Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

4 507 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 18:03

Trường Trung học Thực hành – ðHSP Bài tập & Trắc nghiệm Vật lý 10 Trang 56 * ðS: a) a =2 m/s 2 ; m 1 = 3kg; m 2 = 2kg; b) 1,5 s; 15m/s; c) 0,9m. d) 20N; 10N. 125. Xe lăn m 1 =500g và vật m 2 =200g nối bằng dây qua ròng rọc nhẹ như hình vẽ. Tại thời ñiểm ban ñầu, m 1 và m 2 có vận tốc v 0 =2,8m/s. m 1 ñi sang trái còn m 2 ñi lên. Bỏ qua ma sát; g=10m/s+2+. Tính: a. ðộ lớn và hướng vận tốc xe lúc t=2s. b. Vị trí xe lúc t=2s và quãng ñường xe ñã ñi ñược sau thời gian 2s. ðS: a/ 2,8m/s; sang phải. b/ ở vị trí ban ñầu, 2,8m. 126. Cho hệ thống như hình vẽ: m 1 =3kg, m 2 =2kg, 0 30 α = . Ban ñầ u m 1 ñượ c gi ữ ở v ị trí th ấ p h ơ n m 2 m ộ t ñ o ạ n h=0,75m. Th ả cho 2 v ậ t chuy ể n ñộ ng. B ỏ qua ma sát, kh ố i l ượ ng ròng r ọ c và dây, cho g=10m/s 2 . a. H ỏ i 2 v ậ t s ẽ chuy ể n ñộ ng theo chi ề u nào? b. Bao lâu sau khi b ắ t ñầ u chuy ể n ñộ ng, 2 v ậ t s ẽ ở v ị trí ngang nhau? c. Tính l ự c nén lên tr ụ c ròng r ọ c. ð S: a/ m 1 ñ i lên,m 2 ñ i xu ố ng; b/ 1s; c/ 31,2N. m 2 m 1 m 1 m 2 30 0 TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH – ðHSP TPHCM TỔ VẬT LÝ Năm học: 2008 – 2009 Lưu hành nội bộ Trường Trung học Thực hành – ðHSP Bài tập & Trắc nghiệm Vật lý 10 Trang 2 1 1 1 . . . Trong chuyển ñộng thẳng ñều thì: A. Quãng ñường s tăng tỉ lệ thuận với thời gian chuyển ñộng. B. Quãng ñường ñi ñược s tăng tỉ lệ thuận với vận tốc v. C. Tọa ñộ x tăng tỉ lệ thuận với vận tốc v. D. Tọa ñộ x tăng tỉ lệ thuận với thời gian chuyển ñộng. 2 2 2 . . . Chọn câu ñúng nhất A. Vectơ vận tốc chỉ biểu diễn hướng của chuyển ñộng thẳng ñều. B. Trong chuyển ñộng thẳng ñều véc tơ vận tốc không ñổi cả về hướng và ñộ lớn. C. Vectơ vận tốc chỉ biểu diễn ñộ lớn của vận tốc. D. Tất cả A, B, C ñều sai. 3 3 3 . . . Trường hợp nào dưới ñây không phải là chuyển ñộng tịnh tiến của vật rắn? A. Chuyển ñộng của một ôtô ñang chạy lên dốc cao; B. Chuyển ñộng của một ñoàn tàu (xe lửa) ñang chạy trên ñoạn ñường vòng; C. Chuyển ñộng của một máy bay nhào lộn trên không trung; D. Chuyển ñộng của tàu thủy chạy trên dòng sông lặng sóng. 4 4 4 . . . Viết phương trình toạ ñộ của chuyển ñộng thẳng ñều trong trường hợp vật mốc không trùng với ñiểm xuất phát. A. s = vt ; C. x = x o + vt ; B. x = vt ; D. s = s o + vt. 5 5 5 . . . Hệ quy chiếu bao gồm A. Mốc tọa ñộ, mốc thời gian và chiều dương. B. Vật làm mốc, hệ trục tọa ñộ, thước ño. C. Mốc thời gian và một ñồng hồ. D. Cả B và C. CHUYỂN ðỘNG THẲNG ðỀU ð ỘNG HỌC Trường Trung học Thực hành – ðHSP Bài tập & Trắc nghiệm Vật lý 10 Trang 55 c. Nếu lực F tác dụng lên m 1 hướng ngược lại thì lò xo dãn ra bao nhiêu? Bỏ qua khối lượng của lò xo và ma sát. * ðS: a/ k = 175N/m; b/ dây ñứ t; c/ 2 cm. 123. Xe t ả i có kh ố i l ượ ng m 1 = 4500kg kéo r ơ moóc có m 2 = 1500kg kh ở i hành t ừ b ế n, sau 30s ñ i ñượ c 180m. Sau ñ ó xe chuy ể n ñộ ng ñề u. H ệ s ố ma sát gi ữ a bánh xe và m ặ t ñườ ng là k = 0,06. a. Tính lực kéo của ñộng cơ trong 30s ñầu và trong thời gian chuyển ñộng ñều. b. Tính lực căng dây nối trong 30s ñầu và trong thời gian chuyển ñộng ñều. c. Xe ñang chuyển ñộng ñều thì dây nối rơmoóc ñứt: 1. R ơ moóc còn ch ạ y thêm m ộ t quãng ñườ ng bao nhiêu thì d ừ ng l ạ i. 2. Khi r ơ -moóc d ừ ng l ạ i thì nó cách xe bao nhiêu? * ðS: a/ 6000N; 3600N; b/ 1500N; 900N; c/ 120m; 160m. 124. Cho c ơ h ệ nh ư hình v ẽ , trong ñ ó m 1 = 1,5m 2 . Bi ế t l ự c c ă ng dây T = 24N. L ấ y g = 10m/s 2 . a. Tìm gia tốc của hệ và tính m 1 và m 2 b. Lúc ñầu m 1 cách sàn 2,25m. Sau bao lâu m 1 chạm ñất và VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11 Bài LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tiếp theo) Tiết EU - HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN I CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu Thế liên kết vùng? Phân tích liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ qua hình 7.1 Câu EU thành công hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải? Câu Vì nói việc đời đồng tiền chung ơ-rô bước tiến liên kết EU Câu Điền vào bảng sau thông tin cần thiết: Bảng 7.2 Các mặt tự lưu thông EU Tự lưu thông Nội dung Câu Tự lưu thông hàng hóa giúp cho nước EU: a Không phải đóng thuế nhập b Hạ giá thành sản phẩm c Không phải chịu thuế giá trị gia tăng d Tất ý kiến Lợi ích VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Người dân nước thành viên EU mở tài khoản ngân hàng nước khác hình thức biểu của: a Tự di chuyển c Tự lưu thông tiền vốn b Tự lưu thông dịch vụ d Tự di lưu thông hàng hóa Câu Đường hầm giao thông biển Măng-sơ nối liền hai nước: a Anh - Pháp c Anh - Hà Lan b Anh - Đức d Anh - Thụy Điển Câu Ý nghĩa việc EU sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô: a Nâng cao sức cạnh tranh thị trường nội địa châu Âu b Hạn chế rủi ro chuyển đổi tiền tệ c Đơn giản hóa công tác kế hoạch công ti xuyên quốc gia d Tất ý Câu Hình thức tổ chức sản xuất máy bay E-bớt EU là: a Tập trung hóa b Chuyên môn hóa c Liên hợp hóa d Chuyên môn hóa, hợp tác hóa II HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Câu * Khái niệm liên kết vùng Liên kết vùng khu vực biên giới tổ chức kinh tế mà người dân nước khác tiến hành hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng mặt kinh tế - xã hội văn hóa sở tự nguyện lợi ích chung bên tham gia * Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ - Là liên kết vùng nằm ranh giới ba quốc gia: Hà Lan, CHLB Đức Bỉ - Hàng ngày có khoảng 30 nghìn người sang nước láng giềng làm việc Có phận dân cư sống Bỉ nói tiếng Đức, phận dân cư nói tiếng Pháp, tiếng Flêm sống Bỉ Đức - Khu vực có xuất tạp chí ba thứ tiếng Các trường đại học khu vực có phối hợp tổ chức khóa đào tạo chun VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Xây dựng nhiều hệ thống giao thông xuyên biên giới Câu Thành công hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải thể hiện: - Các phương tiện giao thông vận tải: Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt có trụ sở Pháp Các nước EU hợp tác chặt chẽ sản xuất chế tạo máy bay E-bớt tiếng giới theo hình thức chuyên môn hóa hợp tác hóa Các phận may bay sản xuất nhiều công ti thuộc nhiều quốc gia khác (máy móc điều chỉnh độ cao sản xuất Mađrít, phần cánh máy bay sản xuất Phixtơn, phận đuôi sản xuất Vannơ, nơi lắp ráp cánh đuôi Hămbuốc, ) Phần lắp ráp cuối đặt trụ sở Tuludơ - Loại đường giao thông: Xây dựng nhiều tuyến đường xuyên biên giới nước thành viên như: đường ô tô, đường sắt siêu tốc, đường hàng không đặc biệt tuyến đường ngầm biển Măng-sơ để nối nước Anh với nước lục địa hoàn thành vào năm 1994 Câu Vì nói: Việc đời đồng tiền chung Ơ rô bước tiến liên kết EU? Đồng tiền Ơ-rô đưa vào giao dịch toán từ năm 1999 đến năm 2006 có 13 nước sử dụng đồng tiền chung Việc đời đồng tiền Ơ-rô bước tiến liên kết EU, vì: - Sử dụng đồng tiền chung có tác dụng nâng cao sức cạnh tranh thị trường chung châu Âu - Thủ tiêu rủi ro chuyển đổi tiền tệ - Thuận lợi chuyển giao vốn EU - Đơn giản hóa công tác kế toán doanh nghiệp đa quốc gia Câu Tự lưu thông Nội dung Lợi ích Tự di chuyển, tự lưu Người dân Tự di chuyển trú, tự lựa chọn nơi làm nước thành niên có việc thể làm việc nơi EU VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tự dịch vụ vận Không phải làm thủ Tự lưu thông dịch vụ tải, thông tin liên lạc, ngân tục hành hàng, Tự lưu thông hàng hóa Tự lưu thông tiền vốn Mở rộng trao đổi hàng hóa Không phải chịu thuế khu vực giá trị gia tăng Thông thương giao dịch Lựa chọn khả toán nước Đáp án phần trắc nghiệm khách quan: 5d, 6c, 7a, 8d, 9d đầu tư có lợi Giáo ám địa lý 11 - Bài 7 Liên minh châu âu (EU) (tiếp theo) Tiết 2 EU- Hợp tác, liên kết để cùng phát triển I. Mục tiêu Sau bài học, HS cần 1. Kiến thức - Hiểu được nội dung và ý nghĩa của việc hình thành thị trường chung châu Âu và của việc sử dụng đồng tiền chung Ơrô. - Chứng minh rằng sự hợp tác của các nước thành viên EU đã đem lại lợi ích kinh tế to lớn cho các nước thành viên EU. - Hiểu được nội dung của khái niệm liên kết vùng và nêu lên được một số lợi ích của việc liên kết vùng ở EU. 2. Kĩ năng Phân tích được lược đồ, hình vẽ có trong bài học. II. Đồ dùng dạy học - Các lược đồ phóng to theo SGK: hợp tác sản xuất máy bay E-bớt, Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ và sơ đồ đường hầm Măng-sơ. III. tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Nêu mục đích của các việc hình thành thị trường chung châu Âu 2. Bài mới Định hướng bài học: GV đặt câu hỏi: Em hãy nêu những hiểu biết của mình về quá trình hợp tác, liên kết giữa các nước thành viên EU? Hoạt động của giáo viên – HS Nội dung chính Hoạt động1: Bốn mặt của tự do l ưu thông Giáo viên đ ề nghị cho sinh cả lớp cùng đ ọc ký nội dung của mục “Bốn mặt của tự do lưu thông” và trả lời câu hỏi sau: Nội dung cơ b ản của bốn mặt tự do l ưu thông là gì? I Thị trường chung châu Âu 1. Bốn mặt của tự do lưu thông a. Tự do di chuyển. b. Tự do lưu thông dịch vụ. c. Tự do lưu thông hàng hoá. d. Tự do lưu thông tiền H ỏi: Việc thực hiện bốn mặt của tự do l ưu thông có ý nghĩa như thế n ào đ ối với sự phát triển của EU? Hoạt động 2: Giáo viên yêu c ầu cá nhân HS nh ận xác định các m ốc quan trọng của liên minh tiền tệ châu Âu. GV: Có hai m ốc quan trọng của liên minh ti ền tệ châu Âu: + Từ 1-1-1999 các nước EU (11nước thành viên) đã b ắt đầu sử dụng đồng Ơrô như là đồng ti ên chung của E, nhưng dư ới vốn. 2. Ơrô- Đồng tiên chung của EU - Từ tháng 11-1999, 11nước EU đã bắt đầu sử dụng đồng Ơrô như là đồng tiền chung của EU. - Từ năm 2002, phần lớn các nước thành viên EU đã sử dụng Ơrô là đồng tiền chung thay thế cho các đồng tiền quốc gia. dạng khong phải tiền mặt. +Từ năm 2002, 13 nư ớc thành viên EU đã s ử dụng Ôrô là đ ồng tiền của quốc gia. Em hãy cho bi ết lợi ích cơ b ản khi EU sử dụng đồng tiền chung? Sau khi HS tr ả lời, GV đưa m ột số dẫn chứng làm rõ hơn l ợi thế của vi ệc sử dụng đồng tiền chung Ơrô. Sau đó GV chốt kiến thức. Lợi ích cơ b ản khi châu Âu s ử dụng đồng tiền chung. - Nâng cao s ức cạnh tranh của thị trư ờng nội địa chung châu Âu. - Thủ tiêu những rủi ro do chuyển đổi tiền tệ. T ạo thuận lợi cho việc chuy ển giao vốn trong EU. Đơn gi ản hoá công tác kế toán c ủa các doanh nghiệp đa quốc gia. Hoạt động 3: HS tiếp tục l àm và cá nhân để tìm hiểu “Sự h ơp tác và liên k ết EU trong lĩnh vực sản xuất và d ịch vụ”. II. Hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ 1. Dự án “A-rian” và “E-bớt” - Dự án A-rian: sản xuất vệ tinh nhân tạo, tên lửa. - Dự án E-bớt: sản xuất máy bay. 2. Đường hầm giao thông dưới biển Măngxơ GV cho HS quan sát kênh chữ phần II.1 h ình 7.6 và 7.7 và 7.8, hoàn thành phiếu học tập. Trả lời câu hỏi k èm theo. Hoạt động 4: GV tổ chức cho HS l àm theo nhóm đ ội hoặc nhóm nh ỏ để thực hiện nhiệm vụ sau: - Tìm hi ểu nội dung của khái niệm liên kết vùng. - Nêu lợi ích của liên k ết này đem lại? GV gợi ý: III. Euroregio: Liên kết vùng châu ÂU 1. Khái niệm Euroregio Là liên kết vùng châu Âu chỉ một khu vực biên giới châu Âu mà ở đó các hoạt động hợp tác, liên kết về các mặt giữa các nước khác nhau đã được thực hiện và đem lại lợi ích cho các thành viên thanh gia. 2. Liên kết vùng Masơ- Rainơ. Vùng biên giới Hà Lan – Bỉ - Đức. Việc liên kết v ùng có ý nghĩa. - Tăng cường quá tr ình MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 8 (dùng để chọn làm đề kiểm tra 1 tiết) Trả lời các câu hỏi: 1. Tại sao xoong, nồi thường làm bằng kim loại, còn bát đóa thường làm bằng sứ? 2. Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày? 3. Tại sao về mùa hè ta nên mặc áo màu sáng mà không nên mặc áo màu sẫm? 4. Tại sao muốn đun nóng chất lỏng phải đun từ dưới? Khoanh tròn chữ cái trước câu đúng: 1. Cơ năng gồm hai dạng là: A. thế năng và nhiệt năng. B. động năng và cơ năng. C. động năng và thế năng. D. cơ năng và nhiệt năng. 2. Trong quá trình dao động của con lắc, có sự chuyển hóa lẫn nhau giữa: A. cơ năng và nhiệt năng. B. động năng và thế năng. C. thế năng và nhiệt năng. D. động năng và nhiệt năng. 3. Các nguyên tử và phân tử có thể nhìn thấy được bằng: A. kính lúp. B. kính hiển vi. C. mắt thường. D. kính hiển vi điện tử. 4. Khi đổ 100cm 3 gạo vào 100cm 3 đậu rồi lắc, ta thu được một hỗn hợp có thể tích: A. lớn hơn 200cm 3 . B. nhỏ hơn 200cm 3 . C. bằng 200cm 3 . D. bằng 150cm 3 . 5. Khi đổ 50cm 3 nước vào 50cm 3 dầu hôi, ta thu được hỗn hợp có thể tích: A. bằng 100cm 3 . B. nhỏ hơn 100cm 3 . C. lớn hơn 100cm 3 . D. bằng 50cm 3 . 6. Đường kính của phân tử ôxi vào khoảng 0,000 0003mm, thì độ dài của 1 000 phân tử đứng nối tiếp nhau là: A. 0,0003mm. B. 0,003mm. C. 0,03mm. D. 0,3mm. 7. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brown là chuyển động gì? A. Chuyển động đều. B. Chuyển động đònh hướng. C. Chuyển động tròn. D. Chuyển động hỗn độn. 8. Chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật là: A. chuyển động thẳng đều. B. chuyển động cong. C. chuyển động tròn. D. chuyển động không ngừng. 9. Hiện tượng đường tan trong nước là: A. hiện tượng dẫn nhiệt. B. hiện tượng đối lưu. C. hiện tượng khuếch tán. D. hiện tượng bức xạ. 10.Đơn vò của nhiệt lượng là: A. N (Niutơn). B. J (Jun). C. m (met). D. kg (kilôgam). 11.Thả đồng xu bằng kim loại vào một cốc nước nóng thì: A. nhiệt năng của đồng xu tăng. B. nhiệt năng của đồng xu giảm. C. nhiệt năng của đồng xu không thay đổi. D. nhiệt độ của đồng xu giảm. 12.Trường hợp nào dưới đây, vật nóng lên do truyền nhiệt? A. Giã gạo, gạo nóng lên. B. Cọ xát miếng kim loại lên mặt bàn, miếng kim loại nóng lên. C. Pittông dòch chuyển trong xilanh, pittông nóng lên. D. Kim loại thả vào cốc nước nóng, miếng kim loại nóng lên. 13.Về mùa đông, mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày, vì: A. áo dày nặng nề. B. áo mỏng nhẹ hơn. C. giữa các lớp áo mỏng có không khí nên dẫn nhiệt kém. D. áo dày truyền nhiệt nhanh hơn. 14.Khi vật nóng có nhiệt độ t 1 , trao đổi nhiệt với vật lạnh có nhiệt độ t 2 cho đến khi cả hai vật có cùng nhiệt độ t. Ta có: A. t 1 < t < t 2 . B. t 1 > t > t 2 . C. t = 2 tt 21 + . D. t = t 1 – t 2 . 15.Hai vật (một bằng đồng, một bằng nhôm) có cùng khối lượng được cung cấp một nhiệt lượng như nhau. Độ tăng nhiệt lượng của hai vật trên là A. ∆t đồng = ∆t nhôm . B. ∆t đồng > ∆t nhôm . C. ∆t nhôm > ∆t đồng . D. ∆t nhôm ≥ ∆t đồng . 16. Người ta thường dùng chất liệu sứ để làm bát đóa ăn cơm vì: A. sứ làm cơm ngon. B. sứ dẫn nhiệt tốt. C. sứ cách nhiệt tốt. D. sứ rẻ tiền 17.Trong ba chất: đồng, nhôm và thép thì tính dẫn nhiệt từ tốt đến yếu hơn được xếp thứ tự là: A. nhôm, đồng, thép. B. đồng, nhôm, thép C. thép, đồng, nhôm. D. đồng, thép, nhôm. 18.Về mùa hè, nước trên mặt ao hồ nóng lên là do: A. sự dẫn nhiệt từ lớp nước dưới. B. nhẹ hơn lớp nước dưới. C. hấp thu tia nhiệt từ Mặt Trời. D. sự đối lưu dòng nước trong ao hồ. 19.Sự truyền nhiệt nào dưới đây, không phải là bức xạ nhiệt? A. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất. B. Sự truyền nhiệt từ bếp tới người đứng gần bếp. C. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 8 (dùng để chọn làm đề kiểm tra 1 tiết) Trả lời các câu hỏi: 1. Tại sao xoong, nồi thường làm bằng kim loại, còn bát đóa thường làm bằng sứ? 2. Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày? 3. Tại sao về mùa hè ta nên mặc áo màu sáng mà không nên mặc áo màu sẫm? 4. Tại sao muốn đun nóng chất lỏng phải đun từ dưới? Khoanh tròn chữ cái trước câu đúng: 1. Cơ năng gồm hai dạng là: A. thế năng và nhiệt năng. B. động năng và cơ năng. C. động năng và thế năng. D. cơ năng và nhiệt năng. 2. Trong quá trình dao động của con lắc, có sự chuyển hóa lẫn nhau giữa: A. cơ năng và nhiệt năng. B. động năng và thế năng. C. thế năng và nhiệt năng. D. động năng và nhiệt năng. 3. Các nguyên tử và phân tử có thể nhìn thấy được bằng: A. kính lúp. B. kính hiển vi. C. mắt thường. D. kính hiển vi điện tử. 4. Khi đổ 100cm 3 gạo vào 100cm 3 đậu rồi lắc, ta thu được một hỗn hợp có thể tích: A. lớn hơn 200cm 3 . B. nhỏ hơn 200cm 3 . C. bằng 200cm 3 . D. bằng 150cm 3 . 5. Khi đổ 50cm 3 nước vào 50cm 3 dầu hôi, ta thu được hỗn hợp có thể tích: A. bằng 100cm 3 . B. nhỏ hơn 100cm 3 . C. lớn hơn 100cm 3 . D. bằng 50cm 3 . 6. Đường kính của phân tử ôxi vào khoảng 0,000 0003mm, thì độ dài của 1 000 phân tử đứng nối tiếp nhau là: A. 0,0003mm. B. 0,003mm. C. 0,03mm. D. 0,3mm. 7. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brown là chuyển động gì? A. Chuyển động đều. B. Chuyển động đònh hướng. C. Chuyển động tròn. D. Chuyển động hỗn độn. 8. Chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật là: A. chuyển động thẳng đều. B. chuyển động cong. C. chuyển động tròn. D. chuyển động không ngừng. 9. Hiện tượng đường tan trong nước là: A. hiện tượng dẫn nhiệt. B. hiện tượng đối lưu. C. hiện tượng khuếch tán. D. hiện tượng bức xạ. 10.Đơn vò của nhiệt lượng là: A. N (Niutơn). B. J (Jun). C. m (met). D. kg (kilôgam). 11.Thả đồng xu bằng kim loại vào một cốc nước nóng thì: A. nhiệt năng của đồng xu tăng. B. nhiệt năng của đồng xu giảm. C. nhiệt năng của đồng xu không thay đổi. D. nhiệt độ của đồng xu giảm. 12.Trường hợp nào dưới đây, vật nóng lên do truyền nhiệt? A. Giã gạo, gạo nóng lên. B. Cọ xát miếng kim loại lên mặt bàn, miếng kim loại nóng lên. C. Pittông dòch chuyển trong xilanh, pittông nóng lên. D. Kim loại thả vào cốc nước nóng, miếng kim loại nóng lên. 13.Về mùa đông, mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày, vì: A. áo dày nặng nề. B. áo mỏng nhẹ hơn. C. giữa các lớp áo mỏng có không khí nên dẫn nhiệt kém. D. áo dày truyền nhiệt nhanh hơn. 14.Khi vật nóng có nhiệt độ t 1 , trao đổi nhiệt với vật lạnh có nhiệt độ t 2 cho đến khi cả hai vật có cùng nhiệt độ t. Ta có: A. t 1 < t < t 2 . B. t 1 > t > t 2 . C. t = 2 tt 21 + . D. t = t 1 – t 2 . 15.Hai vật (một bằng đồng, một bằng nhôm) có cùng khối lượng được cung cấp một nhiệt lượng như nhau. Độ tăng nhiệt lượng của hai vật trên là A. ∆t đồng = ∆t nhôm . B. ∆t đồng > ∆t nhôm . C. ∆t nhôm > ∆t đồng . D. ∆t nhôm ≥ ∆t đồng . 16. Người ta thường dùng chất liệu sứ để làm bát đóa ăn cơm vì: A. sứ làm cơm ngon. B. sứ dẫn nhiệt tốt. C. sứ cách nhiệt tốt. D. sứ rẻ tiền 17.Trong ba chất: đồng, nhôm và thép thì tính dẫn nhiệt từ tốt đến yếu hơn được xếp thứ tự là: A. nhôm, đồng, thép. B. đồng, nhôm, thép C. thép, đồng, nhôm. D. đồng, thép, nhôm. 18.Về mùa hè, nước trên mặt ao hồ nóng lên là do: A. sự dẫn nhiệt từ lớp nước dưới. B. nhẹ hơn lớp nước dưới. C. hấp thu tia nhiệt từ Mặt Trời. D. sự đối lưu dòng nước trong ao hồ. 19.Sự truyền nhiệt nào dưới đây, không phải là bức xạ nhiệt? A. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất. B. Sự truyền nhiệt từ bếp tới người đứng gần bếp. C. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện đang VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11 Bài MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC VÀ CHÂU LỤC (tiếp theo) MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 8 (dùng để chọn làm đề kiểm tra 1 tiết) Trả lời các câu hỏi: 1. Tại sao xoong, nồi thường làm bằng kim loại, còn bát đóa thường làm bằng sứ? 2. Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày? 3. Tại sao về mùa hè ta nên mặc áo màu sáng mà không nên mặc áo màu sẫm? 4. Tại sao muốn đun nóng chất lỏng phải đun từ dưới? Khoanh tròn chữ cái trước câu đúng: 1. Cơ năng gồm hai dạng là: A. thế năng và nhiệt năng. B. động năng và cơ năng. C. động năng và thế năng. D. cơ năng và nhiệt năng. 2. Trong quá trình dao động của con lắc, có sự chuyển hóa lẫn nhau giữa: A. cơ năng và nhiệt năng. B. động năng và thế năng. C. thế năng và nhiệt năng. D. động năng và nhiệt năng. 3. Các nguyên tử và phân tử có thể nhìn thấy được bằng: A. kính lúp. B. kính hiển vi. C. mắt thường. D. kính hiển vi điện tử. 4. Khi đổ 100cm 3 gạo vào 100cm 3 đậu rồi lắc, ta thu được một hỗn hợp có thể tích: A. lớn hơn 200cm 3 . B. nhỏ hơn 200cm 3 . C. bằng 200cm 3 . D. bằng 150cm 3 . 5. Khi đổ 50cm 3 nước vào 50cm 3 dầu hôi, ta thu được hỗn hợp có thể tích: A. bằng 100cm 3 . B. nhỏ hơn 100cm 3 . C. lớn hơn 100cm 3 . D. bằng 50cm 3 . 6. Đường kính của phân tử ôxi vào khoảng 0,000 0003mm, thì độ dài của 1 000 phân tử đứng nối tiếp nhau là: A. 0,0003mm. B. 0,003mm. C. 0,03mm. D. 0,3mm. 7. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brown là chuyển động gì? A. Chuyển động đều. B. Chuyển động đònh hướng. C. Chuyển động tròn. D. Chuyển động hỗn độn. 8. Chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật là: A. chuyển động thẳng đều. B. chuyển động cong. C. chuyển động tròn. D. chuyển động không ngừng. 9. Hiện tượng đường tan trong nước là: A. hiện tượng dẫn nhiệt. B. hiện tượng đối lưu. C. hiện tượng khuếch tán. D. hiện tượng bức xạ. 10.Đơn vò của nhiệt lượng là: A. N (Niutơn). B. J (Jun). C. m (met). D. kg (kilôgam). 11.Thả đồng xu bằng kim loại vào một cốc nước nóng thì: A. nhiệt năng của đồng xu tăng. B. nhiệt năng của đồng xu giảm. C. nhiệt năng của đồng xu không thay đổi. D. nhiệt độ của đồng xu giảm. 12.Trường hợp nào dưới đây, vật nóng lên do truyền nhiệt? A. Giã gạo, gạo nóng lên. B. Cọ xát miếng kim loại lên mặt bàn, miếng kim loại nóng lên. C. Pittông dòch chuyển trong xilanh, pittông nóng lên. D. Kim loại thả vào cốc nước nóng, miếng kim loại nóng lên. 13.Về mùa đông, mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày, vì: A. áo dày nặng nề. B. áo mỏng nhẹ hơn. C. giữa các lớp áo mỏng có không khí nên dẫn nhiệt kém. D. áo dày truyền nhiệt nhanh hơn. 14.Khi vật nóng có nhiệt độ t 1 , trao đổi nhiệt với vật lạnh có nhiệt độ t 2 cho đến khi cả hai vật có cùng nhiệt độ t. Ta có: A. t 1 < t < t 2 . B. t 1 > t > t 2 . C. t = 2 tt 21 + . D. t = t 1 – t 2 . 15.Hai vật (một bằng đồng, một bằng nhôm) có cùng khối lượng được cung cấp một nhiệt lượng như nhau. Độ tăng nhiệt lượng của hai vật trên là A. ∆t đồng = ∆t nhôm . B. ∆t đồng > ∆t nhôm . C. ∆t nhôm > ∆t đồng . D. ∆t nhôm ≥ ∆t đồng . 16. Người ta thường dùng chất liệu sứ để làm bát đóa ăn cơm vì: A. sứ làm cơm ngon. B. sứ dẫn nhiệt tốt. C. sứ cách nhiệt tốt. D. sứ rẻ tiền 17.Trong ba chất: đồng, nhôm và thép thì tính dẫn nhiệt từ tốt đến yếu hơn được xếp thứ tự là: A. nhôm, đồng, thép. B. đồng, nhôm, thép C. thép, đồng, nhôm. D. đồng, thép, nhôm. 18.Về mùa hè, nước trên mặt ao hồ nóng lên là do: A. sự dẫn nhiệt từ lớp nước dưới. B. nhẹ hơn lớp nước dưới. C. hấp thu tia nhiệt từ Mặt Trời. D. sự đối lưu dòng nước trong ao hồ. 19.Sự truyền nhiệt nào dưới đây, không phải là bức xạ nhiệt? A. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất. B. Sự truyền nhiệt từ bếp tới người đứng gần bếp. C. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện đang VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11 Bài LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) Tiết EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển, Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển, Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay