PHIEU DANH GIA CING CHUC NAM 2015 HA

4 566 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:46

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ Năm 2015 Họ tên : Nguyễn Thị Hằng Chức vụ : Tài – Kế Toán Đơn vị công tác: UBND xã Binh Ân Nghạch : Cán (01.004) Hệ số lương : 2.26, kể từ ngày 09/06/2015 I TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG: Chấp hành đường lối, chủ trương Đảng; sách, pháp luật Nhà nước - Lập trường, tư tưởng vững vàng, thân gia đình chấp hành tốt chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê nin tư tưởng Hố Chí Minh - Luôn gương mẫu công việc, thân gia đình chấp hành nghiêm việc đóng khoản thu quỹ ủng hộ hàng năm vận động cấp phát động - Tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực chủ trương, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, giữ gìn bảo vệ an ninh địa phương - Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận trị, chuyên môn, nghiệp vụ lực công tác Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc: a/ Về phẩm chất trị Lập trường, tư tưởng vững vàng, thân gia đình chấp hành tốt chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê nin tư tưởng Hố Chí Minh b/ đạo đức Bản thân có thái độ trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành tốt thời gian làm việc có tinh thần tốt việc tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, giữ gìn tư cách đạo đức, thực sớm nghiêm túc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” c/ Về lối sống - Bản thân chấp hành tốt việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể vào buổi sáng chào cờ hàng tuần quan đến - Việc thực “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” thân có tinh thần cần cù, liêm nhiệm vụ phân công, nghiêm túc chấp hành kỷ luật thực thi nhiệm vụ công vụ d/ Về tác phong công tác, lề lối làm việc Bản thân chấp hành, thực tốt quy chế dân chủ sở tham gia đầy đủ họp, phong trào quan, thực nội quy quan đảm bảo thời gian làm việc quy định chấp hành ý kiến đạo cấp công việc phân công Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Bản thân hoàn thành xong khóa học nâng cao trình độ chuyên môn,luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiêm vụ phân công Tiến độ, kết thực nhiệm vụ - Được phân công Đảng Ủy, UBND xã lĩnh vực Tài – kế toán thân cố gắng đảm bảo chế độ tiền lương kịp thời, đầy đủ không để sảy tình trạng nợ đọng lương cho CBCNVC - Có tinh thần trách nhiệm công tác, tham mưu, phối hợp phận thẩm định văn ban hành văn liên quan đến công tác Tài - Do tình hình ngân sách gặp nhiều khó khăn nên đôi lúc kinh phí hoạt động hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời - Bản thân bám sát địa bàn ấp sóc, công tác kiểm tra, đôn đốc ấp sóc thu khoản thu đạt so với kế hoạch đầu năm - Luôn hoàn thành báo cáo theo thời gian quy định - Các công trình đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo giải ngân trước 31/12 năm 2015 Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ: - Bản thân có tinh thần trách nhiệm công việc, hàng tháng làm báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, xác cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp giao phó - Có tinh thần phối hợp thực nhiệm vụ, luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Có tinh thần cầu tiến, lắng nghe ý kiến đóng góp người xung quanh để khắc phục khuyết điểm thân dần hoàn thiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ Thái độ phục vụ nhân dân: - Bản thân tôn trọng, phục vụ nhân dân ân cần, hướng dẫn tận tình nhân dân cần đến mình, không hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân thực nhiệm vụ - Bản thân có lối sống lành mạnh, giản dị không xa hoa lãng phí 7 Kết hoạt động quan giao lãnh đạo, quản lý Năng lực lãnh đạo quản lý Năng lực tập hợp đoàn kết công chức, viên chức người lao động II: TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC 1.Đánh giá ưu, nhược điểm:  Ưu điểm: Bản thân chấp hành tốt nội quy quan, phấn đấu học hỏi trao dồi kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm việc thực nhiệm vụ phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ giao  Nhược điểm: Chưa mạnh dạn phát biểu đóng góp ý kiến Cá nhân tự phân loại theo kết đánh giá: hoàn thành tốt nhiệm vụ Người tự đánh giá Nguyễn Thị Hằng III Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ý kiến tập thể đơn vị nơi công tác: Nhận xét ưu, nhược điểm công chức thủ trưởng đơn vị ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kết đánh giá, phân loại công chức: Ngày …… tháng… Năm 2015 Thủ trưởng đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIEU DANH GIA CING CHUC NAM 2015 HA, PHIEU DANH GIA CING CHUC NAM 2015 HA, PHIEU DANH GIA CING CHUC NAM 2015 HA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay