BIỆN PHÁP tổ CHỨC và kỹ THUẬT THI CÔNG ĐƯỜNG bê TÔNG XI MĂNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

10 847 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:19

Hồ sơ đề xuất Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG – GIAO THÔNG NÔNG THÔN TUYẾN: NGÕ THỊNH – XÓM CHÒI HẠNG MỤC: NỀN – MẶT ĐƯỜNG – THOÁT NƯỚC ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ ĐỨC TÂN – HUYỆN MỘ ĐỨC Xí nghiệp xây dựng Tín Vương Trang: Hồ sơ đề xuất Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công NỘI DUNG I./ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH, CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: 1./ Đặc điểm công trình: a./ Nền, mặt đường: - Tổng chiều dài tuyến: L = 1135 m - Bề rộng đường: Bn = 4.0 m - Dốc dọc: id = 1-2% - Nền đường nâng cấp, mở rộng bù phụ, san gọt, lu lèn đảm bảo độ đầm nén K=0.95, vật liệu đắp sỏi đồi cấp III - Mặt đường thiết kế có tải trọng H10 - Bề rộng mặt đường rộng: Bm = 3.0m - Mặt đường BTXM #200, sạn 2x4 đày 20 cm - Lề đường rộng 0.5x2= 1m - Đệm cát tạo phẳng dày cm - Khi đổ bê tông 4m ta bố trí khe co giãn rộng 2cm, đệm khe co giãn gỗ gòn b./ Gia cố lề: Xí nghiệp xây dựng Tín Vương Trang: Hồ sơ đề xuất Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công - Tổng chiều dài gia cố 60.5m, gia cố bê tông #200 sạn 2x4 dày 20cm, đệm cát đáy móng dày 5cm - Tại điểm nút giao thông, lắp đặt đan BTCT M250 đá 1z2 ày 15cm, kích thước đan 120x240x15cm c./ Thoát nước: - Cống hộp vuông xây bàng đá hộcVXM #100 có nắp đan đậy bảng BTCT 2./ Công tác nghiệïm thu tiêu chuẩn áp dụng thi công nghiệm thu: Công tác nghiệm thu tiến hành đợt sau thi công xong phận cấu kiện, phận công trình hạng mục công trình Mẫu biên nghiệm thu theo phu lục Nghò đònh số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 Chính phủ Các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng nghiệm thu sau: NỘI DUNG NGHIỆM THU KÝ HIỆU TIỂU Công tác đất – quy trình thi công nghiệm thu Tổ chức thi công Kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối CHUẨN TCVN 4447-87 TCVN 4506 –87 TCVN 4453-95 Quy phạm thi công nghiệm thu Kết cấu gạch đá Quy phạm thi công nghiệm TCVN 4087-85 thu Nghiệm thu công trình xây dựng TCVN 4091-85 Xí nghiệp xây dựng Tín Vương Trang: Hồ sơ đề xuất Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công Vữa xây dựng Yêu cầu kỹ thuật Qui trình khảo sát đường ô tô 22 TCVN 4314-86 TCVN – 263-2000 II./ KHỐI LƯNG DỰ THẦU THI CÔNG: Đơn vò dự thầu vào hồ sơ thiết kỹù thuật thi công thẩm đònh, công trình: Đường BTXM – GTNT, tuyến Ngõ Thònh – Xóm Chòi , hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước Đã UBND huyện Mộ Đức phê duyệt gởi kèm hồ sơ yêu cầu bảng khối lượng hồ sơ mời thầu Xí nghiệp xây dựng Tín Vương xem xét tính toán công tác thi công dưa bảng chào giá dự thầu ( có bảng kèm sau) III./ TỔ CHỨC THI CÔNG: 1./ Tổ chức mặt thi công công trình: 1.1/ Tổng mặt thi công: - Công trình xây dựng nối tiếp với đường Đức Tân – Phổng Phong giao thông thuận lợi, ta bố trí kho bãi vật tư sát chân công trình để tiệïn cho việc thi công, - Bố trí kho bãi phù hợp thuận tiện giao thông nội - Đãm bảo hợp lý, khoa học phù hợp với công tác xây lắp Xí nghiệp xây dựng Tín Vương Trang: Hồ sơ đề xuất Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công - Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ 1.2/ Công tác phụ trợ phụ vụ cho công trình: - Điện lấy từ mạng lưới nội tuyến xã hộ dân dọc tuyến đường thi công, phục vụ cho việc thi công sinh hoạt, thi công phải tuyệt đối sử dụng an toàn, phòng tránh tai nạn - Nước sư dụng nguồn nước chổ phục vụ cho việc thi công, trước thi công phải kiểm tra nguồn nước không nhiểm mặn, phèn … - Xe chở vật tư, vật liệu phải che phủ tránh ropi vật liệu xuống đường gây nguy hiểm, ô nhiểm môi trường 2./ Tổ chức nhân , nhân lực công trường: Tuỳ theo quy mô xây dựng công trình yêu cầu kỹ thuật, đồng thời tiến độ thi công công trình đơn vò thi công tổ chức máy trực tiếp tham gia thi công sau: 2.1/ Tổ chức máy gián tiếp: - Chỉ huy công trường: 01 người, ký sư xây dựng có thâm niên - Nhân viên kỹ thuật: 01 người, kỹ sư cầu đường có kinh nghiệm - Thủ kho, nhân viên bảo vệ: 01 người 2.2/ Tổ chức máy trực tiếp: Xí nghiệp xây dựng Tín Vương Trang: Hồ sơ đề xuất Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công Trực tiếp thi công xây dựng bao gồm tổ đội chuyên nghiệp: tổ nền, tổ gia công cốt thép, tổ mộc, tổ gia công lắp dựng ván khuôn … - Thợ bậc 4/7-6/7 chiếm 25% - Thợ bậc 3/7 chiếm 40% - Lao động phổ thông chiếm 35% 3./ Máy móc thiết bò phụ vụ thi công: - Máy móc thiết bò đưa vào công trường phụ vụ thi công nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng, ký mỹ thuật công trình - Đơn vò thi công luôn có phương án dự phòng có thiết bò phục vụ thi công bò hỏng, nhằm thi công tiến độ đề IV./ CÁC LOẠI VẬT LIỆU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH: 1./ Đá,sỏi: - Được áp dụng đánh giá theo TCVN 1771-75, trước đổ bêtông rửa sạch, không dính bùn đất, đảm bảo yêu cầu cường độ, tiêu lý dùng chuẩn loại theo hồ sơ thiết kế duyệt - Đá, sỏi đưa vào đổ bê tông phải đãm bảo yêu cầu kỹ thuật thành phần hạt, hàm lượng tạp chất, đường kính đãm bảo qui đònh Xí nghiệp xây dựng Tín Vương Trang: Hồ sơ đề xuất Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công 2./ Cất xây dựng: - Cát dùng để đổ bêtông, xây trát không nhiễm mặn, đường kính thoả mãn qui đònh - Cát dùng phải sàn loại bỏ tạp chất, 3./ Ximăng: - Xi măng sử dụng TCVN 4316-86, phải có xuất xứ rỏ ràng - Xi măng trường bảo quản điều kiện khô 4./ Thép xây dựng: Thép dùng cho kết cấu chụi lực kấu kiện BTCT sử dụng loại thép CT3, CT5 ( có Ra=2100kg/cm2, Ra= 2700 kg/cm2 ) Thép phải chủng loại, sốù lượng, có xuất xứ rõ ràng 5./ Gạch xây dựng: Gạch dùng theo hồ sơ thiết kế duyệt, trước xây ta phải ngâm nước cho gạch ngậm nước Đãm bảo độ ẩm theo quy đònh V./ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG : 1./ Đònh vò công trình: Xí nghiệp xây dựng Tín Vương Trang: Hồ sơ đề xuất Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công - Trước thi công xây dựng công trình, yêu cầu đơn vò tư vấn giao mốc, tim tuyến công trình - Xác đònh vò trí, cao độ chi tiết cao trình Trên sở số liệu ta tiến hành khống chế thi công xây dựng 2./ Công tác nền: - Tuyến hành vạch tuyến, cho máy san ủi tạo mặt bàng thi công thuận lợi - Hình dạng , kích thước tuyến đường so với thiết kế Tiến hành nghiệm thu để chuyển bước 3./ Công tác cốt thép: - Thép trước đưa vào công trình phải kiểm tra dưói giám sát chủ đầu tư - Trứơc gia công thép phải làm sạch, cát uốn quy đònh - Lắp dựng cốt thép tiến hành kiểm tra độ xác xử lý - Đãm bảo khoảng cách bảo vệ a, nối buộc theo quy phạm 4./ Công tác bê tông: - Chuẩn bò nguồn nước sạch, bãi trộn, kiểm tra vật liệu, máy móc thiết bò phục vụ cho công tác đổ bê tông Xí nghiệp xây dựng Tín Vương Trang: Hồ sơ đề xuất Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công - Cân, đong vật liệu để tiến hành thiết kếù thành phần cấp phối theo hồ sơ thiết kế duyệt - Kiểm tra độ sụt bê tông đổ bê tông giám sát chủ đầu tư đồng ý - Vận chuyển bê tông băng xe rùa, tránh để bò phân tầng, tạo sơ đồ vân chuyển hợp lý không chống chéo, tránh va chạm lẫn - Đổ bê tông thành đợt tiến hành đầm tránh nước xi măng, tránh rổ - Sau đổ bê tông xong tiến hành bảo dưỡng bê tông theo quy đònh hành 5./ Công tác vữa xây: - Khối xây phải thẳng, đứng, vuông góc, không trùng mạch Đúng thiết kế duyệt - Vũa xây phải trộn mác, vật liệu phải sàn lọc loại bỏ tạm chất - Bảo dưỡng khối xây theo mùa quy đònh 6./ Công tác trát: Đây công tác yêu cầu cao mỹ thuật, tạo vẽ đẹp cho công trình 7./ Công tác nghiệm thu đánh giác hạng mục công trình: Công trình nghiệm thu theo quy đònh hành nhà nước Xí nghiệp xây dựng Tín Vương Trang: Hồ sơ đề xuất Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công 8./ Công tác bảo hành công trình: - Thời gian bảo hành công trình 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình cho chủ đầu tư - Bảo hành công trình bắt buộc Nhà thầu có trách nhiệm sữa chữa hư hỏng lỗi mính gây thời gian bảo hành - Nhà thầu từ chối bảo hành trường hợp sau: + Các hư hỏng không lỗi nhà thầu gây + Hết thời gian bảo hành công trình 9./ Kết luận: Trên thuyết minh biện pháp thi công nhà thầu Nếu trúng thầu cam kết thực nội dung Mộ Đức, ngày tháng năm 2007 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU biện pháp thi cơng mặt đường bê tơng xi măng Mặt đường gồm cơng tác sau: Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, qt nhứa bitum dán giấy dầu, bê tơng mặt đường bê tơng đường, ván khn gỗ mặt đường bê tơng, cơng tác sản xuất lắp dựng cốt thép gia cường khe co giãn, làm khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tơng Xí nghiệp xây dựng Tín Vương Trang:
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP tổ CHỨC và kỹ THUẬT THI CÔNG ĐƯỜNG bê TÔNG XI MĂNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN , BIỆN PHÁP tổ CHỨC và kỹ THUẬT THI CÔNG ĐƯỜNG bê TÔNG XI MĂNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN , BIỆN PHÁP tổ CHỨC và kỹ THUẬT THI CÔNG ĐƯỜNG bê TÔNG XI MĂNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay