Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của dịch chiết từ lá cây Actiso (Cynara scolymus L.)

77 216 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:01

LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn tới PGS.TS Trương Văn Châu, Học viện Quản lý Giáo Dục Việt Nam, giao đề tài, tận tình giúp đỡ, động viên, khuyến khích suốt trình học tập, bảo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng Sau đại học, khoa Sinh học – KTNN, cán Trung tâm Hỗ trợ thiết bị thí nghiệm chuyển giao công nghệ - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2, nơi tạo điều kiện tốt cho hoàn thành chương trình học tập khoá học Tiếp đến xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo sở GD – ĐT Hà Nội, Ban giám hiệu, bạn đồng nghiệp trường THPH Đa Phúc cho hội học tập, hội nghiên cứu khoa học để nâng cao lực Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình người thân yêu giúp đỡ tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Học viên Nguyễn Thị Hương Giang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết kết nghiên cứu trình bày luận văn thực không trùng lập với tác giả khác Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung đề cập luận văn Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2013 Học viên Nguyễn Thị Hương Giang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu số hợp chất tự nhiên thực vật (Plant secondary subszances) 1.1.1 Flavonoid thực vật 1.1.2 Hợp chất phenolic 1.1.3 Alkaloid 1.1.4 Tannin 10 1.2 Bệnh béo phì (Obesity) 12 1.2.1 Khái niệm phân loại béo phì 12 1.2.2 Nguyên nhân gây béo phì 13 1.2.3 Thực trạng béo phì giới nước 13 1.2.4 Một số số hoá sinh liên quan đến rối loạn trao đổi lipid máu bệnh xơ vữa động mạch 14 1.2.5 Các tác hại nguy cụ thể béo phì 15 1.2.6 Giải pháp phòng điều trị 16 1.3 Bệnh đái tháo đường(Diabetse mellitus) 16 1.3.1 Khái niệm phân loại 16 1.3.2 Cơ chế bệnh sinh ĐTĐ 18 1.3.3 Thực trạng đái tháo đường giới Việt Nam 20 1.3.4 Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường 21 1.3.5 Đái tháo đường với y học cổ truyền (YHCT) 21 1.3.6 Các thuốc điều trị bệnh ĐTĐ 22 1.4 Mối quan hệ béo phì đái tháo đường 22 1.4.1 Mối quan hệ béo phì đái tháo đường 22 1.4.2 Các biến chứng có liên quan đến bệnh 24 1.5 Phương pháp gây đái tháo đường thực nghiệm STZ 24 1.6 Vài nét chung Actisô (Cynara scolymus L.) 26 1.6.1 Thực vật học 26 1.6.2 Phân bố, sinh thái 27 1.6.3 Thành phần hóa học 28 1.6.4 Một số tác dụng Sinh - dược công dụng Actisô 28 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng 29 2.1.1 Mẫu thực vật 29 2.1.2 Mẫu động vật 30 2.1.3 Hóa chất dụng cụ thí nghiệm 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Tách chiết phân đoạn dịch chiết từ Actisô (Cynara scolymus L.) 31 2.2.2 Định tính số nhóm hợp chất tự nhiên 32 2.2.3 Định lượng polyphenol tổng số theo phương pháp Folin – Ciocalteau 33 2.2.4 Phương pháp sắc ký lớp mỏng (TLC) 34 2.2.5 Phương pháp định lượng số số hóa sinh 35 2.2.6 Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid phân đoạn dịch chiết Actisô (Cynara scolymus L.) chuột nhắt gây ĐTĐ STZ 37 2.2.7 Xử lý số liệu 40 Chương KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN 41 3.1 Quy trình tách chiết phân đoạn từ Actisô (Cynara scolymus L.) 41 3.2 Kết định tính số nhóm hợp chất tự nhiên phân đoạn dịch chiết từ Actisô 42 3.3 Định lượng Polyphenol tổng số phân đoạn dịch chiết theo phương pháp Folin – Ciocalteau 44 3.3.1 Kết xây dựng đường chuẩn acid gallic 44 3.3.2 Kết xác định hàm lượng polyphenol tổng số 45 3.4 Phân tích thành phần hợp chất tự nhiên từ Actisô sắc ký lớp mỏng 46 3.5 Kết xác định liều độc cấp 48 3.6 Kết mô hình chuột béo phì thực nghiệm 48 3.7 Tác dụng hạ glucose huyết số phân đoạn dịch chiết từ Actisô mô hình chuột ĐTĐ type 54 3.7.1 Kết tạo mô hình chuột ĐTĐ type thực nghiệm 54 3.7.2 Tác dụng phân đoạn dịch chiết ethanol, cao phân đoạn n – hexan cao phân đoạn ethylacetate từ Actisô đến nồng độ glucose huyết lúc đói chuột ĐTĐ 57 3.8 Tác dụng đến chuyển hóa lipid Actisô mô hình chuột ĐTĐ type 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Phân loại BMI người trưởng thành châu Âu châu Á 12 Bảng 1.2 Các tiêu chí để chuẩn đoán ĐTĐ theo WHO 21 Bảng 2.1 Bảng phản ứng định tính đặc trưng 32 Bảng 2.2 Thành phần thức ăn giàu lipid 38 Bảng 2.3 Mô hình nghiên cứu khả hạ glucose huyết phân đoạn dịch chiết từ Actisô (Cynara scolymus L.) 39 Bảng 3.1 Hiệu suất chiết rút phân đoạn từ Actisô 42 Bảng 3.2 Kết định tính phân đoạn dịch chiết Actisô 43 Bảng 3.3 Kết xây dựng đường chuẩn acid gallic 44 Bảng 3.4 Định lượng polyphenol tổng số phân đoạn dịch chiết 45 từ Actisô 45 Bảng 3.5 Đặc điểm sắc ký đồ phân đoạn dịch chiết từ Actisô 47 Bảng 3.6 Kết thử độc tính cấp theo đường uống 48 Bảng 3.7 Trọng lượng trung bình hai nhóm chuột nuôi hai chế độ dinh dưỡng khác 49 Bảng 3.8 So sánh số số hóa sinh máu chuột nuôi thường nuôi béo phì thực nghiệm 51 Bảng 3.9 Nồng độ glucose huyết lô chuột trước 54 sau tiêm STZ 54 Bảng 3.10 Kết nồng độ glucose huyết lúc đói lô chuột 57 sau 21 ngày điều trị 57 Bảng 3.11 So sánh số số lipid máu chuột ĐTĐ trước sau điều trị cao phân đoạn ethanol, cao phân đoạn n – hexan cao phân đoạn ethylacetate 60 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cơ chế gây độc STZ lên tế bào β tụy đảo chuột 26 Hình 2.1 Hình thái Actisô (Cynara scolymus L.) 29 Hình 2.2 Tủ sấy thức ăn cho chuột TNo chuột nuôi (béo phì, chuẩn) TNo 30 Hình 2.3 Cân điện tử chuột nuôi thực nghiệm (béo phì chuẩn) 30 Hình 2.4 Định lượng glucose huyết chuột nhắt 35 Hình 3.1 Mô hình chiết rút phân đoạn hợp chất tự nhiên từ 41 Hình 3.2 Đồ thị đường chuẩn acid gallic 45 Hình 3.3 Sắc ký đồ dịch chiết từ Actisô mỏng Silicagel (hiện màu dung dịch H2SO4 10%), hệ đệm TEAF (5:3:1:1) 46 Hình 3.4 Biểu đồ biểu diễn tăng trọng nhóm chuột với chế độ dinh dưỡng khác vòng tuần 49 Hình 3.5 Biểu đồ so sánh số số hóa sinhgiữa lô chuột TNo 51 Hình.3.6 Nồng độ glucose huyết lúc đói lô chuột thí nghiệm trước sau tiêm 72 55 Hình 3.7 Nồng độ glucose huyết lúc đói lô chuột trước sau 21 ngày điều trị 58 Hình 3.8 So sánh số số lipid máu chuột ĐTĐ trước sau điều trị cao phân đoạn ethanol, cao phân đoạn n – hexan cao phân đoạn ethylacetate 61 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BP Béo phì Chl Choleroform Cho Cholesterol ĐTĐ Đái tháo đường EtOAc Ethylacetate EtOH Ethanol Glu Glucose HDLc Lipoprotein tỷ trọng cao (High- density lypoprotein) HLA Kháng nguyên bạch cầu người (Human Leucocyte Antigen) LDLc Lipoprotein tỷ trọng thấp (Low- density lypoprotein) LD50 Medium letalisdosis (liều lượng gây chết trung bình) Metf Metformin n-hex n-hexan PĐ Phân đoạn STZ Streptozotocin TG Triglycerid TN Thí nghiệm TW Trung ương MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt nam nước khí hậu nhiệt đới với nguồn tài nguyên sinh vật nói chung thực vật nói riêng đa dạng, phong phú Nước ta lại có y dược học cổ truyền dân tộc từ lâu đời Từ xa xưa, nhân dân ta biết sử dụng cỏ có sẵn xung quanh nguồn dược liệu để chữa bệnh Khi xã hội phát triển, điều kiện sống người dân nâng cao, kéo theo số loại bệnh có tác động tiêu cực đến chất lượng sống người, số có bệnh béo phì (BP) bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) Trên giới với thống kê bệnh tiểu đường type 2, đáng lo ngại Ước tính giới đến năm 2025 lên tới 330 triệu người (gần 6% dân số toàn cầu) mắc bệnh tiểu đường type Theo trung tâm nghiên cứu bệnh tiểu đường WHO cho biết, “tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường Châu Á vượt xa Châu Âu, nơi vốn xem ổ bệnh Trong có khoảng 5% số người trưởng thành Châu Âu mắc bệnh Châu Á 10 – 12% quốc gia đảo Thái Bình Dương 30-40%”[1] Còn nước Đông Nam Á có Việt Nam không nước kể Tính đến nay, Việt Nam có gần triệu người mắc bệnh đái tháo đường Với tỷ lệ tăng từ 8-20% năm, Việt Nam nằm nhóm nước có tỷ lệ bệnh đái tháo đường tăng nhanh giới Nếu năm 2002, tỷ lệ người mắc ĐTĐ chiếm 2,7% dân số số lên 7,2%, khu vực đô thị, thành phố lớn tập trung nhiều người mắc bệnh Đối tượng mắc ĐTĐ thường độ tuổi từ 30 - 65, có bệnh nhân bị ĐTĐ - 10 tuổi, điều phản ánh trẻ hóa bệnh nước ta Hiện tại, để điều trị đái tháo đường có thuốc kinh điển gồm sulphonylurea, metformin, glitazone, insulin thuốc mang lại hiệu tốt biết dùng cách, nhiên loại thuốc kèm theo nhiều phản ứng phụ không mong muốn, tốn điều trị nên chưa phù hợp với kinh tế người dân Việt Nam Kinh nghiệm trị liệu đái tháo đường dân gian phong phú chưa ý mức khai thác hết Ở Việt Nam việc nghiên cứu, khảo sát thành phần hóa học tác dụng dược lý loài thuốc có giá trị nhằm đặt sở khoa học cho việc sử dụng chúng cách hợp lý có hiệu Do tốc độ phát triển nhanh bệnh nên nhu cầu thuốc điều trị tăng nhanh Ngày nay, hàng loạt loại thuốc điều trị bệnh BP ĐTĐ đời sử dụng nhằm hạn chế phát triển bệnh cải thiện sống cho người Bên cạnh thuốc tổng hợp, thuốc có nguồn gốc thảo dược quan tâm phát triển Ủy ban chuyên gia WHO BP ĐTĐ khuyến nghị nên phát triển thuốc điều trị bệnh BP ĐTĐ có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt nước phát triển nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền tác dụng phụ Ở Việt Nam, họ Cúc (Asteraceae) họ phổ biến, với số loài tương đối đa dạng, phong phú Tuy nhiên, số loài thuộc chi Cynara chi phố biến Việt Nam đặc biệt Actisô (Cynara scolymus L.) Đặc điểm Actisô loại thảo sống hai năm lâu năm, cao 1m – 1,2m, thân ngắn thẳng cứng, có khía dọc, phủ lông trắng Lá to dài, mọc so le xẻ thuỳ sâu có không đều, mặt xanh lục, mặt có lông trắng, cuống to ngắn Lá Actisô vị đắng, có tác dụng lợi tiểu dùng điều trị bệnh phù thấp khớp Ngoài dùng làm thuốc thông tiểu, thông mật chữa bệnh suy gan, thận, viêm thận cấp Chính tác dụng dược lý Actisô lại chưa nghiên cứu cách kỹ lưỡng đặc tính sinh sinh dược mà dừng lại mức độ ứng dụng 55 Hàm lượng glucose huyết (mmol/l) Trước tiêm Sau tiêm 72 25 22.18 20 15 10 6.23 6.52 6.27 7.97 7.42 7.44 7.78 Chuột Chuột Chuột béo Chuột béo thường tiêm thường tiêm phì tiêm đệm phì tiêm STZ đệm STZ (100mg/ (100mg/ kg) kg) Lô chuột Hình.3.6 Nồng độ glucose huyết lúc đói lô chuột thí nghiệm trước sau tiêm 72 Nhận xét: Nhìn vào bảng 3.9 hình 3.6 ta thấy chuột béo chuột thường có tăng nhẹ mức glucose huyết (trước tiêm) Cụ thể mức glucose chuột nuôi chế độ ăn béo thời gian tuần có mức glucose huyết tăng 19.10% so với chuột thường Điều chứng tỏ, rối loạn chuyển hóa lipid dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa glucid Các trình chuyển hóa thể có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ - Đã có khác nồng độ glucose huyết chuột thường tiêm STZ so với nồng độ glucose huyết chuột thường tiêm đệm với độ tin cậy > 95% (tương ứng 6.52mmol/l 7.97mmol/l, p < 0.001) - Có khác nồng độ glucose huyết lúc đói chuột thường tiêm đệm chuột béo phì tiêm đệm (tương ứng 6.52mmol/l 7.44mmol/l, trị số p < 0.4), chênh lệnh có khác từ đầu đường huyết chuột nuôi thường chuột nuôi béo phì (do chế độ nuôi chi phối - trình bày) - Ở lô béo phì tiêm STZ, nồng độ glucose huyết tăng cách rõ rệt so với lô thường so với trước tiêm Nồng độ glucose huyết 56 chuột béo sau tiêm STZ 72 22.18mmol/l Kết thu phù hợp với nghiên cứu GS.TSKH Đỗ Ngọc Liên cộng (2006), Phùng Thanh Hương, Trần Thị Chi Mai nhiều nghiên cứu khác [11], [18], tiến hành gây ĐTĐ STZ mô hình chuột béo, có glucose huyết tăng cao 18mmol/l Điều chứng tỏ: tượng - chế béo phì, rối loạn trao đổi lipid bị nhiễm chất độc vào thể (chuột béo phì nhiễm chất độc STZ từ xạ khuẩn Streptomyces achromogens) chuyển sang trạng thái ĐTĐ type bền vững, khó phục hồi (Lenzen, S 2008) Hiện nay, có nhiều mô hình ĐTĐ mô type 2, mô hình ĐTĐ di truyền, chuột thường ĐTĐ, mô hình chuột béo phì ĐTĐ ưa chuộng nhiều đặc điểm bệnh lý giống với ĐTĐ type người Tuy nhiên, khả gây ĐTĐ type chuột tuỳ thuộc nhiều yếu tố dòng chuột lựa chọn, thời gian chế độ nuôi béo, liều tiêm STZ Nhiều công trình khác công bố hiệu mô hình Qua tham khảo thử nghiệm thấy rằng: dòng chuột chủng Swiss, để gây ĐTĐ với hiệu suất cao cần có thời gian nuôi béo dài thông thường từ 4- tuần, kết hợp với tiêm STZ liều thấp Căn vào liều STZ gây ĐTĐ type chuột cống Reed cộng (thường 50mg/kg thể trọng), thấy chuột nhắt trắng cần tiêm liều cao thông thường từ 90 – 120mg/kg thể trọng Kế thừa nghiên cứu trước [11], định chọn tiêm liều 110mg/kg thể trọng Với liều tiêm vậy, đạt hiệu suất gây ĐTĐ 90.89% chuột có đường huyết ≥ 18mmol/l Đối với lô chuột béo phì tiêm STZ nồng độ glucose sau 72 tiêm, tăng cách rõ rệt (từ 7.78mmol/l trước tiêm lên 22.18 mmol/l sau tiêm 72 giờ) Còn lô chuột thường tiêm STZ với liều trên, nồng độ glucose huyết lúc đói có tăng nhẹ sau tiêm (nồng độ glucose lúc đói trước sau 72 57 tiêm tương ứng 6.27 7.97 mmol/l) Điều chuột ăn chuẩn tự điều chỉnh nồng độ glucose máu nhờ tăng lượng Insulin tiết để điều hòa lượng glucose máu 3.7.2 Tác dụng phân đoạn dịch chiết ethanol, cao phân đoạn nhexan cao phân đoạn ethylacetate từ Actisô đến nồng độ glucose huyết lúc đói chuột ĐTĐ Với mô hình thí nghiệm phần phương pháp nghiên cứu, thu kết thể bảng 3.10 hình 3.7 sau: Bảng 3.10 Kết nồng độ glucose huyết lúc đói lô chuột sau 21 ngày điều trị Nồng độ glucose huyết lúc đói (mmol/l) Các lô chuột điều trị Trước điều trị 6.23 ±0.4 Chuột ăn chuẩn Chuột ĐTĐ không điều trị 21.7 ±3.1 Chuột ĐTĐ + EtOH 22.8 ±4.2 Chuột ĐTĐ + nHexan 21.5 ±3.9 Chuột ĐTĐ + EtOAc 22.5 ±4.0 ngày 10 ngày 15 ngày điều trị điều trị điều trị 6.35 6.21 6.42 ±0.2 ±0.3 ±0.5 (↑1.9%) (↓0.3%) (↑3.0%) 22.7 22.5 23.8 ±1.2 ±1.4 ±1.2 (↑4.6%) (↑3.6%) (↑9.7%) 16.6** 14.9** 11.8** ±1.2 ±1.7 ±1.6 (↓27.2%) (↓34.6%) (↓48.2%) 14.6** 14.4** 11.5** ±1.8 ±1.5 ±1.0 (↓32.1%) (↓33.0%) (↓46.5%) 15.2** 13.9** 10.1** ±1.7 ±2.3 ±1.4 (↓32.4%) (↓38.2%) (↓55.1%) 21 ngày điều trị 6.4 ±0.1 (↑2.7%) 23.1 ±1.2 (↑6.5%) 9.2** ±0.9 (↓59.6%) 10.1** ±0.6 (↓53.0%) 8.3** ±1.5 (↓63.1%) (Ghi chú: Số liệu thể bảng giá trị trung bình chuột/lô; giá trị p là: :(p>0.05); **:(p 0.05) Tuy nhiên lô chuột ĐTĐ không điều trị nồng độ glucose có tăng giảm thất thường qua ngày điều trị không giảm trạng thái ban đầu (trước tiêm STZ, p < 0.05 ) tượng nồng độ glucose máu tăng cao không giảm lúc bệnh ĐTĐ thực ngày nghiêm trọng Qua ta thấy tác dụng phân đoạn dịch chiết từ Actisô đến khả hạ đường huyết cho rằng: với liều điều trị 2000mg/kg tất cao phân đoạn có tác dụng giảm mạnh đường huyết qua ngày điều trị giảm rõ sau ngày thứ 15 ngày 21 59 Phân đoạn cao ethanol có tác dụng giảm mạnh đồng qua ngày điều trị (5, 10, 15, 21) nhiên giảm mạnh nhất, rõ sau ngày thứ 15 điều trị, (11.8 mmol/l) tương ứng với (giảm 48.2% so với trước điều trị 22.5 mmol/l (p < 0.05)) đến ngày thứ 21 mức đường huyết giảm xuống 9.2 mmol/l (tương đương giảm 59.6% so với trước điều trị 22.5%) Cao phân đoạn n-hexan có tác dụng giảm mạnh phân đoạn cao ethanol nhiên mạng tính ổn định tương đối hiệu qua ngày điều trị (5, 10, 15) giảm mạnh sau ngày 21 điều trị xuống (11.5 mmol/l) tương ứng với (giảm 46.5% so với trước điều trị 21.5 mmol/l (p < 0.05)) Cuối cao phân đoạn ethylacetat với mức mạnh vào ngày thứ 15 điều trị (10.1 mmol/l, tương ứng giảm 55.1%) sau 21 ngày điều trị giảm xuống (8.3 mmol/l, tương ứng với giảm 63.1% so với trước điều trị 22.5 mmol/l (p < 0.01)) hiệu điều trị tốt so với cao phân đoạn ethanol cao phân đoạn n-hexan Từ kết ta giải thích Actisô có chứa nhiều hợp chất có tác dụng giảm glucose huyết theo chế Các hợp chất diện flavonoid (ví quercetin phân đoạn ethylacetate), tannin Có thể N-AC (N-acetylcysteine) có tác dụng làm giảm stress oxy hóa, cải thiện dung nạp glucose [40] Nhiều nghiên cứu rằng, flavonoid nhóm hợp chất có tác dụng chữa bệnh ĐTĐ mà polyphenol khác (mangiferin, resverratrol, epigallocatechin-3-gallat…), saponin (charatin, sitosterol, acid maslinic,… ) alkaloid (berberin, radicamine A B, casuarine6-O-α-glucoside, javaberine A B, hexaacetate…) có tác dụng [12] Tuy nhiên muốn phát triển thực phẩm chức hỗ trợ điều trị ĐTĐ từ Actisô cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu hợp chất phân đoạn 60 3.8 Tác dụng đến chuyển hóa lipid Actisô mô hình chuột ĐTĐ type Để đánh giá ảnh hưởng phân đoạn dịch chiết Actisô đến số số lipid huyết chuột vào ngày cuối thời gian điều trị, sau cho nhịn đói qua đêm, chọn lô chuột có số đường huyết thấp, lấy máu tổng số phân tích số số hoá sinh Kết trình bày bảng 3.11 hình 3.8 sau Bảng 3.11 So sánh số số lipid máu chuột ĐTĐ trước sau điều trị cao phân đoạn ethanol, cao phân đoạn n-hexan cao phân đoạn ethylacetate Chỉ số hóa Trước điều sinh trị Cholesterol tổng số (mmol/l) HDL –c (mmol/l) LDL –c (mmol/l) Cao PĐ Cao PĐ Cao PĐ EtOH n– hexan EtOAc 5.29* ± 0.32 4.89* ± 0.14 3.82* ± 0.19 Giảm 4.51% Giảm 11.73% 2.01* ± 0.15 1.89* ± 0.5 Giảm 14.10% Giảm 19.23% 1.15* ± 0.17 1.57* ± 0.19 Tăng 66.67% Tăng 127.5% 1.45* ± 0.19 1.32* ± 0.13 1.36* ± 0.17 Giảm 27.9% Giảm 34.3% Giảm 32.3% 5.54 ± 0.31 (mmol/l) Triglyceride Chuột béo phì điều trị 2.34± 0.22 0.69 ± 0.20 2.01 ± 0.12 Giảm 30.05% 1.45* ± 0.22 Giảm 38.03% 1.45* ± 0.21 Tăng 110.1% (Số liệu thể bảng giá trị trung bình chuột/lô; (*): p < 0.05 so sánh với chuột trước điều trị.) 61 Trước điều trị mmol/l Chuột ĐTĐ + EtOH Chuột ĐTĐ + N - hexan Chuột ĐTĐ + EtOAc 5.54 5.29 4.89 3.82 2.01 2.34 2.01 1.89 1.45 1.15 1.54 1.32 1.36 1.57 1.45 0.69 Chỉ số lipit máu Cholesterol tổng số (mmol/l) Triglyceride (mmol/l) HDL –c (mmol/l) LDL –c (mmol/l) Hình 3.8 So sánh số số lipid máu chuột ĐTĐ trước sau điều trị cao phân đoạn ethanol, cao phân đoạn n – hexan cao phân đoạn ethylacetate Nhìn vào bảng 3.11 hình 3.8 cho thấy chuột béo phì có biểu rối loạn lipid máu với số quan trọng Cholesterol Trigrixerit nhiên sau 21 ngày điều trị phân đoạn EtOH, phân đoạn nhexan phân đoạn cao EtOAc số Cholesterol toàn phần giảm tương ứng 4.51%, 11,73% 30,05%, số triglixerit giảm tương ứng 14,10%, 19,23% 38,03%; số LDL-c giảm mạnh nhất: giảm 34,3% điều trị phân đoạn n-hexan, giảm 32,3% điều trị phân đoạn EtOAc giảm 27.9% điều trị phân đoạn cao EtOH (các số liệu có ý nghĩa thống kê với p < 0.05) Từ kết bước đầu cho thấy dịch chiết phân đoạn EtOH, phân đoạn n-hexan phân đoạn EtOAc có tác dụng giảm Cholesterol toàn 62 phần, triglixerit LDL-c Mặt khác số HDL-c lại có xu hướng tăng mạnh: tăng 66,67% điều trị phân đoạn EtOH, tăng 127,5% điều trị phân đoạn cao n-hexan tăng 110,1% điều trị phân đoạn cao EtOAc; số HDL-c tăng mạnh dấu hiệu khả quan HDL mệnh danh “lipoprotein tốt”, hoạt động vận chuyển cholesterol dư thừa từ tế bào ngoại vi gan để đào thải qua đường mật, điều phần giải thích lượng cholesterol toàn phần triglyxerit giảm 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Từ kết thu trình thực nghiệm, thu kết sau: Thành phần hợp chất Actisô phong phú, có đầy đủ nhóm hợp chất tự nhiên phổ biến flavonoid, alkaloid, tannin glycoside Chuột nuôi theo chế độ ăn có hàm lượng lipid cholesterol cao tuần bị mắc bệnh béo phì với tăng khối lượng 57,71g, hàm lượng cholesterol toàn phần tăng 25.1%, triglycerid tăng 37,1% LDL-c tăng 86.76%, Glucose 24,88%, nhiên hàm lượng HDL-c lại giảm 32,4% Sự tăng, giảm hoàn toàn có ý nghĩa thống kê toán học với p < 0.05 Chuột béo phì sau tiêm STZ liều thấp 110mg/kg thể trọng bị mắc bệnh ĐTĐ type với nồng độ glucose huyết sau 72 tiêm trì mức cao, ổn định (>18mmol/l) phần lớn chuột béo có khả bị ĐTĐ cao Một số phân đoạn dịch chiết từ Actisô có khả hạ đường huyết mô hình chuột ĐTĐ sau điều trị 21 ngày: Hàm lượng glucose huyết lô chuột uống cao EtOH giảm 59,6%; lô chuột uống phân đoạn cao nhexan giảm 53%; lô chuột uống cao phân đoạn ethylacetate nồng độ glucose huyết giảm mạnh tới 63,1% so với lô bình thường Với liều uống 2000mg/kg thể trọng chuột ĐTĐ cao phân đoạn EtOH, cao phân đoạn n-hexan cao phân đoạn EtOAc, sau 21 ngày điều trị số Cholesterol toàn phần giảm tương ứng 4.51%, 11,73% 30,05%, số triglixerit giảm tương ứng 14,10%, 19,23% 38,03% số LDL-c giảm mạnh nhất: giảm 34,3% điều trị phân đoạn n-hexan, giảm 32,3% 64 điều trị phân đoạn EtOAc giảm 27.9% điều trị phân đoạn cao EtOH Mặt khác số HDL-c lại có xu hướng tăng mạnh: tăng 66,67% điều trị phân đoạn EtOH,tăng 110,1% điều trị phân đoạn cao EtOAc tăng mạnh 127,5% điều trị phân đoạn cao n-hexan (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của dịch chiết từ lá cây Actiso (Cynara scolymus L.), Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của dịch chiết từ lá cây Actiso (Cynara scolymus L.), Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của dịch chiết từ lá cây Actiso (Cynara scolymus L.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay