Khóa luận thiết kế nhà máy sản xuất enzyme amylase từ vi sinh vật asp nigerbằng phương pháp lên men bề mặt, công suất 5000 tấn năm

54 165 0
  • Loading ...
1/54 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay