), Vì ngành Công nghiệp vật liệu xây dựng xuống dốc, truy cập http://petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/vi-sao-nganh-cong-nghiep-vat-lieu-xaydung-xuong-doc.html, ngày 26/3/2013 GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 94 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA I Phần thông tin chuyên gia Thông tin người trả lời Họ tên: …………………………………………………………… Năm sinh: ………………………………… Giới tính:…………… Đơn vị công tác: …………………………………………………… Chức danh: ………………………………………………………… Số điện thoại: ……………………………………………………… Thông tin cần thiết Ngày vấn: …….………………………………………… Bảng vấn số: ……………………………………………… Thời gian bắt đầu: ………………………………………………… Thời gian kết thúc: ………………………………………………… II Giới thiệu Xin chào Anh/Chị! Tôi Huỳnh Thị Ái Thơ, sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Tây Đô Tôi thực đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016- 2020” Rất mong Anh/Chị vui lòng dành thời gian để giúp trả lời bảng câu hỏi sau Tôi biết ơn giúp đỡ Anh/Chị xin cam đoan thông tin trả lời Anh/Chị giữ bí mật tuyệt đối Kính chúc quý Anh/Chị dồi sức khỏe thành đạt Xin chân thành cảm ơn! III Nội dung GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 95 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 Câu Anh/Chị vui lòng cho điểm phân loại yếu tố bên Xí nghiệp Cách thức cho điểm sau: Số 1: điểm yếu lớn Số 2: điểm yếu nhỏ Số 3: điểm mạnh nhỏ Số 4: điểm mạnh lớn STT Các yếu tố bên Phân loại Quản trị nhân Uy tín kinh nghiệm Cơ sở vật chất Khả tài mối quan hệ với tổ chức tín dụng Chất lượng sản phẩm Khả trì khách hàng khách hàng Hệ thống phân phối Quản trị chất lượng Quan hệ với đối tác 10 Nguồn nguyên liệu 11 Tài 12 Hoạt động Marketing 13 Hệ thống thông tin 14 Khả nghiên cứu phát triển 15 Đội ngũ nhân GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 96 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 Câu Anh/Chị vui lòng cho điểm phân loại yếu tố bên để thấy chiến lược doanh nghiệp phản ứng với yếu tố nào? Cách thức cho điểm sau: Số 1: Phản ứng yếu Số 2: Phản ứng trung bình Số 3: Phản ứng trung bình Số 4: Phản ứng tốt STT YẾU TỐ Chính trị Việt Nam Cơ hội doanh nghiệp đầu tư Nhu cầu sử dụng xi măng Vị trí địa lý Chính sách phát triển Nhà nước Khoa học công nghệ Yêu cầu khách hàng Các đối thủ thị trường Các đối thủ tiềm 10 Giá nguyên liệu đầu 11 Tỷ giá hối đoái GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 97 Phân loại SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 Câu Anh/Chị vui lòng cho điểm phân loại yếu tố thành công Xí nghiệp 406, Công ty SADICO, Công ty Xi măng Tây Đô, để thấy chiến lược doanh nghiệp phản ứng với yếu tố nào? Cách thức cho điểm sau: Số 1: Phản ứng yếu Số 2: Phản ứng trung bình Số 3: Phản ứng trung bình Số 4: Phản ứng tốt Phân loại Stt Các yếu tố ảnh hưởng Uy tín thương hiệu Thị phần Am hiểu thị trường khách hàng Cạnh tranh giá Kênh phân phối Khả tài Nguyên cứu phát triển Tiếp cận nguồn nguyên liệu Quản lý chất lượng 10 Khả Marketing 11 Cơ sở vật chất 12 Phương tiện vận chuyển Xí nghiệp 406 Công ty SADICO Xi măng Tây Đô Xin chân thành cảm ơn! GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 98 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 PHỤ LỤC 02 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG XÍ NGHIỆP 406 Quản trị nhân 3 3.2 0.07 0.21 Uy tín kinh nghiệm 4 3.6 0.08 0.32 Cơ sở vật chất 3 3.0 0.07 0.21 3 3.4 0.08 0.24 4 3 3.6 0.08 0.32 3 2 2.8 0.06 0.18 Khả tài mối quan hệ với tổ chức tín dụng Chất lượng sản phẩm Khả trì khách hàng khách hàng Hệ thống phân phối 3 3 3.2 0.07 0.21 Quản trị chất lượng 3 4 3.4 0.08 0.24 Quan hệ với đối tác 3 3.0 0.07 0.21 10 Nguồn nguyên liệu 4 3.4 0.08 0.32 11 Tài 2 2.6 0.06 0.12 12 Hoạt động Marketing 2 3 2.4 0.05 0.10 13 Hệ thống thông tin 2 2.0 0.04 0.08 14 Khả nghiên cứu phát triển 3 2.8 0.06 0.12 15 Đội ngũ nhân 2 3 2.2 0.05 0.10 44.6 1.00 Tổng cộng GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 99 2.98 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 PHỤ LỤC 03 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA XÍ NGHIỆP 406 STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 Phân loại Uy tín thương hiệu 4 4 Thị phần 2 1 Am hiểu thị trường khách hàng 2 2 Cạnh tranh giá 3 Kênh phân phối 2 1 2 Khả tài 2 2 Nguyên cứu phát triển 2 2 Tiếp cận nguồn nguyên liệu 3 2 3 Quản lý chất lượng 4 10 Khả Marketing 1 2 2 11 Cơ sở vật chất 1 1 1 12 Phương tiện vận chuyển 2 2 2 GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 100 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 PHỤ LỤC 04 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY SADICO STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 Phân loại Uy tín thương hiệu 3 Thị phần 3 2 Am hiểu thị trường khách hàng 3 3 Cạnh tranh giá 3 3 Kênh phân phối 3 3 3 Khả tài 3 3 Nguyên cứu phát triển 3 3 Tiếp cận nguồn nguyên liệu 3 3 Quản lý chất lượng 3 3 10 Khả Marketing 3 3 11 Cơ sở vật chất 3 2 12 Phương tiện vận chuyển 3 2 GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 101 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 PHỤ LỤC 05 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY XI MĂNG TÂY ĐÔ STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 Phân loại Uy tín thương hiệu 4 4 Thị phần 4 3 3 Am hiểu thị trường khách hàng 4 3 Cạnh tranh giá 3 4 Kênh phân phối 3 4 3 Khả tài 4 3 3 Nguyên cứu phát triển 2 Tiếp cận nguồn nguyên liệu 3 2 2 Quản lý chất lượng 4 4 10 Khả Marketing 3 4 11 Cơ sở vật chất 4 2 12 Phương tiện vận chuyển 2 2 GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 102 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 PHỤ LỤC 06 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ VỊ TRÍ CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY KINH DOANH XI MĂNG TẠI CẦN THƠ XÍ NGHIỆP CÔNG TY XI MĂNG Mức 406 SADICO TÂY ĐÔ Điểm Các yếu tố độ Stt bình Số Số Số quan ảnh hưởng quân Phân điểm Phân điểm Phân điểm trọng loại quan loại quan loại quan trọng trọng trọng Uy tín thương hiệu 3.40 0.11 0.44 0.33 0.44 Thị phần 2.40 0.08 0.08 0.16 0.24 Am hiểu thị trường khách hàng 2.60 0.08 0.16 0.24 0.24 Cạnh tranh giá 2.80 0.09 0.27 0.27 0.27 Kênh phân phối 2.67 0.08 0.16 0.24 0.24 2.67 0.08 0.16 0.24 0.24 Khả tài Nguyên cứu phát triển 2.40 0.08 0.16 0.24 0.16 Tiếp cận nguồn nguyên liệu 2.53 0.08 0.24 0.24 0.16 Quản lý chất lượng 3.07 0.10 0.40 0.30 0.40 10 Khả Marketing 2.73 0.09 0.18 0.27 0.27 11 Cơ sở vật chất 2.13 0.07 0.07 0.21 0.14 2.33 0.07 0.14 0.21 0.14 31.73 1,00 12 Phương tiện vận chuyển Tổng cộng GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 2.46 103 2.95 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ 2.94 Hoạch định chiến lược kinh doanh Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 - 2020 PHỤ LỤC 07 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI CỦA XÍ NGHIỆP 406 10 11 Chính trị Việt Nam Cơ hội doanh nghiệp đầu tư Nhu cầu sử dụng xi măng Vị trí địa lý Chính sách phát triển Nhà nước Khoa học công nghệ Yêu cầu khách hàng Các đối thủ thị trường Các đối thủ tiềm Giá nguyên liệu đầu Tỷ giá hối đoái 4 3,40 0,11 0,44 4 3,20 0,11 0,44 3 3,00 0,10 0,30 4 4 3,80 0,13 0,52 3 3,00 0,10 0,30 3 3,20 0,11 0,33 2 2,00 0,07 0,14 2 2 2,20 0,07 0,14 2 1 2 2,40 1,40 2,60 0,08 0,05 0,09 2 0,16 0,05 0,18 30,2 1,00 Tổng cộng GVHD: ThS.Trịnh Bửu Nam 104 SVTH: Huỳnh Thị Ái Thơ 3,00
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 đến 2020, Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 đến 2020, Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp 406 giai đoạn 2016 đến 2020, TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, Hình 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Xí nghiệp 406, CƠ SỞ LÝ LUẬN, Hình 3.1: Sơ đồ quy trình các giai đoạn quản trị chiến lược, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 406, Bảng 4.1: Cơ cấu lao động theo trình độ của toàn Xí nghiệp 406, Bảng 4.8: Khả năng sinh lợi của Công ty từ năm 2011 đến 2013, Hình 4.4: Diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2015, Bảng 4.21: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài, HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 406 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, Bảng 5.1: Ma trận SWOT của Xí nghiệp 406, Bảng 5.5: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược WT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay