Đặc điểm thơ Quang Vũ

90 165 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:52

1 Bộ giáo dục đào tạo TRNG I HC S PHM H NI trịnh ph-ơng lan đặc điểm thơ l-u quang vũ LUN VN THC S ngôn ngữ văn hóa việt nam H NI, 2013 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đ-ợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đ-ợc rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng năm 2013 Ng-ời viết cam đoan Trịnh Ph-ơng Lan Lời cảm ơn Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Đoàn Đức Ph-ơng, ng-ời tận tình h-ớng dẫn em suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo phòng Sau đại học tr-ờng Đại học S- phạm Hà Nội giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ em mặt suốt khoá học trình hoàn thành luận văn Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè bên động viên, khuyến khích em trình học tập nghiên cứu Hà Nội, tháng năm 2013 Tác giả luận văn mục lục mở đầu 1 Lý chọn đề tài .1 Lịch sử vấn đề Đối t-ợng, phạm vi, mục đích nghiên cứu 4 Ph-ơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .5 Ch-ơng 1: thơ quan niệm thơ l-u quang vũ 1.1 Quan niệm chung thơ 1.2 Quan niệm thơ L-u Quang Vũ 1.2.1 Thơ đời 1.2.2 Nhà thơ chân tr-ớc hết phải nhà thơ trung thực 10 1.2.3 Không ngại đ-ờng gian khổ 16 Ch-ơng 2: đặc điểm nội dung thơ l-u quang vũ .22 2.1 Cảm hứng thực sống 22 2.1.1 Cảm hứng đất n-ớc .22 2.1.2 Cảm hứng nhân dân 31 2.1.3 Cảm hứng chiến tranh 35 2.2 Thơ tình L-u Quang Vũ .44 2.2.1 Nhân vật trữ tình em cội nguồn cảm hứng 45 2.2.2 Yêu khát vọng sống .48 Ch-ơng 3: đặc điểm nghệ thuật thơ l-u quang vũ .53 3.1 Xây dựng hệ thống hình ảnh mang tính biểu t-ợng .53 3.1.1 Gió .53 3.1.2 Hoa 56 3.1.3 M-a 59 3.1.4 Lửa .63 3.2 Thể thơ 67 3.3 Ngôn ngữ, giọng điệu 72 3.3.1 Ngôn ngữ 72 3.3.1.1 Ngôn ngữ mang tính tạo hình 73 3.3.1.2 Ngôn ngữ tự nhiên 76 3.3.2 Giọng điệu 77 Kết luận 83 tài liệu tham khảo 85 mở đầu Lý chọn đề tài Nn th hin i Vit Nam c to nờn bi rt nhiu ting th, gng mt th c ỏo c bit, th ca thi khỏng chin chng M ó úng gúp cho th ca dõn tc nhiu nh th ti nng v tõm huyt L-u Quang Vũ l mt nhng nh th nh vy Anh sinh năm 1948, năm 1988 Anh sống trn 40 năm thời kỳ khó khăn nhiều biến động đất n-ớc: chiến tranh, hòa bình, đất n-ớc b-ớc vào thời kỳ độ Nh-ng đời ngắn ngủi với thăng trầm: gặp gỡ chia ly, thất vọng hy vọng, đắng cay hạnh phúc, thất bại thành công rực rỡ, anh kịp thời để lại cho đời số l-ợng tác phẩm văn học đồ sộ, kịp thời trở thành kịch tác gia lớn Việt Nam cuối kỷ XX Dự vy, trc ht anh l mt nh th, v nh V Qun Phng núi: c th anh cú cm giỏc anh vit kch sng vi mi ngi v vi th cng nh kch, anh luụn l ngi lao ng ht mỡnh, l ngi lm th sng vi riờng mỡnh ời sng cung nhit vi nhng dn vt v khỏt vng ln lao v tỡnh yờu, v cuc sng, v l bin ci, sng v cht Lm vic, lm vic chin thng thi gian v búng ti l dũng ch ghi trờn bn vit ca anh nhng ngy cuc i cay ng nht Trc n vi kch, anh ó lm th Tp th Hng cõy (1968) i vo lỳc anh 20 tui ó cú mt du n riờng Tr trung, sỏng v mờ m, dự cú nhng hn ch nht nh, nhng Hng cõy ó hỡnh thnh mt phong cỏch th.Thi gian tip theo, vo u thp k 70, t nc bc vo giai on cui cựng ca cuc khỏng chin chụng M, cuc i anh liờn tip gp nhng tht bi Do bn cht ngh s phúng tỳng, anh b k lut quõn i, tr v, khụng ngh nghip, khụng vic lm, hnh phỳc gia ỡnh tan v Tt c nhng cụ n, hoi nghi, tht vng, s tan v ca nhng mi tỡnh, anh u dn vo th Vỡ vy, th anh cú mt ging iu khỏc, hon ton tỏch bit vi ging iu chung ca thi i Nhng bi th ny hu nh ng thi khụng c cụng b, v sau c hp ch yu di co By ong ờm sõu (1993) nh nghiờn cu Vng Trớ Nhn biờn son Giai on sau, anh ó tỡm li c nim tin tỡnh yờu v cuc sng vi n s Xuõn Qunh, th anh tip tc dũng mch tr trung ca Hng cõy nhng cú chiu sõu v nhiu chiờm nghim hn Mõy trng ca i tụi (1989) sau anh qua i l th cú nhng bi th mang mu sc y Sự lao động nghiêm túc, cố gắng không ngừng với số l-ợng tác phẩm phong phú, năm 2000 anh đ-ợc tặng giải th-ởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật Để có đ-ợc nhìn hoàn thiện nghiệp L-u Quang Vũ, kịch ra, cần nghiên cứu cách hệ thống thơ anh Bởi vì, nh- Vũ Quần Ph-ơng nhận xét: Về lâu dài, đóng góp Lưu Quang Vũ thơ lớn kịch" Với lý đó, chọn đề tài Đặc điểm thơ L-u Quang Vũ làm đề tài luận văn Lịch sử vấn đề Là ng-ời tài hoa thành công nhiều thể loại, ta th-ờng nhớ tới L-u Quang Vũ với t- cách nhà viết kịch, thơ anh ch-a đ-ợc nghiên cứu nhiều, phần thời gian dài thơ anh ch-a đ-ợc xuất Tuy vy, dựa vào số viết, trình bày nh- sau: 2.1 Về đời L-u Quang Vũ Sau chết đột ngột tháng năm 1988 Xuân Quỳnh, L-u Quang Vũ, có nhiều viết đời t- hai ng-ời Bởi thơ gắn với số phận nên tìm hiểu đời L-u Quang Vũ tiền đề vào thơ L-u Quang Vũ Trong nhiều viết, dáng ý tập L-u Quang Vũ - tài năng, đời ng-ời (Ngô Thảo, Vũ Hà) Ngoài t- liệu mà gia đình nhà thơ cung cấp nh- L-u Quang Vũ-Cuộc đời năm tháng (Vũ Thị Khánh), Tình yêu đau xót hy vọng ( L-u Khánh Thơ) hỗ trợ tích cực cho nghiên cứu nghiệp L-u Quang Vũ 2.2 Về đặc điểm thơ L-u Quang Vũ Ng-ời phát giới thiệu L-u Quang Vũ nhà nghiên cứu Hoài Thanh với viết Một bút trẻ nhiều triển vọng Ông sớm nhận cá tính L-u Quang Vũ từ thơ đầu tiên, vui hay buồn lặng lặng, nốt trầm xuyên suốt nghiệp thơ anh "L-u Quang Vũ cảm thấy sâu sắc chất thơ hôm qua Chúng ta anh buồn anh mà buồn trung hậu" [17,tr18] nhận xét xác phê bình Hoài Thanh Nm 1989, Lu Quang V mi qua i, V Qun Phng vit : c Lu Quang V õy l bi vit tng i y v quỏ trỡnh phỏt trin cng nh phong cỏch Lu Quang V Trong ú, V Qun Phng cho rng cỏi mnh ca hin thc ó ng tr khỏ sm nh th m mng ny V theo ụng, cht m ui l mt c im lm nờn thi phỏp th Lu Quang V S thnh cụng ca anh l th c viết t mt thỳc bỏch ni tõm, t cnh ng cỏ th ca mỡnh Lu Quang V ó mang mt cỏi nhỡn khỏc v tỡm mt cht th hon ton khỏc K nim 10 nm ngy mt Lu Quang V, nh nghiờn cu Phm Xuõn Nguyờn viết Tõm hn tr giú núi v i v th ca Lu Quang V Nh giú, anh phúng tỳng, t Dỏm sng ỳng mỡnh, dỏm ngh ỳng mỡnh Anh khụng th yờn n nhng cỏi mc thc, khuụn phộp, va phi, lng chng Gió chớnh l hỡnh tng xuyờn sut th anh Thơ L-u Quang Vũ "những vần thơ thấm đẫm băn khoăn" "những thơ sống với thời gian" Huỳnh Nh- Ph-ơng Bích Thu khẳng định -u t- tâm cá nhân thơ anh Thơ ca gắn liền với số phận thơ tình L-u Quang Vũ mảng mà nhiều nhà nghiên cứu đề cập tới, L-u Khánh Thơ, Nguyễn Thị Minh Thái có đề cập đến vấn đề 2.3 Về tập thơ L-u Quang Vũ có ba tập thơ chính: H-ơng cây, Mây trắng đời tôi, Bầy ong đêm sâu Mỗi tập thơ đời nh- gió mới, đ-ợc nhà phê bình quan tâm Phần Hng cõy in chung Tuy nhiờn , 1971 1974 Mt th gii m cm giỏc bao trựm anh l ngỏn ngm, tht vng, khụng tin vo iu gỡ, khụng bit hng i mỡnh vo vic gỡ Mõy trng ca i tụi c viết thi gian di gần Đối t-ợng, phạm vi, mục đích nghiên cứu - Luận văn sâu nghiên cứu đặc điểm thơ L-u Quang Vũ với biểu thống nội dung hình thức nghệ thuật - Phạm vi nghiên cứu đề tài tất tập thơ xuất L-u Quang Vũ + H-ơng Bếp lửa ( In chung với Bằng Việt, 1968) + Mây trắng đời (1989) + Bầy ong đêm sâu (1993) + L-u Quang Vũ Di cảo (2008) Ph-ơng pháp nghiên cứu - Để hoàn thành luận văn này, vận dụng cách tổng hợp kiến thức lý luận văn học, văn học sử, loại hình nghệ thuật khác nh-ng nhìn chung có số ph-ơng pháp cụ thể nh- sau: - Ph-ơng pháp phân tích, tổng hợp - Ph-ơng pháp thống kê - Ph-ơng pháp so sánh - Ph-ơng pháp tip cn thi pháp hc Những ph-ơng pháp đ-ợc sử dụng xen kẽ để làm bật vấn đề Qua việc thống kê, khảo sát, phân tích, luận văn h-ớng đến mục đích: - Khẳng định L-u Quang Vũ bút thơ có phong cách, sắc riêng biệt - Sự đóng góp thơ L-u Quang Vũ tiến trình phát triển thơ ca Việt Nam kỉ XX Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm ch-ơng: Ch-ơng 1: Thơ quan niệm thơ L-u Quang Vũ Ch-ơng 2: Đặc điểm nội dung thơ L-u Quang Vũ Ch-ơng 3: Đặc điểm nghệ thuật thơ L-u Quang Vũ 10 Ch-ơng Thơ quan niệm thơ L-u Quang Vũ 1.1 Quan niệm chung thơ Trong loại hình nghệ thuật, thơ loại hình kỳ diệu xuất sớm i sng ngi; nhng bi hỏt lao ng ca ngi nguyờn thy, nhng li cu nguyn núi lờn nhng mong c tt lnh cho mng, v i sng niệm đ-ợc xem hình thức thơ ca Phải nói thơ thực hình thành ng-ời có nhu cầu tự biểu Khi nói đến thơ ca theo quan niệm thông th-ờng thuật ngữ hàm nghĩa cho loại thể tự trữ tình Là loại thể văn học nằm ph-ơng thức trữ tình nh-ng chất thơ đa dạng, với nhiều biến thái màu sắc phong phú Thơ tác động đến ng-ời đọc vừa nhận thức sống vừa khả gợi cảm sâu sắc, vừa trực tiếp với cảm xúc suy nghĩ cụ thể, vừa gián tiếp qua liên t-ởng t-ởng t-ợng phong phú, vừa theo mạch cảm nghĩ, vừa rung động ngôn từ giàu nhạc điệu Thơ gắn với sống khách quan ; chiều sâu phong phú đời sống xã hội làm nên giá trị thơ Khuất Nguyên, Đỗ Phủ, Nguyễn Du nh- Gớt, Maiacốpxki Thơ gắn với chiều sâu giới nội tâm Vẻ đẹp mềm mại tình cảm ng-ời biểu trang thơ Puskin, Lecmôntốp, Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh Chất thép kiên nghị quyện hoà với cảm xúc xã hội sâu sắc phẩm chất thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tố Hữu, P Nêruđa, N Híchmét Thơ có lúc mang rõ hạt nhân lý tính nh- thơ ca B Brếch, có lúc vào suy t-ởng đạo lý thấm sâu nh- thơ Tago, có lúc chảy tràn dòng cảm xúc nh- thơ Lamactin, A Muytxê, có lúc rơi vào bí hiểm nh- thơ Malácmê, Pôn Clôđen Chính phẩm chất đặc điểm khác thơ mà có nhiều cách lý giải khác biệt chí đối lập chất thơ ca: có ng-ời xem chất thơ ca tôn giáo Hoạt động sáng tạo thơ ca gắn liền với thiêng liêng huyền bí; có ng-ời xem thơ ca không khơi nguồn từ sống, từ 76 mà có hai loại độc giả đến với thơ anh: Loại thấy hay, thấy thích, loại cảm đ-ợc, vì: thơ mà nh- lời nói vần thơ: Không phải nỗi buồn vui riêng ng-ời Mà b-ớc ngoặt sống toàn đất n-ớc ( Mùa xuân Matxcơva ) Tứ thơ tự hình thành trình cảm thụ Thơ L-u Quang Vũ thấy dấu vết bố cục, thế, nhiều ng-ời muốn mổ xẻ thơ theo mắt khoa học lập luận cụ thể, lý tính th-ờng khó chịu gặp thơ anh, gai mắt tr-ớc dòng thơ chảy miên man: Bây giờ, anh hiểu hết câu nói kịch Sêcxpia Tồn hay không tồn tại? Không có nghĩa sống hay không sống Mà hành động hay không hành động, nhận thức hay không nhận thức, tác động vào đời hay quay l-ng lại nó? Anh không băn khoăn có tài hay tài, thành công hay thất bại Chỉ day dứt điều: với vật bình th-ờng Những tháng ngày bình th-ờng Nh- hộp con, nh- tờ lịch t-ờng Ta biến thành tàu, thành vé Những ban mai đ-ờng ( Cho Quỳnh ngày xa ) Nh- vậy, đọc thơ L-u Quang Vũ, bên cạnh việc sử dụng thể thơ truyền thống, ta thấy, điều đặc biệt anh sử dụng khéo léo thể thơ tự do, làm cho thơ trở nên gần gũi với câu nói hàng ngày Thơ làm theo thể tự mảnh đất để nhà thơ đa sầu, đa cảm nh- L-u Quang Vũ thoả sức bày tỏ nỗi niềm, cảm xúc 3.3 Ngôn ngữ, giọng điệu 3.3.1 Ngôn ngữ M.Gorki nói : Ngôn ngữ yếu tố thứ văn học [8,tr183] Đó vừa tiếng nói chân thực, giàu có của đời sống thực, vừa tiếng nói bay 77 bổng trí t-ởng t-ọng diệu kỳ, lại vừa tiếng nói diệu kỳ tim xúc động Thiên biểu cảm xúc, hàm súc, cô đọng, ngôn ngữ có nhịp điệu đặc tr-ng thơ Ngôn ngữ thơ ca biểu tập trung tính hàm súc, mỹ lệ, phong phú ngôn ngữ Nh- t- chúng ta, ngôn ngữ trình biến chuyển, đặc biệt qua mốc lịch sử quan trọng Ngôn ngữ thơ L-u Quang Vũ giới vận động, nh-ng tiếng nối tâm trạng anh L-u Quang Vũ làm thơ cách tự nhiên, anh d-ờng nh- ngôn ngữ trở thành cung bậc tình cảm có sẵn thể anh Thơ anh không trau chuốt, gọt giũa cầu kỳ mà bề bộn thực sống Không lý t-ởng hoá thực ngôn ngữ không nằm quan niệm 3.3.1.1 Ngôn ngữ mang tính tạo hình Ng-ời x-a th-ờng nói: Thi trung hữu hoạ Vốn mê hội hoạ hoạ sĩ, nhà viết kịch tiếng, ta thấy ngôn ngữ thơ L-u Quang Vũ có giao thoa loại hình nghệ thuật Anh tạo đ-ợc thơ bối cảnh mang tính điện ảnh, đó, màu sắc, hình khối, đ-ờng nét, vận độngkết hợp cách nhuần nhuyễn Thơ L-u Quang Vũ có nhiều từ ngữ màu sắc giai đoạn mang đặc điểm khác Giai đoạn đầu chủ yếu gam màu rực rỡ Trong đó, màu nắng gam màu chủ đạo Trong 34 thơ với 100 từ màu sắc, nắng xuất 20 lần Nắng gắn với màu xanh da trời, cây, màu vàng cánh đồng, ánh hoàng hôn Thơ L-u Quang Vũ thời kỳ nh- tranh ấn t-ợng, th-ờng phản ánh màu sắc, ánh sáng không khí trời Đó gam màu rực rỡ, phản ánh giới rực rỡ ng-ời nhân vật trữ tình Trong ch-ơng đoạn này, hầu nh- thơ anh không xuất gam màu gợi đau buồn Đó giới ánh sáng nên ngôn ngữ bị chi phối cách lôgic tr-ờng ánh sáng Nh-ng b-ớc sang giai đoạn hai, cấu trúc ngôn ngữ thay đổi Trong 64 thơ với 200 từ màu sắc, từ bóng tối đ-ợc xuất 20 lần Cùng với bóng tối màu xám màu đen ( khoảng 30 lần ) trở thành màu sắc chủ đạo 78 Những gam màu gắn với m-a dài, đám mây đen sầm, gắn với lạnh lẽo mùa đông, n-ớc tâm trạng Màu xanh trời chiều xanh đắm đuối, xanh lơ khoảng biếc xanh rờn, xanh t-ơi mà giới xanh xao thực gầy gò Những yếu tố ngữ nghĩa, đặc biệt thành tố phụ đ-ợc thay đổi Nếu màu xanh tr-ớc gắn với từ gợi cảm giác t-ơi vui, đây, mỏng manh tàn lụi L-u Quang Vũ tạo không gian xám lạnh Đọc thơ có cảm giác lạc vào chốn cô liêu hoang vắng Đó tâm hồn cô đơn anh Sau năm 1974, màu xanh thơ anh màu xanh hy vọng Nó không vẻ t-ơi mát tuổi trẻ, nh-ng màu t-ơng lai anh h-ớng đến Không tạo giới màu sắc tâm trạng, thơ anh giới đ-ờng nét, hình khối Với trí t-ởng t-ợng phong phú, dù đối t-ợng vô hình nhất, trừu t-ợng nhất, đ-ợc anh khắc hoạ thành đ-ờng nét cụ thể: Thế giới xanh xao thực gầy gò Em đập vỡ mảnh ( Lá thu ) Hiện thực lên thơ L-u Quang Vũ đ-ờng nét gầy guộc, mảnh dẻ, mảng khối đầy bóng tối, cho ta cảm giác ớn lạnh, lại gợi tò mò muốn chìm sâu vào bí mật vĩnh viễn Anh thể hiện thực tâm trạng khuôn mặt ng-ời gái: Mắt mênh mông lặng lẽ ngón tay gầy Giọt m-a lạnh chảy dài má ( Thơ tình gửi ng-ời đàn bà không tên III ) Trên khuôn mặt mình: Mặt âm u nh- khu rừng rậm Nghe em c-ời bè bạn đông vui ( Có lúc ) Nỗi lòng anh trở thành khuôn mặt cụ thể, t-ợng cảm giác đ-ợc tâm hồn 79 Thơ nghệ thuật kỳ diệu bậc trí tưởng tượng Với trí t-ởng t-ợng phong phú, khoáng đạt, L-u Quang Vũ tạo thơ không gian, khoảng rộng, âm h-ởng điện ảnh Trong đó, cách trí trang phục, đạo cụ, nhân vật lên, chuyển động theo cảnh quay cách sinh động Đây tranh quán cà phê thời chiến: Quán cà phê ngoại ô Căn nhà gỗ ghế bàn thấp nhỏ Mảnh v-ờn tối với t-ợng cổ Bức sơn dầu cũ Nắng chiếu phố vắng ven sông ông chủ quán gầy bạc phếch quần nhung Cô gái mắt đen dài ngơ ngác Cái máy hát góc phòng khẽ hát ( Quán cà phê ngoại ô ) Sự chuyển động cảnh đặc tr-ng nghệ thuật tạo hình thơ: Những chim lạc mỏ dài Bay qua vầng trăng lớn Cánh rừng sẫm tắm hoàng hôn đỏ rực Cất tiếng kêu hoang dại đêm nồng Thơ L-u Quang Vũ sử dụng nhiều tính từ để chi trạng thái tính chất vật nh- đoạn thơ ta thấy: chim lạc mỏ dài, vầng trăng lớn, cánh rừng sẫm, hoàng hôn - đỏ rực, tiếng kêu hoang dại, đêm nồng Không gian thơ đ-ợc mở rộng dẫn đến cảm giác vô giới mông lung, huyền bí, vừa khao khát, vừa có ch-a chế ngự đ-ợc Khung cảnh phập phồng đầy sống, h-ớng nhiệt đới nguyên sơ gợi hoang dã, thô ráp khí hậu, đất đai ng-ời Có thơ L-u Quang Vũ nh- th-ớc phim ngắn, có câu chuyện nhân vật số phận Ng-ời giai đến phòng em chiều thu nh- Đây đặc điểm cá tính sáng tạo L-u Quang Vũ, có nhiều điểm tích cực, tạo thơ anh 80 giao hoà cảm giác, tưởng tượng mục kích cảnh vật Tuy nhiên, đôi khi, có cảm giác tác giả ôm đồm, tính tự át tính trữ tình nên thiếu cô đọng hàm súc Tính tạo hình đặc điểm lớn ngôn ngữ thơ L-u Quang Vũ Anh vẽ đ-ợc giới thực sống động, có tác dụng mạnh mẽ tới trí t-ởng t-ợng ng-ời đọc, khiến nh- cảm thụ mắt điều anh muốn thể 3.3.1.2 Ngôn ngữ tự nhiên Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét: Không hiểu có thơ Lưu Quang Vũ vẻ vắt tài thi ca dù chút gia công kỹ thuật Dù câu thơ lẻ loi mang vẻ đẹp không [17,tr92] Tính chất ngẫu hứng tự nhiên ngôn ngữ thơ đ-ợc thể nhiều phương diện, từ nhạc điệu cách xếp từ ngữ, câu thơ Thơ đại ngày xích lại gần với thực, với tâm trạng Vì vậy, xếp vần điệu mang tính kỹ thuật bị đẩy xuống thứ yếu Nhạc thơ âm vang tâm hồn, mô thực cách nghệ thuật Thơ L-u Quang Vũ thể trạng thái bất ổn, vậy, điệu thơ không tuân theo quy tắc Sự trầm bổng tuỳ thuộc vào cảm xúc nhà thơ nh-ng tạo nhạc cảm lòng ng-ời đọc Ta nghe câu thơ m-a nói lên trẻo, rạo rực, nhịp đập ngắt quãng, hồi hộp trái tim ng-ời yêu: Anh nghe tiếng m-a tiếng m-a tiếng m-a Trên cánh đồng đất nâu tơi tả Ướt đẫm tiếng c-ời -ớt đẫm l-ỡi cầy hạt ngô mầm mạ Thôi anh đừng nhìn em đừng nhìn em Em hiểu điều gắn bó đôi ta Em hiểu điều ôi tiếng mưa tiếng mưa ( M-a ) Chính lặp lại đoản ngữ gợi liên t-ởng tiếng m-a rơi rơi, hạt m-a giọt giọt nh- nốt nhạc thánh thót vang lên 81 tình ca trẻo Và khúc nhạc lòng Thơ L-u Quang Vũ chủ yếu đ-ợc làm theo thể tự do, anh sẵn sàng kéo dài câu thơ có thơ văn xuôi, nh- Vần thơ tình viết người đàn bà tên chẳng hạn Vì vậy, ngắt nhịp dài ngắn khác câu thơ, ngữ điệu tâm trạng tác giả Thơ L-u Quang Vũ khó phổ nhạc, có trúc trắc âm điẹu, đứt quãng âm câu thơ tách rời khỏi chỉnh thể, mang tính độc lập cao nh-ng cuối nằm hệ thống Điều để diễn đạt không hoàn hảo, bất cập, chênh vênh, khập khiễng, bất ổn, thiếu hài hoà, tức ch-a hoàn tất người( Bakhtin ) [10,tr167] L-u Quang Vũ sử dụng nhiều yếu tố điệp từ, điệp ngữ, sợi dây liên kết bền chắc, hệ thống hóa ngôn ngữ, câu thơ đầy ngẫu nhiên anh Bên cạnh đó, thơ, tâm trạng, anh th-ờng sử dụng tr-ờng ngữ nghĩa để diễn tả tâm trạng, cảm giác, phong cảnh riêng Thơ L-u Quang Vũ mang tính đại cao, phần anh biến ký hiệu ngôn ngữ thành ký hiệu tâm trạng Hơn nữa, giao thoa thể loại mà thơ anh thể rõ đặc điểm thơ gần Tuy nhiên, ngôn ngữ thơ L-u Quang Vũ kiểu ngôn ngữ thô ráp đời sống hàng ngày nh- tập thơ Hoàng H-ng, Nguyễn Quang Thiều sau Đó ngôn ngữ mang tính biểu t-ợng cao, đ-ợc nghệ thật hoá, hình t-ợng hoá cảm quan nhà thơ 3.3.2 Giọng điệu Giọng điệu yếu tố thuộc phong cách nghệ thuật Giọng điệu văn ch-ơng vừa cho phép ng-ời đọc nhận vẻ riêng ng-ời nghệ sĩ, vừa có ý nghĩa nh- tiêu chí xác định chân tài nhà văn Trong lý luận văn học, giọng điệu đ-ợc hiểu nh- lập tr-ờng, thái độ ng-ời nghệ sĩ, đ-ợc thể qua hệ thống lời văn nghệ thuật, với yếu tố nh-: cách x-ng hô, cách gọi tên vật, cách xây dựng hình ảnh, cách tổ chức nhịp điệu, cách dùng từ ngữ, cách xây dựng biểu tượng nghệ thuật Giọng 82 điệu tác phẩm có giá trị th-ờng đa dạng, có nhiều sắc thái sở giọng điệu chủ đạo Khác hẳn với văn xuôi tự sự, thơ trữ tình đ-ợc nói đến nh- tự thuật tâm trạng, thế, giọng điệu thơ trữ tình chủ yếu giọng đơn Giọng điệu trữ tình đ-ợc thể nhiều cấp độ: giọng điệu tác phẩm, giọng điệu chung tác giả, giọng thời đại văn học Giọng điệu trữ tình chịu quy định t- trữ tình, cảm hứng chủ đạo góc độ giao tiếp Giọng điệu thơ giọng điệu tâm hồn, nhịp đập trái tim nghệ sĩ, thế, in đậm dấu ấn phong cách cá nhân tác giả Với yêu cầu gắt gao nh- trên, nhà thơ tạo đ-ợc giọng điệu riêng L-u Quang Vũ tr-ờng hợp đặc biệt Ngay từ tập thơ mắt bạn đọc, thơ anh thu hút đ-ợc ý chất giọng riêng, độc đáo Đó hoà trộn sắc thái giọng điệu: giọng trẻ trung, t-ơi tắn; giọng u hoài, buồn lặng; giọng dịu dàng, đắm đuối Nhận xét tập thơ đầu tay L-u Quang Vũ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng: Thơ Vũ giàu cảm xúc tinh tế, rạo rực đầu đời tình bạn, tình yêu, tình quân dân, tình quê hương [18, tr5 ] Sự t-ơi non hồn thơ L-u Quang Vũ tập thơ đầu tay vần thơ sau đời anh lặng sóng bình yên bên Xuân Quỳnh đ-ợc tạo phần giọng điệu trẻ trung, t-ơi tắn L-u Quang Viết tập thơ ch-a đầy 20 tuổi Nhìn đời cặp mắt t-ơi non căng tròn nhựa sống, nên chàng thi sĩ nhìn đâu thấy hoa t-ơi nắng đẹp, nhìn đâu có tình yêu, sinh sôi, nảy nở Thế giới nghệ thuật đ-ợc anh tạo thơ giống nh- thiên đ-ờng mặt đất, ánh sáng h-ơng sắc cỏ hoa mà kỳ diệu tuyệt vời có em rung động đầu đời chàng thi sĩ nhiều mơ mộng Trong giới lung linh h-ơng sắc ấy, em hữu khu v-ờn tình đẹp nhất, ngào nhất: V-ờn em nơi đọng gió trời xa Hoa tím chim kêu bàng th-a nắng 83 Con nhện giăng tơ trắng Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi ( V-ờn phố ) Kỷ niệm em gắn liền với hình ảnh mát lành, t-ơi tắn nhất: D-a hấu bổ thơm suốt ngày dài Em mát lành nh- trái mùa hạ N-ớc da nâu nụ c-ời bỡ ngỡ Em nh- cầu vồng bảy sắc sau m-a ( V-ờn phố ) Sau này, trải qua năm tháng cay đắng, tuyệt vọng, sông yên mùa bão lũ, L-u Quang Vũ trở bình yên, hạnh phúc bên Xuân Quỳnh, thơ anh lại tiếp mạch nguồn trẻ trung, sôi ngày ng-ời ta bắt gặp L-u Quang Vũ rối rít yêu, cuống quýt, đam mê: Có em anh hiểu lại đời Có em, anh bắt đầu tất Bắt đầu đ-ơng, bắt đầu nhịp thở Mùa hạ đầu tiên, gió ( Chiều chuyển gió ) Mặt khác, chủ đạo xuyên suốt đời thơ L-u Quang Vũ giọng điệu đắm đuối, da diết, miên man Trong niềm vui, nỗi buồn, say mê, yêu thương hy vọng Lưu Quang Vũ đắm đuối Đây điểm khiến thơ L-u Quang Vũ khác ng-ời ng-ời, nét để ng-ời đọc đọc thơ anh yêu đắm đuối nh- Có thể nói từ H-ơng ( 1968 ), Mây trắng đời ( 1989 ), đến Bầy ong đêm sâu, thơ L-u Quang Vũ lôi ng-ời đọc không trau chuốt lời lẽ, ngôn từ với kỹ xảo, ngón nghề mà giọng thơ đắm đuối, nồng nàn, da diết nh-ng lại chân thành, giản dị 84 Sự đắm đuối bắt nguồn từ dòng cảm xúc mạnh mẽ, cuộn chảy, thuộc đặt, cố ý Nên, thơ L-u Quang Vũ đắm đuối tự nhiên, viết nh- không, dẫn dắt ng-ời đọc từ đầu đến cuối: Ai thuở tr-ớc nói lời thứ Còn thô sơ nh- mảnh đá thay rìu Điều anh nói hôm nay, chiều tắt Ai ng-ời sau nói tiếp lời yêu ( Tiếng Việt ) Thơ L-u Quang Vũ nhiều say đắm da diết, kể với việc bình th-ờng nh- Cái máy n-ớc đầu ngõ, L-u Quang Vũ viết say s-a: Ôi hạnh phúc thấm đầy n-ớc mắt Lan má ta giọt sáng ngời Nhìn bầu trời trận địa phòng không, anh có cảm xúc nồng nàn: Ngày hay đâu trời ta xanh Nh- nhìn qua đầu ruồi súng ( Trên cầu Long Biên ) Sự nồng nàn hay gặp thơ L-u Quang Vũ chứng tích cho cảm xúc thơ anh Nh-ng thơ tình yêu anh say đắm nhất, có câu say đắm thời chiến tranh nh-: Nơi vòm rì rào xao động m-a Quả chín mùa ve lại đến Những chân trời màu hồng, chân trời màu tím Những bàng bạc hoàng hôn ( V-ờn phố ) Chính đắm đuối quy định nhiều hình thức thể thơ anh, phá vỡ khuôn khổ, định h-ớng Tuy nhiên, bên cạnh giọng đắm đuối, dễ nhận giọng buồn thơ L-u Quang Vũ Đọc H-ơng cây, Hoài Thanh nhận thấy L-u Quang Vũ 85 buồn lặng lặng Nguyễn Thị Minh Thái ra: Thơ Lưu Quang Vũ buồn, buồn thăm thẳm, canh cánh, thấm sâu vào tinh huyết thơ chàng Giọng điệu buồn thơ L-u Quang Vũ hệ tất yếu hồn thơ đặc biệt, nhạy cảm tr-ớc đau khổ số phận ng-ời, tha thiết tin yêu đời nh-ng hiểu sống có nhiều khó khăn Luôn muốn sống thực với tâm trạng mình, phản ánh thực, không tô vẽ lý t-ởng hoá sống, thế, đọc thơ L-u Quang Vũ không thấy bóng dáng giọng điệu mạnh mẽ, mang âm h-ởng sử thi nh- đa số nhà thơ chống Mỹ lúc giờ, thay vào giọng u hoài, chất chứa nỗi buồn sự, nhức nhối, xót xa tr-ớc thực: Tổ quốc nơi toả sáng bóng yên vui Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh Nh-ng nghĩ đến ng-ời lòng ta rách nát Xin ng-ời đừng trách giận Việt Nam ơi! ( Việt Nam ) Ngực nghẹn lại không khóc đ-ợc Th-ơng ng-ời cực m-ơi năm Th-ơng ga x-a sập tan tành Th-ơng chuyến lên đ-ờng x-a chết ( Ghi vội đêm 1972 ) Là ng-ời nhạy cảm với nỗi buồn đau mình, anh gửi vào thơ điệu buồn bàng bạc Có lúc nỗi buồn đ-ợc bộc bạch cách trực tiếp qua hàng loạt tính từ, biểu nhiều dạng khác nhau: cay đắng, u buồn, cô độc, trống rỗng, cô đơn, rách rưới, lẻ loicó khi, nỗi buồn đ-ợc biểu thị d-ới m-a triền miên bao trùm dày đặc đêm tối với nhiều cách nói: đêm dài, đêm lạnh, đêm sâu, đêm vắn, đêm ngủ, đêm trằn trọc Nỗi buồn thơ L-u Quang Vũ xuất phát từ dự cảm mơ hồ, bất ổn t-ơng lai Anh sống trạng thái lo âu, hoang mang: Anh sợ trời m-a 86 Xoá nhoà hết điều em hứa Mây đen tới trời chẳng xanh Nắng không nh- nắng buổi ban đầu ( Anh sợ trời m-a ) Ngay sau này, neo đậu hạnh phúc tình yêu với Xuân Quỳnh, viết nhiều tình yêu, trở lại giọng thơ t-ơi tắn, trẻo thuở ban đầu nh-ng trang thơ, ng-ời ta dễ dàng bắt gặp L-u Quang Vũ với nỗi buồn phảng phất, lặng lẽ: thành phố m-a bay bùn lầy lội ngả đ-ờng khuya khoắt m-a gió ầm mặt đất hai bên cạnh loài hoa ( Hoa vàng lại ) L-u Quang Vũ số không nhiều nhà thơ có thay đổi giọng điệu qua chặng đ-ờng sáng tác Những biến động sống chung riêng chi phối lớn đến giọng thơ anh chặng đ-ờng sau, ng-ời ta bắt gặp L-u Quang Vũ với giọng thơ buồn, phảng phất cay đắng dịu dàng, đắm đuối, nh-ng, tin rằng, tận sâu thẳm trái tim ng-ời nghệ sĩ tài hoa t-ơi trẻ, lạc quan, yêu đời Bởi có tồn trẻ trung, t-ơi tắn tiếp thêm sức mạnh để L-u Quang Vũ làm thơ phục vụ sống ca ngợi sống Trong đời ngắn ngủi mình, với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, L-u Quang Vũ xây dựng đ-ợc hệ thống quan niệm thẩm mỹ riêng mang đầy tính cách tân, tiến bộ, đồng thời tạo đ-ợc hệ thống hình ảnh giàu tính nghệ thuật với cách sử dụng ngôn ngữ phong phú, giàu sức biểu đạt giọng điệu thơ đa dạng, độc đáogóp phần quan trọng định hình phong cách nghệ thuật thơ anh 87 Kết luận Với gần 50 kịch đ-ợc đánh giá cao nội dung nh- nghệ thuật, L-u Quang Vũ kịch tác gia hàng đầu Việt Nam Dù vậy, tr-ớc hết anh nhà thơ Anh đến với thơ tr-ớc, nh- kịch h-ớng ngoại thơ h-ớng nội anh suốt đời Hơn nữa, thơ tiền đề cho giớ đầy xung đột, đầy câu hỏi lớn tr-ớc thời đại kịch mà hạn chế thể loại thời gian, lúc đó, anh không đến đ-ợc với công chúng Có thể khẳng định L-u Quang Vũ tác giả phức tạp; giới nghệ thuật anh nhiều màu sắc, nhiều cung bậc, luôn thiếu hụt - hát dang dở, tàu ch-a đến đ-ợc sân ga, chân trời viễn vọng s-ơng anh tìm kiếm Thơ L-u Quang Vũ thể khát vọng lớn Ngay xuất hiện, Hoài Thanh nhận xét tiếng nói nhỏ nhẹ mà sâu Thơ Lưu Quang Vũ bè trầm giao hưởng hùng tráng dân tộc Khi đọc nghiên cứu thơ đại - đặc biệt thơ chống Mỹ, thấy ng-ời nhắc đến L-u Quang Vũ Phải thiếu sót Bởi vì, L-u Quang Vũ màu sắc góp phần thêm v-ờn hoa muôn sắc thơ ca Anh không đứng lẫn lộn với ng-ời khác, nên thiếu anh, thơ đ-ơng đại chắn thiếu giọng điệu, làm nên phong phú văn học Vì vậy, chọn đề tài Đặc điểm thơ L-u Quang Vũ, hy vọng b-ớc đầu đ-a thơ anh vào hệ thống thơ đại Việt Nam, khẳng định anh tác giả thiếu Xuất phát từ quan niệm thơ nhịp đập trái tim trung thực, vũ khí để thức tỉnh ng-ời, vần thơ L-u Quang Vũ vần thơ xuất phát từ trái tim Anh làm thơ nh-ng không chịu chi phối ngoại cảnh, làm cho mình, để giải tỏa tâm trạng mình.Vì vậy, thơ anh không hoà nhập đ-ợc với thời đại Nh-ng với thời gian, giá trị mà L-u Quang Vũ đem lại cho đ-ợc khẳng định Đất n-ớc qua thập kỷ 70, 80 đầy biến động, đ-ờng đầy chông gai, thử thách, có lúc gần nh- quỵ ngã - đ-ờng mà phần lớn không l-ờng tr-ớc, nh-ng 88 với nhạy cảm lòng lo lắng, L-u Quang Vũ dự cảm Tính dự báo thành tựu thơ anh, điều làm cho quan điểm thơ, nghệ thuật nh- vần thơ thời đại anh tiến so với đ-ơng thời R Gamzatôp viết Văn xuôi bay xa nh-ng thơ bay cao [3,tr 157] Những thông điệp mà L-u Quang Vũ gửi gắm đến chắn có giá trị lâu dài cung bậc tình yêu, -u t- đất nước, đời trải nghiệm, trả giá anh cho vần thơ gió Là gió nên anh thổi tới gió mát, mà gió dữ, gió nóng làm rát mặt khô ng-ời Nói nh- V-ơng Trí Nhàn, đến lúc đưa vần thơ ánh sáng mặt trời.Chúng ta hy vọng rằng, vần thơ tỏa sáng, đốt lên gì, an ủi ng-ời buồn sầu, kẻ nghèo khó bi cực, đừng phút mệt mỏi thơ ta đ-ờng bạn, có nhiều vần thơ 89 Tài liệu tham khảo [1] Nam Cao Truyện ngắn tuyển chọn NXB văn học năm 2000 [2] Hà Minh Đức Thơ vấn đề thơ Việt Nam đại Nhà xuất Giáo dục năm 1998 [3] Gamzatôp R Đanghetxtan NXB Cầu Vồng, Matxơcơva, 1984 [4] Phong Lê Xuân Quỳnh - L-u Quang Vũ - Tình yêu số phận Tạp chí Văn học, số 8, 1998 [5] Phong Lê Văn xuôi L-u Quang Vũ - cầu nối thơ kịch Tạp chí văn học, số 2, 1989 [6] Phạm Xuân Nguyên L-u Quang Vũ - Tâm hồn trở gió Tạp chí Văn học, số 8, 1998 [7] Nhiều tác giả Từ điển tiếng việt NXB Đà Nằng, 1997 [8] Nhiều tác giả Từ điển thuật ngữ văn học NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997 [9] Nhiều tác giả Một thời đại văn học NXB Văn học 1995 [10] Lê L-u Oanh Thơ trữ tình Việt Nam 1975-1990 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998 [11] Pautôpxki K Bông hồng vàng bình minh m-a NXB văn học, 1999 [12] Trần Đình Sử Những giới nghệ thuật thơ NXB Giáo dục, 1995 [13] Ngô Thảo, Vũ Hà L-u Quang Vũ - tài năng, đời ng-ời NXB Văn học, 1989 [14] Nguyễn Bá Thành Thơ Chế Lan Viên với phong cách suy t-ởng NXB Giáo dục, 1999 [15] Vũ Quang Vinh Đọc mây trắng đời Văn nghệ số 37, 1989 [16] L-u Quang Vũ - Thơ đời NXB văn học, 1997 [17] L-u Quang Vũ -Tài lao động nghệ thuật Nhà xuất Văn hóa Thông tin, 2001 90 [18] L-u Quang Vũ, Bằng Việt H-ơng - Bếp lửa NXB Văn học, 1968 [19] L-u Quang Vũ Mây trắng đời NXB Tác phẩm mới, 1989 [20] L-u Quang Vũ Bầy ong đêm sâu NXB Hội nhà văn, 1993 [21] Thơ tình L-u Quang Vũ - Xuân Quỳnh NXB Văn học, 1994 [22] L-u Quang Vũ Gửi tới anh NXB Quân đội nhân dân, 1998 [23] L-u Quang Vũ Thơ truyện ngắn NXB Hội nhà văn, 1998 [24] Trần Quốc V-ợng Cơ sở văn hóa Việt Nam.NXB Giáo dục, 1997 [25] Nhiều tác giả Lý luận văn học NXB Giáo dục, 2001 [26] L-u Khánh Thơ L-u Quang Vũ thơ đời NXB Văn hoá Thông tin, 1997
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm thơ Quang Vũ, Đặc điểm thơ Quang Vũ, Đặc điểm thơ Quang Vũ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay