Luận văn phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Trung Việt

45 208 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:45

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau đặc biệt là lĩnh vực tư nhân đang phát triển một cá nhanh chóng.Ở Việt Nam hiện nay các doanh nghiệp chiếm tới 96% trong tổng số trên hơn 300.000 doanh nghiệp tư nhân, lực lượng đông đảo này đã đống góp tới trên 26% trong tổng số quốc nội (GDP) tạo ra khoảng 49% việc làm trong khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn và 26% lực lượng lao động trong cả nước.Tuy trong quá trình phát triển doanh nghiệp vẫn còn gặp phải những khó khăn, khó khăn lớn nhất là thiếu vốn để mở rộng sản xuất và thách thức lớn nhất là cạnh tranh ngày càng gay gắt.Việc phát triển doanh nghiệp là vấn đề đang được Đảng và nhà nước rất coi trọng, được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược kinh tế xã hội trong cả nước. Điều đố cho thấy việc đẩy mạnh cho đối với doanh nghiệp hiện nay được coi là một cơ hội của các ngan hàng thương mại nói chung và ngân hàng cổ phần Phương Đông chi nhánh Trung Việt nói riêng. Nó phù hợp với xu thế phất triển nền kinh tế phù hợp với chủ trương của đảng và nhà nước giúp cho ngân hàng chuyển dịch cơ cấu đầu tư hợp lý tăng trưởng tín dụng, đa dạng hóa các danh mục đầu tư cho vay, phân tích rủi ro và nâng cao vị thế cạnh tranh. Nắm bắt được điều kiện này ngân hàng đã phát triển loại hình cho vay đối với doanh nghiệp để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế.Trong thời gian thực tập tại phòng tín dụng của ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt. Tôi đã quyết định chọn đề tài cho chuyên mục “ phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp” với chuyên đề này em mong muốn có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn hoạt động này. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG iii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH .2 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm mục đích việc phân tích tài .2 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Mục đích việc phân tích tài 1.1.2 Ý nghĩa vai trò, nhiệm vụ phân tích tài doanh nghiệp 1.1.2.2 Ý nghĩa vai trò, phân tích tài doanh nghiệp 1.1.2.3 Nhiệm vụ phân tích tài doanh nghiệp 1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Các bước tiến hành phân tích báo cáo tài chính: 1.2.1.1 Thu thập liệu 1.2.1.2 Xử lý thông tin 1.2.1.3 Dự toán định 1.2.1.4 Các thông tin sở để phân tích hoạt động tài .3 1.2.2 Phương pháp phân tích tài 1.2.2.1 Các tiêu báo cáo tài doanh nghiệp .4 1.2.2.2 Phân tích tiêu báo cáo tài .4 1.3.2.3 Tỷ số quản lý tài sản hay hiệu hoạt động 1.2.3 Phân tích cân tài 1.2.3.1 Cân tài dài hạn 1.2.3.2 Cân tài ngắn hạn 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài doanh nghiệp 10 1.2.4.1 Nhân tố bên doanh nghiệp .10 1.2.4.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC QUỐC TẾ NHẬT MINH THỊNH .12 SVTH: Phan Thị Thủy Trang i Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung 2.1 Tổng quan công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh 12 2.1.1 Vài nét công ty 12 2.2 Tổ chức máy quản lý công ty .13 2.2 Phân tích tài công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh: .14 2.2.1 Phân tích tỷ số tài chính: .17 2.2.1.1 Khả toán: 17 2.2.1.2 Tỷ số đòn bẩy tài chính: 20 2.2.1.3 Tỷ số quản lý tài sản hay hiệu hoạt động: 21 2.2.1.4 Tỷ số khả sinh lời: 26 2.2.3 Phân tích cân tài .29 2.3 Đánh giá chung tình hình tài công ty Cổ phần du học Quốc tế Nhật Minh Thịnh 30 3.1 Thuận lợi khó khăn 33 3.1.1 Thuận lợi : 33 3.1.2 Khó khăn : 33 3.2 Những gải pháp cụ thể 33 3.2.1 Đơn giản hóa tối đa thủ tục du học cho du học sinh 33 3.2.2 Xác định sách tài trợ, cấu vốn hợp lý: 34 3.2.3 Sử dụng hợp lý sách bán chịu để tăng doanh thu: 36 3.2.4 Tăng cường tham gia hoạt động thị trường tài 36 3.2.5 Quản lý tốt chi phí 36 3.2.6 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động - Vốn lưu động 37 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống quản lý tài 37 39 SVTH: Phan Thị Thủy Trang ii Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Bảng cân đối kế toán công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh từ năm 2011 - 2013 Bảng 2.1 : Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh từ năm 2011 - 2013 Bảng 2.3 : Khả toán thời Bảng 2.4 : Khả toán nhanh Bảng 2.5 : Tỷ số nợ tổng tài sản Bảng 2.6 : Tỷ số nợ vốn chủ sỡ hữu Bảng 2.7 : Vòng quay hàng tồn kho số ngày tồn kho Bảng 2.8 : Kỳ thu tiền bình quân Bảng 2.9 : Vòng quay tài sản lưu động Bảng 2.10: Vòng quay tài sản cố định Bảng 2.11: Vòng quay tổng tài sản Bảng 2.12: Lợi nhuận biên Bảng 2.13: Sức sinh lời Bảng 2.14: Suất sinh lời tổng tài sản Bảng 2.15: Suất sinh lời vốn chủ sỡ hữu SVTH: Phan Thị Thủy Trang iii Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung LỜI MỞ ĐẦU Phân tích tài phận quan trọng phân tích doanh nghiệp Tất hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới tình hình tài doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài tốt hay xấu lại tác động thúc đẩy phát triển kìm hãm trình kinh doanh Dù nhà đầu tư cổ phần vốn có tiềm năng, nhà cho vay tiềm tàng, hay nhà phân tích tham mưu doanh nghiệp mục tiêu họ nhau, tìm sở cho việc định hợp lý Do đó, cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài cho tương lai Bởi thông qua việc tính toán, phân tích tài cho ta biết điểm mạnh điểm yếu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiềm cần phát huy nhược điểm cần khắc phục từ nhà quản lý tìm nguyên nhân, giải pháp cải thiện tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị tương lai Với doanh nghiệp hoạt động muốn có hiệu thu lợi nhuận nhiều nhất, để làm điều đòi hỏi cần có nhiều yếu tố cấu thành nên vốn, nhân lực, công nghệ…Một việc cần làm phân tích tình hình tài doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề nên định chọn đề tài “Phân tích tình hình tài công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh ” nhằm làm rõ thêm toán kinh tế công ty du học quốc tế Nhật Minh Thịnh nói riêng công ty Việt Nam nói chung Nội dung để tài gồm có chương : Chương 1: Lý luận chung phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh Chương 3: Một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài Công ty Cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh Vì điều kiện thời gian có hạn, nên không tránh khỏi sai sót, kính mong quý thầy cô khoa tàingân hàng anh chị phòng kế toàn tài công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh bỏ qua giúp hoàn thiện báo cáo Tôi xin chân thành cảm ơn! SVTH: Phan Thị Thủy Trang Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm mục đích việc phân tích tài 1.1.1.1 Khái niệm Phân tích tài trình tìm hiểu kết quản lý điều hành tài doanh nghiệp phản ánh báo cáo tài đồng thời đánh giá làm được, dự kiến xảy sở kiến nghị biện pháp để tận dụng triệt để điểm mạnh, khắc phục điểm yếu Hay nói cách khác, phân tích tài doanh nghiệp cho số báo cáo tài " biết nói" để người sử dụng chúng hiểu rõ tình hình tài doanh nghiệp mục tiêu, phương pháp hành động người quản lý doanh nghiệp 1.1.1.2 Mục đích việc phân tích tài Phân tích tài tổng thể phương pháp sử dụng để đánh giá tình hình tài qua nay, giúp cho nhà quản lý đưa định quản lý chuẩn xác đánh giá doanh nghiệp, từ giúp đối tượng quan tâm tới dự đoán xác mặt tài doanh nghiệp, qua có định phù hợp với lợi ích họ 1.1.2 Ý nghĩa vai trò, nhiệm vụ phân tích tài doanh nghiệp 1.1.2.2 Ý nghĩa vai trò, phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tài doanh nghiệp trình xem xét, kiểm tra đối chiếu so sánh số liệu tài khứ Qua đó, sử dụng thông tin đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp, nắm vững tiềm năng, dự báo xác định xác hiệu kinh doanh rủi ro tương lai triển vọng doanh nghiệp Thông qua phân tích báo cáo tài tiêu tài đặc trưng, thông tin mối quan hệ kinh tế doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước, với thị trường với nội doanh nghiệp, phân tích tài cho thấy điểm mạnh điểm yếu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhờ đó, người quan tâm đến hoạt động công ty có biện pháp định phù hợp Phân tích tài cung cấp thông tin hữu ích giúp kiểm tra phân tích cách tổng hợp, toàn diện, có hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực mục tiêu doanh nghiệp Ngoài ra, phân tích tài cung cấp thông tin số liệu để kiểm tra giám sát tình hình hạch toán kinh doanh, tình hình chấp hành sách chế độ kinh tế tài doanh nghiệp SVTH: Phan Thị Thủy Trang Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung 1.1.2.3 Nhiệm vụ phân tích tài doanh nghiệp - Đánh giá tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn như: xem xét việc phân bổ vốn, nguồn vốn có hợp lý hay không? Xem xét mức độ đảm bảo vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa, thiếu vốn - Đánh giá tình hình toán, khả toán doanh nghiệp, tình hình chấp hành chế độ, sách tài chính, tín dụng Nhà nước - Đánh giá hiệu việc sử dụng vốn 1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Các bước tiến hành phân tích báo cáo tài chính: 1.2.1.1 Thu thập liệu Phân tích tài sử dụng nguồn thông tin có khả giải thích thuyết minh hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phục vụ trình dự đoán, lập kế hoạch Nó bao gồm từ thông tin nội đến bên ngoài, thông tin kế toán thông tin quản lý Trong thông tin kế toán quan trọng phản ánh báo cáo tài doanh nghiệp 1.2.1.2 Xử lý thông tin Trong giai đoạn này, người sử dụng thông tin góc độ nghiện cứu, ứng dụng khác phục vụ mục tiêu đề Xử lý thông tin trình xếp thông tin theo mục tiêu định để tính toán, so sánh, xác định nguyên nhân kết đạt nhằm phục vụ cho trình dự đoán định 1.2.1.3 Dự toán định Thu thập xử lý thông tin nhằm tạo tiền đề điều kiện cần thiết để người sử dụng thông tin dự đoán định Đối với nhà quản trị doanh nghiệp, phân tích hoạt động tài nhằm đưa dịnh liên quan đến mục tiêu hoạt động doanh nghiệp tăng trưởng, tối đa hóa lợi nhuận… Đối với cho vay đầu tư vào doanh nghiệp đưa định tài trợ đầu tư 1.2.1.4 Các thông tin sở để phân tích hoạt động tài - Bảng cân đối kế toán: Là bảng báo cáo tài mô tả tình hình tài doanh nghiệp tài thời điểm định, thành lập gồm phần: tài sản vốn - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: báo cáo tài tổng hợp, phản ánh cách tổng quát tình hình kết kinh doanh niên độ kế toán hình thức tiền tệ doanh nghiệp Nội dung báo cáo kết hoạt động kinh doanh thay đổi phải hội đủ yếu tố bản: doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý, lợi nhuận Số liệu báo cáo cung cấp thông tin tổng hợp phương thức kinh doanh thời kỳ hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận hay lỗ vốn 1.2.2 Phương pháp phân tích tài Phương pháp phân tích tài bao gồm hệ thống công cụ biện pháp nhằm SVTH: Phan Thị Thủy Trang Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung tiếp cận, nghiên cứu luồng dịch chuyển tiền, trình biến đổi tài chính, mối quan hệ bên bên , tiêu tài tổng hợp chi tiết để đánh giá tình hình tài doanh nghiệp Nội dung việc phân tích báo cáo tài thể qua khía cạnh 1.2.2.1 Các tiêu báo cáo tài doanh nghiệp Việc phân tích mối liên hệ tiêu báo cáo tài doanh nghiệp nội dung phân tích báo cáo tài chính, nhằm cung cấp thông tin đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp mà nội dung bao gồm vấn đề sau: 1- Tỷ số khoản 2- Tỷ số đòn bẩy tài 3- Tỷ số quản lý tài sản hay hiệu hoạt động 4- Khả sinh lời 1.2.2.2 Phân tích tiêu báo cáo tài a Tỷ số khoản • Tỷ số khoản hành Tỷ số khoản tạm thời thể mức độ đảm bảo tài sản lưu động với nợ ngắn hạn Hệ số khả toán hành = Hệ số khả khoản hành đo lường khả chuyển tài sản lưu động thành tiền để hoàn trả khoản nợ ngắn hạn hệ số phụ thuộc vào ngành kinh doanh thời kỳ kinh doanh • Tỷ số khoảnh nhanh Hệ số khả toán nhanh thước đo khả trả nợ ngaykhông dựa vào việc bán loại vật tư hàng hoá Tỷ số khoản nhanh = Tỷ số khoản nhanh tiêu chuẩn khắt khe khả trả khoản nợ ngắn hạn so với tỷ số khoản thời hệ số thể mối quan hệ tài khoản có khả khoản nhanh tiền mặt ( tiền mặt, khoản phải thu) nợ ngắn hạn Hàng tồn kho tài sản lưu động khoản khác không xem tài sản có khả khoản nhanh chúng khó chuyển đổi thành tiền mặt Để đánh giá tình hình khoản doanh nghiệp ta so sánh với SVTH: Phan Thị Thủy Trang Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung tỷ số bình quân nghành, tỷ số khoản năm trước b Các tỷ số đòn bẩy tài Đòn bẩy tài đề cập đến việc doanh nghiệp sử dụng nguồn tài trợ từ khoản vay thay cho vốn cổ phần phép đo đòn bẩy tài công cụ để xác định xác suất doanh nghiệp khả toán hợp đồng nợ Doanh nghiệp nợ nhiều có nguy cao khả hoàn thành nghĩa vụ trả nợ phần tích cực, nợ dạng tài trợ tài quan trọng tạo lợi chắn thuế cho doanh nghiệp lãi suất vay tính khoản chi phí hợp lệ miễn thuế Khi doanh nghiệp vay nợ, chủ nợ chủ sở hữu cổ phần doanh nghiêp xảy xung đột quyền lợi chủ nợ muốn doanh nghiệp thực khoản đầu tư rủi ro so với mong muốn người đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp • Tỷ số nợ tổng tài sản (D/A) Tỷ số nợ tổng tài sản, thường gọi tỷ số nợ ( D/A), đo lường mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp để tài trợ cho tổng tài sản xác định cách lấy tổng nợ chia cho tổng tài sản Tổng nợ Tỷ số nợ tổng tài sản = Tổng tài sản • Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu (D/E) Thường gọi tỷ số nợ ( D/E), đo lường mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp mối quan hệ tương quan với mức độ sử dụng vốn chủ sở hữu Được xác định cách lấy tổng nợ chia cho vốn chủ sở hữu Tổng nợ Tỷ số nợ vốn chủ sử hữu = Vốn chủ sở hữu 1.3.2.3 Tỷ số quản lý tài sản hay hiệu hoạt động Khi giao tiền vốn cho người khác sử dụng, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, người cho vay… thường băn khoăn trước câu hỏi: Tài sản sử dụng hiệu ? Các tiêu hoạt động trả lời câu hỏi Đây nhóm tiêu đặc trưng cho việc sử dụng tài nguyên, nguồn nhân lực doanh nghiệp tiêu sử dụng để tác động đến hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Nguồn vốn doanh nghiệp sử dụng để đầu tư cho tài sản cố định, tài sản lưu động Do đó, nhà phân tích không quan tâm tới việc đo lường hiệu sử dụng tổng số nguồn vốn mà trọng đến hiệu sử dụng phận cấu thành nguồn vốn doanh nghiệp • Số vòng quay hàng tồn kho Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho cho biết bình quân hàng tồn kho quay vòng kỳ để tạo doanh thu Chỉ tiêu số ngày tồn kho cho biết bình quân tồn kho doanh nghiệp hết ngày SVTH: Phan Thị Thủy Trang Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Số vòng quay hàng tồn kho Trong đó: Hàng tồn kho bình quân = GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung = Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân Hàng tồn kho đầu kỳ + hàng tồn kho cuối kỳ • Vòng quay khoản phải thu Vòng quay khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi khoản phải thu thành tiền mặt doanh nghiệp Doanh thu Vòng quay khoản phải thu = Trong đó: Bình quân khoản phải thu Các khoản phải thu đầu kỳ + khoản phải thu cuối kỳ Bình quân khoản phải thu = • Kỳ thu tiền bình quân Trong trình hoạt động, việc phát sinh khoản phải thu phải trả điều tất yếu khoản phải thu lớn, chứng tỏ nguồn vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng nhiều nhanh chóng giải phóng vốn bị ứ đọng khâu khoản phận quan trọng công tác tài Vì nhà phân tích tài quan tâm tới thời gian thu hồi khoản phải thu tiêu kỳ thu tiền bình quân sử dụng để đánh giá khả thu hồi vốn Để tính kỳ thu tiền bình quân trước tiên ta phải xác định vòng quay khoản phải thu sau lấy số ngày năm chia cho vòng quay khoản phải thu : 360 ngày Kỳ thu tiền bình quân = Vòng quay khoản phải thu • Vòng quay vốn lưu động Tỷ số đo lường hiệu sử dụng tài sản lưu động nói chung mà phân biệt hiệu hoạt động tồn kho hay hiệu hoạt động khoản phải thu Được xác định cách lấy doanh thu chia cho bình quân tài sản lưu động Về mặt ý nghĩa, tỷ số cho biết đồng tài sản lưu động doanh nghiệp tạo đồng doanh thu SVTH: Phan Thị Thủy Doanh thu Trang Lớp: TCDN2 - 11 Vốn lưu động bình quân Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung Vòng quay vốn lưu động = Trong đó: VLĐ đầu kỳ + VLĐ cuối kỳ Vốn lưu động bình quân = • Vòng quay vốn cố định Chỉ tiêu đo lường hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp Có nghĩa đầu tư trung bình đồng vào vốn cố định tạo đồng toán Doanh thu Vòng quay vốn cố định = Vốn cố định bình quân Trong đó: VCĐ đầu kỳ + VCĐ cuối kỳ Vốn cố định bình quân = • Vòng quay toàn vốn Chỉ tiêu phản ánh vốn doanh nghiệp kỳ quay vòng Doanh thu Vòng quay toàn vốn = Vốn sản xuất bình quân Trong đó: VSX đầu kỳ + VSX cuối kỳ Vốn sản xuất bình quân = Hàng tồn kho bình quân d Các số sinh lời • Lợi nhuận Doanh thu ( ROS ): Là tỷ số đo lường số lãi ròng có đồng doanh thu thu Tỷ số nói lên tác động doanh thu đên lợi nhuận, tỷ số cao đồng doanh thu tạo nhiều lợi nhuận ngược lại ROS = Thu nhập ròng Doanh thu hoạt động X 100% • Suất sinh lời tài sản ( ROA) SVTH: Phan Thị Thủy Trang Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung đồng tài sản bỏ công ty thu 19,7 đồng lợi nhuận trước thuế lãi Năm 2012: BEP công ty tăng 2,2% ( tương ứng 11,1% so với năm 2011) lên 21,9% Điều tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lãi công ty lớn tốc độ tăng tổng tài sản, cụ thể lợi nhuận trước thuế lãi tăng 42,1% (6.168.633 ngàn đồng) tổng tài sản tăng 28% (20.797.187 ngàn đồng) Năm 2013: Sức sinh lời công ty 21,1%, giảm 0,8% ( tương đương 3,65% năm 2010) Nguyên nhân phần tăng thêm 15.826.547 (16,6%) tổng tài sản chủ yếu công ty đầu tư vào tài sản cố định để mở rộng quy mô sản xuất chưa thể tạo lợi nhuận dẫn đến tốc độ tăng trưởng tổng tài sản lớn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận So với bình quân ngành 27% sức sinh lời công ty thấp, không ổn định qua năm có xu hướng giảm Điều cho thấy việc quản lý, sử dụng tài sản công ty chưa thật hiệu c Suất sinh lời tài sản ( ROA) Bảng 2.13 : Suất sinh lời tổng tài sản Đơn vị: 1000 đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Bình quân tổng tài sản 74.211.538 95.008.725 110.835.272 Thu nhập ròng 12.028.533 14.651.283 ROA (%) 16,2 15,4 14.766.182 13,3 2012/2011 +/% 20.797.187 2.622.750 2013/2012 +/% 28 15.826.547 16,6 21,8 114.899 0,78 (0,8) (4,9) (2,1) (13,3) Nhận xét: Năm 2011: Suất sinh lời tài sản công ty 16,2%, có nghĩa 100 đồng tài sản công ty tạo 16,2 đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2012: Suất sinh lời tài sản công ty giảm 0,8% (tương ứng 4,9% năm 2011) 15,4% Sự chênh lệch tốc độ tăng tổng tài sản thu nhập ròng nguyên nhân sụt giảm, cụ thể tổng tài sản công ty tăng 28% (20.797.187 ngàn đồng) thu nhập ròng tăng 21,8% (2.622.750 ngàn đồng) so với năm 2011 Năm 2013: ROA công ty 13,3%, giảm 2,1% (tương ứng 13,3% năm 2012) có nghĩa 100 đồng tài sản công ty tạo 13,3 đồng lợi nhuận sau thuế lãi Tổng tài sản công ty tăng 16,6% tương đương với 15.826.547 ngàn đồng lợi nhuận ròng lại không tăng (tăng 0,78%) dẫn đến sụt giảm mạnh ROA Qua bảng phân tích biểu đồ ta thấy suất sinh lời tài sản công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh có xu hướng giảm ngày giảm mạnh So sánh với bình quân ngành 19,2% nhận thấy ROA công ty thấp Công ty cần phải có điều chỉnh để cải thiện khả quản lý tài sản SVTH: Phan Thị Thủy Trang 28 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung d Suất sinh lời vốn chủ sở hữu ( ROE) Chỉ số thước đo xác để đánh giá đồng vốn bỏ tích lũy tạo đồng lời Bảng 2.15 : Suất sinh lời vốn chủ sở hữu Đơn vị: 1000 đồng Nhận xét: Chỉ tiêu Thu nhập ròng Bình quân vốn chủ sỡ hữu ROE (%) 2011 2012 2013 2012/2011 +/% 2013/2012 +/% 12.028.533 14.651.283 14.766.182 2.622.750 21,8 114.899 0,78 38.015.774 46.512.009 52.338.159 8.496.235 22,3 5.826.150 12,5 31,6 31,5 28,2 (0,1) (0,32) (3,3) (10,5) Năm 2011: ROE Công ty 31,6% có nghĩa với 100 đồng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tạo 31,6 đồng lợi nhuận cho cổ đông Năm 2012: ROE công ty biến động so với năm 2011 mức 31.5%, lý tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng bình quân vốn chủ sở hữu công ty chênh lệch lớn, thu nhập ròng tăng 21,8% bình quân vốn chủ sở hữu tăng 22.3% Năm 2013: ROE công ty giảm 3,3% ( tương ứng 10,5% năm 2012) xuống mức 28,2% Nguyên nhân năm 2012 thu nhập ròng công ty tăng (0,78%) so với năm 2012 bình quân vốn chủ sở hữu lại tăng đến 12,5% (5.826.150 ngàn đồng) Qua phân tích, tỷ lệ ROE công ty có xu hướng giảm qua năm giảm mạnh năm 2011, thấp bình quân ngành 34% Công ty cần cải thiện khả quản lý sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu nhà đầu tư ROE tỷ số quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến định đầu tư Nhận xét chung khả sinh lời: Phân tích tỷ số khả sinh lời công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh ta thấy tất tỷ số có xu hướng giảm thấp tỷ số bình quân ngành Liên hệ với tỷ số đòn bẩy tài (tỷ số nợ công ty cao bình quân ngành) thấy công ty sử dụng nợ vay nhiều tối đa hóa giá trị ROE so với doanh nghiệp ngành Trong ngắn hạn công ty khó tăng ROE mà công ty khác sử dụng đòn bẩy tài để nâng cao ROE họ Điều cho thấy công ty cần phải cân đối cách hài hòa vốn cổ đông với vốn vay để khai thác lợi cạnh tranh trình huy động vốn, mở rộng quy mô 2.2.3 Phân tích cân tài Xem xét mối quan hệ loại nguồn vốn với loại tài sản để mức cân tài trợ doanh nghiệp SVTH: Phan Thị Thủy Trang 29 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 NVTX 42.920.994 50.608.132 54.982.169 17,9% 8,6% NVCSH 42.920.994 50.608.132 54.982.169 17,9% 8,6% TSDH 35.211.250 40.724.193 52.976.125 15,6% 30% Vốn lưu động 7.709.744 9.883.939 2.006.044 ròng Tỷ suất NVTX TSDH 1.21895684 1.24270435 1.03786694 (lần) Nhu cầu VLĐR 3.255.169 5,459,795 25.879.591 Ngân quỹ ròng 4.454.575 4.424.144 (23.873.547) Nhận xét: Bảng phân tích cho ta thấy năm qua, công ty lien tục gia tăng tài sản dài hạn, năm 2012 công ty tăng tỷ lệ TSDH 15,6% so với năm 2011, năm 2013 tăng 30% so với năm 2012 Theo bảng VLĐR công ty tăng qua năm mức tăng NVTX cao mức tăng TSDH VLĐR công ty dương năm đánh giá mức độ an toàn công ty, đạt cân dài hạn NVTX không sư dụng để tài trợ cho tài sản dài hạn mà sử dụng để tài trợ phần cho tài sản ngắn hạn Cân tài đánh giá tốt an toàn Nhìn vào bảng số liệu ta thấy NCVLĐR công ty thấp VLĐR giá trị lại tăng qua năm.Điều khiến NCVLĐR tăng công ty có tỷ trọng nợ phải thu HTK lớn khoản phải trả lại thấp.Dẫn đến doanh nghiệp cân tài ngắn hạn Mối quan hệ VLĐR với NCVLĐR biểu qua tiêu ngân quỹ ròng(NQR).Khi doanh nghiệp tận dụng khoản nợ ngắn hạn như: nợ người bán,nợ lương…thì giảm áp lực nhu cầu tài trợ tài sản ngắn hạn Trong năm 2013 NQR đạt giá trị âm Điều có nghĩa VLĐR không đủ để đáp ứng cho NCVLĐR doanh nghiệp phải huy động khoản vay ngắn hạn để bù đắp cho thiếu hụt tài trợ phần TSCĐ.Cân tài xem an toàn bất lợi doanh nghiệp.Doanh nghiệp bị coi cân tài ngắn hạn Như công ty tình trạng cân tài ngắn hạn.Đây điều đáng lo ngại,vì công ty nên có biện pháp cắt giảm nguồn tài trợ ngắn hạn để đạt trạng thái cân 2.3 Đánh giá chung tình hình tài công ty Cổ phần du học Quốc tế Nhật Minh Thịnh  Ưu điểm Trong năm gần đây, Công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh luôn tăng trưởng hoạt động hiệu Lợi nhuận sau thuế tăng 29,5% năm 2012-2013 Mặc SVTH: Phan Thị Thủy Trang 30 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung dù số tăng trưởng lợi nhuận không thật ấn tượng đánh giá rằng, dù thị trường kinh tế tài năm qua gặp nhiều khó khăn công ty trì hoạt động làm ăn có lãi Doanh thu lợi nhuận gộp bán hàng cung ứng dịch vụ tăng trưởng mạnh cho thấy hoạt động quan tâm đầu tư mức Trong đó, loại cho chi phí doanh nghiệp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng cách đặn ổn định Điều đáng khích lệ, mà tình hình kinh tế năm qua chịu tác động xấu lạm phát, lãi suất khủng hoảng tài doanh nghiệp trì quản lý loại chi phí mức ổn định hiệu Tăng trưởng cấu tài sản công ty có bước chuyển biến rõ rệt: khoản mục phải thu có dấu hiệu giảm xuống so với năm trước Thêm vào đó, Công ty trọng vào đầu tư tài sản cố định để mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, Công ty tận dụng lợi từ đòn bẩy tài việc sử dụng khoản nợ Từ năm 2011 đến năm 2013, khoản mục nợ phải trả chiếm khoảng 53% so với toongt nguồn vốn Điều làm giảm 18,2% lượng thuế mà công ty phải nộp năm 2013 so với năm 2012 Hơn nữa, khoản mục phải trả người lao động chiếm tỉ lệ thấp tương đối ổn định, điểm đáng khen ngợi Công ty cố gắng chi trả đầy đủ cho người lao động Đây chắn động lực lớn giúp người lao động nhiệt tình tâm huyết với công việc Khả toán nói chung công ty đánh giá tương đối tốt Chúng tỏ rằng, dù có khoản nợ mức lãi suất thị trường khắt khe nhưng, doanh nghiệp có đủ khả trì tốt tiêu khả toán thời điểm  Hạn chế Bên cạnh ưu điểm đạt tình hình tài công ty gặp không khó khăn hạn chế sau: Dù có tăng trưởng vượt trội tài sản dài hạn năm 2013, xét tỷ trọng cấu tài sản công ty chênh lệch Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm gần 60% so với tổng tài sản, khoản phải thu chiến 30%, hàng tồn kho chiếm 33% Hai khoản mục toan s khó khăn mà công ty giải đáp, vừa luân chuyển nhanh chóng hàng hóa mà vừa thu hồi vốn tiêu thụ hàng hóa Việc hàng hóa bị ứ đọng kho lượng vốn lớn bị chiếm dụng rào cản cho doanh nghiệp đường phát triển sản xuất kinh doanh SVTH: Phan Thị Thủy Trang 31 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung Sử dụng đòn bẩy tài mang lại hiệu cho Công ty nhiều lợi ích tiềm ẩn nhiều rủi ro Các khoản nợ Công ty đa phần nợ ngắn hạn, có mức lãi suất cao thời gian đáo hạn ngắn Vì áp lực việc trả lãi ngày gia tăng khiến cho Công ty đứng trước nguy gặp phải rủi ro lãi suất Tỷ trọng nợ chiếm đa phần tổng nguồn vốn có đóng góp của khoản mục phải trả người bán Chỉ tiêu có xu hướng tăng lên tong năm gần đây, làm cho doanh nghiệp mặt không nhận chiết khấu toán sớm từ nhà cung ứng, mặt khác mang nguy làm tăng nợ xấu Một tiêu quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận gái vốn hàng bán Hiện , khoản mục giá vốn hàng bán công ty chiếm tỷ trọng gần 80% doanh thu liên tục năm gần nguyên nhân khiến cho lợi nhuận sau thuế công ty tăng trường thấp Bên cạnh đó, khoản đầu tư dài hạn Công ty gần không tăng trưởng Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, để mở rộng sản xuất phát huy mạnh cho ngành nghề kinh doanh muốn phát triển cách bền vững toàn diện điều thiếu phải có khoản đầu tư dài hạn Mặc dù khoản chưa thể đem lại cho doanh nghiệp nguồn thu nhập, tiềm lực bàn đạp để doanh nghiệp tiếp tục phát triển năm SVTH: Phan Thị Thủy Trang 32 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC QUỐC TẾ NHẬT MINH THỊNH 3.1 Thuận lợi khó khăn 3.1.1 Thuận lợi : Với lợi nhiều năm hoạt động lĩnh vực du học Nhật Bản “vừa học vừa làm”,công ty tạo liên kết chặt chẽ với 100 trường Nhật ngữ, Cao đẳng, Đại học Nhật Bản Để từ tạo điều kiện tốt cho bạn du học sinh chỗ ở, học tập việc làm thêm Thành tíchvấn hướng dẫn hồ sơ thành công cho gần nghìn bạn học sinh sang Nhật Bản học tập làm việc, tự hào nhịp cầu nối hai giáo dục Viêt – Nhật Việc mở rông quy mô sản xuất đa dang hóa ngành nghề kinh doanh giúp cho công ty đứng vững thị trường nhiều năm qua Công ty tận dụng tối đa nguồn nhân lực để phục vụ cho trình hoạt động phát triển điều kiện kinh tế khó khăn 3.1.2 Khó khăn : Khó khăn phải kể đến vấn đề thủ tục dù yêu cầu du học Nhật Bản nới lỏng vòng khoảng năm trở lại để tạo điều kiện dễ dàng cho du học sinh, rắc rối Những thủ tục phải làm sinh hoạt học tập Nhật Bản gây không phiền phức cho du học sinh công ty Cho đến nay, Nhật Bản chưa có sách đồng cởi mở để tiếp nhận du học sinh Khó khăn vấn đề học phí làm cho du học sinh lo ngại Nhật Bản một nơi đắt đỏ nhất thế giới Chính nên khó khăn công ty công tác tư vấn đảm bảo điều kiện tốt cho du học sinh yên tâm đinh du học Nhật Đối với trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty việc huy động nguồn vốn điều quan trọng để trì tính ổn định Trong điều kiện kinh tế đầy biến động điều điều đáng lo ngại Tính cạnh tranh thương trường ngày gay gắt gây không bất lợi cho công ty trình hoạt động 3.2 Những gải pháp cụ thể 3.2.1 Đơn giản hóa tối đa thủ tục du học cho du học sinh Tích cực hoàn thiện việc liên kết với trường học Nhật Ngữ, đảm bảo tối đa SVTH: Phan Thị Thủy Trang 33 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung quyền lợi cho du học sinh Việt Nam Liên kết với công ty vừa nhỏ tạo công việc cho sinh viên có điều kiện vừa học vừa làm, tránh gây áp lực sinh hoạt phí 3.2.2 Xác định sách tài trợ, cấu vốn hợp lý: Mục tiêu, sách hoạt động công ty giai đoạn định khác nhau, song có mục tiêu chung tối đa lợi ích vốn chủ sở hữu- tức tối đa tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu phạm vi mức độ rủi ro cho phép Chính thế, xây dựng cấu tài tối ưu hạn chế tối đa rủi ro có công ty Với cấu vốn công ty phân tích, tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu công ty cao so với bình quân ngành Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao so với nợ dài hạn cho thấy công ty sử dụng sách tài trợ thuộc dạng sách tài trợ mạo hiểm: Tức nguồn vốn ngắn hạn tham gia tài trợ cho khoản mục tài sản lưu động thường xuyên, chí cho tài sản dài hạn tài sản cố định ứng trước dài hạn cho nông dân Chính sách dễ khiến công ty rơi vào tình trạng khả toán, mà trước hết khả toán nhanh Công ty cần huy động lượng lớn vốn trung dài hạn để hạn chế khoản nợ ngắn hạn để từ cân đối lại cấu vốn Vì vậy, công ty áp dụng sách huy động vốn sau:  Chính sách huy động tập trung nguồn: Tập trung vay vào nguồn Chính sách có ưu điểm chi phí huy động giảm song có nhước điểm làm cho công ty phụ thuộc vào chủ nợ Để tránh tình trạng bị phụ thuộc vào chủ nợ áp dụng sách trước hết công ty cần xác định khả huy động vốn chủ sở hữu, bao gồm: • Sử dụng linh hoạt nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi quỹ trích lập chưa sử dụng đến • Vốn ngân sách nhà nước có nguồn gốc ngân sách nhà nước khoản nhà nước trực tiếp cung cấp hay khoản mà đáng công ty phải nộp cho nhà nước giữ lại • Lợi nhuận để lại công ty: Đây nguồn vốn hình thành từ lợi nhuận công ty sau năm có lãi Nguồn vốn có ý nghĩa lớn công ty làm ăn có lãi bổ sung cho nguồn vốn này, thua lỗ không bổ sung mà làm giảm nguồn vốn  Chiếm dụng vốn nhà cung cấp: Mua chịu hình thức phổ biến môi trường kinh doanh Để tận dụng tốt nguồn tài trợ này, công ty SVTH: Phan Thị Thủy Trang 34 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung cần ý mua chịu nhà cung cấp lớn, tiềm lực tài mạnh họ đủ khả bán chịu với thời hạn dài Ngoài ra, công ty cần tận dụng tối đa thời hạn thiếu chịu: muốn hưởng chiết khấu, công ty toán vào ngày cuối thời hạn chiết khấu Còn không đủ khả để đến hết hạn hóa đơn toán lợi Công ty nên tránh việc trì hoãn toán khoản tiền mua trả chậm vượt thời hạn phải trả, việc ảnh hưởng đến uy tín, vị mối quan hệ công ty Hơn công ty phải gánh chịu chi phí tín dụng cao, chí cao lãi vay ngắn hạn  Nguồn vốn từ tổ chức tín dụng: Ngân hàng có vai trò quan trọng việc bổ sung vốn kịp thời cho doanh nghiệp Thực tế, năm qua công ty thành công việc huy động khoản nợ ngắn hạn song huy động nguồn vốn trung, dài hạn để sử dụng Các khoản vay ngắn hạn có thời gian đáo hạn ngắn nên việc gia tăng nguồn tài trợ dễ dẫn đến việc khoản nợ đến hạn chồng chất tương lai gần Trong công ty cần nguồn tài trợ dài hạn để đầu tư vào tài sản cố định Vì công ty nên giảm nợ ngắn hạn, thay nợ dài hạn Mặc dù khoản vay dài hạn phải chịu chi phí cao xét mục tiêu lâu dài điều cần thiết.Để huy động nguồn tài trợ này, biện pháp quan trọng phải tính toán, lựa chọn, thiết lập phương án đầu tư có tính khả thi cao Nếu công ty áp dụng thực tốt biện pháp chắn nợ ngắn hạn giảm lượng tương đối lớn, công ty có điều kiện vay thêm vốn trung dài hạn Đồng thời có khả sử dụng hiệu nguồn vốn ngắn hạn nhằm đem lại lợi ích thiết thực, trình sản xuất diễn liên tục Từ đảm bảo vốn luân chuyển đặn giúp bảo toàn phát triển vốn Tuy nhiên, đòi hỏi đặt là: - Công ty phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngân hàng tổ chức tín dụng để vay vốn trung dài hạn - Công ty phải đảm bảo sử dụng tốt nguồn vốn khác để giảm nợ ngắn hạn tức lượng vốn lưu động giảm không gây ảnh hưởng đến hoạt động công ty - Số vốn dài hạn phải sử dụng mục đích đầu tư tài sản cố định cần thiết dự án đầu tư khả thi - Chi phí huy động sử dụng vốn dài hạn không lớn so với vốn ngắn hạn làm ảnh hưởng đến kết hoạt động công ty SVTH: Phan Thị Thủy Trang 35 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung 3.2.3 Sử dụng hợp lý sách bán chịu để tăng doanh thu: Qua phân tích, năm khoản phải thu công ty chiếm tỷ trọng cao chi phí tài cao có xu hướng tăng thêm Do đó, công ty cần xây dựng sách bán chịu hợp lý cho lợi nhuận tạo gia tăng doanh thu vượt mức chi phí phát sinh sách bán chịu • Xác định mục tiêu bán chịu: tăng doanh thu, giải tỏa hàng tồn kho, gây uy tín lực tài cho công ty • Xây dựng điều kiện bán chịu: thông thường vào mức giá, lãi suất nợ vay thời hạn bán chịu • Tính toán có hiệu sách bán chịu: có nghĩa so sánh chi phí bán chịu phát sinh với lợi nhuận chúng mang lại • Kết hợp chặt chẽ sách bán chịu với sách thu hồi nợ thời gian ngắn • Tiến hành nghiên cứu, phân tích thị trường, nhu cầu thị trường, lực công nghệ công ty để lựa chọn máy móc thiết bị công nghệ phù hợp nhằm đem lại hiệu cao cho công ty 3.2.4 Tăng cường tham gia hoạt động thị trường tài Ngày nay, với phát triển kinh tế xuất nhiều hình thức, lĩnh vực kinh doanh khác Vì bên cạnh hoạt động kinh doanh Công ty nên tham gia nhiều vào hoạt động tài Đây lĩnh vực hoạt động có mức độ rủi ro lớn lợi nhuận mang lại cao Việc tham gia vào thị trường tài hứa hẹn cho Công ty nhiều khoản lợi lớn việc đa dạng hoá loại hình kinh doanh giúp Công ty tăng lợi nhuận, san sẻ rủi ro loại hình kinh doanh khác nhau, có ý nghĩa vô quan trọng cho chiến lược phát triển lâu dài Công ty 3.2.5 Quản lý tốt chi phí Trong kinh tế vận hành theo chế thị trường có cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh vấn đề đơn giản Để đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận biện pháp hữu hiệu tăng cường công tác quản lý chi phí, đảm bảo tiết kiệm chi phí kinh doanh Các chi phí Công ty gồm: Chi phí bán hàng chi phí hoạt động tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp Dựa vào số liệu bảng phân tích báo cáo kết kinh doanh năm 2003 2004 ta thấy chi phí hoạt động tài chi phí quản lý doanh nghiệp giảm, riêng có chi phí bán hàng tăng đột biến Đây khoản SVTH: Phan Thị Thủy Trang 36 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm giảm lợi nhuận kinh doanh, Công ty nên tìm biện pháp giảm khoản chi phí tới mức Về khoản chi phí gần cố định khoản chi tiêu lại khó kiểm tra, kiểm soát dễ bị lạm dụng đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp Vì Công ty cần tự xây dựng định mức chi tiêu, không vượt mức khống chế tối đa theo tỷ lệ % tính doanh thu, khoản hoa hồng phải vào hiệu kinh tế việc môi giới mang lại 3.2.6 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động - Vốn lưu động Để nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động trước tiên Công ty cần phải tăng cường công tác quản lý tài sản lưu động quản lý tốt trình kinh doanh đựơc coi giải pháp quan trọng nhằm đạt kết hiệu kinh doanh cao Quản lý tốt trình kinh doanh nghĩa đảm bảo cho trình tiến hành liên tục, thông suốt đặn nhịp nhàng khâu, hạn chế tình trạng ứ đọng vốn vật tư hàng hoá thành phẩm Để thực mục tiêu Công ty cần phải tăng cường công tác quản lý loại tài sản, đặc biệt tài sản lưu động Trong tỷ trọng vốn lưu động chiếm tỷ lệ cao hiệu kinh doanh nói chung hiệu sử dụng vốn lưu động nói riêng phụ thuộc vào việc sử dụng tiết kiệm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống quản lý tài - Đội ngũ cán quản lý tài phải có lực, chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực quản lý tài Công ty phải có sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý - Công ty phải coi trọng công tác lập báo cáo tài phân tích hoạt động tài thông qua số liệu báo cáo tài Bao gồm báo cáo, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Trên giải pháp vừa ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh Công ty Mỗi giải pháp điều kiện thúc đẩy việc thực tốt giải pháp kia, hay có mục tiêu chung Vì vậy, việc kết hợp khéo léo linh hoạt giải pháp với giúp Công ty nâng cao hiệu kinh doanh, khẳng định vị trí thị trường, đồng thời qua giúp Ban lãnh đạo Công ty đánh giá thực trạng tài mình, mặt phát huy mạnh sẵn có, mặt khác đưa sách khắc phục hạn chế để ngày nâng cao SVTH: Phan Thị Thủy Trang 37 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung khả tài chính, tạo mức sinh lời cao, thu hút quan tâm giúp đỡ cấp ngành quản lý chức đối tác làm ăn, tạo điều kiện cho Công ty ngày phát triển SVTH: Phan Thị Thủy Trang 38 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung KẾT LUẬN Phân tích tài đề tài tổng hợp, để phân tích đòi hỏi phải nhìn nhận từ tổng thể đến chi tiết vấn đề tổng hợp thông tin thấy thực trạng tài doanh nghiệp kỳ phân tích Cụ thể hơn, phân tích tài nhận dạng điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn mặt tài thông qua hiệu tài rủi ro tài chính; tìm hiểu nguyên nhân đứng sau thực trạng qua việc tổng hợp hiệu rủi ro tài Từ sở đề xuất biện pháp cải thiện vị tài công ty Trong khóa luận này, em tìm hiểu lý thuyết chung phân tích tài doanh nghiệp, từ có sở khoa học để phân tích tình hình tài công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh cuối em đề xuất biện pháp Việc thực khóa luận giúp cho em củng cố trau dồi thêm kiến thức chuyên môn lý thuyết ứng dụng thực tế Do trình độ thời gian nghiên cứu có hạn nên khóa luận em nhiều thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp chân thành thầy cô giáo để khóa luận em hoàn thiện Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị phòng tài kế toán công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh Th.s Lê Thị Thùy Dung hướng dẫn nhiệt tình cho em cách làm hoàn thiện cách phân tích Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Phan Thị Thủy SVTH: Phan Thị Thủy Trang 39 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SVTH: Phan Thị Thủy Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung Đà Nẵng ngày… tháng….năm 2014 Ký tên (đóng dấu) SVTH: Phan Thị Thủy Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Phan Thị Thủy GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung Lớp: TCDN2 - 11 [...]... tài chính trong ngắn hạn Mối quan hệ VLĐR với NCVLĐR được biểu hiện qua chỉ tiêu ngân quỹ ròng(NQR).Khi doanh nghiệp tận dụng các khoản nợ ngắn hạn như: nợ người bán,nợ lương…thì sẽ giảm áp lực nhu cầu tài trợ tài sản trong ngắn hạn Trong năm 2013 NQR luôn đạt giá trị âm Điều này có nghĩa VLĐR không đủ để đáp ứng cho NCVLĐR và doanh nghiệp phải huy động các khoản vay ngắn hạn để bù đắp cho sự thiếu hụt... không phải vay để bù đắp sự thiếu SVTH: Phan Thị Thủy Trang 9 Lớp: TCDN2 - 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Thùy Dung hụt về NCVLĐR Ở mộtgóc độ khác ,doanh nghiệp không gặp tình trạng khó khăn về thanh toán trong ngắn hạn 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp 1.2.4.1 Nhân tố bên trong doanh nghiệp a Nguồn nhân lực của doanh nghiệp Con người vừa với tư cách... Hàng tồn kho 1 hàng tồn kho 2.dự phòng giảm giá hàng tồn kho IV.Tài sản ngắn hạn khác 1 .chi phí trả trước ngắn hạn 2.thuế GTGT được khấu trừ 3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước 4.tài sản ngắn hạn khác B.Tài sản dài hạn I.các khoản phải thu dài hạn 1.phải thu dài hạn khách hàng 2.phải thu dài hạn nội bộ 3.phải thu dài hạn khác 4.dự phòng phải thu dài hạn khó đòi SVTH: Phan Thị Thủy Mã số 2011 2012... vốn trong ngắn hạn hay không Mối quan hệ này dẫn đến các trường hợp:  Khi NQR < 0 tức là VLĐR < NCVLĐR Điều này có nghĩa VLĐR không đủ để tài trợ nhu cầu vốn lưu độngdoanh nghiệp phải huy động các khoản vay ngắn hạn để bù đắp sự thiếu hụt đó Cân bằng tài chính được xem là kém an toàn và bất lợi đối với doanh nghiệp, hay nói cách khác doanh nghiệp bị mất cân bằng tài chính trong ngắn hạn  Khi NQR... tài chính được xem là kém an toàn và bất lợi đối với doanh nghiệp .Doanh nghiệp bị coi mất cân bằng tài chính trong ngắn hạn Như vậy công ty đang ở trong tình trạng mất cân bằng tài chính cả trong ngắn hạn. Đây là điều đáng lo ngại,vì vậy công ty nên có biện pháp cắt giảm các nguồn tài trợ ngắn hạn để có thể đạt trạng thái cân bằng 2.3 Đánh giá chung về tình hình tài chính công ty Cổ phần du học Quốc tế... các doanh nghiệp khác nhau nhằm đứng vững được trên thị trường và tăng lợi nhuận, trên cơ sở tạo ra và sử dụng ưu thế của mình về giá trị sử dụng của sản phẩm Sự cạnh tranh một mặt trừng phạt các doanh nghiệpchi phí cao bằng các hình thức như loại doanh nghiệp đó ra khỏi thị trường hoặc doanh nghiệp chỉ thu được lợi nhuận thấp, mặt khác sẽ khuyến khích các doanh nghiệpchi phí thấp bằng cách doanh. .. một phần tình hình sử dụng vốn lưu động ròng: VLĐ được phân bổ vào các khoản phải thu ,hàng tồn kho,hay các khoản có tính thanh khoản cao Nó nhấn mạnh đến tính linh hoạt trong sử dụng vốn lưu độngdoanh nghiệp Chính vì thế phân tích qua chỉ tiêu này nhấn mạnh đến phân tích bên trong Ngoài ra phân tích mối quan hệ giữa 2 nhân tố trong công thức (2) còn thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp Dựa... năm, điều này cho thấy doanh nghiệp ít bán chịu hàng hóa hoặc thời hạn bán chịu tương đối ngắn, có thể do đặc điểm của ngành khiến số ngày tồn kho của hàng hóa cao nên doanh nghiệp không thể bán chịu hàng hóa nhiều hoặc dài hạn vì sẽ ảnh hưởng xấu đến hiệu quả của hoạt động tài sản nói chung c Vòng quay của tài sản lưu động: Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng tài sản lưu động của doanh nghiệp quay... chính trong tương lai Nghiên cứu VLĐR tại nhiều thời điểm khác nhau có thể loại trừ những sai lệch về số liệu do tính thời vụ hoặc tính chu kì trong kinh doanh 1.2.3.2 Cân bằng tài chính ngắn hạn Nhu cầu VLĐR = Hàng tồn kho + Nợ phải thu – Nợ ngắn hạn (không kể vay NH) Chỉ tiêu NCVLĐR thể hiện nhu cầu tài trợ ngắn hạn Khi doanh nghiệp tận dụng các khoản nợ ngắn hạn như : nợ người bán, nợ lương, nợ thuế... trong những tiền đề quan trọng cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp Hệ thống luật pháp hoàn thiện là một chổ dựa vững chắc tạo sự an toàn cho các doanh nghiệp hoạt động c Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh trong ngành gồm các doanh nghiệp hiện có mặt trong ngành và các doanh nghiệp tiềm ẩn có khả năng tham gia vào ngành trong tương lai Số lượng các đối thủ, đặc biệt các đối thủ có quy mô lớn trong ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Trung Việt, Luận văn phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Trung Việt, Luận văn phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Trung Việt, TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC QUỐC TẾ NHẬT MINH THỊNH, 2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty, 3 Đánh giá chung về tình hình tài chính công ty Cổ phần du học Quốc tế Nhật Minh Thịnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay