NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TẢ CÓ BIẾN CHỨNG TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 10200752009

38 201 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 19:29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CAO VĂN THẮNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TẢ CÓ BIẾN CHỨNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 10/2007- 5/2009 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS: Nguyễn Văn Kính ĐẶT VẤN ĐỀ ■ Dịch tả bệnh nhiễm trùng cấp tính không xâm lấn ruột non người V.cholerae gây ■ Bệnh lây thành dịch đại dịch ■ Lâm sàng ỉa chảy phân nước ạt dẫn đến nước nhanh chóng, sốc tử vong không điều trị kịp thời ĐẶT VẤN ĐỀ ■ Ở Việt Nam dịch tả ghi nhận từ kỷ 19 nửa đầu kỷ 20 ■ Từ cuối năm 2007 dịch tả tái xuất Việt Nam 14 tỉnh thành có dịch Phần lớn ca bệnh tập chung chủ yếu Hà Nội Vụ dịch gây quan tâm lớn cấp, ngành toàn xã hội Tình hình bệnh tả giới MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân tả có biến chứng bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, vụ dịch từ tháng 10/2007 đến tháng 5/2009 2.Đánh giá kết điều trị bệnh nhân tả có biến chứng bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, năm 2007 – 2009 TỔNG QUAN Đặc điểm sinh học CƠ CHẾ GÂY BỆNH Vi khuẩn Tả Dạ dày Ruột non bị diệt Acid Tiêu chảy Và nôn Tăng thải Nước Ion Bám vào niêm mạc ruột Độc tố tả ( CT ) Tăng nồng độ AMPc Kích hoạt Adenyl ate cyclase ■ ■ ■ LÂM SÀNG Thời kỳ ủ bệnh: từ vài đến ngày Thời kỳ khởi phát: • Sôi bụng, đầy bụng, đau nhẹ vùng quanh rốn thoáng qua, ỉa chảy vài lần Thời kỳ toàn phát • Tiêu chảy từ đầu chiếm 70% - 75% • Nôn • Mất nước, rối loạn điện giải, trụy mạch, sốc XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG ■ Công thức máu: ■ Sinh hoá máu: ■ Khí máu: ■ Phân: Cấy phân xác định sau 24 CHẨN ĐOÁN ■ ■ ■ Yếu tố dịch tễ: • Trong vùng dịch lưu hành • Có phơi nhiễm yếu tố nguy Lâm sàng: • Đi phân lỏng từ lần ngày trở lên • Nôn • Dấu hiệu nước thể trạng suy sụp Xét nghiệm cận lâm sàng: CTM, Sinh hóa máu, khí máu, cấy phân KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Số ngày điều trị bệnh nhân tả KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Liên quan tiêu chảy với thời gian nhập viện Số lần tiêu chảy ngày 20 lần /ngày Thời gian tiêu Số bệnh nhân chảy TB trước (n = 740) nhập viện (giờ) 352 40,1 ± 30,3 280 31,8 ± 24,2 108 18,3 ± 17,3 p < 0,05 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Mức độ tiêu chảy nhóm có tụt HA nhóm không tụt HA BN không tụt HA BN có tụt HA Số lần < 10 lần/ ngày n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % 307 48,9 45 39,8 10 - 20 lần/ ngày 232 > 20 lần/ ngày 88 Tổng 627 37 14 100 48 20 113 42,5 17,7 100 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Ảnh hưởng bù dịch đến tỷ lệ xuất sốc vào viện KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Thời gian phục hồi huyết áp nhóm bệnh nhân sốc KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Liên quan thời gian phục hồi huyết áp với tỷ lệ suy thận Thời gian phục hồi huyết áp BN có suy thận từ trước vào viện (n = 66) Trong 1h Sau 1-4h Sau >4h Tái sốc Nhóm BN Trong 1h chưa suy thận Sau 1- 4h vào viện Sau >4h (n = 133) Tái sốc Số bệnh Số BN suy Tỷ lệ BN suy thận nhân thận nặng lên nặng lên (%) 52 3 90 34 2 3 5,8 25 66,7 100 5,9 50 100 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Ảnh hưởng biến chứng đến số ngày hết VK Loại biến chứng Sốc Toan CH Ngày điều trị TB Có sốc (n=113) 2,6 + 1,3 Không sốc (n= 627) 2,0 + 1,1 Có toan (n=88) 2,7 + 1,2 Không toan (n=652) Không suy thận(n= 541) Suy thận Có suy thận (n=199) p p < 0,01 p > 0,05 2,5 + 1,3 2,0 + 1,1 p < 0,05 2,6 + 1,4 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.5 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 3.5.1 Truyền dịch KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.5.2.Các biện pháp xử trí biến chứng suy thận Biện pháp xử trí Mức độ suy thận Lọc máu ngắt quãng Dùng lợi tiểu Bù dịch Độ (Creatinin 150-299 µmol/l) (n= 169) 22(13%) 169(100%) Độ (Creatinin 300-499 µmol/l) (n = 26) (7,7%) 26 (100%) 26 (100%) Độ (Creatinin 500-900 µmol/l) (n=3) (100%) 3(100%) (33,3%) Độ (Creatinin >900 µmol/l) (n = 1) (100%) (100%) (100%) KẾT LUẬN 1- Lâm sàng cận lâm sàng: ■ Lâm sàng tiêu chảy (100%) ■ 15,3% bệnh nhân tả bị sốc, 26,9% suy thận ■ CTM: Tăng số lượng bạch cầu (11,5 ± 5,2) ■ Sinh hóa máu: Có 46% kali máu < 3,5 mmol/l Có 18,5% số bệnh nhân có pH máu 7,2 KẾT LUẬN 2- Điều trị: ■ Bệnh nhân bù dịch trước đến viện giảm tỷ lệ sốc ■ Trong đầu nước độ truyền trung bình 2686 ± 922 ml dịch giúp cải thiện huyết áp vòng ■ Ngày đầu nhóm bệnh nhân nước độ cần truyền trung bình 9763 ± 3233 ml ■ 100% bệnh nhân suy thận độ đáp ứng tốt với liệu pháp bù dịch 6/6 bệnh nhân suy thận phải xử trí lọc máu KẾT LUẬN 3- Các yếu tố ảnh hưởng đến biến chứng: ■ Bệnh nhân ỉa chảy, nôn nhiều lần ngày tăng nguy bị tụt huyết áp ■ Các bệnh nhân suy thận, sốc có thời gian nằm viện dài nhóm không bị biến chứng Thời gian nằm viện trung bình 7,7 + 3,4 ngày ■ Cấy phân âm tính đạt 79,2% vào ngày thứ 87,6% vào vào ngày thứ bệnh ■ ■ KIẾN NGHỊ Bệnh nhân có triệu chứng tiêu chảy cấp nhập viện cần chẩn đoán sớm, điều trị tích cực từ vào viện hạn chế tối đa trường hợp chuyển biến chứng nặng Kết hợp chống dịch cộng đồng với đơn vị chức tuyên truyền cổ động để người dân hiểu, tham gia phòng, chống dịch cách tích cực XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! [...]... tượng nghiên cứu là các bệnh nhân tả có biến chứng, được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ 23/10/2007 đến 31/5/2009 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: ■ ■ Thiết kế nghiên cứu: - Mô tả hồi cứu cắt ngang Phương pháp tiến hành: - Hồi cứu tấ t cả hồ sơ bệnh nhân tả có biến chứng và o điề u tri ̣ tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong thời gian 23/10/2007... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ◆ Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: ◆ Những bệnh nhân tiêu chảy cấp có kết quả cấy phân âm tính với vi khuẩn tả ◆ Những bệnh nhân tiêu chảy cấp có kết quả cấy phân dương tính với vi khuẩn tả nhưng không có biến chứng ◆ ◆ Bệnh nhân có các bệnh lý kết hợp khác Các bệnh án không đủ thông số nghiên cứu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ◆ Tiêu chuẩn chẩn đoán biến chứng ◆...ĐIỀU TRỊ ■ Nguyên tắc điều trị: • Cách ly bệnh nhân • Bồi phụ nước điện giải nhanh chóng đầy đủ • Dùng kháng sinh thích hợp để diệt vi khuẩn • Theo dõi diễn biến điều trị ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: ➢ ➢ Địa điểm nghiên cứu: bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Thời gian nghiên cứu: Từ 10/2007- 5/2009 2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu là các bệnh. .. Đánh giá là có tình trạng toan hoá máu khi pH máu < 7,35 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các biến số nghiên cứu: * Đặc điểm tuổi, giới, nghề nghiệp, địa dư, tiền sử liên quan đến ăn uống * Lâm sàng * Xét nghiệm cận lâm sàng * Các yếu tố ảnh hưởng đến biến chứng * Kết quả điều trị ■ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp xử lý số liệu: - Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0 - Phương pháp... biến chứng Loại biến chứng Số BN có biến chứng (n = 740) Tỷ lệ % Sốc 113 15,3 Suy thận 199 26,9 Hạ kali máu 340 45,9 Toan chuyển hóa 88 11,9 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Số ngày điều trị của bệnh nhân tả KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Liên quan giữa tiêu chảy với thời gian nhập viện Số lần tiêu chảy trong ngày 20 lần /ngày Thời gian tiêu Số bệnh nhân chảy TB trước khi (n = 740) nhập viện. .. 50 100 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Ảnh hưởng của các biến chứng đến số ngày hết VK Loại biến chứng Sốc Toan CH Ngày điều trị TB Có sốc (n=113) 2,6 + 1,3 Không sốc (n= 627) 2,0 + 1,1 Có toan (n=88) 2,7 + 1,2 Không toan (n=652) Không suy thận(n= 541) Suy thận Có suy thận (n=199) p p < 0,01 p > 0,05 2,5 + 1,3 2,0 + 1,1 p < 0,05 2,6 + 1,4 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.5 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 3.5.1 Truyền dịch KẾT QUẢ VÀ BÀN... - Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng bệnh án nghiên cứu (phụ lục) ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ■ Tiêu chuẩn lựa chọn, loại trừ bệnh nhân: ■ Tiêu chuẩn lựa chọn: a Lâm sàng: Có 3 dấu hiệu cơ bản là ỉa chảy, nôn, rối loạn nước và điện giải Bệnh nhân được xác nhận có biến chứng khi có sốc, suy thận, hạ kali máu và toan chuyển hóa b Tiêu chuẩn vi khuẩn học: - Cấy phân xác định vi khuẩn tả ĐỐI... (14%), số bệnh nhân từ tỉnh khác đến chiếm tỉ lệ thấp (1,53 %) - KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN STT Triệu chứng 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Tiêu chảy Sôi bụng Mệt lả Nôn, buồn nôn Tức bụng Khó thở Chuột rút Gai rét Sốt Số có triệu chứng Tỉ lệ % (n = 740) 740 100 541 73,1 325 44 392 53 351 47,4 101 14 55 7,4 22 3 17 2,3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Đánh giá mức độ mất nước của bệnh nhân KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Tỷ lệ bệnh nhân có biến. .. (100%) ■ 15,3% bệnh nhân tả bị sốc, 26,9% suy thận ■ CTM: Tăng số lượng bạch cầu (11,5 ± 5,2) ■ Sinh hóa máu: Có 46% kali máu < 3,5 mmol/l Có 18,5% số bệnh nhân có pH máu dưới 7,2 KẾT LUẬN 2- Điều trị: ■ Bệnh nhân được bù dịch trước khi đến viện giảm tỷ lệ sốc ■ Trong giờ đầu mất nước độ 3 truyền trung bình 2686 ± 922 ml dịch giúp cải thiện huyết áp trong vòng 1 giờ ■ Ngày đầu nhóm bệnh nhân mất nước... kê y học ■ Đạo đức trong nghiên cứu: - Đây là nghiên cứu hồi cứu, không làm sai lệch bệnh án, không can thiệp trên bệnh nhân - Nội dung đảm bảo giữ bí mật theo quy định của hội đồng đạo đức về khoa học ■ KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ■ Đặc điểm chung ■ Độ tuổi trung bình mắc bệnh là 34,3+13,9 tuổi ■ Tỷ lệ mắc bệnh ở nam (52,9%), cao hơn số nữ mắc bệnh (47,1%) (p< 0,05) ■ Tỷ lệ bệnh nhân chiếm cao nhất là Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TẢ CÓ BIẾN CHỨNG TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 10200752009, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TẢ CÓ BIẾN CHỨNG TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 10200752009, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TẢ CÓ BIẾN CHỨNG TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 10200752009

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay