Báo cáo tốt nghiệp Phân tích cấu trúc tài chính của Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ

58 175 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:34

Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn thử thách cho các công ty. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình mỗi công ty cần phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó, các công ty cần phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó, các công ty cần phải luôn quan tâm đến tình hình tài chính vì nó quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và ngược lại. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp công ty và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của công ty cũng như xác định một cách đầy đủ, đúng đắn, nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng trong tương lai của công ty. Để họ có thể đưa ra những biện pháp hữu hiệu, những quyết định chính các nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quản sản xuất kinh doanh của công ty. Báo cáo tài chính là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chính công ty vì nó phản ảnh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, những thông tin mà báo cáo tài chính cung cấp là chưa đủ vì nó không giải thích được cho những người quan tâm biết rõ thực trạng hoạt động tài chính, những rủi ro, triển vọng và xu hướng phát triển của công ty. Phân tích tình hình tài chính sẽ bổ sung cho sự thiếu hụt này.Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ, được sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Ái Linh và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú phòng Tài chính – Kế toán, tôi đã từng bước làm quen với thực tế, vận dụng những lý luận đã tiếp thu từ nhà trường vào thực tế. Xuất phát từ nhận thức bản thân về tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính, tôi đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và hoàn thành chuyên đề: “Phân tích cấu trúc tài chính của Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ”. Kết cấu đề tài bao gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lí luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng cấu trúc tài chính tại công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ. Chương III:Một giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý cấu trúc tài chính tại công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DN TNHH MTV HĐQT VCSH NQR NPT VLĐ TSCĐ TSLĐ LNTT DTT HTK SVTH: Trần Thế Hậu : : : : : : : : : : : : : Doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hội đồng quản trị Vốn chủ sở hữu Ngân quỹ ròng Nợ phải trả Vốn lưu động Tài sản cố định Tài sản lưu động Lợi nhuận trước thuế Doanh thu Hàng tồn kho Trang Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh ĐTTC TS CĐKT : : : Đầu tư tài Tài sản Cân đối kế toán DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.2 : Bảng cân đối kế toán công ty Bảng 2.3: Bảng tính tiêu phản ánh cấu trúc Tài sản công ty Bảng 2.4: Phân tích tiêu số vòng quay phải thu khách hàng Bảng 2.5: Phân tích tiêu số vòng quay hàng tồn kho Bảng 2.6: Phân tích tính tự chủ tài công ty giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.7: Cơ cấu nợ phải trả công ty giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.8: Phân tích tính ổn định nguồn tài trợ công ty Bảng 2.9: Các tiêu phân tích cân tài công ty SVTH: Trần Thế Hậu Trang 18 19 21 22 23 25 27 29 31 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Trần Thế Hậu GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh Trang Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, với đổi kinh tế thị trường cạnh tranh ngày liệt thành phần kinh tế gây khó khăn thử thách cho công ty Trong bối cảnh đó, để khẳng định công ty cần phải nắm vững tình kết hoạt động sản xuất kinh doanh Để đạt điều đó, công ty cần phải nắm vững tình kết hoạt động sản xuất kinh doanh Để đạt điều đó, công ty cần phải quan tâm đến tình hình tài quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngược lại Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài giúp công ty quan chủ quản cấp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ công ty xác định cách đầy đủ, đắn, nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu sản xuất kinh doanh rủi ro triển vọng tương lai công ty Để họ đưa biện pháp hữu hiệu, định nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quản sản xuất kinh doanh công ty Báo cáo tài tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài công ty phản ảnh cách tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn tiêu tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, thông tin mà báo cáo tài cung cấp chưa đủ không giải thích cho người quan tâm biết rõ thực trạng hoạt động tài chính, rủi ro, triển vọng xu hướng phát triển công ty Phân tích tình hình tài bổ sung cho thiếu hụt Sau thời gian thực tập Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ, hướng dẫn cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Ái Linh giúp đỡ nhiệt tình cô phòng Tài – Kế toán, bước làm quen với thực tế, vận dụng lý luận tiếp thu từ nhà trường vào thực tế Xuất phát từ nhận thức thân tầm quan trọng việc phân tích tình hình tài chính, mạnh dạn sâu vào tìm hiểu hoàn thành chuyên đề: “Phân tích cấu trúc tài Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ” Kết cấu đề tài bao gồm chương: - Chương I: Cơ sở lí luận phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp - Chương II: Thực trạng cấu trúc tài công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ - Chương III:Một giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý cấu trúc tài công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ SVTH: Trần Thế Hậu Trang Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung phân tích cấu trúc TCDN - Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh -Tài doanh nghiệp hệ thống luồng giá trị phản ánh vận động chuyển hóa nguồn tài trình phân phối để tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ nhằm đạt mục tiêu kinh doanh 1.1.1 Khái niệm cấu trúc TCDN phân tích cấu trúc TCDN - Cấu trúc tài doanh nghiệp phạm trù phản ánh cách tổng thể tình hình tài doanh nghiệp hai mặt cấu nguồn vốn gắn liền với trình huy động vốn, phản ánh sách tài trợ doanh nghiệp cấu tài sản gắn liền với trình sử dụng tài sản, phản ánh chịu tác động đặc điểm chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Hay nói cách khác, cấu trúc tài phạm trù phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn mối quan hệ tài sản nguồn vốn Doanh nghiệp - Phân tích cấu trúc tài phân tích tình hình đầu tư, huy động vốn doanh nghiệp thông qua việc xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu tình hình tài so với khứ Từ đánh giá tiềm năng, hiệu kinh doanh rủi ro tài doanh nghiệp đưa phương thức tài trợ để giảm thiểu rủi ro, tăng triển vọng phát triển tương lai Phân tích cấu trúc tài bao gồm vấn đề phân tích cấu trúc tài sản, phân tích cấu trúc nguồn vốn phân tích cân tài 1.1.2 Vai trò,ý nghĩa phân tích cấu trúc TCDN - Phân tích cấu trúc tài nội dung phân tích tài Nó có vai trò quan trọng đối với người đứng đầu Doanh nghiệp định liên quan đến tài đơn vị Cụ thể: - Đối với doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài doanh nghiệp, sở khoa học để định quản lý tài - Phân tích cấu trúc tài sản để đánh giá đặc trưng cấu tài sản doanh nghiệp Từ có cách phân bổ hợp lý tài sản tương lai đầu tư vào hoạt động kinh doanh - Phân tích cấu trúc nguồn vốn giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin sách tài trợ doanh nghiệp, mức độ an toàn, tính ổn định tài hiệu quả, rủi ro tài doanh nghiệp Từ đó, nhà quản trị điều chỉnh cấu trúc nguồn vốn cho hợp lý SVTH: Trần Thế Hậu Trang Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh - Phân tích cân tài cho thấy mối liên hệ tài sản với nguồn tài trợ tương ứng nó, từ nhà quản trị tìm biện pháp nhằm đảm bảo cân đối hai yếu tố Đối với nhà đầu tư, chủ ngân hàng, nhà cung cấp quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp giác độ khác Nguồn thông tin cung cấp từ phân tích cấu trúc tài sở để nhà đầu tư xem xét định xem có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không, đầu tư hợp lý Như vậy, phân tích cấu trúc tài có vai trò quan trọng không với bên doanh nghiệp mà với bên doanh nghiệp Do thường xuyên tiến hành phân tích cấu trúc tài điều cần thiết 1.2 Tài liệu phương pháp phân tích cấu trúc TCDN 1.2.1 Tài liệu dùng để phân tích - Tài liệu dùng để phân tích Tài liệu dùng để phân tích cấu trúc tài báo cáo tài Doanh nghiệp bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính… báo cáo khác có liên quan Phân tích cấu trúc tài không đưa kết luận tình hình doanh nghiệp mà đưa dự báo tương lai để việc định vốn tương lai doanh nghiệp 1.2.1.1 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán báo cáo tổng hợp phản ánh cách tổng quát tài sản doanh nghiệp, theo hai cách phân loại kết cấu vốn kinh doanh Đây báo cáo có ý nghĩa quan trọng đối tượng có quan hệ sở hữu quan hệ kinh doanh doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán gồm phần: - Phần tài sản: phản ánh toàn giá trị có tài sản thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lí sử dụng doanh nghiệp - Phần nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành loại vốn có doanh nghiệp thời điểm lập báo cáo -Ý nghĩa bảng cân đối kế toán: Thông qua bảng cân đối kế toán, ta xem xét quan hệ cân đối phận vốn nguồn vốn, mối quan hệ khác Và thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ giúp cho người quản lý thấy rõ tình hình huy động nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vay nợ để mua sắm loại tài sản, quan hệ công nợ khả toán, kiểm tra trình hoạt động , kiểm tra tình hình chấp hành kế hoạch…Từ phát tình trạng cân đối, có phương hướng biện pháp kịp thời đảm bảo mối quan hệ cân đối vốn cho hoạt động tài thực trở nên có hiệu quả, tiết kiệm có lợi cho doanh nghiệp 1.2.1.2 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh niên độ kế toán doanh nghiệp Báo SVTH: Trần Thế Hậu Trang Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh cáo kết kinh doanh cho biết hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận hay lỗ vốn, đồng thời phản ánh tình hình sử dụng tiềm vốn, lao động kĩ thuật kinh nghiệm quản lí kinh doanh 1.2.1.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh niên độ kế toán doanh nghiệp Báo cáo kết kinh doanh cho biết hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận hay lỗ vốn, đồng thời phản ánh tình hình sử dụng tiềm vốn, lao động kĩ thuật kinh nghiệm quản lí kinh doanh 1.2.1.4 Một số thông tin tình hình kinh tế - Ngoài báo cáo tài chính, sổ chi tiết, phân tích cần phải quan tâm tới nguồn thông tin khác vĩ mô vi mô như: - Thông tin tình hình tăng trưởng, suy thoái kinh tế - Thông tin sách kinh tế, trị, ngoại giao Nhà nước - Thông tin lãi suất ngân hàng, trái phiếu kho bạc, tỷ giá hối đoái… - Những thông tin theo ngành, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp như: môi trường kinh doanh, thuận lợi, khó khăn doanh nghiệp, mục tiêu, chiến lược hoạt động (bao gồm chiến lược tài chiến lược kinh doanh), mối quan hệ doanh nghiệp với khách hàng, nhà cung cấp đối tượng khác… 1.2.2 Phương pháp phân tích cấu trúc TCDN 1.2.2.1 Phương pháp so sánh - So sánh phương pháp sử dụng phổ biến phân tích để đánh giá kết quả, xác định vị trí xu hướng biến động tiêu phân tích Vì vậy, để tiến hành so sánh phải giải vấn đề xác định số gốc để so sánh Nội dung: - So sánh số thực kì với số thưc kì trước nhằm đánh giá tăng trưởng hay thụt lùi doanh nghiệp, xu hướng thay đổi tài doanh nghiệp - So sánh số thực với số kế hoạch để thấy rõ mức độ phấn đấu doanh nghiệp - So sánh số liệu doanh nghiệp với số liệu trung bình ngành nhằm đánh giá tình hình tài doanh nghiệp mức trung bình tốt hay xấu - So sánh theo chiều dọc để thấy tỉ trọng tổng số báo cáovà qua ý nghĩa tương đối loại, mục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh So sánh theo chiều ngang để thấy biến động số tương đối số tuyệt đối khoản mục qua niên độ kế toán liên tiếp 1.2.2.2 Phương pháp loại trừ - Phương pháp sử dụng phân tích tài nhằm xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu tài với giả định nhân tố lại không thay SVTH: Trần Thế Hậu Trang Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh đổi Với phương pháp loại trừ, nhà phân tích thấy nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến khả sinh lời tài sản, qua phát lợi (hay bất lợi) hoạt động doanh nghiệp định hướng hoạt động kỳ đến Phương pháp phân tích công cụ hỗ trợ trình định Phương pháp loại trừ bao gồm phương pháp thay liên hoàn phương pháp số chênh lệch 1.2.2.3 Phương pháp cân đối liên hệ - Cũng phương pháp dùng để phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố mà chúng có sẵn mối liên hệ cân đối chúng nhân tố độc lập Một lượng thay đổi nhân tố làm thay đổi tiêu phân tích lượng tương ứng Những liên hệ cân đối thường gặp phân tích như: Tài sản nguồn vốn; cân đối hàng tồn kho; đẳng thức trình kinh doanh; nhu cầu vốn sử dụng vốn v.v… 1.2.2.4 Phương pháp phân tích tương quan - Phương pháp đánh giá mối quan hệ tương quan tiêu Giữa số liệu tài BCTC thường có mối tương quan với Chẳng hạn, mối tương quan doanh thu với khoản nợ phải thu khách hàng, với hàng tồn kho Nếu tỷ suất NVTX tăng lên tỷ suất NVTT giảm tương úng tỷ lệ 1.3 Phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm cấu trúc tài sản doanh nghiệp - Cấu trúc tài sản khái niệm cấu loại tài sản doanh nghiệp Đó thành phần, tỷ trọng loại tài sản tổng tài sản Mục đích phân tích tài sản nhằm đánh giá đặc trưng cấu tài sản doanh nghiệp, tính hợp lý đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh Với việc lập tiêu phân tích giúp ta biết tỷ trọng loại tài sản tổng tài sản doanh nghiệp việc phân bổ hợp lý hay chưa chưa thấy nhân tố làm thay đổi cấu trúc Vì để đánh giá khuynh hướng thay đổi cấu trúc tài sản ta thiết kế BCĐKT theo dạng so sánh, tính chênh lệch số tuyệt đối số tương đối năm loại tài sản Chỉ tiêu N N+ N+ Chênh lệch năm N+1/N Δ % Chênh lệch năm N+2/N+1 Δ % A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền SVTH: Trần Thế Hậu Trang Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh Tiền Các khoản tương đương tiền Thiết kế BCĐKT dạng so sánh hướng phân tích chi tiết tình hình phân bổ tài sản doanh nghiệp.Từ thấy tài sản có thay đổi đột ngôt so với năm trước, tìm hiểu nguyên nhân biến động kết luận ảnh hưởng đến cấu trúc tài theo hướng tích cực hay tiêu cực 1.3.2 Các tiêu phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp Phân tích cấu trúc tài sản nhằm đánh giá đặc trưng cấu tài sản Doanh nghiệp, tính hợp lý đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp phụ thuộc phần vào công tác phân bổ vốn như: đầu tư vào loại tài sản nào, vào thời điểm hợp lý; nên gia tăng hay cắt giảm khoản phải thu khách hàng tín dụng bán hàng có liên quan đến hoạt động tiêu thụ; dự trữ hàng tồn kho mức vừa đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễ kịp thời, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường giảm thấp chi phí tồn kho; hay vốn nhà rỗi có nên sử dụng đầ tư bên hay không… Có nhiều tiêu phản ánh cấu trúc tài sản song nguyên tắc chung thiết lập tiêu phản ánh cấu trúc tài sản là: Loại tài sản i Tỷ trọng tài sản i = = x 100% Tổng tài sản Loại tài sản i công thức tài sản có chung đặc trưng kinh tế đó, như: khoản phải thu, hàng tồn kho Chỉ tiêu tổng tài sản công thức số cộng dồn phần tài sản BCĐKT - Đi cụ thể vào loại tài sản ta có tiêu phân tích: 1.3.2.1 Tỉ trọng tài sản cố định Chỉ tiêu thể cấu TSCĐ tổng cấu tài sản, thể mức độ tập trung vốn doanh nghiệp để đầu tư vốn cho TSCĐ Giá trị lại TSCĐ Tỷ trọng TSCĐ = x 100% Tổng tài sản • Tỷ trọng đầu tư tài chính: Giá trị đầu tư tài Tỷ trọng ĐTTC = x 100% Tổng tài sản Trong đó, đầu tư tài bao gồm: - Kinh doanh bất động sản - Đầu tư cổ phiếu - Góp vốn liên doanh v.v… SVTH: Trần Thế Hậu Trang Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh 1.3.2.2 Tỉ trọng hàng tồn kho Hàng tồn kho bao gồm nhiều loại như: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm Dự trữ hàng tồn kho hợp lý vấn đề quan tâm doanh nghiệp dự trữ nhiều gây ứ đọng vốn, gia tăng chi phí bảo quản dẫn đến hiệu sử dụng vốn thấp Nhưng dự trữ làm ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất tiêu thụ doanh nghiệp Do vậy, phân tích tiêu qua nhiều kỳ đánh giá tính hợp lý công tác dự trữ Hàng tồn kho Tỷ trọng hàng tồn kho = x 100% Tổng tài sản Hàng tồn kho = Hàng tồn kho – dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.3.2.3 Tỉ trọng khoản phải thu khách hàng Khoản phải thu khách hàng phận thuộc tài sản ngắn hạn doanh nghiệp, phát sinh doanh nghiệp bán chịu hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng Chỉ tiêu thể số vốn doanh nghiệp bị tổ chức khác chiếm dụng vốn Số vốn thường khả sinh lời mà phát sinh chi phí khách hàng không toán KPT khách hàng Tỷ trọng khoản phải thu = x 100% Tổng tài sản KPT khách hang = KPT khách hàng – dự phòng nợ phải thu khó đòi 1.4 Phân tích cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp 1.4.1 Khái niệm cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp Cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp cấu nguồn vốn hình thành nên tài sản doanh nghiệp Nó nguồn vốn doanh nghiệp bao gồm nguồn nào, tỷ trọng Cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp liên quan đến nhiều khía cạnh khác công tác quản trị tài Việc huy động vốn mặt vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính, mặt khác liên quan đến hiệu rộng rủi ro doanh nghiệp Do phân tích cấu trúc nguồn vốn cần xét đến nhiều mặt mục tiêu doanh nghiệp để có đánh giá đầy đủ tình hình tài doanh nghiệp 1.4.2 Nội dung phân tích cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp 1.4.2.1 Phân tích tính tự chủ tài doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp, cấu trúc nguồn vốn thể sách tài trợ Doanh nghiệp, liên quan đến nhiều khía cạnh khác công tác quản trị tài Nguồn vốn bao gồm vốn vay nợ vốn chủ sở hữu Vốn vay nợ phần mà doanh nghiệp chiếm dụng đơn vị, doanh nghiệp khác có trách nhiệm phải toán cho chủ nợ số nợ gốc khoản chi phí sử dụng vốn theo thời hạn quy định Ngược lại, doanh nghiệp cam kết toán người góp vốn với tư cách chủ sở hữu Như SVTH: Trần Thế Hậu Trang 10 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh Tình hình cải thiện năm 2012 tỷ suất NVTX tăng lên tăng chủ yếu gia tăng NVCSH NVCSH chiếm 38,16% tổng NVTX cho thấy doanh nghiệp dần vào ổn định, điều xảy doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu nhận lượng vốn góp lớn từ DATC (chuyển nợ thành vốn góp làm giảm nợ dài hạn tăng vốn CSH ), doanh nghiệp trả bớt tỷ đồng nợ dài hạn cho DATC làm khoản nợ dài hạn giảm Dẫn đến cấu vốn có chuyển biến tích cực nhìn chung cấu chưa hợp lý, tính tự chủ tài cải thiện so với năm trước  Qua phân tích cấu trúc nguồn vốn ta nhận thấy công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn tài trợ bên vốn vay, tính tự chủ tài kém, năm 2010 năm 2011; Tuy có cải thiện đáng kể năm 2012 nằm phạm vi từ chối cho vay ngân hàng Nợ vay ngắn hạn dài hạn lớn cho thấy công ty chịu sức ép cao việc toán khoản nợ Tuy nhiên phải nhìn nhận có cấu hợp lý nguồn vốn thường xuyên nguồn vốn tạm thời, TSDH tài trợ chủ yếu từ NVTX nên ngắn hạn công ty chưa phải chịu áp lực toán cho khoản vay này, tạm thời đảm bảo tính ổn định, hoạt động lâu dài tư liệu lao động chủ chốt sản xuất  2.2.4 Phân tích cân tài công ty  Cấu trúc tài sản thể phân bổ tài sản ngắn hạn dài hạn Cấu trúc nguồn vốn thể tính tự chủ, tính ổn định tài trợ trách nhiệm công ty bên việc toán khoản nợ vay Từ đó, nghiên cứu mối quan hệ yếu tố tài sản nguồn vốn để an toàn, tính bền vững cân đối tài trợ, sử dụng vốn công ty Mối quan hệ thể cân tài công ty  Mục đích việc phân tích cân tài công ty nhằm đảm bảo cân đối yếu tố tài sản với yếu tố nguồn tài trợ, sở để công ty chọn sách tài trợ thích hợp Những tiêu cân tài cần phân tích bao gồm: vốn lưu động ròng, nhu cầu vốn lưu động ròng ngân quỹ ròng         Bảng 2.9: Các tiêu phân tích cân tài công ty        Chỉ tiêu SVTH: Trần Thế Hậu  Đvt  20 10 Trang 44  20 11  201 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp  TSDH  Nguồn vốn CSH  NVTX  Tốc độ tăng TSDH  Tốc độ tăng NVCSH  Tốc độ tăng NVTX  Vốn lưu động ròng  ((7)=(1)(3))  Tỉ suất NVTX/TS DH ((8)=(3)/ (1))  Tỉ suất NVCSH/T SDH SVTH: Trần Thế Hậu GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh  Đồng  Đồng  Đồng   56 23 81 97  01 75 02  47 31 43 95  52 79 9.5 36 36  49 364 27 4.8 59  4.4 67 80 0.0 11  23 857 27 4.1 59  48 57 5.6 39 51  62 523 19 1.4 14  (6, 75)  (10 ,89 )  1,9  433 ,98  (8 91 37 02 )  (4 22 3.8 96 84 9)  13 158 91 6.5 55  lần  0, 84  0,9  1,2  lần  0, 09  0,0  0,4    Đồn    Trang 45  (6, 51)  28, 71 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh ((9)=(2)/ (1))  10 Hàng tồn kho  11 Khoản phải thu  12 Nợ NH (không tính nợ vay)  13 Nhu cầu VLĐ ròng ((13)=(10) +(11)-(12))  14 Ngân quỹ ròng ((14)=(7)(13))  Đồng  Đồng  Đồng  Đồn  Đồn  36 46 88 59  14 00 06 30  22 06 00 85  28 40 94 04  (3 03 53 60 6)  36 95 7.3 90 56  36 321 03 0.8 97  20 01 0.4 30 57  22 012 27 3.8 39  27 36 6.8 57 62  15 494 01 0.3 52  29 60 0.9 63 51  42 839 29 4.3 84  (33 82 4.8 60 36 6)  (29 68 0.3 77 829 ) (Nguồn: Bảng CĐKT công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ)  2.2.4.1 Phân tích cân tài dài hạn  Qua bảng phân tích ta thấy VLĐR từ giá trị âm lớn năm 2010 tăng lên 20 tỷ năm 2012 Xét xu hướng tăng qua năm cho thấy công ty đạt trạng thái cân tài dài hạn  SVTH: Trần Thế Hậu Trang 46 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh Tuy vốn lưu động ròng công ty có giá trị âm hai năm trước Nhưng nhìn vào xu hướng tăng lên VLĐR qua năm Đặc biệt,trong năm 2012, vốn lưu động ròng tăng vượt cho thấy cải thiện tình hình tài công ty, điều có vốn chủ tăng lên nhiều lần làm NVTX tăng rõ rệt, NVTX từ chỗ không đủ để tài trợ cho TSDH phải dùng thêm từ NVTT đến thời điểm tỷ suất NVTX/TSDH tăng lên 1,27 lần >1 cho thấy toàn TSDH doanh nghiệp tài trợ hoàn toàn từ NVTX phần NVTX dư dùng để tài trợ thêm cho TSNH Sự tăng nhiều lần NVTX , giá trị TSDH giảm đi, làm VLĐR tăng 20 tỷ, khiến cân tài dài hạn đánh giá tốt, an toàn  Nhìn chung qua ba năm số đánh giá mức độ cân tài dài hạn có chuyển biến tích cực, công ty có giai đoạn bước ngoặt vực dậy, cân đối nguồn tài sau rủi ro, áp lực nợ lớn Cấu trúc vốn chuyển biến theo chiều hướng tích cực Sau ba năm vượt qua khó khăn công ty đạt cân tài dài hạn, tính tự chủ thấp, thời gian tới công ty nên gia tăng vốn chủ nâng cao tính tự chủ tài tính ổn định tài trợ TSDH  2.2.4.2 Phân tích cân tài ngắn hạn  Cùng với việc phân tích cân tài dài hạn công ty, ta cần phải xem xét cân tài ngắn hạn công ty nội dung cân tài  Bởi phân tích tình hình sử dụng nợ ngắn hạn không kể vay ngắn hạn công ty gia tăng dần qua năm ngày chiểm tỷ trọng lớn cấu nợ ngắn hạn chi phí sử dụng vốn thấp không có, nên công ty biện pháp tốt quản lý nợ làm cân thu chi, làm gián đoạn trình sản xuất công ty Vì phân tích cân tài ngắn hạn công ty giúp có nhìn tổng quát tình hình cân tài công ty năm qua Để đánh giá tình hình cân tài ngắn hạn công ty tốt hay xấu ta cần phải phân tích trạng thái cân tài thông qua mối quan hệ Vốn lưu động ròng Nhu cầu vốn lưu động ròng, Ngân quỹ ròng  Năm 2011 NCVLĐR tăng tỷ đồng so với năm 2010 Nguyên nhân dẫn đến việc tăng phải thu khách hàng tăng nhiều so với gia tăng nợ phải trả (không kể vay ngắn hạn) Khoản mục phải thu khách hàng công ty tăng lên nhiều (42,92%) nợ phải trả ngắn hạn lại tăng (19,46%).VLĐR âm liên tục năm 2010 năm 2011 chứng tỏ công ty sử dụng nợ ngắn hạn để tài trợ cho TSDH, ta biết nợ ngắn hạn có thời gian toán năm, TSNH có thời gian thu hồi lâu dài, việc dùng nợ ngắn hạn tài trợ cho TSDH đễ dẫn đến khả toán nợ đến hạn Chỉ đến năm 2012 VLĐR dương nhỏ nhiều so với NCVLĐR  Xem xét mối quan hệ NCVLĐR VLĐR năm qua VLĐR nhỏ nhu cầu vốn lưu động ròng hay ngân quỹ ròng số âm Nó chứng tỏ  SVTH: Trần Thế Hậu Trang 47 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - - GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh vốn lưu động ròng không đủ để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động Vì thế, để tài trợ cho phần thiếu hụt này, công ty phải sử dụng tới khoản nợ ngắn hạn Xét năm công ty phải sử dụng nợ ngắn hạn để tài trợ cho khoảng 70 % nhu cầu vốn lưu động ròng Điều chứng tỏ tình hình tài doanh nghiệp cân nghiêm trọng  Qua phân tích cân tài công ty ta thấy công ty đạt cân tài dài hạn lại cân tài ngắn hạn Điều đặt cho nhà quản lý công ty phải đưa cách khắc phục để đem lại cân tài ngắn hạn dài hạn Nếu công ty không tái cấu trúc tài kịp thời tình hình tài tồi tệ dẫn đến khả toán  Nợ phải thu hàng tồn kho cấu tài sản có giá trị lớn, nguyên nhân làm gia tăng NCVLĐR, làm NQR âm qua năm  - Đối với khoản nợ phải thu công ty có xu hướng tăng mạnh qua năm, nguyên nhân khoản phải thu khách hàng tăng tỷ Như phân tích phần cấu trúc tài sản, việc tăng lên khoản mục tránh khỏi công ty mở rộng kinh doanh Cụ thể với quy mô tài sản lớn tỷ trọng nợ phải thu khách hàng chiếm không 20% cấu tài sản  - Đối với khoản mục hàng tồn kho: Có giá trị lớn cấu TSNH , NCVLĐ công ty nhân tố quan trọng có ảnh hưởng lớn việc làm gia tăng NCVLĐ Chiếm tỷ trọng lớn HTK chi phí SXKDD khoản mục tăng tỷ đồng qua năm Lượng đơn đặt hàng ngày gia tăng, công ty tăng sản lượng sản xuất làm chi phí dở dang tăng theo  Qua phân tích ta thấy, VLĐR nằm chủ yếu sản phẩm DD, thành phẩm, NVL bị khách hàng chiếm dụng, có tính khoản thấp Điều làm NCVLĐ công ty luôn lớn qua năm nên NQR âm, phân bổ vốn chưa hợp lý với tình hình thiếu vốn tại, dẫn đến cân tài  Từ phân tích cho thấy tình hình tài Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ có xu hướng ổn định dần cấu trúc tài thiếu an toàn chưa hợp lý Việc phân bổ vốn thiếu hiệu quả, ứ đọng lớn HTK, mặt hàng tài trợ từ vốn vay  2.3 Đánh giá chung cấu trúc tài công ty TNHH MTV PHÚC LỘC THỌ  2.3.1 Ưu điểm Công ty có thay đổi cấu trúc tài qua ba năm, lành mạnh hóa cấu trúc tài Nguồn tài trợ ổn định sau biến động lớn doanh nghiệp Công ty giảm áp lực toán khoản nợ Việc tái cấu trúc, tăng vốn góp, giảm nợ làm cho nguồn vốn CSH dồi chiếm tỷ đáng kể NVTX Cân tài dài hạn an toàn Tính tự chủ cải thiện rõ rệt SVTH: Trần Thế Hậu Trang 48 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh Công ty chiếm dụng vốn từ nguồn (nhà cung cấp, khách hàng, thuế …) giảm đáng kể chi phí sử dụng vốn  2.3.2 Hạn chế  2.3.2.1 Về cấu trúc tài sản Cơ cấu tài sản phân bổ chưa hợp lý loại tài sản, cụ thể:  - Hàng tồn kho công ty chiếm tỷ trọng lớn TTS dự trữ nhiều số vòng quay hàng tồn kho nhỏ cho thấy sách dự trữ hàng tồn kho không hiệu quả, làm ứ đọng vốn công ty  - Nợ phải thu có xu hướng tăng cao Như công ty khách hàng chiếm dụng khoản vốn lớn nên năm tới công ty phải có nhiều biện pháp để quản lý khoản phải thu hiệu  - TSCĐ công ty đầu tư thêm tỷ trọng lại ngày giảm xuống, chưa tương xứng với quy mô sản xuất có chiều hướng mở rộng, nhu cầu sản phẩm gia tăng qua năm  2.3.2.2 Về nguồn vốn  - Công ty sử dụng nhiều nợ mà chủ yếu nợ ngắn hạn nên rủi ro cao, công ty gặp áp lực toán nợ ngắn hạn Tỷ suất nợ cao nên công ty tự chủ tài đồng thời khó nhận thêm khoản vay để đầu tư vào chu kỳ sản xuất Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản nhỏ chi phí sử dụng vốn vay nên việc vay nợ nhiều làm giảm đáng kể hiệu tài công ty tăng rủi ro tài công ty  - Nhu cầu vốn lưu động ròng tăng cao làm cho ngân quỹ ròng liên tục âm khiến công ty cân tài ngắn hạn  Hạn chế lớn công ty hạn chế công tác phân tích tài công ty Tại công ty Phúc Lộc Thọ công tác phân tích tài chưa quan tâm  - Công ty trọng lập Báo cáo tài  - Công ty chưa xây dựng quy trình lập dự toán để xác định nhu cầu vốn lưu động ròng, từ có kế hoạch tìm kiếm nguồn tài trợ đảm bảo cân tài              SVTH: Trần Thế Hậu Trang 49 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh                  CHƯƠNG III  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÍ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH  TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHÚC LỘC THỌ  3.1 Định hướng phát triển công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ  Xây dựng phát triển công ty thành đơn vị mạnh, lấy hiệu kinh doanh xã hội làm thước đo chủ yếu cho phát triển bền vững Thực đa dạng hóa sản phẩm nhằm đa dạng hóa lợi nhuận Phát huy nguồn lực để nâng cao hiệu kinh doanh, giải đủ việc làm không ngừng nâng cao đời sống vật chất-tinh thần cho người lao động  - Với phương châm: “chất lượng yếu tố hàng đầu” công ty cố gắng phấn đấu cung cấp cho KH sản phẩm cách nhanh hiệu  - Xây dựng đội ngũ cán quản lí động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ giúp cho lãnh đạo năm bắt vấn đề  - Phấn đấu tăng doanh thu lợi nhuận sau thuế để nâng cao mức tăng trưởng năm tới  - Thực tái cấu trúc tài để đảm bảo cấu trúc nợ / VCSH mức hợp lí với thị trường chung  - Lập kế hoạch dứt điểm khoản công nợ giảm tỉ lệ hàng tồn kho  - Chú trọng công tác cập nhật khai thác kênh thông tin nước phục vụ cho hoạt động kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ  - Chú trọng yếu tố người, nâng cao đời sống, tạo gắn bó người lao động công ty SVTH: Trần Thế Hậu Trang 50 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh  3.2 Thuận lợi, khó khăn việc hoàn thiện cấu trúc tài công ty TNHH MTV PHÚC LỘC THỌ  3.2.1 Thuận lợi  - Công ty PHÚC LỘC THỌ có chiến lược phát triển hay đáng học hỏi  -Công ty PHÚC LỘC THỌ tập thể vững mạnh, có xu hướng phát triển toàn diện bền vững  -Sự phát triển hội nhập kinh tế thị trường mang đến cho công ty nhiều hội mới, đồng thời đặt khó khăn thách thức  - Chính sách cổ phần hóa DN Nhà nước thực nhiều DN Nhà nước đòi hỏi DN phải hoàn toàn độc lập tự chủ, tình trạng đợi chờ nhà nước cấp vốn bù lỗ không nữa.Chính sách thúc đẩy DN phải hoạt động thực sự, phải có lãi thực sự, lĩnh vực, cạnh tranh để tồn ngày gay gắt  - Về máy quản lý, nhìn chung Công ty xây dựng cho máy quản lý gọn nhẹ khoa học  -Khách hàng DN bao gồm nhiều đối tượng từ cá nhân, tập thể phủ Chính tính đa dạng khách hàng giúp DN khai thác sâu vào thị trường kiếm nhiều hợp đồng tương đối lớn góp phần làm tăng doanh thu DN.Thương hiệu, chất lượng công trình, giá bỏ thầu, cách thức làm việc suốt trình thi công công trình để xây dựng uy tín với chủ đầu tư cũ đồng thời thu hút thêm chủ đầu tư  3.2.2 Khó khăn  Bên cạnh thuận lợi tồn khó khăn, lĩnh vực xây lắp lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều điều kiện tự nhiên, lĩnh vực nhạy cảm, công tác tổ chức quản lý vật tư phải thực chặt chẽ , đồng từ xuống dưới, từ phòng ban chức công ty đến đội trực tiếp thi công công trình khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí  Nền kinh tế ngày thông thoáng tạo điều kiện cho nhiều người tham gia vào ngành Do sức ép từ đối thủ lớn đặc biệt đối thủ có tiềm lực kinh tế tương đương chí lớn tiềm lực kinh tế Công ty khác…  Bên cạnh đó, công nghệ phát triển nhanh, công ty muốn khẳng định ưu mình, kéo theo cường độ cạnh tranh căng thẳng hơn, nhiều rủi ro đời Việc ứng dụng công nghệ chưa nắm toàn bộ, hiệu ứng phụ chưa biết cụ thể, tạo tình mà dự báo trước SVTH: Trần Thế Hậu Trang 51 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh  3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc nguồn vốn công ty TNHH MTV PHÚC LỘC THỌ  Mục tiêu công ty huy động sử dụng có hiệu vốn, tài sản; phấn đấu tăng trưởng nhanh bền vững; phát triển, mở rộng nhiều mặt hàng kinh doanh, triển khai ngành nghề đăng ký nhằm mang lại lợi nhuận tối đa, phát huy cao vai trò làm chủ người lao động, lợi ích cổ đông Từ bước trở thành đơn vị vững mạnh hoạt động Để đạt điều công ty phải xây dựng cho cấu trúc tài hợp lý an toàn Chính lẽ đó, việc công ty cần làm khắc phục hạn chế đặc điểm cấu trúc tài Sau số ý kiến nhằm hoàn thiện cấu trúc tài công tác phân tích công ty  3.3.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn  Đây vấn đề nhức nhối nhu cầu vốn lưu động công ty lớn, lớn vốn lưu động mà công ty có dẫn đến công ty cân tài ngắn hạn Vốn lưu động công ty chủ yếu tạo thành từ khoản phải thu khách hàng khoản mục hàng tồn kho nên quản lý vốn lưu động bao gồm:  3.3.1.1 Quản lí khoản phải thu khách hàng  Nhìn tổng quát ta nhận thấy qua năm tình hình nợ phải thu khách hàng công ty có gia tăng chiếm tỷ lệ tương đối tổng tài sản Đây phần vốn mà công ty bị chiếm dụng, nợ phải thu tài sản không sinh lời mà bên cạnh công ty phải trì khoản chi phí để đòi nợ khách hàng Mặc dù khách hàng chủ yếu công ty nhà bán buôn, việc khách hàng nợ điều tránh khỏi Nhưng tồn khoản nợ làm cho công ty giảm nguồn vốn lớn, công ty có biện pháp quản lý tốt khoản phải thu công ty có vốn để trang trải cho nhu cầu vốn lưu động công ty Ngoài công ty vay thêm ngân hàng (giảm chi phí lãi vay), điều vừa giúp công ty đảm bảo an toàn tài mà tăng hiệu hoạt động  Trong quản lý khoản phải thu công ty cần phải thực thêm số biện pháp như:  - Giao cho phận chuyên giải vấn đề xung quanh sách bán chịu kiểm tra khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý nợ thu hồi nợ ,bộ phận phải chịu trách nhiệm với kết từ định bán chịu  - Có phương án xử lý cụ thể khoản mục bán chịu cho giảm chi phí thu tiền, nợ khó đòi đồng thời phải đảm bảo bù đắp rủi ro công ty phải gánh chịu áp dụng việc bán chịu  - Thời hạn bán chịu không dài  3.3.1.2 Xác định lượng hàng tồn kho hợp lí  Thực trạng tài CTTNHH MTV PHÚC LỘC THỌ cho thấy hàng tồn kho công ty chiếm tỷ trọng lớn cấu TS Với lượng hàng tồn kho lớn, chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản dẫn đến công ty bị ứ đọng vốn, nhu cầu SVTH: Trần Thế Hậu Trang 52 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh vốn lưu động tăng cao Trong lại vay bên chịu chi phí lãi vay cao Đây điều bất hợp lý khiến công ty gia tăng chi phí năm qua  Đối với hàng tồn kho thành phẩm, hàng hóa công ty nên có biện pháp sau:  - Củng cố địa vị thị trường sẵn có, tiếp tục quan hệ ưu đãi với bạn hàng lâu năm Đồng thời công vào thị trường tiềm năng, có nhu cầu gia tăng tương lai  - Thực phương châm khách hàng thượng đế, áp dụng sách ưu tiên giá cả, điều kiện toán phương tiện vận chuyển với đơn vị mua hàng nhiều, thường xuyên hay có khoảng cách vận chuyển xa  - Đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, nắm bắt thị hiếu khách hàng đồng thời thiết lập hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối tiêu thụ diện rộng  - Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng thị hiếu ngày cao khách hàng  - Đối với hàng tồn lâu sản xuất mà thị trường tiêu thụ, phẩm chất nhanh chóng giải phóng, linh hoạt giá cả, giảm giá, ưu tiên khác để thu hồi vốn nhanh Tránh gia tăng chi phí liên quan lưu kho  - Đảm bảo cân đối nhu cầu thị trường sản lượng sản xuất năm Thực phương châm sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, tránh tích trữ hàng nhiều, sản phẩm dở dang nhiều làm tăng chi phí sxkdd Tăng giá trị HTK  - Thường xuyên theo dõi biến động thị trường hàng hóa Từ dự đoán định điều chỉnh kịp thời việc mua, nhập lượng hàng hóa kho trước biến động thị trường Đây biện pháp quan trọng để bảo toàn vốn công ty  3.3.1.3 Cân đối tiền tệ sát với nhu cầu thực tế cách :xây dựng phương án điều  hòa tiền tệ linh hoạt  Vì năm gần đây, lượng tiền công ty nên công ty thường phải vay nợ người bán thời gian trả Vì vậy, công ty cần xây dựng kế hoạch cho việc dự trữ tiền để đáp ứng nhu cầu KD công ty thường ta lên kế hoạch tháng  - Phần thu: ta phải liệt kê tình toán tất khoản thu công ty tháng như: thu khách hàng nợ, thu bán hàng, cung cấp dịch vụ  - Phần chi: bên cạnh dự toán phần thu ta phải xác định tháng ta cần chi mục tổng khoản chi tháng cho khoản mục bao nhiêu, chẳng hạn như:chi trả lương công nhân viên, mua NVL,công cụ dụng cụ ta cần tính toán lượng tiền dự trữ thích hợp SVTH: Trần Thế Hậu Trang 53 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh  3.3.2 Hoạch định tài để đảm bảo cân tài công ty Hoạch định công việc quan trọng chiến lược phát triển KD lâu dài công ty  Thông qua hoạch định TC hiệu tác động trực tiếp đến biện pháp phương thức mà nhà quản lí công ty thu hút vốn đầu tư để phát triển dự án KD, đồng thời định chiến lược công ty sản xuất, phân phối sản phẩm quản lí nhân lực Đồng thời công ty nên linh động mạnh dạn để điều chỉnh kế hoạch TC phù hợp, công ty nên nhận thấy tiêu đề vượt khả ngược lại, thụ động so với lực hoạt động công ty Hoạch địnhTC bao gồm:  + Dự báo doanh thu  +Lập BCTC dự kiến  + Đề giải pháp sau hoạch định  * Tổ chức tốt công tác kế toán phân tích hoạt động kinh tế:  Qua số liệu kế toán, đặc biệt báo cáo TC kế toán bảng tổng kết TS báo cáo kết hoạt động KD, DN thường xuyên nắm số liệu vốn có mặt giá trị vật , nguồn hình thành biến động tăng, giảm vốn kì, tình hình khả toán Nhờ đó, DN đề giải pháp nhằm đảm bảo cho trình sản xuất KD diễn đặn,nhịp nhàng  3.3.3 Nâng cao tỉ lệ vốn chủ sở hữu thông qua thị trường chứng khoán  Công ty sử dụng cấu vốn với NV có nguồn tài trợ chủ yếu từ NV vay từ tổ chức tín dụng , NV tự có để KD công ty hạn chế Như vậy, để nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận để tồn phát triển công ty cần phải sử dụng đòn cân nợ Tổ chức tốt trình sản xuất KD vấn đề quan trọng nhằm đạt hiệu kinh tế cao, tổ chức tốt trình sản xuất KD tức đảm bảo cho hoạt động thông suốt, đặn, nhịp nhàng khâu dự trữ, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo ăn khớp phận sản xuất KD nhằm tạo sản phẩm dịch vụ tốt      KẾT LUẬN    Cũng công ty nào, tình hình tài Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ vấn đề đáng quan tâm ban lãnh đạo công ty đối tác khác có liên quan Tình hình tài chính, quy mô tài sản, nguồn vốn, hiệu trình sản xuất kinh doanh khả sinh lời tình hình công nợ khả toán công ty có tăng trưởng vượt bậc song bên cạnh vấn đề tồn đọng cần phải khắc phục để bước đứng vững thương trường SVTH: Trần Thế Hậu Trang 54 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh Trong thời gian thực tập vừa qua với giúp đỡ nhiệt tình cô giáo hướng dẫn Th.s Nguyễn Thị Ái Linh toàn thể cô phòng Tài chính- Kế toán giúp đỡ, hướng dẫn, bảo để hoàn thành chuyên đề Tuy nhiên hiểu biết hạn chế, thời gian không nhiều, nguyên nhân tìm nguồn gốc số báo cáo tài khó nên viết mắc nhiều thiếu sót mong đóng góp ý kiến để viết hoàn thiện  Xin chân thành cám ơn!                         SVTH: Trần Thế Hậu Trang 55 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh        TÀI LIỆU THAM KHẢO  - Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp – Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng – Khoa tài - Các báo cáo tài công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ năm 2010, 2011, 2012 - Tạp chí tài ngân hàng, Nghiên cứu kinh tế - Một số đề án phân tích tài doanh nghiệp                               SVTH: Trần Thế Hậu Trang 56 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh   NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP   ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………      SVTH: Trần Thế Hậu Trang 57 Lớp: QLTC2-10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ái Linh          NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN   ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………  ……………………………………………………………………………… ……………… SVTH: Trần Thế Hậu Trang 58 Lớp: QLTC2-10
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp Phân tích cấu trúc tài chính của Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ, Báo cáo tốt nghiệp Phân tích cấu trúc tài chính của Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ, Báo cáo tốt nghiệp Phân tích cấu trúc tài chính của Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Thọ, CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV, Trở thành nhà phân phối hàng hóa với hệ thống quy mô toàn quốc, mang đến cho khách hàng những sự hài lòng nhất với những hàng hóa tốt nhất và sự phục vụ tiện nghi nhất, được bảo đảm bằng sự uy tín của chúng tôi. , Bảng 2.2 : Bảng cân đối kế toán của công ty, (Nguồn : Bảng cân đối kế toán từ các năm 2010 , 2011 , 2012), Qua bảng phân tích ta thấy VLĐR từ giá trị âm rất lớn năm 2010 tăng lên hơn 20 tỷ năm 2012. Xét về xu hướng tăng qua 3 năm cho thấy hiện tại công ty đã đạt được trạng thái cân bằng tài chính trong dài hạn., TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHÚC LỘC THỌ, hòa tiền tệ linh hoạt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay