giáo án lớp 1 tuần 9 vnen đầy đủ

12 163 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:31

giáo án vnensfahrẹatn bvjkrghưeKLBN M, KHFWEugfukqjcb khfwjregfioehbc dhưqufgưcksạb bsfgQUFHCKN JBCHEWFGẸKWVBCD,SX C,SDbVJKQƯGVJB LUTqgiềhcbxnfgmndgndfznfx vn fxgnfdhstr sh ẹ hdykxjnfgm ẹkBƯẸKGBVSDMNV N HJWBÀBƯMV, JKBVJS DCVBkjsvbs bdgaèuwbev TUẦN Thứ ngày 31 tháng 10 năm 2016 ĐẠO ĐỨC Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ (tiết 1) I MỤC TIÊU : - Học sinh hiểu : Đối với anh chị cần lễ phép , đ/v em nhỏ cần nhượng nhịn u q anh chị em gia đình.Có anh chị em hồ thuận , cha mẹ vui lòng - Học sinh biết cư xử lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ gia đình Biết phân biệt hành vi, việc làm phù hợp lễ phép với anh chị, nhường nhị em nhỏ - Vì cần lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ - Kĩ giao tiếp, ứng xử với anh chị em gia đình - Kĩ định giải vấn đề để thể lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Vở BTĐĐ - Đồ dùng để chơi đóng vai Các truyện, ca dao, tục ngữ, hát chủ đề học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ Khởi động: Hát 2/ Hoạt động bản: - Cho học sinh quan sát tranh Hs trao đổi với nội dung tranh Từng em trình bày nhận xét * Giáo viên kết luận : Lớp nhận xét bổ sung ý kiến T1 : Anh cho em cam , em nói cảm ơn Anh quan tâm đến em , em lễ phép Hs quan sát tranh , lắng nghe T2: Hai chị em chơi đồ hàng Chị giúp em mặc áo cho búp bê Hai chị em chơi với hồ thuận , chị biết giúp đỡ em chơi - Anh chị em gia đình sống với - Phải u thương hòa thuận , giúp phải ? đỡ lẫn 3/ Hoạt động thực hành: - Hướng dẫn quan sát BT2 Hs quan sát nêu nội dung tranh : + T1 : Bạn Lan chơi với em cho q + T2 : Bạn Hùng có tơ đồ chơi , em bé nhìn thấy đòi mượn chơi Giáo viên hỏi : + Nếu em Lan , em chia q nào? - Cho em phần nhiều Học sinh nêu ý kiến : + Nếu em Hùng , em làm tình + Cho em mượn ? + Khơng cho em mượn + Cho em mượn dặn dò em phải giữ gìn đồ chơi cẩn thận - Hs thảo luận nêu ý kiến chọn - Cho học sinh phân tích tình cách xử lý tốt chọn cách xử lý tối ưu * Kết luận : Anh chị em gia đình phải ln sống hồ thuận , thương u nhường nhịn , có cha mẹ vui lòng , gia đình n ấm , hạnh phúc 4/ Hoạt động ứng dụng Thực hành điều học nhà: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ TỐN Luyện tập I MỤC TIÊU: - Biết phép cộng với số - Thuộc bảng biết cộng phạm vi số học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: bảng phụ, mơ hình, phiếu tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên 1/ Khởi động: - Nhắc nhở tư học tập HS 2/ Hoạt động thực hành: Hoạt động 1: - Biết phép cộng với số * Bài / 52: Tính - Treo bảng phụ có u cầu tập, gọi HS làm GV theo dõi, nhận xét, sửa chữa kịp thời Hoạt động học sinh - Cả lớp lắng nghe - Cả lớp quan sát, lắng nghe , em nêu miệng kết quả: 0+1=1 0+2=2 0+3=3 0+4=4 1+1=2 1+2=3 1+3=4 1+4=5 2+1=3 2+2=4 2+3=5 3+1=4 3+2=5 4+1=5 - Cả lớp học thuộc lòng theo hướng dẫn GV - Dùng phương pháp xóa dần để giúp HS học thuộc lòng bảng cộng phạm vi Hoạt động : - Thuộc bảng biết cộng - Từng cá nhân làm bảng con, em làm phạm vi số học bảng lớp * Bài / 52: Tính - Chép cột gồm lên bảng, giảng cho HS hiểu cách làm, u cầu HS làm bàitheo dõi, giúp đỡ HS yếu - Cho HS nhận xét kết - Cá nhân trả lời, HS lắng nghe để nắm được: Trong phép tính cộng, đổi chỗ số hạng kết khơng thay đổi - HS học thuộc lòng theo hướng dẫn: 1+2=3 1+3=4 1+4=5 0+5 =5 - u cầu HS đọc lại hồn chỉnh 2+1=3 3+1=4 4+1=5 5+0 Hoạt động 3: Rèn tính cộng so sánh = số - HS quan sát * Bài / 52: >, < =? + …… + …… 4 + …… + …… + 2 + …… + + …… + Bài 4/ Xếp hình sau nêu tên hình ( theo mẫu ) ************************* Thứ ngày 04 tháng 11 năm 2016 TỐN Phép trừ phạm vi I MỤC TIÊU: - Biết làm tính trừ phạm vi 10 - Biết mối quan hệ phép tính cộng phép tính trừ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Tranh, mơ hình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/ Khởi động: Hát 2/ Hoạt động bản: Giới thiệu khái niệm ban đầu phép trừ * Hướng dẫn HS học phép trừ - = - Giới thiệu tranh SGK / 54 cho HS quan - Cả lớp quan sát, lắng nghe Cá nhân sát , u cầu em tự nêu tốn nêu: Lúc đầu có ong đậu - u cầu HS tự trả lời câu hỏi tốn bơng hoa, ong bay Hỏi lại ong ? - Cá nhân nêu: Lúc đầu có hai ong đậu, ong bay đi, lại ong - Nhắc lại nói: ong bớt ( bay ) - Cả lớp lắng nghe ong, ong - Chỉ vào mơ hình nêu: bớt - Cả lớp quan sát, lắng nghe - Cho HS nhắc lại - Cả lớp, cá nhân nhắc lại: bớt - Biểu diễn phép tính trừ: - = Cho - Cả lớp quan sát Cá nhân, lớp đọc: HS đọc 2–1=1 - HS lắng nghe, vài cá nhân trả lời: … - Hỏi lại: - = ? * Tiến hành tương tự với phép tính: - Cá nhân; lớp lắng nghe, làm theo - = 2; - = GV - Dùng phương pháp xóa dần để HS thuộc - Cả lớp học thuộc lòng theo hướng dẫn bảng trừ phạm vi GV * Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu mối - Cả lớp lắng nghe, cá nhân trả lời: quan hệ cộng trừ chấm tròn thêm chấm tròn thành - Đưa mơ mơ hình cuối chấm tròn: + = 3; chấm tròn thêm SGK trang 54, hỏi để HS biết mối quan hệ chấm tròn thành chấm tròn:1 + = cộng trừ 3; chấm tròn bớt chấm tròn chấm tròn: – = 2; chấm tròn bớt chấm tròn chấm tròn: – = 3/ Hoạt động thực hành: * Bài tập SGK/ 54: Tính - Từng HS quan sát, lắng nghe, em Tổ chức trò chơi Bắn tên làm bảng lớp, lớp làm bảng * Bài tập SGK/ 54: Tính - Cả lớp quan sát, lắng nghe, cặp - Hướng dẫn cho HS làm bài, nhắc em HS trao đổi, cá nhân nêu Chẳng hạn: trình bày đẹp Có chim đậu cành, * Bài tập SGK/ 54: Nối phép tính thích hợp chim bay Hỏi lại chim ? - Giới thiệu mơ SGK / 54, hướng - em viết bảng lớp, lớp viết bảng dẫn HS nêu tốn con: - Hướng dẫn HS viết phép tính thích hợp với 3–2=1 11 tốn nêu 4/ Hoạt động ứng dụng: - Ồn lại số từ đến 10 với người thân - HS lắng nghe SINH HOẠT LỚP I.MỤC TIÊU: - HS nắm ưu khuyết điểm cá nhân, tổ tuần trước - HS nắm phương hướng hoạt động tuần tới II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Chuẩn bị sơ kết tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: Nhận xét, đánh giá cơng tác tuần vừa qua : Ưu điểm: * Đạo đức: Trong tuần ngoan, đồn kết với bạn lớp, trường Lễ phép chào hỏi thầy người * Học tập :Đi học tương đối - Nhiều bạn có ý thức học tập: - Chăm học , ý nghe giảng, sơi nổi: - Một số bạn có đủ đồ dùng , sách * Nề nếp :Đã bước đầu vào nề nếp * Các hoạt động : Nhược điểm:- Một số bạn chưa có đủ đồ dùng học tập: - Đi học muộn, hay nghỉ học - Trong lớp chưa ý nghe giảng , chưa chăm học: - Nhiều bạn chưa tự giác vệ sinh - Tham gia hoạt động chưa nhanh nhẹn: Phương hướng tuần tới: - Duy trì nề nếp, chăm ngoan , học giỏi - Thực tốt Năm điều Bác Hồ dạy - Tiếp tục giữ gìn vệ sinh trường, lớp, cá nhân – đẹp, khơng ăn q vặt khơng vứt rác bừa bãi; khơng đánh nhau, nói tục, chửi thề, … Gọi bạn xưng tên - Tiếp tục thực phong trào Giữ sạch, rèn chữ đẹp - Những HS chậm, học yếu cần phải cố gắng nhiều Cần chăm tự học nhà - Tiếp tục thực học chun cần, mang đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập theo Thời khố biểu Lâm Hố, ngày 28 tháng 10 năm 2016 Tổ trưởng kí duyệt Lê Văn Quảng 12 [...]... toán bông hoa, 1 con ong bay đi Hỏi còn lại mấy con ong ? - Cá nhân nêu: Lúc đầu có hai con ong đậu, 1 con ong bay đi, còn lại 1 con ong - Nhắc lại và nói: 2 con ong bớt ( bay đi ) 1 - Cả lớp lắng nghe con ong, còn 1 con ong - Chỉ vào mô hình nêu: 2 bớt 1 còn 1 - Cả lớp quan sát, lắng nghe - Cho HS nhắc lại - Cả lớp, cá nhân nhắc lại: 2 bớt 1 còn 1 - Biểu diễn bằng phép tính trừ: 2 - 1 = 1 Cho - Cả lớp. .. thích hợp với 3–2 =1 11 bài toán đã nêu ra 4/ Hoạt động ứng dụng: - Ồn lại các số từ 0 đến 10 với người thân - HS lắng nghe SINH HOẠT LỚP I.MỤC TIÊU: - HS nắm được ưu khuyết điểm của cá nhân, tổ trong tuần trước - HS nắm được phương hướng hoạt động của tuần tới II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Chuẩn bị bản sơ kết tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 1 Nhận xét, đánh giá công tác tuần vừa qua : Ưu điểm:... thêm 1 chấm tròn thành 3 - Đưa ra mô hình như mô hình cuối trong chấm tròn: 2 + 1 = 3; 1 chấm tròn thêm SGK trang 54, hỏi để HS biết mối quan hệ 2 chấm tròn thành 3 chấm tròn :1 + 2 = giữa cộng và trừ 3; 3 chấm tròn bớt 1 chấm tròn còn 2 chấm tròn: 3 – 1 = 2; 3 chấm tròn bớt 2 chấm tròn còn 1 chấm tròn: 3 – 2 = 1 3/ Hoạt động thực hành: * Bài tập 1 SGK/ 54: Tính - Từng HS quan sát, lắng nghe, 1 em Tổ... Cho - Cả lớp quan sát Cá nhân, lớp đọc: HS đọc 2 1= 1 - HS lắng nghe, vài cá nhân trả lời: … - Hỏi lại: 2 - 1 = ? còn 1 * Tiến hành tương tự với 2 phép tính: - Cá nhân; cả lớp lắng nghe, làm theo 3 - 1 = 2; 3 - 2 = 1 GV - Dùng phương pháp xóa dần để HS thuộc - Cả lớp học thuộc lòng theo hướng dẫn bảng trừ trong phạm vi 3 của GV * Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối - Cả lớp lắng nghe, cá nhân trả lời:... bảng lớp, cả lớp làm bảng con * Bài tập 2 SGK/ 54: Tính - Cả lớp quan sát, lắng nghe, từng cặp - Hướng dẫn cho HS làm bài, nhắc các em HS trao đổi, cá nhân nêu Chẳng hạn: trình bày đẹp Có 3 con chim đậu trên cành, 2 con * Bài tập 3 SGK/ 54: Nối phép tính thích hợp chim bay đi Hỏi còn lại mấy con chim ? - Giới thiệu mô hình như SGK / 54, hướng - 1 em viết bảng lớp, cả lớp viết bảng dẫn HS nêu bài toán... phép tính trừ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Tranh, mô hình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Khởi động: Hát 2/ Hoạt động cơ bản: Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ * Hướng dẫn HS học phép trừ 2 - 1 = 1 - Giới thiệu tranh như SGK / 54 cho HS quan - Cả lớp quan sát, lắng nghe Cá nhân sát , yêu cầu các em tự nêu bài toán nêu: Lúc đầu có 2 con ong đậu trên... rèn chữ đẹp - Những HS chậm, học yếu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa Cần chăm tự học hơn khi ở nhà - Tiếp tục thực hiện đi học chuyên cần, mang đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập theo Thời khoá biểu Lâm Hoá, ngày 28 tháng 10 năm 2 016 Tổ trưởng kí duyệt Lê Văn Quảng 12 ... Đi học muộn, hay nghỉ học - Trong lớp chưa chú ý nghe giảng , chưa chăm học: - Nhiều bạn chưa tự giác vệ sinh - Tham gia các hoạt động chưa nhanh nhẹn: 3 Phương hướng tuần tới: - Duy trì các nề nếp, chăm ngoan , học giỏi - Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy - Tiếp tục giữ gìn vệ sinh trường, lớp, cá nhân sạch – đẹp, không ăn quà vặt và không vứt rác bừa bãi; không đánh nhau, nói tục, chửi thề, … Gọi... Đạo đức: Trong tuần các con đều ngoan, đoàn kết với bạn trong lớp, trong trường Lễ phép chào hỏi thầy cô và mọi người * Học tập :Đi học tương đối đều và đúng giờ - Nhiều bạn có ý thức trong học tập: - Chăm học , chú ý nghe giảng, sôi nổi: - Một số bạn đã có đủ đồ dùng , sách vở * Nề nếp :Đã bước đầu đi vào nề nếp * Các hoạt động : Nhược điểm:- Một số bạn còn chưa có đủ đồ dùng học
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 1 tuần 9 vnen đầy đủ, giáo án lớp 1 tuần 9 vnen đầy đủ, giáo án lớp 1 tuần 9 vnen đầy đủ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay