Giáo án hình học lớp 8 cả năm

54 211 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:07

Giáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả nămGiáo án hình học lớp 8 cả năm Tuần Tiết NS : NG : 1 Chơng I : tứ giác 9,11,13,15ss : tứ giác s s I Mục tiêu : HS nắm đợc định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng góc tứ giác lồi Biết vẽ, biết gọi tên yếu tố, biết tính số đo góc tứ giác lồi Biết vận dụng kiến thức vào tính thực tiến đơn giản II Chuẩn bị : GV : Bảng phụ, thớc, mô hình tứ giác HS : Dụng cụ vẽ hình III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : GV giới thiệu môn học chơng I Bài : ? Yêu cầu HS quan sát hình vẽ bảng phụ (hình Sgk.64), đọc Sgk ? Qua hình vẽ em hiểu tứ giác - Gv nhận xét giới thiệu định nghĩa, gọi tên yếu tố tứ giác - HS đọc định nghĩa tứ giác ghi ? Yêu cầu HS thảo luận trả lời ?1 Gv giới thiệu tứ giác lồi ? Theo em tứ giác lồi đ.nghĩa - Gv giới thiệu ý treo bảng phụ ?2 ? Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm ?2 - Gọi đại diện nhóm lên bảng điền vào bảng phụ HS khác nhận xét, bổ sung ? Nhắc lại định lý tổng góc ? Để tính tổng góc ABCD ta làm nh (Gv hớng dẫn) ? Qua toán trên, phát biểu định lý tổng góc tứ giác Củng cố : Định nghĩa B (SGK-64) Định nghĩa tứ giác - ABCD hình gồm A đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, cạnh nằm đờng thẳng D - Các đỉnh A, B, C, D - Các cạnh AB, BC, CD, DA Định nghĩa tứ giác lồi - Là tứ giác nằm nửa Chú ý (Sgk-65) ?2 Tổng góc tứ giác ?3 a/ Tổng góc tam giác 1800 b/ Kẻ đờng chéo tính góc Do A + B + C + D = 3600 Định lý Tổng góc tứ giác 3600 - Qua học hôm em đợc học vấn đề ? + Nhắc lại định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi + Phát biểu định lý tổng góc tứ giác - GV chốt lại toàn cho HS làm tập 1, (SGK trang 66) Hớng dẫn nhà : - Học thuộc định nghĩa, định lý bài, áp dụng tốt vào làm tập C - Làm BT 3, 4, (Sgk - 67), đọc đọc thêm - Đọc nghiên cứu trớc Hình thang - sau học Tuần Tiết s s2 : hìnhssthang I Mục tiêu : NS : NG : HS cần nắm đợc định nghĩa hình thang, hình thang vuông, yếu tố hình thang Biết cách chứng minh tứ giác hình thang, hình thang vuông Biết vẽ biết tính số đo góc hình thang, hình thang vuông Biết sử dụng dụng cụ nhận dạng hình thang hình thang vuông Có thái độ nghiêm túc, tính cẩn thận ý thức tích cực học hình II Chuẩn bị : GV : Bảng phụ, thớc, êke, mô hình hình thang, hình thang vuông HS : Dụng cụ vẽ hình III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : HS : Phát biểu định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, vẽ hình minh hoạ HS : Phát biểu định lý tổng góc tứ giác tìm x hình bên A x Bài : D 55 - Yêu cầu quan sát hình 13- Sgk nhận xét vị trí cạnh đối AB CD ABCD Gv giới thiệu hình thang ? Vậy theo em hình thang ? - HS phát biểu định nghĩa hình thang - Gv giới thiệu yêu tố hình thang - HS theo dõi ghi - Gv treo bảng phụ tập ?1 - Cho HS thảo luận trả lời câu hỏi ? Để nhận biết đợc đâu hình thang ta làm nh ? Muốn có nhận xét góc kề cạnh bên hình thang ta làm - Gv treo bảng phụ tập ?2 - Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi ? Để C.m AD = BC, AB = CD ta làm ntn B C Định nghĩa (SGK-69) A Cạnh đáy B Cạnh bên Cạnh bên Giới thiệu cạnh đáy, cạnh bên, đáy lớn, đáy D C H Cạnh đáy nhỏ, đờng cao ?1 Cho hình 15 Sgk.69 a/ Các hình a hình b hình thang, hình c không hình thang b/ Hai góc kề cạnh bên hình thang bù ?2 Hình thang ABCD có đáy AB, CD a/ Kẻ đờng chéo AC Do AD // BC, AB // CD Từ ABC = CDA (g.c.g) Nên AD = BC, AB = CD Nhận xét hình thang có cạnh bên // b/ Kẻ đờng chéo AC ABC = CDA (g.c.g) Do AB // CD Từ ABC = CDA (c.g.c) Chứng minh góc so le Nên AD = BC, AB // CD ? T.tự HS nêu cách chứng minh câu b Nhận xét hình thang có cạnh đáy = - Gọi HS lên bảng trình bày treo sơ đồ Nhận xét : (SGK-70) - Gv HS dới lớp nhận xét, sửa sai ? Qua tập em có nhận xét Hình thang vuông ? Qua kiểm tra cũ đầu em có Hình thang ABCD có A = 1v D = 1v nhận xét tứ giác ABCD Ta gọi ABCD hình thang vuông - HS nêu nhận xét Gv giới thiệu A B hình thang vuông ? Vậy hình thang nh gọi hình Định nghĩa : (SGK-70) thang vuông ? - HS phát biểu định nghĩa Củng cố : D - Qua học hôm em đợc học vấn đề ? + Nhắc lại định nghĩa hình thang hình thang vuông - GV lu ý số kiến thức khác cần nhớ sau cho HS làm tập 7, (Sgk-71) C Hớng dẫn nhà : - Học thuộc định nghĩa hình thagn hình thang vuông - Làm BT 6, 9, 10 (Sgk - 71) - Đọc nghiên cứu trớc Hình thang cân - sau học Tuần Tiết NS : NG : s s3 : hình thang cân ss I Mục tiêu : HS nắm đợc định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân Biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa tính chất hình thang cân tính toán chứng minh, biết chứng minh tứ giác hình thang cân Rèn luyện tính xác cách lập luận chứng minh hình học II Chuẩn bị : GV : Bảng phụ, thớc chia khoảng, thớc đo góc, mô hình hình thang cân HS : Dụng cụ vẽ hình, giấy kẻ ô vuông III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : HS : Phát biểu định nghĩa hình thang hình thang vuông HS : Muốn chứng minh tứ giác hình thang hình thang vuông ta làm nh Bài : - Yêu cầu quan sát hình 23- Sgk trả lời câu hỏi ?1 Gv giới thiệu hình thang cân ? Vậy hình thang cân ? - HS phát biểu định nghĩa hình thang cân ? Từ định nghĩa htc, muốn biết tứ giác có htc không ta cần điều kiện ? Nếu tứ giác htc ta có điều Gv giới thiệu ý - Gv treo bảng phụ tập ?2 - Cho HS thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi ? Gọi đại diện nhóm lên bảng trình Định nghĩa ?1 Hình thang ABCD (AB // CD) có góc kề A B đáy Định nghĩa : (SGK-72) C AB // CD ABCD htc = B A C = D Chú ý : (Sgk-72) ?2 Cho hình 24 Sgk.72 a/ Các htc hình a, c, d D bày lời giải - Gv HS dới lớp nhận xét, sửa sai - Gv đa mô hình htc ? Gọi HS lên đo độ dài cạnh bên nhận xét phát biểu định lí - Gv gợi ý HS lập sơ đồ chứng minh ĐL - HS theo dõi lên bảng Cm theo sơ đồ ? Nếu hình thang có cạnh bên có htc không ? ý ? Gọi HS lên bảng vẽ htc ABCD có đáy AB CD ? Theo ĐL1 ta có hai đoạn thẳng bn ? Quan sát hình vẽ xem có đoạn thẳng bn ĐL2 ? Viết GT, KL chứng minh ĐL - Gv lập sơ đồ hớng dẫn HS chứng minh định lí ? Gọi HS lên bảng chứng minh - Gv nhận xét, sửa sai b/ Hình a, D = 100o, Hình d, S = 90o, Hình c, I = 110o, N = 70o c/ Hai góc đối htc bù Tính chất Định lý : (SGK-72) Vẽ hình, GT, KL Chứng minh Xét trờng hợp AD cắt BC AD // BC (Chứng minh Sgk.73) Chú ý : (SGK-73) Định lý : (SGK-73) A B D Chứng C minh Chứng minh ADC = BCD Từ AC = BD ? Cho HS thảo luận làm ?3 (Chứng minh Sgk.73) - Gọi vài HS nêu cách làm Dấu hiệu nhận biết - Gv đa bảng phụ lời giải toán ?3 Dùng compa vẽ điểm A, B m ? Qua tập em có dự đoán ht cho CA = DB CA cắt DB Đo góc có đờng chéo ĐL3 hthang C = D Do ABCD htc ? Ghi GT, KL định lý ? Qua tính chất hình thang cân, Từ dự đoán ht có đờng chéo bn htc nêu dấu hiệu nhận biết htc Định lý : (SGK-74) thang vuông ? (HS Về nhà chứng minh) - HS phát biểu định nghĩa Dấu hiệu nhận biết hình thang cân (Sgk-74) Củng cố : - Qua học hôm em đợc học vấn đề ? + Nhắc lại định nghĩa, tính chất dấu hiệu nhận biết hình thang cân - GV chốt lại cho HS làm tập sau : Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) a/ Chứng minh ACD = BCD b/ Gọi E giao điểm AC BD Chứng minh EA = EB Hớng dẫn nhà : Tuần Tiết - Học thuộc định nghĩa, tính chất dấu hiệu nhận biết hình thang cân - Làm BT 11, 12, 15, 18 (Sgk 74, 75) - Làm chuẩn bị tập phần luyện tập sau Luyện tập Luyện ss tập I Mục tiêu : NS : NG : HS đợc củng cố lại định nghĩa, tích chất dấu hiệu nhận biết hình thang cân Biết áp dụng dấu hiệu, tích chất, định nghĩa vào làm tập CM Rèn luyện tính xác cách lập luận chứng minh hình học II Chuẩn bị : GV : Bảng phụ, êke, tập liên quan HS : Dụng cụ vẽ hình học làm trớc tập III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : HS 1: Phát biểu định nghĩa hình thang cân, vẽ hình minh hoạ HS : Phát biểu tính chất dấu hiệu nhận biết hình thang cân Bài : - GV giới thiệu tập 17 Sgk Bài 17 (Sgk-75) A B ? Gọi HS đọc đề lên bảng vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận E ? Để CM hình thang cân ta áp dụng kiến thức HS trả lời GT : Cho hình Dthang ABCD (AB // CD),C ? Muốn h.thang ABCD htcân ACD = BCD KL : ABCD hình thang cân Cần có AC = BD Chứng minh Gọi E giao điểm AC BD EC = ED EA = EB ECD có C1 = D1 nên cân EC = ED Chứng minh tơng tự EA = EB CM ECD EAB cân Từ AC = BD ABCD htcân ? Gọi HS lên bảng CM theo sơ đồ A Bài 16 (Sgk-75) - Gv HS dới lớp nhận xét, sửa sai ? HS đọc tóm tắt 16 Sgk ? Yêu cầu HS thảo luận vẽ hình ghi giả thiết, kết luận E D - Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận (Chú ý BD, CE pgiác B C) GT : ABC cân A, phân giác BD, CE 1 ? Từ giả thiết ta có điều C (D AC, E B AB) ? Vậy để chứng minh BEDC htcân ta cần chứng minh điều KL : BEDC hình thang cân có ED = BE Chứng minh Cần CM góc kề đáy ABD = ACE (g.c.g) AD = AE AED (BED = CDE) cân A AED = ADE Từ BED = CDE BEDC htcân AED cân A DE // BC D1 = B2 (so le trong) Mặt B1 = B2 nên B1 = D1 DE = BE Để chứng minh DE = BE EBD cân B - Gọi HS lên bảng trình bày lời giải ? Qua tập trên, ta sử dụng kiến thức để CM htcân KL Kết luận : Để chứng minh tứ giác hay hthang htcân ta sử dụng dấu hiệu nhận biết hình thang cân Củng cố : - Qua luyện tập hôm em đợc luyện giải tập ? Phơng pháp đãn áp dụng để giải tập ? + Nhắc lại định nghĩa, tính chất dấu hiệu nhận biết hình thang cân GV chốt lại lu ý cho HS cần nhớ kĩ dấu hiệu để làm tập Hớng dẫn nhà : - Học thuộc định nghĩa, tính chất dấu hiệu nhận biết hình thang cân - Làm BT 18, 19 (Sgk 75) - Đọcvà nghiên cứu trớc Đờng trung bình , h.thang Tuần Tiết s s : đờng Trung bình ss tam giác, hình thang I Mục tiêu : NS : NG : HS nắm đợc định nghĩa định lý 1, định lý đờng trung bình Biết vận dụng định lý để tính độ dài, CM đoạn thẳng bn, đgthẳng // Rèn luyện cách lập luận chứng minh định lý vận dụng định lý học vào toán thực tế II Chuẩn bị : GV : Bảng phụ, thớc chia khoảng, mô hình hình tam giác HS : Dụng cụ vẽ hình, chuẩn bị trớc nhà III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : HS : Vẽ ABC, có M, N trung điểm AB, AC có nx đoạn MN GV đặt vấn đề vào Bài : ? Em hiểu đờng trung bình tam giác - Yêu cầu HS thảo luận làm ?1 nhận xét phát biểu định lí ? HS lên bảng vẽ hình ghi GT, KL - Gv hớng dẫn HS xây dựng sơ đồ CM ? Nếu kẻ EF // AB ta có điều ? H.thang BDEF có đặc điểm ? Muốn chứng minh AE = EC Đờng trung bình tam giác ?1 Vẽ hình E trung điểm AC Định lý : (Sgk-76) A GT : ABC, AD = DB DE // BC D KL : AE = EC E Chứng minh C B F Kẻ EF // AB (F BC) DB = EF (Vì h.thang BDEF có cạnh bên //) Cần CM ADE = EFC (c.g.c) Mà AD = DB (GT) AD = EF (1) Xét ADE EFC có A = E1 , AD = EF , D1 =F1 A = E1 (đồng vị) AD = EF (theo 1) D1 =F1 (cùng B) - Gọi HS lên bảng chứng minh Do ADE = EFC (c.g.c) AE = EC - Gv nhận xét bổ sung thiếu sót Vậy E trung điểm AC - Gv giới thiệu DE đờng TB ? Vậy đờng trung bình Định nghĩa : (Sgk-77) HS phát biểu định nghĩa đoạn thẳng nối trung điểm cạnh ? Trong có tất đờng TB Lu ý : Trong có đờng trung bình ? Cho HS thảo luận trả lời ?2 ?2 Vẽ hình, đo ADE = B, DE = 1/2BC ? Qua toán em có nhận xét Định lý : (SGK-77) đờng trung bình tam giác A GT : ABC, AD = DB, GV giới thiệu định lý AE = EC ? HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL KL : DE // BC - Gv gợi ý HS vẽ điểm F cho E F E D trung điểm DF, xây dựng sơ đồ DE = BC ? Để CM : DE // BC DE = BC B C Chứng minh Vẽ điểm F cho E trung điểm DF Từ ta có AED = CEF (c.g.c) Cần CM : DF // BC DF = BC AD = CF (1) A = C1 CBDF h.thang có đáy DB = CF Mà AD = DB (GT) nên DB = CF Mặt khác A = C1 vị trí so le CF // DB A = C1 (so le trong) AD // CF hay CF // DB CBDF h.th Hình thang có đáy DB = CF nên DF // = BC AED = CEF (c.g.c) 1 Vậy DE // BC DE = DF = BC - Gọi HS đứng chỗ CM theo sơ đồ 2 ? Cho HS thảo luận trả lời ?3 ?3 Kq : BC = 100m Củng cố : - Qua học hôm em đợc học vấn đề ? + Nhắc lại định nghĩa, định lý đờng trung bình tam giác - GV chốt lại cho HS làm tập : Bài 20, 21 (Sgk-79) HD : Sử dụng định lý định lý Hớng dẫn nhà : - Học thuộc định nghĩa, định lý đờng trung bình tam giác - Làm BT 22 (Sgk 80) - Đọc nghiên cứu tiếp phần II Đờng trung bình hình thang Tuần Tiết NS : NG : s s : đờng Trung bình ss tam giác, hình thang (tiếp) I Mục tiêu : HS nắm đợc củng cố thêm đờng trung bình nắm đợc định nghĩa, định lý 3, đờng trung bình hình thang Biết vận dụng định lý để tính độ dài, CM đoạn thẳng bn, đgthẳng // Rèn luyện cách lập luận chứng minh định lý vận dụng định lý học vào toán thực tế II Chuẩn bị : GV : Bảng phụ, thớc chia khoảng, mô hình hình thang HS : Dụng cụ vẽ hình, chuẩn bị trớc nhà III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : HS : Phát biểu định nghĩa định lý 1,2 đờng trung bình tam giác GV đặt vấn đề vào Bài : ? Em hiểu đờng trung bình hình thang - Yêu cầu HS thảo luận làm ?4 nhận xét phát biểu định lí ? HS lên bảng vẽ hình ghi GT, KL - Gv hớng dẫn HS xây dựng sơ đồ CM - ? Nếu gọi I giao điểm AC EF, ta có nhận xét điểm I ? Chứng minh IA = IC Đờng trung bình hình thang ?4 Trả lời : I trung điểm AC F trung điểm BC Định lý : (Sgk-78) A B GT : ABCD h.thang KL : BF = FC E Chứng minh Gọi I giao AC vàD EF I F C EA = ED, EI // DC ? Tơng tự chứng minh FB = FC - Gv giới thiệu EF đờng TB hình thang ABCD ? Vậy đờng trung bình hình thang HS phát biểu định nghĩa ? Trong ht có tất đờng TB ? Gọi HS nhắc lại định lý đờng trung bình tam giác ? Qua dự đoán tính chất đờng trung bình hình thang Phát biểu định lý ? Vẽ hình, ghi GT, KL định lý - Yêu cầu HS thảo luận đọc cách chng minh Sgk ? Gọi HS nêu cách chứng minh - Gv nhận xét ý kiến chứng minh định lý lại bảng ? áp dụng định lý làm ?5 - Gv treo bảng phụ hình vẽ 40 ? Để tìm x hình làm nh ? Có nhận xét đoạn BE - Gọi HS lên bảng trình bày lời giải - Gv HS dới lớp nhận xét, sửa sai I trung điểm AC (EA = ED, EI // DC) F trung điểm BC (IA = IC, IF // AB) Ta gọi EF đờng trung bìhn hình thang ABCD Định nghĩa : (Sgk-78) đoạn thẳng nối trung điểm cạnh bên Lu ý : Trong h.thang có đờng trung bình Định lý : (SGK-78) GT : Hình thang ABCD (AD // CD) AE = ED, BF = FC KL : EF // AB, EF // CD AB + CD A EF = B E F minhD C K Chứng (Sgk-79) ?5 Tính x hình 40 (Sgk-79) Ta có ACHD hình thang AD // CH Mà BE đờng trung bình AD + CH Do BE = CH = 2BE AD = 64 24 = 40 m Củng cố : - Nhắc lại định nghĩa, định lý đờng trung bình tam giác, hình thang Nêu kiến thức áp dụng chứng minh định lý ? - GV chốt lại cho HS làm tập 23, 24 (Sgk-80) HD : Sử dụng định lý định lý Hớng dẫn nhà : - Học thuộc định nghĩa, định lý đờng trung bình tam giác, hình thang - Làm BT 25, 26, 27 (Sgk 80) - Chuẩn bị tập, sau Luyện tập Tuần Tiết Luyện ss tập NS : NG : Chứng minh ? Chứng minh EF, GH đờng trung Ta có EF // GH // AC EF = GH = AC bình BAC DAC (Vì đờng trung bình BAC DAC) EFGH hình bình hành E, F, G, H trung điểm - Gọi HS lên bảng chứng minh a/ Hình bình hành EFGH hình chữ nhật ? Để EFGH hình chữ nhật ta cần đk EH EF EH EF AC BD AC BD (vì EH // BD, EF // AC) EH // BD, EF // AC ? Để EFGH hình thoi ta cần đk EH = EF AC = BD Nên điều kiện phải tìm : Các đờng chéo AC BD vuông góc với b/ Hình bình hành EFGH hình thoi EH = EF 1 AC , EH = BD 2 ? Để EFGH hình vuông ta cần đk EFGH hình chữ nhật hình thoi EF = AC BD, AC = BD - Gọi Hs đồng thời lên bảng trình bày - Gv Hs nhận xét sửa chữa sai sót 1 AC , EH = BD ) 2 Nên điều kiện phải tìm : Các đờng chéo AC BD c/ Hình bình hành EFGH hình vuông EFGH hình chữ nhật AC BD EFGH hình thoi AC = BD Nên điều kiện phải tìm : Các đờng chéo AC BD vuông góc với AC = BD (vì EF = Củng cố : - Qua ôn tập em đợc ôn lại kiến thức làm dạng tập ? Phơng nào áp dụng giải chúng? - GV nhận xét, ý cho HS kĩ áp dụng dấu hiệu nhận biết tính chất tứ giác chứng minh đặc biệt cách trình bày lời giải Hớng dẫn nhà : - Nắm kiến thức học chơng I Đặc biệt sơ đồ nhận biết loại tứ giác - Xem lại tập làm chơng chữa lớp - Làm tiếp BT 89, 90 (Sgk-111, 112) - Chuẩn bị giấy kiểm tra, dụng cụ vẽ hình sau Kiểm tra chơng I Tuần Tiết Kiểm tra ss chơng i I Mục tiêu : NS : NG : Kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức học sinh chơng I để có phơng hớng cho chơng HS đợc rèn luyện khả t duy, suy luận kĩ vẽ hình trình bày lời giải toán kiểm tra Có thái độ trung thực, tự giác trình kiểm tra II Chuẩn bị : GV : Đề kiểm tra máy chiếu HS : Giấy kiểm tra, đồ dùng học tập III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : Gv kiểm tra chuẩn bị cho tiết kiểm tra HS Bài : A Đề kiểm tra Câu (4điểm) Điền chỗ trống () AB a/ AB = 3cm ; CD = 6cm = CD b/ AB = 2dm ; CD = 300cm AB = CD c/ AB EF AB = = CD CD d/ AB = AB = 5cm CD = CD Câu (6điểm) Cho ABC vuông A Một đờng thẳng song song với cạnh BC cắt hai cạnh AB AC theo thứ tự M N ; Đờng thẳng qua N song song với AB, cắt BC D Biết AM = 6cm, AN = 8cm, BM = 4cm a/ Chứng minh AMN NDC b/ Tính độ dài đoạn thẳng MN, NC BC c/ Tính diện tích hình bình hành BMND B Đáp án, biểu điểm Câu (4điểm) Mỗi ý đợc đ AB AB 20 a/ = ; b/ = ; c/ AB = EF ; d/ CD = CD CD 3 Câu (6điểm) A - Vẽ hình đúng, ghi đợc GT, KL S1 M N B a/ Theo giả thiết có MN // BC AMN = ABC 0,5đ S2 D C ND // AB NDC = ABC, MAN = DNC = 900 Do AMN = NDC Hai tam giác vuông AMN NDC (MAN = DNC = 900) Có AMN = NDC (cmt) nên AMN NDC (g.g) Cách khác : Vì MN // BC AMN ABC ND // AB NDC ABC b/ MN // BC NC = 2đ MB.AN 16 = = cm AM 3 AB = = 0,8 C 530 BC B = 900 - C 370 0,5đ - Tính đợc cạnh BH = AB.cosB 3,2cm 1đ SinC = 1đ CH = BC BH 1,8cm b/ - Chứng minh đợc tứ giác AEHF hình chữ nhật - Tính đợc diện tích tam giác ABC = 12cm2 0,5đ 1đ 1đ Củng cố : Gv thu kiểm tra đánh giá, nhận xét ý thức làm HS Hớng dẫn nhà : - Làm lại kiểm tra vào tập - Đọc nghiên cứu trớc Đa giác, đa giác Tuần Tiết - sau học NS : NG : Chơng II đa giác diện tích đa giác ss : đa giác đa giác s s I Mục tiêu : HS nắm đợc khái niệm đa giác lồi, đa giác Biết tính tổng số đo góc đa giác Vẽ nhận biết số đa giác lồi, đa giác Biết vẽ tâm đối xứng, trục đối xứng đa giác Rèn tính kiên trì, cẩn thận, xác vẽ hình II Chuẩn bị : GV : Thớc, Bảng phụ số hình vẽ đa giác HS : Dụng cụ vẽ hình III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : ?1 Nhắc lại định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi Gv đặt vấn đề vào chơng II Bài : ? Yêu cầu HS quan sát hình vẽ Sgk ? Em có n.xét số cạnh hình - Gv nhận xét giới thiệu khái niệm - HS đọc khái niệm đa giác ghi ? Yêu cầu HS thảo luận trả lời ?1 ? Em có nxét đa giác hình 115, Khái niệm đa giác Mỗi hình 112 (Sgk-113) đa giác Khái niệm đa giác (Sgk-114) Đa giác ABCDE hình gồm đoạn thẳng Các đỉnh Các cạnh Các góc - Các đa giác hình 115, 116, 117 đợc gọi đa giác lồi Định nghĩa đa giác lồi (Sgk-114) Chú ý (Sgk-114) 116, 117 với đa giác lại Đn - HS phát biểu định nghĩa sau làm ?2 - Gv giới thiệu ý (Sgk) ? Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm ?3 Nhận xét (Sgk-114) - Gv giới thiệu nhận xét HS đọc - Đa giác có n đỉnh (n 3) gọi hình n giác ? Hs lấy VD đa giác ứng với n = - Gv giới thiệu yêu cầu Hs quan sát hay gọi hình n cạnh đa giác hình 120 (Sgk) Đa giác ? Em có nhận xét đa giác Định nghĩa (Sgk-115) - Gv giới thiệu đa giác đn ? HS thảo luận làm ?4 Củng cố : - Qua học hôm em cần nắm đợc kiến thức ? + Nhắc lại định nghĩa đa giác, đa giác lồi, đa giác ? Đa giác nh có trục đối xứng, tâm đối xứng - GV chốt lại toàn cho HS làm tập 1, 2, (SGK trang 115) Hớng dẫn nhà : - Học thuộc khái niệm, định nghĩa bài, áp dụng tốt vào làm tập - Làm tập lại sau học - Đọc nghiên cứu trớc Diện tích hình chữ nhật - sau học Tuần Tiết s s2 : diện tích ss hình chữ nhật I Mục tiêu : NS : NG : HS nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông Hiểu cách chứng minh công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông, hình chữ nhật Vận dụng đợc công thức học tính chất diện tích giải toán II Chuẩn bị : GV : Thớc, bảng phụ HS : Dụng cụ vẽ hình III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : HS1 : Hãy cho biết công thức tính diện tích hình chữ nhật hình vuông em biết lớp dơic HS2 : Nhắc lại khái niệm đa giác Bài : - Gv giới thiệu theo Sgk ? Yêu cầu HS quan sát hình vẽ Sgk thảo luận làm ?1 ? Gọi đại diện nhóm trả lời ? Qua toán trên, em cho biết diện tích đa giác - Hs phát biểu khái niệm tính chất diện tích đa giác theo Sgk - Gv giới thiệu định lý d.tích hcn ? Gọi Hs lên bảng vẽ hình ghi công thức tính diện tích hình chữ nhật ? Nếu a = 4,3cm; b = 5,2cm S = ? ? Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm ?2 Khái niệm diện tích đa giác ?1 a/ Ta có diện tích hình A B diện tích ô vuông Diện tích hình A = d.tích hình B b/ D.tích hình D gấp lần d.tích hình C c/ Diện tích hình E gấp lần d tích hình C Khái niệm (Sgk-116) Tính chất (Sgk-117) Công thức tính diện tích hình chữ nhật Định lý (Sgk-117) S=a.b (a, b độ dài cạnh hình chữ nhật) Công thức tính diện tích hình vuông, - Gọi đại diện nhóm trình bày kết ? Qua toán trên, viết công thức tính diện tích hình vuông vuông - Gv giới thiệu định lý (Sgk) ? Hs thảo luận làm ?3 tam giác vuông Định lý (Sgk-118) Shvuông = a2 S vuông = a.b Củng cố : - Qua học hôm em cần nắm đợc kiến thức ? + Nhắc lại khái niệm tính chất diện tích đa giác + Viết lại công thức tính d.tích hình chữ nhật, hình vuông vuông - GV nhắc lại kiến thức cho HS làm tập 6, (SGK trang 115) Hớng dẫn nhà : - Học thuộc khái niệm tính chất diện tích đa giác Nắm công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông vuông - Xem lại cách chứng minh diện tích hình vuông vuông từ diện tích hcn - Làm tập 7, 8, (Sgk-119) Chuẩn bị sau Luyện tập Tuần Tiết Luyện tập Kiểm ss tra 15 phút NS : NG : I Mục tiêu : HS đợc củng cố khắc sâu kiến thức tính chất diện tích đa giác, diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông Rèn luyện cho học sinh kĩ áp dụng công thức học vào tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông Rèn khả t duy, tính cẩn thận chứng minh, tính diện tích II Chuẩn bị : GV : Thớc, bảng phụ HS : Dụng cụ vẽ hình III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : HS1 : Phát biểu khái niệm tính chất diện tích đa giác HS2 : Phát biểu định lý viết công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông tam giác vuông Bài : - G : Giới thiệu (Sgk) ? Để tính diện tích ABC ta làm nh ? Đo cạnh - H : Gọi HS lên bảng thực - Gv HS dới lớp nhận xét kết - G : Giới thiệu đa hình vẽ tập bảng phụ - H : Đọc tóm tắt toán ? Để tính đợc x ta làm nh ? Cần lập SABCD = 3SADE = ? - G : Hớng dẫn HS lên bảng trình bày lời giải Nhận xét, sửa sai Bài (Sgk-118) - Đo AB = 30mm ; AC = 25mm - Do ABC vuông A S= B AB AC S = 750mm2 A Bài (Sgk-119) - Do ABCD hình vuông có AD = 12cm SABCD = 122 = 144cm2 A x C E B 12 Mặt khác ADE vuông A SADE = 6.x D Mà SABCD = 3SADE 18.x = 144 x = 8cm - G : Giới thiệu tập 13 (Sgk) Bài 13 (Sgk-119) - H : Đọc viết GT, KL A F ? Để chứng minh SEFBK = SEGDH ta làm S1 = S2 H S3 = S4 E nh HS lên bảng trình bày S5 = S6 Củng cố : D G C B K C - Qua luyện tập hôm em đợc luyện giải tập ? Nhắc lại kiến thức áp dụng để giải chúng + Bài tập tính diện tích tam giác vuông, hình chữ nhật, hình vuông + Sử dụng tính chất diện tích đa giác để chứng minh diện tích b.nhau - GV nhắc lại kiến thức áp dụng vào làm tập Đề kiểm tra 15 phút Câu (3điểm) Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông Câu (7điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh 20cm Trên cạnh AB lấy điểm M cho MA = 8cm a/ Tính diện tích ADM b/ Tính diện tích hình vuông ABCD c/ Chứng minh diện tích hình vuông ABCD gấp lần diện tích ADM Đáp án ã Biểu điểm Câu (3điểm) Viết công thức hình điểm Câu (7điểm) A M B 20 Vẽ hình, ghi GT, Kl xác 1đ D a/ ADM vuông A SADM = 4.20 = 80cm2 b/ ABCD hình vuông cạnh AD = 20cm SABCD = AD2 = 202 = 400cm2 c/ Nhận thấy 400 = 5.80 Do SABCD = 5.SADM Hớng dẫn nhà : C 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ - Nắm cách giải tập làm lớp kiến thức áp dụng - Đọc nghiên cứu trớc Diện tích tam giác sau học Tuần Tiết s s3 : diện tích ss tam giác I Mục tiêu : NS : NG : HS nắm vững công thức tính diện tích tam giác Biết chứng minh định lý diện tích tam giác cách chặt chẽ gồm ba tr ờng hợp biết trình bày gọn gẽ cách chứng minh Vận dụng đợc công thức tính diện tích tam giác giải toán Rèn khả vẽ, cắt dán cẩn thận, xác II Chuẩn bị : GV : Thớc, êke, kéo, giấy, keo dán HS : Dụng cụ vẽ hình, kéo cắt giấy, keo dán, giấy III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : H : Phát biểu viết công thức tính diện tích hình chữ nhật hình vuông G : Để tính diện tích tam giác ta làm nh Ta vào hôm Bài : - G : Giới thiệu định lý theo Sgk Định lý (Sgk-120) - H : Đứng chỗ đọc lại định lý lên GT : ABC có diện tích S AH BC bảng ghi GT, KL A - G : Giải thích vẽ hình ba trờng hợp KL : S = BC AH Hs vẽ hình vào Chứng minh - G : Trờng hợp H B Gọi Hs lên bảng a Trờng hợp H B B H chứng minh - H : Dới lớp làm vào ABC vuông B S = BC AH A ? Em có nhận xét hình vẽ trb H nằm B C ờng hợp H nằm A B Khi S = SABH + SACH ? Tính diện tích ABC nh B 1 H - H : Suy nghĩ trả lời Mà SABH = BH AH SACH = CH AH 2 - G : Có thể gợi ý Hs không trả lời sau gọi Hs lên bảng chứng minh 1 Vậy S = (BH + CH) = BC AH ? Tơng tự nh trên, để tính diện tích 2 ABC trờng hợp H nằm c H nằm đoạn thẳng BCA Khi S = SACH - SABH đoạn thẳng BC ta làm nh - H : Dới lớp thảo luận nêu cách làm 1 - G : Gọi Hs lên bảng chứng Mà SABH = BH AH SACH = CH AH B H minh trờng hợp ba Nhận xét 1 ? Yêu cầu HS lấy dụng cụ chuẩn bị Vậy S = (CH - BH) = BC AH 2 thảo luận làm ?1 C C C Củng cố : - Qua học hôm em cần nắm đợc kiến thức ? + Cần nắm đợc định lý công thức tính diện tam giac + Nắm đợc cách chứng minh diện tích tam giác qua ba trờng hợp - GV nhắc lại kiến thức bài, lu ý cho Hs sử dụng tính chất diện tích đa giác, diện tích tam giác vuông chứng minh diện tích tam giác - Cho HS củng cố tập 16, 17 (SGK trang 121) Hớng dẫn nhà : - Học thuộc định lý công thức tính diện tích tam giác - Xem lại cách chứng minh diện tích tam giác - Làm tập 18, 19 (Sgk-122) Chuẩn bị sau Luyện tập Tuần Tiết Luyện ss tập I Mục tiêu : NS : NG : HS đợc củng cố khắc sâu kiến thức diện tích tam giác Rèn luyện cho học sinh kĩ áp dụng công thức học vào tính diện tích Vẽ hình chữ nhật hình tam giác có diện tích diện tích tam giác cho trớc Rèn tính kiên trì, cẩn thận vẽ hình chứng minh toán hình II Chuẩn bị : GV : Thớc, máy chiếu HS : Dụng cụ vẽ hình III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : HS1 : Phát biểu định lý viết công thức tính diện tích tam giác Bài : - G : Giới thiệu đề hình vẽ 18 (Sgk) lên máy chiếu - H : Đọc đề ghi GT, KL ? Để SAMB = SAMC ta làm nh Cần tính SAMB SAMC so sánh - H : Nêu cách tính lên bảng trình bày lời giải - G : Gọi Hs dới lớp nhận xét, sửa sai - G : Giới thiệu tập 19 (Sgk) ? Yêu cầu Hs quan sát tìm tam giác có diện tích trả lời Bài 18 (Sgk-121) A GT : ABC, trung tuyến AM KL : Chứng minh SAMB = SAMC G: C - Kẻ đờng cao AH ta có : B H M 1 SAMB = BM.AH ; SAMC = CM.AH 2 Mà BM = CM (vì AM trung tuyến) Do SAMB = SAMC Bài 19 (Sgk-122) a/ Các 1, 3, có diện tích ô vuông Các 2, có diện tích ô vuông ? Qua có diện tích nhau, chúng có hay không - G : Giới thiệu tập 21 (Sgk) - H : Đọc đề ghi GT, KL ? Qua giả thiết cho, em có nhận xét dạng toán b/ Các có diện tích không E Bài 21 (Sgk-122) 2cm GT : ABCD hình chữ nhật A D EH AD, EH = 2, BC = H SABCD = 3SAED x x KL : Tính x 5cm B C G : Ta có ABCD hình chữ nhật AD = BC = 5cm AB = CD = x ? Để tính x hình ta làm ntn 5x = 3.5 AED có EH AD SAED = EH.AD Cần dựa vào SABCD = 3SAED Thay số tính đợc SAED = 5cm ? Hãy nêu cách tính SABCD SAED - H : Theo sơ đồ hớng dẫn, lên bảng Lại có SABCD = AB BC = 5x cm trình bày lời giải Mà SABCD = 3SAED hay 5x = 3.5 x = 3cm Củng cố : - Qua luyện tập hôm em đợc luyện giải tập ? Nhắc lại kiến thức áp dụng để giải chúng + Các tập tính diện tích tam giác, tính độ dài cạnh biết tr ớc diện tích hình - GV nhắc lại kiến thức áp dụng vào làm tập Hớng dẫn nhà : - Học thuộc định lý công thức tính diện tích tam giác, hình chữ nhật - Nắm cách giải tập làm lớp kiến thức áp dụng - Chuẩn bị đề cơng ôn tập, sau Ôn tập học kì I Tuần Tiết ôn tập sshọc kì i NS : NG : I Mục tiêu : Học sinh đợc hệ thống lại kiến thức học học kì I (về tứ giác, diện tích đa giác, diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác) Vận dụng kiến thức để giải tập dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện hình, tính diện tích Thấy đợc mối quan hệ tứ giác, diện tích đa giác góp phần rèn t vận dụng thực tế học sinh II Chuẩn bị : GV : Máy chiếu hệ thống lại kiến thức học kì I HS : Làm đề cơng ôn tập học kì I III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : HS : Nhắc lại toàn kiến thức học học kì I Gv tổng hợp lại toàn kiến thức máy chiếu Bài : - G : Đa số câu hỏi liên quan đến A Lý thuyết 1/Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết kiến thức học kì I ? Phát biểu lại định nghĩa, tính chất, loại tứ giác 2/Các kiến thức khác chơng (tâm đối dấu hiệu nhận biết loại tứ giác ? Viết công thức tính diện tích hình chữ xứng, trục đối xứng, đờng thẳng song song, dựng hình nhật, hình vuông, tam giác 3/ Diện tích đa giác(Hình chữ nhật, hình - H : Học sinh dới lớp trả lời câu hỏi vuông, tam giác) theo đề cơng làm B Bài tập - G : Gọi Hs khác nhận xét chốt lại Bài 89 (Sgk-111) - G : Giới thiệu tập máy chiếu - H : Đọc đề nêu kiến thức GT : ABC vuông A, trung tuyến AM liên quan đến tập DA = DB (D AB) E đối xứng với M - G : Hớng dẫn gọi Hs lên bảng vẽ qua D Cho BC = 4cm hình, ghi GT, KL KL : a/ E đối xứng với M qua AB - H : Lên bảng vẽ hình ghi GT, KL b/ Các tứ giác AEMC, AEBM hình ? Nhắc lại cách chứng minh điểm đối c/ Tính chu vi tứ giác AEBM xứng qua đoạn thẳng, đờng thẳng d/ Điều kiện ABC để AEBM h.thoi ? a/ Muốn chứng minh E đối xứng với A E M qua AB ta làm D ? Cần có AB đg trung trực ME C B Chứng minh M ME AB trung điểm D a/ Theo MD đg trung bình ABC MD // AC Do AC AB nên MD AB ME // AC AC BA Ta có AB đờng trung trực ME nên E đối Theo giả thiết - H : Lên bảng chứng minh theo sơ đồ ? b/ Có nhận xét tứ giác AEMC AEBM - H : Nhận xét nêu cách chứng minh tứ giác hbh, hình thoi ? c/ Để tính chu vi hình thoi ta làm nh ? d/ Muốn hình thoi AEBM hình vuông ta cần điều kiện Cần có AB = AC xứng với M qua AB b/ Ta có EM // AC, EM = AC (vì 2AD) nên AEMC hình bình hành Chứng minh đợc AEBM hình bình hành có đờng chéo EM AB cắt trung điểm D AB EM D nên hình thoi c/ Ta có BC = BM = Do Chu vi hình thoi AEBM BM = 2.4 = 8cm d/ Hình thoi AEBM hình vuông AB = EM AB = AC Vậy ABC vuông có thêm điều kiện AB = AC (tức ABC vuông cân A) AEMB hình vuông Củng cố : - Qua ôn tập em đợc ôn lại kiến thức làm dạng tập ? Phơng nào áp dụng giải chúng? - GV nhận xét, ý cho HS kĩ áp dụng dấu hiệu nhận biết tính chất tứ giác chứng minh đặc biệt cách trình bày lời giải Hớng dẫn nhà : - Nắm kiến thức học học kì I Đặc biệt sơ đồ nhận biết loại tứ giác Công thức tính diện tích tam giác, hình chữ nhật, hình vuông - Xem lại tập làm ôn tập - Làm tiếp BT lại phần ôn tập chơng - Chuẩn bị giấy kiểm tra, dụng cụ vẽ hình sau Kiểm tra học kì I Tuần Tiết Trả kiểm sstra học kì I I Mục tiêu : NS : NG : Học sinh đợc hệ thống lại kiến thức học học kì I (về tứ giác, diện tích đa giác, diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác) Vận dụng kiến thức để giải tập dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện hình, tính diện tích Thấy đợc mối quan hệ tứ giác, diện tích đa giác góp phần rèn t vận dụng thực tế học sinh II Chuẩn bị : GV : Máy chiếu hệ thống lại kiến thức học kì I HS : Làm đề cơng ôn tập học kì I III Các hoạt động dạy học : ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ : HS : Nhắc lại toàn kiến thức học học kì I Gv tổng hợp lại toàn kiến thức máy chiếu Bài : - G : Đa số câu hỏi liên quan đến A Lý thuyết 1/Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết kiến thức học kì I ? Phát biểu lại định nghĩa, tính chất, loại tứ giác 2/Các kiến thức khác chơng (tâm đối dấu hiệu nhận biết loại tứ giác ? Viết công thức tính diện tích hình chữ xứng, trục đối xứng, đờng thẳng song song, dựng hình nhật, hình vuông, tam giác 3/ Diện tích đa giác(Hình chữ nhật, hình - H : Học sinh dới lớp trả lời câu hỏi vuông, tam giác) theo đề cơng làm B Bài tập - G : Gọi Hs khác nhận xét chốt lại Bài 89 (Sgk-111) - G : Giới thiệu tập máy chiếu - H : Đọc đề nêu kiến thức GT : ABC vuông A, trung tuyến AM liên quan đến tập DA = DB (D AB) E đối xứng với M - G : Hớng dẫn gọi Hs lên bảng vẽ qua D Cho BC = 4cm hình, ghi GT, KL KL : a/ E đối xứng với M qua AB - H : Lên bảng vẽ hình ghi GT, KL b/ Các tứ giác AEMC, AEBM hình ? Nhắc lại cách chứng minh điểm đối c/ Tính chu vi tứ giác AEBM xứng qua đoạn thẳng, đờng thẳng d/ Điều kiện ABC để AEBM h.thoi ? a/ Muốn chứng minh E đối xứng với A E M qua AB ta làm D ? Cần có AB đg trung trực ME C B Chứng minh M ME AB trung điểm D a/ Theo MD đg trung bình ABC MD // AC Do AC AB nên MD AB ME // AC AC BA Ta có AB đờng trung trực ME nên E đối xứng với M qua AB b/ Ta có EM // AC, EM = AC (vì Theo giả thiết 2AD) nên AEMC hình bình hành - H : Lên bảng chứng minh theo sơ đồ ? b/ Có nhận xét tứ giác Chứng minh đợc AEBM hình bình hành có đờng chéo EM AB cắt trung AEMC AEBM - H : Nhận xét nêu cách chứng minh điểm D AB EM D nên hình thoi tứ giác hbh, hình thoi ? c/ Để tính chu vi hình thoi ta làm c/ Ta có BC = BM = Do Chu vi hình thoi AEBM BM = 2.4 = 8cm nh ? d/ Muốn hình thoi AEBM hình d/ Hình thoi AEBM hình vuông AB = EM AB = AC vuông ta cần điều kiện Vậy ABC vuông có thêm điều kiện AB = AC Cần có AB = AC (tức ABC vuông cân A) AEMB hình vuông Củng cố : - Qua ôn tập em đợc ôn lại kiến thức làm dạng tập ? Phơng nào áp dụng giải chúng? - GV nhận xét, ý cho HS kĩ áp dụng dấu hiệu nhận biết tính chất tứ giác chứng minh đặc biệt cách trình bày lời giải Hớng dẫn nhà : - Nắm kiến thức học học kì I Đặc biệt sơ đồ nhận biết loại tứ giác Công thức tính diện tích tam giác, hình chữ nhật, hình vuông - Xem lại tập làm ôn tập - Làm tiếp BT lại phần ôn tập chơng - Chuẩn bị giấy kiểm tra, dụng cụ vẽ hình sau Kiểm tra học kì I [...]... bài toán dựng hình cơ bản đã học ở lớp 6, lớp 7 - Gv chú ý lại các bài toán trên và cho HS cùng làm Bài toán để củng cố 1 Bài toán dựng hình - Bài toán dựng hình là bài toán vẽ hình mà chỉ sử dụng 2 dụng cụ là thớc và compa - Công dụng của thớc : - Công dụng của compa : 2 Các bài toán dựng hình đã biết Có 8 bài toán dựng hình có bản (Sgk 81 ; 82 ) Bài toán : Dựng tam giác biết 3 yếu tố 3 Dựng hình. .. minh hình học 5 Hớng dẫn về nhà : - Học thuộc định nghĩa, các tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thoi - Làm các BT còn lại trong Sgk và SBT - Đọcvà nghiên cứu trớc bài Hình vuông Giờ sau học Tuần Tiết 11 2 2 s s 12 I Mục tiêu : : hình ssvuông NS : NG : HS hiểu đợc định nghĩa hình vuông, thấy đợc hình vuông là dạng đặc biệt của hình chữ nhật, hình thoi Biết vẽ hình vuông, chứng minh tứ giác là hình. .. các Nhận xét (Sgk-107) tứ giác đã học các bài trớc N.xét - Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi ? Theo em hình vuông có những tính 2 Tính chất chất gì ? Tại sao hình vuông lại có các - Hình vuông có tất cả các tính chất của hình tính chất của hình thoi và hình chữ nhật chữ nhật và hình thoi - Gọi HS giải thích và nêu các tính chất ?1 Hai đờng chéo hình vuông ? Yêu cầu HS thảo luận nhóm... Dụng cụ vẽ hình học và làm trớc bài tập III Các hoạt động dạy học : 1 ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp 2 Kiểm tra bài cũ : HS 1: Thế nào là bài toán dựng hình ? Công dụng của compa và thớc là gì ? Nhắc lại các bài toán dựng hình cơ bản đã học Nhắc lại nội dung các phần cách dựng và chứng minh của bài toán dựng hình 3 Bài mới : - GV giới thiệu bài tập 31 Sgk ? HS đọc đề và tóm tắt bài toán ? Để... và lu ý cho HS cần nhớ kĩ các các bài toán dựng hình cơ bản đã học để áp dụng vào giải những bài toán dựng hình phức tạp hơn 5 Hớng dẫn về nhà : - Học bài, xem lại các bài tập đã chữa ở lớp - Nắm chắc các nội dung bớc dựng hình và chứng minh trong bài toán dựng hình, nắm chắc các bài toán dựng hình cơ bản - Làm các BT còn lại trong Sgk -80 và các bài tập trong SBT - Đọc và nghiên cứu trớc bài Đối xứng... một tứ giác là hình chữ nhật Biết vẽ hình chữ nhật, biết chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật Biết vận dụng các kiến thức về hình chữ nhật vào tam giác, trong tính toán, chứng minh và trong các bài toán thực tế Rèn luyện tính chính xác và cách lập luận chứng minh hình học II Chuẩn bị : GV : Máy chiếu, thớc vuông, hình chữ nhật bằng bìa HS : Dụng cụ vẽ hình III Các hoạt động dạy học : 1 ổn định... hình thoi Biết vẽ hình thoi, biết chứng minh một tứ giác là hình thoi Biết vận dụng các kiến thức về hình thoi trong tính toán, chứng minh và trong các bài toán thực tế Rèn luyện tính chính xác và cách lập luận chứng minh hình học II Chuẩn bị : GV : Máy chiếu, thớc vuông, compa, hình thoi bằng bìa HS : Dụng cụ vẽ hình III Các hoạt động dạy học : 1 ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp 2 Kiểm tra bài... hình thang - GV chốt lại bài và lu ý cho HS cần nhớ kĩ các tính chất về đờng trung bình của tam giác và của hình thang để làm bài tập 5 Hớng dẫn về nhà : - Học thuộc định nghĩa, các tính chất về đờng trung bình của tam giác và của hình thang - Làm các BT còn lại trong Sgk -80 và các bài tập trong SBT - Ôn tập lại các bài toán dựng hình cơ bản đã học ở lớp 6, lớp 7 - Đọc và nghiên cứu trớc bài Dựng hình. .. Chuẩn bị : GV : Bảng phụ, máy chiếu, thớc, com pa, thớc đo góc HS : Dụng cụ vẽ hình, ôn lại các bài toán dựng hình đã học ở lớp 6,7 III Các hoạt động dạy học : 1 ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp 2 Kiểm tra bài cũ : Gv kiểm tra dụng cụ vẽ hình của học sinh GV đặt vấn đề vào bài 3 Bài mới : - Gv giới thiệu bài toán dựng hình và các tác dụng của thớc và compa (Vừa giới thiệu Gv có thể thực hành ngay... vuông, biết vận dụng các tính chất về hình vuông trong các bài toán chứng minh, bài toán thực tế II Chuẩn bị : GV : Máy chiếu, thớc vuông, compa, hình vuông bằng bìa HS : Dụng cụ vẽ hình III Các hoạt động dạy học : 1 ổn định tổ chức : GV kiểm tra sĩ số lớp 2 Kiểm tra bài cũ : HS 1 : Phát biểu định nghĩa, tính chất của hình chữ nhật, hình thoi HS 2 : Lấy một số ví dụ về hình vuông trong thực tế Gv đặt vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học lớp 8 cả năm, Giáo án hình học lớp 8 cả năm, Giáo án hình học lớp 8 cả năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay