SKKN các BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 4 học tốt THÀNH PHẦN TRẠNG NGỮ

27 227 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:45

CÁC BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT THÀNH PHẦN TRẠNG NGỮ I PHẦN MỞ ĐẦU: Lý chọn đề tài: Ngữ pháp bình diện quan trọng ngôn ngữ bên cạnh bình diện khác ngữ âm, từ vựng, phong cách Ngữ pháp chi phối việc sử dụng đơn vị ngôn ngữ để tạo thành lời nói, làm cho ngôn ngữ thực chức công cụ giao tiếp đời sống xã PHẦN MỞyếu ĐẦU: tố quan trọng để phát hội Ngữ pháp cũngI triển lực trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp người học sinh Bên cạnh phận trạng ngữ đóng vai trò quan trọng câu Tiếng Việt Nhiệm vụ dạy học thành phần trạng ngữ câu giúp cho học sinh nhận diện, phân loại loại trạng ngữ, nắm quy tắc cấu tạo sử dụng phận trạng ngữ giao tiếp Trong chương trình Tiểu học Trạng ngữ đưa vào nội dung dạy học, chương trình Tiếng Việt từ giai đoạn thứ cấp Tiểu học (Lớp 1, 2, 3), giai đoạn sách giáo khoa chưa đưa khái niệm trạng ngữ mà đến giai đoạn (lớp 4, 5) thức đưa nội dung vào phân môn luyện từ câu thành lý thuyết riêng hệ thống tập Nếu xem qua nội dung chương trình, giáo viên tiểu học cho kiến thức trạng ngữ tương đối đơn giản, không khó so với đơn vị kiến thức khác phân môn luyện từ câu.Tuy nhiên để hướng dẫn học sinh giải tốt tập bản, đặc biệt giúp học sinh giỏi làm tốt tập nâng cao thành phần trạng ngữ giáo viên nắm kiến thức đầy đủ có phương pháp hướng dẫn tốt cho học sinh nắm Thực trạng: Được phân công dạy lớp 4, qua thời gian giảng dạy thấy học sinh cố gắng học tập, đặc biệt môn Tiếng Việt Nhưng thực tế để đặt câu có phận trạng ngữ nhiều em lúng túng Hay lẫn lộn trạng ngữ bổ ngữ, đặc biệt trường hợp đặt cuối câu Lúc em không dễ dàng xác định chúng bổ sung cho cụm C -V hay bổ nghĩa cho động từ, tính từ làm vị ngữ Qua khảo sát đầu năm môn Tiếng Việt, lớp đạt: Khá giỏi: 14 em(43,7%) Trung bình:10 em(32,2%) Yếu: em ( 24,1%) Với suy nghĩ: " Làm để học sinh lớp nắm thành phần trạng ngữ câu tự tin học tập", nên định chọn đề tài: "Các biện pháp giúp học sinh lớp học tốt thành phần trạng ngữ câu” Đối tượng- Phạm vi nghiên cứu: - Học sinh lớp 42 trường Tiểu học số Đồng Sơn - Các biện pháp giúp học sinh lớp học tốt thành phần trạng ngữ I PHẦN NỘI DUNG: TRẠNG NGỮ: Thành phần phụ câu có ý nghĩa biểu thị đặc điểm hành động, định hành động xảy tình điều kiện Đảm nhiệm chức trạng ngữ câu trước hết trạng từ( tính từ Tiếng Việt), sau hình thái ngữ pháp từ loại khác, cụm từ, câu có tính chất trạng từ, đoạn trạng ngữ, đoạn trạng động từ Có loại trạng ngữ sau: Trạng ngữ điều kiện: trời không mưa xe đạp đến II.PHẦN 1.Nếu TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: trường Trạng ngữ mục đích: Khoẻ để bảo vệ Tổ quốc Trạng ngữ nguyên nhân: Vì chăm học nên bạn Phương giành điểm 10 Trạng ngữ nhượng bộ: Dù mưa, học Dù khó khăn chúng ta vượt qua Trạng ngữ vị trí: Họ sống đảo Trạng ngữ thời gian: Chúng vào học lúc bảy MỘT SỐ BIỆN PHÁP: Trước thực trạng lớp mắc phải, mạnh dạn tìm tòi đưa số phương pháp giúp học sinh học tốt thành phần trạng ngữ sau: 2.1 Nắm khái niệm trạng ngữ - Trạng ngữ thành phần phụ câu xác định thời gian nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… việc nêu câu Trạng ngữ trả lời NỘI choNGỮ: câu hỏi: Khi nào?, Ở II.PHẦN TRẠNG DUNG: đâu?, Vì sao?, Để làm gì? 2.2 Nắm đặc điểm, hình thức trạng ngữ (Dấu hiệu trạng ngữ): 2.2.1: Trạng ngữ phận phụ câu Nhìn chung trạng ngữ thành phần bắt buộc có mặt câu chủ ngữ Câu có trạng ngữ - Chỉ có số trường hợp trạng ngữ như: Trạng ngữ dùng để chuyển tiếp ý từ câu sang câu khác Ví dụ: Trước đây, Bắc học Nhờ siêng năng, cần II.PHẦN TRẠNG DUNG: cù, Bắc vượt lên dẫn đầu lớp.NỘINGỮ: Trạng ngữ dùng để xác định rõ phạm vi không gian, thời gian điều nói câu, làm cho nội dung câu đầy đủ xác Ví dụ: Về mùa đông, bàng đỏ màu đồng hun - Trạng ngữ nói điều mẻ hay nhấn mạnh Ví dụ: Nhờ siêng năng, cần cù, Bắc vượt lên dẫn đầu lớp 2.2.2: Về cấu tạo, trạng ngữ cụm từ có quan hệ từ đứng trước Ví dụ: - Trạng ngữ cụm từ có quan hệ từ đứng trước: Vào lúc sáu giờ, Nam quê - Trạng ngữ cụm từ quan hệ từ đứng trước: Hôm qua, Nam quê - Một số quan hệ từ thường gặp trạng ngữ sau: + Quan hệ từ trạng ngữNỘI thời gian: Vào (lúc, ngay); có II.PHẦN TRẠNG NGỮ: DUNG: (lúc); ( Lúc); từ (lúc,ngay); từ…đến… + Quan hệ từ trạng ngữ nơi chốn: Trên, dưới, sau, trước, ngoài, trong… + Quan hệ từ trạng ngữ nguyên nhân: Vì, do, bởi, tại, vì, vì, nhờ… + Quan hệ từ trạng ngữ mục đích: Vì, để, nhằm… + Quan hệ từ trạng ngữ phương tiện: Với, bằng… 2.2.3: Trạng ngữ đứng nhiều vị trí câu: Trạng ngữ đứng trước, đứng đứng sau nòng cốt câu Ví dụ: Vào lúc sáu giờ, Nam quê Nam quê, vào lúc sáu (hoặc Nam quê vào lúc sáu giờ) Trong vị trí trạng ngữ, vị trí đầu câu vị trí II.PHẦN TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: thường gặp 2.2.4: Giữa trạng ngữ với vị ngữ thường có quãng nghỉ nói, dấu phẩy viết * Dạng 2: Bài tập trạng ngữ bổ sung ý nghĩa nòng cốt cho câu: Ví dụ 1: Hãy cho biết thành phần trạng ngữ câu sau bổ sung ý nghĩa cho câu? Trên sân trường, bạn nô đùa vui vẻ Đã lâu rồi, không viết thư cho cậu - Nhờ học giỏi, Nam cô giáo khen Huy tiết kiệm tiền ăn sáng để ủng hộ cho đồng bào bị bão lụt Với dạng tập này, giáo viên hướng dẫn cho học sinh, muốn xác định số trạng ngữ NỘI bổNGỮ: sung II.PHẦN TRẠNG DUNG:ý nghĩa cho nòng cốt câu em phải đặt câu hỏi: Khi nào? Vì sao? Ở đâu? Bằng gì? nòng cốt câu Chẳng hạn câu: Trên sân trường, bạn học sinh nô đùa vui vẻ GV đặt câu hỏi: “Ở đâu bạn học sinh nô đùa vui vẻ? ” GV khẳng định: “Ở sân trường thành phần trạng ngữ bổ sung địa điểm, nơi chốn cho câu” Ví dụ 2: Hãy viết thêm trạng ngữ thích hợp vào nòng cốt câu sau cho biết thành phân bổ sung ý nghĩa cho câu? - Những chim hót líu lo - Hoa cúc nở vàng rộ - Huy trở thành học sinh tiên tiến - Chúng tham quan II.PHẦN TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: - Các bạn hăng hái phát biểu ý kiến - Ở dạng tập này, việc giúp em lựa chọn thành phần trạng ngữ thích hợp, giáo viên cần phải lưu ý cho dấu hiệu hình thức( Kết hợp với dạng để viết thành câu ngữ pháp) * Dạng 3: Bài tập vận dụng thành phần trạng ngữ để viết thành câu Đây dạng tập khó học sinh, nhiên phân môn khác Tập làm văn hay Tập đọc, em làm quen với câu có chứa thành phần trạng ngữ Do cần kết hợp với phân môn để hướng dẫn học sinh viết câu Đối với dạng có hai cách đề là: Viết câu riêng lẻ có trạng ngữ ý nghĩa hay viết đoạn văn theo chủ đề có thành phần trạng ngữ như: Ví dụ 1: Viết đoạn văn cóNGỮ: từ đến câu kể lần em II.PHẦN ngắn TRẠNG NỘI DUNG: chơi xa, câu dùng trạng ngữ Ví dụ 2: Hãy viết câu, câu có nhiều thành phần trạng ngữ Nêu rõ thành phần trạng ngữ bổ sung ý nghĩa cho câu Dù dạng nào, giáo viên hướng dẫn học sinh cần cho em nắm cấu trúc câu có thành phần trạng ngữ, đặc biệt dấu hiệu để nhận biết trạng ngữ câu Tránh tình trạng viết ý câu sử dụng dấu câu (dấu phẩy chính) sai làm câu bị sai 2.4 Một số dạng tập nâng cao: * Dạng 1: Phân biệt trạng ngữ với thành tố phụ cụm từ (định ngữ bổ ngữ) Ví dụ: Trong câu sau, câu có thành phần trạng ngữ, rõ thành phần trạng ngữ bổ sung ý nghĩa cho câu? - Trên cành cây, chim kêu ríu rít - Chim cành kêu ríu rít - Chim kêu ríu rít cành Khi dạy dạng tập này, giáo viên cần ý để học sinhII.PHẦN phân biệt trạng ngữ với thành tố TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: phụ cụm từ Trạng ngữ thành phần phụ câu có tác dụng bổ sung ý nghĩa cho nòng cốt câu thành tố phụ cụm từ bổ sung cho thành tố có tác dụng hạn định nghĩa cho danh từ (định ngữ) bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ (bổ ngữ), thành tố phụ nằm cụm từ mà chuyển sang vị trí khác câu Như ba câu trên, mặt hình thức giống phân tích cụ thể ta thấy: - Ở câu thứ nhất: “Trên cành cây” bổ sung ý nghĩa cho nòng cốt câu, vị trí, địa điểm “ Chim kêu ríu rít” Hơn “ Trên cành cây” “Chim kêu ríu rít” lại có dấu phẩy ngăn cách, dấu hiệu để nhận câu có thành phần trạng ngữ - Ở câu thứ hai: “ Trên cành có tác dụng hạn định ý nghĩa cho danh từ “Chim” giúp ta hiểu có chim cành kêu ríu rít Như vậy, “ Trên cành cây” câu coi định ngữ bổ sung ý nghĩa cho danh từ “Chim” II.PHẦN TRẠNG NỘIcây” NGỮ: DUNG:lại bổ sung ý nghĩa địa - Ở câu thứ ba: “Trên cành điểm cho động từ trung tâm “kêu” ta hiểu tiếng kêu ríu rít cành Do đó, “Trên cành cây” câu coi bổ ngữ cho động từ “Kêu” Cho nên “Trên cành cây” trạng ngữ Một điều dễ nhận “Trên cành cây” câu thứ hai câu thứ ba trạng ngữ dấu phẩy hai câu Ở đây, giáo viên cần cho học sinh phát dấu hiệu phân biệt câu câu có chứa thành phần trạng ngữ Ngoài ra, giáo viên cần cho học sinh hiểu thêm rằng: Nếu thêm dấu phẩy vào câu thứ hai thứ ba để ngăn cách “Trên cành cây” với nòng cốt câu sau: - Chim, cành cây, kêu ríu rít - Chim kêu ríu rít, cành - Khi nghĩa hai câu hoàn toàn giống với nghĩa câu thứ II.PHẦN TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: Tuy nhiên giáo viên cần phải cho học sinh nắm câu thứ hai câu thứ ba dầu phẩy câu có ý nghĩa khác Nhưng câu thứ nhất, dấu phẩy lại câu sai ngữ pháp Và giáo viên cần lưu ý học sinh viết câu có thành phần trạng ngữ phải ý viết dấu phẩy để ngăn cách chúng với nòng cốt câu (Trừ câu có trạng ngữ mục đích, phương tiện đứng cuối câu) * Dạng 2: Phân biệt câu có thành phần trạng ngữ với vế câu ghép: Ví dụ: Trong câu sau đây, câu có thành phần trạng ngữ? - Dế Mèn tập tành đặn nên khoẻ - Dế Mèn tập tành đặn, cậu ta khoẻ - Vì tôi, cậu bị phê bình - Chúng ta phấn đấu tương lai Tổ Quốc - Nhờ trận mưa rào,II.PHẦN trời mát mẻ hẳn TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: Khi làm tập dạng giáo viên cần cho học sinh phân biệt câu có thành phần trạng ngữ Mặc dù mặt hình thức câu có thành phần trạng ngữ câu ghép có dấu phẩy ngăn cách câu có hai câu trạng ngữ (câu thứ câu thứ hai) đặc biệt câu thứ hai dễ nhầm câu có trạng ngữ nguyên nhân đầu câu Nhưng khác với trạng ngữ “Vì tập tành đặn” vế câu ghép khuyết thành phần chủ ngữ (chủ ngữ hoàn toàn khôi phục) Ở giáo viên cần lưu ý học sinh câu thứ ba, thứ tư, thứ năm đại từ “tôi”, danh từ “tương lai” cụm danh từ “trận mưa rào” kết hợp với quan hệ từ (vì, nhờ) nên câu có thành phần trạng ngữ Đây dấu hiệu giúp học sinh phân II.PHẦN TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: biệt trạng ngữ với vế câu ghép lược bỏ chủ ngữ Đó là: Nếu phận đứng sau quan hệ từ nguyên nhân điều kiện, giả thiết, kết danh từ đại từ phận trạng ngữ; phận đứng sau quan hệ từ nói động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ vế câu ghép lược bỏ chủ ngữ * Dạng 3: Mở rộng câu cách thêm thành phần trạng ngữ vào nòng cốt câu (Thêm nhiều cách) Ví dụ: Hãy viết thêm thành phần trạng ngữ vào nòng cốt câu sau để thành câu khác nhau: - Chúng em hăng hái phát biểu - Em đến trường sớm Đây dạng tập mở nên tuỳ theo khả học sinh mà em thêm hay nhiều trạng ngữ để trở thành II.PHẦN TRẠNG NỘIviên NGỮ: DUNG: hay nhiều câu khác Giáo cần hướng dẫn cho học sinh đặt câu hỏi: Vì sao? Ở đâu? Khi nào? Để làm gì? cho nòng cốt câu, từ xác định thành phần trạng ngữ thêm vào Có thể có nhiều câu trả lời khác chẳng hạn: Để trả lời cho câu hỏi: Chúng em hăng hái phát biểu nào? Có nhiều cách trả lời sau: “Trong học Tiếng Việt, học ngoại khoá, đại hội liên đội…” tất cụm từ thời gian Với cách làm giáo viên thu nhiều kết khác Cũng cần yêu cầu học sinh viết câu có nhiều thành phần trạng ngữ chẳng hạn như: - Hôm qua, học toán, hiểu chúng em hăng hái phát biểu 2.5: Thông qua môn học khác để bồi dưỡng thêm thành phần trạng ngữ, tạo nên phong phú ngôn ngữ, II.PHẦN TRẠNG NGỮ: DUNG: giúp học sinh biết lựa chọn từNỘI ngữ đặt câu Rèn khả diễn đạt lưu loát vấn đề trước tập thể III KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Qua việc cung cấp kiến thức trạng ngữ trên, học sinh thực hành dạng bàì tập xác định sử dụng trạng ngữ lớp tốt, đối tượng học sinh yếu trung bình - Các em nắm vững thành phần trạng ngữ câu - Biết vận dụngII.PHẦN kiến thức thành phần trạng 1.các TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: ngữ để làm dạng tập Tìm phận trạng ngữ, thêm phận trạng ngữ, phân biệt trạng ngữ với thành phần khác câu cách xác - Biết sử dụng trạng ngữ vào đặt câu, viết đoạn văn - Tự tin, hào hứng học tiết học luyện từ câu nói chung tiết học trạng ngữ nói riêng -Kết môn học : Giữa kì 1: -Khá- Giỏi: 20 em(62,5%) - Trung bình: em (28,1%) -Yếu: em ( 9,4%) Cuối học kỳ 1: - Khá - Giỏi: 22 emII.PHẦN (68,7) TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: - Trung bình: em(28,1%) - Yếu: em( 3,2%) Với biện pháp vậy, tin cuối năm không học sinh yếu môn Tiếng Việt IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để học sinh lớp học tốt thành phần trạng ngữ, người thầy giáo phải nhiệt tình tâm huyết với nghề, nghiên cứu kĩ nội dung dạy, truyền thụ kiến thức cách ngắn gọn, dể hiểu để học sinh nắm kiến thức vận dụng linh hoạt vào tập thực hành Muốn cần phải hướng dẫn rèn cho học sinh kĩ sau: Nắm khái niệm trạng ngữ Rèn luyện kĩ II.PHẦN thông qua dạng tập thực hành TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: Khi làm tập yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài, phân biệt chúng thuộc dạng bắt tay vào làm Củng cố kiến thức thông qua đọc nhiều sách báo phù hợp với lứa tuổi Giao lưu trực tiếp với bạn lớp, trường thông qua buổi học ngoại khoá mà nhà trường tổ chức V PHẦN KẾT LUẬN: Lớp lớp gần cuối cấp bậc Tiểu học Các em cần có kiến thức vững thành phần câu đơn Tiếng Việt làm sở để học tốt lớp trung học sở Là giáo viên Tiểu học, nghiên cứu kĩ nội dung chương sách giáo khoa phương pháp truyền thụ, có hệ thống tập phù hợp giúp học sinh thực hành, củng II.PHẦN TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: cố kiến thức Đặc biệt phải lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích em tìm tòi tự rút kết luận cho Có vậy, em nhớ kỹ, nhớ lâu kiến thức khám phá, hứng thú học tập Vì bước đầu có kết cao dạy học môn Tiếng Việt Trên kinh nghiệm nhỏ mà thân rút trình dạy Rất mong trao đổi, đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học nhà trường, bạn đồng nghiệp để đưa chất lượng dạy học trường, ngành ngày lên Tôi xin chân thành cảm ơn ! Ý kiến HĐKH nhà trường II.PHẦN TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: Người viết Lê Thị Thuý Mai [...]... về trạng ngữ như trên, học sinh thực hành các dạng bàì tập về xác định và sử dụng trạng ngữ ở lớp 4 rất tốt, nhất là đối tượng học sinh yếu và trung bình - Các em đã nắm vững hơn về thành phần trạng ngữ trong câu - Biết vận dụngII.PHẦN kiến thức về thành phần trạng 1 .các TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: ngữ để làm các dạng bài tập Tìm bộ phận trạng ngữ, thêm bộ phận trạng ngữ, phân biệt trạng ngữ với các thành phần. .. đó ít nhất một câu dùng trạng ngữ Ví dụ 2: Hãy viết 5 câu, mỗi câu có một hoặc nhiều thành phần trạng ngữ Nêu rõ các thành phần trạng ngữ đó bổ sung ý nghĩa gì cho câu Dù ở dạng bài nào, giáo viên khi hướng dẫn học sinh cũng cần cho các em nắm được cấu trúc của một câu khi có thành phần trạng ngữ, đặc biệt là dấu hiệu để nhận biết đó là trạng ngữ trong câu Tránh những tình trạng viết ý câu thì đúng... buổi học ngoại khoá mà nhà trường tổ chức V PHẦN KẾT LUẬN: Lớp 4 là lớp gần cuối cấp của bậc Tiểu học Các em cần có kiến thức vững chắc về các thành phần của câu đơn Tiếng Việt làm cơ sở để học tốt ở lớp 5 và trung học cơ sở Là một giáo viên Tiểu học, tôi đã nghiên cứu kĩ nội dung chương sách giáo khoa và phương pháp truyền thụ, có một hệ thống các bài tập phù hợp giúp học sinh thực hành, củng II.PHẦN... tập về trạng ngữ: Các bài tập cơ bản về trạng ngữ: Nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 4 đã đưa ra nhiều bài tập với nội dung rất đa dạng phong phú, nhưng có thể phân thành ba dạng sâu đây: * Dạng 1: Bài tập về nhận dạng các thành phần trạng ngữ trong câu: Ví dụ: Tìm trạng ngữ trong các câu sau : - Trong vườn, muôn loài hoa đua nở ( Bài tập1/trang 126- II.PHẦN TV4 Tập 2)DUNG: 1 TRẠNG NỘINGỮ: -... dấu phẩy thì đây lại là câu sai ngữ pháp Và giáo viên cần lưu ý học sinh khi viết câu có thành phần trạng ngữ phải chú ý viết dấu phẩy để ngăn cách chúng với nòng cốt câu (Trừ những câu có trạng ngữ chỉ mục đích, phương tiện đứng ở cuối câu) * Dạng 2: Phân biệt câu có thành phần trạng ngữ với một vế của câu ghép: Ví dụ: Trong các câu sau đây, câu nào có thành phần trạng ngữ? - Dế Mèn tập tành đều đặn... TRẠNG NỘINGỮ: DUNG: - Các bạn đã hăng hái phát biểu ý kiến - Ở dạng bài tập này, ngoài việc giúp các em lựa chọn được thành phần trạng ngữ thích hợp, giáo viên cần phải lưu ý cho các về dấu hiệu hình thức( Kết hợp với một dạng để viết thành câu đúng ngữ pháp) * Dạng 3: Bài tập vận dụng thành phần trạng ngữ để viết thành câu Đây là dạng bài tập khó đối với học sinh, tuy nhiên ở các phân môn khác như... với trạng ngữ “Vì tập tành đều đặn” là một vế câu ghép khuyết thành phần chủ ngữ (chủ ngữ của nó hoàn toàn được khôi phục) Ở đây giáo viên cần lưu ý học sinh trong câu thứ ba, thứ tư, thứ năm đều là đại từ “tôi”, danh từ “tương lai” hoặc cụm danh từ “trận mưa rào” kết hợp với quan hệ từ (vì, nhờ) nên các câu này có thành phần trạng ngữ Đây là một dấu hiệu giúp học sinh phân II.PHẦN 1 TRẠNG NỘINGỮ:... quả khác nhau Cũng cần yêu cầu học sinh viết những câu có nhiều thành phần trạng ngữ chẳng hạn như: - Hôm qua, trong giờ học toán, vì hiểu bài chúng em hăng hái phát biểu 2.5: Thông qua các môn học khác để bồi dưỡng thêm về thành phần trạng ngữ, tạo nên sự phong phú về ngôn ngữ, II.PHẦN 1 TRẠNG NGỮ: DUNG: giúp học sinh biết lựa chọn từNỘI ngữ khi đặt câu Rèn khả năng diễn đạt lưu loát mọi vấn đề trước... đọc, các em đã làm quen với các câu có chứa thành phần trạng ngữ Do đó cần kết hợp với các phân môn đó để hướng dẫn học sinh viết câu Đối với dạng bài này cũng có hai cách ra đề đó là: Viết câu riêng lẻ có trạng ngữ chỉ một ý nghĩa nào đó hay cũng có thể viết một đoạn văn theo chủ đề trong đó có thành phần trạng ngữ như: Ví dụ 1: Viết một đoạn văn cóNGỮ: từ 3 đến 5 câu kể về một lần em II.PHẦN 1 ngắn TRẠNG... “Ở đâu các bạn học sinh nô đùa rất vui vẻ? ” GV khẳng định: “Ở sân trường là thành phần trạng ngữ bổ sung địa điểm, nơi chốn cho câu” Ví dụ 2: Hãy viết thêm các trạng ngữ thích hợp vào nòng cốt các câu sau và cho biết các thành phân đó bổ sung ý nghĩa gì cho câu? - Những con chim hót líu lo - Hoa cúc nở vàng rộ - Huy đã trở thành học sinh tiên tiến - Chúng tôi đi tham quan II.PHẦN 1 TRẠNG NỘINGỮ: DUNG:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN các BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 4 học tốt THÀNH PHẦN TRẠNG NGỮ, SKKN các BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 4 học tốt THÀNH PHẦN TRẠNG NGỮ, SKKN các BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 4 học tốt THÀNH PHẦN TRẠNG NGỮ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay