TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MẬT ĐỘ VÀ ĐỘ DI ĐỘNG CỦA TINH TRÙNG VỚI TỶ LỆ CÓ THAI CỦA KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

39 435 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 19:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HỒ THỊ HÀ TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MẬT ĐỘ VÀ ĐỘ DI ĐỘNG CỦA TINH TRÙNG VỚI TỶ LỆ CÓ THAI CỦA KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ NỘI TRÚ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Bình Đặt vấn đề - Tỷ lệ vô sinh ngày tăng giới Việt Nam - Khám điều trị vô sinh vấn đề lớn chương trình kế hoạch hóa gia đình - Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản: IUI, IVF, ICSI - Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) kỹ thuật đơn giản, an toàn hiệu - Một số yếu tố ảnh hưởng Đặt vấn đề Mục tiêu Đánh giá chất lượng tinh trùng trước sau lọc rửa Tìm hiểu mối liên quan mật độ độ di động tinh trùng với tỷ lệ có thai kỹ thuật IUI TỔNG QUAN Tình hình vô sinh 1.1 Định nghĩa - Vô sinh: Tình trạng thai sau năm chung sống vợ chồng không dùng biện pháp tránh thai - Phân loại: + Vô sinh nguyên phát + Vô sinh thứ phát + Vô sinh nam + Vô sinh nữ + Vô sinh không rõ nguyên nhân TỔNG QUAN 1.2 Tình hình vô sinh - Thonneau cs (1991): tỷ lệ vô sinh vùng Pháp: 13,5 – 18,4% - Larsen (2000) nghiên cứu 10 nước châu Phi: vô sinh nguyên phát 3% - Ở Việt Nam: kết điều tra dân số 1982, tỷ lệ vô sinh 13% Nghiên cứu Nguyễn Khắc Liêu cs (1993-1997): 55,4% vô sinh nữ,35,6% vô sinh nam, 10% không rõ nguyên nhân TỔNG QUAN Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) 2.1 Lịch sử phát triển ♦ Được thực cách 200 năm ♦ Ca IUI đầu tiên: John Hunter đề cập ♦ Sử dụng tinh trùng người cho: William pancoast báo cáo năm 1884, Philadelphia,Mỹ ♦ Sử dụng TT đông lạnh:năm 1953,Bunge Sherman ♦ IUI ngày mở rộng TỔNG QUAN 2.2 Chỉ định - Bất thường phóng tinh: lỗ tiểu thấp, CT tủy sống… Yếu tố cổ tử cung Vô sinh nam Miễn dịch: kháng thể kháng tinh trùng Vô sinh không rõ nguyên nhân Rối loạn phóng noãn Phối hợp nhiều bất thường Bơm tinh trùng người cho Lạc nội mạc tử cung nhẹ vừa TỔNG QUAN 2.3 Các bước thực 2.3.1 Kích thích buồng trứng ♦ Kích thích BT: làm tăng tỷ lệ thành công IUI ♦ Mục đích: + Tạo 3-4 nang noãn trưởng thành + Chuẩn bị niêm mạc Có thể sử dụng phác đồ khác TỔNG QUAN 2.3.2 Lọc rửa tinh trùng - Mục đích: tách tinh trùng tốt khỏi tinh dịch, cô đặc thể tích nhỏ - Lợi ích phương pháp chuẩn bị tinh trùng: ➢ Chọn tinh trùng bình thường, di động tốt ➢ Loại tế bào lạ, chất độc với tinh trùng ➢ Loại phần lớn Prostaglandin ➢ Kích hoạt tinh trùng ➢ Giảm nguy nhiễm trùng từ tinh dịch.` ➢ Tránh nguy sốc phản vệ ➢ Giảm nguy tạo kháng thể kháng tinh trùng TỔNG QUAN 2.3.2 Lọc rửa tinh trùng Phương pháp bơi lên (Swim – up) + Nguyên tắc: tinh trùng di động tốt bơi lên bề mặt thoáng môi trường + Ưu điểm Đơn giản, dễ thực Thu tinh trùng di động tốt + Nhược điểm Áp dụng cho mẫu tinh trùng tốt Không thu hết tinh trùng di động KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Tinh trùng trước sau lọc rửa Bảng 3.5 Mật độ tinh trùng trước sau lọc rửa Mật độ (106/ml) Trước lọc rửa Sau lọc rửa Số mẫu Tỷ lệ (%) Tỷ lệ cộng dồn (%) Số mẫu 40 400 82,5 100 409 84,4 100 Tổng 485 100 485 100 Tỷ lệ (%) Tỷ lệ cộng dồn (%) Mật độ tinh trùng sau lọc rửa ≥ 20x106/ml: 93,4% Mật độ tinh trùng trước lọc rửa ≥ 20x106/ml: 94,9% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mối liên quan số yếu tố với tỷ lệ có thai Tỷ lệ có thai tính theo chu kỳ: 13,8% Bảng 3.6: Liên quan tuổi người vợ tỷ lệ có thai Tuổi n Có thai Tỷ lệ (%) < 30 315 47 14,9 30 – 34 99 14 14,1 35 – 39 66 7,6 ≥ 40 20 Tổng 485 67 Giá trị p >0,05 Sinikka: 40;p0,05 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mối liên quan số yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.7: Liên quan loại VS tỷ lệ có thai Loại vô sinh n Có thai Tỷ lệ(%) Nguyên phát 293 37 12,6 Giá trị p >0,05 Thứ phát 192 30 Tổng 485 67 15,6 L.M.Châu: có thai/VSNP:24,4% có thai/VSTP: 27,3%, p > 0,05 Sinikka: p>0,05 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mối liên quan số yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.8: Liên quan thời gian VS tỷ lệ có thai Số năm vô sinh n Có thai Tỷ lệ (%) Giá trị p ≤ 3(1) 359 53 14,8 1&2>0,05 3-5(2) 68 11 16,2 2&35(3) 58 5,2 3&1 năm, có thai 6,3%, p5 năm: 12,5% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mối liên quan số yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.9: Liên quan mật độ TT trước lọc rửa tỷ lệ có thai Mật độ (106/ml) Số mẫu Có thai 40 Tổng 22 35 24 400 485 56 67 Tỷ lệ (%) 13,6 14,3 12,5 14,0 Giá trị p >0,05 Mật độ TT thấp có thai: 10x106/ml Richard: có mối liên quan mật độ tinh trùng với tỷ lệ có thai Horvath, V.M.Ngọc, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mối liên quan số yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.10: Liên quan tỷ lệ TT DĐ (A+B) trước lọc rửa tỷ lệ có thai Tỷ lệ tinh trùng di đông A+B (%) Số mẫu Có thai Tỷ lệ (%) 0,05 Có thai với tỷ lệ tinh trùng di động thấp 5% Richard:17%,TTDĐ30%,p0,05 KẾT QỦA VÀ BÀN LUẬN Mối liên quan số yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.11: Liên quan tỷ lệ TT DĐ nhanh trước lọc rửa tỷ lệ có thai Tỷ lệ tinh trùng di động nhanh (%) Số mẫu Có thai Tỷ lệ (%) 0,05 KẾT QỦA VÀ BÀN LUẬN Mối liên quan số yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.12: Liên quan MĐ TT sau lọc rửa tỷ lệ có thai Mật độ tinh trùng (106/ml) Số mẫu Có thai Tỷ lệ (%) giá trị p 40 Tổng 19 36 45 409 485 3 56 67 28,6 15,8 8,3 11,5 13,7 > 0,05 Có thai với MĐ tinh trùng sau lọc rửa thấp 7x106/ml N.T.Hoa, Badawy:MĐ tối thiểu:5x106/ml,p 90 Tổng Số chu kỳ Có thai 20 48 151 266 485 22 40 67 Tỷ lệ (%) Giá trị p < 0,05 10,4 14,6 15,0 Có thai với tỷ lệ TTDĐ sau lọc rửa thấp 70% TTDĐ ≥70%, có thai:14,4% KẾT QỦA VÀ BÀN LUẬN Mối liên quan số yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.14: Liên quan tổng số TTDĐ sau lọc rửa tỷ lệ có thai Tổng số tinh trùng di động (106) 40 Tổng 63 48 287 485 11 37 67 17,5 14,6 13,3 Giá trị p P10x106/ml, không thấy mối liên quan với tỷ lệ có thai + Tỷ lệ tinh trùng di động thấp có thai 5% Khi tỷ lệ tinh trùng di động > 5%, không thấy mối liên quan với tỷ lệ có thai KẾT LUẬN - Sau lọc rửa: + Mật độ tinh trùng thấp có thai 7x106 Khi mật độ tinh trùng > 7x106, không thấy mối liên quan mật độ tinh trùng với tỷ lệ có thai + Tỷ lệ TTDĐ thấp có thai 70% Khi tỷ lệ tinh trùng di động > 70%, tỷ lệ có thai tăng lên có ý nghĩa thống kê + Tổng số TTDĐ thấp có thai 5x106 Khi tổng số tinh trùng di động > 5x106 tỷ lệ có thai tăng lên có ý nghĩa thống kê KIẾN NGHỊ - Các bác sỹ định IUI cho bệnh cần ý đến ngưỡng mật độ tinh trùng trước lọc rửa >10x106/ml tỷ lệ tinh trùng di động >5% - Nghiên cứu với cỡ mẫu lớn EM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN [...]... thấy mối liên quan với tỷ lệ có thai + Tỷ lệ tinh trùng di động thấp nhất có thai là 5% Khi tỷ lệ tinh trùng di động > 5%, không thấy mối liên quan với tỷ lệ có thai KẾT LUẬN - Sau lọc rửa: + Mật độ tinh trùng thấp nhất có thai là 7x106 Khi mật độ tinh trùng > 7x106, không thấy mối liên quan giữa mật độ tinh trùng với tỷ lệ có thai + Tỷ lệ TTDĐ thấp nhất có thai là 70% Khi tỷ lệ tinh trùng di động. .. số các mẫu tinh dịch có mật độ tinh trùng trong giới hạn bình thường theo WHO 1999 (94,7%) - Lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ đã làm tăng có ý nghĩa thống kê mật độ và tỷ lệ tinh trùng di động 2 Liên quan giữa mật độ và độ di động của TT với tỷ lệ có thai Tỷ lệ có thai theo chu kỳ: 13,8% - Trước lọc rửa: +Mật độ tinh trùng thấp nhất có thai là 10x106/ml Khi mật độ tinh trùng >10x106/ml,... tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.11: Liên quan giữa tỷ lệ TT DĐ nhanh trước lọc rửa và tỷ lệ có thai Tỷ lệ tinh trùng di động nhanh (%) Số mẫu Có thai Tỷ lệ (%) 0,05 KẾT QỦA VÀ BÀN LUẬN 4 Mối liên quan giữa một số yếu tố với tỷ lệ. .. giữa mật độ TT trước lọc rửa và tỷ lệ có thai Mật độ (106/ml) Số mẫu Có thai 40 Tổng 22 35 24 400 485 3 5 3 56 67 Tỷ lệ (%) 13,6 14,3 12,5 14,0 Giá trị p >0,05 Mật độ TT thấp nhất có thai: 10x106/ml Richard: có mối liên quan giữa mật độ tinh trùng với tỷ lệ có thai Horvath, V.M.Ngọc, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4 Mối liên quan giữa một số yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.10: Liên quan. .. yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.13: Liên quan giữa tỷ lệ TTDĐ sau lọc rửa và tỷ lệ có thai Tỷ lệ tinh trùng di động loại A+B (%) < 70 70 - 80 81 – 90 > 90 Tổng Số chu kỳ Có thai 20 48 151 266 485 0 5 22 40 67 Tỷ lệ (%) Giá trị p < 0,05 10,4 14,6 15,0 Có thai với tỷ lệ TTDĐ sau lọc rửa thấp nhất là 70% TTDĐ ≥70%, có thai: 14,4% KẾT QỦA VÀ BÀN LUẬN 4 Mối liên quan giữa một số yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng... 82,5 100 409 84,4 100 Tổng 485 100 485 100 Tỷ lệ (%) Tỷ lệ cộng dồn (%) Mật độ tinh trùng sau lọc rửa ≥ 20x106/ml: 93,4% Mật độ tinh trùng trước lọc rửa ≥ 20x106/ml: 94,9% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4 Mối liên quan giữa một số yếu tố với tỷ lệ có thai Tỷ lệ có thai tính theo chu kỳ: 13,8% Bảng 3.6: Liên quan giữa tuổi của người vợ và tỷ lệ có thai Tuổi n Có thai Tỷ lệ (%) < 30 315 47 14,9 30 – 34 99 14 14,1... cứu: + Tuổi bệnh nhân + Loại vô sinh + Tỷ lệ tinh trùng di động trước lọc rửa + Mật độ tinh trùng trước rửa + Tỷ lệ tinh trùng di động sau lọc rửa + Mật độ tinh trùng sau lọc rửa + Tổng số tinh trùng di động sau lọc rửa ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 Đạo đức nghiên cứu Nghiên cứu thực hiện trên hồ sơ bệnh án Được sự cho phép của viện và khoa Các thông tin được giữ bí mật KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN... 40;p0,05 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4 Mối liên quan giữa một số yếu tố với tỷ lệ có thai Bảng 3.7: Liên quan giữa loại VS và tỷ lệ có thai Loại vô sinh n Có thai Tỷ lệ( %) Nguyên phát 293 37 12,6 Giá trị p >0,05 Thứ phát 192 30 Tổng 485 67 15,6 L.M.Châu: có thai/ VSNP:24,4% có thai/ VSTP: 27,3%, p > 0,05 Sinikka: p>0,05 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4 Mối liên quan giữa một số yếu tố với. .. chỉ số xét nghiệm tinh dịch Bảng 3.3 Tổng số tinh trùng di động sau lọc rửa Tổng số TT di động (106) 40 Tổng Số mẫu Tỷ lệ (%) 1 19 27 40 63 48 287 485 0,2 3,8 5,6 8,3 13 9,9 59,2 100 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3 Tinh trùng trước và sau lọc rửa Bảng 3.4 Mật độ và tỷ lệ tinh trùng di động trung bình trước và sau lọc rửa Mật độ (106) Trước lọc rửa Tỷ lệ di động (%) p X ± SD... Tỷ lệ tinh trùng di động trung bình trước lọc rửa Loại tinh trùng X ± SD Min Max Di động loại A (%) 14,9 ± 11,0 0 58 Di động loại B (%) 34,1 ± 11,7 0 72 Di đông A+B (%) 49,0 ± 15,0 0 80 L M.Châu: A: 14,9 ± 6,0; B: 30,6 ± 7,3; A+B: 45,0 ± 6,8 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 2 Các chỉ số xét nghiệm tinh dịch Bảng 3.2 Tỷ lệ tinh trùng di động trước lọc rửa Tỷ lệ tinh trùng di động (%) Số mẫu A Số mẫu B Tỷ lệ % Số
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MẬT ĐỘ VÀ ĐỘ DI ĐỘNG CỦA TINH TRÙNG VỚI TỶ LỆ CÓ THAI CỦA KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI, TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MẬT ĐỘ VÀ ĐỘ DI ĐỘNG CỦA TINH TRÙNG VỚI TỶ LỆ CÓ THAI CỦA KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI, TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MẬT ĐỘ VÀ ĐỘ DI ĐỘNG CỦA TINH TRÙNG VỚI TỶ LỆ CÓ THAI CỦA KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay