Ảnh hưởng của chế phẩm atonik 1,8DD đến một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh giống ớt F1 NP 907

54 200 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:51

LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực luận văn, nhận hướng dẫn khoa học, bảo tận tình TS Nguyễn Văn Đính Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Ban chủ nhiệm khoa Sinh KTNN, thầy cô tổ sinh lý sinh hoá, cán phụ trách phòng thí nghiệm.Trung tâm hỗ trợ Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ; bạn học viên nhóm nghiên cứu, anh chị ban quản lý thư viện trường ĐHSPHN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thân gia đình, đồng nghiệp bạn bè hết lòng ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ, động viên, khích lệ vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt luận văn Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2013 Tác giả Bùi Văn Dũng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố công trình khoa học khác Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2013 Tác giả Bùi Văn Dũng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu ớt 1.2 Đặc điểm sinh thái ớt 1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ ớt giới 1.4 Tình hình sản xuất tiêu thụ ớt Việt Nam 10 1.5 Phân bón kết nghiên cứu phân bón đối tượng thực vật 11 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Đối tượng nghiên cứu 15 2.2 Phương pháp nghiên cứu 16 2.2.1 Cách bố trí thí nghiệm 16 2.2.2 Kỹ thuật trồng chăm sóc 16 2.2.3 Phương pháp phân tích tiêu 16 2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 3.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến tiêu sinh trưởng 22 3.1.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến chiều cao 22 3.1.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến đường kính thân 24 3.1.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến số cành cấp giống ớt F1 NP 907 25 3.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến tiêu quang hợp 27 3.2.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng diệp lục tổng số 27 3.2.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến huỳnh quang diệp lục 28 3.2.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến diện tích 32 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến yếu tố cấu thành suất suất thực thu giống ớt F1 NP 907 35 3.4 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng số chất lượng 36 3.4.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng Axit ascobic (vitamin C) 37 3.4.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng đường khử 38 3.4.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng β-Carotenoit (VitaminA) 39 3.5 Đánh giá hiệu việc sử dụng chế phẩm Atonik 1,8DD Phân tích 40 ẾT ẬN VÀ Đ NGH 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TN : Thí nghiệm ĐC : Đối chứng CT : Công thức NSTT : Năng suất thực thu KTRL : Kích thích NS : Năng suất VNĐ : Việt Nam Đồng PL1 : Phun lần PL2 : Phun lần DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến chiều cao giống ớt F1 NP 907 22 Bảng 3.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến đường kính thân giống ớt F1 NP 907 24 Bảng 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến số cành cấp giống ớt F1 NP 907 25 Bảng 3.4 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng diệp lục giống ớt F1 NP 907 27 Bảng 3.5 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến huỳnh quang ổn đinh (F0) giống ớt F1 NP 907 28 Bảng 3.6 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến huỳnh quang cực đại (Fm) giống ớt F1 NP 907 29 Bảng 3.7 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến huỳnh quang hữu hiệu (Fvm) giống ớt F1 NP 907 31 Bảng 3.8 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến diện tích giống ớt F1 NP 907 33 Bảng 3.9 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến số tiêu cấu thành suất suất thực thu giống ớt F1 NP 907 35 10 Bảng 3.10 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng Axit ascobic (vitamin C) giống ớt F1 NP 907 37 11 Bảng 3.11 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng đường tổng số giống ớt F1 NP 907 38 12 Bảng 3.12 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng β-caroten ( Vitamin A) trong giống ớt F1 NP 907 .39 13 Bảng 3.13 Hiệu kinh tế việc sử dụng chế phẩm Atonik 1,8DD phun lên giống ớt F1 NP 907 40 DANH MỤC CÁC BIỂ ĐỒ Hình 3.1 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến chiều cao giống ớt F1 NP 907 23 Hình 3.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến đường kính thân giống ớt F1 NP 907 24 Hình 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến số cành cấp giống ớt F1 NP 907 26 Hình 3.4 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng diệp lục giống ớt F1 NP 907 27 Hình 3.5 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến huỳnh quang ổn đinh (F0) giống ớt F1 NP 907 29 Hình 3.6 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến huỳnh quang cực đại (Fm) giống ớt F1 NP 907 30 Hình 3.7 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến huỳnh quang hữu hiệu (Fvm) giống ớt F1 NP 907 31 Hình 3.8 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến diện tích giống ớt F1 NP 907 33 Hình 3.9 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến số tiêu cấu thành suất suất thực thu giống ớt F1 NP 907 35 10 Hình 3.10 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng Axit ascobic (vitamin C) giống ớt F1 NP 907 37 11 Hình 3.11 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng đường tổng số giống ớt F1 NP 907 38 12 Hình 3.12 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng β-caroten ( Vitamin A) trong giống ớt F1 NP 907 .39 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ở Việt Nam, ớt cay loại rau gia vị có giá trị kinh tế cao, trồng chủ yếu tỉnh miền Trung Nam Bộ Những năm gần đây, số tỉnh vùng Đồng Sông Hồng bắt đầu trồng ớt với diện tích lớn, nhằm cung cấp nguyên liệu cho nhà máy, công ty sản xuất mặt hàng thực phẩm để tiêu thụ xuất khẩu, đem lại lợi nhuận cao uả ớt ùng làm gia vị giàu vitamin A, vitamin C, hai loại vitamin ớt gấp 5-10 lần cà chua cà rốt Theo Đông y, ớt có vị cay, nóng, ớt có tác dụng tán hàn, tiêu thực, giảm đau [18] Trong ân gian thường dùng ớt để chữa đau bụng lạnh, tiêu hóa kém, đau khớp, dùng chữa rắn, rết cắn, Theo Tây y, ớt có nhiều ích lợi cho sức khỏe Chất capsicain (C18H27NO3) ớt cay kích thích não sản xuất chất endorphin, morphin có tác dụng giảm đau, đặc biệt có ích cho người bị viêm khớp mãn tính ung thư Ớt giúp ngăn ngừa bệnh tim nhờ số hoạt chất giúp máu lưu thông tốt, tránh tình trạng đông đặc tiểu cầu Ngoài ra, ớt giúp ngăn ngừa tình trạng huyết áp tăng cao [18] mặt hàng xuất sang nước châu uả ớt đem lại nguồn ngoại tệ lớn Vĩnh Phúc tỉnh có diện tích trồng ớt tương đối cao, tập trung nhiều huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Đảo thị xã Phúc Yên Theo ước tính số hộ dân huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc cho với 360 m2 trồng ớt thu hoạch khoảng đến 10 triệu đồng, so với trồng lúa trồng ớt lãi gấp lần Vì vậy, iện tích trồng ớt Vĩnh Phúc có chiều hướng gia tăng Hiện người nông dân Vĩnh phúc trồng số giống ớt có giá trị kinh tế cao như: giống ớt giống ớt F1 NP 907, PAT 34, TN 018, TN 026, [26] Ở thực vật rễ quan hút nước khoáng chúng có khả hấp thụ số chất từ thân, Chính vậy, sản xuất người sử dụng số chế phẩm phân khoáng, chất kích thích sinh trưởng phun lên nhằm bổ sung số chất cần thiết cho trồng gọi chung phân bón Dùng phân bón có nhiều ưu điểm: chất inh ưỡng cung cấp nhanh bón gốc, hiệu xuất sử dụng phân bón cao hơn, chi phí thấp, ảnh hưởng đến môi trường làm tăng nhanh trình sinh lí cây, làm tăng suất chất lượng nông sản Do lợi ích phân bón khẳng định nên thị trường bán nhiều chế phẩm ùng phun lên như: Phân bón cao cấp Đầu Trâu; chế phẩm Pisomix Y95; Atonik 1,8DD; trung tâm nông nghiệp, chế phẩm sử dụng nhiều đối tượng khác Tuy nhiên, tất trồng có phản ứng sử dụng với liều lượng Dùng phân bón để có hiệu cao nhất, đồng thời không ảnh hưởng đến chất lượng nông sản nói chung tài liệu bàn đến Chính lí o chọn đề tài “Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến số tiêu sinh lí, hóa sinh giống ớt F1 NP 907” nhằm khẳng định hiệu loại chế phẩm số tiêu sinh lí suất, chất lượng ớt làm sở khuyến cáo cho người sản xuất Mục đích nghiên cứu Đánh giá hiệu lực chế phẩm kích thích Atonik 1,8DD; bán sở dịch vụ nông nghiệp địa bàn Vĩnh Phúc đến khả sinh trưởng, suất phẩm chất giống ớt cay F1 NP 907 người nông dân trồng Phúc Yên - Vĩnh Phúc Trên sở khuyến cáo cách dùng sản phẩm cho người nông dân 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Chúng tiến hành trồng giống ớt cay F1 NP 907 chia làm lô: Lô đối chứng (không phun Atonik 1,8DD) lô thí nghiệm (phun Atonik 1,8DD) Cách bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, chế độ chăm sóc đảm bảo đồng công thức Tiến hành đánh giá hiệu lực chế phẩm Atonik 1,8DD đến tiêu: 3.1 Chỉ tiêu sinh trưởng phát triển: Chiều cao cây, đường kính thân cây; khả phân cành nhánh/cây 3.2 Chỉ tiêu quang hợp: Hàm lượng diệp lục, số diện tích lá, cường độ quang hợp (khả tích lũy sinh khối cây); huỳnh quang diệp lục 3.3 Các yếu tố cấu thành suất suất 3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến số tiêu hàm lượng số chất như: hàm lượng vitaminA, VitaminC, đường khử, tinh bột 3.5 Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm kích thích sinh trưởng đến ớt để khuyến cáo cho người sản suất Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu * Đối tượng thực vật giống ớt F1 NP 907 trồng khu vực Phúc yên -Vĩnh Phúc [3][51] * Chế phẩm KTRL Atonik 1,8 DD [52] - Hoạt chất: Hợp chất Nitro thơm - Tổ chức xin đăng ký: Asahi chemical MFG Co., Lt Japan - Nhà phân phối: Công ty thuốc sát trùng Cần Thơ - Mô tả: Chất kích thích sinh trưởng trồng lúa, ăn trái, rau màu - Liều lượng sử dụng: 10 ml/8 lít; phun - lần 33 Bảng 3.8 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến diện tích giống ớt F1 NP 907 Diện tích dm2/cây Công Phun lần thức Phun lần 10 15 20 10 15 20 ngày ngày ĐC 6,04 6,91 7,12 7,45 7,58 7,72 7,92 8,62 KTRL 6,82 7,36 7,56 7,98 7,98 8,26 8,54 9,12 % so ĐC 112,9* 106,5* 106,2* 107,1* 105,3* 106,9* 107,8* 105,8* Ghi : Dấu * sai khác thí nghiệm ĐC có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% Hình 3.8 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến diện tích giống ớt F1 NP 907 34 ua phân tích bảng 3.8 hình 3.8 biểu đồ so sánh số iện tích giống ớt F1 NP 907 nhận thấy số iện tích giống ớt F1 NP 907 qua giai đoạn sinh trưởng, phát triển khác Cụ thể: - Ở phun chế phẩm KTRL lần số iện tích tăng cao đối chứng từ 6,2% (ngày thứ 15) đến 12,9% (ngày thứ 5) Như lần phun tất lần đo công thức thí nghiệm cao đối chứng - Phun chế phẩm KTRL lần số iện tích công thức thí nghiệm cao đối chứng từ 5,3% (ngày thứ 5) 7,8% (ngày thứ 15) Như lần phun tất lần đo công thức thí nghiệm cao đối chứng Theo chế phẩm Atonik 1,8DD làm tăng sinh trưởng chiều cao, tăng số cành/cây Vì làm tăng số diện tích so với đối chứng Diện tích tăng điều kiện thuận lợi cho quang hợp Tuy nhiên, tiêu sinh lí điều kiện để hình thành suất xuất mong muốn cuối người sản xuất tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng phun chế phẩm KTRL đến yếu tố cấu thành suất suất cụ thể hai lần phun làm sở hiệu lực chế phẩm thông qua tiêu: số quả/cây; khối lượng quả/cây suất/360m2 35 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến yếu tố cấu thành suất suất thực thu giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.9 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến số tiêu cấu thành suất suất thực thu giống ớt F1 NP 907 Phun Lần Phun Lần Khối Công Số lượng NS/360m2 thức quả/cây quả/cây (kg) Khối lượng Số quả/cây (gam) (gam) ĐC Phun KTRL % so ĐC quả/cây NS/360 m2 (kg) 307,87 512,21 608,83 312,25 512,34 608,86 387,40 625,34 725,18 367,26 612,23 706,54 125,83* 122,08* 119,11* 117,61* 119,49* 116,04* Ghi chú: dấu * cho thấy sai khác ĐC TN có ý nghĩa thống kê với xác xuất 95% KTRL Lần KTRL Lần Hình 3.9 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến số quả/cây giống ớt F1 NP 907 36 * Số quả/cây Phân tích bảng 3.9 hình 3.9 thấy: số quả/cây lần phun nhiều so với lần phun Cụ thể, ưới ảnh hưởng phun KTRL lần phun số quả/cây 387,40 so với đối chứng 307,87 tăng 125,83% phun lần số quả/cây 367,26 so với đối chứng 312,25 tăng 117,61%, * Khối lượng quả/cây Phân tích số liệu bảng 3.9 hình 3.9 thấy hai lần phun chế phẩm Atonik 1,8DD lên giống ớt F1 NP 907 khối lượng quả/cây công thức thí nghiệm cao đối chứng từ 122,08% (Lần phun 1) đến 119,49% (Lần phun 2) thấy phun lần cao lần * Năng suất thực thu Dưới ảnh hưởng phun chế phẩm KTRL suất thực thu của hai lần phun cao đối chứng từ 119,11% (Phun lần 1) đến 116,04% (Phun lần 2) Như vậy, phun chế phẩm KTRL có ảnh hưởng tốt đến tiêu cấu thành suất suất thực thu giống ớt F1 NP 907 So sánh ảnh hưởng phun chế phẩm KTRL đến suất hai lần phun chúng thấy suất lần phun tăng cao so với lần phun 3.4 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng số chất lượng Chế phẩm KTRL có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng, quang hợp suất giống ớt nghiên cứu Tuy nhiên đề tài quan tâm đến hàm lượng số chất hữu có giống ớt bao gồm: hàm lượng axit ascobic (vitamin C), đường khử, tinh bột, β caroten (Vitamin A) để có hiểu biết thêm vai trò chế phẩm dùng nông nghiệp chất lượng nông phẩm 37 3.4.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng Axit ascobic (vitamin C) Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm Atonik1,8DD đến hàm lượng vitaminnC giống ớt trình bày bảng 3.10 hình 3.10 Bảng 3.10 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng Axit ascobic (vitamin C) giống ớt F1 NP 907 Công thức Hàm lượng Axit ascobic (vitamin C) (%) Phun Lần Phun Lần Đối chứng 3,96 4,53 KTRL 5,65 5,48 142,67 120,97 % so với ĐC Hình 3.10 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng Axit ascobic (vitamin C) giống ớt F1 NP 907 ua kết phân tích bảng 3.10 hình 3.10 so sánh hàm lượng Axit ascobic (vitamin C) giống ớt F1 NP 907 nhận thấy phun KTRL lần phun đạt 142,67% so với đối chứng, lần phun đạt 120,97% so với đối chứng Như phun KTRL lần phun hàm lượng Axit ascobic (vitamin C) giống ớt F1 NP 907 cao so với đối chứng hàm lượng vitaminC lần phun tăng cao lần phun 38 3.4.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng đường khử Đường khử tiêu đánh giá chất lượng nông sản Phân tích hàm lượng đường khử giống ớt thực nghiệm trình bày bảng 3.11 Bảng 3.11 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng đường tổng số giống ớt F1 NP 907 Công thức Đường khử (mg/g) Phun Lần Phun Lần Đối chứng 6,72 6,87 KTRL 7,76 7,87 115,47 114,55 % so với ĐC Hình 3.11 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng đường tổng số giống ớt F1 NP 907 ua kết phân tích bảng 3.11 hình 3.11 so sánh hàm lượng đường khử giống ớt F1 NP 907 nhận thấy phun KTRL lần phun đạt 115,47% so với đối chứng, lần phun đạt 114,55% so với đối chứng So sánh ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng đường khử lần phun1 không thấy có khác biệt rõ rệt 39 3.4.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng βCaroten(Vitamin A) β- Caroten sắc tố có chúng thể chuyển hóa thành vitamin A loại vitamin có quan hệ với thị giác khả kháng khuẩn Kết phân tích hàm lượng β- Caroten trình bày bảng 3.12 hình 3.12 Bảng 3.12 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến hàm lượng β-caroten ( Vitamin A) trong giống ớt F1 NP 907 Công thức β- caroten (Vitamin A)(mg/g) Phun lần Phun lần Đối chứng 1791,3 1482,9 KTRL 1187,2 1168,9 % so với ĐC 66,27* 78,82* Ghi chú: dấu * cho thấy sai khác ĐC TN có ý nghĩa thống kê với xác xuất 95% Phân tích bảng 3.12 thấy phun chế phẩm KTRL làm giảm hàm lượng β-caroten hai lần phun Cụ thể: Ở phun lần hàm lượng 40 β-caroten công thức đối chứng 1791,3mg/g công thức thí nghiệm phun KTRL hàm lượng đạt 1187,2 mg/g đạt 66,27% so đối chứng Đối với phun lần hàm lượng β-carotenoit lô đối chứng 1482,9 mg/g, lô phun chế phẩm KTRL đạt 1168,9mg/g đạt 78,82% so đối chứng Như vậy, chế phẩm KTRL làm ảnh hưởng mạnh đến hàm lượng β-caroten (Vitamin A) so với đối chứng 3.5 Đánh giá hiệu việc sử dụng chế phẩm Atonik 1,8DD Phân tích bảng 3.13 Bảng 3.13 Hiệu kinh tế việc sử dụng chế phẩm Atonik 1,8DD phun lên giống ớt F1 NP 907 Thu nhập tăng (VNĐ) CT NSTT NS tăng (kg) (kg) 360 m 360 m Tổng chi phí (VNĐ) Tổng Gía 1kg tiền (VNĐ) tăng (VNĐ) Mua chế phẩm Công Tổng phun tiền (1/2 chi công) (VNĐ Lợi nhuận (đồng) 360 m2 ĐC 622,1 - 15000 - - - - PL1 734,1 35,6 15000 534000 25000 50000 75000 459000 PL2 725,5 44,3 15000 664500 25000 100000 35000 629500 Hiệu kinh tế sản xuất mục tiêu cuối mà tất người sản xuất quan tâm Để đánh giá sơ hiệu kinh tế sử dụng chế phẩm Atonik 1,8DD phun lên cho ớt F1 NP 907 tiến hành xác định lợi nhuận tăng thêm sau trừ khoản đầu tư mua chế phẩm, công phun thuốc Kết trình bày bảng 3.13 Phân tích bảng 3.13 thấy sử dụng chế phẩm Atonik 1,8DD phun lên làm tăng lợi nhuận từ 459.000 đồng đến 629.500 đồng sào Bắc Bộ (360m2) Với lợi nhuận ứng dụng qui mô lớn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân 41 KẾT LUẬN VÀ Đ NGH ết luận Nghiên cứu ảnh hưởng phun chế phẩm kích thích Atonik 1,8DD đến số tiêu sinh lí, hoá sinh giống ớt F1 NP 907, rút số kết luận sau: 1) Phun chế phẩm KTRL có ảnh hưởng tốt đến tăng trưởng chiều cao cây, làm cho chiều cao tăng từ 3,9% đến 13,5% so với đối chứng làm tăng khả phân cành từ 6,3% đến 31,8% so với đối chứng Phun chế phẩm KTRL vào giai đoạn thực có ảnh hưởng phun lần 2) Phun chế phẩm KTRL làm tăng iện tích lá, tăng hàm lượng diệp lục từ 3,1% đến 5,9% tăng huỳnh quang hữu hiệu từ 2,2% đến 5,6% so với đối chứng Ảnh hưởng phun KTRL lần lần khác biệt có ý nghĩa 3) Dùng chế phẩm Antonik 1,8 DD phun lên làm tăng tỷ lệ đậu từ 117,61% đến 125,83% tăng suất thực thu từ 116,04% đến 119,11% so với đối chứng Phun chế phẩm lần có ảnh hưởng đến tiêu suất suất cao lần phun 4) Dùng chế phẩm Atonik 1,8DD phun lên làm tăng số chất hàm lượng VitaminC, hàm lượng đường khử tăng so với đối chứng, lại làm giảm hàm lượng β-caroten so với đối chứng 5) Lợi nhuận kinh tế thu sử dụng chế phẩm Atonik 1,8DD phun lên cho giống ớt F1 NP 907 đạt từ 459.000 đồng đến 629.500 đồng sào Bắc Bộ (360 m2) Kiến nghị * Do số lần thực nghiệm iện tích thực nghiệm hạn chế cần có thực nghiệm qui mô lớn giống ớt khác để có kết luận chắn 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Mai Thị Phương Anh (1997), Kỹ thuật trồng số loại rau cao cấp, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, tr: 7-30 Trần Thị nh (1996), “Phân vi lượng suất phẩm chất số trồng”, Thông báo khoa học trường Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội, 5, tr 76-79 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2005), 575 giống trồng nông nghiệp mới, tr 262- 265, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Bùi Bá Bổng, Trần Duy Quý, Nguyễn Văn Bộ (2005), Khoa học cô ng nghệ nông nghiệp phát triển nông thôn 20 năm đổi mới, NXB Chính trị uốc gia (Tập 1: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật) 405 – 420 Phạm Thị Trân Châu – chủ biên (1999), Thực hành Hóa sinh học, 140 tr., Nxb Giáo ục, Hà Nội Tạ Thu Cúc (2005), Giáo trình kỹ thuật trồng rau, NXB Hà Nội, tr: 32,33 Nguyễn Văn Đính (2005), "Nghiên cứu ảnh hưởng KCl phun bổ sung lên đến khả trao đổi nước suất số giống khoai tây trồng đất Vĩnh Phúc", Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, – 2005, tr 122 – 126 Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Như Khanh (2005), "Ảnh hưởng KCl bổ sung lên đến hàm lượng iệp lục, cường độ quang hợp suất hai giống khoai tây KT3 Mariella trồng đất Vĩnh Phúc", Những vấn đề Nghiên cứu Khoa học sống, tr.1463 – 1465, Nxb KH & KT Nguyễn Văn Đính (2006), "Ảnh hưởng việc phun bổ sung kali (KCl) lên vào giai đoạn sinh trưởng khác đến số tiêu sinh lý - sinh hóa giống khoai tây KT3", Tạp chí sinh học, (28), tr 61 – 65 43 10 Nguyễn Văn Đính, 2008 Nghiên cứu số tiêu sinh lý ảnh hưởng KCl phun lên số giống khoai tây có suất khác trồng Vĩnh Phúc, Luận án tiến sĩ sinh học 11 Nguyễn Hữu Doanh, Đồng Khắc Xúc (1985) Trồng ớt xuất Nxb Thanh Hóa, trang 1-36 12 Điêu Thị Mai Hoa, Nguyễn Văn Mã (1995), "Ảnh hưởng phân vi lượng đến khả chịu hạn hoạt động quang hợp thời kì sinh trưởng phát triển khác đậu xanh", Tạp chí sinh học, 3, tr 2835 13 Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Văn Đính (2011) Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật, Nxb Giáo ục Việt Nam 14 Vũ Ngọc Lan, Trần Thế Mai, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Lý Anh (2011), “Ảnh hưởng inh ưỡng qua đến trình sinh trưởng phát triển Lan Hoàng thảo Thạch hộc (Den robium nobile Lin l)”, Tạp chí Khoa học Phát triển, tập 9, số 6, tr.903 - 911 15 Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong (2012), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu sinh lí học thực vật (Methods in plant physiology), Trường ĐHSP Hà Nội 2, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Mã (1995), "Tác động phân vi lượng Nitrazin tới tạo nốt sần khả cố định nitơ đậu tương đất bạc màu", Tạp chí sinh học, 3, tr 2- 17 Nguyễn văn Mã (1995), “Khả chịu hạn đậu tương xử lý phân vi lượng thời điểm sinh trưởng khác nhau”, Tạp chí sinh học, tập 17, số 18 Chu Văn Mẫn (2009), Tin học công nghệ sinh học, NXB Giáo ục Việt Nam 44 19 Nguyễn Duy Minh (1992), "Vai trò số nguyên tố vi lượng đến suất phẩm chất đậu tương", Thông báo khoa học trường ĐHSP Hà Nội I, tr 30-34 20 Nguyễn Duy Minh (2011), Hiệu lực Mo tẩm vào hạt phun đến sinh trưởng phát triển đậu xanh (phaseolus vulgaris), tạp chí khoa học, số 17, trang: 163-169 21 Trần Thị Ngọc (2011), “Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm bón Pomior đến sinh trưởng âu, suất chất lượng âu”, Tạp chí Khoa học Phát triển, tập 9, số5: 719 – 724 Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội 22 Nguyễn Văn Niệm cộng (1988), “Sử dụng chất kích thích để giâm cành chè” Những Công trình nghiên cứu công nghiệp ăn 1968-1988 Nxb Nông nghiệp 13-15 23 Nguyễn Huy Phiêu, Đặng Ninh, Lương uỳnh Chúc, Phạm Đỗ Thanh Thuỳ, Ngô Văn Nhượng, uách Thị Phiến, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Đình Dinh, Nguyễn Văn Bộ (2010), “Nghiên cứu sản xuất phân bón lá”, Viện Thổ nhưỡng nông hóa 24 Vũ Cao Thái (2000), “Danh mục phân bón sử dụng Việt Nam”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 25 Trần Khắc Thi, Nguyễn Công Hoan (2000), Kỹ thuật trồng chế biến rau xuất khẩu, NXB Nông Nghiệp Hà Nội, tr: 61; 62 26 Tổng cục thống kê Việt Nam (2010), Niên giám thống kê Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Uyển (1995), Phân bón chất kích thích sinh trưởng Nxb Nông nghiệp 28 uách Tuấn Vinh (2010), “Cây ớt, vị thuốc quý y học cổ truyền”, Tạp chí thuốc quý, số 164, tr.10 45 II Tài liệu tiếng Anh 32 Abro, G H., T S Sye , M A Unar an M S Zhang (2004) “Effect of a plant growth regulator and micronutrients on insect pest infestation and yiel components of cotton” Journal of Entomology 1(1):12-16 33 Ali, R.G., M.O Khan, A Bakhsh and A.H Gurmani (2003) “Effect of micronutrients (Zn, Cu, Fe, Mn) on the rice yield and soil/plant concentration” Sarhad J Agric., 19(3): 383-390 34 Chaudry, E.H., V Timmer, A.S Javed and M.T Siddique (2007) “Wheat response to micronutrients in rainfe areas of Punjab” Soil & Environ 26:97-101 35 Choudhury, B (1967) Vegitables National Book Trust, New Delhi 36 Das, R C an Swain, S C., (1977) “Effect of growthsubstances an nitrogen on growth, yiel an quality of pumpkin” Indian J Hort., 34(1): 51-55 37 Mustapha,Y.an Babura, S.R (2009), “Determination of carbonhy rate an β-carotene content of some vegetables consumed in Kano Metropolis, Nigeria”, Bayero journal of pure an Applie Sciences, 2(1): 119- 121 38 Gencsoylu, I (2009) “Effect of plant growth regulators on agronomic characteristics, lint quality, pests, an pre ators in Cotton” Journal of Plant Growth Regulator, 28:147-153 39 Gopalkrishnan, P K an Chou hury, B (1978) “Effect of plant regulator sprays on modification of sex, fruit set an evelopment in watermelon” Indian J Hort., 35(1): 235-241 40 Licholat T.V (1983), Growth Regulators of Tree Plant Moscow “ Forest In ustry” 41 Jamjo , S an B Rerkasem (1999) “Genotypic variation in response of barley to boron deficiency” Plant Soil, 215: 65–72 46 42 Khan, H., Z.U Hassan an A.A Maitlo (2006) “Yiel an micronutrients content of bread wheat (Triticum aestivum L.) under a multi-nutrient fertilizer Hal-Tonic” Intl J Agric Biol 8: 366-370 43 Khan, M.B., M Farooq, M Hussain, Shanawaz and G Shabir (2010) “Foliar application of micronutrients improves the wheat yiel an net economic return” Int J Agric Biol., 12: 953–956 44 Khosa S.S, Younis A, Rayit A, Yasmeen S, Riaz A (2011) “Effect of Foliar Application of Macro and Micro Nutrients on Growth and Flowering of Gerbera jamesonii L” American-Eurasian J Agric & Environ Sci., 11 (5): 736-757, ISSN 1818-6769© IDOSI Publications III Internet 45.https://sites.google.com/site/trangottieu/ot_cay/thanh-phan-dinh-duongcua-ot-cay 46.https://sites.google.com/site/phanboncaycanh/thuoc-kich-thich-cho-caycanh/phan-bon-la/thuockichthichsinhtruongcaytrongatonik 47.http://www.hoinongdan.org.vn/channel.aspx?Code=NEWS&NewsID=287 28&c=55 48.http://www.kichthichsinhtruong.com/su_dung_phan_bon_la_the_nao_cho hieu_qua_802.aspx 49.http://www.sonongnghiepquangnam.gov.vn/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=1039:k-thut-trng-t&catid=141:nha-nong-cnbit&Itemid=31 50 http://www.rauhoaquavietnam.vn 51 https://sites.google.com/site/trangottieu/ot_cay 52 www.khanhhien.vn/thuoc-kich /41-phan-bon-la-atonik-1.8dd.html- 47 53.http://www.ngoctung.com/vn/faqs/detail/chat-dieu-hoa-sinh-truong-thucvat-la-gi-va-duoc-su-dung-trong-nong-nghiep-voi-cac-muc-dich-gi-18.html 54.http://www.kichthichsinhtruong.com/5_nitroguaiacolate_kich_thich_dau_ qua_nay_mam_ra_re_tang_kha_nang_hap_thu_phan_bon_778.aspx 55.http://www.vietnamenterprises.vn/product/y2010/catalogue/4C885B2512 DC5689/dau_trau_502_dau_trau_702_dau_trau_902_ phan_bon_la_cao_cap.html
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của chế phẩm atonik 1,8DD đến một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh giống ớt F1 NP 907, Ảnh hưởng của chế phẩm atonik 1,8DD đến một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh giống ớt F1 NP 907, Ảnh hưởng của chế phẩm atonik 1,8DD đến một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh giống ớt F1 NP 907

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay