Tiểu thuyết Vùng Sâu của Tô Nhuận Vỹ từ góc nhìn diễn ngôn

104 398 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:05

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THANH HUYỀN TIỂU THUYẾT VÙNG SÂU CỦA TÔ NHUẬN VỸ TỪ GÓC NHÌN DIỄN NGÔN LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM HÀ NỘI – 2013 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Quan niệm trước xem văn học nghệ thuật ngôn từ, xem ngôn từ yếu tố quan trọng tạo nên đặc trưng riêng văn học với loại hình nghệ thuật khác Cách tiếp cận tập trung ý vào đặc trưng văn học, vào tính thẩm mĩ văn học, mà thường đối lập văn học với ý thức hệ xã hội Lí thuyết diễn ngôn xem văn học diễn ngôn quy tắc mang tính chất ý thức hệ thời đại qui định Nghiên cứu diễn ngôn tiểu thuyết hướng nghiên cứu mới, hướng tiếp cận khác Nó không tập trung nghiên cứu tiểu thuyết theo hướng xem xét phản ánh gì, việc phản ánh có chân thực hay không mà chủ yếu vào nghiên cứu tác phẩm phương diện tư tưởng, giới quan; nghiên cứu cách nhà văn kiến tạo nên giới phương thức nghệ thuật 1.2 Khi đặt vấn đề nghiên cứu tiểu thuyết Vùng sâu Tô Nhuận Vỹ từ góc nhìn diễn ngôn tức ta không nghiên cứu ngôn từ mà chủ yếu nghiên cứu quy tắc tư tưởng xã hội chi phối sáng tác nhà văn Ngôn ngữ không công cụ phản ánh mà nội dung, kiến tạo nội dung Bởi thực tiễn diễn ngôn “nói” không phụ thuộc vào ngữ học mà phụ thuộc vào hệ thống tri thức hợp thức tính quyền lực tri thức Văn học giai đoạn lịch sử kiến tạo theo hệ tri thức định Như vậy, nói, cách nghiên cứu diễn ngôn mà sử dụng hướng nghiên cứu dù không mâu thuẫn, không đối chọi không bác bỏ cách nghiên cứu trước Cách nghiên cứu cho phép xem xét văn học bình diện Đây kiểu nghiên cứu liên ngành, cho thấy mối quan hệ khăng khít văn học tư tưởng; văn học văn hóa, tính xã hội tính thẩm mĩ Đây thực hướng có nhiều triển vọng, mở phát triển lịch sử văn hoá tư tưởng Bởi lẽ việc nghiên cứu văn học sản phẩm ngôn từ tuý cần thiết ngày nay, phát triển mạnh mẽ xã hội học văn học cho ta thấy khó giải vấn đề văn học túy dựa yếu tố nội văn mà cần phải đặt văn học bối cảnh rộng lớn vấn đề văn hóa xã hội 1.3 Tô Nhuận Vỹ nhà văn tặng giải thưởng Nhà nước Văn học nghệ thuật cho tiểu thuyết Dòng sông phẳng lặng Ngoại ô Ông người sông Hương xứ Huế, giàu vốn sống trải nghiệm nghề báo, nghiệp văn Sau hành trình 45 năm cầm bút chiến tranh hòa bình, Tô Nhuận Vỹ để lại nhiều tác phẩm thu hút ý người đọc: Người sông Hương (Truyện ngắn 1970), Em bé làng Đạo (Truyện ngắn 1970), Làng thức (Truyện ngắn 1973), Dòng sông phẳng lặng (Tiểu thuyết 1973 - 1982), Ngoại ô (Tiểu thuyết 1983), Phía chân trời (Tiểu thuyết 1988) Sau 20 năm, nhà văn trình làng tiểu thuyết Vùng sâu chủ yếu viết vấn đề hậu chiến Tiểu thuyết Vùng sâu hoàn thành vào tháng 10/2010 giải thưởng Quỹ Phùng Quán với ghi nhận “Hấp dẫn sâu sắc, phản ánh trung thực nỗi đau nhân tâm thời hậu chiến Huế” Tuy nhiên, tác phẩm mới, chưa công bố rộng rãi công trình nghiên cứu tác phẩm chưa có Chúng chọn đề tài nghiên cứu: Tiểu thuyết Vùng sâu Tô Nhuận Vỹ - từ góc nhìn diễn ngôn công trình nghiên cứu tác phẩm Lịch sử vấn đề Về nghiên cứu diễn ngôn Việt Nam Thuật ngữ diễn ngôn không xuất Việt Nam năm gần Đã có nhiều công trình nghiên cứu diễn ngôn, có sách dịch giáo trình biên soạn như: Dẫn nhập phân tích diễn ngôn David Nunam [40]; Phân tích diễn ngôn Gallian Brown George Yule [8]; Giao tiếp, diễn ngôn cấu tạo văn Diệp Quang Ban [6]; Đỗ Hữu Châu với Đại cương ngôn ngữ học [10]; Phân tích diễn ngôn – số vấn đề lý luận phương pháp [21] Nguyễn Hòa Tuy nhiên, công trình đặt diễn ngôn bối cảnh lý thuyết trước hậu cấu trúc, tiếp cận diễn ngôn góc độ dụng học, trọng phân tích ngôn ngữ, cắt nghĩa lời nói Một số nghiên cứu cụ thể Khía cạnh văn hóa ngôn ngữ [22] hay Nghiên cứu diễn ngôn trị - xã hội (trên tư liệu tiếng Anh tiếng Việt đại) [22] Nguyễn Hòa, hay Tìm hiểu phân tích diễn ngôn phê bình [5] Diệp Quang Ban Những công trình không giúp làm rõ khái niệm diễn ngôn văn học mà mở hướng tiếp cận diễn ngôn văn học cụ thể ngôn ngữ học phong cách học Lý thuyết diễn ngôn Foucault đời tạo nên dấu ấn đặc biệt khoa học lý luận, đồng thời thu hút quan tâm lớn nhiều nhà nghiên cứu khắp giới Ở Việt Nam, chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ quan niệm diễn ngôn Foucault xuất bản, song có không công trình nghiên cứu bàn diễn ngôn có ý nghĩa quan trọng lý luận Đáng ý Diễn ngôn [32] Sara Mills (Trần Văn Toàn, Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Lương Thị Hiền, Đinh Minh Hằng dịch) Cuốn sách đưa phân tích cụ thể cho thấy phát triển quan niệm Foucault diễn ngôn, đồng thời rõ việc sử dụng ngôn ngữ hình thức mã hóa tri thức quyền lực Theo đó, sách đưa phân tích quan trọng dựa việc áp dụng lý thuyết diễn ngôn Foucault vào phân tích xã hội học, nữ quyền luận, thuộc địa hậu thuộc địa Ngoài ra, không nhắc đến công trình dịch nghiên cứu quan trọng Văn học hình thức diễn ngôn - dịch giới thiệu khái niệm [35] Ba cách tiếp cận diễn ngôn [33] Nguyễn Thị Ngọc Minh; Michel Foucault nghiên cứu lịch sử Nguyễn Quốc Anh [1]; Foucault diễn ngôn [14] Mô hình phát triển kiến thức theo Michel Foucault [13] Cao Việt Dũng Tuy chưa có giáo trình thức trình bày thống cụ thể lý thuyết diễn ngôn (theo Foucault), song tiền đề thực gợi mở đáng quý Đã có nhiều công trình khoa học bắt đầu đưa lý thuyết diễn ngôn ứng dụng nghiên cứu đối tượng văn cụ thể, kể đến: Về văn xuôi tính dục văn xuôi Việt Nam (từ đầu kỷ XX đến 1945) [50] Trần Văn Toàn; Nguyễn Thị Ngọc Minh với Diễn ngôn xứ thuộc địa tác phẩm “Người tình” Marguerite Duras [34]; Diễn ngôn lịch sử văn hóa tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh [27] Nguyễn thị Diệu Linh; Ngô Thị Thanh với Diễn ngôn tính dục “The diary of Shinjuku thief” Nagisa Oshima [43]; Diễn ngôn truyện ngắn kỳ ảo đầu kỷ [20] Phạm Thị Minh Hòa; Diễn ngôn giới “Người tình” Marguerite Duras [56] Trần Thị Hoàng Yến, Đặc biệt, với nghiên cứu sâu sắc dẫn nhập lý thuyết, hai công trình Diễn ngôn thơ Việt Nam giai đoạn 1986 - 1991 [24] Trần Thiện Khanh Thơ Trần Dần – nhìn từ lý thuyết diễn ngôn M Foucault [19] Đinh Minh Hằng hướng dẫn quan trọng cho đề tài Về tiểu thuyết Vùng sâu tác giả Tô nhuận Vỹ: Nhà văn Tô Nhuận Vỹ tên thật Tô Thế Quảng, sinh ngày 25 - 8- 1941 Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Sau học trường học sinh miền Nam, ông vào Đại học Sư phạm Hà Nội, vào chiến trường Trị Thiên Huế Sau chiến tranh ông Tổng thư kí hội văn nghệ Bình Trị Thiên, Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương Hiện giám đốc Sở Ngoại Vụ Thừa Thiên Huế Tiểu thuyết Vùng sâu đời sau thời gian dài ấp ủ thai nghén Nhà văn Tô Nhuận Vỹ “bật mí” rằng, tiểu thuyết “Mưa rơi cầu”, ông bỏ dở làm lại nhân vật mà ông đề cập có thực tế sống sâu sắc hơn, cần phải có trang viết xứng tầm Tiểu thuyết Vùng sâu có chủ đề, luận đề quan trọng, đề cập đến vô ơn người có công Dù chiến tranh lùi xa gần 40 năm vấn đề nhức nhối Do tác phẩm mới, chưa công bố rộng rãi nên viết nghiên cứu, phê bình tác phẩm chưa nhiều Mục đích nghiên cứu Với đề tài nghiên cứu: Tiểu thuyết Vùng sâu Tô Nhuận Vỹ - từ góc nhìn diễn ngôn nhằm mục đích: Nghiên cứu lý thuyết diễn ngôn để làm điểm tựa tìm hiểu diễn ngôn tiểu thuyết Vùng Sâu Tô Nhuận Vỹ Từ tiểu thuyết Vùng Sâu luận văn sâu tìm hiểu hai khuynh hướng đặc trưng diễn ngôn tục diễn ngôn chấn thương Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn trước hết lí thuyết diễn ngôn Chúng tham vọng chiếm lĩnh tất kiến giải diễn ngôn mà vào tìm hiểu số quan niệm tiêu biểu để xây dựng khái niệm diễn ngôn làm điểm tựa cho trình nghiên cứu Khi tiếp cận tiểu thuyết Vùng sâu Tô Nhuận Vỹ từ diễn ngôn, ý định bao quát toàn thực thể mà chủ yếu tập trung vào hai khuynh hướng diễn ngôn mà luận văn nghiên cứu Diễn ngôn tục Diễn ngôn chấn thương Phƣơng pháp nghiên cứu Khi thực đề tài, chủ trương phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau: Phương pháp hệ thống: Hệ thống lại quan điểm, luận điểm, hay vấn đề đặt công trình nghiên cứu diễn ngôn Phương pháp liên ngành: Diễn ngôn có liên quan đến nhiều lĩnh vực trị, xã hội, văn hóa, Vì vậy, thực đề tài này, sử dụng phương pháp liên ngành để có nhìn bao quát vấn đề Phương pháp xã hội học: Vùng sâu đề cập đến nhiều vấn đề mà xã hội học quan tâm, soi chiếu tác phẩm nhìn xã hội học để việc nghiên cứu trọn vẹn Ngoài sử dụng thao tác so sánh, thống kê, phân tích tổng hợp để rút luận điểm đặc trưng khái quát cho vấn đề Dự kiến đóng góp luận văn Luận văn công trình nghiên cứu tác phẩm Vùng sâu góc nhìn diễn ngôn Khi nghiên cứu đề tài này, hy vọng đóng góp nhỏ vào việc ứng dụng lý thuyết việc phân tích tìm hiểu diễn ngôn cụ thể Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tham khảo, Nội dung luận văn bao gồm ba chương: Chương 1: Khái quát diễn ngôn trường tri thức chi phối diễn ngôn tiểu thuyết Vùng sâu Chương 2: Diễn ngôn tục tiểu thuyết Vùng sâu Chương 3: Diễn ngôn chấn thương tiểu thuyết Vùng sâu PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ DIỄN NGÔN VÀ TRƢỜNG TRI THỨC CHI PHỐI DIỄN NGÔN TRONG TIỂU THUYẾT VÙNG SÂU 1.1 Khái quát diễn ngôn Thời gian gần đây, khái niệm diễn ngôn sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực có lĩnh vực nghiên cứu văn học, song nội hàm chưa làm sáng tỏ Nhiều nhà khoa học xác nhận khái niệm bỏ ngỏ, người nghiên cứu sử dụng theo cách biểu riêng mình, người đọc phải dựa vào ngữ cảnh để hiểu cách dùng trường hợp cụ thể Vì thế, việc tìm cách xác định đòi hỏi thiết khoa học Theo khảo chứng Manfred Frank, diễn ngôn (discourse) bắt nguồn từ tiếng La Tinh “discoursus”, mà từ có gốc động từ “discoursere” có nghĩa tán chơi, nói huyên thuyên Như vậy, diễn ngôn lối nói, cách nói, lượt nói có độ dài không xác định, triển khai không bị hạn định, chủ ý nghiêm ngặt Trong tiếng Pháp, “diễn ngôn” gần với tán gẫu, nói chuyện phiếm, kể chuyện, cao đàm khoát luận Theo http://www.wikipedia.org, diễn ngôn hiểu “sự giao tiếp tranh luận ngôn ngữ nói hay viết Diễn ngôn gọi tên khác hội thoại, tranh luận hay chuỗi lời nói” Còn theo Collins Concise English dictionary (1988) diễn ngôn hiểu với hàm nghĩa sau: “Thứ giao tiếp lời, nói chuyện hội thoại Thứ hai triển khai vấn đề cách nói viết theo trật tự Thứ ba, nhà ngôn ngữ học thường sử dụng thuật ngữ diễn ngôn để đơn vị văn - đơn vị ngôn ngữ lớn câu” [Dẫn theo Sara Mills/32,1] Trên diễn đàn http://www.ldoceonline.com, Longman đưa định nghĩa diễn ngôn sở ba nét nghĩa: “Thứ phát biểu đoạn viết quan trọng vấn đề cụ thể Thứ hai trò chuyện thảo luận quan trọng người Thứ ba ngôn ngữ sử dụng kiểu loại đặc biệt văn nói văn viết” Tác giả The Routledge dictionany of literary terms khẳng định rằng: “Cho đến nửa sau kỷ 20, thuật ngữ “diễn ngôn” mang ý nghĩa trình bày vấn đề cụ thể cách nói hay viết theo trật tự trước sau” Các ý nghĩa khác xa nhau, xung đột, mâu thuẫn nhau, chưa có nội hàm thuật ngữ khoa học xác định 1.1.1 Một số hướng tiếp cận diễn ngôn Theo tài liệu nghiên cứu Ba hướng tiếp cận định nghĩa diễn ngôn [33] Nguyễn Thị Ngọc Minh – tác giả nghiên cứu giới thiệu lí thuyết diễn ngôn vào Việt Nam: “Con đường thông minh tiếp cận thuật ngữ đặt vào bối cảnh, nét nghĩa khai triển sáng tạo thêm.” Theo đó, tác giả khái quát đưa ba hướng tiếp cận định nghĩa, xin lược trích lại sau: 1.1.1.1 Hướng tiếp cận ngôn ngữ học Nền tảng hướng tiếp cận ngôn ngữ học diễn ngôn luận điểm F.de Sausure Giáo trình ngôn ngữ học đại cương Sự đời giáo trình đánh dấu bước ngoặt nghiên cứu ngôn ngữ: chuyển từ nghiên cứu biến đổi ngôn ngữ qua hệ sang nghiên cứu chất ngôn ngữ hệ thống tĩnh tại, khép kín Trong công trình này, Saussure phân biệt ngôn ngữ lời nói Ngôn ngữ hệ thống, kết cấu tinh thần trừu tượng, khái quát lời nói vận dụng ngôn ngữ hoàn cảnh cụ thể, cá nhân cụ thể Ngôn ngữ thể xã hội, thuộc cộng đồng lời nói thuộc cá nhân Ngôn ngữ cấu trúc tiên nghiệm bất biến lời nói bình diện sinh 10 thành Ông đối tượng nghiên cứu ngôn ngữ học ngôn ngữ, sản phẩm xã hội kết đọng lại óc người lời nói Sự đối lập lời nói/ ngôn ngữ quan điểm Saussure làm tảng cho phân biệt discourse (diễn ngôn) text (văn bản) Văn (text) cấu trúc ngôn ngữ mang tính chất tĩnh, diễn ngôn (discourse) cấu trúc lời nói mang tính động Trên sở đối lập này, vào năm 1960, ngôn ngữ học rẽ sang hai hướng: hướng sâu nghiên cứu cấu trúc nội văn hệ thống chỉnh thể, khép kín biệt lập hướng lại, chuyên nghiên cứu cấu trúc diễn ngôn mối quan hệ với ngữ cảnh phát ngôn, nhân vật phát ngôn Cả hai khuynh hướng hình thành bối cảnh phát triển cực thịnh chủ nghĩa cấu trúc, chúng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ trào lưu lí thuyết Tuy nhiên, công trình nghiên cứu thuộc hai khuynh hướng này, lúc diễn ngôn văn phân biệt cách rạch ròi Cũng thời kì này, ngôn ngữ học Saussure chủ nghĩa cấu trúc Bloomfield phát triển đến giai đoạn cực thịnh, người ta bắt đầu cảm thấy chật chội hạn hẹp ngôn ngữ học lấy câu làm đơn vị lớn đề xuất nghiên cứu đơn vị ngôn ngữ lớn câu Từ đây, nghiên cứu văn trở thành khuynh hướng nghiên cứu rầm rộ Văn coi nối dài câu người ta dùng công cụ phân tích cấu trúc câu để phân tích văn Trong Nhập môn nghiên cứu cấu trúc truyện kể, Roland Barthes có tham vọng khái quát đa dạng, muôn hình vạn trạng thể loại tự văn hóa, lớp người, nhóm xã hội vào số mô hình định Giống Saussure trước tượng nhiều dạng hoạt động lời nói, ông nguyên tắc để phân loại sở để mô tả chúng “hệ thống ẩn đơn vị sở quy tắc liên kết chúng lại” Năm 1968, Ngữ pháp kể 90 3.2.3 Chủ thể diễn ngôn chuyển dần từ vị người - chủ nhân lịch sử sang vị người - nạn nhân nhỏ bé, thua thiệt Trong tiểu thuyết 1945 - 1975 Vỡ bờ (Nguyễn Đình Thi), Xung kích (Nguyễn Khải), Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu) , chủ thể diễn ngôn thường xem lập trường điểm tựa có giá trị đánh giá, lí giải đời sống Anh ta đại diện cho tiếng nói thống quan phương tư tưởng quốc gia, tự ý thức “cán tuyên huấn, cán truyền đạt đường lối chính sách hình tượng văn học sinh động” [9, tr.120] Tư họ tư người chiến thắng: “Hai cánh tay bay lên” (Tố Hữu), tiếng nói họ tiếng nói chủ nhân lịch sử, tiếng nói phán truyền từ “đỉnh cao muôn trượng”, nhiệm vụ họ gieo mầm chân lí, hướng đạo cho bạn đọc Ngược lại đọc tiểu thuyết Vùng sâu, ta nhận thấy, chủ thể diễn ngôn không kể với thái độ tự tin trước nữa, nhà văn Tô Nhuận Vỹ nhìn nhận đánh giá việc dựa kinh nghiệm cộng đồng mà dựa kinh nhiệm cá nhân, nói tiếng nói cá nhân Tiếng nói nhà văn không đơn tiếng nói tự tin vang vọng người chiến thắng, chủ nhân lịch sử mà tiếng nói đầy tủi hờn, uất nghẹn người nhỏ bé, thua thiệt, người bị chấn thương, phải chịu bao nỗi đau, bao nỗi oan khuất khứ Chính đứng vị trí nạn nhân nhỏ bé, thua thiệt, người bị chấn thương nên chủ thể diễn ngôn tiểu thuyết Vùng sâu nói lên mặt trái, điều khuất lấp mà từ trước tới ta chạm tới Chủ thể diễn ngôn viết “đối thoại” chí “gây hấn” với kinh nghiệm sống cộng đồng phải “lật ngược tất giáo điều”, cách nhìn quen thuộc khứ 91 Trong tiểu thuyết viết nhân vật bị chấn thương áp chế cộng đồng ấu trĩ lịch sử, chủ thể diễn ngôn đứng vị trí người bị chấn thương để nói lên cách sâu sắc, thấm thía thức tỉnh, ân hận, nuối tiếc thói quen nhu nhược, thụ động thiếu lĩnh cá nhân họ Hoài thú nhận: “Lẽ Thảo không hiểu kể lại câu chuyện để lần trước Thảo, anh thú nhận có lúc anh đớn hèn, có lúc anh khoác áo “tế nhị”, “cẩn trọng” lên lĩnh người mình, để không đủ dũng khí giành lấy hạnh phúc can đảm tống vào mặt kẻ xấu xa đê tiện” [54, tr.89] Cũng từ vị trí này, chủ thể diễn ngôn nói lên tiếng nói đòi quyền sống cho cá nhân, họ muốn khẳng định rằng: cá nhân tồn mối quan hệ xã hội định, thuộc chế định mà đời sống cá nhân quy vào “mẫu số chung” đơn giản Mỗi cá nhân có giới riêng tư phức tạp, bí ẩn nên không tập thể có quyền ép buộc cá nhân phải sống theo thứ khuôn mẫu định sẵn Mọi áp đặt thô bạo, khiên cưỡng lên phản nhân văn: “Phương châm sống là: không buộc nói tất suy nghĩ không muốn Nhưng điều nói phải thực điều suy nghĩ” [54, tr.104] Đặc biệt diễn ngôn chiến tranh, chủ thể diễn ngôn đứng vị trí người lính nếm trải đau thương mát để tự cất lên suy ngẫm chiến: “Tất chứng kiến trải qua quãng đời không dễ dàng, chí nặng nề, Phước - Larry cố gắng lần cuối giãi bày mong thuyết phục Trinh, giọng y bớt cương mà đượm vẻ rời rã để đến quê nhà vợ vốn tham gia phong trào phản chiến trường đại học, bỏ lấy chồng Tôi lại tự cằn lên sống, học ngành hoàn toàn mới, để không nhớ đến ngày tháng cũ đầy kiêu hãnh lẫn tủi hờn 92 để quên tiếng la ó, miệt thị nhiều đám đông dành cho người lính trở Và để quên vợ đẹp tuyệt vời Tôi không muốn sờ mó lại ngày hôm qua, kể huân chương lẫn vết sẹo vai phải miểng bom lực lượng Phước cài khách sạn đập đá Mỗi người vứt bỏ khứ đi, tự cằn lên sống này, mong có ngày vui vẻ chan hòa có Trinh suốt hai mươi ngày vừa qua” [54, tr.280] Như chủ thể diễn ngôn nhìn chiến tranh, nhìn người lính từ góc độ nhân tính Chiến tranh nhìn thấy góc độ nhân tính không bộc lộ tính chất hoành tráng, hào hùng mà bộc lộ tính chất tàn khốc, ghê rợn Người lính nhìn góc độ nhân tính, đối mặt với chiến tranh bộc lộ nhiều cung bậc tình cảm, nhiều trạng thái tâm lí khác Tóm lại, với tinh thần dân chủ nhân bản, chủ thể diễn ngôn diễn ngôn chấn thương nói riêng diễn ngôn tiểu thuyết Vùng sâu nói chung hướng đến số phận cá nhân, nhà văn tỏ nhạy cảm trước thân phận bèo bọt, nhỏ nhoi người guồng quay lịch sử Nhìn thực qua số phận cá nhân, sâu khám phá “sự thật tâm hồn người”, chủ thể diễn ngôn cho ta thấy, rõ ràng vận động lịch sử, người không chủ nhân lịch sử, sáng tạo làm thay đổi lịch sử mà người nạn nhân lịch sử Vì thế, tranh thực tạo dựng hoàn toàn tươi sáng, rực rỡ trước, trái lại thực nhiều phi lí, bất cập, nhiều màu xám, có số phận đầy khổ đau 93 PHẦN KẾT LUẬN Nghiên cứu diễn ngôn thực hướng quan trọng có nhiều triển vọng, cho ta thấy mối quan hệ khăng khít văn học tư tưởng; văn học văn hóa, tính xã hội tính thẩm mĩ Đặt vấn đề nghiên cứu diễn ngôn ta vào nghiên cứu ý thức xã hội không ý thức nghệ thuật; nghiên cứu cấp độ xã hội cấp độ cá nhân Thông qua việc nghiên cứu diễn ngôn tiểu thuyết Vùng sâu, ta hiểu phần ý thức hệ xã hội chế văn hóa, môi trường văn hóa thời kì chi phối hình thành vận hành diễn ngôn Phân tích diễn ngôn tìm trường tri thức, tìm qui tắc hữu thức vô thức cộng đồng người thời đại định qui định cách nói cộng đồng người Vận dụng vào việc phân tích diễn ngôn tiểu thuyết Vùng sâu, ta phải tìm qui tắc, chế tinh thần, qui luật tâm lí chi phối cách xây dựng hình tượng nhân vật, cách sử dụng từ ngữ, giọng điệu nhà văn Rõ ràng, trường tri thức xã hội Việt Nam năm qua có thay đổi quan trọng chi phối đến trình hình thành vận hành diễn ngôn tiểu thuyết Chính thay đổi quy luật đời sống, thay đổi định hướng văn nghệ - từ trị chuyển sang văn hóa Đảng, tác động kinh tế thị trường xu hướng toàn cầu hóa, tác động văn hóa đại chúng, tạo hội cho nhà văn thể mình, thỏa sức sáng tạo, tìm tòi cách nói mới, cách biểu đạt ngôn ngữ Bên cạnh đó, thức tỉnh chủ thể sáng tạo, khát khao thay đổi, khát khao sáng tạo nhà văn đem lại cho hoạt động sáng tạo văn học hội lớn để điều chỉnh qui tắc diễn ngôn Nhìn cách khái quát ta thấy, tiểu thuyết Vùng sâu tồn nhiều khuynh hướng diễn ngôn khác Quan sát vận động tiểu thuyết mối quan hệ song song với vận động tâm 94 xã hội, tâm hồn người, nhận thấy, tiểu thuyết có hai khuynh hướng diễn ngôn nhất, trội diễn ngôn tục diễn ngôn chấn thương Diễn ngôn tục diễn ngôn sống đời thường, người thường tình, khuynh hướng bật, thể thay đổi tư tiểu thuyết Mặc dù Tô Nhuận Vỹ viết tiểu thuyết đề tài chiến tranh mục đích nhà văn hướng đến đời sống tục Mã diễn ngôn tiểu thuyết theo khuynh hướng tục chủ yếu tạo nên từ số cặp đối hạnh phúc - bất hạnh; tốt - xấu; cao - thấp hèn; trách nhiệm - nhu cầu; lí trí - Để kiến tạo nên hình ảnh tục thân người đọc mong muốn, nhà văn xây dựng nên hệ thống nhân vật tục người anh hùng bị tước bỏ ánh hào quang lấp lánh để trở với sống đời thường; vĩ nhân lịch sử “giải huyền thoại”, người phụ nữ với vấn đề muôn thủa đàn bà Chủ thể diễn ngôn diễn ngôn tục thường đóng vai nhân vật diện, họ kể nhân vật với thái độ xót xa thương cảm châm biếm, giễu nhại Bên cạnh đó, nhà văn viện dẫn đến hệ thống ngôn từ mang tính đời thường, thô ráp, tục hóa; hình ảnh so sánh ẩn dụ, biểu tượng mang đậm màu sắc tục hệ thống giọng điệu diễn ngôn đa dạng phong phú Qua việc phân tích phương diện cấu thành nên diễn ngôn tục, ta nhận thấy diễn ngôn tục tiểu thuyết Vùng sâu Tô Nhuận Vỹ không phá bỏ diễn ngôn cũ mà đa dạng thêm, mở rộng khác, phương diện khác Diễn ngôn chấn thương diễn ngôn người mang nỗi đau, mát, vỡ mộng khuynh hướng diễn ngôn đặc trưng tiểu thuyết Vùng sâu Có thể nói, chuyển đổi từ tinh thần hi sinh tuyệt đối chiến tranh cách mạng sang thức tỉnh ý thức nhân văn sâu sắc thời đại 95 cội nguồn quan trọng để làm nẩy sinh khuynh hướng diễn ngôn chấn thương Nổi nên tiểu thuyết theo khuynh hướng chấn thương cặp đối lập cống hiến - quyền lợi; - mất; tin tưởng - hoài nghi; khứ - tại; thân phận cá nhân - ý chí cộng đồng Hệ thống nhân vật chấn thương mà Tô Nhuận Vỹ xây dựng tiểu thuyết người bước từ chiến tranh không tìm bình an tâm hồn; nạn nhân chịu nhiều đau khổ, oan khuất từ phong trào xã hội; người bị chấn thương ấu trĩ cộng đồng lịch sử, người bị vùi dập số kẻ lãnh đạo dốt nát, quan liêu Tiếng nói họ không tiếng nói tự tin, vang vọng người chiến thắng, chủ nhân lịch sử mà tiếng nói đầy tủi hờn, uất nghẹn người nhỏ bé, thua thiệt, người bị chấn thương, phải chịu bao nỗi đau, bao oan khuất khứ Chính đứng vị trí nạn nhân nhỏ bé, thua thiệt, nhìn lịch sử mắt người bị chấn thương nên chủ thể diễn ngôn diễn ngôn chấn thương nói lên mặt trái, điều khuất lấp mà từ trước tới ta chạm tới Những nghiên cứu chạm đến số vấn đề quan trọng tiểu thuyết Vùng sâu nói riêng lý thuyết diễn ngôn nói chung Những tìm tòi diễn ngôn tiểu thuyết Vùng sâu có tới đích, có dang dở, chí có thất bại Do hạn chế thời gian, tài liệu ngôn ngữ, nên công trình nghiên cứu không tránh khỏi sai sót chủ quan phân tích đáng giá Thế nói nhà nghiên cứu Nguyễn Hưng Quốc: “Mỗi thử nghiệm không làm xuất đỉnh cao, thật cao sáng tạo làm cánh đồng văn học nghệ thuật đa dạng tâm lí người đọc bao dung hơn, từ dễ chấp nhận hơn” 96 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6 Dự kiến đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ DIỄN NGÔN VÀ TRƢỜNG TRI THỨC CHI PHỐI DIỄN NGÔN TRONG TIỂU THUYẾT VÙNG SÂU 1.1 Khái quát diễn ngôn 1.1.1 Một số hướng tiếp cận diễn ngôn 1.1.2 Diễn ngôn theo Foucault 17 1.1.3 Định hướng tiếp cận văn học từ lý thuyết diễn ngôn 26 1.2 Trƣờng tri thức chi phối diễn ngôn tiểu thuyết Vùng sâu 32 1.2.1 Sự thay đổi định hướng văn học 32 1.2.2 Ảnh hưởng kinh tế thị trường xu hóa toàn cầu 33 1.2.3 Sự thức tỉnh chủ thể sáng tạo 34 97 Chƣơng DIỄN NGÔN THẾ TỤC TRONG TIỂU THUYẾT VÙNG SÂU 2.1 Diễn ngôn tiểu thuyết theo khuynh hƣớng tục 36 2.1.1 Khái niệm “thế tục” 36 2.1.2 Cơ chế chi phối hình thành khuynh hướng diễn ngôn tục tiểu thuyết Vùng sâu 36 2.1.3 Chuyển hóa cặp đối lập tạo nghĩa diễn ngôn tục tiểu thuyết Vùng sâu 38 2.2 Hệ thống nhân vật tục tiểu thuyết Vùng sâu .41 2.2.1 Nhân vật anh hùng 42 2.2.2 Nhân vật phụ nữ 48 2.3 Đặc điểm diễn ngôn tục tiểu thuyết Vùng sâu 51 2.3.1 Từ diễn ngôn mang tính trật tự chuyển dần sang diễn ngôn mang tính đa tạp 51 2.3.2 Từ diễn ngôn mang tính lí tưởng, khiết chuyển dần sang diễn ngôn mang tính “thực dụng”, ý đến tính hiệu 57 2.3.3 Chủ thể diễn ngôn chuyển dần từ tâm ngưỡng vọng, sùng bái sang tâm thân mật, suồng sã giới kể 61 Chƣơng DIỄN NGÔN CHẤN THƢƠNG TRONG TIỂU THUYẾT VÙNG SÂU 3.1 Diễn ngôn tiểu thuyết theo khuynh hƣớng chấn thƣơng 65 3.1.1 Khái niệm “chấn thương” 65 3.1.2 Cơ chế chi phối hình thành vận hành diễn ngôn chấn thương tiểu thuyết Vùng sâu 68 3.1.3 Chuyển hóa cặp đối tạo nghĩa diễn ngôn chấn thương tiểu thuyết Vùng sâu 70 98 3.2 Hệ thống nhân vật chấn thƣơng tiểu thuyết Vùng sâu 75 3.2.1 Nhân vật bị chấn thương bạo lực chiến tranh 75 3.2.2 Nhân vật bị chấn thương áp chế cộng đồng ấu trĩ lịch sử 79 3.2.3 Nhân vật bị chấn thương vùi dập phận lãnh đạo dốt nát, quan liêu, dùng phe cánh để áp chế cá nhân 81 3.3 Đặc điểm diễn ngôn chấn thƣơng tiểu thuyết Vùng sâu 3.3.1 Từ diễn ngôn giai cấp, diễn ngôn dân tộc chuyển dần sang diễn ngôn nhân văn, diễn ngôn thân phận 83 3.2.2 Từ diễn ngôn mang tính ca ngợi, huyền thoại hóa chuyển dần sang diễn ngôn mang tính giải thiêng, lật tẩy 87 3.2.3 Chủ thể diễn ngôn chuyển dần từ vị người - chủ nhân lịch sử sang vị người - nạn nhân nhỏ bé, thua thiệt 89 PHẦN KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Quốc Anh (2010), Michel Foucault nghiên cứu lịch sử, Bài tham dự hội thảo Diễn ngôn [2] Tạ Duy Anh (2005), Nhà văn Tạ Duy Anh không từ bỏ gốc gác nhà quê, http://www.evan.com.vn [3] Mikhail bakhtin, Vấn đề thể loại lời nói, Lã Nguyên dịch Nguồn: http://phebinhvanhoc.com.vn/?p=2155 [4] Mikhai Bakhtin(1992), Lý luận thi pháp tiểu thuyết, Trường viết văn Nguyễn Du [5] Diệp Quang Ban, Tìm hiểu phân tích diễn ngôn phê bình, Tạp chí ngôn ngữ, số 8, 2007 [6] Diệp Quang Ban (2009), Giao tiếp, diễn ngôn cấu tạo văn bản, NXB Giáo Dục [7] Nguyễn Thị Bình (1996), Những đổi văn xuôi nghệ thuật Việt Nam sau 1975 (Khảo sát nét lớn), Luận án PTS Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội [8] Gillian Brown, George Yule (2002), Phân tích diễn ngôn, Trần Thuần dịch, NXB Đại học Quốc gia Hà nội [9] Nguyễn Minh Châu (2001), Nguyễn Minh Châu toàn tập, tập (Tiểu luận phê bình phụ lục), Nxb Văn học Hà Nội [10] Đỗ Hữu Châu (2005), Đại cương Ngôn ngữ học, NXB Giáo Dục [11] Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 48 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội [12] Đặng anh Đào (1991), Nguồn gốc tiền đề tiểu thuyết, Tạp chí văn học, (6), tr 52 – 54 100 [13] Cao Việt Dũng, Mô hình phát triển kiến thức theo Michel Foucault, Tạp chí Tia sáng, 9/2006 [14] Cao Việt Dũng, Foucault diễn ngôn Nguồn: http://nhilinhblogspot.com/2010/07/foucault-ve-dien-ngon.html [15] Đoàn Ánh Dương (2010), Thử nhận diện diễn ngôn hậu thực dân qua thực tiễn giải văn học Việt Nam thời đổi mới, Bài tham dự hội thảo Diễn ngôn [16] Lydia Alix Fillingham, Moshe susser (2006), Nhập môn Foucault, Nguyễn Tuệ Đan, Tôn Thất Huy dịch, NXB Trẻ [17] Gerard Genette (1988), Narrative discourse, Cornell University Press [18] Amos Goldberg (2006), Chấn thương, tự hai hình thức chết, Hải Ngọc Dịch Nguồn: http://lythuyetvanhoc.wordpress.com [19] Đinh Minh Hằng (2011), Thơ Dần Dần – nhìn từ lý thuyết diễn ngôn Foucault, Luận văn Thạc sỹ, Hà Nội [20] Phạm Thị Minh Hòa (2011), Diễn ngôn truyện ngắn kỳ ảo đầu kỷ XXI, Luận văn Thạc sỹ Hà Nội [21] Nguyễn Hòa (2003), Phân tích diễn ngôn – số vấn đề lý luận phương pháp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [22] Nguyễn Hòa, Khía cạnh văn hóa phân tích diễn ngôn, Tạp chí ngôn ngữ, số 12, 2005 [23] Hoàng Hường (2010), Văn học vết thương cần rộng đường hơn, Nguồn: http://www.tuanvietnam.net [24] Trần Thiện Khanh (2010), Diễn ngôn thơ Việt Nam giai đoạn 1986 – 1991, Luận văn thạc sỹ, Hà Nội [25] M.Kundera (2001), Tiểu luận (Nguyên Ngọc dịch), Nxb Văn hóa thông tin – Trung Tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội 101 [26] Chu Lai (2004), Viết chiến tranh đôi điều suy ngẫm, Tạp chí văn nghệ quân đội, (8), tr – 12 [27] Nguyễn Thị Diệu Linh (2010), Diễn ngôn lịch sử văn hóa tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh, Luận văn thạc sỹ Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội [28] Văn Lê (2008), Viết chiến tranh đâu chiến thắng (Văn Lê trả lời vấn nhà báo Hoài Phương), http://lethieunhon.com [29] Nguyễn Văn Long, Lã Nhâm Thìn (chủ biên) (2006), Văn học Việt Nam sau 1975, vấn đề nghiên cứu giảng dạy, Nxb Giáo dục, H [30] In.M Lotman (2006), Về chất nghệ thuật, Trần Đình Sử dịch, Báo Văn nghệ, (40), ngày 07/10 [31] Jean–Francois Lyotard (2007), Hoàn cảnh hậu đại (Ngân Xuyên dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính), Nxb Tri thức, Hà Nội [32] Sara Mills (2004), Diễn ngôn, Trần Văn Toàn, Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Minh, Lương Thị Hiền, Đinh Minh Hằng dịch, theo in Taylor & Francis E – Library [33] Nguyễn Thị Ngọc Minh, Ba cách tiếp cận khái niệm diễn ngôn Nguồn: http://phebinhvanhoc.com.vn/? P=440 [34] Nguyễn Thị Ngọc Minh (2010), Diễn ngôn xứ thuộc địa tác phẩm Người tình M Duras, Bài tham dự hội thảo Diễn ngôn [35] Nguyễn Thị Ngọc Minh (2010), Văn học hình thức diễn ngôn – dịch giới thiệu khái niệm bản, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường, đề tài hỗ trợ NCKH NCS [36] Nguyên Ngọc (1991), Văn xuôi sau 75 - Thử thăm dò đôi nét quy luật phát triển, Tạp chí Văn học, (4), tr9 – 13 [37] Lã Nguyên, Giải cấu trúc luận theo cách hiểu Nguồn: http://phebinhvanhoc.com.vn/? P = 425 102 [38] Vương Trí Nhàn (2009), Những chấn thương tâm lý đại, Nhà xuất Trẻ, Thời báo kinh tế Sài gòn [39] Nhiều tác giả (2002), Đổi tư tiểu thuyết, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội [40] David Nunan (1997), Dẫn nhập phân tích diễn ngôn, Hồ Mỹ Huyền, Trúc Thanh dịch, NXB Giáo Dục [41] Nguyễn Hưng Quốc (2007), Những yếu tố hậu đại văn học Việt nam Nguồn: http://www.tienve.org [42] Trần Đình Sử (1998), Giáo trình Dẫn luận thi pháp học, Nxb Giáo dục, Hà Nội [43] Ngô Thị Thanh, Diễn ngôn tính dục “The diary of Shinjiuku thief” Nagisa Oshima Nguồn: http://phebinhvanhoc.com.vn/?p=653 [44] Ngô Thảo (2001), Văn học người lính, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội [45] Nguyễn Thành Thi (2011), Tiếng nói bị chấn thương tính khả dụng yếu tố nhật kí, trinh thám tiểu thuyết (Nhân đọc ngã tư cột đèn - Trần Dần), www.hcmup.edu.vn [46] Xuân Thiều (1994), Điểm qua tác phẩm giải đề tài chiến tranh cách mạng lực lượng vũ trang Hội nhà văn Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ quân đội, (5), tr14 – 12 [47] Phan Huyền Thư, Giải tỏa sex ngôn ngữ, http://www.vietnamnet.vn [48] Đỗ Lai Thúy (2004), Sự đỏng đảnh phương pháp, NXB văn hóa Thông tin [49] Lộc Phương Thủy chủ biên (2007), Lý luận phê bình văn học giới kỷ XX, NXB Giáo dục, Hà Nội 103 [50] Trần Văn Toàn, Về diễn ngôn tính dục văn xuôi văn nghệ Việt Nam (từ đầu kỷ XX đến 1945) Nguồn: http://phebinhvanhoc.com.vn/?p=646 [51] Hoàng Ngọc Tuấn (1998), Vấn đề tiểu thuyết kỷ XX Nguồn : hppt://www.tienve org [52] Hoàng Phong Tuấn (2011), Những nỗi đau thức tỉnh, www.phongdiep,net [53] Lê Phong Tuyết, Tự học pháp: Ngữ pháp Truyện mười ngày Nguồn: http://vietvan.vn/vi/bvct/id2976/Tu-su-hoc-phap-ngu-phap-truyen-muoingay/ [54] Tô Nhuận Vỹ (2012), Vùng sâu, Nxb Hội nhà văn [55] David Wheeler (2011), Lord of the flies by W Golding – the presentation of Jack and Simon, NXB Description [56] Trần Thị Hoàng Yến (2011), Diễn ngôn giới người tình Marguerite Duras, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu thuyết Vùng Sâu của Tô Nhuận Vỹ từ góc nhìn diễn ngôn, Tiểu thuyết Vùng Sâu của Tô Nhuận Vỹ từ góc nhìn diễn ngôn, Tiểu thuyết Vùng Sâu của Tô Nhuận Vỹ từ góc nhìn diễn ngôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay