ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp

26 236 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 19:58

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản Khoảng từ năm 1950 đến năm 1978 lượng phân bón vô cơ được sử dụng tăng gấp 9 lần. Trong tổng số phân bón 162.750.000.000 tấn phân NPK toàn thế giới sử dụng hàng năm, Trung Quốc là quốc gia sử dụng phân bón lớn nhất, với 48.800.000 tấn, gấp gần 20 lần lượng phân mà Việt Nam sử dụng. Nước sử dụng phân bón NPK đứng thứ 2 là Ấn Độ, với 22.045.000 tấn. Nước Mỹ giữ vị trí thứ 3, với 20.821.000 tấn. Khối EU gồm 15 nước chỉ sử dụng 13.860.000 tấn. Thái Lan, mặc dù là một nước nông nghiệp mạnh trong khu vực và có diện tích trồng trọt lớn hơn nhiều lần so với Việt Nam, nhưng chỉ sử dụng mỗi năm 1.690.000 tấn, ít hơn Việt Nam gần 1 triệu tấn/ năm Tính đến thời điểm 2006/07 Việt Nam sử dụng mỗi năm 2.604.000 tấn phân NPK - đã quy đổi ra N, P2O5, K2O, trong đó có 1.432.000 tấn N, 634.000 tấn P2O5 và 538.000 tấn K2O. Lượng phân mà Việt Nam sử dụng chiếm khoảng 1,6% tổng lượng phân tiêu thụ trên toàn thế giới Nông nghiệp Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt chăn nuôi, khai thác trồng vật nuôi làm tư liệu nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo lương thực thực phẩm số nguyên liệu cho công nghiệp Nông nghiệp ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, bao gồm lâm nghiệp, thủy sản Nông nghiệp Trồng trọt Chăn nuôi Trồng trọt Ô nhiễm sử dụng phân hóa học Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật Ô nhiễm sử dụng phân hóa học Sử dụng phân bón không kỹ thuật dư thừa Làm chua đất, nghèo kiệt cation kiềm môi trường Hiện trạng giới • • Khoảng từ năm 1950 đến năm 1978 lượng phân bón vô sử dụng tăng gấp lần Trong tổng số phân bón 162.750.000.000 phân NPK toàn giới sử dụng hàng năm, Trung Quốc quốc gia sử dụng phân bón lớn nhất, với 48.800.000 tấn, gấp gần 20 lần lượng phân mà Việt Nam sử dụng Nước sử dụng phân bón NPK đứng thứ Ấn Độ, với 22.045.000 Nước Mỹ giữ vị trí thứ 3, với 20.821.000 Khối EU gồm 15 nước sử dụng 13.860.000 Thái Lan, nước nông nghiệp mạnh khu vực có diện tích trồng trọt lớn nhiều lần so với Việt Nam, sử dụng năm 1.690.000 tấn, Việt Nam gần triệu tấn/ năm Hiện trạng Việt Nam • Tính đến thời điểm 2006/07 Việt Nam sử dụng năm 2.604.000 phân NPK - quy đổi N, P2O5, K2O, có 1.432.000 N, 634.000 P2O5 538.000 K2O Lượng phân mà Việt Nam sử dụng chiếm khoảng 1,6% tổng lượng phân tiêu thụ toàn giới Tiêu thụ phân hoá học Việt Nam tính theo đơn vị qui ƣớc: N; P 2O5; K2Ov (Nguồn: FAO, 2011) 1400 N 1400 1200 1200 P2O5 K2O 1000 1000 800 800 600 600 400 400 200 200 2009 2007 2005 2002 1998 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 Số lượng loài vi trùng trứng giun phân hữu Những vấn đề ô nhiễm phân bón hướng dẫn biện pháp tăng hiệu suất sử dụng phân bón, chương trình “3 giảm • Cần sớm xây dựng Luật phân bón,TCVN, QCVN • Quy định, sách Tuyên truyền tăng” • kiểm tra giám sát chất lượng phân bón suất Giảm lượng tăng hiệu • • Sử dụng loại phân bón có tác dụng làm tăng hiệu suất sử dụng Tích cực triển khai chương trình giảm tăng Giải pháp hạn chế Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật Thuộc nhóm chính: clo hữu cơ, lân hữu cơ, cacbamat pyrethroid Tác dụng gây độc không phân biệt Thuốc bảo vệ thực vật sử dụng Việt namtrung bình từ 0,5-1,0 kg/ha/năm Theo số liệu thống kê từ năm 1985 đến nay, diện tích gieo trồng nước ta tăng 57,7% lượng phân bón hóa học sử dụng tăng tới 51,7% Thống kê Cục BVTV cho thấy năm Việt Nam nhập khoảng 70.000 đến 116.000 thành phẩm hóa chất BVTV Hiện trạng sử dụng phân thuốc bảo vệ thực vật Chất thải chăn nuôi Chất thải khí: Chăn nuôi phát thải nhiều loại khí thải (CO2, NH3, CH4, H2S, thuộc loại khí nhà kính ) hoạt động hô hấp, tiêu hóa vật nuôi, ủ phân, chế biến thức ăn, ước khoảng vài trăm triệu tấn/ năm Chất thải lỏng chăn nuôi (nước tiểu vật nuôi, nước tắm, nước rửa chuồng, vệ sinh dụng cụ, ) ước tính khoảng vài chục nghìn tỷ m /năm Chất thải rắn:Phân, chất độn, lông, chất hữu lò mổ Hiện trạng chất thải chăn nuôi • Hàng năm, đàn vật nuôi Việt Nam thải vào môi trường khoảng 73 triệu chất thải rắn 25-30 triệu khối chất thải lỏng • Khoảng 50% lượng chất thải rắn (36,5 triệu tấn), 80% chất thải lỏng (20-24 triệu m ) xả thẳng môi trường Hiện trạng chất thải chăn nuôi năm 2008 TT Loài vật Tổng số đầu Chất thải rắn Tổng chất thải nuôi năm 2007 bình quân rắn/năm (1.000.000 con) (kg/con/ngày) (tr.tấn) Bò 6,33 10 23,13 Trâu 2,89 15 15,86 Lợn 26,70 19,49 Gia cầm 247,32 0,2 18,05 Dê 1,34 1,5 0,73 Cừu 0,08 1,5 0,04 Ngựa 0,12 0,17 Hươu, Nai 0,04 2,5 0,03 Chó 8,07 2,95 Tổng cộng: 80,45 Hậu ô nhiễm chăn nuôi Biến đổi khí hậu Mất đa dạng sinh học Gây dịch bệnh người vật nuôi • Theo báo cáo Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã (WWF), 825 vùng sinh thái cạn Trái đất có 306 vùng bị tác động ngành chăn nuôi • Theo Tổ chức International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) có đến 23 tổng số 35 “điểm nóng đa dạng sinh học” bị ảnh hưởng ngành chăn nuôi • Sách đỏ Loài bị Đe doạ Tổ chức IUCN cho thấy hầu hết loài bị đe doạ giới môi trường sống, mà chăn nuôi nguyên nhân hàng đầu Xử lý chất thải chăn nuôi Hồ sinh vật (hồ oxyhóa): hồ hiếu khí, hồ kỵ khí hồ tùy nghi Cánh đồng lọc, cánh đồng tưới (là khu đất chia ô nhỏ phẳng quy hoạch để xử lý nước thải) Hầm khí sinh vật Biogas Sử dụng sinh vật thủy sinh Cảm ơn lắng nghe!!!!!!!!!!!! [...]... BVTV Hiện trạng sử dụng phân thuốc bảo vệ thực vật Chất thải trong chăn nuôi Chất thải khí: Chăn nuôi phát thải nhiều loại khí thải (CO2, NH3, CH4, H2S, thuộc các loại khí nhà kính chính ) do hoạt động hô hấp, tiêu hóa của vật nuôi, do ủ phân, chế biến thức ăn, ước khoảng vài trăm triệu tấn/ năm Chất thải lỏng trong chăn nuôi (nước tiểu vật nuôi, nước tắm, nước rửa chuồng, vệ sinh dụng cụ, ) 3 ước tính... độn, lông, chất hữu cơ tại các lò mổ Hiện trạng chất thải chăn nuôi • Hàng năm, đàn vật nuôi Việt Nam thải vào môi trường khoảng 73 triệu tấn chất thải rắn và 25-30 triệu khối chất thải lỏng • Khoảng 50% lượng chất thải rắn (36,5 triệu tấn), 80% chất 3 thải lỏng (20-24 triệu m ) xả thẳng ra môi trường Hiện trạng chất thải chăn nuôi năm 2008 TT Loài vật Tổng số đầu con Chất thải rắn Tổng chất thải nuôi... Tổng cộng: 80,45 Hậu quả của ô nhiễm do chăn nuôi Biến đổi khí hậu Mất đa dạng sinh học Gây dịch bệnh cả người và vật nuôi • Theo báo cáo của Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã (WWF), trong 825 vùng sinh thái trên cạn của Trái đất có 306 vùng bị tác động bởi ngành chăn nuôi • Theo Tổ chức International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) có đến 23 trong tổng số 35 “điểm nóng về... học” bị ảnh hưởng bởi ngành chăn nuôi • Sách đỏ về Loài bị Đe doạ của Tổ chức IUCN cho thấy hầu hết những loài đang bị đe doạ trên thế giới là do mất môi trường sống, mà chăn nuôi là một trong những nguyên nhân hàng đầu Xử lý chất thải trong chăn nuôi Hồ sinh vật (hồ oxyhóa): hồ hiếu khí, hồ kỵ khí và hồ tùy nghi Cánh đồng lọc, cánh đồng tưới (là những khu đất chia ô nhỏ bằng phẳng được quy hoạch để... vấn đề ô nhiễm do phân bón hướng dẫn các biện pháp tăng hiệu suất sử dụng phân bón, chương trình “3 giảm • Cần sớm xây dựng Luật phân bón,TCVN, QCVN • Quy định, chính sách Tuyên truyền 3 tăng” • kiểm tra giám sát chất lượng phân bón suất Giảm lượng tăng hiệu • • Sử dụng các loại phân bón có tác dụng làm tăng hiệu suất sử dụng Tích cực triển khai chương trình 3 giảm 3 tăng Giải pháp hạn chế Ô nhiễm do... hiệu suất sử dụng Tích cực triển khai chương trình 3 giảm 3 tăng Giải pháp hạn chế Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật Thuộc 4 nhóm chính: clo hữu cơ, lân hữu cơ, cacbamat và pyrethroid Tác dụng gây độc không phân biệt Thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng ở Việt namtrung bình từ 0,5-1,0 kg/ha/năm Theo số liệu thống kê từ năm 1985 đến nay, diện tích gieo trồng ở nước ta chỉ tăng 57,7% nhưng lượng phân bón
- Xem thêm -

Xem thêm: ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay