Báo cáo tốt nghiệp Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2014 2020

31 195 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:31

Điện Bàn là một huyện phát triển năng động của tỉnh Quảng Nam. Với chủ trương mà Đảng vạch ra phát triển kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. Do đó, Điện Bàn đã không ngừng nổ lực hết mình để đưa kinh tế huyện vượt qua những khó khăn, thách thức dần tiến đến khẳng định vị trí của mình trong việc phát triển kinh tế tỉnh Quảng Nam.Trong xu thế mở cửa hội nhập hiện nay, công nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Sự phát triển công nghiệp đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của huyện Điện Bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì huyện cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất đinh: khả năng cạnh tranh thấp, công nghệ chưa cao,… Vì vậy, dân và cán bộ huyện đã không ngừng phấn đấu tìm ra những giải pháp tối ưu nhất định đưa kinh tế huyện vươn xa hơn nữa.Chính việc nhận thức rõ tầm quan trọng và thấy được những khó khăn mà Điện Bàn gặp phải trong thời kỳ hội nhập nên em quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2014 2020”.Bố cục đề tài gồm:Chương 1: Lý luận chung về ngành công nghiệpChương 2: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2008 – 2012Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2014 – 2020 Báo cáo thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH KHOA KẾ HOẠCH – QUẢN TRỊ ********* ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 2013 – 2020 SINH VIÊN :NGUYỄN BẢO NGỌC GVHD .:HỒ THỊ THU HUYỀN ĐÀ NẴNG 2013 i Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC STT I 1.1 1.2 1.3 II 2.1 2.2 2.3 III 3.1 3.2 LỜI MỞ ĐẦU LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP Khái quát chung công nghiệp Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp Sự cần thiết phải phát triển công nghiệp thời kỳ CNH – HĐH đất nước THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 Giới thiệu tổng quan huyện Điện Bàn Thực trạng phát triển ngành công nghiệp địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2008 - 2012 Đánh giá chung PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 Phương hướng phát triển ngành công nghiệp địa bàn huyện giai đoạn 2014 - 2020 Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp địa bàn huyện giai đoạn 2014 - 2020 LỜI KẾT Phụ lục Tài Liệu Tham Khảo ii TRANG 2 8 18 20 20 21 27 28 29 Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Điện Bàn huyện phát triển động tỉnh Quảng Nam Với chủ trương mà Đảng vạch phát triển kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Do đó, Điện Bàn không ngừng nổ lực để đưa kinh tế huyện vượt qua khó khăn, thách thức dần tiến đến khẳng định vị trí việc phát triển kinh tế tỉnh Quảng Nam Trong xu mở cửa hội nhập nay, công nghiệp đóng vai trò quan trọng kinh tế Sự phát triển công nghiệp góp phần làm thay đổi mặt huyện Điện Bàn Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức đinh: khả cạnh tranh thấp, công nghệ chưa cao,… Vì vậy, dân cán huyện không ngừng phấn đấu tìm giải pháp tối ưu định đưa kinh tế huyện vươn xa Chính việc nhận thức rõ tầm quan trọng thấy khó khăn mà Điện Bàn gặp phải thời kỳ hội nhập nên em định chọn đề tài: “Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2014 -2020” Bố cục đề tài gồm: Chương 1: Lý luận chung ngành công nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2008 – 2012 Chương 3: Phương hướng số giải pháp phát triển ngành công nghiệp địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2014 – 2020 Trong thời gian thực tập, em xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh chị phòng kinh tế hạ tầng huyện Điện Bàn, đặc biệt cô Hồ Thị Thu Huyền giúp em hoàn thành đề tài Do kiến thức hạn hẹp nên không tránh sai sót, em mong thầy cô bạn đọc đóng góp ý kiến để em rút kinh nghiệm cho Em xin chân thành cảm ơn Đà Nẵng, tháng 11 năm 2013 Sinh viên thực Lê Hữu Khương Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP 1.1 Khái quát chung công nghiệp 1.1.1 Khái niệm công nghiệp Công nghiệp ngành kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất phận cấu thành sản xuất vật chất Công nghiệp phận hợp thành kinh tế quốc dân bao gồm loại hoạt động chủ yếu: Khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất chế biến sản phẩm công nghiệp khai thác nông nghiệp thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khác xã hội, ngành sửa chữa khôi phục giá trị sản phẩm tiêu dùng trình sử dụng Công nghiệp ngành kinh tế to lớn thuộc lĩnh cực sản xuất vật chất bao gồm ngành sản xuất chuyên môn hóa hẹp, ngành sản xuất chuyên môn hóa hẹp lại bao gồm nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc nhiều hình thức khác Trên góc độ kỹ thuật hình thức tổ chức sản xuất, công nghiệp cụ thể hóa khái niệm khác công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp lớn, công nghiệp vừa nhỏ,công nghiệp quốc doanh công nghiệp quốc doanh 1.1.2 Đặc điểm ngành công nghiệp 1.1.2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội Công nghiệp phân theo ngành kinh tế gồm nhóm với 29 ngành, ngành có đặc điểm riêng có chung đặc điểm kinh tế xã hội sau: - Công nghiệp ngành đầu so với ngành kinh tế khác, công nghiệp có điều kiện phát triển nhanh kĩ thuật tổ chức sản xuất, phải đề cao , tính tiên tiến công nghệ quan hệ sản xuất, tổ chức lao động, tiến khoa học kĩ thuật quan hệ quản lý - Các hoạt động khai thác, chế biến, sửa chữa có độc lập tương đối xem phận công nghiệp - Tính tiên tiến khoa học cách mạng phong cách công nghiệp thể đội ngũ lao động công nghiệp (công nhân) 1.1.2.2 Đặc điểm vật chất – kỹ thuật - Đặc trưng công nghệ sản xuất Trong công nghiệp, chủ yếu trình tác động trực tiếp phương pháp học, lý học, hóa học người làm thay đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thích ứng với nhu cầu người Nghiên cứu đặc trưng công nghệ sản xuất có ý nghĩa quan trong việc tổ chức sản xuất ứng dụng tiến khoa học công nghệ thích ứng với nghành Trong công nghiệp ngày nay, phương pháp công nghệ sinh học ứng dụng ngàu rộng rãi đặc biệt công nghiệp thực phẩm Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Đặc trưng biến đổi đối tượng lao động sau chu kỳ sản xuất Các đối tượng lao động trình sản xuất công nghiệp sau chu kỳ sản xuất thay đổi hoàn toàn khác Trong đối tượng lao động sản xuất công nghiệp bao gồm động vật, thực vật sau trình sản xuất có thay đổi lượng chủ yếu Công nghiệp bị chia cắt trình sản xuất, phụ thuộc vào thời tiết, áp dụng tiến khoa học công nghệ, tác động đối tượng lao động để tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội Nghiên cứu đặc trưng sản xuất công nghiệp có ý nghĩa thực tiễn thiết thực việc tổ chức trình sản xuất chế biến, việc khai thác sử dụng tổng hợp nguyên liệu -Về công dụng kinh tế sản phẩm Sản xuất công nghiệp tạo sản phẩm đa dạng, thay đổi chất so với dối tượng lao động phụ thuộc vào tính sáng tạo khả kỹ thuật công nghệ, nông nghiệp lặp lại hình thái ban đầu lớn lên mặt số lượng chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện tự nhiên 1.1.3 Vai trò công nghiệp kinh tế quốc dân Trong trình phát triển kinh tế, công nghiệp ngành có vai trò quan đóng góp vào việc tạo thu nhập cho đất nước, tích lũy vốn cho phát triển, tạo nguồn thu từ xuất thu hút vốn đầu tư nước Công nghiệp đánh giá ngành chủ đạo kinh tế, vai trò thể hiện: 1.1.3.1 Cung cấp tư liệu sản xuất cho toàn kinh tế Do đặc điểm sản xuất công nghiệp, đặc biệt đặc điểm công nghệ sản xuất, công dụng sản phản, công nghiệp ngành tạo sản phẩm làm chức tư liệu sản xuất, ngành có vai trò định việc tạo sở vật chất kỹ thuật kinh tế Trình độ phát triển công nghiệp cao tư liệu sản xuất đai, tạo điều kiện nâng cao xuất lao động xã hội Ngày nay, phát triển công nghiệp đưa hoạt động kinh tế giới đến trình độ sản xuất cao, việc tạo tư liệu sản xuất có khả thay phần lớn sức lao động người Đó đời phát triển mạnh mẽ tư liệu sản xuất có khả tự động hóa số khâu toàn trình sản xuất, Mãy móc tự động hóa thể phát tiển cao công nghiệp việc tạo tư liệu sản xuất phục vụ cho ngành sản xuất cho thân công nghiệp 1.1.3.2 Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp Trong giai đoạn đầu phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp coi nhiệm vụ nhằm giải vấn đề lương thực, thực phẩm cho đời sống nhân dân nông sản cho xuất Để thực nhiệm vụ nông nghiệp tự thân vận động hỗ trợ công nghiệp Công nghiệp ngành cung cấp cho sản xuất yếu tố đầu vào quan phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, máy móc khí nhỏ đến giới lớn Công nghiệp có vai trò quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp việc xây dựng sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn Ngày việc ứng dụng công nghiệp sinh học vào nông nghiệp tạo bước phát triển đột biến nông nghiệp: Với giống tròng, vật nuôi có đặc tính ưu việt thời gian sinh trưởng, phát triển khả chống sâu bệnh, đa dạng hóa sản phẩm đặc biệt suất, chất lượng góp phần tạo sản phẩm phong phú có giá trị cao Công nghiệp chế biến có đóng góp quan trọng vào việc tăng giá trị sản phẩm, tăng khả tích trữ, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp làm cho sản phẩm nông nghiệp ngày đa dạng chủng loại Do sản phẩm nông nghiệp mang tính thời vụ cao khó bảo quản, công nghiệp chế biến hạn chế lớn đến khả tiêu thụ 1.1.3.3 Thu hút lao động nông nghiệp, góp phần giải việc làm cho xã hội Công nghiệp tác động vào sản xuất nông nghiệp làm nâng cao suất lao động nông nghiệp, tạo khả giải phóng sức lao động nông nghiệp Đồng thời phát triển mạnh mẽ công nghiệp làm cho sản xuất công nghiệp ngày mởi rộng, tạo ngành sản xuất mới, khu công nghiệp mới, thu hút lao động nông nghiệp giải việc làm cho xã hội Việc thi hút số lượng lao động ngày tăng từ nông nghiệp vào công nghiệp không góp phần giải việc làm, mà tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn hóa tăng thu nhập cho người lao động 1.1.3.4 Tạo hình mẫu ngày hoàn thiện tổ chức sản xuất Do đặc điểm sản xuất, công nghiệp có đội ngũ lao động có tính tổ chức, kỷ luật cao, có tác phong lao động “ công nghiệp” đội ngũ lao động công nghiệp phân tiên tiến công đồng dân cư Cũng đặc điểm sản xuất, lao động công nghiệp ngày có trình độ chuyên môn hóa cao tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn người lao động chất lượng sản phẩm Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, có điều kiện tăng nhanh trình độ công nghệ sản xuất áp dụng thành tựu khoa học ngày cao vào sản xuất Tất đặc điểm cho lực lượng sản xuất ngày phát triển theo quan hệ sản xuất ngày hoàn thiện Sự hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất làm cho sản xuất công nghiệp trở thành hình mẫu kỹ thuật sản xuất đại, phương pháp quản lý tiên tiến, người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật 1.3.3.5 Cung cấp hàng tiêu dùng cho đời sống nhân dân Nông nghiệp cung cấp sản phẩm tiêu dùng tất yếu, đáp ứng nhu cầu người Còn công nghiệp cung cấp sản phẩm tiêu dùng ngày phong phú, đa dạng Mọi sản phẩm tiêu dùng sinh hoạt người từ ăn, mặc, lại, vui chơi, giải trí đề đáp ứng từ sản phẩm công nghiệp Kinh tế phát triển thu nhập dân cư tăng nhu cầu người ngày mở rộng Chính phát triển nhu cầu góp phần đáp ứng nhu cầu người mà lại hướng dẫn tiêu dùng người, hướng Báo cáo thực tập tốt nghiệp đến nhu cầu cao Như vậy, công nghiệp phát tiển sản phẩm hàng hóa đa dạng, phong phú chủng loại, mẫu mã, nâng cao chất lượng 1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nghành công nghiệp 1.2.1 Vốn Vốn yếu tố đầu vào quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, có tầm quan trọng định đến hiệu kinh doanh khâu kinh doanh liên quan đến vấn đề sử dụng vốn Tuy nhiên, việc sử dụng vốn kinh doanh lại kết tổng hợp tất khâu, phận kinh doanh, từ phương hướng kinh doanh đến biện pháp tổ chức thực hiện, quản lý, hạch toán theo dõi, kiểm tra, nghệ thuật kinh doanh hội kinh doanh Vốn bao gồm vốn hữu hình vốn vô hình Vốn hữu hình tài sản vật chất nhìn thấy máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng, tiền vàng Còn vốn vô hình tài sản không nhìn thấy quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế Nhũng tài sản xem chìa khóa phát triển kinh tế Ngành công nghiệp muốn phát triển đươc phải có nguồn vốn lớn, để mua sắm máy móc, phương tiện sản xuất , xây dựng nhà xưởng Do vậy, trình đầu tư sản xuất kinh doanh yếu tố vốn nhà đầu tư đặt lên mối quan tâm hàng đầu Mục đích sử dụng vốn kinh doanh nhằm bảo đảm nhu cầu tối đa vốn cho việc phát triển kinh doanh hàng hoá sở nguồn vốn có hạn sử dụng cách hợp lý, tiết kiệm đem lại hiệu kinh tế cao Để đạt mục đích yêu cầu việc sử dụng vốn là: - Bảo đảm sử dụng vốn phương hướng, mục đích kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp - Chấp hành quy định chế độ quản lí lưu thông tiền tệ nhà nước - Hạch toán đầy đủ, xác, kịp thời số vốn có tình hình sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.2.2 Cơ sở hạ tầng Là tiền đề thuận lợi cản trở phát triển công nghiệp Số lượng chất lượng sở hạ tầng góp phần đảm bảo mối quan hệ sản xuất, kinh tế, kĩ thuật Xét mặt phát triển kết cấu hạ tầng đem lại thuận lợi định trình kinh doanh đại phận ngành kinh tế, theo chiều hướng lên làm mặt đa phần kinh tế phát triển Còn không trọng đầu tư sở kết cấu hạ tầng làm ảnh hưởng không nhỏ đến qui trình sản xuất ngành công nghiệp tại, làm cản trở mức lưu thông hàng hóa… 1.2.3 Lao động Dân số lao động coi nguồn lực quan trọng thiếu quốc gia, vùng lãnh thổ Một mặt, dân số mức sống dân cư tạo nên thị trường nội địa lớn tạo điều kiện để công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển mạnh mẽ Mặt khác, lao động dồi dào, trình độ dân trí cao, khả tiếp thu lao động tạo thành sở quan trọng để phát triển ngành công nghiệp có kỹ thuật cao Báo cáo thực tập tốt nghiệp cần ý mức việc phát triển ngành nghề ch phù hợp với vùng lãnh thổ Quy mô, cấu thu nhập dân cư có ảnh hưởng không nhỏ đến quy mô cấu nhu cầu tiêu dùng Sản xuất công nghiệp hay ngành nghề cần phải có nguồn lao động dồi dào, đáp ứng đủ yêu cầu tay nghề Ở nước ta tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm cao, xu hướng chuyển dịch cấu nguồn lao động năm gần theo hướng giảm lao động nông nghiệp tăng lao động ngành công nghiệp dịch vụ 1.2.4 Thị trường Một bí quan trọng để thành công kinh doanh hiểu biết cặn kẽ tính chất thị trường Nhận biết đặc điểm hoạt động loại thị trường, yếu tố tham gia vào hoạt động thị trường, từ thấy rõ đặc điểm hình thành vận động giá thị trường cần phải nghiên cứu, phân loại hình thái thị trường Thị trường tiêu thụ nỗi lo doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bởi lẽ sản xuất số sản phẩm hay dịch vụ mà thị trường tiêu thụ doanh nghiệp không thu lợi nhuận, dẫn tới thua lỗ Thị trường rộng lớn tăng sức mua người tiêu dùng, kích thích hoạt động sản xuất ngược lại Do mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đưa chiến lược mở rộng thị trường đẻ tăng thị phần Thị trường đòn bẫy phát triển công nghiệp, phát triển phân bố công nghiệp, làm thay đổi cấu công nghiệp ảnh hưởng đến vị trí xây dựng sở công nghiệp hướng chuyên môn hóa tạo diều kiện thuận lợi gây khó khăn cho phát triển công nghiệp Trong trình tái sản xuất, người sản xuất, lưu thông… cách chi phí xã hội thừa nhận Thị trường thừa nhận mức thấp mức xã hội cần thiết ( trung bình) Do thị trường có vai trò vô quan trọng kích thích tiết kiệm chi phí, tiết kiệm lao động 1.2.5 Trình độ công nghệ Bên cạnh yếu tố vốn lao động khoa học công nghệ yếu tố thiếu để phát triển công nghiệp ngành khác Đây nhân tố tác động đến suất sản xuất, chất lượng sản phẩm Đặc biệt đứng trước vấn đề môi trường can thiệp tài nguyên thiên nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khoa học công nghiệp trở nên quan trọng Sự phát triển khoa học công nghệ phát minh loại máy móc đại giảm tiếng ồn lượng khí thải độc Đồng thời chế tạo nguồn nguyên liệu nhân tạo phục vụ cho phát triển sản xuất công nghiệp, thay số tài nguyên có nguy cạn kiệt 1.2.6 Cơ chế sách Việc xây dựng sách công nghiệp, đặc biệt sách vùng, địa phương thường gặp nhiều khó khăn triển khai chương trình hành động Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vấn đề nằm chỗ giải pháp sách đề nghị đưa thường không tính đến điều kiện đặc thù quản lý vùng lực thực thi sách quyền địa phương Chính lý làm cho nhiều sách kinh tế có giá trị tham chiếu thảo luận mà không trở thành chương trình hành động cụ thể, đem lại kết thực tế Nhằm tránh lặp lại sai lầm việc xây dựng giải pháp không phù hợp thực tế, cần đánh giá lại điều kiện thực thi giải pháp đề Chính sách phát triển công nghiệp có nhiều sách phát triển công nghiệp khuyến khích đầu tư vào nước, đổi sách, thay đổi sách vấn đề lao động, tìm nhiều sách khuyến khích mở rộng sở yếu kém, không nên đưa sách chèn ép khu vực kinh tế TW địa phương Phối hợp với đơn vị thực tốt công tác bán hàng bình ổn giá Nhà nước có vai trò quản lí định hướng phát triển công nghiệp Để đảm bảo phát triển công nghiệp theo định hướng, Nhà nước phải ban hành chế hợp lí, thông thoáng để thu hút nhà đầu tư, đông thời có sách hỗ trợ để doanh nghiệp có điều kiện tôt để sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu kinh tế xã hội 1.3 Sự cần thiết phát triển công nghiệp thời kỳ CNH – HĐH đất nước Sau 10 năm thực công đổi đất nước, đại hội lần thứ VIII Đảng (1996) khẳng định nhiệm vụ đề cho chặng đường thời kì độ chuẩn bị tiền đề công nghiệp hóa hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước Từ đến kinh tế đất nước không ngừng tăng trưởng phát triển, giá trị sản xuất ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn GDP nước Nền công nghiệp nước ta với xuất phát điểm lạc hậu, chịu ảnh hưởng chiến tranh nên việc đầu tư cho phát triển công nghiệp nhiệm vụ cấp thiết mà Đảng Nhà nước ta xác định Sự phát triển công nghiệp yếu tố có tính chất định để thực công nghiệp hóa đại hóa đất nước giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Khi công nghiệp phát triển tạo nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng, phong phú dân cư, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, vấn đề mà Đảng Nhà nước ta phải xác định tầm quan trọng cần thiết phải phát triển ngành công nghiệp phát triển kinh tế để có đầu tư đắn đưa ngành công nghiệp nước ta phát triển nhanh bền vững Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 2.1 Giới thiệu tổng quan huyện Điện Bàn 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý Điện Bàn huyện đồng ven biển phía bắc tỉnh Quảng Nam Địa bàn huyện Điện Bàn trải từ 15050' đến 15057' vĩ độ Bắc từ 1080 đến 108020’ kinh độ Đông, cách tỉnh lỵ Tam Kỳ 48 km phía bắc, cách thành phố Đà Nẵng 25 km phía nam phía bắc giáp huyện Hòa Vang quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), phía nam giáp huyện Duy Xuyên, phía đông nam giáp thành phố Hội An, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp huyện Đại Lộc Điện Bàn huyện đồng duyên hải miền Trung, huyện có điều kiện tự nhiên vị trí dịa lý thuận lới để phát triển kinh tế - xã hội Huyện nằm gần thành phố Đà Nẵng đô thị cổ Hội An tuyển du lịch Đà Nẵng – Hội An, có quốc lộ 1A tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy qua, trung tâm huyện lỵ nằm cách không xa sân bay quốc tế Đà Nẵng, gần cảng lớn Tiên Sa khu vực miền Trung, thuận lợi cho việc mở rộng giao lưu kinh tế nước quốc tế Toàn huyện có 20 đơn vị hành chính, có 19 xã thị trấn Thị trấn Vĩnh Điện trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội huyện 2.1.1.2 Khí hậu Huyện Điện Bàn nằm vùng nhiệt đới ẩm gió mùa Mỗi năm bão thường xuất kết hợp với trận lũ lụt làm ảnh hưởng lớn đến trình sản xuất nông lâm - ngư nghiệp huyện 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Điện Bàn 2.1.2.1 Đặc điểm kinh tế a GDP GDP huyện Điện Bàn tăng từ 3.229,7 tỉ đồng năm 2008 lên 5961,3 tỷ đồng năm 2012 với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 16,3% Trong đó, khu vực nông lâm thủy sản tăng 3%; dịch vụ tăng 15,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 21,1% Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng dịch vụ, giảm dần tỉ trọng ngành nông lâm thủy sản Quy mô kinh tế GDP tính theo giá so sánh năm 2012 gấp 1,8 lần so với năm 2007 gấp lần so với năm 2002 Bảng 2.1: Tăng trưởng GDP huyện Điện Bàn giai đoạn 2008 - 2012 ĐVT: triệu đồng Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng số 3.229.733 3.835.491 4.478.246 4.984.154 5.961.325 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Chế biến hải sản xuất ( công ty Đông Phương, Hải Hà, Đông An) với giá trị 10.000.000 USD + Ngành may mặc (xí nghiệp may Điện Bàn, Triệu Vỹ, Dệt Kim, Nguồn Lực) giá trị đạt 5.121.000 USD + Giày dép loại, xếp vào hàng xuất cao huyện với tổng giá trị vào năm 2012 34.980.000 USD + Thị trường tiêu thị hàng thủ công mỹ nghệ không ngừng củng cố mở rộng Đặc biệt hàng đồng tiêu thụ mạnh tai miền Trung Tây Nguyện ngày xuất nhiều Các mặt hàng chiếu mây tre nón chủ yếu tiêu thụ thị trường nước mặt hàng xuất chỗ qua lượng khách tham quan làng nghề Nhìn chung, thị trường tiêu thụ hẹp, phần lớn tiêu thụ chỗ nước Sản phẩm đưa thị trường chưa đảm bảo chất lượng nên sức cạnh tranh Do đó, việc mở rộng thị phần nước, đặc biệt khu vực Đông Nam Á cải tiến mẫu mã, chất lượng mặt hàng xuất ngành công nghiệp huyện Điện Bàn yêu cầu tất yếu để nâng cao kim ngạch xuất huyện Nét bật thị trường xuất năm gần đây: chủ động đổi theo hướng đa phương hóa quan hệ kinh tế, tích cực thâm nhậm thị trường truyền thống, phát triển thị trường Xuất huyện Điện Bàn chủ yếu hướng vào trường có sức nhập lớn Châu Á, Châu Âu số khu vực khác Thị trường xuất lớn Việt Nam thị trường Châu Á chiếm 70,5% đồng tiền nước khu vực giảm giá, hoạt động xuất họ đề tăng họ hạn chế nhập khẩu, thui hẹp thị trường xuất Việt Nam nói chung huyện Điện Bàn nói riêng Tính cho 12 tháng năm 2007, giá trị xuất Điện Bàn đạt 56.883 nghìn USD thị trường Châu Á chiếm 65,7% nước Châu Âu chiếm 22,8% Đối với nhập khẩu, năm 2012 toàn huyện nhập 45.105 nghìn USD chủ yếu nhập nguyên liệu sản xuất phần thiết bị sản xuất 2.2.5 Trình độ công nghệ Khoa học công nghệ xác đinh động lực CNH – HĐH Khoa học công nghệ có vai trò định lợi cạnh tranh tốc độ phát triển kinh tế nói chung, CNH – HĐH nói riêng quốc gia Phát triển công nghiệp vừa phải phản ánh xu phát triển khoa học – công nghệ, vừa phải có khả ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ Nói cách khác, tiến khoa học công nghệ ảnh hưởng đến việc hình Phát triển công nghiệp ngược lại công nghiệp phát triển nhân tố thúc đẩy khoa học – công nghệ phát triển Trong thời gian vừa qua công nghiệp huyện Điện Bàn có bước phát triển đáng kể trình độ khoa học công nghệ thấp Tuy chưa tương xứng với yêu cầu CNH – HĐH thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế song ngành công nghiệp bước cố gắng đổi thiết bị công nghệ Tuy nhiên, trình độ công nghệ ngành lạc hậu xa so với tỉnh, thành Không thiết bị sản xuất với trình độ chế tạo thấp trung bình, không đồng bộ, chắp vá mang tính thủ công nhiều 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2.6 Tình hình thực công tác phát triển công nghiệp năm qua 2.2.6.1 Đối với khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc a Có vốn đầu tư nước Năm 2010 KCN Điện Nam – Điện Ngọc với số dự án 94 có số vốn 3153,3 tỷ đồng, đến năm 2011 số dự án tăng lên 103 dự án với số vốn có 3732,1 tỷ đồng, vốn thực ước đạt năm 2011 2267,0 tỷ đồng Hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nguồn vốn có khả phát triển thêm, cần huy động thêm vốn vào KCN Điện Nam – Điện Ngọc mở rộng, trình giải phóng mặt nên số dự án ít, mức rủi ro chưa đo lường nên số vốn đầu tư không nhiều b Có vốn đầu tư nước Trong năm qua, với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước huyện tập trung đầu tư phát triển sở hạ tầng đô thị, đầu tư xây dựng KCN Huyện trọng đến KCN Điện Nam – Điện Ngọc nên bước đầu mang lại hiệu cao Tính đến năm 2011 có 45 dự án đưa vào quy hoạch với tổng vốn đầu tư 322,9 tỷ đồng thực 309,8 số lại triển khai thực so với năm 2010 có tăng tăng với số vốn ỏi Nhìn chung tốc độ thu hút vốn đầu tư vào KCN chậm, chưa đạt theo kế hoạch mong muốn đề 2.2.6.2 Tình hình hoạt động phát triển cụm công nghiệp Trong thời gian trước, Tỉnh chưa ban hành chế sách phần loại quản lý nên cụm CN gặp nhiều trờ ngại Hiện nay, có chế 40 Tỉnh, huyện kịp thời vận dụng xem việc phát triển cụm công nghiệp khâu đột phá động lực thúc đẩy công nghiệp huyện phát triển Vì vậy, huyện tập trung chủ yếu vào công việc: a Về công tác quy hoạch Thực Quyết đinh số 4628/QĐ-UB ngày 24/10/2008 UBND tỉnh Quảng Nam việc phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam đinh bổ sung UBND tỉnh, đến nay, địa bàn huyện số cụm công nghiệp tỉnh thống danh mục 35 cụm, với tổng diện tích 600 Trong đó, có cụm công nghiệp - thương mại dịch vụ phê duyệt chi tiết, với tổng diện tích 321,9 b Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đi đôi với công tác giải phong mặt bằng, năm qua huyện đầu tư thi công (giai đoạn 1) đường nội cụm công nghiệp dịch vụ Thương Tín với tổng vốn đầu tư 4.28 tỷ đồng, tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công hoàn chỉnh đường nội Cụm công nghiệp Trảng Nhật * Hệ thống giao thông - Đối với Cụm công nghiệp Trảng Nhật: Đến khối lượng xong đường vào Cụm công nghiệp Trảng Nhật dài 2,1 km, rộng 27m với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, tiếp tục hoàn chỉnh việc thi công đường nội Cụm công nghiệp An Lưu - Đối với Cum công nghiệp An Lưu: đến thi công xong tuyến đường vào Cụm công nghiệp An Lưu dai 1,29 km, rộng 27 m với tổng vốn đầu tư 15,5 tỷ đồng, tiếp tục hoàn chỉnh việc thi công đường nội Cụm công nghiệp An Lưu 16 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Đối với Cụm công nghiệp Dịch vụ Thương Tín 1: Đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để tiến hành thi công đường nội Cụm công nghiệp dịch vụ Thương Tín với tổng vốn đầu tư tỷ đồng * Về điện: - Đối với Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1, 2: Đã hoàn thành việc thi công đường điện dẫn vào Cụm công nghiệp Trảng Nhật với chiều dài 250 m, xây dựng 01 trạm biến áp có dung lượng 320 KVA cấp điện cho Công ty TNHH Lâm đặc sản Hòa Minh tổng vốn đầu tư 300 triệu đồng Đang hoàn chỉnh việc xây dựng đường dây, hạ trạm biến áp với tổng dung lượng 420 KVA cấp cho Công ty TNHH Phú Cường Silk, Công ty cổ phần Bình Nguyên với tổng vốn đầu từ 500 triệu đồng - Đối với Cụm công nghiệp An Lưu: Đã thi công xong đường điện dãn vào Cụm với tổng chiều dài gần km, dựng trạm biến áp với tổng dung lượng 670 KVA, tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ đồng cấp điện cho Công ty TNHH may Tâm Phúc, Công ty TNHH Minh Sơn, Công ty TNHH Hải Đăng - Đối với Cụm công nghiệp Thương Tín 1: Đã thi công xong đường điện dẫn vào Cụm với tổng chiều dài 900m, xây dựng trạm biến áp có dung lượng 1.250 KVA với tông vốn đầu từ 1,1 tỷ đồng cấp điện cho Công ty TNHH Huỳnh Nguyên c Về hoạt động sản xuất kinh doanh cụm công nghiệp Mặc dù cụm công nghiệp giai đoạn chuẩn bị đầu tư thi công phần hạ tầng có lợi mặt bằng, vị trí địa lý, gần trục giao thông nên thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư Tính đến có 48 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh cum công nghiệp với tổng mức vốn đầu tư 383,979 tỷ (theo dự án), đó: 22 đơn vị vào sản xuất, đơn vị triển khai đầu tư xây dựng công nghiệp, 19 đơn vị xúc tiến thủ tục hồ sơ Riêng số doanh nghiệp dã đai vài hoạt động sản xuất, đạt doanh thu cao giải 3.104 lao động địa phương có công ăn việc làm ổn định Trong năm 2011 có thêm doanh nghiệp vào sản xuất: Công ty TNHH sản xuất bia Việt Á ( Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1), Công ty cổ phần Hoàng Hà ( cụm công nghiệp Trảng Nhật 2), Công ty TNHH Woochang Việt Nam ( Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1), Công ty TNHH Seo Nam (Cụm công nghiệp Vân Ly); doanh nghiệp xúc tiến đầu tư: Công ty TNHH thương mại, du lich Đại Thành, Công ty TNHH Cát Tiên Á Châu (Cụm công nghiệp Nam Dương), Công ty PTKT Sinh học Đông Dương ( Cụm công nghiệp Thương Tín 1), Công ty TNHH dịch vụ Toàn Thiện, Công ty TNHH Tân Đức Phú, Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Hùng Cường ( Cụm công nghiệp Bồ Mưng) 2.2.6.3 Hoạt động sản xuất khu, cụm công nghiệp Hoạt động sản xuất công nghiệp khu công nghiệp cụm công nghiệp huyện phát triển tương đối mạnh địa phương toàn huyện Hiện địa bàn huyện có 34 công ty, xí nghiệp, sở hoạt động lĩnh vực công nghiệp giải phần lao động địa phương mà góp phần tăng giá trị công nghiệp kinh tế Với 34 dự án mức đầu tư vào khoảng 164,057 tỷ đồng, thu hút năm 2.842 lao động địa phương giá trị sản xuất năm xấp xỉ 119,4 tỷ đồng Một số dự án hình thành năm 2011 Công ty TNHH Huy Hoàng – Điện An giải 300 lao động địa phương, sở may Duyên Việt – Điện An giải 150 lao động… 17 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.3 Đánh giá chung 2.3.1 Thành tựu: - Trong suốt trình thực hiện, Đảng bộ, quyền nhân dân huyện Điện Bàn nổ lực cho phát triển huyện Giá trị sản xuất công nghiệp tăng liên tục đạt mức cao, đóng góp giá trị lớn vào tổng sản phẩm quốc nội huyện Trên địa bàn huyện có KCN Điện Nam – Điện Ngọc ngày thu hút nhiều dự án đầu tư nước nước - Dưới đạo kịp thời, sát tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện Điện Bàn đạo thực tốt Nghị 13/NQ-CP số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, nhằm trang bị kiến thức cho nhân dân phòng chống thiên tai; chi cục phòng chống lụt bão tìm kiems cứu nạn tỉnh cấp cho huyện 106 sổ tay hướng dẫn, phòng kinh tế hạ tầng phân bổ cho xã để cấp phát cho nhân dân - Trong năm qua, kinh tế công ngiệp tăng đáng kể số lượng quy mô đầu tư Số lượng doanh nghiệp năm 2011 185 đơn vị, so với năm 2010 tăng 40 đơn vị Về giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.050.725 triệu đồng so với kế hoạch tăng 2,53% so với năm 2011 tăng 23,74% Kinh tế công nghiệp giữ vững ngành kinh tế cấu kinh tế, chiếm tỷ trọng 80,7% tổng giá trị ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ nông nghiệp huyện - Năm 2012, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.234.405 tỷ đồng giảm 4,97% so với kế hoạch, tăng 15,85% so với năm 2011 Kinh tế công nghiệp giữ vững ngành kinh tế cấu kinh tế chung huyện, chiếm tỷ trọng 77,1% tổng giá trị ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ nông nghiệp huyện Sản lượng công nghiệp kéo theo giải lượng lớn lao động dư thừa - Việc giải khúc mắt việc đền bù, giải tỏa, làm tốt công tác vận động nhân dân biện pháp hữu hiệu góp phần làm giảm đơn thu khiếu nại - Trong 15 năm qua, sở chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh Đảng Nhà nước cụ thể hóa, UBND huyện Điện Bàn phối hợp với ngành, cấp tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Bênh cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp từ bắt đầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh để thu hút đầu tư Nhờ vậy, kinh tế công nghiệp 15 năm qua không ngừng tăng trưởng số lượng lẫn quy mô đầu tư, với tốc độ tăng trưởng bìn quân giá trị công nghiệp giai đoạn 1997-2011 35,4% 2.3.2 Hạn chế: Bên cạnh kết đạt được, trình thực bộc lộ hạn chế là: - Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt vượt tiêu kế hoạch đề nhiên lĩnh vực ngành ngề nông nghiệp nông thôn phát triển chậm - KCN, cụm CN góp phần tạo giá trị lớn tình trang ô nhiễm môi trường khí thải, chất thải diễn có nguy tiềm ẩn - Tình hình giải tỏa đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng, xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm kéo theo chậm trễ hội để kêu gọi doanh nghiệp xúc tiến đầu từ sản xuất công nghiệp 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tình hình lạm phát năm 2008 tăng nhanh làm ảnh hưởng không nhỏ đến trình phát triển công nghiệp địa phương - Nguồn vốn đầu tư năm co đầu tư phát triển công nghiệp ít, phân bổ dàn trải chia nhỏ cho nhiều nơi, nguồn vốn không tập trung nên dẫn đến hoàn tát hạ tầng kỹ thuật chậm, giải ngân kéo dài làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế huyện 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế: 2.3.3.1 Khách quan - Các chế sách tỉnh mà Quyết định 40 phân cấp quản lý ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp thoáng ưu đãi Tuy nhiên ngân sách tỉnh cân đối năm cho giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng sở hạ tầng thấp so với yêu cầu - Nguồn lực tài để đầu tư cho phát triển công nghiệp, du lịch chủ yếu dựa vào nguồn khai thác quỹ đất Nhưng tác động tình hình đất đai chung nước vật tính khả thi để thực theo kế hoạch gặp nhiều khó khăn 2.3.3.2 Chủ quan - Lãnh đạo điều hành có tập trung, đạo, nhiên chưa đầu tư mức, đầu tư chưa ngang tầm với mục tiêu định hướng đề Một số địa phương coi việc xây dựng đề án xem thủ tục, trình điều hành tổ chức thức không quan tâm mức - Mặc dù xúc tiến mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền định nhiên trình thực hiên thủ tục giải phóng mặt bằng, xây dựng cụm công nghiệp chậm Sự phối hợp ban, nghành, chức năng, địa phương trình phát triển cụm công nghiệp có lúc chồng chéo, không đồng - Công tác đạo huyện mang tính áp đặt, chung chung không cụ thể; giao nhiệm vụ lại thiếu kiểm tra đánh giá để rút kinh nghiệm sửa chữa khắc phục sai lầm nhằm uốn nắn kịp thời; công tác tổ chức cán nhiều bất cập dẫn đến bố trí nhân không người việc 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN 2014 – 2020 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển ngành công nghiệp địa bàn huyện giai đoạn 2014 – 2020 3.1.1 Phương hướng - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế Phấn đấu đến năm 2020 đưa Điện Bàn trở thành huyện công nghiệp với tỷ công nghiệp chiếm ưu cấu kinh tế - Phát triển công nghiệp Điện Bàn phải phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp chung tỉnh, tranh thủ hội nhằm tăng cường hợp tác, liên kết với vùng lân cận với địa phương khác nước Đặc biệt cần gắn kết với công nghiệp TP Đà Nẵng, tạo nên vành đai công nghiệp vệ tinh, liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ, xuất sản phẩm, đào tạo lao động, chuyển giao kỹ thuật – công nghệ,… - Tiếp tục mở rộng phát huy hiệu KCN Điện Nam – Điện Ngọc giai đoạn tập trung xây dựng hạ tầng cho cụm công nghiệp huyện điểm công nghiệp xã, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tạo tảng cho trình CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn Ưu tiên thu hút vào ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo nhiều hàng hóa xuất giải nhiều việc làm cho lao động địa phương - Đối với công nghiệp nông thôn: ưu tiên phát triển ngành sản xuất khối lượng giá trị sản phẩm hàng hóa lớn, tạo nhiều việc làm cho lao động khu vực nông thôn chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến thịt gia súc, thủy hải sản xuất khẩu, thức ăn chăn nuôi, sản xuất vật liệu xây dựng, da giày, dệt may, tơ tằm, khí phục vụ sản xuất nông , lâm, ngư nghiệp… khôi phục phát huy mạnh làng nghề truyền thống, đặc biệt trọng phát triển ngành nghề tạo sản phẩm hàng hóa xuất - Đầu tư chiều sâu cải tiến thiết máy móc thiết bị, tiếp cận công nghệ doanh nghiệp, hộ sản xuất, đặc biệt ngành mũi nhọn nhằm tăng hiệu sản xuất khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ ngành nghề cá thể làm chuyển đổi cấu ngành ngề để cấu lao động đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH kinh tế huyện 3.1.2 Mục tiêu 3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát Xây dựng tỉnh Quảng Nam trở thành trung tâm kinh tế văn hóa miền trung nước, với chức trung tâm công nghiêp, thương mại du lịch dịch vụ miền trung, đầu mối giao thông quan trọng trung chuyển vận tải nước, trung tâm bưu viễn thông, tài ngân hàng trung tâm văn hóa thể thao, giáo dục- đào tạo, trung tâm khoa học công nghệ miền trung Tỉnh Quảng Nam địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng quốc phòng an ninh khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên nước Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 30%/năm thời kỳ 2008-2012, đạt 20% thời kỳ 2011-2015 15% thời kỳ 2016-2020 20 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Với tốc độ tăng trưởng công nghiệp địa bàn huyện đạt 5.475 tỷ đồng vào năm 2012 đạt 20.858 tỷ đồng vào năm 2020 Ngành công nghiệp năm 2012 tạo việc làm chi khoảng 44,2 nghìn người; năm 2020 thu hút 61,7 nghìn lao động, chiếm 48,4% lao động toàn xã hội 3.1.2.2.Mục tiêu cụ thể Phát triển khu công nghiệp đảm bảo hình thành hệ thống khu công nghiệp nòng cốt có vai trò dẫn dắt phát triển công nghiệp quốc gia Hình thành hệ thống khu công nghiệp vừa nhỏ tao điều kiện phát triển khu vực nông thôn, làm thay dổi mặt kinh tế- xã hội nông thôn Phát huy có nội lực phát triển có trọng tâm trọng điểm, kết hợp phát triển đồng hơp lý lĩnh vực, ngành lãnh thổ Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm Lấy khoa hoc công nghệ làm tảng cho công nghiệp hóa- đại hóa, kết hơp công nghệ truyền thống với công nghệ đại Lấy hiệu kinh tế làm tiêu chuẩn xác định phương án phát triển, lựa chọn dự án công nghệ đầu tư Chú trọng quy mô vừa nhỏ, kết hợp tập trung phân tán, khuyến khích thúc đẩy ngành góp phần thúc đẩy ngành khác phát triển Phát triển công nghiệp gắn với việc bảo vệ an ninh, tổ quốc Phát triển kinh tế phải bảo vệ môi trường công xã hội Phấn đấu lấp đầy diện tích đất khu công nghiệp thành lập, đưa tỷ lệ đóng góp KCN vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp lên khoảng 45-50% vào năm 2020 Dự kiến tổng diện tích KCN khoảng 45.00 vào năm 2015 3.2 Giải pháp phát triển ngành công nghiệp địa bàn giai đoạn 2014 – 2020 3.2.1 Giải pháp thu hút vốn đầu tư Đây giải pháp quan trọng định đến mức tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế giải vấn đề xã hội Vốn đầu tư yếu tố định để kết hợp yếu tố sản xuất trờ thành yếu tố có tầm quan trọng hàng đầu tất dự án đầu tư có vai trò to lớn phát triển kinh tế Đặc biệt, vốn đầu tư có vai trò định cho hình thành phát triển ngành công nghiệp trọng điểm thời kỳ xác định Đối với huyện Điện Bàn để trở thành huyện công nghiệp thời tới nên cần phải có sách để thu hút sử dụng vố đầu tư như: - Nâng cao hiệu sử dụng vố đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, đầu tư mục đích Nếu sử dụng vốn không hiệu tái sản xuất mở rộng được, trì phát triển nhịp độ cao Do vậy, muốn nầng cao hiệu đầu tư phải ưu tiên số lĩnh vực có nhiều lợi so sánh nhằm tạo khâu đột phá Ciệc làm có ý nghĩa quan trọng việc phát triển doanh nghiệp công nghiệp việc phát triển công nghiệp huyện Điện Bàn - Đẩy nhanh cải cách hành chính, thực tốt chế “ cửa” giải thủ tục đầu tư thẩm quyền huyện để thu hút nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước - Chủ động tìm đến nhà đầu tư, tăng cường làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư vào cụm công nghiệp huyện, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu, với doanh nghiệp kịp 21 Báo cáo thực tập tốt nghiệp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắt trình thực dự án Đó cách thu hút nhà đầu tư đến với Điện Bàn - Thực đa dạng hóa nguồn lực tài đầu tư vào khu công nghiệp cách: chủ động xây dựng thực dự án liên doanh, liên kết với tổ chức cá nhân khác kể nước có lực tài để hợp tác đầu tư phát triển KCN Điện Nam- Điện Ngọc - Bên cạnh đó,huy động nguồn vốn nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp UBND huyện ban hành sách ưu tái đầu tư cụ thể rõ ràng nhằm khuyến khích doanh nghiệp huyện đầu tư phát triển dự án công nghiệp địa bàn huyện, - Cần phải có sách ưu đãi chi phí giải phóng mặt miễn hỗ trợ tiền thuê đất thô, hỗ trợ chi phí đào tạo lao động… đê thu hút nhà đầu tư vào KCN Điện Nam – Điện Ngọc - Đối với doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp huyện quản lý, bên cạnh ưu đãi theo chế tỉnh, UBND huyện có sách thêm xây dựng hạ tầng, hỗ trợ thêm đào tạo lao động, đặc biệt doanh nghiệp thu hút nhiều lao động địa phương Tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành giải kịp thời trở ngại trật tự, an ninh cho doanh nghiệp… 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện sở hạ tầng Đây giải pháp không phần quan trọng huyện việc phát triển ngành công nghiệp - Cải tạo, nâng cấp, đảm bảo sở hạ tầng môi trường thu hút mạnh mẽ đầu tư Trong năm đến, tập trung đạo mạnh việc thực đề án phát triển CN giai đoạn 2014 - 2020 Dành ưu tiên nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa, giải phóng mặt xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiêp Tràng Nhật 1-2, An Lưu, Thương Tín 1-2, đường vào cụm công nghiệp Tân Khai Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhanh chóng xây nhà xưởng phối hợp với ngành ngành điện giải kịp thời nguồn điện phục vụ sản xuất, - Thực lồng ghép đầu tư xây dựng sở hạ tầng KCN với dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương Hỗ trợ kinh phí trực tiếp từ ngân sách nhà nước thông qua chế sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng sở hạ tầng KCN, kết hợp quyền địa phương ban quản lý KCN xây dựng cớ sở hạ tầng - Tiếp tục đại hóa mạng lưới giao thông toàn huyện, đảm bảo liên lạc vô tuyến phạm vi toàn huyện phạm vi toàn nước - Để công nghiệp địa phương KCN phát triển việc kết hợp hài hòa địa phương KCN việc xây dựng sở hạ tầng cần thiết Cơ sở hạ tầng KCN cần có đồng với sở hạ tầng địa phương sở hạ tầng KCN thực phát huy hiệu sử dung, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho khu vực ngược lại Vì vậy, quyền địa phương cần kết hợp với công ty phát triển đô thị KCN ban quản lý KCN để xây dựng sở hạ tầng KCN nhằm thúc đẩy công nghiệp khu vực phát triển nhanh, liên tục bền vững 3.2.3 Giải pháp đào tạo nâng cao trình độ lao động công nghiệp Con người yếu tố định cho thành bại công việc dù nhỏ hay lớn, tác nhân tập trung mối quan hệ, xã hội Chất lượng nhân lực với việc tổ 22 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chức tập hợp để phát triển sức mạnh cho sản phẩm xã hội phát triển hay trì trệ Vì vậy, muốn trính CNH – HĐH trở thành thực tảng quy hoạch công nghiệp đến năm 2020 vấn đề đạo tạo tay nghề cho nguồn nhân lực quan trọng Chính vậy, huyện cần phải thực giải pháp sau: - Tăng cường đào tạo kỹ thuật cho lực lượng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH Chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật chất lượng tay ngề cao để tiếp thu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng cao khả cạnh tranh vào sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Tổ chức nhiều lọa hình đào tạo nhằm tăng nhanh số lao động có tay nghề, kỹ thuật, nâng tỷ lệ lao động đào tạo tập trung tổ chức trại trung tâm đào tạo nghề tỉnh, huyện thành phố Đà Nẵng - Phối hợp với nhà đầu từ tổ chức đào tạo công nhân cho Khu, Cụm công nghiệp theo yêu cầu sử dụng lao động từ dự án địa bàn huyện Có sách ưu đãi nhằm thu hút sở đạo tạo ngề hoạt động địa bàn huyện Phấn đấu đến năm 2020 có 80% lao động đào tạo nghề - Chú trọng nâng cao trình độ mặt cho đội ngũ cán quản lý nhà nước, nhằm nâng cao bổ sung kiến thức trình độ chuyên môn, kỹ thuật, quản lý hành chính, quản lý quản lý nhà nước để vươn lên đủ tầm nhìn xa trông rộng, đủ khả tổ chức quản lý, điều hành kinh tế, đáp ứng đòi hỏi ngày cao trình CNH - HĐH 3.2.4 Giải pháp thị trường Sự hình thành chuyển dịch cấu công nghiệp chịu tác động trực tiếp loại thị trường Thị trường bao hàm nhiều loại thị trường như: thị trường hàng hóa, thị trường lao động, thị trường vốn,… Các doanh nghiệp thường phải hướng thị trường xuất phát từ thị trường cần, từ yêu cầu thị trường để xác định chiến lược kinh doanh Nói cách khác, thị trường tác động đến đầu vào đầu doanh nghiệp làm biến đổi nhiệm vụ kinh doanh doanh nghiệp, tổng hợp lại tạo hình thành chuyển dịch cấu công nghiệp đất nước Trong thời kỳ hội nhập nay, việc mở cửa lưu thông hàng hóa với nước điều cần thiết cho công nghiệp huyện Tuy nhiên, huyện cần xác định rõ thị trường mục tiêu mà hướng đến, cụ thể là: - Thị trường truyền thống Điện Bàn: nước Đông Nam Á, số nước Châu Á thị trường nước Trong thời gian đến, huyện tiếp tục củng cố mở rộng thị trường Đồng thời mở rộng khai thông thị trường tiềm Mỹ, Châu Phi… - Cần phải nắm bắt nhu cầu chủng loại sản phẩm, chất lượng mẩu mã, giá phương tiện bán hàng, tôn trọng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có chiến lược thị trường đắn Cần chọn lọc công nghệ hợp lý trình đầu tư, kết hợp với việc tăng cường công tác quản lý, đặc biệt quản lý chất lượng theo thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo cho sản phẩm có tính cạnh tranh thị trường chất lượng, kiểu dáng, giá Bên cạnh cần có biện pháp chống buôn lậu, hàng giả, có sách kích cầu thị trường vùng nông thôn rộng lớn, cung cấp thông tin thị trường, tạo điều kiện tổ chức tham gia hội chợ, tổ chức hiệp hội để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp chống lại cạnh tranh không lành mạnh - Cần mở rộng thị trường nước quốc tế Trước mắt phát huy nội lực huyện, thông qua đơn vị trung gian công ty, hợp tác xã, tư nhân, doanh nghiệp 23 Báo cáo thực tập tốt nghiệp địa bàn huyện để giải khâu tiêu thụ hàng hóa Tích cực mở rộng quan hệ liên doanh liên kết, kêu gọi chủ doanh nghiệp em quê hương bàn bạc tháo gỡ, giúp đỡ tìm kiếm thị trường, tìm đầu cho sản phẩm sở đôi bên có lợi - Quy hoạch triển khai sản xuất mặt hàng mũi nhọn, mang tính chiến lược, có nhu cầu lợi cạnh tranh thị trường Hình thành cụm nghề có đối tác cung ứng vật tư nguyên liệu, có vệ tinh sản xuất theo cung đoạn sản phẩm, có mặt hàng tiêu thụ thành phẩm - Quan tâm giới thiệu sản phẩm thị trường qua nhiều “kênh”, tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường, hình thành hỗ trợ hiệp hội ngành hoạt động, tăng cường vai trò hiệp hội việc giúp đỡ sản xuất, kinh doanh thành viên, việc mở rộng thị trường, hình thành quỹ hỗ trợ xuất 3.2.5 Giải pháp phát triển khoa học – công nghệ Khoa học công nghệ động lực, lực lượng trực tiếp tao biến đổi to lớn sở vật chất kỹ thuật sản xuất xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhân tố định thành công chiến lươc tắt đón đầu rủ ngắn thời gian CNH, HĐH đất nước Chính vậy, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ huyện Điện Bàn giải pháp then chốt tạo nên bước đột phá việc tăng xuất lao động, nâng cao hiệu kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường - Lựa chọn công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất công nghiệp Đối với ngành sản xuất sản phẩm có yêu cầu cạnh tranh cao chất lượng chế biến nông sản, chế biến thủy hải sản xuất khẩu… cần lựa chọn công nghệ Các ngành dựa vào khai thác tai nguyên lao động chủ yếu khai thác sản xuất vật liệu xây dựng thông thường, dệt may… chọn công nghệ sử dụng nhiều lao động - Dành số vốn tín dụng ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi thiết bị, công nghệ, áp dụng tiến khoa học vào sản xuất Hướng dẫn doanh nghiệp xúc tiến xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO) để đảm bảo cạnh tranh hội nhập với thị trường khu vực quốc tế - Cần trọng áp dụng khoa học kỹ thuật – công nghệ vào vấn đề xử lý nước thải, rác thải, tránh làm ô nhiễm nguồn nước, đất đai Tạo nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học – kỹ thuật, quản lý tài nguyên môi trường nhằm đảm bảo cho sản xuất CN hiệu phát triển bền vững 3.2.6 Giải pháp chế sách, thủ tục hành Những thành công hay thất bại sách công nghiệp thúc đẩy công nghiệp hóa có ảnh hưởng lớn từ việc hoạch định, điều phối, thực giám sát điều chỉnh kịp thời, xác phủ Đặc biệt, điều kiện cạnh tranh kinh tế toàn cầu với dịch chuyển nhanh chóng vốn, công nghệ lực sản xuất thông qua đầu tư trực tiếp tự hóa thương mại vai trò then chốt Chính phủ lại khẳng định Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt quốc gia vốn, tài nguyên, nhân lực, công nghệ, quốc gia thiếu chiến lược đắn, thiếu sách linh hoạt phù hợp, đặc biệt thiếu vận hành thông suốt khả bị tụt hậu cạnh tranh quốc tế điều dự báo trước Cụ thể yêu cầu phải có giải pháp sau: 24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Xây dựng hình thành khuôn khổ pháp lý, ban hành luật, pháp lệnh (Luật doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư nước ngoài,…) - Tiến hành cải cách hành theo hướng hoàn thiện thủ tục hành chính, nâng cao lực cán bộ, công chức máy quản lý Nhà nước đảm bảo thực tốt sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung sách phát triển công nghiệp - Đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố máy quyền cấp, nâng cao lực quản lý Nhà nước tất ngành, lĩnh vực địa bàn đáp ứng yêu cầu đổi để hội nhập theo đường lối sách Đảng Nhà Nước Tiếp tục rà soát, sửa đổi thủ tục, loại bỏ giấy tờ không cần thiết, quy định, quy chế không phù hợp, rút ngắn thời gian giải công việc - Tổ chức triển khai thực cụ thể hóa quy định, sách phát triển kinh tế- xã hội Nhà nước, thành phố địa bàn huyện - Thực hiên quy chế dân chủ sở, chế độ công khai minh bạch thông tin cho nhân dân biết chủ trương sách Đảng Nhà nước, quyền địa phương để nhân dân tham gia thực - Kiện toàn tổ chức máy quản lý Khu, Cụm công nghiệp; thực chức quản lý nhà nước “một cửa, chỗ” tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư - Điều chỉnh bổ sung sách ưu đãi kích thích đầu tư cho công nghiệp, cụ thể: hỗ trợ mặt bằng, tiền thuê đất, hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp Mặc khác, có chinh sách khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ tham gia vào sản xuất theo cung đoạn sản phẩm như: vệ tinh cung ứng vật tư, nhà môi giới tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường nước 3.2.7 Giải pháp xây dựng mối liên kết cộng đồng, liên kết nội bộ, ổn định trị, mở rộng quan hệ đối ngoại Ổn định trị xây dựng mối quan hệ cộng đồng, liên kết nội mở rộng quan hệ đối ngoại yếu tố quan để phát triển kinh tế nói chung công nghiệp nói riêng Khi trị ổn định nhân dân an tâm mà nghĩ đến vấn đề kinh doanh để đem lại lợi nhuận đồng thời trị ổn định việc mở rộng ngoại giao, tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp Trên địa bàn huyện có nhiều lý phát sinh mối quan hệ cộng đồng liên kết kinh tế định Do mối quan hệ liên kết doanh nghiệp với doanh nghiệp với địa phương Mối quan hệ cộng đồng liên kết kinh tế thành môi trường đầu tư hấp dẫn, không gian hoạt động có tổ chức cao, tạo bầu không khí sinh hoạt cởi mở, hợp tác mang nét văn minh công nghiệp Ngược lại, không quan tâm xây dựng, phát triển phát sinh mặt tích cực, ảnh hưởng xấu đến việc thu hút đầu tư môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn huyện Trong Khu công nghiệp mối quan hệ liên kết phải chặt chẽ, doanh nghiệp Khu công nghiệp tồn hoạt động không gian vực định, sử dụng tiện ích sở hạ tầng Khu công nghiệp Vì mối quan hệ liên kết ngày phát triển cực cần thực số hoạt động như: tổ chức thực họp sinh hoạt định kỳ có tham gia quyền địa 25 Báo cáo thực tập tốt nghiệp phương, doanh nghiệp Khu công nghiệp với để giải vướng mắc, xây dựng truyền thông nhiều hình thức nhằm xây dựng quan hệ thân thiện, tham gia hoạt động xã hội địa phương tổ chức, qua xây dựng mối quan hệ hổ trợ doanh nghiệp Khu công nghiệp, Khu công nghiệp với nhân dân khu vực nhằm giúp Khu công nghiệp thực tốt mục tiêu 26 Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI KẾT Trong trình toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ nhiều lĩnh vực nay, Điện Bàn phải có bước chủ động việc đổi theo hướng: đổi kỹ thuật, công nghệ, đổi trang thiết bị, đổi tổ chức quản lý… để phát triển kinh tế công nghiệp địa phương Thực tế cho thấy, năm qua ngành công nghiệp huyện Điện Bàn đạt thành tựu đáng tự hào, có đóng góp to lớn vào nghiệp phát triển chung huyện, chứng minh vai trò quan trọng kinh tế tỉnh Quảng Nam Ngành công nghiệp huyện Điện Bàn ngày chiếm tỷ trọng cao, thể vị trí then chốt nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện Từ phân tích thực trạng tồn ngành công nghiệp, đề tài đưa số giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp địa bàn huyện đến năm 2020 Bên cạnh đó, phát triển ngành góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hướng dẫn đến xuất ngày nhiều mặt hàng, tăng thu nhập cho người lao động, tăng ngân sách cho nhà nước 27 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang 2.1 Tăng trưởng GDP huyện Điện Bàn giai đoạn 2008 - 2012 2.2 Tổng kim ngạch xuất nhập huyện Điện Bàn giai đoạn 2008 - 2012 10 2.3 Cơ sở sản xuất ngành công nghiệp 11 2.4 Số lao động tham gia vào sản xuất công nghiệp địa bàn 13 2.5 2.6 Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân lao động Giá trị xuất địa bàn Huyện 28 14 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO: • Giảng viên: GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng (2012), Giáo trình kinh tế phát triển, Nxb lao động – xã hội • Giáo trình kinh tế quản lý công nghiệp – Nguyễn Đình Phan • Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp giai đoạn 2008 - 2012 • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Điện Bàn thời kỳ • Tài liệu từ Phòng kinh tế hạ tầng huyện Điện Bàn • Niên giám thống kê huyện Điện Bàn năm 2012 • Báo nhân dân, số 19590 • Website: www.dienban.gov.vn www.quangnam.gov.vn • Và số tài liệu khác internet 29
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2014 2020, Báo cáo tốt nghiệp Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2014 2020, Báo cáo tốt nghiệp Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn giai đoạn 2014 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay