bao cao thuc tap tot nghiep quan ly ngan sach

22 209 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:16

Báo cáo thực tập tốt nghiệp l BÁO CÁO THỰC TẬP LỜI CẢloiLOiM ƠN Để l Đểhoàn hoànthành thànhtốt tốtnhiệm nhiệmvụ vụ củađợt đợtthực thựctập tậpngoài ngoàisự sựnỗ nỗ lực lựccủa củabản bảnthân thântôi tôiđã đãnhận nhậnđược đượcrất rấtnhiều nhiềusự sựgiúp giúpđỡ đỡtừtừphía phía gia giađình, đình,người ngườithân, thân,bạn bạnbè, bè,đồng đồngnghiệp, nghiệp,Ban Bangiám giámhiệu hiệunhà nhà trường trườngvà vàđặc đặcbiệt biệtlàlàgiảng giảngviên viênhướng hướngdẫn dẫn.Qua Quađây đâytôi tôixin xin gửi gửilời lờicảm cảmơn ơnchân chânthành thànhđến đếngiảng giảngviên viênhướng hướngdẫn dẫnThạc Thạcsỹ: sỹ: Phan PhanThị ThịPhương PhươngHuyền Huyềnngười ngườiđã đãtheo theosát, sát,giúp giúpđỡ đỡchỉ chỉbảo bảo tận tậntình tìnhcho chotôi tôitrong trongđợt đợtthực thựctập tậpvừa vừaqua qua Tôi Tôicũng cũngxin xingửi gửilời lờicảm cảmơn ơnchân chânthành thànhcảm cảmơn ơnBan Bangiám giámhiệu hiệu nhà nhàtrường, trường,đã đãtạo tạođiều điềukiện kiệncho chotôi tôiđược đượcthực thựctập tậptại tạicơ cơsở sở nơi nơitôi tôiđang đangcông côngtác tác.Xin Xinchân chânthành thànhcảm cảmơn ơnĐảng Đảngủy, ủy,Chính Chính quyền quyềnvà vàcác cácđồng đồngchí chíđồng đồngnghiệp nghiệptại tạiUBND UBNDxã xãLạng LạngSơn Sơn-Anh AnhSơn Sơn Nghệ NghệAn Anđã đãnhiệt nhiệttình tìnhchỉ chỉbảo bảotrong trongcông côngviệc, việc,cung cung cấp cấpcác cácthông thôngtin, tin,tài tàiliệu liệuđể đểtôi tôiviết viếtbáo báocáo cáonày Tôi Tôixin xinchân chânthành thànhcảm cảmơn! ơn! Lạng LạngSơn, Sơn,Tháng Tháng55năm năm2014 2014 Học Họcviên: viên:Nguyễn NguyễnVăn VănTiến Tiến Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Tran g LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài NỘI DUNG Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH XÃ VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Những vấn đề chung Ngân sách xã 1.1.1 Khái niệm ngân sách xã 1.1.2 Đặc điểm ngân sách xã 1.1.3 Nội dung nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách xã 1.1.4 Vị trí vai trò ngân sách xã 1.2 Quy trình quản lý ngân sách xã 1.2.1 Quản lý khâu lập dự toán Ngân sách xã 1.2.2 Quản lý khâu chấp hành dự toán Ngân sách xã 1.2.3 Quản lý khâu toán Ngân sách xã Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TẠI XÃ LẠNG SƠN - ANH SƠN NGHỆ AN 2.1 Thực trạng quản lý Ngân sách xã Lạng Sơn – huyện Anh Sơn – tỉnh Nghệ An 2.1.1 Thực trạng quản lý khâu lập dự toán Ngân sách xã 2.1.2 Thực trạng quản lý khâu chấp hành dự toán Ngân sách xã 2.1.3 Thực trạng quản lý khâu toán Ngân sách xã 2.2 Những tồn tại, hạn chế trình quản lý Ngân sách xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An 2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý ngân sách xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An 2.3.1 Đảm bảo nguyên tắc thống quản lý 2.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 2.3.3 Thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm UBND xã 2.3.4 Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sử dụng ngân sách xã 2.3.5 Thực tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch quản lý ngân sách xã 2.3.6 Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách xã 3 4 5 5 9 10 11 12 12 12 13 15 15 16 16 16 16 17 17 17 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 21 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NSX Ngân sách xã UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân NSNN Ngân sách nhà nước GTGT Giá trị gia tăng Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngân sách Nhà nước công cụ tài quan trọng thiếu để Nhà nước thực chức năng, nhiệm vụ Sự phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước phù hợp với phân cấp máy quyền nhằm tạo đòn bẩy tích cực để phát triển mặt kinh tế, văn hóa, xã hội Chính quyền xã cấp quyền nhỏ nhất, gắn bó mật thiết đến người dân đại diện Nhà nước giải mối quan hệ lợi ích Nhà nước nhân dân Gắn kết hoạt động bình thường quyền cấp xã Ngân sách xã – phương tiện vật chất đảm bảo hoạt động bình thường quyền cấp xã, đồng thời công cụ tài giúp Chính quyền cấp xã thực chức năng, nhiệm vụ giao Sự phát triển kinh tế - xã hội địa bàn xã nhân tố vô quan trọng tạo nên phát triển kinh tế - xã hội đất nước Những năm gần đây, Nhà nước quan tâm tới công tác quản lý ngân sách xã, Luật Ngân sách đời, nhiều văn ban hành, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn Việc thu chi ngân sách xã gần thay đổi nhiều, điều đòi hỏi công tác quản lý ngân sách xã phải có vận động lên vừa bao quát khai thai nguồn thu, vừa đảm bảo chi tiêu có hiệu quả, lại giữ trật tự công xã hội Ngân sách xã cung cấp phương tiện vật chất cho tồn hoạt động máy Nhà nước sở, công cụ đặc biệt quan trọng để quyền xã thực quản lý toàn diện hoạt động kinh tế - xã hội địa phương Hoạt động tài ngân sách xã ngày trở nên phong phú đa dạng, khoản thu không đơn khoản thu ngân sách, nội dung khoản chi ngày đa dạng phức tạp Xuất phát từ yêu cầu đổi chế quản lý kinh tế tài đòi hỏi ngân sách xã cần phải có bước chuyển biến để đáp ứng cho việc quản lý ngân sách Nhằm rút kinh nghiệm thiếu sót tồn UBND xã đưa nhiều giải pháp tích cực để nâng cao hoạt động quản lý Tuy nhiên, trình kiểm tra, kiểm soát quy trình lập, chấp hành toán gặp nhiều khó khăn Do hiệu hiệu lực quản lý ngân sách sở nhiều hạn chế Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý ngân sách mà cụ thể công tác quản lý ngân sách xã Xuất phát từ vấn đề này, thời gian thực tập công tác địa phương, với kiến thức lý luận tiếp thu qua trình học tập trường với giúp đỡ tận tình cô giáo hướng dẫn đồng chí đồng nghiệp địa phương chọn tìm hiểu nghiên cứu vấn đề ngân sách xã với đề tài: “Quản lý ngân sách xã Lạng Sơn – Anh Sơn – Nghệ An, thực trạng giải pháp” Thông qua việc nghiên cứu thực tế việc quản lý ngân sách xã địa bàn nhằm đưa ý kiến đóng góp để công tác quản lý ngân sách xã nói riêng ngân sách Nhà nước nói chung ngày hoàn thiện Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề quản lý ngân sách xã, trình thực lập dự toán, chấp hành toán ngân sách xã; Thực trạng việc quản lý ngân sách địa bàn xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Phương pháp nghiên cứu Đề tài chủ yếu nghiên cửu tài ngân sách cấp xã, kiểm soát quy trình lập, trình kiểm tra, chấp hành toán ngân sách địa phương việc áp dụng phương pháp vật biện chứng mối liên hệ ngân sách Nhà nước ngân sách địa phương Sử dụng phương pháp khảo sát kết hợp thực tế với lý luận chung lĩnh vực quản lý ngân sách xã Sử dụng phương pháp thu thập thông tin phân tích thông tin Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài xây dựng thành chương sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận ngân sách xã quản lý ngân sách xã Chương 2: Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng quản lý ngân sách xã xã Lạng Sơn – Anh Sơn – Nghệ An Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp NỘI DUNG Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH XÃ VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Những vấn đề chung Ngân sách xã 1.1.1 Khái niệm ngân sách xã Ngân sách xã (NSX) loại quỹ tiền tệ quan quyền Nhà nước cấp sở Hoạt động quỹ thể hai phương diện: huy động nguồn thu vào quỹ (gọi tắt thu NSX) phân phối, sử dụng khoản vốn quỹ (gọi tắt chi NSX) Ngân sách xã trực tiếp gắn với người dân, trực tiếp giải toàn mối quan hệ lợi ích Nhà nước với nhân dân Chính vậy, Ngân sách xã tiền tệ đồng thời hệ trình quản lý kinh tế - xã hội Nhà nước Có thể hiểu cách khái quát Ngân sách xã sau: Ngân sách xã hệ thống quan hệ kinh tế phát sinhh trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ quyền Nhà nước cấp xã nhằm phục vụ cho việc thực chức Nhà nước cấp sở khuôn khổ phân công, phân cấp quản lý 1.1.2 Đặc điểm ngân sách xã Trong công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hệ thống Ngân sách nhà nước ngày hoàn thiện, tài quốc gia nâng cao hiệu Song song với trình đó, Ngân sách xã ngày chứng minh tầm quan trọng, tính hiệu hoạt động góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế Là cấp ngân sách hệ thống ngân sách Nhà nước nên ngân sách xã mang đầy đủ đặc điểm chung ngân sách cấp quyền địa phương, là: - Được phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo quy định pháp luật; - Được quản lý điều hành theo dự toán theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan có thẩm quyền quy định; Bên cạnh đặc điểm chung nói trên, Ngân sách xã có đặc điểm riêng: - Ngân sách xã loại quỹ tiền tệ quan quyền Nhà nước cấp sở Hoạt động quỹ thể hai phương diện: huy động nguồn thu vào quỹ (gọi tắt thu NSX) phân phối, sử dụng khoản vốn quỹ (gọi tắt chi NSX); - Các tiêu thu chi NSX mang tính pháp lý (các tiêu quy định văn pháp luật pháp luật bảo đảm thực hiện); - Đằng sau quan hệ thu chi ngân sách xã quan hệ lợi ích phát sinh trình thu chi NSX hai chủ thể: bên lợi ích chung cộng đồng cấp sở mà đại diện quyền cấp xã, bên chủ thể kinh tế xã hội… NSX vừa cấp ngân sách, lại vừa đơn vị dự toán đặc biệt (dưới đơn vị dự toán trực thuộc) Đặc điểm có ảnh hưởng chi phối lớn đến trình tổ chức lập, chấp hành toán NSX Xã đơn vị sở hệ thống tổ chức máy Nhà nước, gắn bó trực tiếp với người dân kinh tế xã hội Chính vậy, nghiên cứu công tác quản lý NSX công việc đặt song lại vô cần thiết để tìm giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu sử dụng ngân sách điều kiện Ngân sách xã mang tính chất “ lưỡng tính ”, vừa cấp tự cân đối thu chi, vừa đơn vị trực tiếp chi tiêu Hay nói cách khác, NSX vừa cấp ngân sách, vừa đơn vị dự Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp toán, đơn vị dự toán trực thuộc nào, vừa tạo nguồn thu vừa phải phân bổ nhiệm vụ chi 1.1.3 Nội dung nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách xã a) Nội dung nguồn thu - Các khoản thu 100%: Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% khoản thu dành cho xã sử dụng toàn để chủ động nguồn tài đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư phát triển Căn vào nguồn thu, chế độ phân cấp quản lý kinh tế - xã hội nguyên tắc đảm bảo tối đa nguồn chỗ cân đối cho khoản thu, chi thường xuyên, phân cấp nguồn thu HĐND cấp tỉnh xem xét dành cho ngân sách xã hưởng 100% khoản thu đây: + Các khoản phí, lệ phí thu vào ngân sách xã theo quy định; + Thu từ hoạt động nghiệp xã, phần nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định; + Thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ từ quỹ đất công ích hoa lợi công sản khác theo quy định pháp luật xã quản lý; + Các khoản thu huy động đóng góp tổ chức, cá nhân gồm: khoản huy động, đóng góp theo pháp luật quy định, khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện để đầu tư, xây dựng sở hạ tầng HĐND xã định đưa vào NSX quản lý khoản đóng góp tự nguyện khác; + Viện trợ không hoàn lại cá nhân tổ chức nước trực tiếp cho NSX theo chế độ quy định; + Thu kết dư ngân sách xã năm trước; + Các khoản thu khác ngân sách xã theo quy định Pháp luật - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách xã với ngân sách cấp Theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước khoản gồm: + Thuế chuyển quyền sử dụng đất; + Thuế nhà đất; + Thuế môn thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; + Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; + Lệ phí trước bạ nhà đất Các khoản thu tỷ lệ ngân sách xã hưởng tối thiểu 70% Căn vào nguồn thu nhiệm vụ chi xã HĐND cấp tỉnh quy định tỷ lệ ngân sách xã hưởng cao Ngoài khoản thu phân chia Ngân sách xã HĐND cấp tính bổ sung nguồn thu phân chia sau khoản thuế, phí, lệ phí phân chia theo luật Ngân sách Nhà nước dành 100% cho Ngân sách xã khoản thu NSX hưởng 100% chưa cân đối nhiệm vụ chi - Thu bổ sung từ ngân sách cấp cho ngân sách xã: + Thu bổ sung để cân đối ngân sách mức chênh lệch dự toán chi giao dự toán thu từ nguồn thu phân cấp Số bổ sung cân đối xác định từ đầu thời kỳ ổn định ngân sách giao từ đến năm; Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Thu bổ sung có mục tiêu khoản bổ sung theo năm để hỗ trợ xã thực số nhiệm vụ cụ thể b) Nhiệm vụ chi ngân sách xã Chi ngân sách xã gồm: chi đầu tư phát triển chi thường xuyên HĐND cấp tỉnh định phân cấp nhiệm vụ chi cho NSX Căn vào chế độ phân cấp quản lý kinh tế - xã hội Nhà nước, sách chế độ hoạt động quan Nhà nước, Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức trị xã hội nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xã phân cấp nhiệm vụ chi cho NSX, HĐND cấp tỉnh xem xét giao cho NSX thực nhiệm vụ chi sau: - Chi thường xuyên: + Chi cho hoạt động quan Nhà nước xã: tiền lương, tiền công cán bộ, công chức cấp xã; sin hoạt phí đại biểu HĐND; khoản phụ cấp khác theo quy định Nhà nước; công tác phí; chi hoạt động văn phòng như: chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, phí bưu điện, điện thoại, hội nghị, chi tiếp dân ; chi mua sắm sửa chữa thường xuyên trụ sở, phương tiện làm việc; chi khác theo chế độ quy định; chi phí hoạt động quan Đảng xã; kinh phí hoạt động tổ chức đoàn thể, trị xã hội xã (Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn niên, Hội Nông dân); đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán xã đối tượng khác theo chế độ quy định + Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội: chi huấn luyện dân quân tự vệ, khoản phụ cấp huy động dân quân tự vệ khoản chi khác dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi ngân sách xã theo quy định pháp luật; chi thực đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác nghĩa vụ quân khác thuộc nhiệm vụ chi ngân sách xã theo quy định pháp luật; chi tuyên truyền, vận động tổ chức phong trào bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn; khoản chi khác theo chế độ quy định + Chi cho công tác xã hội hoạt động văn hóa thông tin, thể dụng thể thao xã quản lý: trợ cấp hàng tháng cho cán xã làm việc theo chế độ quy định; chi thăm hỏi gia đình sách, cứu tế xã hội công tác xã hội khác; chi cho hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, truyền xã quản lý + Chi cho nghiệp giáo dục: hỗ trợ trường học, trợ cấp nhà trẻ, lớp mẫu giáo, kể trợ cấp cho giáo viên co nuôi dạy trẻ xã quản lý + Chi cho nghiệp y tế: hỗ trợ chi thường xuyên mua sắm trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh Trạm y tế xã + Chi sửa chữa, cải tạo công trình phúc lợi, công trình kết cấu hạ tầng xã quản lý: Trường học, Trạm y tế, nhà trẻ, Nhà Văn hóa, Nhà Bia ghi tên Liệt sỹ, sở thể dục thể thao, cầu, đường giao thông + Hỗ trợ khuyến khích phát triển nghiệp kinh tế như: khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm theo chế độ quy định + Các khoản chi thường xuyên khác xã theo quy định pháp luật - Chi đầu tư phát triển: Chi đầu tư xây dựng công trình kết cầu hạ tầng, kinh tế xã hội khả thu hồi vốn theo phân cấp tỉnh Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chi đầu tư xây dựng công trình cầu hạ tầng, kinh tế xã hội xã từ nguồn huy động đóng góp tổ chức, cá nhân cho dự án định theo quy định pháp luật, HĐND xã định đưa vào NSX quản lý Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định pháp luật 1.1.4 Vị trí vai trò ngân sách xã Ngân sách xã la phận hữu ngân sách nhà nước Là phương tiện vật chất để quyền cấp xã thực chức năng, nhiệm vụ theo luật định, nhân tố đảm bảo cho tồn hoạt động bình thường máy quyền cấp xã Do vậy, việc hình thành ngân sách cấp xã hoàn toàn cần thiết, để đảm bảo chức quản lý nhà nước phạm vi trách nhiệm phân công Đặc biệt, bối cảnh nay, đất nước ta đường công nghiệp hóa, đại hóa kinh tế có nhiều chuyển biến sâu sắc chuyển dần sang kinh tế thị trường NSX công cụ đặc biệt quan trọng để quyền xã thực quản lý toàn diện hoạt động kinh tế xã hội địa phương Xã đại diện nhà nước, cấp quyền sở, trực tiếp giải mối quan hệ nhà nước với người dân, nhờ biết sách, chế độ nhà nước thực thi đến mức nào, quan tâm nhà nước tâm tư, nguyện vọng người dân thể giúp quyền giải mối quan hệ công cụ đắc lực ngân sách xã Thông qua ngân sách xã để giải mối quan hệ lợi ích kinh tế người dân với nhà nước Thông qua hoạt động thu ngân sách không đạt mục đích tạo lập dự toán ngân sách mà thể việc kiểm tra, kiểm soát, điểu chỉnh hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoạt động khác địa bàn, từ có điều tiết, tác động nhằm kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông thôn phát triển theo hướng tích cực góp phần ngăn chặn hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa bàn Đồng thời, thu ngân sách xã góp phần thực chức xã hội như: đảm bảo công người có nghĩa vụ với ngân sách, trợ giúp đối tượng khó khăn sách miễn giảm thu ngân sách Thông qua chi ngân sách, hoạt động Đảng, quyền, đoàn thể trị xã hội trì phát triển, qua nâng cao hiệu lực quản lý sở Với khoản chi cho nghiệp giáo dục, y tế góp phần nâng cao dân trí, sức khỏe cho người cộng đồng xã hội Các khoản chi cho xây dựng ngày làm cho mặt nông thôn đổi mới, khang trang Trong thời gian qua với thay đổi đất nước, xây dựng nông thôn ngày khẳng định vai trò ngân sách xã Ngân sách xã tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nước mà hướng cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh tế gia đình nông thôn theo hướng để phù hợp với kinhteesv thị trường dần theo kịp tốc độ phát triển mặt thể giới khu vực Xét hệ ngân sách nhà nước ngân sách xã cấp ngân sách sở nắm giữ vị trí quan trọng hệ thống ngân sách Là phương tiện vật chất giúp quyền xã thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật Vì vậy, nói ngân sách xã giữ vai trò tích cực nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xúc tiến trình đô thị hóa, đổi mặt nông thôn, đồng thời góp phần đưa nông thôn Việt Nam lên công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2 Quy trình quản lý ngân sách xã Để xứng đáng với vị trí, vai trò nói cần phải quản lý tốt ngân sách xã Ngân sách xã cấp ngân sách nhà nước nên quy trình quản lý ngân sách xã gồm khâu: khâu lập dự toán, chấp hành dự toán toán ngân sách xã Để quản lý tốt ngân sách xã cần quản lý tốt ba quy trình Theo Thông tư số: 60/2008/TTBTC ngày 23/6/2008 Bộ Tài hướng dẫn công tác quản lý ngân sách xã quỹ tài khác xã nội dung khâu quản lý ngân sách xã sau: 1.2.1 Quản lý khâu lập dự toán Ngân sách xã - Lập dự toán ngân sách xã khâu quan trọng cần phải đảm bảo yêu cầu sau: Phải phản ánh cách đầy đủ, xác khoản thu, chi dự kiến phát sinh năm kế hoạch theo chế độ, tiêu chuẩn định mức Nhà nước Khi lập dự toán NSX người lập phải tính toán đầy đủ khả thu ngân sách xã, khả khai thác nguồn thu tiềm năng, đồng thời tính toán phân bổ tiêu ngân sách xã tiết kiệm hiệu Dự toán ngân sách xã phải lập theo biểu mẫu quy định, thời gian, mục lục gửi kịp thời đến quan chức Nhà nước để xét duyệt, tổng hợp Lập dự toán ngân sách xã phải đảm bảo cân đối theo nguyên tắc chi không vượt số thu quy định khai thác năm kế hoạch Nghiêm cấm vay chiếm dụng vốn hình thức để cân đối ngân sách xã - Khi lập dự toán ngân sách xã cần phải dựa sau: Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự a toàn xã hội xã; sách, chế độ thu ngân sách nhà nước, cư chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách xã tỷ lệ phân chia nguồn thu HĐND cấp tỉnh quy định; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hành như: định mức chi lương, sinh hoạt phí cho cán xã, chi cho hoạt động ban ngành đoàn thể Số kiểm tra ngân sách xã UBND huyện thông báo Tình hình thực dự toán ngân sách xã tháng đầu năm ước thực tháng cuối năm hành Trong thực tế tình hình thực dự toán ngân sách xã năm trước liền kề để phát tình quy luật khoản thu chi ngân sách Dự toán ngân sách xã phản ánh tổng hợp khoản thu nhu cầu chi gắn với việc thực chức năng, nhiệm vụ máy quyền nhà nước cấp sở, phải lập dựa vào để xác lập tiêu thu chi ngân sách xã cách tương đối xác, khoa học - Trình tự lập dự toán ngân sách xã: Theo Thông tư số: 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài quy trình tự lập ngân sách xã sau: UBND xã phối hợp với quan thuế đội thuế xã tính toán khoản thu ngân sách nhà nước địa bàn, ban, tổ chức thuộc UBND xã vào chức năng, nhiệm vụ giao chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi lập dự toán chi tổ chức UBND xã tổng hợp, lập dự toán thu chi cân đối ngân sách xã báo cáo Chủ tịch Phó Chủ tịch HĐND xã để xem xét gửi UBND huyện Phòng Tài huyện Sau hệ thống biểu mẫu lập dự toán xây dựng đầy đủ, Tài xã có trách nhiệm lập thuyết minh dự toán, thuyết minh phải nêu rõ số nội dung như: xác định tiêu dự toán, cấu thu chi ngân sách xã 10 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp dự kiến năm kế hoạch có phù hợp với định hướng ổn định phát triển kinh tế xã hội UBND xã định hay không? Sự thay đổi thu chi ngân sách xã dự kiến năm kế hoạch so với năm báo cáo, lý thay đổi: biện pháp kinh tế, tài Sau lập xong thuyết minh, Kế toán - Tài xã có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch UBND xã xem xét hồ sơ dự toán Nếu thấy cần thiết, Chủ tịch UBND xã yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung cho hợp lý Khi chỉnh sửa, dự toán trình Chủ tịch UBND phê duyệt gửi Phòng Tài để tổng hợp báo cáo UBND huyện 1.2.2 Quản lý khâu chấp hành dự toán Ngân sách xã Dựa sở sách thu ngân sách hành; tiêu thu nộp duyệt dự toán năm, mà trực tiếp dự toán tháng, quý để tổ chức chấp hành thu ngân sách cho vừa hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch thu giao vừa thực nghiêm chỉnh sách thu ngân sách Nhà nước Thông qua trình động viên tập trung nguồn thu mà thực việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế tài địa bàn nhằm điều chỉnh hoạt động theo chủ trương Nhà nước Những để tổ chức chấp hành thu ngân sách: Phải dựa vào văn pháp luật hành như: Luật NSNN, Luật quản lý thuế, Pháp lệnh phí lệ phí, văn luật thu NSNN Dựa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh địa bàn Dựa vào mức chi duyệt tiêu dự toán Có thể nói, mang tính định chấp hành dự toán chi ngân sách Trong quản lý điều hành hoạt động ngân sách xã cần phải tuân thủ quan điểm “lường thu mà chi” Các khoản chi Ngân sách xã bị giới hạn ràng buộc khả huy động nguồn thu, tránh trường hợp chi chịu làm cho khoản nợ xã kéo dài Dựa vào sách chế độ chi ngân sách hành, mang tính pháp lý cho công tác tổ chức chấp hành dự toán chi NSX Việc chấp hành dự toán ngân sách xã: hàng năm xã phải tổ chức chấp hành dự toán ngân sách theo điều khoản luật ngân sách Nghị định Chính phủ, Thông tư hướng dẫn Bộ tài Căn dự toán ngân sách xã phương án phân bổ ngân sách xã năm HĐND xã định, UBND xã phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN gửi nơi giao dịch để làm toán kiểm soát chi Chủ tịch UBND xã chủ tài khoản thu chi ngân sách xã Ban Tài ngân sách xã có nhiệm vụ phối hợp với quan thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ kịp thời Nghiêm cấm thu không biên lai, thu để sổ sách Khi thu phải giao biên lại cho đối tượng nộp cho quan thuế, Phòng Tài có nhiệm vụ cung cấp biên lai đầy đủ, kịp thời cho Tài xã để thực ngân sách Nhà nước Đối với khoản thu xã hưởng 100%, Kho bạc Nhà nước chuyển liên chứng từ cho ban Tài xã Đối với khoản thu phân chia với ngân sách cấp trên, Khô bạc Nhà nước lập dự toán ngân sách bảng kê khoản thu ngân sách có phân chia cho xã gửi ban Tài xã Đối với số thu bổ sung ngân sách xã, Phòng tài dự toán bổ sung giao cho xã, dự toán hu chi quỹ xã khả cân đối ngân sách huyện Kiểm tra, giám sát việc thực chi ngân sách, sử dụng tài sản tổ chức, phát báo cáo kịp thời trường hợp vi phạm chế độ, tiêu 11 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuẩn, định mức để có biện pháp giải Việc chấp hành dự toán chi ngân sách phải đảm bảo nguyên tắc Cấp phát ngân sách xã dùng hình thức lệnh chi tiền Trường hợp toán tiền mặt phải kèm theo giấy đề nghị rút tiền mặt Kho bạc kiểm tra đủ điều kiện tiến hành toán Trong trường hợp cần thiết tạm ứng, công tác phí, ứng tiền trước cho hợp đồng, chuẩn bị hội nghị, tiếp khách tạm ứng để chi Nếu khoản toán ngân sách xã qua kho bạc cho đối tượng có mở tài khoản giao dịch Kho bạc Ngân hàng thực hình thức chuyển khoản Các khoản chi từ nguồn thu giữ xã, tài xã phối hợp với kho bạc định kỳ làm thủ tục hoạch toán thu, chi ngân sách xã Đối với chi thường xuyên: ưu tiên chi trả tiền lương khoản phụ cấp cho cán xã, nghiêm cấm việc nợ lương Các khoản chi cấp bách phải dự toán năm, tính cấp bách công việc, khả ngân sách xã thời điểm chi Đối với chi đầu tư phát triển: việc quản lý vốn đầu tư xây dựng ngân sách xã phải thực theo quy định Nhà nước quản lý đầu tư xây dựng Quá trình thi công, nghiệm thu toán phải có ban giám sát nhân dân cử ra, kết đầu tư toán phải thông báo rộng rãi cho nhân dân biết 1.2.3 Quản lý khâu toán Ngân sách xã Ban Tài ngân sách xã lập báo cáo toán thu chi ngân sách xã hàng năm trình UBND xã xem xét để trình HĐND xã phê duyệt, đồng thời gửi Phòng Tài để tổng hợp trình UBND huyện Quyết toán ngân sách xã không lớn toán chi ngân sách xã Toàn kết dư ngân sách năm trước (nếu có), chuyển vào thu ngân sách năm sau Phòng Tài có trách nhiệm kiểm tra báo cáo toán thu, chi ngân sách xã, trường hợp có sai sót phải yêu cấu UBND xã điều chỉnh 12 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TẠI XÃ LẠNG SƠN - ANH SƠN - NGHỆ AN 2.1 Thực trạng quản lý Ngân sách xã Lạng Sơn – huyện Anh Sơn – tỉnh Nghệ An Qua thực tế thực phân cấp quản lý ngân sách xã theo luật ngân sách nhà nước, công tác quản lý ngân sách xã địa bàn xã Lạng Sơn – huyện Anh Sơn – tỉnh Nghệ An có nhiều thay đổi tích cực Hầu hết tổ chức, cá nhân hệ thống quyền xã nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa, nội dung quản lý ngân sách xã Chính quyền xã bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động đưa biện pháp khai thác nguồn thu, phát huy tối đa mạnh địa bàn Chú trọng công tác quản lý chặt chẽ khoản thu, chi phù hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước cấp sở Quản lý thu, chi dựa sở nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương 2.1.1 Thực trạng quản lý khâu lập dự toán Ngân sách xã Để việc chấp hành toán ngân sách xã thực theo quy định Luật ngân sách nhà nước văn hướng dẫn Bộ Tài khâu lập dự toán quan trọng Lập dự toán ngân sách xã tiền đề quan trọng để thực khâu Nhận thức điều này, UBND xã tuân thủ quy trình lập dự toán theo quy định Lập dự toán ngân sách gồm hai phần: Dự toán thu ngân sách phân cấp cho xã quản lý dự toán chi ngân sách, có dự toán chi chi tiết cho chi thường xuyên chi đầu tư phát triển Trên sở hướng dẫn Thông tư số: 60/2003/TTBTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài chính, sau Luật ngân sách đời trình tự lập dự toán xã Lạng Sơn – Anh Sơn – Nghệ An thực sau: Việc thực khâu lập dự toán ngân sách xã công chức Tài – Kế toán UBND xã đảm nhận thực hiện, chủ trì chuẩn bị nội dung liên quan để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Căn vào tình hình thực tế địa phương kế hoạch thu chi ngân sách năm trước Công chức Tài - Kế toán dự tính trao đổi với Chủ tịch UBND xã khả thu chi xã năm để có thống Để việc lập dự toán xác thực có hiệu quả, công chức Tài – Kế toán hướng dẫn ban ngành, đoàn thể trị xã hội lập dự toán thu, chi ngân sách năm cho tổ chức Dựa dự toán tổ chức lập lên, Tài – Kế toán xã tổng hợp dự toán ngân sách xã, cân đối, hoàn thiện để báo cáo với UBND, Chủ tịch UBND xã nhận báo cáo xem xét, cân đối chỉnh sửa Quá trình lập dự toán địa bàn xã phải chỉnh sửa nhiều lần Sau hoàn thành UBND xã trình HĐND xã xem xét, phê duyệt gửi phòng Tài - Kế hoạch Khi nhận định giao dự toán UBND huyện, công chức Tài Kế toán tham mưu giao dự toán thức cho tổ chức trình UBND xã Sau đây, số liệu cụ thể dự toán cân đối thu chi ngân sách địa bàn xã Lạng Sơn – Anh Sơn – Nghệ An năm 2014 13 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng 2.1: Bảng cân đối tổng hợp dự toán năm 2014 Đơn vị: triệu đồng Nội dung thu Dự toán Tổng thu Nội dung chi 3.982 Dự toán Tổng chi 3.584 I Các khoản thu xã hưởng 2.420 100% I Chi đầu tư phát triển 200 II Các khoản thu phân chia 873 theo tỷ lệ II Chi Thường xuyên 3.280 III Thu bổ sung III Dự phòng 104 689 2.1.2 Thực trạng quản lý khâu chấp hành dự toán Ngân sách xã Trọng tâm khâu chấp hành dự toán ngân sách xã trình tổ chức thu, quản lý nguồn thu sử dụng nguồn thu cho mục tiêu định trước dự toán cách kịp thời Là trình sử dụng biện pháp kinh tế xã hội nhằm biến tiêu thu chi thành thực Quá trình tổ chức sau: - Chia dự toán thu, chi năm thành dự toán thu chi quý, tháng để tổ chức thực hiện: vào dự toán năm, khả thu nhu cầu chi quý, Tài - Kế toán lập dự toán thu, chi cho quý phân chia cho tháng gửi Kho bạc nhà nước để làm sở toán kiểm soát chi Trên sở dự toán thu, chi quý tháng lập, xã tiến hành hoạt động quản lý nguồn thu chi - Tổ chức thu ngân sách xã: trình thu ngân sách xã thực sở vào phân định nguồn thu theo quy định HĐND tỉnh tiêu đặt khâu lập dự toán tiến hành thu theo quy định để hoàn thành kế hoạch Dự toán lập có dự toán phân tích lời bảng biểu cân đối số liệu để người xem dễ hiểu phần dự toán Đặc biệt khoản chi thường xuyên, chi cho ban ngành, đoàn thể tổ chức trị xã hội Các khoản mục cụ thể trình bày đầy đủ dự toán Bảng 2.1: Bảng so sánh thực khoản thu 100% Đơn vị: nghìn đồng Nă 2012 m ST T Nội dung Chênh lệch 2013 Dự toán Thực TH/ DT (%) Dự toán Thực TH /D T (%) Số tiền Thuế môn 284.000 392.169 138,1 285.000 286.300 100, -105.869 Phí, lệ phí 35.000 37.497 107,1 35.000 37.000 105, -497 Thu nghiệp 0 0 Quỹ đất, hoa lợi 138.000 140.000 101,5 150.000 140.000 93,3 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 14 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Thu đóng góp dân 100.000 100.000 100 100.000 100.000 100 Thu thuế đất phi nông nghiệp 150.000 130.000 86,7 145.000 130.000 89,6 Thu khác 80.000 85.650 107,1 80.000 80.000 100 -5.650 Tổng cộng 787.000 885.316 795.000 773.300 -112.016 - Tổ chức thực nhiệm vụ chi ngân sách xã: pháp lý Luật ngân sách nhà nước, Thông tư số: 60/2008/TTBTC ngày 23/6/2008 Bộ Tài sở dự toán năm Tài – Kế toán xã lập dự toán chi chi tiết gửi Kho bạc nơi giao dịch để làm sở xác định nhu cầu chi Tất khoản chi phải kiểm soát trước, sau trình cấp phát Một khoản chi xem hợp lý đáp ứng yêu cầu: ghi dự toán, chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định, Chủ tịch UBND xã định chi Bảng 2.2: Bảng dự toán thực khoản chi năm 2014 Đơn vị: nghìn đồng Nội dung Dự toán Năm 2014 I Chi đầu tư phát triển - Chi đầu tư XDCB - Chi đầu tư phát triển khác - II Chi thường xuyên 3.506.426 Chi công tác dân quân tự vệ, ANTT 209.736 Chi dân quân tự vệ 162.616 Chi an ninh trật tự 47.120 Sự nghiệp giáo dục 65.000 Sự nghiệp y tế - Sự nghiệp văn hóa thông tin 7.000 Sự nghiệp thể dục thể thao 7.000 Sự nghiệp kinh tế 190.000 SN giao thông 40.000 SN Nông – lâm – thủy lợi 50.000 Các nghiệp khác 100.000 Sự nghiệp xã hội 247.297 Hưu xã trợ cấp khác 213.291 Đảm bảo xã hội khác 20.000 15 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tiền quà chúc thọ, mừng thọ 14.000 Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 2.708.393 - Quản lý nhà nước 2.471.172 - Đảng cộng sản Việt Nam 185.222 - Mặt trận Tổ quốc 12.000 - Đoàn Thanh niên 10.000 - Hội LHPN 10.000 - Hội Cựu chiến binh 10.000 - Hội Nông dân 10.000 Chi khác 28.000 III Dự phòng 49.807 2.1.3 Thực trạng quản lý khâu toán Ngân sách xã Tài - Kế toán xã có trách nhiệm thực công tác hạch toán kế toán toán ngân sách xã theo quy định Công tác toán ngân sách địa bàn xã quan tâm, trọng việc kiểm tra, xem xét kỹ trước phê duyệt Để hoàn tất khâu toán ngân sách bước cá nhân, tổ chức chi khoản chi với nội dung theo quy định pháp luật Cá nhân tổ chức chi lập hồ sơ toán khoản chị cụ thể, hồ sơ toán gồm: giấy xin toán, tờ trình phê duyệt chi kinh phí chủ tài khoản, kế hoạch tổ chức hoạt động, chứng từ liên quan Sau cá nhân, tổ chức chuẩn bị đẩy đủ giấy tờ liên quan nộp cho Kế toán - Tài kiểm tra Nếu sai sót hay thiếu nội dung Tài - Kế toán chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho đầy đủ Khi kiểm tra hồ sơ toán cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh Tài - Kế toán tổng hợp chứng từ trình chủ tài khoản phê duyệt Khâu cuối Tài - Kế toán tổng hợp hồ sơ theo quy định toán với Phòng Tài Kho bạc Công tác toán giao cho cá nhân đứng đầu tổ chức đứng chịu trách nhiệm làm hồ sơ toán cá nhân thuộc phận chuyên môn Những hồ sơ, chứng từ không hợp lệ không duyệt chi toán 2.2 Những tồn tại, hạn chế trình quản lý Ngân sách xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An Bên cạnh kết đạt công tác quản lý ngân sách xã xã Lạng Sơn – Anh Sơn – Nghệ An lộ hạn chế sau: - Về phân cấp ngân sách: việc phân cấp nguồn thu cho thôn tổ chức chưa thực tạo động lực thúc đẩy việc khai thác nguồn thu ngân sách địa bàn Nguồn thu ngân sách xã hưởng 100% phải nguồn thu quan trọng chiếm tỷ trọng lớn nhất, bảo đảm phần lớn nhu cầu chi thường xuyên Tuy nhiên, nguồn thu phụ thuộc nhiều vào nguồn thu bổ sung từ ngân sách cấp - Về lập phân bổ dự toán: Dự toán thu, chi ngân sách hàng năm xã bị áp đặt, việc lập dự toán nhiều mang tính hình thức HĐND xã chưa phát huy hết 16 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp vai trò quan cao việc định giám sát hoạt động ngân sách xã, làm cho trình thảo luận dự toán, toán ngân sách xã bị chậm lại - Về định mức chi ngân sách: nhiều tiêu chí định mức xác định cấp số nghiệp áp dụng cho xã chưa hợp lý, chưa tính hết đặc thù địa phương gây khó khăn cho xã triển khai thực nhiệm vụ địa bàn - Báo cáo toán: thực thống theo phần mềm kế toán Bộ Tài chưa tương thích với tiêu theo báo cáo toán Kho bạc nên làm ảnh hưởng đến trình đối chiếu, xác nhận trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt - Vai trò kiểm soát Kho bạc: vai trò bị giới hạn, Kho bạc kiểm soát, quản lý khoản cấp phát từ ngân sách xã mục đích sử dụng - Về cán Tài – Kế toán xã: bố trí công chức đảm nhân chức danh Kế toán – Tài để thực nhiệm vụ chuyên môn Tuy nhiên, trình độ nghiệp vụ chưa thực đạt yêu cầu thực nhiệm vụ Việc quy định trách nhiệm Tài – Kế toán xã nhiều bất cập việc thực chức giúp UBND xã quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã 2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý ngân sách xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An 2.3.1 Đảm bảo nguyên tắc thống quản lý Tính thống thực xuyên suốt chu trình từ lập dự toán, chấp hành toán ngân sách xã đảm bảo tất khoản thu, chi phải phản ánh đầy đủ cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định Tất hoạt động thu, chi ngân sách xã phải tuân thủ theo pháp luật hành Thống việc thực sách, chế độ áp dụng cho ngân sách xã đảm bảo hiệu 2.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nhân tố người yếu tố định, chủ thể chu trình ngân sách, để quản lý tốt ngân sách xã thiết phải có đội ngũ vững vàng quan điểm, lập trường trị, tinh thông nghiệp vụ quản lý, am hiểu công tác chuyên môn đạo đức tốt Vì để đáp ứng nhu cầu đỏi hỏi ngày cao công tác quản lý ngân sách xã cần tiếp tục kiện toàn tổ chức máy quản lý ngân sách xã đủ số lượng ngày nâng cao chất lượng: + Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán kế toán xã để nâng cao trình độ Việc đào tạo phải có quy hoạch, có nhu cầu, gắn đào tạo với sử dụng + Việc tuyển dụng cán kế toán phải vào yêu cầu nhiệm vụ trị, tính chất công việc sở quy định; tuyển dụng phải thực tố nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, lấy tiêu chuẩn + Xây dựng chế độ, sách thu hút sinh viên tốt nghiệp từ trung cấp trở lên tình nguyện địa phương công tác lâu dài Thực đầy đủ chế độ trợ cấp học theo quy định Trung ương địa phương cán kế toán cử đào tạo + Hàng năm, UBND xã thực tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo quy định Qua đó, bước củng có hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức xã nói chung cán kế toán nói riêng để đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội 2.3.3 Thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm UBND xã 17 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngày 17/10/2005 Chính phủ ban hành Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Việc thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước hướng phù hợp với yêu cầu tiến độ chương trình đổi chế quản lý tài giai đoạn Khác với quan hành cấp quan hành cấp xã xuất phát từ tính chất đặc thù thể quan công tác quản lý ngân sách; lực, trình độ phận chuyên môn trình tiếp cận chế quản lý tài hoàn toàn mới, mang tính đồng - Đối với quyền xã: phận Tài – Kế toán tham mưu cho UBND xã thực xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng giải pháp thực quyền tự chủ quản lý; đảm bảo quyền lợi hợp pháp cán bộ, công chức xã theo chế độ tiêu chuẩn Nhà nước pháp luật; tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn cán bộ, công chức xã tham gia thực giám sát thực giải pháp quyền tự chủ; thực tốt công tác báo cáo UBND Phòng Tài – Kế hoạch huyện - Đối với quyền cấp huyện: Trong việc triển khai thực chế độ tự chủ, Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm việc ban hành tiêu chí để làm đánh giá kết thực nhiệm vụ giao UBND xã 2.3.4 Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sử dụng ngân sách xã Nguyên tắc tiết kiệm hiệu cần quan tâm đặc biệt nhằm bảo đảm tài để trì hoạt động quyền xã, phát triển kinh tế - xã hội, thực sách xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn điều kiện nguồn lực ngân sách có giới hạn Cần xây dựng triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sử dụng ngân sách; tăng cường công tác tự kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên thực việc sơ kết, tổng kết trình triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy trình tổ chức thực nhằm đảm bảo trình lập, phân bổ, chấp hành toán ngân sách xã đạt hiệu cao 2.3.5 Thực tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch quản lý ngân sách xã Nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch tảng, chất mục đích chu trình ngân sách xã Thực dân chủ thực tổ chức, thực tốt quy chế dân chủ sở với phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Tăng cường vai trò giám sát, kiểm soát nhân dân hoạt động tài ngân sách, mặt khác giao quyền tự chủ, tự định công việc liên quan đến dân dân bàn định Thực công khai minh bạch hoạt động tài chính, phân bổ dự toán toán ngân sách xã theo quy định Việc thực công khai tiến hành nhiều hình thức: niêm yết công khai trụ sở, thông báo đài truyền xã, thông báo kỳ họp HĐND xã, thồn báo họp thôn đồng thời gửi văn công khai dự toán, toán ngân sách xã hàng năm đến ban ngành đoàn thể cấp xã 2.3.6 Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách xã Một là, hoàn thiện chế sách khoản thu ngân sách xã Đối với khoản thu từ quỹ công ích 5%, cần xây dựng quy chế quản lý sử dụng đất đai, ao hồ, đầm, vườn đất trống phù hợp với luật đất đai, ban hành quy chế đấu thầu 18 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp đất công điền Hàng năm, cần bố trí khoản kinh phí từ ngân sách xã để cải tạo nuôi dưỡng nguồn thu từ diện tích đất công ích 5% hoa lợi công sản này, khắc phục tình trạng khoán trắng cho người nhận thầu dễ dẫn đến việc khai thác triệt để, làm giảm chất lượng nguồn thu Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đất nông thôn… Đối với khoản phí lệ phí, cần công khai niêm yết mức thu nơi thu phí lệ phí, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng biên lai thu tiền theo quy định Thường xuyên rà soát lại khoản phí lệ phí để điều chỉnh kịp thời mức thu loại không phù hợp, bổ sung kịp thời khoản phí lệ phí phát sinh địa bàn phường Tăng cường phối hợp đội thuế với Ban Tài xã khoản phí, lệ phí chưa trọng thu khoán hàng quán, bãi đỗ xe, lệ phí giao thông nông thôn Đối với khoản thu nghiệp, không huy động tràn lan, huy động sử dụng nguồn vốn nhân dân đóng góp để xây dựng công trình có lợi ích thiết thực, trực tiếp với người dân đường giao thông, nhà văn hóa khối xóm, kênh mương Tăng cường phối hợp đồng Ban tài xã với quan thuế tổ chức, cá nhân khác ủy nhiệm thu Xử lý hành vi vi phạm nợ thuế chây ỳ, trốn thuế để kịp thời tập trung đầy đủ số thu vào ngân sách nói chung ngân sách xã nói riêng… Đối với khoản thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế nhà đất ), cần phân định rõ ràng phạm vi quyền hạn, trách nhiệm quan thuế với UBND xã Ban tài xã Các đội thuế xã có trách nhiệm tổ chức thu quản lý khoản thuế hộ phát sinh địa bàn mà không điều tiết cho xã Chi cục thuế cần phối hợp với phòng Tài - kế hoạch tính toán ủy nhiệm rộng cho UBND xã thu khoản thuế hộ nhỏ lẻ, khoản phí, khoản thuế liên quan đến tỷ lệ điều tiết cho phường thuế nhà đất, thuế GTGT, thuế TNDN Đối với khoản thu khác, từ đầu quý IV năm xã cần rà soát tất nhiệm vụ chi đặc biệt nhiệm vụ chi xây dựng bản, hoàn tất thủ tục để toán dứt điểm khoản tạm ứng, khoản đủ điều kiện chi trước khóa sổ ngân sách Ngoài phải thực thủ tục chi chuyển nguồn theo luật NSNN khoản chi dự toán năm chưa chi mà có nguồn Hai là, nâng cao kỹ khai thác nuôi dưỡng nguồn thu Chính quyền xã cần sử dụng tổng hợp kỹ hỗ trợ khai thác thu để hoạt động tổ chức khai thác thu ngân sách xã thực có hiệu Theo đó, cần lập kế hoạch xác định vấn đề trọng tâm khai thác nguồn thu ngân sách xã (mục đích khoản thu gì? Làm người dân phường hiểu trí với mục đích khoản thu…) Định kỳ tổ chức tổng kết, khen thưởng động viên kịp thời tổ chức cá nhân thực tốt công tác thu ngân sách Tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao nguồn thu từ khu vực có vốn đầu tư nước Ba là, đẩy mạnh công tác phân cấp thu ngân sách Mở rộng danh mục đối tượng thu cho ngân sách cấp xã tương đương lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại Trong thời gian tới, khoản thu ngân sách xã hưởng 100% Tỉnh cần tăng tỷ lệ phân chia khoản thu điều tiết cho xã, cụ thể: Thuế GTGT, thuế TNDN công thương nghiệp, dịch vụ, quốc doanh thuộc hộ cá thể từ 50% lên 100%; Lệ phí trước bạ nhà 19 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, môn từ 70% lên 100%; Tiền cấp quyền sử đất thông qua đấu giá từ 15% lên 25% nhằm tạo nguồn lực cho ngân sách địa phương cách đầy đủ, qua phản ánh thực chất cân đối địa phương, địa phương thấy rõ tiềm lực tài để chủ động phấn đấu… Bốn là, đẩy mạnh biện pháp hành nhằm xây dựng hệ thống quản lý thu ngân sách xã Xây dựng máy hành thu ngân sách xã tinh giản, hiệu Phân công nhiệm vụ rõ ràng cấp quyền, đơn vị thu nhằm thực đồng biện pháp quản lý hành thu khoản thu, sắc thuế, địa bàn, đối tượng nộp thuế Thu hẹp đầu mối quản lý trực tiếp khâu chức mang tính phục vụ nội ngành để tập trung nguồn nhân lực cho phận chức quản lý thuế chủ yếu tuyên truyền - hỗ trợ, tra - kiểm tra, xử lý tờ khai liệu thuế Mở rộng ủy nhiệm thu xã để thu hẹp, tiến tới giải thể phòng trước bạ, phòng quản lý doanh nghiệp dân doanh… Đẩy mạnh cải cách hành - đại hóa công tác thu ngân sách xã Xây dựng sở liệu đối tượng nộp thuế; Rà soát để mở rộng có chọn lọc doanh nghiệp có đủ điều kiện đưa vào diện thực chế tự khai - tự nộp thuế Thường xuyên đánh giá lại quy trình, thủ tục thuế để đề xuất, kiến nghị nhà nước sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân nộp thuế… Nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra thuế sở thu thập thông tin, phân tích thông tin phân loại doanh nghiệp để lựa chọn đối tượng có hành vi gian lận thuế hình thức Tập trung tra, kiểm tra doanh nghiệp, hộ có tình trạng thất thu lớn, doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, chiếm đoạt tiền thuế GTGT trốn thuế TNDN Thanh tra nội phải thực liệt, coi phương pháp thúc đẩy trình tra đối tượng nộp thuế Tăng cường biện pháp quản lý đối tượng chịu thuế Phối hợp với ngành liên quan, tổ chức giám sát chặt chẽ việc đăng ký thuế, kê khai thuế, tình hình nộp thuế địa bàn để có biện pháp kịp thời đôn đốc, xử lý vi phạm pháp luật, đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời nguồn thu phát sinh, khoản thuế nợ đọng vào NSNN Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thuế Tăng cường đối thoại, tập huấn sách, chế độ thủ tục hành thuế, giải kịp thời vướng mắc trình thực pháp luật thuế Thường xuyên thực thăm dò nhu cầu tổ chức lớp tập huấn miễn phí phổ biến sách thuế cho đối tượng, tích cực tuyên truyền thuế qua phương tiện thông tin đại chúng, báo đài - Quản lý người, phòng chống tiêu cực công tác thu NSNN địa bàn Đầu tư tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kỹ giao tiếp ứng xử người nộp thuế, khả ứng dụng tin học công tác quản lý thuế cán công chức Việc sử dụng chế độ luân phiên cán thuế đáng lưu tâm, không cán đối tượng nộp thuế có thời gian, điều kiện móc ngoặc nảy sinh tiêu cực… KẾT LUẬN Quản lý ngân sách nói chung quản lý ngân sách xã nói riêng đề tài quan tâm mang tính thời cao Trong giai đoạn nay, công tác quản lý ngân sách xã đặc biệt coi trọng khai thác nguồn thu, bố trí chi tiêu hợp lý bước thực 20 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyền xã Ngân sách xã phải đảm bảo cho hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo cho thống tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội để ngân sách xã thực công cụ tài điều tiết vĩ mô hoạt động kinh tế xã hội sở Căn quy định Luật ngân sách nhà nước, Luật Kế toán chế độ quản lý ngân sách xã hành; Thông qua đề tài phân tích thực trạng quản lý ngân sách xã địa bàn xã Lạng Sơn – Anh Sơn – Nghệ An, phân tích mặt tồn tại, hạn chế từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý ngân sách xã địa bàn, phát huy vị trí, vai trò ngân sách xã đối ới quyền sở Xã Lạng Sơn xã nghèo địa bàn huyện Anh Sơn, trình phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động phần đến tiến trình ổn định phát triển ngân sách địa phương Bên cạnh việc đề giải pháp UBND xã bước hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Thực đồng bộ, hữu hiệu giải pháp với tâm cấp, ngành, đoàn thể trị xã hội góp phần chuyển biến công tác quản lý ngân sách xã nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài công hiệu bền vững./ 21 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH KXI ngày 16/12/2002 Luật tổ chức HĐND UBND số 11/2003/QH KXI ngày 26/11/2013 Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Thông tư số 03/2005/TT-BTC Bộ Tài Thông tư số 60/2003/TT-BTC Bộ Tài Thông tư số 118/2000/TT-BTC ngày 22/12/2000 quy định quản lý ngân sách xã hoạt động khác xã, phường, thị trấn Các văn hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước năm 2002 Văn bản, quy định hành chế sách ngân sách cấp xã địa phương hiệu lực Các văn bản, tài liệu UBND xã Lạng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Báo cáo toán thu chi ngân sách xã Lạng sơn năm 10 Các tạp chí Tài 11 www.tapchitaichinh.vn 12 http:///luatvietnam.vn 13 http:///tailieuso.edu.vn 14 Một số tài liệu liên quan khác 22 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 [...]... chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước là hướng đi phù hợp với yêu cầu và tiến độ của chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay Khác với cơ quan hành chính các cấp đối với cơ quan hành chính cấp xã xuất phát từ tính chất đặc thù thể hiện quan công tác quản lý ngân sách; năng lực, trình độ của bộ phận chuyên môn trong... sách xã đảm bảo hiệu quả 2.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nhân tố con người là yếu tố quyết định, là chủ thể của chu trình ngân sách, để quản lý tốt ngân sách xã nhất thiết phải có một đội ngũ vững vàng về quan điểm, lập trường chính trị, tinh thông nghiệp vụ quản lý, am hiểu công tác chuyên môn và đạo đức tốt Vì vậy để đáp ứng được nhu cầu đỏi hỏi ngày càng cao đối với công tác quản lý ngân... toán các khoản chị cụ thể, hồ sơ quyết toán gồm: giấy xin thanh toán, tờ trình phê duyệt chi kinh phí của chủ tài khoản, kế hoạch tổ chức các hoạt động, các chứng từ liên quan Sau khi cá nhân, tổ chức chuẩn bị đẩy đủ các giấy tờ liên quan nộp về cho Kế toán - Tài chính kiểm tra Nếu còn sai sót hay thiếu nội dung thì Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho đầy đủ Khi... năm của xã còn bị áp đặt, việc lập dự toán nhiều khi chỉ mang tính hình thức HĐND xã chưa phát huy hết 16 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp vai trò của cơ quan cao nhất trong việc quyết định và giám sát hoạt động của ngân sách xã, làm cho quá trình thảo luận dự toán, quyết toán ngân sách xã bị chậm lại - Về định mức chi ngân sách: nhiều tiêu chí và định mức... kiểm soát chi Chủ tịch UBND xã là chủ tài khoản thu chi ngân sách xã Ban Tài chính và ngân sách xã có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời Nghiêm cấm thu không biên lai, thu để ngoài sổ sách Khi thu phải giao biên lại cho đối tượng nộp cho cơ quan thuế, Phòng Tài chính có nhiệm vụ cung cấp biên lai đầy đủ, kịp thời cho Tài chính xã để thực hiện ngân sách Nhà nước Đối... được nhu cầu đỏi hỏi ngày càng cao đối với công tác quản lý ngân sách xã cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngân sách xã đủ về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng: + Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế toán xã để nâng cao trình độ Việc đào tạo phải có quy hoạch, có nhu cầu, gắn đào tạo với sử dụng + Việc tuyển dụng cán bộ kế toán phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tính... riêng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội 2.3.3 Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với UBND xã 17 Học viên: Nguyễn Văn Tiến – Lớp Trung cấp Luật K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngày 17/10/2005 Chính phủ ban hành Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước Việc thực hiện chế... Để việc chấp hành và quyết toán ngân sách xã được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính thì khâu lập dự toán hết sức quan trọng Lập dự toán ngân sách xã là tiền đề quan trọng để thực hiện các khâu tiếp theo Nhận thức được điều này, UBND xã đã tuân thủ quy trình lập dự toán theo đúng quy định Lập dự toán ngân sách gồm hai phần: Dự toán thu... hợp đồng bộ giữa Ban tài chính xã với cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân khác được ủy nhiệm thu Xử lý các hành vi vi phạm như nợ thuế chây ỳ, trốn thuế để kịp thời tập trung đầy đủ số thu vào ngân sách nói chung và ngân sách xã nói riêng… Đối với các khoản thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế nhà đất ), cần phân định rõ ràng phạm vi quyền hạn, trách nhiệm giữa cơ quan thuế với UBND xã và Ban tài chính... và nhất trí với mục đích của từng khoản thu…) Định kỳ tổ chức tổng kết, khen thưởng động viên kịp thời những tổ chức cá nhân thực hiện tốt công tác thu ngân sách Tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao nguồn thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Ba là, đẩy mạnh công tác phân cấp thu ngân sách Mở rộng danh mục đối tượng thu cho ngân sách cấp xã và tương đương trong lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao thuc tap tot nghiep quan ly ngan sach, bao cao thuc tap tot nghiep quan ly ngan sach, bao cao thuc tap tot nghiep quan ly ngan sach

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay