20 đề thi thử toán trắc nghiệm trắc nghiệm tháng 10 có đáp án

137 208 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 18:52

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) A y   x  x  B y   x  3x  C y  x  x  D y  x  3x  iD Ho c Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? 01 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề x   nT h Câu Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)  lim f ( x)   Khẳng định sau x   iL ie uO khẳng định ? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y   Ta D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x     C   ;      D ( ; 0) ro B (0;  ) up 1  A   ;   2  s/ Câu Hỏi hàm số y  x  đồng biến khoảng ? bo  + + + y 1  fa ce + ok c y'  om x /g Câu Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục  có bảng biến thiên : ww w Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số có cực trị B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 1 D Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  Câu Tìm giá trị cực đại yCĐ hàm số y  x3  x  A yCĐ  B yCĐ  C yCĐ  D yCĐ   1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x2  Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y  đoạn [2; 4] x 1 A y  B y   [2; 4] C y   [2; 4] D y  [2; 4] [2; 4] 19 B y0  C y0  D y0   iD Ho c A y0  01 Câu Biết đường thẳng y   x  cắt đồ thị hàm số y  x3  x  điểm nhất; kí hiệu ( x0 ; y0 ) tọa độ điểm Tìm y0 Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân B m   C m  D m  nT h A m   ie uO Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số x 1 có hai tiệm cận ngang y mx  B m  Ta iL A Không có giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề C m  D m  ce bo ok c om /g ro up s/ Câu 10 Cho nhôm hình vuông cạnh 12 cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vuông nhau, hình vuông có cạnh x (cm), gập nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn fa A x  B x  C x  D x  ww w Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y    biến khoảng  0;   4 A m   m  B m  C  m  tan x  đồng tan x  m D m  Câu 12 Giải phương trình log ( x  1)  A x  63 B x  65 C x  80 D x  82 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 13 Tính đạo hàm hàm số y  13x A y '  x.13x  B y '  13x.ln13 C y '  13x D y '  13x ln13 B  x  3 C x  D x  Câu 15 Tìm tập xác định D hàm số y  log ( x  x  3) A D  ( ;  1] [3;  ) B D  [  1; 3] C D  ( ;  1)  (3;  ) D D  (1; 3) 10 iD Ho c A x  01 Câu 14 Giải bất phương trình log (3x  1)  nT h Câu 16 Cho hàm số f ( x )  x.7 x Khẳng định sau khẳng định sai ? A f ( x)   x  x log  uO B f ( x )   x ln  x ln  ie C f ( x )   x log  x  iL D f ( x)    x log  /g ro up s/ Ta Câu 17 Cho số thực dương a, b, với a  Khẳng định sau khẳng định ? A log a ( ab)  log a b B log a (ab)   2log a b 1 C log a ( ab)  log a b D log a (ab)   log a b 2 x 1 4x  2( x  1)ln 22 x  2( x  1)ln C y '  2x  2( x  1)ln 22 x  2( x  1)ln D y '  2x c om Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y  bo ok A y '  B y '  fa ce Câu 19 Đặt a  log , b  log Hãy biểu diễn log 45 theo a b a  2ab ab B log 45  2a  2ab ab C log 45  a  2ab ab  b D log 45  2a  2ab ab  b ww w A log 45  Câu 20 Cho hai số thực a b, với  a  b Khẳng định khẳng định ? A log a b   log b a B  log a b  log b a C log b a  log a b  D log b a   log a b www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 100.(1,01)3 (triệu đồng) B m  (1,01)3 (triệu đồng) (1,01)3  iD Ho c A m  01 Câu 21 Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12%/năm Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách : Sau tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách tháng, số tiền hoàn nợ lần trả hết tiền nợ sau tháng kể từ ngày vay Hỏi, theo cách đó, số tiền m mà ông A phải trả cho ngân hàng lần hoàn nợ ? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi thời gian ông A hoàn nợ 120.(1,12)3 D m  (triệu đồng) (1,12)3  100  1,03 C m  (triệu đồng) b nT h Câu 22 Viết công thức tính thể tích V khối tròn xoay tạo quay hình thang cong, giới hạn đồ thị hàm số y  f(x), trục Ox hai đường thẳng x  a, x  b (a  b), xung quanh trục Ox b B V   f ( x)dx A V    f ( x )dx a b b C V    f ( x)dx a Ta a iL D V   | f ( x) | dx ie a uO C  f ( x)dx   2x   C B  f ( x)dx  (2 x  1) D  f ( x)dx  2x   C 2x   C /g 2x   C up  f ( x)dx  (2 x  1) ro A s/ Câu 23 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  x  bo ok c om Câu 24 Một ô tô chạy với vận tốc 10m/s người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(t )   5t  10 (m/s), t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, ô tô di chuyển mét ? A 0,2m B 2m C 10m D 20m  ce Câu 25 Tính tích phân I   cos3 x.sin x dx ww w fa A I    B I    D I   C I  e Câu 26 Tính tích phân I   x ln x dx 1 A I  2 e 2 B I  e2  C I  e2  D I  Câu 27 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x3  x đồ thị hàm số y  x  x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 37 12 B C 81 12 D 13 C V  e  B V  (4  2e) A V   2e D V  (e  5) iD Ho c Câu 29 Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức z 01 Câu 28 Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  2( x  1)e x , trục tung trục hoành Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox nT h A Phần thực –3 Phần ảo –2i B Phần thực –3 Phần ảo –2 C Phần thực Phần ảo 2i D Phần thực Phần ảo Câu 30 Cho hai số phức z1   i z2   3i Tính môđun số phức z1  z2 A | z1  z2 |  13 B | z1  z2 |  uO C | z1  z2 |  D | z1  z2 |  B Điểm Q C Điểm M D Điểm N ro up s/ Ta A Điểm P iL ie Câu 31 Cho số phức z thỏa mãn (1  i ) z   i Hỏi điểm biểu diễn z điểm điểm M, N, P, Q hình bên ? /g Câu 32 Cho số phức z   5i Tìm số phức w  iz  z B w    3i om A w   3i C w   7i D w    7i bo A T  ok c Câu 33 Kí hiệu z1 , z2 , z3 z4 bốn nghiệm phức phương trình z  z  12  Tính tổng T  | z1 |  | z2 |  | z3 |  | z4 | B T  C T   D T   fa ce Câu 34 Cho số phức z thỏa mãn | z |  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  (3  4i) z  i đường tròn Tính bán kính r đường tròn B r  C r  20 D r  22 w A r  ww Câu 35 Tính thể tích V khối lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' , biết AC '  a A V  a B V  6a C V  3a D V  a 3 Câu 36 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA  2a Tính thể tích V khối chóp S.ABCD www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A V  2a B V  2a D V  C V  2a 2a iD Ho c 01 Câu 37 Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, AC AD đôi vuông góc với nhau; AB  6a, AC  7a AD  4a Gọi M, N, P tương ứng trung điểm cạnh BC, CD, DB Tính thể tích V tứ diện AMNP 28 A V  a B V  14a C V  D V  7a3 a uO nT h Câu 38 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình vuông cạnh 2a Tam giác SAD cân S mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD a Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD) A h  a B h  a C h  a D h  a 3 ie Câu 39 Trong không gian, cho tam giác ABC vuông A, AB  a AC  3a Tính độ dài đường sinh l hình nón, nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB C l  3a D l  2a iL B l  2a A l  a ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta Câu 40 Từ tôn hình chữ nhật kích thước 50cm  240cm, người ta làm thùng đựng nước hình trụ có chiều cao 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa đây) :  Cách : Gò tôn ban đầu thành mặt xung quanh thùng  Cách : Cắt tôn ban đầu thành hai nhau, gò thành mặt xung quanh thùng Kí hiệu V1 thể tích thùng gò theo cách V2 tổng thể tích hai thùng V gò theo cách Tính tỉ số V2 A V1  V2 B V1  V2 C V1  V2 D V1  V2 Câu 41 Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB  AD  Gọi M, N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN, ta hình trụ Tính diện tích toàn phần Stp hình trụ A Stp  4 B Stp  2 C Stp  6 D Stp  10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 42 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 1, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho A V  15 18 B V  15 54 C V  3 27 D V  5 iD Ho c 01 Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 3x – z +  Vectơ vectơ pháp tuyến (P) ?     A n4  (1; 0;  1) B n1  (3;  1; 2) C n3  (3;  1; 0) D n2  (3; 0;  1) Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu uO Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I(–1; 2; 1) R  B I(1; –2; –1) R  C I(–1; 2; 1) R  D I(1; –2; –1) R  nT h (S) : ( x  1)2  ( y  2)  ( z  1)2  29 C d  29 iL B d  D d  Ta A d  ie Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 3x  y  z   điểm A(1; –2; 3) Tính khoảng cách d từ A đến (P) om /g ro up s/ Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  có phương trình : x  10 y  z    1 Xét mặt phẳng (P) : 10x + 2y + mz + 11  0, m tham số thực Tìm tất giá trị m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng  A m  –2 B m  C m  –52 D m  52 bo ok c Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0; 1; 1) B(1; 2; 3) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A vuông góc với đường thẳng AB A x + y + 2z –  B x + y + 2z –  C x + 3y + 4z –  D x + 3y + 4z – 26  fa ce Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2; 1; 1) mặt phẳng (P) : x  y  z   Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính Viết phương trình mặt cầu (S) w A (S) : ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  1)2  ww B (S) : ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  1)2  10 C (S) : ( x  2)  ( y  1)  ( z  1)  D (S) : ( x  2)  ( y  1)  ( z  1)  10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 y z2  1 y z2  x 1  x 1 D  :  B  : y z2  1 y z2  3 iD Ho c x 1  x 1 C  :  A  : 01 Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 0; 2) đường thẳng d có x 1 y z 1 phương trình : Viết phương trình đường thẳng  qua A, vuông   1 góc cắt d Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1; –2; 0), B(0; –1; 1), C(2; 1; –1) D(3; 1; 4) Hỏi có tất mặt phẳng cách bốn điểm ? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D Có vô số mặt phẳng ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT h - HẾT - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THỬ THPT 2016-2017 LỚP TOÁN 10-11-12-LTĐH 11a Nguyễn Trường Tộ - Đn Giả sử m4 C 2m4 D C 81 D dx  2x   ln K Giá trị K là: B nT h iD A m4 B c0 C©u : 2  m  1 Ho A Hàm số y  x3  (m  1) x  (m  1) x  đồng biến tập xác định : C©u : MÔN : TOÁN; LẦN z 1 C D z  1 Cho I   x x  1dx u  x2  Chọn khẳng định sai khẳng định sau: B I   udu C I  u2 3 D I 27 ro up I   udu s/ A z số ảo ie B iL C©u : z Ta A uO C©u : Biết nghịch đảo số phức z số phức liên hợp Trong kết luận sau, kết luận ? om /g C©u : Trong không gian Oxyz cho ba vectơ a  (1;1;0); b  (1;1;0); c  (1;1;1) , mệnh đề sau, mệnh đề sai ? c a B ab C cb D c ok A 11 40 B C 17 40 D 13 40 C (1; ) D (;1] w fa A ce bo C©u : Sở y tế cử đoàn gồm 10 cán y tế thực tiêm chủng văcxin sởi-rubela cho học sinh có bác sĩ nam,3 y tá nữ y tá nam Cần lập nhóm gồm người trường học để tiêm chủng.Tính xác suất cho nhóm có đủ bác sĩ,ý tá có nam nữ : ww C©u : Tập nghiệm bất phương trình 3x   2x là: A  C©u : B [1; ) Hàm số y  ln x x A Có cực đại cực tiểu B Có cực đại www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C Không có cực trị D Có cực tiểu C©u : Cho hai số thực dương x, y thỏa x  y  Giá trị nhỏ P  9x  2.31 y lớn gần giá trị sau 27 B 13 27 C 1623 125 D 3233 250 A C 2  13    521  x   y   z    5  10    100  B D 2  13    521  x   y    z    5  10    100  2 C©u 11 : Số số sau số thực ? A Tìm m để phương trình 9  m  3 B 2 Ta iL   i     i  C i i D     2i   2i s/ B  x   x   x2  m có hai nghiệm phân biệt up 2 ro C©u 12 : 1  i  m C om /g A uO 2 iD A 2  13   3 25  x   y    z    5  10   5  nT h ie 2  13   3 25  x   y    z    5  10   5  Ho c0 C©u 10 : Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;3;0) B(-2;1;1) đường thẳng x  y 1 z Viết phương tình mặt cầu A,B có tâm I thuộc đường thẳng       : 2 m1 D 5  m  2 C©u 13 : Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A1;0;0 ; B  0;1;0 ; C  0;0;1 ; D 1;1;1 , mệnh đề sau, c mệnh đề sai ? B Tam giác ABD tam giác C Tam giác BCD tam giác vuông D bo ok A Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện AB  CD fa ce C©u 14 : Trong kết luận sau, kết luận sai ? B Môđun số phức z số thực dương C Môđun số phức z số thực D Môđun số phức z số thực không âm ww w A Môđun số phức z số phức C©u 15 : Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề sau đúng? A Hàm số luôn nghịch biến B Hàm số luôn đồng biến www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w A zi Đường tròn tâm I 3;2 bán kính R B Đường thẳng y x D Đường tròn tâm I 3;2 bán kính R C©u : Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y D Ho x y iD C B A Đáp án khác x,y c0 C Đường thẳng y x y z uO :x tiếp xúc với mặt phẳng nT h C©u : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu S tâm O z2 y2 z2 y2 z2 B x y2 C x y2 z2 D x Ta iL ie A x C©u 10 : Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, đáy ABC có cạnh a B V a3 ro a3 om /g A V up s/ a Thể tích V khối ABC A' B 'C ' AC ' C V a3 6 D V a3 C©u 11 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz Cho mặt cầu 2z c 2y 8x 4z ok S : 2x B I 2; 0; R D I 2; 0;1 R ce A I 2; 0;1 R fa bo Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu S w C I 2; 0; R ww C©u 12 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số y đường thẳng x A 0; x B cos2 x , y sin2 x 2 C D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C©u 13 : Các giá trị m để đồ thị hàm số y  x4  2(m  1) x2  2m  cắt trục hoành điểm A    m    m  2 : 1  m  m  B   m  D 1  m  C  C©u 14 : Viết công thức tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số y b g x dx B S f x b f x g x dx D S f x a c0 ie x 1 có đồ thị (C ) Mệnh đề sau ? x2 iL Cho hàm số y  g x dx uO a B Ta (C ) tiếp tuyến có hệ số góc -1 s/ A iD a b C©u 15 : g x dx f x a C b b A S S a; x Ho g x liên tục đoạn a;b đường thẳng x nT h y f x ; phân biệt có hoành độ nhỏ up C (C ) không cắt trục tung (C ) có tiếp tuyến song song với trục hoành D (C ) cắt đường thẳng y  b f x dx f t dt a a b a C b B b f x dx a i Tính môđun số phức z 10 C f x dx f x dx a ce fa w 2 f x dx D C©u 17 : Cho số phức z thỏa z i A f x dx b f u du bo a ok f x dx B .c A om /g b ro C©u 16 : Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? i D 10 ww C©u 18 : Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? A Nếu a số thực dương, a phương trình loga x 2 loga vô nghiệm B Nếu a số thực dương, a loga x 2 loga x với số thực x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 loga x D Nếu a số thực dương, a phương trình loga x với số thực x loga x x loga 3 x c0 Các giá trị m để hàm số y   x3  mx  (2m  1) x  có đồ thị hình B   m  1 2i Phần thực phần ảo số phức z ? s/ up C©u 20 : Cho số phức z D m   C m  1 Ta A   m  1 iL ie uO nT h iD Ho C©u 19 : 1 C Nếu a số thực dương, a phần ảo C Phần thực phần ảo 4i B Phần thực phần ảo 4i D Phần thực phần ảo om /g ro A Phần thực C©u 21 : Một hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông cạnh a, cạnh bên 2a Thể tích c khối nón có đáy đường tròn ngoại tiếp đáy hình hộp chữ nhật đỉnh C©u 22 : Cho hàm số y fa B bo ce A a3 ok tâm đáy lại hình hộp a3 D a3 x Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? w A Tập giá trị hàm số 1; ww C a C Hàm số đồng biến B Tập xác định hàm số D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y C©u 23 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz Phương trình đường thẳng qua hai điểm A 1; 2; B 1;1; www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 y 1 z B x y 3t z t x2 y 3t z t C y ' x C x D y z 3t t ln x ? C©u 24 : Đạo hàm hàm số y B y ' x x D y ' c0 A y ' x A x iL ie uO nT h iD Ho C©u 25 : Cho số phức z thỏa mãn (2  i) z  z  Hỏi điểm biểu diễn z điểm s/ B Điểm Q A Điểm N Ta điểm M,N,P,Q hình bên C Điểm P D Điểm M y  x x C©u 27 : y  x2  x  C I D y  x  3x D I c B I 1 ce bo ok I C sin2 x cos x dx Tính I A y  x  x  B om /g A ro up C©u 26 : Hàm số sau điểm cực trị ? ww w fa C©u 28 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A 1; 2;2 , B 1;2; Viết phương trình mặt phẳng trung trực A : 4y C : 4y 2z 2z C©u 29 : đoạn thẳng AB B : 2y D : 2y z z 0 Tính tích phân I x sin xdx www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A I B I 1 C I D I 8 C©u 30 : Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy hình vuông cạnh a Tam giác SAD cân S mặt bên SAD vuông góc với đáy Mặt bên SBC hợp với đáy góc a Cho hình hộp ABCD.A' B 'C ' D' tích V D h 3a 3 Thể tích V ' khối tứ diện a3 C©u 32 : Giải bất phương trình log x 3x iL s/ m B D V ' 3a 3 10 D m up hay m Ta A Bất phương trình vô nghiệm C m 3a 3 12 C V ' uO B V ' ie 3a 3 nT h A' BC ' D là? A V ' a Ho C h c0 a B h iD C©u 31 : a A h 60o Khoảng cách h từ đường thẳng AD đến mặt phẳng SBC ? ? om /g ro C©u 33 : Thể tích khối trụ có thiết diện qua trục hình vuông, diện tích xung quanh B A C D z1 ? ce bo ok c C©u 34 : Cho hai số phức z ; z Số phức liên hợp số phức z z2 B z1 fa A z1 z2 C z1 z2 D z1 z2 ww w C©u 35 : Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định ? A y x 1 B y  x3  C y x2 D y   x  1 C©u 36 : Các giá trị m để đồ thị hàm số y  x3  3x   m cắt trục hoành điểm phân biệt : A 1  m  B  m  C 1  m  D  m  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C©u 37 : Một thầy giáo dự định xây dựng bể bơi di động cho học sinh nghèo miền núi từ tôn 5(dem) có kích thước 1m x 20m (biết giá 1m2 tôn 90000đ) cách : Cách : Gò tôn ban đầu thành hình trụ hình Cách : Chia chiều dài tôn thành phần go ò tôn thành hình hộp chữ nhật hình c0 Biết sau xây xong bể theo dự định, mức nước đổ đến 0,8m giá nước cho đơn vị nghiệp 9955đ/ m3 Chi phí tay thầy triệu đồng Hỏi thầy giáo Ho chọn cách làm để không vượt kinh phí (giả sử tính đến chi phí Ta iL ie uO nT h iD theo kiện toán) up s/ B Cách A Cách C Không chọn cách D Cả cách C©u 38 : Cho phương trình 2.4x 1  m.6x 1  9x 1 Giá trị m để phương trình có nghiệm 2 ro om /g thuộc khoảng sau : A (2;0) C (0;1) c B (2;5) bo z1.z ce A 2z z1; z Khi môđun số phức ok C©u 39 : Nghiệm phức phương trình z D (5;10) B C D ww w fa C©u 40 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A 1; 1;2 Viết phương trình hình chiếu vuông góc đường thẳng OA lên mặt phẳng (Oyz) x A y z x t B 2t x y t z 2t C y z x t 2t D y t z 2t C©u 41 : Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x4  x điểm A(1 ;1) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A y  6x  y  6x  B C©u 42 : Cho số thực a C y  6x  y  6x  D , khẳng định sau ? 1 C loga a loga a B loga x loga a D loga a loga a 1 A loga a c0 C©u 43 : Cho hình chóp tam giác S ABC có M , N trung điểm SA, SC Thể tích C V ' 4V D V ' 2V B V ' 3V V iD A V ' Ho khối chóp S BMN V Thể tích V ' khối ABCNM ? x t d2 y z 2t d1 : y t t iL ie z 2t uO x nT h C©u 44 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 2z 12 C x 5y 2z 12 4x om /g Giải phương trình 4x A x hay x C x hay x c C©u 45 : up 5y B x 5y 2z 12 D x 5y 2z 12 B x hay x ro A x s/ Ta Mặt phẳng cách hai đường thẳng d1 d2 có phương trình ? 16 ok D Phương trình vô nghiệm bo C©u 46 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A 3;1;1 , B 4; 0; mặt fa ce phẳng w A M 1; 3; :x y z Tìm điểm M B M 1; 3; để giá trị MA C M 0; 3; MB nhỏ D M 0; 3;1 ww C©u 47 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz Cho ba điểm A 2; 3; , B 2; 2;1 , C 0; 1;2 Khẳng định sau sai ? A Ba điểm A, B, C không thẳng hàng B Tam giác ABC vuông A www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C Tam giác ABC cân A D Tam giác ABC có diện tích C©u 48 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz Cho mặt phẳng : y x y z z 1 B : D : x y z 1 x y z 1 C x Ho : z A 2y c0 Đường thẳng sau vuông góc với mặt phẳng : 3x 165 iD C©u 49 : Một hình nón có thiết diện qua trục tam giác Tỉ số thể tích khối cầu x x2 Tính tích phân I 1dx B I 2 C I Ta 1 2 D I 2 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ 2 iL A I D ie C©u 50 : C uO B A nT h ngoại tiếp khối cầu nội tiếp hình nón www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 c0 Ho iD nT h ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ uO } } } } ) } } } } } ) } } } ) } } ) ) } } } ) ie ) | ) ) | ) | | | | | | ) | | | ) | | ) ) ) | iL { { { { { { { ) ) ) { { { ) { ) { { { { { { { Ta 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 s/ ) ~ ~ ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ) up } ) } } ) } } } } } } } } } } ) } ) } } } ) } ) } } } ro | | | | | | | | ) | ) | | | | | | | | | ) | ) | | | | om /g { { ) ) { ) { { { ) { { ) { ) { { { ) { { { { { { ) { ww w fa ce bo ok c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ĐÁP ÁN 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: SBD:  m   A  m  1  m    m   C  m  1  m    m  B   m  Câu 2: Cho hàm số: y  m   D   m  x 1 Trong khoảng sau khoảng hàm số không nghịch biến 3x  1  B 5;7 C  ;   D  1;2 3  uO   A   ;     iH oc 01 cận x 1 Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm mx  x  nT hi Da Câu 1: Cho hàm số: y  iL ie Câu 3: Cho hàm số: y  sin3 x  3sin x  xét 0;   GTLN hàm số bằng: A B C D -1 ro up s/ Ta Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có SA   ABC  ; SA  a Diện tích ABC 3a Khi tích khối chóp là: a3 A 3a B a C 3a3 D Câu 5: Gọi M, N GTLN, GTNN hàm số: y  x  x   1;3 c om /g Khi tổng M+N bằng: A 128 B C 127 D 126 Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng có đáy tam giác Thể tích hình lăng trụ V Để diện tích toàn phần hình lăng trụ nhỏ cạnh đáy lăng trụ là: A 4V B V C 2V D 6V bo ok Câu 7: Cho hàm số y  mx4   m 1 x2   2m Tìm tất giá trị m để hàm số có điểm cực trị A  m  B 1  m  C m  D  m  fa ce Câu 8: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  1 x  1 Số điểm cực trị hàm số A B C D Câu 9: Cho hàm số: y   m  1 x  Đồ thị hàm số nhận trục hoành trục tung làm tiệm cận ngang ww w x  n 1 tiệm cận đứng Khi tổng m+n bằng: A B C 1 D Câu 10: Cho hàm s ố y  x4  2m2 x2  2m  Xác định m để tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm đồ thị với đường thẳng  d  : x  song song với đường thẳng    : y  12 x  A m  B m  C m  2 D m  Câu 11: Cho hàm số: y  2x  6x  x 1 Tìm điểm nằm đồ thị hàm số cho tiếp tuyến điểm có hệ số góc nhỏ A 1;8 B 8;1 C 1; 4  D  4;1 Trang 1/6 - Mã đề thi 132 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 12: Cho hàm số y  2x4  3x2  Mệnh đề sau sai A Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng B Đồ thị hàm số có điểm cực trị C Đồ thị hàm số không cắt trục hoành D Đồ thị hàm số qua điểm A 1;6  Câu 13: Cho hàm số y   m  1 sin x  Tìm tất giá trị tham số m sin x  m iH oc 01   khoảng  0;   2 để hàm số nghịch biến  m  1  m  1 m  B  C  D  m  m  m  Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có tất cạnh a Khi diện tích toàn phần hình chóp là: A 3a B (  1)a C (  1)a D a nT hi Da A 1  m  up s/ Ta iL ie uO Câu 15: Cho hàm số y  x3  3x2  m2  2m Tìm tất giá trị tham số m để giá trị cực đại hàm số  m  1 m  m  A  B  C  D Không tồn m m   m  3 m   cos x Câu 16: Cho hàm số: y  GTNN hàm số bằng: sin x  cos x  2 A B -1 C D 11 3 x Câu 17: Cho hàm số: y  Tiệm cận ngang đồ thị hàm số là: x3 A y  1 B x  1 C x  3 D y=1 c om /g ro Câu 18: Một công ty bất động sản có 50 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá 2.000.000 đồng tháng hộ có người thuê tăng thêm giá cho thuê hộ 100.000 đồng tháng có hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao công ty phải cho thuê hộ với giá tháng A 2.225.000 B 2.100.000 C 2.200.000 D 2.250.000 ww w fa ce bo ok Câu 19: Cho hàm số y  x3  3x2  Điểm cực đại đồ thị hàm số cho là: A 1;  B  4;1 C  5;0  D  0;5 Câu 20: Bảng biến thiên sau hàm số nào: 2x 1 2x 2 x  2x 1 B y  C y  D y  x 1 x 1 x 1 x 1 Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB  4a; AD  2a Tam giác SAB tam giác cân S nằm mặt phẳng vuông góc với mặt đáy Góc mặt phẳng  SBC   ABCD  A y  450 Khi thể tích khối chóp S.ABCD là: Trang 2/6 - Mã đề thi 132 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 4a 3 B 16a 3 C 8a 3 D 16a 3x  mà tiếp tuyến có hệ số góc là: x2 B 1; 1 ; 3; 7  C  1; 1 ;  3;7  D  1;1 ;  3; 7  Câu 22: Những điểm đồ thị hàm số y  A 1;1 ; 3;7  Câu 23: Số tiếp tuyến qua điểm A  0;  đồ thị hàm số y    x  là: A B C D Câu 24: Cho hàm số y  x  x  mx  Tìm tất giá trị m để hàm số đồng biến khoảng  ;   A m  B m  C m  12 D m  12 Câu 25: Đây đồ thị hàm số nào: ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 D y   x4  x  ce bo ok c om /g A y   x4  x  B y  x4  2x2  C y  x4  2x2  Câu 26: Cho hàm số Y  f  X  có bảng biến thiên hình vẽ: ww w fa Khẳng định sau đúng: A Hàm số cho có hai điểm cực tiểu điểm cực đại B Hàm số cho có hai điểm cực đại điểm cực tiểu C Hàm số cho có hai điểm cực tiểu điểm cực đại D Hàm số cho có hai điểm cực đại điểm cực tiểu Câu 27: Tìm tất giá trị m để bất phương trình: x  0; 4 x   x  x  x  m có nghiệm A m  B m  C m  D m  x2 Câu 28: Cho hàm số: y  Xác định m để đường thẳng y  mx  m 1 cắt đồ thị hàm số 2x 1 hai điểm phân biệt thuộc nhánh đồ thị Trang 3/6 - Mã đề thi 132 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 m  3 A  m  B m  m  3 D  m  C m  iH oc 01 Câu 29: Cho hàm số y  mx4   2m  1 x2  Tìm tất giá trị m để hàm số có điểm cực tiểu 1 A m  B Không tồn m C   m  D m   2  m  1 x  Tìm tất giá trị tham số m để hàm số nghịch biến Câu 30: Cho hàm số y  xm khoảng xác định m  m  A 2  m  B  C 2  m  D   m  2  m  2 Câu 32: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  là: 3x  C B D Câu 33: Đồ thị hàm số y  x3  x  có tiếp tuyến song song với trục hoành: A B C D Câu 34: Khối 12 mặt thuộc loại A 3;5 B 4;5 C 5;3 D 4;3 Ta iL ie uO A nT hi Da Câu 31: Cho hàm số y  x3  x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm M  0;2 A y   x  B y  x  C y   x  D y   x  ce bo ok c om /g ro up s/ Câu 35: Cho hàm số Y  f  X  có tập xác định  3;3 đồ thị hình vẽ: ww w fa Khẳng định sau đúng: A Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt B Hàm số nghịch biến khoảng  3;1 1;   2;1 D Hàm số nghịch biến khoảng  3; 1 C Hàm số đồng biến khoảng 1;3 Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a Các mặt bên  SAB  ,  SAD  vuông góc với mặt đáy  ABCD  ; Góc SC mặt  ABCD  450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 3a 3 B 2a C 3a D 2a 3 Trang 4/6 - Mã đề thi 132 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a ; Hai mặt phẳng  SAB   SAD vuông góc với đáy, SA  a Khi khoảng cách từ A đến mặt (SBC) là: a a a a B C D 2 Câu 38: Mỗi đỉnh hình bát diện đỉnh chung cạnh A Năm cạnh B Bốn cạnh C Ba cạnh D Sáu cạnh Câu 39: Một kim tự tháp Ai Cập xây dựng vào khoảng 2500 trước công nguyên Kim tự tháp khối chóp tứ giác có chiều cao 154m; Độ dài cạnh đáy 270m Khi thể tích khối kim tự tháp là: A 3.742.200 B 3.640.000 C 3.500.000 D 3.545.000 iH oc 01 A nT hi Da Câu 40: Cho khối chóp S.ABC Trên cạnh SA, SB; SC lấy điểm A' , B' , C ' cho 1 SA'  SA; SB'  SB; SC '  SC Gọi V V ' thể tích khối chóp S.ABC 2 ' V là: S A' B'C ' Khi tỷ số V 1 1 A B C D 12 16 up s/ Ta iL ie uO Câu 41: Cho hàm số y  x3  3x2  mx  m  Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục tung A m  B m  C m  D m  Câu 42: Người ta gọt khối lập phương gỗ để lấy khối tám mặt nội tiếp ( tức khối cố đỉnh tâm mặt khối lập phương) Biết cạnh khối lập phương a Hãy tính thể tích khối tám mặt đó: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 ro Câu 43: Đồ thị hàm số y  x3  x cắt trục hoành điểm: A B C D ' ' ok c om /g Câu 44: Cho lăng trụ tam giác ABC.A BC có góc hai mặt phẳng ( A' BC ) ( ABC ) 600 ; AB  a Khi thể tích khối ABCC ' B' bằng: 3a a3 3 3 A a3 B C D a 4 Câu 45: Trong hình sau hình tâm đối xứng: A Hình lập phương B Hình hộp C Tứ diện D Hình hộp chữ nhật ' w fa ce bo Câu 46: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai: A Hình chóp hình chóp có tất cạnh B Hình chóp hình chóp có chân đường cao trùng với tâm đáy C Hình chóp hình chóp có đáy đa giác D Hình chóp hình chóp có cạnh bên tạo với mặt đáy góc ww ' ' Câu 47: Cho khối lăng trụ ABC.A' BC M trung điểm cạnh AB Mặt phẳng ( B'C ' M ) chia khối lăng trụ thành hai phần Tính tỷ số thể tích hai phần đó: A B C D 5 x  Câu 48: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  là: x 3 A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 132 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 49: Cho hàm số y  sin 3x  m sin x Tìm tất giá trị m để hàm số đạt cực tiểu điểm x  A m  C Không tồn m B m=0 D m=2 Câu 50: Cho hàm số: y  x  3x  mx   d  : y  x  Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cắt (d) ba điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 , x3 thoả mãn: x12  x22  x32  C  m  B m  D  m  10 iH oc 01 13  m  A  m  - ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [...]... w fa ce bo ok c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 ĐÁP ÁN 8 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 1 ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 6 -201 7 MƠN TỐN - KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Khơng kể thời gian giao đề ) (2m  n) x 2  mx  1 Câu 1: Biết đồ thị... là tam giác đều cạch a, hình chiếu vng góc A’ lên đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và A’A hợp đáy bằng 60 0 Thể tích của (H) bằng: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT CÁI BÈ (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 201 6 -201 7 Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 2 ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 6 -201 7 MƠN TỐN - KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Khơng kể thời gian giao đề ) 1 3 x  (m  1) x 2  (m  1) x  1 đồng biến trên tập xác định của nó khi : 3 A 2  m  4 B m  2 C m  4 D m  4 1 3 2 Câu 2: Cho hàm số y  x  m x   2m  1 x  1 Mệnh đề. .. hàm số nào? y uO 10 ie 5 x -5 5 iL -10 Ta -5 A y = x4 – 8x2 + 10 s/ -10 C y = - x4 – 8x2 + 10 up -15 -20 B y = x4 + 8x2 + 10 D y = -x4 + 8x2 + 10 3 Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng : x2 ro Cho hàm số y  om /g C©u 41 : 1 1  f ( x)dx   f ( x)dx 0 c0 3 0 Ho 4 ai 1 iD A A 2 B 3 C 1 D 0 c C©u 42 : Cho hàm số y  x4  2  m  1 x2  m  2 (1) Gọi A là điểm thuộc đồ thị hàm số (1) có hồnh độ ok xA... 33 34 35 36 37 38 39 46 47 48 49 50 D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 3 ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 6 -201 7 MƠN TỐN - KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Khơng kể thời gian giao đề ) y  x3  3x  2 tại 3 điểm phân biệt khi : B 0  m  4 C 0  m  4 Câu 1: Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 4 Câu 1: Giá trị m để hàm số: 1 3 ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 6 -201 7 MƠN TỐN - KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Khơng kể thời gian giao đề ) y  x3  (m  1) x2  (m2  3m  2) x  5 m 1 đạt cực đại tại x0  0 là: m2 B được liệt kê sau đây ai Ho c0 1 D Khơng có m nào C m  1; m  2 Câu 2: Cho một hình đa diện Tìm... 19 : Hình lăng trụ đều là: H  4;1 up B Lăng trụ có tất cả các cạnh bằng nhau s/ Ta A Lăng trụ có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau ro C Lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều om /g D Lăng trụ có đáy là tam giác đều và cạnh bên vng góc với đáy C©u 20 : Phương trình cos x  cos3x  cos5x  0 có tập nghiệm: k 3 ;x   6  3  3 3  ;x     k 2 B x  k D xk k 6  3  3 ;x  ;x    3...  1 : A Có giá trị nhỏ nhất là min y = 3 B Có giá trị lớn nhất là max y = –1 C Có giá trị nhỏ nhất là min y = –1 D Có giá trị lớn nhất là max y = 3 Câu 7: Hàm số y  4 x 2  2x  3  2x  x 2 đạt giá trị lớn nhất tại hai giá trị x mà tích của chúng là: A 2 B 1 C 0 D -1 Trang 1/6 - Mã đề thi ĐVĐ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2x  1 có tung... bằng nhau thì có thể tích bằng nhau B Hai khối hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng nhau thì có thể tích bằng nhau C Hai khối lập phương có diện tích tồn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau c0 1 D Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau B 4cm3 C D 8cm3 6cm3 iD A 12cm3 ai Ho C©u 33 : Cho một hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có ba kích thước... là tam giác đều : A 24 đỉnh và 30 cạnh B 12 đỉnh và 30 cạnh C 24 đỉnh và 24 cạnh uO Câu 43: Cho một khối trụ có bán kính đường tròn đáy bằng 6 Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục ta được thi t diện là hình chữ nhật ABCD có A, B thuộc cùng một đáy của khối trụ Biết AB = 10 Khoảng cách từ trục của khối trụ đến thi t diện được tạo thành là: iL D Ta Câu 45: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề thi thử toán trắc nghiệm trắc nghiệm tháng 10 có đáp án, 20 đề thi thử toán trắc nghiệm trắc nghiệm tháng 10 có đáp án, 20 đề thi thử toán trắc nghiệm trắc nghiệm tháng 10 có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay