GeneXpert training SOP feb 2012

20 212 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:28

phương pháp chuẩn đoán, phát hiện vi khuẩn lao đa kháng thuốc hiện đại, nhanh và tiện lợi kỹ thuật gene xpert. Là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất tại các bệnh viện trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Nhanh, tiện lợi và cho kết quả chính xác,giúp các bệnh nhân sớm phát hiện bệnh và có phương pháp điều trị hiệu quả, để chống lây lan bệnh ra cộng đồng. QUY TRÌNH CHUẨN ĐOÁN NHANH VI KHUẨN LAO VÀ ĐỘT BIẾN KHÁNG RIFAMPICIN TRÊN GENEXPERT MTB/RIF TS NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG Khoa Vi Sinh, Bệnh viện Phổi Trung Ương Giới thiệu Bệnh phẩm  Thực xét nghiệm Xpert MTB/RIF chủ yếu với bệnh phẩm đờm Các loại bệnh phẩm khác áp dụng nghiên cứu đánh giá  Bệnh phẩm chứa tuýp vô trùng 50ml, vặn chặt nắp có ghi đầy đủ thông tin  Bệnh phẩm đờm tích tối thiểu 1ml, tối đa 3ml có chất nhầy mủ, không lẫn dị vật (máu, mảnh vụn thức ăn, đất, ) Thành phần KIT Xử lí Bệnh phẩm Bệnh phẩm Đờm Đệm RS: Đờm = 2:1 Bệnh phẩm sau ly tâm Đệm RS: Cặn = 3:1 Tổng thời gian xử lý bệnh phẩm: 15 phút Bệnh phẩm & Xpert Cartridge Không hút lượng mẫu 2ml Cartridge tra mẫu phải đưa vào máy vòng 30 phút An toàn Sinh Học CHÚ Ý 1: Bệnh phẩm Bệnh phẩm chưa xử lý: @ 4°C khoảng 10 ngày @ 35°C ngày Bệnh phẩm xử lý đệm RS @ 2-8°C vòng 8h CHÚ Ý 2: Cartridge KHÔNG ĐƯỢC  Sử dụng Cartridge mở gói 30 phút  Chạm vào phía sau Cartridge, phần ống PCR; Đánh rơi, đánh đổ cartridge tra mẫu  Lưu giữ Cartridge tra mẫu vào tủ lạnh; Dùng lại Cartridge Phần mềm GeneXpert Vận hành hệ thống GeneXpert Khi quét mã cartridge, điều chỉnh dấu X vào khu vực mã, giữ nghe thấy tiếng bíp Vận hành hệ thống GeneXpert Bên Cartridge Kết Có vi khuẩn lao kháng Rifampicin Kết Có vi khuẩn lao nhạy cảm với Rifampicin Kết Không có vi khuẩn lao Kết Có vi khuẩn lao không xác định kháng Rifampicin ERROR MTB-NO RESULT MTB INVALID Kết NRL  Tổng số: 17 (LĐK, Lao HIV, XQP nghi lao) Không có vi khuẩn lao: Có vi khuẩn lao nhạy cảm Rif: Có vi khuẩn lao kháng Rif: Lỗi:    Chất lượng bệnh phẩm đờm Soi MGIT HAIN PCR Bảo dưỡng thiết bị NaClO 10% Cồn 70% Giấy thấm Tăm XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN [...]...Vận hành hệ thống GeneXpert Khi quét mã trên cartridge, điều chỉnh dấu X vào giữa khu vực mã, giữ cho đến khi nghe thấy tiếng bíp Vận hành hệ thống GeneXpert Bên trong Cartridge Kết quả Có vi khuẩn lao và kháng Rifampicin Kết quả Có vi khuẩn lao và nhạy cảm với Rifampicin Kết quả Không
- Xem thêm -

Xem thêm: GeneXpert training SOP feb 2012, GeneXpert training SOP feb 2012, GeneXpert training SOP feb 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay