Tổng hợp các phím tắt trong excle

5 204 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:59

1 Phím tắt Excel 2007, Excel 2010 điều hướng bảng tính: Các phím Mũi Tên: Di chuyển lên, xuống, sang trái, sang phải bảng tính Page Down / Page Up: Di chuyển xuống cuối bảng tính/ lên đầu bảng tính Alt + Page Down / Alt + Page Up: Di chuyển hình sang phải/ trái bảng tính Tab / phím Shift + Tab: Di chuyển ô sang phải/ sang trái bảng tính Home: Di chuyển đến ô đầu hàng bảng tính Ctrl + Home: Di chuyển đến ô bảng tính Ctrl + End: Di chuyển đến ô cuối chứa nội dung bảng tính Ctrl + F: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (mở sẵn mục Tìm kiếm - Find) Ctrl + H: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (Mở sẵn mục Thay - Replace) Shift + F4: Lặp lại việc tìm kiếm trước Ctrl + G (hoặc F5 ): Hiển thị hộp thoại 'Go to' Ctrl + mũi tên trái / Ctrl + Mũi tên phải: Bên ô: Di chuyển sang ô bên trái bên phải ô Alt + mũi tên xuống: Hiển thị danh sách AutoComplete Làm việc với liệu chọn: Chọn ô: Phím Shift + Space (Phím cách): Chọn toàn hàng Ctrl + Space (Phím cách): Chọn toàn cột Ctrl + phím Shift + * (dấu sao): Chọn toàn khu vực xung quanh ô hoạt động Ctrl + A (hoặc Ctrl + phím Shift + phím cách): Chọn toàn bảng tính (hoặc khu vực chứa liệu) Ctrl + phím Shift + Page Up: Chọn sheet trước file Excel Shift + phím mũi tên: Mở rộng vùng lựa chọn từ ô chọn Shift + Page Down / phím Shift + Page Up: Mở rộng vùng chọn xuống cuối trang hình / lên đầu trang hình Phím Shift + Home: Mở rộng vùng chọn ô hàng Ctrl + Shift + Home: Mở rộng vùng chọn bảng tính Ctrl + Shift + End: Mở rộng vùng chọn đến ô cuối sử dụng bảng tính (góc bên phải) Quản lý vùng lựa chọn: F8: Bật tính mở rộng vùng lựa chọn (bằng cách sử dụng thêm phím mũi tên) mà không cần nhấn giữ phím Shift Shift + F8: Thêm (liền kề không liền kề) dãy ô để lựa chọn Sử dụng phím mũi tên Shift + phím mũi tên để thêm vào lựa chọn Enter / phím Shift + Enter : Di chuyển lựa chọn ô xuống / lên vùng chọn Tab / phím Shift + Tab: Di chuyển lựa chọn ô sang phải / trái vùng chọn Esc: Hủy bỏ vùng chọn Chỉnh sửa bên ô: Shift + mũi tên trái / Shift + mũi tên phải: Chọn bỏ chọn ký tự bên trái / bên phải Ctrl + Shift + mũi tên trái / Ctrl + Shift + mũi tên phải: Chọn bỏ chọn từ bên trái / bên phải Shift + Home / Shift + End: Chọn từ trỏ văn đến đầu / đến cuối ô Phím tắt Excel 2007, Excel 2010 chèn chỉnh sửa liệu: Phím tắt Undo / Redo: Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước (nhiều cấp) - Undo Ctrl + Y: Đi tới hành động tiếp (nhiều cấp) - Redo Làm việc với Clipboard: Ctrl + C: Sao chép nội dung ô chọn Ctrl + X: Cắt nội dung ô chọn Ctrl + V: Dán nội dung từ clipboard vào ô chọn Ctrl + Alt+ V: Nếu liệu tồn clipboard: Hiển thị hộp thoại Paste Special Các phím tắt chỉnh sửa ô bên trong: F2: Chỉnh sửa ô chọn với trỏ chuột đặt cuối dòng Alt + Enter: Xuống dòng ô Enter: Hoàn thành nhập ô di chuyển xuống ô phía Shift + Enter: Hoàn thành nhập ô di chuyển lên ô phía Tab / Shift + Tab: Hoàn thành nhập ô di chuyển đến ô bên phải / bên trái Esc: Hủy bỏ việc sửa ô Backspace: Xóa ký tự bên trái trỏ văn bản, xóa lựa chọn Delete: Xóa ký tự bên phải trỏ văn bản, xóa lựa chọn Ctrl + Delete: Xóa văn đến cuối dòng Ctrl + Shift + : (dấu hai chấm): Chèn thời gian Chỉnh sửa ô hoạt động lựa chọn: Ctrl + D: Copy nội dung ô bên Ctrl + R: Copy ô bên trái Ctrl + ": Copy nội dung ô bên trạng thái chỉnh sửa Ctrl + ': Copy công thức ô bên trạng thái chỉnh sửa Ctrl + –: Hiển thị menu xóa ô / hàng / cột Ctrl + Shift + +: Hiển thị menu chèn ô / hàng / cột Shift + F2: Chèn / Chỉnh sửa ô comment Shift + F10, sau M: Xóa comment Alt + F1: Tạo chèn biểu đồ với liệu phạm vi F11: Tạo chèn biểu đồ với liệu phạm vi sheet biểu đồ riêng biệt Ctrl + K: Chèn liên kết Enter (trong ô có chứa liên kết): Kích hoạt liên kết Ẩn Hiện phần tử: Ctrl + 9: Ẩn hàng chọn Ctrl + Shift + 9: Bỏ ẩn hàng ẩn vùng lựa chọn chứa hàng Ctrl + (số 0): Ẩn cột chọn Ctrl + Shift + (số 0): Bỏ ẩn cột ẩn vùng lựa chọn Lưu ý: Trong Excel 2010 tác dụng, để cột vừa bị ẩn, nhấn: Ctrl + Z Alt + Shift + Mũi tên phải: Nhóm hàng cột Alt + Shift + mũi tên trái: Bỏ nhóm hàng cột Phím tắt Excel 2007, Excel 2010 liên quan đến định dạng liệu: Định dạng ô: Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Ctrl + B (hoặc Ctrl + 2): Áp dụng hủy bỏ định dạng chữ đậm Ctrl + I (hoặc Ctrl + 3): Áp dụng hủy bỏ định dạng in nghiêng Ctrl + U (hoặc Ctrl + 4): Áp dụng hủy bỏ gạch Ctrl + 5: Áp dụng hủy bỏ định dạng gạch ngang Alt + ' (dấu nháy đơn) : Hiển thị hộp thoại Style Các định dạng số: Ctrl + Shift + $: Áp dụng định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân Ctrl + Shift + ~: Áp dụng định dạng số kiểu General Ctrl + phím Shift + #: Áp dụng định dạng ngày theo kiểu: ngày, tháng năm Ctrl + phím Shift + @ : Áp dụng định dạng thời gian với giờ, phút AM PM Ctrl + phím Shift + ^: Áp dụng định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân F4: Lặp lại lựa chọn định dạng cuối Căn ô: Alt + H, A, R: Căn ô sang phải Alt + H , A, C: Căn ô Alt + H , A, I: Căn ô sang trái Công thức: =: Bắt đầu công thức Shift + F3: Hiển thị hộp thoại Insert Function Ctrl + A: Hiển thị cách thức nhập sau nhập tên công thức Ctrl + Shift + A: Chèn đối số công thức sau nhập tên công thức Shift + F3: Chèn hàm thành công thức Ctrl + Shift + Enter: Nhập công thức công thức mảng F9: Tính tất bảng tất bảng tính Shift + F9: Tính toán bảng tính hoạt động Ctrl + Shift + U: Chuyển chế độ mở rộng thu gọn công thức Ctrl + ': Chuyển chế độ Hiển thị công thức ô thay giá trị Ctrl + PageDown Ctrl + PagrUp: chuyển Sheet với Ctrl + phím mũi tên: di chuyển tới dòng cùng, cùng, cạnh trái, cạnh phải bảng tính Phím tắt giúp sử dụng đến chuột kéo trượt để tìm tới ô cuối bảng, với bảng tính dài Khi sử dụng phím Ctrl với phím mũi tên theo hướng muốn di chuyển, bạn nhanh chóng tới vị trí cần tìm Ctrl + phím mũi tên + Shift: khoanh chọn vùng liệu tới cuối bảng thay di chuyển ô chọn xuống cuối bảng Click đúp chuột trái ô: copy công thức xuống cuối bảng Thao tác thông thường để copy xuống hàng bên xuất dấu +, giữ kéo chuột cuối bảng Tuy nhiên nhanh hơn, bạn đặt chuột vào vị trí dấu cộng, click đúp chuột trái công thức copy xuống Ctrl + Shift + (!): định dạng ô dạng số thập phân với số sau dấu phẩy Ctrl + Shift + ($): định dạng ô tiền tệ $ Ctrl + Shift + (%): định dạng ô số % F4: biến ô thành giá trị tuyệt đối Khi chép công thức từ vị trí ô khác B1, C2, tự động thay đổi copy xuống dòng trở thành B2, C3 Để không cho công thức tự nhảy số trên, dùng khóa $ vào trước sau ký tự ô để khóa lại Và khóa nhanh ô dùng F4 &: kết hợp nội dung hai ô Nhảy sang cột thứ gõ công thức =ô 1&" "&ô 2, phần " " để tạo dấu cách nội dung ô sau ghép Sau copy công thức xuống cuối bảng xuất cột có nội dung ghép từ cột cột Alt +=: tính tổng nhanh cột Bôi đen vùng cần tính bôi thêm ô trống bên sau nhấn Alt+=, giá trị ô cuối tổng các ô vùng chọn Ctrl + Shift +; (dấu chấm phẩy): điền nhanh thời gian vào ô bảng tính Ctrl + ; (dấu chấm phẩy): điền ngày vào ô Ctrl + ~ (cạnh số 1): xem toàn ô dạng công thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các phím tắt trong excle, Tổng hợp các phím tắt trong excle, Tổng hợp các phím tắt trong excle

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay