Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Lê Tri Kỷ

121 167 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:05

1 nguyễn thị thu Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC SƯ PHạM Hà NộI nguyễn thị thu lí luận văn học giới nhân vật truyện ngắn lê tri kỷ luận văn thạc sĩ ngôn ngữ văn hóa việt nam Khoá 2011 - 2013 Hà Nội, 2013 M U Lớ chn ti 1.1 Nhc n nhng thnh tu chng ng phỏt trin ca xuụi Vit Nam sau nm 1945 n nay, khụng th khụng nhc n Lờ Tri K v nhng úng gúp ỏng k ca ụng i vi nn hc nc nh L mt nhng cõy bỳt xõy nn p múng cho phong tro sỏng tỏc hc ngnh Cụng an, sut cuc i cm bỳt Lờ Tri K khụng bao gi t chng li v s sỏng to ngh thut Trong cỏc trang vit ca mỡnh, cõy bỳt y luụn t rừ s gi dn, tng tri v sõu m hn, hp dn hn Cựng vi xu th chung ca xuụi hin nay, sỏng tỏc ca Lờ Tri K ó bỏm sỏt i sng hin thc nhiu mt, quan tõm n ngi cỏ nhõn cuc sng thng nht Ngay t nhng sỏng tỏc u tay ca mỡnh, ụng ó tõm huyt v thy chung trn i ca mỡnh vi mng ti Vỡ an ninh T quc v bỡnh yờn cuc sng V chớnh mng ti ny, Lờ Tri K ó t c nhng thnh cụng rc r 1.2 Ti nng ca Lờ Tri K c khng nh qua thi gian v c kt tinh rừ rt qua s lng sỏng tỏc m ụng li cho i Sỏng tỏc ca ụng cú nhiu th loi khỏc nh: Tiu thuyt, truyn ngn, truyn ký, kch bn sõn khu, kch bn in nh th loi no, nh cng t rừ ti nng, th mnh ca mỡnh vic khỏm phỏ hin thc cuc sng, ngi Song truyn ngn c coi l th loi mnh nht ca ụng Vỡ vy, truyn ngn ca Lờ Tri K gõy c s chỳ ý ca gii hc v ụng o bn c 1.3 Tỏc phm ca Lờ Tri K c khng nh sau ụng qua i (1993), hai truyn ngn ca ụng ó c tng gii thng ca Hi Nh Vit Nam ú l "Cuc tỡnh th k" - Gii A - 1994 v "Khụng thin khụng ỏc" - Gii A - 1995 L mt nh cú nhiu úng gúp nh vy cho nn hc hin i Vit Nam núi chung v hc lc lng cụng an núi riờng, nhng chỳng tụi nhn thy cho n hu nh cha cú mt cụng trỡnh nghiờn cu no i sõu nghiờn cu mt cỏch cú h thng v truyn ngn ca Lờ Tri K Thc t ú gi ý cho chỳng tụi i sõu nghiờn cu ti: "Th gii nhõn vt truyn ngn ca Lờ Tri K" Lch s L cõy bỳt bc vo i khỏ mun mng ó ngoi tui 35 nhng Lờ Tri K c ỏnh giỏ l: "Nh tiờu biu nht ca ngnh cụng an nhõn dõn" (Xuõn Thiu) Qu ỳng nh vy, hnh trỡnh sỏng tỏc ca mỡnh, Lờ Tri K ó cú nhng úng gúp ỏng ghi nhn i vi nn hc hin i Vit Nam Nhng sỏng tỏc ca Lờ Tri K ó thu hỳt c s quan tõm ca khỏ nhiu cỏc nh vn, cỏc nh nghiờn cu phờ bỡnh v bn c ph cp ó cú rt nhiu ý kin bn lun v nhng sỏng tỏc ca Lờ Tri K Cú nhng bi vit ch dng li nhng ý kin phỏc tho ht sc khỏi quỏt v s lc song cng cú bi i vo phõn tớch mt cỏch khỏ c th, chi tit nhng nhn xột khỏ tinh t v xỏc ỏng mt s truyn ngn ca Lờ Tri K Di õy, chỳng tụi xin trung im li cỏc ý kin bn lun v truyn ngn ca Lờ Tri K Tiờu biu l bi vit khỏ tõm huyt v thu ỏo ca nh Xuõn Thiu vi nhan : "Lờ Tri K - Nh tiờu biu nht ca ngnh Cụng an nhõn dõn" in cun Sỏng tỏc v ti an ninh - trt t li th v chng ngi (1997) ó gii thiu khỏ chi tit, y v cỏc chc danh, ni cụng tỏc v hot ng ca nh Lờ Tri K c bit, tỏc gi ó t c vi hai truyn ngn: Cuc tỡnh th k v Khụng thin khụng ỏc u t gii A Trong bi vit, nhỡn t gúc tip cn tớnh c thự ca loi truyn v ỏn, truyn hỡnh s, Xuõn Thiu ó phỏt hin, khng nh ti nng v nhng c sc truyn ngn Lờ Tri K: "Vi 18 truyn chỳng ta s khụng thy nhng pha ly k, nhng v ỏn phc gi trớ tũ mũ, nhng cuc sn ui th phm y gay cn, li vit truyn hỡnh s bỡnh thng na nỏ thụng tn bỏo m nh Lờ Tri K t cao tay hn, cng trờn nn nh th, ụng núi v tỡnh i tỡnh ngi" [9; tr.69] ng thi, Xuõn Thiu cng khng nh thnh cụng ngh thut xõy dng hỡnh tng ngi chin s cụng an "Lờ Tri K ó cú cụng em n cho ngi c mt hỡnh tng ngi chin s cụng an chõn thc, Chin s cụng an, trc ht l ngi,cng au n, cng bun cng vui, gin hn, yờu ghột nh mi ngi khin ta cm ng v gn gi" [9; tr.70] Ngoi ra, Xuõn Thiu cng ch rừ thnh cụng v ch cng nh ngh thut xõy dng ct truyn truyn ngn Lờ Tri K, nh ó t nhng nhõn sinh o lý ngi; v ct truyn ca mt s truyn ngn va phc tp, va gin d ễng cng khng nh cỏi ti ca Lờ Tri K vic s dng ngụn ng: "Truyn ch l cỏi c chuyn ti nhng ý tng m cht nhõn vn, lm lan ta nhng ý th" [9; tr.75] Bờn cnh ú l bi vit ca Giỏo s Hong Nh Mai vi nhan : Nhng iu suy ngh v tỏc phm ca nh Lờ Tri K in cun K yu hi tho nhõn dp k nim 20 nm thnh lp Nh xut bn Cụng an nhõn dõn(2001), Nxb Cụng an nhõn dõn Bờn cnh ú cũn mt s bi vit c ng ti trờn bỏo mng in t ca Nh xut bn Cụng an nhõn dõn nh: Phan Qu vi bi: Nh Lờ Tri K - Mt i ti hoa v sõu sc, Ngun: Http//www.Nxbcand.vn Bi vit ó thng kờ khỏ chi tit y cỏc tỏc phm ca Lờ Tri K cỏc th loi khỏc Phan Qu cng cú nhng phỏt hin khỏ tinh t, sõu sc v ngh thut t s truyn ngn ca Lờ Tri K: c ca nh Lờ Tri K khụng gp y nhng ao to bỳa ln, nhng mnh mung ly k hng ch, nhng minh khuụn sỏo Rt ớt nhng mo mc kiu trinh thỏm, git gõn, cng khụng cú nhng trang hỡnh s kiu t nhiờn ch ngha[62] Phan Qu cng i tỡm hiu mt vi truyn ngn c sc ca Lờ Tri K nh truyn ờm Vn Miu, truyn M Qui Bi vit cng ỏnh giỏ cao nhng c sc phong ca nh Lờ Tri K:Vn ụng cn trng, chng mc, m cht nho gia, cú nột tõy hc v ụi chỳt húm hnh dõn gian giu cht quờ king x Qung [62] Bi vit ca H Hi Hng: Chờ cha gin, ó a cm nhn v hỡnh nh nh Lờ Tri K vi tỏc phong t m, nhit tỡnh, cn trng, cú phn nghiờm khc nhng lỳc sa bn tho ca mỡnh hay sa cha bn tho cho tỏc gi khỏc Bi vit a mt vớ d khỏ húm hnh v hi hc ca Lờ Tri K sa bn tho cho nh Tụn i Nhõn lỳc mi vo ngh ễng tng vit vo trang bn tho ca Tụn i Nhõn: Nu tụi cú cht sm hoc tụi b tõm thn thỡ ú l phi c Trinh sỏt ni thnh ca ho Tụn i Nhõn [22] ú l li núi ựa vui húm hnh cng l li nhc nh chõn tỡnh nh Tụn i Nhõn trau di hn na ngũi bỳt sỏng tỏc ca mỡnh Chớnh nhng ý kin, s nghiờm khc cn trng chng ca Lờ Tri K ó gúp phn lm cho tỏc phm Trinh sỏt ni thnh ca Tụn i Nhõn c c gi ún nhn nng nhit Qu ỳng nh Nam Cao ó chiờm nghim v cỏch vit chng: s cu th bt c ngh gỡ cng cú th chp nhn c nhng s cu th chng l ti k Bi vit ca Dng Duy Ng: c mong ca nh Lờ Tri K thỡ a nhn nh v s kt hp hi hũa gia ngi i thng v ngi chin s hỡnh tng ngi chin s cụng an ca truyn ngn Lờ Tri K: thi im y, hc cha mụ t tõm trng ca ngi chin s cụng an trc vic h phi hnh x hay hn ụng Khụng ngh khụng vit c [47] Bi vit cũn tỏi hin hỡnh nh gin d, gn gi ca Lờ Tri K t vúc dỏng ti ging iu ri tỏc gi phi tht lờn: Bn thõn tụi cú cm giỏc ụng ging cha tụi, mt ụng Bc H, mt tỳc nho uyờn bỏc [47] Bi vit ca tỏc gi Nguyt H: Lờ Tri K c a nghin ngó, cng a nhng ỏnh giỏ khỏ sc so v Lờ Tri K Vi nhan y ý ngha Nh Lờ Tri K khụng c thng l khụng cụng bng ó cho thy phn no s cm nhn v cỏi ti ca Lờ Tri K Bi vit ca Ma Vn Khỏng v nh phờ bỡnh Tụn Phng Lan l nhng minh chng c th ghi nhn nhng thnh cụng chng ca Lờ Tri K phng din ngh thut miờu t tõm lý nhõn vt v tớnh chõn thc ca hỡnh tng ngi chin s cụng an, Ma Vn Khỏng ó khng nh: Nhõn vt chin s cụng an ca ụng l nhng ngi cú lý trớ sỏng sut cú tm lũng nhõn hu, cng nh mi ngi, bit bun, vui, yờu, ghột, cng sng cỏc cung bc tỡnh cm, cỏc kiu kớch ca ngi; Lờ Tri K quan tõm n th gii bờn ca ngi, ụng trung bỳt lc miờu t cỏi phn n chỡm tõm lý nhõn vt [16] Bờn cnh ú cũn mt s ý kin cú tớnh cht tt ngang nh ý kin ca Nh nghiờn cu inh Xuõn Dng, Bựi Vit Thng v mt s tỏc gi khỏc Ngoi ra, phi k n bn lun thc s: Phong cỏch truyn ngn Lờ Tri K ca Phm Th Thỏi- Trng HSP H Ni Bn lun ó cú nhng phỏt hin khỏ tinh t, sõu sc v phong cỏch truyn ngn ca Lờ Tri K T cu trỳc, ct truyn, ti, ging iu, nhõn vt n nhng thnh cụng v ngh thut to nờn phong cỏch ca nh Lờ Tri K Cỏc bi vit ny ó giỳp ngi c hỡnh dung hỡnh nh ngi chin s cụng an - nh Lờ Tri K rt gn gi chõn phng, rt yờu ngh cng nh rt tõm huyt vi nghip chng Nhng tỏc phm ca Lờ Tri K cú sc cun hỳt mnh m bi nhng t mang tm thi i, nờu lờn quy lut muụn i ca chng ngh thut, cha ng ú tỡnh ngi, khỏt vng ln lao v mt xó hi tt p im qua nhng bi vit, cỏc ý kin, phờ bỡnh v chng Lờ Tri K, chỳng tụi nhn thy hu nh cha cú tỏc gi no t nghiờn cu mt cỏch cú h thng th gii nhõn vt truyn ngn Lờ Tri K Bi vy, õy l mt hng nghiờn cu cũn ng cha c chỳ ý tỡm hiu thớch ỏng Thc t ú gi ý cho chỳng tụi i sõu vo ti ny Trờn c s k tha, tip thu ý kin ca nhng nh nghiờn cu - nhng ngi thy i trc qua truyn ngn ca Lờ Tri K, chỳng tụi mong mun trỡnh by cm nhn ca mỡnh v th gii nhõn vt vụ cựng a dng phong phỳ ca Lờ Tri K L d nhiờn chỳng tụi coi nhng ý kin, nhng bi vit ny l nhng gi m vụ cựng quý bỏu, l c s gúp phn soi sỏng cho ngi vit i vo gii quyt ti ny T ú, ngi vit hy vng úng gúp mt phn nh quỏ trỡnh tỡm hiu, khỏm phỏ nh mt cỏch tip cn hiu v mt cõy bỳt trớ tu - "con chim u n" hc ca ngnh Cụng an Mc ớch nghiờn cu Trờn c s kho sỏt truyn ngn ca Lờ Tri K, lun nhm tỡm hiu, khỏm phỏ, khng nh th gii nhõn vt phong phỳ truyn ngn ca Lờ Tri K; ch nhng nột c ỏo, c sc ngh thut xõy dng nhõn vt ng thi qua ú khng nh nhng úng gúp ca Lờ Tri K i vi mng ti Vỡ an ninh T quc v bỡnh yờn cuc sng núi riờng v hc hin i Vit Nam núi chung Nhim v nghiờn cu thc hin mc ớch trờn, nhim v nghiờn cu ca lun l: Trỡnh by nhng lý thuyt v th gii nhõn vt Ch nhng c im ni bt v th gii nhõn vt a dng, phong phỳ v ngh thut xõy dng nhõn vt truyn ngn ca Lờ Tri K T ú bc u khng nh v trớ tiờu biu nht ca Lờ Tri K bc tranh hc v ti Vỡ an ninh T quc v bỡnh yờn cuc sng cng nh nhng úng gúp ỏng ghi nhn ca ụng i vi nn hc hin i Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu 5.1 i tng nghiờn cu Lun trung tỡm hiu th gii nhõn vt nhng truyn ngn ca Lờ Tri K 5.2 Phm vi nghiờn cu - Thc hin ti ny, lun trung kho sỏt, thng kờ, phõn tớch ton b truyn ngn ca Lờ Tri K c in cỏc truyn: Cuc tỡnh th k (1994), Nxb Cụng an nhõn dõn; Khụng thin khụng ỏc (1988), Nxb Cụng an nhõn dõn; Tuyn truyn ngn Lờ Tri K(1995), Nxb Cụng an nhõn dõn - Vỡ nhim v ca lun l tỡm hiu th gii nhõn vt truyn ngn Lờ Tri K nờn nhng ti liu lý lun v th loi truyn ngn liờn quan n ti cng c khai thỏc, dng - Trong quỏ trỡnh kho sỏt, chỳng tụi s chỳ ý m rng thờm mt s tỏc phm ca cỏc nh cựng thi v cỏc nh th h sau Lờ Tri K cựng vit v ti Vỡ an ninh T quc v bỡnh yờn cuc sng, lm ni bt th gii nhõn vt truyn ngn ca Lờ Tri K Phng phỏp nghiờn cu thc hin c mc ớch nghiờn cu, chỳng tụi s dng ng thi cỏc phng phỏp sau: - Phng phỏp thng kờ - phõn loi: Kho sỏt, thng kờ ton b h thng nhõn vt truyn ngn ca Lờ Tri K, t ú tin hnh phõn loi nhõn vt theo nhng tiờu riờng - Phng phỏp phõn tớch - tng hp: Tin hnh phõn tớch c th cỏc khớa cnh thuc v nhõn vt truyn ngn Lờ Tri K T ú, tng hp li rỳt nhng kt lun cn thit theo yờu cu ca lun - Phng phỏp so sỏnh - i chiu: Tin hnh so sỏnh, i chiu gia cỏc nhõn vt truyn ngn ca Lờ Tri K vi nhõn vt mt s truyn ngn cựng vit v ti Vỡ an ninh T quc v bỡnh yờn cuc sng ca chớnh tỏc gi v mt s tỏc gi khỏc cựng thi cựng vit v ti ny thy c nhng sỏng to ca Lờ Tri K - Phng phỏp loi hỡnh: Vn dng nhng kin thc lý lun v th loi truyn ngn lm tin cho vic i vo nghiờn cu cỏc c th v th gii nhõn vt truyn ngn ca Lờ Tri K úng gúp ca lun - Tỡm hiu th gii nhõn vt truyn ngn Lờ Tri K, chỳng tụi mong mun bc u tỡm nhng c sc v th gii nhõn vt v ngh thut xõy dng nhõn vt truyn ngn ca Lờ Tri K bc u cú mt cỏi nhỡn tng i h thng, ton din v mt nh tng c tụn vinh l: Nh tiờu biu nht ngnh Cụng an(Xuõn Thiu) - ỏnh giỏ nhng úng gúp khỏ quan trng ca Lờ Tri K mng ti c bit va cú nhng li th va cú nhng chng ngi khụng d vt qua, tiVỡ an ninh T quc v bỡnh yờn cuc sng núi riờng v hc hin i Vit Nam núi chung Thụng qua ú gúp phn khng nh ti nng v v trớ ca Lờ Tri K nn hc hin i Vit Nam Cu trỳc ca lun Ngoi phn m u, phn kt lun, ti liu tham kho, phn ni dung ca lun c trin khai thnh chng: Chng 1: Nhng chung v nhõn vt hc v hnh trỡnh sỏng tỏc truyn ngn ca Lờ Tri K Chng 2: Quan nim ngh thut v ngi v cỏc kiu loi nhõn vt sỏng tỏc ca Lờ Tri K Chng 3: Ngh thut xõy dng nhõn vt truyn ngn Lờ Tri K 10 NI DUNG Chng NHNG VN Lí LUN CHUNG V NHN VT VN HC V HNH TRèNH SNG TC TRUYN NGN CA Lấ TRI K 1.1 Quan nim chung v nhõn vt hc 1.1.1 Khỏi nim nhõn vt hc Trong tỏc phm hc, nhõn vt úng vai trũ ht sc quan trng Nhõn vt l i tng trung tõm, l linh hn ca tỏc phm hc Qua nhõn vt, nh by t quan im, t tng nhn thctrc cuc i v ngi, gi gm nhng tỡnh cm, suy t, tri nghim ca chớnh lũng mỡnh, i mỡnh ng thi, th hin ti nng, cỏ tớnh, phong cỏch ca mỡnh * V phng din thut ng Thut ng nhõn vt xut hin t rt sm Trong ting Hy Lp c nhõn vt (c l persona) mang ý ngha l cỏi mt n mt dng c biu din ca din viờn trờn sõn khu Nhng sau ú nú tr thnh thut ng ch nhõn vt hc ụi nhõn vt hc cũn c ngi ta gi bng cỏc thut ng khỏc nhvai (actor),tớnh cỏch (character) Tuy nhiờn, cỏc thut ng ny cú mt ni hm hp hn so vi nhõn vt Thut ng vai ch yu nhn mnh n tớnh cht hnh ng ca cỏ nhõn, thớch hp vi loi nhõn vt hnh ng Cũn thut ngtớnh cỏch li thiờn v ch nhng nhõn vt cú tớnh cỏch Trong thc t sỏng tỏc, khụng phi nhõn vt no cng hnh ng, c bit l nhng nhõn vt thiờn v suy t v cng khụng phi nhõn vt no cng cú tớnh cỏch rừ rt T ú, cú th thy cỏc thut ng vai, tớnh cỏch khụng bao quỏt c ht nhng biu hin khỏc ca cỏc loi nhõn vt sỏng tỏc hc 107 ngi mun tỡm kim, phỏt hin V hỡnh th, hn tn t, gi ci, hon ton khỏc l vi tờn ch im mt la my lột c b sa Tõy nuụi trng bộo phự phỡ hi mi b bt [30; tr.458] Tip xỳc vi Li, Lờ Huy cm nhn thy s thay i ngi ny v xut hin nhng cm xỳc mi: Cng núi Lờ Huy cng xao xuyn theo mt cm xỳc mi Khụng cũn l nim oỏn hn lỳc u va nghe Li xng tờn cng khụng cũn l cỏi khoỏi trỏ tn nhn c bit k thự c ang b khn n Bõy gi, quỏi ỏc thay, li l mt s ghen t nh nhen ụng cht nh l iu Nguyn Vit Li sp bc lờn nh giu sang m i i chỏu ca ụng cng cha th m c! [30; tr.466] V nhng ngy sau ú: u úc tụi c lõm rõm núng nh ang gp cn cao huyt ỏp [30; tr.469] Cuc gp g vi Ly ó lm cho Lờ Huy suy ngm v cuc i ca nhng ngi tng lm l, tng b mit th Nh vy, vi c thoi ni tõm, Lờ Tri K ó cho thy tớnh cht phc tớnh cỏch ngi, giỳp nh khỏm phỏ chiu sõu i sng tõm lớ nhõn vt Vi vic s dng c a bin phỏp c thoi ni tõm, Lờ Tri K ó mụ t c nhng nột tõm lớ sõu kớn bờn nhiu nhõn vt khỏc nh: S u tranh khc lit ca trỏch nhim ngh nghip vi s u hng trc nhng v ỏn khú ca chin s cụng an Nguyn Vn Ba (Mt ngi khụng ni ting); nhng li lm ó phm phi ca Th (Bớ mt cho nhng cuc i) Trong truyn ngn Lờ Tri K, c thoi ni tõm khụng ch l li t c thoi ca nhõn vt m cũn c th hin thụng qua cỏc cuc i thoi trc din Nhõn vt trũ chuyn vi nhõn vt khỏc nhng h lỳc ú cũn din nhng suy ngm Tiờu biu l c thoi ni tõm ca nhõn vt Phc vi Thm (Cuc tỡnh th k) Khi gp li Thm, sau cuc núi chuyn vi Thm gúc vng ca quỏn n: Phc khụng cũn hiu mỡnh l ngi nghe, l ngi k hay c hai nhp mt? Khi Thm khụng cũn gỡ núi na thỡ anh 108 ngi yờn, dng dng nh va nghe mt cõu chuyn sỏch [30; tr.413]; c thoi ca Th cuc i thoi vi T Hong (Bớ mt cho nhng cuc i) c thoi ni tõm truyn ngn ca Lờ Tri K cũn c th hn mt cỏch linh hot nh ngụn ng na trc tip Lờ Tri K dng nh nhp vo dũng ý thc ca nhõn vt núi cựng nhõn vt nhng suy ngh trn tr lũng s tht v bn thõn mỡnh TrongKhonh khc l ngi chỳng ta cú th thy rừ iu ny qua nhng tõm t suy ngm mong mun c i thoi ca thỳ - ngi: ễi, mt bu khụng khớ im lng m d th, d chu! [30; tr.508]; Sao ụng th nh m s h, hin cú bao nhiờu ụng chng mt v, bao nhiờu a mt m? [30; tr.509]; ễi, ngi sng tht vi mỡnh, tr lờn cụng bng bit my [30; tr.512] Tỏc gi va nhõn vt suy ngh va núi h nhng tõm t thm kớn ca nhõn vt Trong cuc sng xụ b, ớt ngng suy ngm v nhng gỡ ó qua, ch h vp ngó, hay bt gp mt iu gỡ ú quỏ kh cú l lỳc ú h mi suy ngm, nhỡn ngm, chiờm nghim li cuc i Nhõn vt chớnh truyn ngn ca Lờ Tri K l nhng ngi chin s cụng an, h khụng lỳc no ngng ngh phi u tranh, ginh git tng mng sng, tng mnh t H khụng ch suy ngm, tnh tỏo ỏnh giỏ tỡnh hỡnh (Cỏi cht mu tro), m kt thỳc mi v ỏn li li tõm trớ h mt ni bõng khuõng, nhiu trn tr (Hóy lm ng cho th phm, Lng ven sụng) Bin phỏp c thoi ụi c an xen hũa trn vi ging k nh nhng, trm lng, t ú gúp phn to nờn s khỏc bit c sc ca ti an ninh xó hi gay cn, ly k Bng ging k nh nhng, trm lng nhng cuc truy lựng ui bt, cuc cn quột ỏc lit ca Li vi Lờ Huy (Giy chng nhn cho qu d): Mt trn lựng qui mụ, ỳng bi bn tỏc chin m cho ti 109 hụm Lờ Huy cha hiu s may mn no ó cu ụng thoỏt ba ln b bn v cht ht [30; tr.452], dn c hin lờn dũng kớ c ca Lờ Huy Hay ú l cuc trn chy d di, cam go c hin v kớ c ca Lờ Huy nh nhng, chm rói: Nhng tang túc ln nht ca c gia ỡnh, nhng vt thng khụng cha c ca bn thõn u t trn tng lung y, lm khụng nh ch [30; tr.454-455] Nhng vt tớch ca chin tranh luụn in m trớ nh ca Lờ Huy Tng chng nu gp li Li, Lờ Huy s ly li nhng nm thỏng au kh cuc tng lung y Nhng sau bao nhiờu nm cuc gp g bt ng gia Lờ Huy v Li li i u bng nhng suy ngh Nhng tõm trng day dt, bc bi, h hờ ch c hin lờn nh nhng chm rói qua nhng suy ngh ca Lờ Huy: Lờ Huy rung mỡnh lờn nh cú rt va ri trỳng ct sng Cỳi mt xung che i cỏi nhỡn soi múi, ụng nut vo lng ngc mt ting gm g nghe khụng ci khụng chi [30; tr.455] Cuc i, s phn ca Li cng dn c hin lờn qua ging iu nh nhng, trm lng v ngụn ng c thoi ca Lờ Huy c bit, Khụng thin khụng ỏc, tri di cựng cõu chuyn l mch k ca nhõn vt Tụi - chin s cụng an Nột c sc nht m cõu chuyn khin ngi c day dt, n tng mnh m, chớnh l nhng suy t c hin lờn qua ging iu chm rói, nh nhng: Tụi ngi yờn nh vy, im lng nhỡn vo mờnh mụng Ch cú ting giú v ting súng l cũn lm cho ngi ta nh l mỡnh ang sng trờn mt t [30; tr.246]; Ti tụi qua c cỏi ờm súng to giú ln y m khụng ngó gc vỡ mt nhc ca mt ngy ng v thc trng nh? Khụng hiu na! [30; tr.250] õy chớnh l s thnh cụng m rt ớt nh ngoi o vit v ỏ chng, cn chng lm c nh Lờ Tri K Ngụn ng c thoi ni tõm c Lờ Tri K s dng khỏ thnh cụng truyn ngn ca mỡnh, ó núi lờn th gii bờn 110 ca ngi tht phong phỳ v cng tht n iu ú lm cho th gii tỡnh cm ca nhõn vt c bc l mt cỏch trn vn, lm cho din mo tinh thn ca nhõn vt tr lờn sc nột hn, phong phỳ v ngi hn Bi vy, c nhng on i thoi ca nhõn vt truyn ngn Kim Lõn, Tụ Hoi ta nhn ngụn ng nhõn vt ca nhng ngi dõn Bc, Tõy Bc c truyn ca Lờ Tri K ta d dng nhn ngụn ng ca nhng ngi Trung, mang phong v m m ca nhng ngi vựng bin tri di nng v giú Ngụn ng i thoi v c thoi truyn ngn ca Lờ Tri K cụ ng, hm sỳc T nhng ngụn ng tng chng nh vụ hn, di ngũi bỳt ti hoa mu mc, ngi chin s - ngh s Lờ Tri K ó bin húa chỳng tr thnh nhng thuyn ch o Qua vic xõy dng nhõn vt qua ngụn ng nhõn vt, Lờ Tri K ó gi gm nhng o lý v ngi, v ranh gii gia cỏi thin v cỏi ỏc, v trit lý cuc sng Nhng lp ngha y c phụ by ngi c: C bỡnh tõm c li, c k, khụng nh kin, ta s nhn giỏ tr ca mi ngi [62] Chớnh ngụn ng i thoi v c thoi gin d chõn phng y ó lm nờn cỏi hn riờng bit ca Lờ Tri K Trờn õy l mt s phng din ngh thut c bn c Lờ Tri K s dng trng quỏ trỡnh xõy dng nhõn vt Cú th nhn thy, xõy dng lờn h thng nhõn vt Lờ Tri K ó s dng linh hot, ti tỡnh v sỏng to nhng bin phỏp ngh thut nh miờu t ngoi hỡnh, hnh ng, t tờn cng nh vic la chn ngụn ng xõy dng nhõn vt Nh ó xõy dng lờn mt h thng nhõn vt ht sc phong phỳ, a dng v sinh ng iu ú gúp phn rt ln vo vic th hin ni dung t tng cng nh giỏ tr to ln ca truyn ngn Cũn nhiu phng din ngh thut khỏc nh hng trc tip hoc giỏn tip ti s hỡnh thnh tớnh cỏch nhõn vt, din bin tõm lớ v s phỏt 111 trin ca ct truyn: Kt cu, s kin, khụng gian, thi gian Nhng khuụn kh phm vi lun v trỡnh ngi vit cũn hn ch, chỳng tụi xin phộp khụng cp tỡm hiu õy Cú th núi, qua hai truyn, vi nhng i mi, cỏch tõn c ỏo ngh thut xõy dng nhõn vt, Lờ Tri K ó cú nhng úng gúp nht nh vo quỏ trỡnh hin i húa hc dõn tc 112 KT LUN L mt nh ti nng, cú sc bỳt di do, Lờ Tri K ó cú nhng úng gúp quan trng vo s phỏt trin ca hc ng i Vit Nam Vo i khỏ mun mng, Lờ Tri K ó tng th bỳt rt nhiu th loi hc nh truyn ký, tiu thuyt, kch bn in nh, sõn khu song th mnh ca ụng l truyn ngn Chớnh th loi ny ó li nhng n tng sõu m lũng c gi v em li nhng thnh cụng rc r cho nh Mt nhng thnh cụng ln truyn ngn Lờ Tri K l ó xõy dng c mt th gii nhõn vt a dng, thuc nhiu tng lp, la tui, a vkhỏc m mi nhõn vt dự l chớnh hay ph, tớch cc hay tiờu cc u cú tớnh cỏch, u mang cỏ tớnh riờng khụng th ln ln Nh vy, tỡm hiu th gii nhõn vt truyn ngn ca Lờ Tri K nhm ch s c ỏo, khỏc bit cỏch xõy dng nhõn vt gia nh ny vi nh khỏc trc sau l nhim v quan trng nht ca nh nghiờn cu i vo tỡm hiu truyn ngn Lờ Tri K cựng vi th gii nhõn vt truyn ngn ca ụng cú th rỳt mt s im chớnh sau: Bng s tng tri ngh nghip, quỏ trỡnh tớch ly sng phong phỳ, di do, s hu mt kho bỏu s ti liu, kt hp vi ti nng khong hn ba mi nm cm bỳt, Lờ Tri K ó biu hin s am hiu sõu sc v mi ti ca c mt xó hi rng ln ụng tng sng Song, ụng c bit gn bú v trn tr vi mng ti an ninh xó hi - mt ti m ụng ó gúp nhiu cụng sc v tõm huyt khng nh ch ng ca nú nn hc ng i nc nh Xuyờn sut cỏc truyn ngn l nim tin vng chc ca nh vo ngi: Lờ Tri K ó li cho i nhng tỏc phm truyn ngn cú giỏ tr ln gúp phn lm tụn vinh v trớ ca Lờ Tri K Nh 113 tiờu biu nht ca ngnh cụng an nhõn dõn (Xuõn Thiu), ng thi lm rng danh cho nn hc nc nh Xõy dng th gii nhõn vt l mt nhng thnh cụng tiờu biu ca truyn ngn Lờ Tri K Nhõn vt l mt khỏi nim quan trng lớ lun v nghiờn cu hc Trong truyn ngn, yu t nhõn vt úng vai trũ quan trng Khụng cú nhõn vt thỡ khụng cú truyn ngn Nhõn vt truyn ngn va l ni trc tip v nht khc hỡnh tng, th hin mõu thun, va l ni truyn ti thụng ip, t tng ca tỏc gi n cụng chỳng Vic i vo tỡm hiu nhõn vt mt truyn ngn hay tỡm hiu th gii nhõn vt sỏng tỏc ca mt tỏc gi hc l mt cụng vic bao quỏt nht, ton din nht, cho thy quan nim, t tng, ti nng ngh thut ca tỏc gi cng nh ton b tỏc phm Bng hiu bit sinh ng v i sng, hc, ti nng ngh thut ca mỡnh, Lờ Tri K ó xõy dng lờn mt th gii nhõn vt phong phỳ v a dng v kiu loi truyn ngn ca mỡnh Thụng qua cỏc nhõn vt, tỏc gi nhm th hin nhng suy ngh sõu sc ca mỡnh v cuc i cng nh cỏc xó hi, hng ti mt xó hi tt p hn Cỏc kiu loi nhõn vt truyn ngn ca Lờ Tri K rt a dng õy, chỳng tụi mnh dn phõn loi thnh ba kiu loi nhõn vt: Nhõn vt ngi chin s cụng an, nhõn vt ngi i thng, nhõn vt ti phm Cỏch phõn chia ny nhm t nhõn vt s i sỏnh vi cỏc nhõn vt khỏc lm ni bt v khc mt cỏch ton din hn tớnh cỏch nhõn vt Tuy nhiờn, cng cn phi núi rng cỏch phõn chia ny cng ch mang tớnh cht tng i nhm lm rừ hn cho ch ý ca ngi vit vic khc sõu hn c im ca th gii nhõn vt truyn ngn Lờ Tri K Cú th núi, thnh cụng v sc hp dn sỏng tỏc ca Lờ Tri K l th gii nhõn vt a dng, phong phỳ, gn gi vi i thng, th hin nhng ni nim v khỏt 114 vng ca ngi cuc i Lờ Tri K ó to cỏc truyn ngn ca mỡnh mt th gii nhõn vt vi nhng hỡnh tng hc sng ng, c bit l hỡnh tng ngi chin s cụng an khỏ chõn thc, ton din, c soi nhỡn t nhiu hng, nhiu chiu khỏc cnh ng v s phn khỏc cựng nhng biu hin khỏc nhau: tt - xu; ỳng - sai; hon thin - cha hon thin tớnh cỏch v nhõn cỏch Song h gp mt im ú l ý thc trỏch nhim tt c vỡ s bỡnh yờn cho cuc sng ca nhõn dõn V ngh thut xõy dng nhõn vt, Lờ Tri K th hin hiu bit phong phỳ ca mỡnh v ngi ng thi chng minh cho ti nng ngh thut ca ụng Nhõn vt truyn ngn, nhng c trng th loi cng nh nhng c trng riờng ca nh m nú c khc ch yu v cú hiu qu thụng qua ngh thut miờu t ngoi hỡnh, hnh ng nhõn vt, xõy dng qua cỏch t tờn v ngụn ng nhõn vt ú l nhng khớa cnh m chỳng tụi khai thỏc i vo tỡm hiu ngh thut xõy dng nhõn vt truyn ngn ca ụng vi ba kiu loi nhõn vt nh ó núi trờn Th mnh ca Lờ Tri K l ngh thut miờu t ngoi hỡnh, hnh ng nhõn vt, khc tõm lý nhõn vt, qua ú nhõn vt cú iu kin bc l tt c nhng c im v tớnh cỏch, nhõn cỏch Bờn cnh ú, ngụn ng cng chớnh l mt nhng yu t lm nờn thnh cụng truyn ngn Lờ Tri K Mi ch tuyn ngn ca Lờ Tri K u cú sc sng riờng , cha ng hn ct v tỡnh iu ca nh ú l ngụn ng i sng ó c cht lc, gt gia c nõng cp lờn thnh ngụn ng ngh thut va sỏng, gin d gn gi va hm sỳc, tinh t mang tớnh khỏi quỏt trit lý v nhng nhõn sinh xó hi Thụng qua h thng ngụn ng, tớnh cỏch ca nhõn vt c c th húa sinh ng, l li n ting núi ca h ch khụng nhm ln vi mt khỏc ng thi, ngụn ng gúp phn c lc vic khc hỡnh tng nhõn vt truyn ngn ca ụng, th hin tớnh cht c ỏo ca mt phong cỏch xuụi hin 115 i Lờ Tri K cng l mt cõy bỳt chc tay v cú th núi l lóo luyn vic bc l tớnh cỏch nhõn vt thụng qua vic s dng ngụn ng Lờ Tri K l ngi ngh s hi t c hai ch Tõm v Ti Trong nhng nm thỏng cuc i mỡnh, ụng nh ong cn mn mang li cho i nhiu mt ngt Vi quỏ trỡnh lao ng quờn mỡnh, nghiờm khc, chm chỳt cho tng cõu ch, trn tr trc nhng phc Lờ Tri K c coi l ngi tiờn phong m ng cho phong tro sỏng tỏc v ti An ninh xó hi - mng ti m trc õy ớt c quan tõm v gt hỏi c nhng thnh cụng rc r vi liờn tip nhiu gii thng ln v hc: hai gii A ca Hi Nh Vit Nam v gn õy nht Thỏng nm 2012 l Gii thng Nh nc v hc ngh thut Nhng gii thng cao quý ú va khng nh v trớ vai trũ ca nh va l s ghi nhn v khng nh ti nng chng cựng nhng úng gúp ln lao ca Lờ Tri K i vi nn hc hin i Vit Nam núi chung v hc lc lng Cụng an nhõn dõn núi riờng Cú th núi nhng tỏc phm chng ca Lờ Tri K nh mt mnh t phỡ nhiờu mu m cha c khai phỏ Lun ca chỳng tụi c hon thnh trờn c s tip thu cú chn lc ý kin, ỏnh giỏ ca ngi i trc; ng thi bc u cng cú s tỡm tũi, khỏm phỏ, phỏt hin, phõn tớch v kin gii riờng Bn lun ny mi ch l ụ ca u tiờn i vo khỏm phỏ mt phn th gii chng ca Lờ Tri K Vỡ vy, theo thin ngh ca chỳng tụi rt cn cú nhng cụng trỡnh nghiờn cu chuyờn sõu t nhiu gúc tip cn khỏc tỡm hiu khỏm phỏ sõu hn na nhng c sc v ni dung t tng v ngh thut truyn ngn núi riờng v chng ca Lờ Tri K núi chung cho ỳng tm vúc ca ụng nh s tụn vinh ca bn bố ng nghip Lờ Tri K - Nh tiờu biu nht ca ngnh cụng an nhõn dõn (Xuõn Thiu) 116 TI LIU THAM KHO [1] Li Nguyờn n (1999), 150 thut ng hc, Nxb HQG, H Ni [2] Khrapchenkụ.M.B (1978), Cỏ tớnh sỏng to ca nh v s phỏt trin hc, Lờ Sn dch, Nxb Tỏc phm Mi, H Ni [3] Khrapchenkụ.M.B (1984), Sỏng to ngh thut, hin thc v ngi 1, (Nguyn Hi H, Li Nguyờn n, Duy Lp dch), Nxb KHXH, H Ni [4] Khrapchenkụ.M.B (1984), Sỏng to ngh thut, hin thc v ngi 2, (Nguyn Hi H, Li Nguyờn n, Duy Lp dch), Nxb KHXH, H Ni [5] Khrapchenkụ.M.B (2002), Nhng lớ lun v phng phỏp lun nghiờn cu hc, Nxb HQGHN, H Ni [6] Lờ Huy Bc (2001), Ging v ging iu xuụi hin i (Hp tuyn cỏc cụng trỡnh nghiờn cu - Khoa Ng Vn - HSP H Ni), Nxb Giỏo dc, H Ni [7] Nam Cao (1997), Tuyn Nam Cao 1, Nxb Vn hc, H Ni [8] Nam Cao (1997), Tuyn Nam Cao 2, Nxb Vn hc, H Ni [9] Chi hi Nh Cụng an (1997), Sỏng tỏc v ti an ninh - Trt t li th v chng ngi, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni [10] Trn Ngc Dung (2004), Ba phong cỏch truyn ngn hc Vit Nam nm 1930-1945: Nguyn Cụng Hoan, Thch Lam, Nam Cao, Nxb Thanh niờn, H Ni [11] Phan C (1988), Vn hc Vit Nam 1930-1945, Nxb i hc v Trung hc chuyờn nghip 117 [12] Nguyn ng ip (2001), "Ging iu th Xuõn Diu trc 1945", Tp Vn hc (s 2) [13] Nguyn ng ip (2002), "Ging iu th Huy Cn thi La thiờng", Tp Vn hc (s 2) [14] Nguyn Hi H(2006), Thi phỏp tiu thuyt L.Tụ xtụi, Nxb Giỏo dc [15] H Minh c (1997), Lý lun hc, Nxb Giỏo dc, H Ni [16] Nguyt H (2007), Nh Lờ Tri K khụng c gii thng l khụng cụng bng, Ngun Http://www.nxbcand.vn [17] Nguyn Vn Hnh, Hunh Nh Phng (1980), Lý lun hc, v suy ngh, Nxb Giỏo dc, H Ni [18] Hong Ngc Hin (1991), Thi Phỏp ca truyn, Bỏo Vn ngh (s 31) [19] Lờ Bỏ Hỏn, Trn ỡnh S, Nguyn Khc Phi (ng ch biờn,2006), T in thut ng hc, Nxb Giỏo dc [20] Nguyn Th Hin (2010), Phong cỏch truyn ngn Nguyn Ngc T, HSP H Ni [21] Nguyn Thỏi Hũa (2000), Nhng thi phỏp ca truyn, Nxb Giỏo Dc, H Ni [22] H Hi Hng (2009), Chờ th cha gin, Ngun http://www.nxbcand.vn [23] Nguyn Th Hu (2008), Vn xuụi ngun i mi, Nxb CAND, H Ni [24] Nguyn Th Thu Huyn (2010), Phong cỏch xuụi Chu, HSP H Ni [25] V Th Huyn (2008), Phong cỏch kớ V Bng, HSP H Ni [26] Nguyn Nh í (1997), T in gii thớch thut ng ngụn ng hc, Nxb Giỏo dc, H Ni 118 [27] Lờ Tri K (1988), Khụng thin khụng ỏc, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni [28] Lờ Tri K (1985), Sng chỡm, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni [29] Lờ Tri K (1994), Cuc tỡnh th k, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni [30] Lờ Tri K (1995), Tuyn truyn ngn, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni [31] inh Trng Lc (ch biờn) (2006), Phong cỏch hc ting Vit, Nxb Giỏo dc, H Ni [32] Tụn Phng Lan (2002), Phong cỏch ngh thut Nguyn Minh Chõu, Nxb KHXH, H Ni [33] Nguyn Th Phng Lan (2010), Ngh thut truyn ngn Nguyn Huy Thip, HSP H Ni [34] Thch Lam (2003), Truyn ngn Thch Lam, Nxb Vn hc, H Ni [35] Phong Lờ (2001), Vn hc v ti an ninh t quc v bỡnh yờn cho cuc sng, Vit t u th k mi, Nxb Lao ng, tr.333-342 [36] Bakhtin.M (1990), Nhng thi phỏp ụtxtụiepxki, (Trn ỡnh S, Li Nguyờn n, Vng Trớ Nhn dch),Nxb Giỏo Dc, H Ni [37] Bakhtin.M (1992), Lý lun v thi phỏp tiu thuyt, Trng vit Nguyn Du, H Ni [38] Hong Nh Mai (2001), My iu suy ngh v tỏc phm ca nh Lờ Tri K, K yu hi tho nhõn dp k nim 20 nm thnh lp nh xut bn, Nxb Cụng an nhõn dõn [39] Nguyn ng Mnh (1993), Dn lun nghiờn cu tỏc gi hc, Th vin HSPHN [40] Nguyn ng Mnh (2002), Con ng i vo th gii ngh thut ca nh vn, Nxb Giỏo dc, H Ni [41] Nguyn ng Mnh (2003), Nh Vit Nam hin i, chõn dung v phong cỏch, Nxb Vn hc, H Ni 119 [42] Poxpelov.G.N (ch biờn), Dn lun nghiờn cu hc (tp 1-2), (Trn ỡnh S, Li Nguyờn n, Nguyn Ngha Trng dch), Nxb Giỏo dc, H Ni [43] Trn ỡnh Nam (1995), Nh Tụ Hoi, Tp Vn hc, (s 9) [44] Vng Trớ Nhn (Biờn son) (1998), S tay truyn ngn, Nxb Hi nh vn, H Ni [45] Phng Ngõn (Biờn son) (2000), Nguyn Tuõn, cõy bỳt ti hoa v c ỏo, Nxb Vn húa thụng tin, H Ni [46] Phan Ngc (1985), Tỡm hiu phong cỏch Nguyn Du Truyn Kiu, Nxb KHXH, H Ni [47] Dng Duy Ng (2010), c mong ca nh Lờ Tri K, Ngun:http://www.nxbcand.vn [48] Ló Nguyờn (1986), Phờ bỡnh hc, Tp Vn hc, s [49] Nhiu tỏc gi (1981), Tng hc Vit Nam, (tp 30A),Nxb KHXH, H Ni [50] Nhiu tỏc gi (1981), Tng hc Vit Nam, (tp 30B), Nxb KHXH, H Ni [51] Nhiu tỏc gi (2006), Lớ lun hc, Nxb Giỏo dc, H Ni [52] Nhiu tỏc gi (2009), Lớ lun hc (tp 1), Nxb Giỏo dc, H Ni [53] Nhiu tỏc gi (2009), Lớ lun hc (tp 1), Nxb Giỏo dc, H Ni [54] Nhiu tỏc gi (1983), T in hc, (tp 1, 2), Nxb KHXH, H Ni [55] Nhiu tỏc gi (1992), T in thut ng hc, Nxb Giỏo dc, H Ni [56] Nhiu tỏc gi (1998), Ging vn hc Vit Nam 1945-1975, Nxb Giỏo dc, H Ni [57] Nhiu tỏc gi (2003), Tuyn truyn ngn hin thc 1930-1945, Nxb Vn hc, H Ni 120 [58] Nhiu tỏc gi (2004), Tuyn t lc on, (tp 3), Nxb Hi nh vn, H Ni [59] Nhiu tỏc gi (2005), Chõn dung cỏc nh Chõn dung Vit Nam hin i, Nxb Giỏo dc, H Ni [60] Ton Nguyn (2007), Nh Lờ Tri K: c a nghin ngó,Ngun: http://www.nxbcand.vn [61] Nguyn Th Phng (2010), S i mi mt s bỡnh din phong sau cỏch truyn ngn Nguyn Minh Chõu 1975, HSP H Ni [62] Phan Qu (2010), Nh Lờ Tri K- Mt i ti hoa v sõu sc, Ngun: http://www.nxbcand [63] Nguyn Th Ngc Quyờn (2010), Phong cỏch ngh thut truyn ngn Kim Lõn, HSP H Ni [64] Nguyn Khc Sớnh (2001), My lý lun v khỏi nim phong cỏch thi i, phong cỏch tro lu ca hc, Tp Vn hc (s 8) [65] Trn ng Suyn (2001), Ch ngha hin thc Nam Cao, Nxb KHXH, H Ni [66] Trn ng Suyn (2003), Nh vn, hin thc i sng v cỏ tớnh sỏng to, Nxb Vn hc, H Ni [67] Trn ỡnh S (1987), Thi phỏp th T Hu, Nxb Tỏc phm mi, H Ni [68] Trn ỡnh S (1998), Dn lun thi phỏp hc, Nxb Giỏo dc, H Ni [69] Trn ỡnh S (1993), Mt s thi phỏp hc hin i, B GD&T [70] Trn ỡnh S (2000), Lớ lun v phờ bỡnh hc, Nxb Giỏo dc, H Ni [71] Bựi Vit Thng (2000), Truyn ngn, nhng lý thuyt v thc tin th loi, Nxb HQG, H Ni [72] Nguyn Tuõn (1994), Tuyn Nguyn Tuõn (tp 1,2,3), Nxb Vn hc, H Ni 121 [73] Nguyn Th Thu (2004), Phong cỏch ngh thut Kim Lõn, HSP H Ni [74] Phan Vn Tng (2004), Phong cỏch ngh thut Nam Cao, HSP Tp.HCM [75] Vin Vn hc (1989), Vn hc Vit Nam khỏng chin chng Phỏp (19451954), Nxb KHXH, H Ni [76] Vin Vn hc (1999), Truyn ngn Nam Phong (trớch), Nxb KHXH, H Ni
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Lê Tri Kỷ, Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Lê Tri Kỷ, Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Lê Tri Kỷ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay