Mẫu giấy cam kết trả nợ

1 244 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:01

MẪU SỐ: 05/TDSV (Do HSSV lập) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ Kính gửi: Viện Đại học Mở hà Nội Họ và tên học sinh, sinh viên:………………………… … Ngày sinh:……/……/……………… Giới tính: Nam Nữ CMND số: ngày cấp / ./ . Nơi cấp: . Lớp: Khoa Số thẻ HSSV Khóa . Loại hình đào tạo: Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, …… .… ): .… Ngày nhập học: … ./.… ./…… . Ngày ra trường (dự kiến) : .… ./ …./…… Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):……… Trong thời gian theo học tôi được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do …… . ……… . cư trú tại thôn (ấp, làng ) … . xã (phường)……… . huyện (thị xã) tỉnh (thành phố) , đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội ………… . cho vay tổng số tiền là: đồng (bằng chữ…………………………………………… …………….) Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường và gia đình : - Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày được ký hợp đồng lao động, tôi sẽ thông báo địa chỉ đơn vị công tác cho nhà trường và gia đình, đồng thời tôi có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng để cho tôi đi học. - Nếu không thực hiện cam kết trên, thì Ngân hàng, gia đình và Nhà trường có quyền làm việc với người có trách nhiệm tại đơn vị tôi đang công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) đã vay vốn. ., ngày tháng năm 200 NGƯỜI CAM KẾT (Ký, ghi rõ họ tên) MẪU SỐ: 05/TDSV (Do HSSV lập) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ Kính gửi: Họ tên học sinh, sinh viên: Ngày sinh: Giới tính: Nam Nữ CMND số: ngày cấp Nơi cấp: Lớp: Khoa Số thẻ HSSV Khóa Loại hình đào tạo: Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, ): Ngày nhập học: … /.… /…… Ngày trường (dự kiến) : / / Mã trường theo học (mã quy ước quy chế tuyển sinh): Trong thời gian theo học (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn cư trú thôn (ấp, làng ) xã (phường) huyện (thị xã) tỉnh (thành phố) , đứng tên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay tổng số tiền là: đồng (bằng chữ …………………………………………… …………….) Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường gia đình: - Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động, thông báo địa đơn vị công tác cho nhà trường gia đình, đồng thời có trách nhiệm gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng học - Nếu không thực cam kết trên, Ngân hàng, gia đình Nhà trường có quyền làm việc với người có trách nhiệm đơn vị công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) vay vốn ., ngày tháng năm NGƯỜI CAM KẾT (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CAM KẾT 1 CHƯA HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, ĐẤT Ở Kính gửi : 2 Tôi tên : .Sinh năm : . Chứng minh nhân dân số : Do . cấp ngày : tháng .năm Địa chỉ thường trú tại : . Và vợ (chồng) tên : Sinh năm . Chứng minh nhân dân số : do cấp ngày tháng .năm Địa chỉ thường trú tại : . Nay chúng tôi cam kết chưa từng được Nhà nước giải quyết các chính sách về nhà ở, đất ở như sau : - Được cấp nhà ở, nhà tình nghĩa. - Được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. - Được giao đất không phải trả tiền đền bù cho người sử dụng đất. - Được hỗ trợ nhà ở, đất ở theo Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở, Quyết định 64/1998/QĐ- TTg ngày 21 tháng 3 năm 1998 về giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 20/2000/QĐ- TTg ngày 03 tháng 02 năm 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15 / 3 /2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó 2000 về hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở. Chúng tôi cam kết lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) 3 _______, ngày____tháng_____năm____ Người cam kết (ký và ghi rõ họ và tên) 3 Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi thường trú của người cam kết xác nhận về chữ ký của người cam kết Mẫu số 02 LĐNN (Do người vày lập) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ھھ …….ngày … tháng …năm……. BẢN CAM KẾT TRẢ NỢ VỐN VÀY TỪ THU NHẬP HÀNG THÁNG; QUÝ; NĂM (Gửi kèm theo giấy đề nghị vày vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài ) Kính gửi:………………………………………………………………. - Tôi tên là…………………….Nơi sinh…………………………………… - CMND số:………………………… cấp ngày………….nơi cấp………… - Nơi công tác: (đơn vị ghi theo hợp đồng lao động đã ký)……………… ………………………………………………………………………………. - Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………. - Thu nhập hang tháng( lương, các khoản thu nhập hợp pháp của gia đình và cá nhân)……………………………………………………………………. - Số tiền xin vày ngân hang…………………………….bằng chữ………… ………………………………………………………………………… - Mục đích sử dụng tiền vày:……………………………………………. - Thời hạn xin vày:…………………………………………………… - Số tiền trả nợ hang tháng( hoặc quý, năm) là:……………………………. Nếu được Ngân hàng cho vày tôi xin cam kết trích thu nhập hàng tháng của tôi và các nguồn thu nhập hợp pháp của gia đình số tiền:………… để trả nợ Ngân hàng cả gốc, lãi và cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng tín dụng. Nếu không thực hiện đúng những điều đã cam kết, tôi và gia đình tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Cam kết của đại diện gia đình:……… Người lao động Chủ hộ ( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) Ý kiến của cơ quan ký hợp đồng đưa người lao động có thời hạn ở nước ngoài. Thủ trưởng cơ quan ( Ký, ghi rõ họ tên, đòng dấu) MẪU SỐ: 05/TDSV (Do HSSV lập) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ Kính gửi: Viện Đại học Mở hà Nội Họ tên học sinh, sinh viên: Ngày sinh: Giới tính: Nam Nữ CMND số: ngày cấp Nơi cấp: Lớp: Khoa Số thẻ HSSV Khóa Loại hình đào tạo: Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, …… … ): Ngày nhập học: … /.… /…… Ngày trường (dự kiến) : … / …./…… Mã trường theo học (mã quy ước quy chế tuyển sinh): Trong thời gian theo học (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn …… ……… cư trú thôn (ấp, làng ) … xã (phường)……… huyện (thị xã) tỉnh (thành phố) , đứng tên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội………… cho vay tổng số tiền là: đồng (bằng chữ…………………………………………… …………….) Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường gia đình: - Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động, thông báo địa đơn vị công tác cho nhà trường gia đình, đồng thời có trách nhiệm gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng học - Nếu không thực cam kết trên, Ngân hàng, gia đình Nhà trường có quyền làm việc với người có trách nhiệm đơn vị công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) vay vốn , ngày tháng năm 200 NGƯỜI CAM KẾT (Ký, ghi rõ họ tên) Unsecured Promissory Note $ _ [CITY, STATE] [DATE] FOR VALUE RECEIVED, _ (hereafter, “Maker”), an individual [or type of business entity], promises to pay _, an individual [or type of business entity] (hereafter, "Holder"), at [Street Address], [City, State] [Zip Code], or at such other place as Holder hereof may from time to time designate in writing, the principal sum of _ Dollars ($ _), with interest accruing on the unpaid principal at the rate of percent ( _%) per annum from _, 20 until paid The aforementioned principal sum represents monies owed to for Principal and interest are payable in monthly installments due on or before the ( _) day of each month until paid in full, with the first such payment to be made on or before _, 20 In no event shall interest exceed the maximum amount permitted by law Any amount collected in excess of the maximum legal rate shall be applied to reduce the principal balance This Promissory Note may, in whole or in part, be prepaid without penalty before the maturity date hereof Each payment shall first be credited against interest accrued and due at the time of receipt of payment, with the remainder credited against unpaid principal Interest shall cease to accrue on any principal so credited Should Maker default under or otherwise breach this Promissory Note and not cure said default or breach on or before the tenth (10th) day after Holder gives Maker written notice thereof, by personal delivery or certified mailing, all principal remaining unpaid and interest accruing thereon shall, at the option of Holder, become immediately due and payable to Holder Notice shall be deemed given on the date of personal delivery or date of mailing, whichever applies No delay or failure in giving notice of said default or breach shall constitute a waiver of the right of Holder to exercise said right in the event of a subsequent or continuing default or breach Furthermore, in the event of such default or breach, Maker promises to pay Holder all collection and/or litigation costs incurred, including reasonable attorney fees and court costs, whether judgment is rendered or not This Promissory Note has been entered into and shall be performed in County, [State], and shall be construed in accordance with the laws of [STATE] and any applicable federal statutes or regulations of the United States Any claims or disputes concerning this Note shall, at the sole election of Holder, be adjudicated in [COUNTY, STATE] Executed in the presence of: WITNESS _ Name/Address [NAME OF COMPANY] _ Name/Address By: _ Disclaimer Tham khảo loại biểu mẫu mẫu đơn khác trang web http://www.kinhdoanh.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy cam kết trả nợ, Mẫu giấy cam kết trả nợ, Mẫu giấy cam kết trả nợ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay