Con người và thời đại trong hồi kí của Tô Hoài

120 132 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:52

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI PHM TH THY GIANG CON NGI V THI I TRONG HI K CA Tễ HOI LUN VN THC S NGễN NG V VN HểA VIT NAM H NI, 2013 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC SƯ PHạM Hà NộI PHM TH THY GIANG CON NGI V THI I TRONG HI K CA Tễ HOI Chuyên ngành: Lí luận văn học Mã số: 60 22 01 20 LUậN VĂN THạC Sĩ ngôn ngữ văn hóa việt nam Ngi hng dn khoa hc: PGS TS PHM THNH HNG Hà nội, 2013 LI CM N Tụi Xin by t lũng bit n sõu sc ti PGS.TS Phm Thnh Hngngi ó tn tỡnh, hng dn, giỳp tụi sut quỏ trỡnh hon thnh lun Xin trõn trng cm n cỏc thy cụ trng i hc s phm H Ni 2, khoa Ng vn, phũng qun lý sau i hc ó trc tip ging dy v to iu kin thun li cho tụi sut thi gian hc nghiờn cu ti trng Xin cm n c quan, gia ỡnh v bn bố ó ng viờn giỳp tụi tụi hon thnh lun ny Mc dự ó nhn c nhiu s giỳp v ó rt nhiu c gng song thi gian cú hn, kin thc tớch ly cha nhiu nờn lun khụng trỏnh nhng thiu sút Tụi mong nhn c cỏc ý kin úng gúp ca cỏc thy cụ v bn bố cú th nghiờn cu tt hn H Ni, thỏng nm 2013 Phm Th Thựy Giang LI CAM OAN Tụi xin cam oan rng s liu v kt qu nghiờn cu lun ny l trung thc v khụng trựng lp vi cỏc ti khỏc Tụi cng xin cam oan rng mi s giỳp cho vic thc hin lun ny ó c cm n v cỏc thụng tin trớch dn lun ó c ch rừ ngun gc H Ni, thỏng nm 2013 Tỏc gi Phm Th Thựy Giang MC LC PHN M U Lớ chn ti Lch s Mc ớch v nhim v nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu .6 Phng phỏp nghiờn cu 6 D kin nhng úng mi 7 Cu trỳc ca lun PHN NI DUNG CHNG HI K Tễ HOI V VN XUễI VIT NAM HIN I 1.1 Vi nột v sỏng tỏc ca Tụ Hoi 1.2 Th hi kớ sỏng tỏc ca Tụ Hoi 24 1.2.1 Khỏi nim th hi kớ 24 1.2.2 Th hi kớ sỏng tỏc ca Tụ Hoi 26 1.3 Hi kớ hc Vit Nam 31 1.4 í ngha ca hi kớ Tụ Hoi i sng hc ng i 35 CHNG CON NGI V CUC SNG TRONG HI K CA Tễ HOI 2.1 Hỡnh tng nhng ngi bỡnh dõn nh 41 2.2 Hỡnh tng nhng nh ng nghip 44 2.3 Hỡnh tng tỏc gi- bc chõn dung t 60 2.4 m vang lch s v hi th thi i 68 2.4.1 Vit Nam cuc khỏng chin chng Phỏp v chng M 68 2.4.2 Vit Nam cuc sng hũa bỡnh 72 CHNG MT S C IM THI PHP HI K Tễ HOI 3.1 Quan nim ngh thut ca Tụ Hoi 75 3.2 im nhỡn hi kớ ca Tụ Hoi 78 3.2.1 im nhỡn t cuc sng i thng 79 3.2.2 im nhỡn thi gian 82 3.3 Ging iu 87 3.3.1 Ging iu i thng, t nhiờn 89 3.3.2 Ging iu tr tỡnh xút xa 90 3.4 Ngụn ng 97 3.4.1 Ngụn ng bỡnh dõn, m cht khu ng 98 3.4.2 Ngụn ng th th, tõm tỡnh 103 PHN KT LUN 106 TI LIU THAM KHO 110 PHN M U Lý chn ti Tụ Hoi l mt nh ln, cú s lng tỏc phm t k lc hc Vit Nam hin i Trong hnh trỡnh sỏng tỏc ca mỡnh Tụ Hoi ó cú nhng thnh tu sut sc, nhng úng gúp quan trng cho nn hc hin i Vit Nam ễng l nh vit theo xu hng hin thc T bt u cm bỳt, nhng sỏng tỏc ca Tụ Hoi phn ln thiờn v din t s tht ca i thng Theo nh Vit l mt quỏ trỡnh u tranh núi s tht ó l s tht thỡ khụng tm thng, cho dự phi p v nhng thn tng lũng ngi c (Tụ Hoi - tr li phng phúng viờn Thanh Thun, bỏo An ninh th gii, ngy 27/7/2007) ễng cng l nh hp dn c gi li trn thut ca mt ngi tng tri húm hnh, ụi lỳc tinh quỏi nhng luụn sinh ng nh t vng giu cú, phn ln l bỡnh dõn v thụng tc, nhng phộp s dng c a v ti ba ca mt ngi cm bỳt t nhn l theo ch ngha ting núi nờn y ma lc v sc mnh lay chuyn tõm t ngi c Trờn hnh trỡnh sỏng to ngh thut gn 70 nm, Tụ Hoi ó cú khong 200 tỏc phm vi nhiu th loi v ti t xuụi n nỳi, t truyn ngn, tiu thuyt, truyn thiu nhi, kch, kớ Hu nh th loi v ti no Tụ Hoi cng li du n c ỏo Nm 1966 ụng c tng gii thng H Chớ Minh v hc ngh thut õy l phn thng xng ỏng cho mt nh cú ti nng v giu sc sỏng to Tụ Hoi c bit n nh mt nh vit nhiu, vit khe t nhng sỏng tỏc vit cho thiu nhi trc cỏch mng thỏng Tỏm nm 1945 nhng nm khỏng chin ri hũa bỡnh, vi mt s lao ng ngh thut khụng mt mi ễng vit truyn ngn, tiu thuyt, hi kớ ú hi kớ l th loi cú v trớ c bit tiờu biu cho phong, cho quan nim ngh thut ca ụng Vi th hi kớ, ta thy mt Tụ Hoi thụng minh, húm hnh sng ht mỡnh vi ngh Nhng hi kớ tiờu biu nh: C di (1944), Mt quóng ng (1972), Nhng gng mt (1980), Cỏt bi chõn (1992), Chiu chiu (1999) ó ghi li hin thc cuc sng mt cỏch chõn thc, sinh ng v sỏng to Khụng nhng th, cỏc tỏc phm hi kớ ú cũn mang phong cỏch riờng khụng th trn ln, th hin s nht quỏn phong cỏch ca Tụ Hoi Nhc n hi kớ ca Tụ Hoi khụng th khụng nhc n tỏc phm ny Theo M Bakhtin: Mi th loi th hin mt thỏi thm m vi hin thc, mt cỏch cm th, minh gii v th gii v ngi Lch s ng ca hc suy cho cựng l lch s ng ca th loi th, xuụi Th loi hi kớ theo ú m n r Tuy nhiờn cho n nu cỏc th loi khỏc nh truyn ngn, tiu thuyt c nghiờn cu mt cỏch thu ỏo thỡ th kớ cha c quan tõm mt cỏch ớch ỏng Hi kớ ca nc ta cũn rt non tr Vỡ vy nhng khỏi quỏt lớ thuyt v th loi ny cha phi l nhiu Tuy nhiờn tip cn tỏc phm theo hng no t hiu qu ln tựy thuc vo tng loi c gi v phng phỏp tip cn i tng nghiờn cu Trong lun ny chỳng tụi tỡm hiu ngi v thi i hi kớ ca Tụ Hoi nhm khỏm phỏ th gii ngh thut ca tỏc phm, thụng qua nm hi kớ C di, Mt quóng ng, Nhng gng mt, Cỏt bi chõn v Chiu chiu Hy vng õy cng l mt hng nghiờn cu tỏc phm v tỏc gi cú kh nng nhn thc v tip nhn cỏc sỏng tỏc ca Tụ Hoi mt cỏch sõu sc hn Lch s 2.1 Lch s nghiờn cu v cỏc sỏng tỏc ca Tụ Hoi Tụ Hoi vi mt sc vit di ụng ó cú mt lng tỏc phm s nhiu th loi Nhng sỏng tỏc ca ụng thc s ó tr thnh i tng nghiờn cu ca cỏc nh phờ bỡnh hc Bn v giỏ tr chng ca Tụ Hoi ó cú khụng ớt cỏc bi bỏo, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu Cỏc bi nghiờn cu ó phỏt hin s mi l, c ỏo nhng sỏng tỏc ca Tụ Hoi trờn nhiu phng din Nh nghiờn cu phờ bỡnh V Ngc Phan l ngi u tiờn nghiờn cu chng Tụ Hoi Trong cun Nh hin i gii thiu v Tụ Hoi ụng ó cú ỏnh giỏ rt thit thc v ý ngha v phong cỏch vit tiu thuyt ca Tụ Hoi Tiu thuyt ca Tụ Hoi thuc loi t chõn cú khuynh hng v xó hi v ễng t khụng ging mt nh no Sau 1945, Tụ Hoi ó cho i nhiu tỏc phm, s lng cụng trỡnh nghiờn cu chng Tụ Hoi khụng ngng gia tng Nhng nh phờ bỡnh cú tờn tui yờu thớch chng Tụ Hoi nh: Phong Lờ, Nguyn ng Mnh, Phan C , H Minh c, Vng Trớ Nhn, Trn Hu Tỏ, Nguyn ng ip ó cú nhng ỏnh giỏ rt tinh t v cỏc tỏc phm ca ụng Giỏo s Nguyn ng Mnh ó nhn xột bi Tng hp hc Vit Nam Nh cú mt nng khiu quan sỏt ht sc phong phỳ v sc so, ti hoa ễng cú mt trớ tng tng tng mnh m ng thi cú mt ngụn ng giu cú to nờn nhng bc tranh trõn thc, gúc cnh v y hng sc Giỏo s H Minh c li gii thiu Tuyn Tụ Hoi khng nh s tỡm tũi rừ nht ngh thut xuụi ca Tụ Hoi thuc lnh vc ngụn t ễng l nh s dng nhiu th loi hc v th loi no mch ca ụng cng ti giỏ tr ngh thut ngụn t hay núi mt cỏch nụm na l cú 2.2 Lch s nghiờn cu v cỏc tỏc phm hi kớ ca Tụ Hoi Giỏo s Nguyn ng Mnh cho rng Tụ Hoi sinh l vit hi kớ- t truyn ụng nhn xột Hi kớ - t truyn ca Tụ Hoi l th s trng nht ca Tụ Hoi th ny, nhõn vt trung tõm chớnh l cỏi tụi dựng to thnh cho tụi cỏi gc cỏc tỏc phm u tiờn ca tụi[19, tr.231], Nhng t ng y c Tụ Hoi chia lm hai loi: Mt l nhng t cú ting ph thụng nhng lng Ngha ụ c dựng khỏc hoc cú ngha khỏc Hai l nhng t ch cú ting núi ca nhõn dõn lng Ngha ụ m khụng cú ting ph thụng Chng hn ngi ta gi ngi ph n th ba vng mt l , gi bn tr l chỳng bay Anh niờn gi ch hng xúm l lc nụ Ngi ta thng núi vng mt thỡ õy li núi nh n vng c ngi Ngoi cũn rt nhiu kiu núi nh: nh gii trm s nh chỳ, nuụi ln, phn xoa mt ri phn xoa chõn ú l cỏch núi rt quen thuc i thng Khi miờu t, d dng hỡnh dung ngi ta hay so sỏnh vi nhng vt quen thuc cuc sng Vớ d, b thp mt mỳp mớp nh chic õu ng , mt b trũn, mi b cng trũn nh cc tht, n cỏi ming cng trũn nt, gn ht mt ng xu Cỏch so sỏnh ny va thc t va c th Khi i thc t Tụ Hoi v Phựng Quỏn cú lm chung mt cỏi h phõn xanh, cỏi h lm xong cao lựm lựm, ln nhn nhoột bựn t ụm lỏ lờn xanh ró ri [18, tr.92] c so sỏnh nh cỏi m mi Hỡnh nh so sỏnh khin ngi ta rn ngi, nhng cng tht chớnh xỏc cỏch so sỏnh y Cũn miờu t th trn Hi Dng sau nhng nm thỏng tiờu th khỏng chin, nhng bc tng c vỏ nham nh, ca hng mt tin quột vụi p my hng gch hoa duyờn dỏng c so sỏnh nh cụ gỏi lng din ỏo phin trng m li i t Cỏch so sỏnh ca nh tht c ỏo v linh hot Cỏi khụng n khp, cc lch ca nhng bc tng cú c tỡnh quột vụi cho mi khụng th che c du vt ca thi gian, s c k, nham nh ging nh cụ gỏi quờ dự mc trang phc ca ngi thnh ph khụng du c nột quờ Vc s dng t ng mang m ting a phng khụng ch th hin s tỡm tũi hiu bit v li n ting núi ca qun chỳng nhõn dõn m cũn th hin s sỏng to, linh hot ca nh vic hc ngụn ng ú Vớ d, n cm ng ch nh mc, cm ch nh s tr cho ngi dt thuờ, m rng thnh ru ng- ung ru cú nh mc a ngụn ng a phng vo tỏc phm, Tụ Hoi giỳp ngi c hiu thờm v nhiu vựng trờn t nc Khụng nhng th Tụ Hoi cũn th hin mt quan sỏt tinh t t m, nm bt c hn ct, phong tc ca mi quờ m mỡnh cú dp gn bú Theo bc chõn ca Tụ Hoi, chỳng ta c bit thờm, c hc v lm y ngụn ng qun chỳng ca mỡnh Tụ Hoi luụn chỳ ý hc hi ngụn ng qun chỳng Tuy nhiờn hc hi khụng cú ngha l chộp y nguyờn nhng cõu núi hng ngy m cú ngha l nh ó tng hp khỏi quỏt húa ngụn ng qun chỳng c nõng cao, c ngh thut húa Núi nh M.Bakhtin, tht l ngõy th nu cho rng ngh s ch cn mt ngụn ng nh l ngụn ng, tc l ngụn ng ca nh ngụn ng hc (bi vỡ ch nh ngụn ng hc mi nghiờn cu ngụn ng nh l mt ngụn ng) Thc ngh s gia cụng ngụn ng, nhng khụng nh ngụn ng, bi vỡ s khc phc ngụn ng bin nú thnh phng tin biu hin ngh thut(M hc sỏng to ngụn t) Nh khụng phi sỏng to th gii ca ngụn ng m ch s s dng nú sỏng to cho th gii ngh thut ca mỡnh Nh mt ngi i nht ch ca gii, c i Tụ Hoi l mt quỏ trỡnh lao ng ngh thut khụng mt mi Vi ụng, ch ngha mt phn tri cho, mt phn l c, lm nht ch ca dan gian ễng tõm s sut i tụi ch l mt ngi nht ch, chng ngh thut thỡ vụ cựng nhng suy cho cựng phi l ngi gii ch Anh cú t tng ln lao n õu m khụng gii ch, anh khụng th tr thnh nh vn.[19, tr.80] Ngoi nh cũn sng lc nhng thng vng hn cỏm tỡm c mt ch mi Tụ Hoi luụn chỳ ý n kiu núi ca mi ngi, cỏch suy ngh, din t ca tng nhõn vt Nhng ngi cú chc cú quyn, cú mỏu mt c gi l ụng knh, cnh sỏt c gi l cỏ chỡm, cỏ ni, cỏ na Mt lot nhng t ng ni ph phng nh: bc phột, ngi c ra, thũi ra, b i, chu tỳy lỳy, mừm, ỏm h ln cng c a vo hi kớ v c dng mt cỏch linh hot Khụng ch s dng thnh tho nhng ngụn ng qun chỳng ni ph phng thnh th m chỳng ta cũn bt gp mt h thng t ng ca nh nụng Chiu chiu tt c cỏc t ng ch v cụng vic ca mt ngi nụng dõn lao ng t lỳc gieo m n lỳc lm ht go c a vo trang vit No l xp i, tỏt nc, b phõn, qu lim ri c n nhng t n, rung luõn canh b húa Nh nh mt ngi nụng dõn thc th v cỏc cụng vic y.Vn t ng nh vy ụng cú th ly õu nu khụng phi l ngi trc tip ln ln trờn ng rung vi nhng ngi nụng dõn Trong tỏc phm ca mỡnh Tụ Hoi ó xõy dng chõn dung cỏc nhõn vt u rt bỡnh d, t cỏch n mc núi nng, i ng n suy ngh, cm xỳc t c iu ú nh ó s dng mt h thng ngụn ng t nhiờn rt gn gi vi i sng ca mi nhõn vt m ụng yờu mn õy l hỡnh nh ca Nguyn Bớnh:Nguyn Bớnh trụng lụm nham lm Tay chõn thụ nhỏm, qunh qung, lỳc no cng l , thng thnh nh ụng T vo n, nh ngi thong th i gia lng Li lam l nh va lt mt t ng sõu m lờn, du cho anh ang m ỏo chng chc trờn ng ph GS H Minh c li gii thiu tuyn Tụ Hoi nhn xột: cỏc nhõn vt ca ụng khụng h núi nhiu, khụng lớ thuyt di dũng Nhõn vt c miờu t sinh ng qua ngụn ng i thoi li nhng n tng khú quờn Mi li núi nhõn vt a l mt s chn lc kht khe cho li núi va ngn gn, hm sỳc va th hin mt iu gỡ ú v nhõn vt Chõn dung nhõn vt dng lờn thụng qua nhng cõu núi c bit ú cng l mt khớa cnh th hin rừ tớnh cht t nhiờn dõn dó, m tớnh khu ng ca Tụ Hoi Chng hn on i thoi gia Nh Phong v Nguyn Tuõn Nguyn Tuõn ó núi: H Ni ny a no Vit Minh, a no t rt kớt, a no i Vit, Quc Dõn ng, a no b lỏo Cỏch Mnh, a no n tin mt thỏm, t bit c Rừ rng ch mt on i thoi ngn nhng lm hin lờn c chõn dung Nguyn Tuõn rt thng thn, ngang ngnh- mt Nguyn Tuõn cú ting l ỏc khu Ngụn ng Tụ Hoi mang mt v p gin d v mc mc Li i thoi chng Tụ Hoi c lc b thnh phn cõu Trong giao tip nh rt chỳ trng n ng iu li núi vỡ th nú mang m tớnh khu ng, t nhin Ch cn tinh ý chp ly nhng cõu núi c ỏo, khụng cn thờm bt khụng cn bỡnh lun ụng cú th dng lờn c khuụn mt khỏ hon chnh ca nhng ngi bn, nhng nhõn vt v bc l c c tỡnh cm yờu mn ca mỡnh vi bn bố lm c iu y Tụ Hoi phi l mt nh cú ngh v cao tay, l ngi khai thỏc ti u cụng sut ca ngụn t ễng tng núi: ngi vit thng nhn thy ch ớt lõu tr ni vo i sng, cõu mỡnh cú v nh gy i Ngh ch, t c ch ỳng vi ý ngh rt khú Trc mt ta thng ch thy xụn xao, nhan nhn nhng cõu ch mt, ch cú sn, ch lp li [19, tr.20] Tớnh cht t nhiờn dõn dó ngụn ng ca hi kớ Tụ Hoi cũn c th hin vic nh s dng r nhiu thnh ng, quỏn ng S dng hp lý ú ó giỳp ụng th hin rừ nhng bc tranh hin thc v c chõn dung cỏc bn Chng hn núi v Nguyn Tuõn lỳc tc gin vụ c thỡ gin cỏ chộm tht, Phan Khụi thỡ ngang nh cua, Trỳc ng ng n chm ch mc thc chõn ch ht bt nờn khụng th mc mi si tm lờn c Tụ Hoi nhn mỡnh l gp chng hay ch Anh ch ca hng Ph Khi l k thõn lm ti i Nh trit hc Trn c Tho ngy ngy qun quanh vi cm niờu nc n, Bỏc s Phm Khuờ thỡ núi nh sm truyn Hay v cỏi tớnh hay mờ gỏi ca Nguyn Bớnh, ụng dựng thnh ng qu vo chung ln, ch v hoa Cỏc b nh bp lỳc s tỏn ngi dói th Ta ó bit Tụ Hoi l ngi luụn sỏng to gia cụng cõu ch Trong quỏ trỡnh s dng thnh ng, quỏn ng nh ó bin i mt cỏch sỏng to phự hp vi cnh m th hin c ý ngha Vớ d nh cỏch núi ri xũe lờn ch khụng phi ri tinh lờn Trit lớ ca Trn c Tho sng trờn i n ming di ln ch khụng phi sng trờn i n di chú, vt nghe sm c thờm vo ự ự cc cc nh vt nghe sm, bỏo cỏo bỏo cy thỡ c núi thnh bỏo cỏo bỏo mốo, rng thiờng nc c thỡ thnh ma thiờng nc c Hay li núi giú bay c thờm vo li núi giú bay lờn gii Cũn rt nhiu cỏc thnh ng, quỏn ng kiu nh th m ta bt gp hi kớ ca Tụ Hoi nh: Nhỏt nh cỏy, hin nh t, bựa mờ b dt, mỡnh cao s nng, cu nhõn th, núi gn núi xa chng qua núi tht, nộn bc õm toc t giy, gy thy cm, ba u sỏu tay, gió hng, nm cựng thỏng tn, lo bũ trng rng, cói chy cói ci nh vy bng cỏch s dng nhun nhuyn v linh hot cỏc thnh ng, tc ng Tụ Hoi ó miờu t c cuc sng lam l, vt v v s phn ca nhng ngi dõn lao ng th cụng nghốo qua nhng thnh ng cú ting ph thụng n nhng thh ng ch dựng ting núi hng ngy vựng Ngha ụ, t ú to mu sc bỡnh d, gn gi trờn tng trang sỏch ca nh Ngụn ng ca Tụ Hoi ngn gn, gn gi vi nhõn dõn lao ng khụng trau trut úng m gn vi khu ng i thng ú l s tinh t ca mt cõy bỳt ti nng luụn lụi cun v hp dn bn c 3.4.2 Ngụn ng th th, tõm tỡnh Ngụn ng hi kớ ca Tụ Hoi khụng o gt, khụng lờn ging, truyn ca Tụ Hoi c t nhiờn m th th cỏi ting núi hn nhiờn ca s sng Xuyờn sut nhng hi kớ, nh k cho chỳng ta bit bao nhiờu l cõu chuyn Nhn nha ht chuyn ny sang chuyn khỏc, t ngi ny sang ngi khỏc tng chng khụng cn theo mt mch, mt h thng no, nh c theo ngu hng m tri lũng mỡnh trờn trang giy Trong C di, nh k chuyn mỡnh, chuyn gia ỡnh, chuyn lng quờ, v rng hn l cuc sng ngt ngt b tc vựng Ngha ụ trc cỏch mng Cỏt bi chõn ch yu l i sng tinh thn ca cỏc nh Nhng gng mt- chõn dung hc l nhng ngi bn m Tụ Hoi yờu quý Chiu chiu tỏc gi k v thi gian ụng i thc t nụng thụn, thi kỡ ci cỏch rung t, thi gian hc trng ng v nhng chuyn i cụng tỏc nc ngoi Ngụn ng ca Tụ Hoi l th ngụn ng tõm tỡnh th th Khi vit v nhng ngi bn ca mỡnh, ngụn ng ca tỏc gi khụng h ao to bỳa ln hay lờn gõn lờn ging Vit v Nguyn Tuõn Nguyn Tuõn hn tụi mi tui Khi núi v Xuõn Diu yờu th Xuõn Diu hiu c th tỡnh tha thit p n nóo nựng ca Xuõn Diu, khụng ranh gii t duyờn trai hay gỏi, hóy thu hiu ni nim v duyờn n nh th nh th, sut i thng nh v ch i no cng khỏt vng, khụng bao gi gi, mói mói ban u [17,tr 550] Khi xõy dng chõn dung cỏc nh vn, Tụ Hoi thng k bng thỏi vi mt ngụn ng khỏch quan, lnh lựng, cú th no thỡ k nh vy, thoỏng nghe thỡ ch thy n gin l li trn thut nhng ng sau l tỡnh cm sõu kớn ca ụng dnh cho cỏc bn Hn th na ngi c s t tỡm c chớnh kin ca nh vn, t ỏnh giỏ suy ngm v iu m nh k K v Nguyn Huy Tng vi mt s trõn trng Nguyn Huy Tng ngi trm mc, du gp vic v vp, bn chn, anh thng gi im nhiờn Nay anh li sa nc mt Cỏi vui ca ngi, du cho b ngoi õm thm, khụng phi bao gi cng lng l [17, tr.695] Ai ó c Tụ Hoi hn u cú chung nhn xột: Tụ Hoi rt cú ti miờu t õy l hỡnh nh ờm kộo lỳa ti Thỏi Bỡnh Bui gt v, chiu ng im Dũng sụng v búng bi tre, bi chui ln vo nhau, hụm va ln, vc lờn cựng chũm tua rua nh mt quang ốn treo trờn u khoanh tre Khộo nh, tua rua mc nh thp ốn n sang canh ờm kộo lỳa[15, tr.73] Nhng on miờu t thiờn nhiờn tht tr tỡnh: thỏng hai qua nh cun i, ụi lỳc nhỡn cõy c mi nh Nhng cõy xoan khng khiu Cõy tỏo cũn sút li trờn cnh nhng qu vng, rng mt cỏi, rng lp bp ln vi nhng git sng Chic bỳp bng ó dng ng nh cỏi tai xanh th Ting chim vnh khuyờn bay ln ma mi nhố nh, na bi na ht Hoa vụng , mu gt hoa vụng, ụng ming tit Bi ma võn võn quanh ngi trờn ng [15, tr.32] on miờu t xuõn vi y mu sc ng nột, giu cht th v trn y sc sng Ngụn ng th th tõm tỡnh, kt hp gia k v t giỳp ngi c d hỡnh dung tng s vic, nhng gng mt kớ c ca nh Khin cho hi kớ ca Tụ Hoi nhiu ch thm m cht th Tụ Hoi ging nh mt ngi th lm mui, em cỏi mn mũi ca bin c ngụn ng ca qun chỳng nhõn dõn m chng ct, cụ ng thnh nhng ht mui tinh luyn, nhng ht ngc ngụn t dõng hin cho i Vn xuụi ca Tụ Hoi núi chung v hi kớ núi riờng l mt minh chng sinh ng nht cho nhng ht mui m chớnh ụng ó lm t cht mn ca b ngụn ng qun chỳng vụ tm c sc v ngụn ng ó gúp phn khụng nh lm nờn nhng c trng hi kớ ca Tụ Hoi, khng nh v trớ ti nng ca nh trờn thi n hc Vit Nam KT LUN Tụ Hoi l mt nhng nh ln ca nn hc hin i Vit Nam ễng ó cú nhng úng gúp rt quan trng cho nn hc nc nh Mt s nghip hc vi gn 200 tỏc phm xut bn chng t ụng l mt nh cú ngh nghip vng vng vi mt nim say mờ sỏng to v cng lao ng dai bn b mng sỏng tỏc no ụng cng cú nhng thnh cụng nht nh th hi kớ, Tụ Hoi ó khng nh c ti nng v s sỏng to ca mỡnh Tỡm hiu nm hi kớ C di, Mt quóng ng, Nhng gng mt, Cỏt bi chõn ai, Chiu chiu chỳng tụi rỳt mt s kt lun nh sau: 1.Hi kớ Tụ Hoi cun hỳt bi tớnh chõn thc ca nú Dự vit v ai, nhng ngi ngh s, nhng ngi bn hay v bn thõn tỏc gi Tụ Hoi cng xut phỏt t mt quan nim kiờn nh trờn lp trng ca mt ch ngha hin thc khỏch quan nghiờm ngt Cú vit vy, c nhng mt riờng t ụng cng khụng h giu gim Thc t khụng õu xa, thc t chớnh ngi bn thõn mỡnh v xung quanh Theo quan nim ca Tụ Hoi, cn cú s dng cm v trung thc nu mun vit cho c hi kớ Trong cuc sng cũn bn b, phc tp, dỏm nhỡn thng vo s thc l mt iu ỏng quý Chớnh vỡ th nh ó khụng ngn ngi, ngc thi gian tr v quỏ kh núi v nhng rt nhy cm c bit Cỏt bi chõn v Chiu chiu Tỏc phm ó gõy xụn xao i sng xut bn, vỡ nú t nhng ca quỏ kh: Ci cỏch rung t, hp tỏc húa nụng thụn vi nhng sai lm v cỏch sa sai Hay v ỏn Nhõn vn- Giai phm lm nh hng khụng nh n i sng cỏc ngh s thi y, ri nhng chớnh tr nhy cm Hi kớ ca Tụ Hoi hp dn bi nhng thụng tin mi m, sinh ng v quỏ kh, lch s, c bit l mang cỏi v lng l - cỏi v p toỏt nờn t s tht khỏch quan Vit v nhng ngi bỡnh dõn nh bộ, nhng ngi bỡnh thng l cm hng xuyờn sut nm hi kớ ca Tụ Hoi Gs Nguyn ng Mnh nhn xột v Tụ Hoi l nh ca ngi thng, ca chuyn thng, ca i thng vit v nhng ngi ny nh khụng lớ tng húa, khụng ao to bỳa ln, khụng gỏn cho h s mnh phi ci to hon cnh hay l tm gng ca thi i Vỡ th, hi kớ v chng Tụ Hoi thng xa l vi cm hng s thi Bng cỏi nhỡn rt nhõn giu lũng v tha, ụng vit v h nh l sn phm ca thi i ễng cm nhn rng mi ngi cng cú nhng phm cht, nhng thúi tt, nhng cỏi tt, nhng cỏi xu v ng nhiờn phm cht phi l c bn, lm nn tng o c bn vng Theo Tụ Hoi ngi bao gi cng gn vi mt gia ỡnh , mt quờ hng , mt ngh nghip ú h cú nhng mi quan h , cú nim vui v ni bun hnh phỳc v kh au Tụ Hoi ớt tỡm n nhng trit lớ ễng gi nim tin vo phm cht, vo sc sng bn b dai ca ngi mi hon cnh Mt ngi p l mt ngi tht vi tt c nhng hnh phỳc, au kh cuc i c hi kớ ca Tụ Hoi ta bit thờm nhiu iu thỳ v v cỏc ngh s, v cuc sng riờng t, v cỏc tỏc phm chng ca h Ta hiu thờm v nhng ngi ngh s m ta yờu mn t mt khong cỏch gn, chõn thc i thng nht Vi cỏi nhỡn, cm quan nhõn bn i thng nh ó rỳt ngn ti a khong cỏch gia ngi c vi tỏc gi, giỳp chỳng ta bc vo th gii ngh thut lung linh huyn o m ta thng bit n qua nhng tỏc phm ca nhng nh iu ỏng núi õy l c vit v nhng thúi tt ca ngi ngh s, Tụ Hoi vit bng tt c tm lũng chõn thnh, cm thụng iu ú ó lm nờn nột c sc v chi phi th gii ngh thut hi kớ ca Tụ Hoi Gúp phn quan trng to nờn phong cỏch ca tỏc gi Nh nghiờn cu Vng Trớ Nhn nhn xột: Mi ng i n bn thõn u i qua k khỏc c hi kớ ca Tụ Hoi, ngi c khụng ch c i vo th gii khỏc - th gii i thng ca nhng ngi ngh s m quan trng cũn hiu v chõn dung ca chớnh tỏc gi Mt ngi luụn trung thc, nghiờm khc vi chớnh bn thõn mỡnh c nhng trang hi kớ ca Tụ Hoi ta thy c nhng nhch nhỏc i thng, nhng thúi xu ca chớnh bn thõn tỏc gi Tụ Hoi cng khụng h che du, e ngi, khụng nộ trỏnh nhng iu cha tt v bn thõn ụng l mt ngi luụn cú ý thc cu th, nghiờm tỳc, luụn sng tht vi bn thõn mỡnh c hi kớ ca Tụ Hoi ta luụn n tng bi mt nh thụng minh, húm hnh C nhn nha ụng i ht t chuyn ny sang chuyn cú ch lan man k c nhng khụng h vụ v Cõu chuyn c Tụ Hoi k theo mt cỏch rt t nhiờn bng th ngụn ng dung d i thng, nng v tõm tỡnh khụng cao m khoỏt lun, ngụn ng th th tõm tỡnh, ngụn ng ca bn bố tic tr Kt hp vi ging iu ụi lỳc lan man, dt dõy chuyn ny sang chuyn nhng u thng nht mt im l bun, bun v ngi v thi i Tụ Hoi l mt nhng tỏc gi vit hi kớ tiờu biu nht, thnh cụng nht ễng vit vi t cỏch l chng nhõn lch s cao tui nht ca lng vn, bn lnh ngh nghip nht lng ễng ó cú nhng úng gúp quan trng cho nn hc nc nh, ụng xng ỏng l mt nhng cõy bỳt tiờu biu ca xuụi VIt Nam hin i, l tm gng lao ng ngh thut cho ngh s noi theo Vi nm tỏc phm hi kớ C di, Mt quóng ng, Nhng gng mt, Cỏt bi chõn ai, Chiu chiu, ụng ó gúp phn dõn ch húa th hi kớ, em li mt sc sng mi cho th loi ny ng v phỏt trin Ai cng cú th vit hi kớ m bt cn a v xó hi, ch cn cú kh nng, tỡnh yờu cuc sng u cú th em hi kớ n vi tt c mi ngi TI LIU THAM KHO [1] Li Nguyờn n ( 2003), 150 thut ng hc, NXB i hc Quc gia H Ni [2] Li Nguyờn n (1984) Xung quanh th ti chõn dung hc, Vn ngh (s 49), tr.173-181 [3] Tm Dng (1967), V th kớ, Tp Vn hc s 2/1976 [4] Phan C , (1982), Tỏc phm v chõn dung, NXB Vn hc H Ni [5] Nguyn ng ip (2004), Tụ Hoi sinh vit, Tp Vn hc s [6] Nguyn ng ip (3003), Vng t ch(tiu lun phờ bỡnh), NXB Vn hc [7] H Minh c (ch biờn)(1997), Lý lun hc, NXB Giỏo dc H Ni [8] H Minh c, (1971), Nh v tỏc phm, NXB Vn hc H Ni [9] H Minh c, li gii thiu tuyn Tụ Hoi(tp 1), NXB Vn hc H Ni [10] inh Bỏ nh (2004), Ch ngha cu trỳc v hc, NXB Vn hc, H Ni [11] Lờ Bỏ Hỏn, Trn ỡnh S, Nguyn Khc Phi (1992), T in thut ng hc, NXB Giỏo dc H Ni [12] Nguyn Hong H (2009) cỏi nhỡn, khụng gian v thi gian ngh thut hi kớ ca Tụ Hoi, Lun thc s, HSP Thỏi Nguyờn [13] ng Th Hnh (1998), V mt cuc i v nhng cuc i (Cu trỳc thi gian v ngụn ng Cỏt bi chõn ai), Tp Vn hc s 12 [14] Tụ Hoi (1996), Tuyn Tụ Hoi (tp 1), NXB Vn hc [15] Tụ Hoi (1996), Tuyn Tụ Hoi (tp 2), NXB Vn hc [16] Tụ Hoi (1996), Tuyn Tụ Hoi (tp 3), NXB Vn hc [17] Tụ Hoi ( 2005), Hi kớ, NXB Hi nh [18] Tụ Hoi ( 1999), chiu chiu, NXB Hi nh [19] Tụ Hoi (2001), Mt s kinh nghim vit ca tụi, NXB Vn hc H Ni [20] Tụ Hoi (2000), V tỏc gia tỏc phm, NXB Giỏo dc [21] Tụ Hoi (1994), Nhng gng mt v chõn dung hc, NXB Hi nh Vit Nam [22] Tụ Hoi, Ngh thut v phng phỏp vit vn, NXB Vn Hc, H Ni, 1997 [23] Tụ Hoi, S tay vit vn, Nxb Chi hi Vn ngh H Ni, 1967 [24] Tụ Hoi (1985), T truyn, NXB Vn hc, H Ni [25] Hong Ngc Hin (1997) Vn hc hc vn, NXB Giỏo dc, H Ni [26] Nguyn c Hiu (2000), Thi phỏp hin i, NXB Hi nh vn, H Ni [27] Dng Th Thu Hin (2004), Tụ Hoi vi hai th vn; chõn dung v t truyn, lun Thc s Thỏi Nguyờn [28] Trn Hinh (2008), Mt li vit l th hi kớ, Vn Ngh (s 30), Tr.9 [29] Nguyn Khi, mt git nng nht, NXB Tỏc phm mi, H Ni [30] Nguyn Khi (1986), Thi gian ca ngi, NXB Tỏc phm mi, H Ni [31] Ma Vn Khỏng (2003), Tiu thuyt 2, NXB Hi nh vn, H Ni [32] Ma Vn Khỏng (2009), Nm thỏng nhc nhn nm thỏng nh thng, NXB hi nh vn, H Ni [33] Khrap-chen-ko (1978), Cỏ tớnh sỏng to ca nh v s phỏt trin ca hc, Lờ Sn- Nguyn Minh dch, NXB KHXH, H Ni [34] Phong Lờ, Ngút sỏu mi nm Tụ Hoi, Sỏch Vn chuyn v ngi, Nxb Vn húa - thụng tin, H Ni, 1999 [35] Phng Lu ( ch biờn), Lý lun hc, NXB Giỏo dc [36] Phng Lu (2002), T hc so sỏnh n thi hc so sỏnh, NXB hc, H Ni [37] Phng Lu (1995), Tỡm hiu lớ lun phng Tõy hin i, NXB Vn hc, H Ni [38] Nguyn Vn Long (2004), Truyn v kớ 1945-1975, Lch s hc Vit Nam 3, NXB i hc S phm [39] Nguyn Vn Long, Vn hc Vit Nam thi i mi, NXb Giỏo dc, H Ni, 2002 [40] Nguyn ng Mnh (2003), Nh hin i chõn dung v phong cỏch, NXB Vn hc [41] Nguyn ng Mnh ( 2002), Con ng i vo th gii ngh thut ca nh vn, NXB Giỏo dc [42] Nguyn ng Mnh, (2001), Nh t tng v phong cỏch,NXB i hc Quc Gia H Ni [43] Nguyn ng Mnh (1990), Chõn dung hc, NXB Thun HúaTrng i Hc S phm Hu [44] Lờ Hoi Nam (2010), Tỏc gi V Bng ó t bit nng tiờn nõu nh th no?, Vn ngh cụng an (s 124), tr22 [45] Vng Trớ Nhn (1989) Cuc phiờu lu gia trn cỏt bi, Cỏnh bm v úa hng dng, NXB Hi Phũng [46] Nhiu tỏc gi (1983), Hi kớ v Oxtropxki, NXB Thanh niờn [47] Nhiu tỏc gi (1975), Min Nam lũng Bỏc, hi kớ ,NXB Thanh niờn [48] Vng Trớ Nhn, (1996), Tuyn Nguyn Khi ( Tuyn chn v gii thiu) Tp 3, NxB Vn hc [49] Vng Trớ Nhn (2002), Tụ Hoi v th hi kớ, Tp hc s [50] V Ngc Phan, (1988), Nh hin i (tp II), NXB Thanh niờn [51] V Qun Phng, (1999), Tụ Hoi v i, Vn hc (8) [52] Nguyn i Quc (1974), Truyn v kớ, NXB Vn hc, H Ni [53] Trn Hu Tỏ (2001), Tụ Hoi mt i phong phỳ v c ỏo, NXB Tr thnh ph H Chớ Minh [54] Hoi Thanh- Hoi Chõn, (1998), Thi nhõn Vit Nam, NXB Vn hc [55] ng Tin ( 1999), Tng quan v hi kớ ca Tụ Hoi [56] H Th Thu Trang, Hi kớ Tụ Hoi t gúc nhỡn th loi (2012), Lun thc s, HSP H Ni [57] Hựng Thng, Thanh Hng, bng Cm, T in ting Vit thụng dng, NXB Thanh Niờn [58] Bựi ỡnh Thi (2009), Ma Vn Khỏng vi hi kớ Nm thỏng nhc nhn nm thỏng nh thng, Vn ngh cụng an ( s 118 thỏng 12) [59] on Cn Thi (2008), Tng lai t truyn Vit Nam cũn ang phớa trc, Vn Ngh (s 42,43) tr.34, 35 [60] Thi Thi (2010), Vn hi kớ v hi kớ mt nh vn, H Ni mi (s 1701) [61] Nguyn Vn Th, (2006) Vi cm giỏc vi Chiu chiu, bỏo Vn ngh tr s 30-04-2006 [62] Nguyn Xuõn Sỏch, Trn c Tin, (13/11/1993), Cỏt bi chõn ai, Vn Ngh (46) [63] Trn ỡnh S, Giỏo trỡnh dn lun thi phỏp hc, NXB Giỏo dc [64] Phong Võn, Lờ Thanh (2007), Tụ Hoi v tỏc gia tỏc phm, NXB Giỏo dc
- Xem thêm -

Xem thêm: Con người và thời đại trong hồi kí của Tô Hoài, Con người và thời đại trong hồi kí của Tô Hoài, Con người và thời đại trong hồi kí của Tô Hoài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay