Bài thảo luận Lí Thuyết Xác Suất và Thống kê Toán: khảo sát nguyện vọng về nơi làm việc của sinh viên sau khi ra trường

16 337 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:31

Ap dụng kiến thức học phần lí thuyết xác suất và thống kê toán vào thực tiễn: thưc hiện lấy mẫu khảo sát nguyện vọng của sinh viên ngoại tỉnh đại học thương mại về nơi làm việc sau khi ra trường rồi từ mẫu số liệu lấy được ước lượng xem có bao nhiêu % sinh viên muốn ở lại Hà Nội làm việc, có bao nhiêu sinh viên muốn về quê hoặc đến các tỉnh thành khác. sau khi đã ước lượng được tỉ lệ thì kiểm định lại tính đúng đắn của tỉ lệ đó. Bài thảo luận : lí thuyết xác suất thống kê toán I.Lời mở đầu Ngày nay, lên với phát triển giới, ứng dụng ngành khoa học xác xuất thống kê ngày trở nên quan trọng hầu hết lĩnh vực: kinh tế, trị, văn hóa, xã hội,… đời sống hàng ngày Việc nghiên cứu số liệu trở nên cần thiết nhằm giúp công việc nghiên cứu khoa học xã hội để từ đưa điều chỉnh hợp lý đưa thực tiễn sống vào nghiên cứu khoa học vận dụng thành tựu đạt nhằm xây dựng xã hội tốt đẹp Nền kinh tế nước ta đà phát triển mạnh mẽ Sinh viên tầng lớp xã hội quan tâm trông đợi nhất, cánh cửa bước vào tương lai quốc gia Tầng lớp sinh viên xã hội đánh giá không thông qua trí tuệ, trình độ học vấn mà đánh giá qua nhanh nhạy xử lý công việc kỹ sống Cùng với đó, hầu hết sinh viên trường mong muốn có công việc ổn định thuận lợi, có môi trường làm việc tốt để phát triển nghiệp Gắn với mong muốn tìm nơi làm việc phù hợp với điều kiện mình.Nhưng có nhiều yếu tố khác tác động đến mong muốn Dựa vào đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài nghiên cứu : ‘khảo sát nguyện vọng sinh viên sau trường nơi làm việc’ cho thảo luận Đề tài có ý nghĩa giúp:      Trường nắm bắt xu hướng, nguyện vọng sinh viên ngoại tỉnh học tập trường nơi làm việc sau trường Trường tổng hợp lý khác tác động đến mong muốn chọn nơi làm việc sinh viên, từ đưa số lời khuyên phù hợp với nhóm sinh viên trường Phân nhóm theo lý có tác động, hỗ trợ hay định hướng từ cha mẹ, người thân từ thân sinh viên , từ biết ảnh hưởng lý chủ yếu Có thể nghiên cứu thêm để nắm bắt mong muốn nhóm sinh viên khác như: không muốn lại Hà Nội làm việc, hay tình nguyện vùng sâu vùng xa,… Ngoài từ số liệu thống kê điều tra ta kiểm định giả thiết mức độ mong muốn làm việc Hà Nội nơi khác sinh viên Khi thực đề tài nhóm tiến hành ước lượng tỉ lệ sinh viên đại học thương mại có nguyện vọng lại hà nội, quê hay lên vùng sâu vùng xa … làm việc Sau phần ước lượng phần kiểm định giả thiết tỉ lệ II.Cơ sở lí thuyết Lí thuyết ước lượng, lí thuyết kiểm định giả thiết thống kê phận quan trọng thống kê toán Nó phương tiện giúp ta giải toán nhìn từ góc độ khác liên quan đến dấu hiệu cần nghiên cứu tổng thể Trong trình nghiên cứu đề tài nhóm sử dụng sở lí thuyết ước lượng giả tỉ lệ đám đông kiểm định giả thiết tỉ lệ đám đông 1.ước lượng tỉ lệ đám đông kiểm định giả thiết vầ tỉ lệ đám đông (vì phần giáo trình lí thuyết xác suất thống kê toán viết cụ thể, rõ ràng nên nhóm không đưa vào III.Giải toán Nhóm tiến hành điều tra mẫu số liệu tổng hợp thành bảng sau Bảng 1: khảo sát nguyện vọng sinh viên nơi làm việc sau trường n1 =138 Số LÝ DO lượng STT NGYỆN VỌNG Ở lại Hà Nội Quyết tâm 48 Có hội thăng tiến cao Số lượng 14 Muốn thoát khỏi cảnh nông thôn giá phải làm việc Hà Nội làm việc (Tổng :104) Không tâm 56 mong muốn Về quê làm việc 26 Tình nguyện lên vùng sâu vùng xa làm việc 28 Đặc thù công việc ngành nghề học Lý khác Có hộ trợ từ phía gia đình Thích sống, làm việc Hà 10 Nội 38 Muốn có công việc tốt, thu nhập cao Lý khác Muốn gần gia đình 14 Gia đình có định hướng công việc quê Không muốn sống làm việc môi trường cạnh tranh,áp lực Hà Nội Lý khác Đưa văn minh lên vùng núi Muốn mang kiến thức để giúp đỡ đồng bào vùng sâu vùng xa Muốn trải nghiệm đời sống văn hóa nơi vùng sâu vùng xa Lý khác Bảng 2: : khảo sát nguyện vọng sinh viên nơi làm việc sau trường n2 = 138 ST T NGYỆN VỌNG SỐ LÝ DO LƯỢNG Ở lại Hà Nội Quyết tâm 66 làm việc (tổng :96) giá phải làm việc Hà Nội Có hội thăng tiến cao SỐ LƯỢNG 15 14 Muốn thoát khỏi cảnh nông thôn 34 Đặc thù công việc ngành nghề học Lý khác 5 Không tâm 30 mong muốn Về quê làm việc 32 Tình nguyện lên vùng sâu 10 vùng xa làm việc Có hộ trợ từ phía gia đình Thích sống, làm việc Hà Nội 20 Muốn có công việc tốt, thu nhập cao Lý khác Muốn gần gia đình 22 Gia đình có định hướng công việc quê Không muốn sống làm việc môi trường cạnh tranh,áp lực Hà Nội Lý khác Đưa văn minh lên vùng núi Muốn mang kiến thức để giúp đỡ đồng bào vùng sâu vùng xa Muốn trải nghiệm đời sống văn hóa nơi vùng sâu vùng xa Lý khác Từ bảng số liệu nhóm giải toán sau : Ước lượng (số liệu bảng 1) Bài toán Bài toán Bài toán Bài toán Ước lượng tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh trường ĐHTM có mong muốn lại Hà Nội làm việc sau trường Ước lượng tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh trường ĐHTM có mong muốn lại Hà Nội làm việc sau trường Ước lượng Tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh muốn quê làm việc sau trường Ước lượng tỉ lệ sinh viên ngoai tỉnh tình nguyện lên vùng sâu vùng xa làm việc Kiểm định ( tỉ Kiểm định giả lệ thiết tỉ lệ sinh tính từ viên muốn lại bảng hà nội làm việc dùng số liệu 75% bảng để kiểm định lại tỉ lệ đó) Kiểm định giả thiết sinh viên tâm giá lại hà nội làm việc 45% Kiêm định giả thiết thiết tỉ lệ sinh viên muốn quê làm việc 19% Kiểm định giả thiết tỉ lệ sinh viên tình nguyện lên vùng sâu vùng xa làm việc 6% Bài 1: phần ước lượng  Ước lượng tỉ lệ sịnh viên ngoại tỉnh đại học thương mại có muốn lại hà nội làm việc sau trường,biết điều tra 138 sinh viên đại học thương mại thấy có 104 sinh viên có nguyện vọng (độ tin cậy 95%) Giải Gọi f tỉ lệ sinh viên Đại Học Thương Mại có nguyện vọng lại Hà Nội làm việc mẫu P tỉ lệ sinh viên Đại Học Thương Mại có nguyện vọng lại Hà Nội làm việc đám đông Vì n=138 lớn nên : Ta có : f ≅ N(p; ) => U = N(0;1) Khi ta tìm cho : P( |u| ) - = (*) thay biểu thức U vào công thức (*) ta có p( f – < p < f + ) - = : = Vì p, n lớn nên ta lấy q = u0,025 = 1,96 Vậy khoảng tin cậy p (0,678 ;0,822) Với độ tin cậy 95% nói tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh nguyện vọng lại Hà Nội làm việc nằm khoảng 67.8% đến 82.2% Phần kiểm định  Từ bảng số liệu số ta có tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh ĐHTM muốn lại hà nội làm việc sau trường là75% Điều tra 138 sinh viên thấy có 96 sinh viên có nguyện vọng lại làm việc Hà Nội (số liệu bảng 2) Dựa số liệu thống kê với mức ý nghĩa 5% kiểm định giả thuyết Gọi f tỉ lệ sinh viên ĐHTM sau trường có nguyện vọng lại Hà Nội làm việc mẫu P tỉ lệ sinh viên ĐHTM sau trường có nguyện vọng lại Hà Nội làm việc đám đông Vì n lớn nên f có phân phối xấp xỉ chuẩn f ≅ N(p; ) Với mức ý nghĩa cần kiểm định : H0 Xây dựng tiêu chuẩn kiểm định : U= Trong : q0 = 1- p0 Nếu H0 U tìm phân vị cho : P( ) = Vì bé nên theo nguyên lí xác suất nhỏ ta có miền bác bỏ : W = { utn : |utn| > } utn = Ta có = u0,025 = 1,96 ; f = utn= ,utn W => chấp nhận H0 bác bỏ H1 Với mức ý nghĩa ta nói tỉ lệ sinh viên Thương Mại sau trường có nguyện vọng lại Hà Nội làm việc 75% Bài toán Phần ước lượng  Ước lượng tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh trường đại học thuơng mại có tâm giá phải lại hà nội làm việc số người muốn lại Hà Nội Biết điều tra số 104 người muốn lại hà nôi làm việc có 48 người có tâm giá phải lại hà nội (số liệu bảng 1) Độ tin cậy 95% Gọi f tỉ lệ sinh viên đại học thương mại tâm giá phải lại Hà Nội làm việc mẫu Gọi p tỉ lệ sinh viên đại học thương mại tâm giá phải lại Hà Nội làm việc đám đông Vì n=104 >30 lớn nên: f~ N(p)=>U= ≃ N(0,1) Khi ta tìm cho: P(|U| < ≃ 1- = Thay biểu thức U vào công thức trên, ta có: P(|f-p| < ) ≃ 1- = P(f−�1- =0.95 =1-0.95=0.05 => =u0.025=1.96 Suy ra: � =.1.96 0.095 Vậy khoảng tin cậy p (0.46-0.095 ; 0.46+0.095) hay (0.356 ; 0.555) Kết luận: Với độ tin cậy 95% nói tỉ lệ sinh viên ĐHTM tâm giá lại Hà Nội làm việc nằm khoảng từ 35,6 % đến 55,5% Phần kiểm định Từ bảng số liệu ta có tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh ĐHTM có tâm giá phải lại hà nội làm việc so với người muốn lại Hà Nội 46%, để kiểm tra lại nhóm vấn 96 người có mong muốn lại hà nội làm việc thấy có 50 người có tâm (số liệu bảng 2) dựa số liệu này,với mức ý nghĩa 5% kiểm tra lại tỉ lệ Gọi f tỉ lệ sinh viên dhtm có tâm giá lại Hà Nội làm việc sau trường mẫu Gọi p tỉ lệ sinh viên dhtm có tâm giá lại Hà Nội làm việc sau trường đám đông Vì n =276 lớn nên f có phân phối xấp xỉ chuẩn f ≅ N(p; ) Với mức ý nghĩa =0.05 cần kiểm định:H0: Xây dựng tiêu chuẩn kiểm định: U= Trong = 1- Nếu Nếu U≃ N(0,1) Tìm phân vị cho P(|U|> ) = Vì bé nên theo nguyên lí xác suất nhỏ ta có miền bác bỏ; = , = Ta có: =u0.025=1.96; f= 0.52 Utn = =1.2 Suy utn= 1.2, đó: utn W� Chấp nhận H0 bác bỏ H1 Kết luận: Với mức ý nghĩa =0.05 ta nói tỉ lệ sv ĐHTM có tâm giá Hà Nội làm việc sau trường 46% 10 Bài toán Phần ước lượng  Ước lượng tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh Đại học thuơng mại có nguyện vọng quê làm việc sau trường điều tra 138 sinh viên thấy có 26 người có nguyện vọng ( số liệu bảng ) Với độ tin cậy 95% Gọi f tỉ lệ sinh viên trường Đại Học Thương Mại có nguyện vọng quê làm việc sau trường mẫu Gọi p tỉ lệ sinh viên trường Đại Học Thương Mại có nguyện vọng quê làm việc sau trường đám đông Vì n = 138 lớn nên: f≃N(p,) => U= ≃ N(0,1) Khi ta tìm u cho: P( < ) ≃ 1- = Thay biểu thức U vào công thức ta có: P(|f-p| < ) ≃ 1- = P(f−� U= ≃ N(0,1) Khi ta tìm u cho: P(< ) ≃ 1- = Thay biểu thức U vào công thức ta có: P(|f-p|< ) ≃ 1- = P(f−�[...]... làm việc sau khi ra trường( số liệu bảng 1) Với độ tin cậy 95 % hãy ước lượng tỉ lệ sinh viên trường đại học thương mại tình nguyện lên vùng sâu vùng xa làm việc sau khi ra trường? Giải Gọi f là tỉ lệ sinh viên trường Đại Học Thương Mại tình nguyện lên vùng sâu vùng xa làm việc sau khi ra trường Gọi p là tỉ lệ sinh viên trường Đại Học Thương Mại tình nguyện lên vùng sâu vùng xa làm việc sau khi ra trường. . .Bài toán 3 Phần ước lượng  Ước lượng tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh của Đại học thuơng mại có nguyện vọng về quê làm việc sau khi ra trường khi điều tra 138 sinh viên thấy có 26 người có nguyện vọng này ( số liệu bảng 1 ) Với độ tin cậy 95% Gọi f là tỉ lệ sinh viên trường Đại Học Thương Mại có nguyện vọng về quê làm việc sau khi ra trường trên mẫu Gọi p là tỉ lệ sinh viên trường Đại Học... (0,125 ; 0,255) Kết luận: Với độ tin cậy 95% có thể nói rằng tỉ lệ sinh viên có nguyện vọng về quê làm việc sau khi ra trường nằm trong khoảng từ 12.5% đến 25.5% 11 Phần kiểm định  Từ bảng số liệu 1 nhóm tính được tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh trường đại học thương mại sau khi ra trường có nguyện vọng về quê làm việc là 19% Điều tra 138 sinh viên thấy có 32 người có nguyện vọng về quê làm việc (số liệu bảng... thuyết xác suất và thống kê toán vào trong thực tiễn mà đã tính toán được những con số cụ thể về mong muốn về nơi làm việc sau khi ra trường của sinh viên ngoại tỉnh trường Đại Học Thương Mại Từ đó giúp nhà trường nắm bắt được nguyện vọng của sinh viên và những lí do khi n họ có nguyện vọng như vậy Từ đó có những lời khuyên phù hợp trong lĩnh vực tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên 16 ... lên vùng sâu vùng xa làm việc sau khi ra trường nằm trong khoảng từ 2.1% đến 9,9% Phần kiểm định Từ số liệu bảng 1 nhóm tính được tỷ lệ sinh viên ngoại tỉnh trường đại học thương mại sau khi ra trường tình nguyện lên vùng sâu vùng xa làm việc là 5,8% Để kiểm tra lại điều tra 138 sinh viên thấy có 10 tình nguyện lên vùng sâu vùng xa làm việc (số liệu bảng 2) dựa trên số liệu thống kê này, với mức ý nghĩa... nguyên lí xác suất nhỏ ta có miền bác bỏ; = , trong đó = Ta có: = = 1,96; f = = 0,23 Suy ra = = 1,21 chấp nhận Bác bỏ H1 Kết luận: Với mức ý nghĩa = 0,05 ta có thể nói rằng tỷ lệ sinh viên trường đại học thương mại sau khi ra trường có nguyện vọng về quê làm việc là 19% 12 Bài toán 4 Phần ước lượng Điều tra ngẫu nhiên 138 sinh viên ngoại tỉnh trường đại học thương mại thấy có 8 sinh viên tình nguyện. .. sinh viên thấy có 32 người có nguyện vọng về quê làm việc (số liệu bảng 2) dựa trên số liệu thống kê này, với mức ý nghĩa 5% kiểm định lại nhận định trên Giải Gọi f là tỉ lệ sinh viên có nguyện vọng sau khi ra trường về quê làm việc trên mẫu Gọi p là tỉ lệ sinh viên có nguyện vọng sau khi ra trường về quê làm việc trên đám đông Vì n khá lớn nên f có phân phối xấp xỉ chuẩn: f ≃ N(p, ) Với mức ý nghĩa... 1,96; f = = 0,072 Suy ra = = 0,6 bác bỏ H1 chấp nhận H0 14 Kết luận: Với mức ý nghĩa = 0,05 ta có thể nói rằng tỷ lệ sinh viên trường đại học thương mại sau khi ra trường có nguyện vọng lên vùng sâu, vùng xa làm việc là 6% Sau quá trình tính toán nhóm tổng hợp được bảng số liệu sau : Nguyện vọng Muốn ở lại Hà Nội làm việc Tỉ lệ Ước lượng 67,8% 82,2% Kiểm định 75% Muốn về quê làm việc 12.5% 25.5% 19%... tâm bằng mọi giá phải tim được một công việc ở Hà Nội sau khi ra trường Điều này khi n cho tình trạng dân số ở thành phố Hà Nội trở nên quá tải vì mỗi năm có hàng nghìn tân sinh viên về đây để học tập trong khi đó hàng nghìn sinh viên đã tốt nghiệp vẫn trụ lại ở thành phố với hi vọng tìm kiếm việc làm Điều đó gây nên tình trạng quá tải và tỉ lệ số sinh viên ra trường mà vẫn thất nghiệp ngày càng tăng... Hà Nội làm với quyết tâm rất cao 35,6 % 55,5% (trong số những người muốn ở lại Hà Nội) 46% IV.Phần kết luận Qua quá trình tìm hiểu , điều tra lấy số liệu và giải quyết những bài toán mà đề tài đặt ra chúng ta nhận thấy tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh của trường đại học thuơng 15 mại có nguyện vọng ở lại hà nội làm việc rất cao, với mức tỉ lệ mà nhóm đã ước lượng được là khoảng từ 67,8 82,2% và sau khi kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận Lí Thuyết Xác Suất và Thống kê Toán: khảo sát nguyện vọng về nơi làm việc của sinh viên sau khi ra trường, Bài thảo luận Lí Thuyết Xác Suất và Thống kê Toán: khảo sát nguyện vọng về nơi làm việc của sinh viên sau khi ra trường, Bài thảo luận Lí Thuyết Xác Suất và Thống kê Toán: khảo sát nguyện vọng về nơi làm việc của sinh viên sau khi ra trường, kiểm định giả thiết vầ tỉ lệ đám đông.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay