Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

7 210 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 18:03

PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ Người Việt Nam siêng năng, cần cù, chịu khó, ham học hỏi để nâng cao tầm hiểu biết, những kiến thức,kỹ năng thích ứng với yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Nghị quyết TW 2 khóa 8 đã nhấn mạnh: “ Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo, phát huy nguồn lực con người. Yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”(Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW 2 khóa 8- trang 19). Đảng ta nhận định tầm quan trọng của việc bồi dường nguồn lực con người, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội. Như vậy, vai trò của giáo dục và đào tạo là vô cùng to lớn, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh trung thực, sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng nghề nghiệp… Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đặt ra yêu cầu phải đổi mới giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- Xã hội, trong đó có việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đất nước ta đang vững bước trên con đường hội nhập toàn cầu. Giáo dục phải có chiến lược để phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của nền kinh tế hội nhập tác động rất lớn đến đạo đức, đặc biệt là lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông. Nhằm đạt được các mục tiêu góp phần cùng cả nước vững vàng hội nhập, phát triển nền giáo dục tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục cần có những thay đổi từ nội dung, phương pháp dạy học đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, tiếp thu kiến thức, phát triển kĩ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và giúp người học hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đức, thể, mỹ. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và năng lực tự học, tinh thần hợp 1 tác, kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh. Tạo cho học sinh có niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập, tạo cho học sinh khả năng sáng tạo và tự thích nghi với mọi hoàn cảnh. Môn Giáo dục công dân là môn học trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh về thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tiến bộ, về các giá trị đạo đức, pháp luật, lối sống đề cập đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là môn học hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, miền tin, hành vi và thói quen đạo đức, pháp luật, giúp các em có được sự thống nhất cao giữa ý thức và hành vi và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Như vậy, để giúp học sinh đạt được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, theo mục tiêu của chương trình là điều rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là phải kết hợp được các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện phù hợp với nội dung từng bài học. Các phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân rất đa dạng và phong phú, bao gồm các phương pháp truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên dạy học môn Giáo dục công dân nói chung và lớp 12 nói riêng không thể tách rời việc liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Vì nó hình thành ý thức pháp luật của mỗi công dân, là điều kiện để nâng cao ý thức đạo đức và năng lực thực hiện những hành vi đạo đức góp phần trong việc hình thành ý thức, chấp hành những quy phạm chung của xã hội, giúp con người có hành vi ứng xử văn minh . Xuất phát từ lí do trên, trong quá trình giảng dạy, tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài: “VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT AN GIANG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: GDCD LỚP 12 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Một nội dung bình đẳng thực quyền lao động người có quyền lựa chọn: A Việc làm theo sở thích B Điều kiện làm việc theo nhu cầu C Việc làm phù họp với khả mà không bị phân biệt đối xử D Thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan Câu 2: Bình đẳng vợ chồng hiểu là: A Vợ, chồng có quyền nghĩa vụ ngang tài sản riêng B Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền nghĩa vụ ngang mặt gia đình C Người chồng chịu trách nhiệm việc thực kế hoạch hóa gia đình D Người vợ chịu trách nhiệm việc nuôi dạy Câu 3: Tòa án xét xử vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử ai, giữ chức vụ Điều thể quyền bình đẳng công dân? A Bình đẳng nghĩa vụ kinh doanh B Bình đẳng trách nhiệm pháp lý C Bình đẳng quyền tự chủ kinh doanh D Bình đẳng quyền lao động Câu 4: Ý kiến quyền bình đẳng cha mẹ con? A Cha mẹ có quyền định thứ cho chưa đủ 18 tuổi B Cha mẹ không phân biệt đối xử C Cha mẹ có quyền nghĩa vụ ngang D Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt cho trai học tập, phát triển Câu 5: Hình thức sử dụng PL do: A Cá nhân có thẩm quyền thực VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Tòa án nhân dân thực C Cơ quan Nhà nước thực D Cá nhân, tổ chức thực Câu 6: Việc xử lí người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm: A Trừng trị B Thuyết phục C Cưỡng chế D Giáo dục Câu 7: Lao động những: A Quyền công dân B Nghĩa vụ công dân C Quyền nghĩa vụ công dân D Trách nhiệm công dân Câu 8: Trong hợp đồng lao động, người lao động không thực nội dung giao kết vi phạm pháp luật gì? A Vi phạm hình B Vi phạm dân C Vi phạm hành D Vi phạm kỉ luật Câu 9: Khẳng định thể quyền bình đẳng kinh doanh? A Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh quyền vay vốn Nhà nước B Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh C Mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ kinh tế bình đẳng theo quy định pháp luật D Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh ưu tiên miễn giảm thuế Câu 10: Đâu hành vi vi phạm pháp luật không tham nhũng? A Cán địa nhận tiền giải cho người dân xây thêm tầng nhà sai quy định B Cán thuế nhà nước nhận tiền ghi giảm thuế cho công ty C Đưa tiền hối lộ để lên chức D Kê khai thu nhập thấp thực tế để giảm tiền thuế phải nộp Câu 11: Vì nói pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung? A Vì pháp luật thể ý chí, quyền lực Nhà nước B Vì pháp luật có tính cưỡng chế Nhà nước thực C Vì pháp luật thể ý chí giai cấp cầm quyền mà Nhà nước đại diện D Vì pháp luật Nhà nước ban hành đảm bảo thực quyền lực Nhà nước VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12: Vi phạm dân hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới: A Quan hệ xã hội quan hệ kinh tế B Quan hệ lao động quan hệ xã hội C Quan hệ nhân thân quan hệ tài sản D Quan hệ tài sản quan hệ thừa kế Câu 13: Mục đích hành vi tham nhũng là: A Vụ lợi vật chất tinh thần B Chỉ vụ lợi vật chất C Không vụ lợi D Chỉ vụ lợi tinh thần Câu 14: Anh A người có thu nhập cao, hàng năm anh đến quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân Trong trường hợp này, anh A đã: A Áp dụng pháp luật B Thi hành pháp luật C Sử dụng pháp luật D Tuân thủ pháp luật Câu 15: Pháp luật mang chất giai cấp vì: A Pháp luật thể ý chí bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân đa số nhân dân lao động B Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội C Pháp luật qui tắc chung, áp dụng nhiều nơi, cho tất người xã hội D Pháp luật Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí giai cấp cầm quyền mà Nhà nước đại diện Câu 16: Bình đẳng thành viên gia đình hiểu là: A Cha mẹ không can thiệp vào sống riêng đủ 18 tuổi B Lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích chung gia đình, dòng họ, nói phải nghe C Vai trò người chồng, người cha, người trai trưởng đề cao, định toàn công việc gia đình D Các thành viên gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 17: Pháp luật nước Việt Nam thể ý chí, nhu cầu, lợi ích A Giai cấp công nhân đại đa số nhân dân lao động B Tất người dân Việt Nam C Mọi tầng lớp nhân dân D Giai cấp công nhân Câu 18: Đối tượng chịu trách nhiệm hình vi phạm: A Từ đủ 14 tuổi trở lên B Từ đủ 18 tuổi trở lên C Từ đủ 16 tuổi trở lên D Từ đủ 12 tuổi trở lên Câu 19: Để tìm việc làm phù hợp, anh C vào quyền bình đẳng A Trong giao kết hợp đồng lao động B Trong tuyển dụng lao động C Thay đổi nội dung hợp đồng D Tự lựa chọn việc làm Câu 20: Học sinh đủ 16 tuổi phép lái loại xe có dung tích xi- lanh bao nhiêu? A Từ 50cm khối đến 70cm khối B Dưới 50cm khối C Dưới 90cm khối D Trên 90cm khối Câu 21: Công dân bình đẳng quyền nghĩa vụ có nghĩa công dân: A Đều có quyền B Đều có quyền nghĩa vụ giống C Đều có nghĩa vụ D Đều bình đẳng quyền làm nghĩa vụ theo quy định pháp luật Câu 22: Khi thuê nhà ông T, ông A tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến ông T Hành vi ông A hành vi vi phạm: A Hành B Kỉ luật C Dân D Hình Câu 23: Người có hành vi tham nhũng chịu trách nhiệm gì? A Trách nhiệm hình B Trách nhiệm dân C Trách nhiệm kỉ luật D ... PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ Người Việt Nam siêng năng, cần cù, chịu khó, ham học hỏi để nâng cao tầm hiểu biết, những kiến thức,kỹ năng thích ứng với yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Nghị quyết TW 2 khóa 8 đã nhấn mạnh: “ Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo, phát huy nguồn lực con người. Yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”(Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW 2 khóa 8- trang 19). Đảng ta nhận định tầm quan trọng của việc bồi dường nguồn lực con người, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội. Như vậy, vai trò của giáo dục và đào tạo là vô cùng to lớn, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh trung thực, sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng nghề nghiệp… Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đặt ra yêu cầu phải đổi mới giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- Xã hội, trong đó có việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đất nước ta đang vững bước trên con đường hội nhập toàn cầu. Giáo dục phải có chiến lược để phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của nền kinh tế hội nhập tác động rất lớn đến đạo đức, đặc biệt là lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông. Nhằm đạt được các mục tiêu góp phần cùng cả nước vững vàng hội nhập, phát triển nền giáo dục tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục cần có những thay đổi từ nội dung, phương pháp dạy học đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, tiếp thu kiến thức, phát triển kĩ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và giúp người học hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đức, thể, mỹ. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và năng lực tự học, tinh thần hợp 1 tác, kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh. Tạo cho học sinh có niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập, tạo cho học sinh khả năng sáng tạo và tự thích nghi với mọi hoàn cảnh. Môn Giáo dục công dân là môn học trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh về thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tiến bộ, về các giá trị đạo đức, pháp luật, lối sống đề cập đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là môn học hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, miền tin, hành vi và thói quen đạo đức, pháp luật, giúp các em có được sự thống nhất cao giữa ý thức và hành vi và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Như vậy, để giúp học sinh đạt được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, theo mục tiêu của chương trình là điều rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là phải kết hợp được các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện phù hợp với nội dung từng bài học. Các phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân rất đa dạng và phong phú, bao gồm các phương pháp truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên dạy học môn Giáo dục công dân nói chung và lớp 12 nói riêng không thể tách rời việc liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Vì nó hình thành ý thức pháp luật của mỗi công dân, là điều kiện để nâng cao ý thức đạo đức và năng lực thực hiện những hành vi đạo đức góp phần trong việc hình thành ý thức, chấp hành những quy phạm chung của xã hội, giúp con người có hành vi ứng xử văn minh . Xuất phát từ lí do trên, trong quá trình giảng dạy, tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài: “ PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ Người Việt Nam siêng năng, cần cù, chịu khó, ham học hỏi để nâng cao tầm hiểu biết, những kiến thức,kỹ năng thích ứng với yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Nghị quyết TW 2 khóa 8 đã nhấn mạnh: “ Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo, phát huy nguồn lực con người. Yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”(Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW 2 khóa 8- trang 19). Đảng ta nhận định tầm quan trọng của việc bồi dường nguồn lực con người, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội. Như vậy, vai trò của giáo dục và đào tạo là vô cùng to lớn, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh trung thực, sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng nghề nghiệp… Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đặt ra yêu cầu phải đổi mới giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- Xã hội, trong đó có việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đất nước ta đang vững bước trên con đường hội nhập toàn cầu. Giáo dục phải có chiến lược để phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của nền kinh tế hội nhập tác động rất lớn đến đạo đức, đặc biệt là lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông. Nhằm đạt được các mục tiêu góp phần cùng cả nước vững vàng hội nhập, phát triển nền giáo dục tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục cần có những thay đổi từ nội dung, phương pháp dạy học đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, tiếp thu kiến thức, phát triển kĩ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và giúp người học hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đức, thể, mỹ. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và năng lực tự học, tinh thần hợp 1 tác, kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh. Tạo cho học sinh có niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập, tạo cho học sinh khả năng sáng tạo và tự thích nghi với mọi hoàn cảnh. Môn Giáo dục công dân là môn học trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh về thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tiến bộ, về các giá trị đạo đức, pháp luật, lối sống đề cập đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là môn học hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, miền tin, hành vi và thói quen đạo đức, pháp luật, giúp các em có được sự thống nhất cao giữa ý thức và hành vi và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Như vậy, để giúp học sinh đạt được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, theo mục tiêu của chương trình là điều rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là phải kết hợp được các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện phù hợp với nội dung từng bài học. Các phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân rất đa dạng và phong phú, bao gồm các phương pháp truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên dạy học môn Giáo dục công dân nói chung và lớp 12 nói riêng không thể tách rời việc liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Vì nó hình thành ý thức pháp luật của mỗi công dân, là điều kiện để nâng cao ý thức đạo đức và năng lực thực hiện những hành vi đạo đức góp phần trong việc hình thành ý thức, chấp hành những quy phạm chung của xã hội, giúp con người có hành vi ứng xử văn minh . Xuất phát từ lí do trên, trong quá trình giảng dạy, tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài: “VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT AN GIANG ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ Người Việt Nam siêng năng, cần cù, chịu khó, ham học hỏi để nâng cao tầm hiểu biết, những kiến thức,kỹ năng thích ứng với yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Nghị quyết TW 2 khóa 8 đã nhấn mạnh: “ Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo, phát huy nguồn lực con người. Yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”(Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW 2 khóa 8- trang 19). Đảng ta nhận định tầm quan trọng của việc bồi dường nguồn lực con người, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội. Như vậy, vai trò của giáo dục và đào tạo là vô cùng to lớn, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh trung thực, sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng nghề nghiệp… Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đặt ra yêu cầu phải đổi mới giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- Xã hội, trong đó có việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đất nước ta đang vững bước trên con đường hội nhập toàn cầu. Giáo dục phải có chiến lược để phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của nền kinh tế hội nhập tác động rất lớn đến đạo đức, đặc biệt là lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông. Nhằm đạt được các mục tiêu góp phần cùng cả nước vững vàng hội nhập, phát triển nền giáo dục tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục cần có những thay đổi từ nội dung, phương pháp dạy học đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, tiếp thu kiến thức, phát triển kĩ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và giúp người học hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đức, thể, mỹ. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và năng lực tự học, tinh thần hợp 1 tác, kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh. Tạo cho học sinh có niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập, tạo cho học sinh khả năng sáng tạo và tự thích nghi với mọi hoàn cảnh. Môn Giáo dục công dân là môn học trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh về thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tiến bộ, về các giá trị đạo đức, pháp luật, lối sống đề cập đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là môn học hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, miền tin, hành vi và thói quen đạo đức, pháp luật, giúp các em có được sự thống nhất cao giữa ý thức và hành vi và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Như vậy, để giúp học sinh đạt được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, theo mục tiêu của chương trình là điều rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là phải kết hợp được các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện phù hợp với nội dung từng bài học. Các phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân rất đa dạng và phong phú, bao gồm các phương pháp truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên dạy học môn Giáo dục công dân nói chung và lớp 12 nói riêng không thể tách rời việc liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Vì nó hình thành ý thức pháp luật của mỗi công dân, là điều kiện để nâng cao ý thức đạo đức và năng lực thực hiện những hành vi đạo đức góp phần trong việc hình thành ý thức, chấp hành những quy phạm chung của xã hội, giúp con người có hành vi ứng xử văn minh . Xuất phát từ lí do trên, trong quá trình giảng dạy, tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài: “VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT AN GIANG ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG MÔN: TIẾNG ANH 12 (Thời gian: 45 phút không kể thời gian phát đề ) ĐỀ SỐ I Choose the word with different pronunciation of the underlined part: A application B education C addition D question A allowed B passed C argued D raised A choice B achieve C each D chemistry II Choose the word which is stressed differently from the rest A Advertise B qualify C recommend D interview A verbal B polite C common D social III Choose the best option If we had known your new address, we to see you A came B would come C would have come D will come The children to the zoo A were enjoyed taken B enjoyed being taken C were enjoyed taking D enjoyed taking The person _ prepared this report has a real talent for writing A which B who C whose D she You should _ more attention to what your teacher explains A make B get C set D pay 10 Body language is a potent form of _ communication A verbal B non-verbal C tongue D oral 11 A: I'm not sure about this soup It tastes like something's missing B: …………… It tastes fine to me A You're right B Oh, I don't know, C I couldn't agree more D I don't think so 12 While girls lack of ….………, boys often overestimate their abilities A confidence B confident C confidently D confidences 13 _, he walked to the station A Despite being tired B Although to be tired C In spite being tired D Despite tired 14 My father phoned me to say that he would come _ home late A a B an C the D Ø 15 A _ is a spacecraft that is designed to travel into space and back to earth several times A plane B corporation C telecommunication D shuttle 16 An economic _ is a time when there is very little economic activity, which causes a lot of unemployment and poverty A improvement B depression C development D mission 17 In the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost A companies B services C supermarkets D farms th 18 Gold……… in California in the 19 century A was discovered B has been discoveredC was discover D they discovered 19 Ms Young, to _ many of her students are writing, is living happily and peacefully in Canada A who B whom C that D whose 20 A: You're a great dancer I wish I could half as well as you B: _I'm an awful dancer! A You're too kind B That's a nice compliment! C You've got to be kidding! D Oh, thank you very much VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí IV Identify one underlined word or phrase that needs correcting 21 Anyone where works is regarded as a useful member of our society A B C D 22 He never tells me the reason which he left that job A B C D 23 You have to study hard to keep pace in your classmates A B C D 24 If she had eaten fewer sweets, she would lose weight A B C D 25 Suppose you haven't found your car keys, what would you have done? A B C D V Writing * Choose the best sentence that can be arranged from the words given 26 most British universities/ academic year/ divide/ three terms// A.At most British universities the academic year is divided into three terms B The academic year of most British universities divides into three terms C.In most British universities the academic year is divided up to three terms D Most British universities divide the academic year up to three terms * Choose the sentence which has the closest meaning to the original one 27 I came to live here three months ago A It was three months since I lived here B I’ve been living here for three months C I lived here for three months D I didn’t live here for three months 28 I didn’t go to bed early, so I didn’t wake up at 7.00 A If I went to bed early, I would wake up at 7.00 B If I had gone to bed early, I’d not have woken up at 7.00 C If I went to bed early, I would have woken up at 7.00
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017, Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017, Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay