Giáo án tiểu học 2015 2016

152 202 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:32

TUẦN Thứ hai ngày24 tháng năm 2015 Sinh hoạt tập thể Sáng I MỤC TIÊU: - Hướng dẫn học sinh số qui định nề nếp hoạt động trường đề Truy bài, hát đầu giờ, xếp hàng vào lớp, học giờ, thể dục - múa hát tập thể, ăn mặc đồng phục theo qui định trường… - GD ý thức thái độ học tập tốt, ổn định nề nếp, cố gắng chăm ngoan để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ II TIẾN TRÌNH: Hoạt động chính: a Ổn định nề nếp học tập đầu năm b GV chủ nhiệm kiện tồn lại ban cán lớp c GV tổ chức cho HS học nội quy trường : + Muốn truy tốt em phải thực nào? + Thực xếp hàng vào lớp tốt ta phải làm gì? + Hãy nêu số qui định nề nếp trường ? d Kế hoạch tuần 1: - Ổn định nề nếp xếp hàng vào lớp - Tập dân vũ đặn vào buổi sáng - Đến lớp cần phải có đầy đủ dụng cụ học tập - Làm đầy đủ ứng dụng nhà Nhận xét tiết học ……………………………………… Tiếng Việt : Bài 1A: Em học sinh chăm ( T + ) I Đồ dùng: Tài liệu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Tốn : Bài : Ơn tập số đến 100 ( tiết 1) I Đồ dùng: Thẻ số từ đến 9, bảng II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Chiều: Tiếng Việt : Bài 1A : Em học sinh chăm ( T3 ) I Đồ dùng: Tài liệu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Hỗ trợ Tiếng Việt Đọc trả lời câu hỏi bài: Có cơng mài săt, có ngày nên kim I Mục tiêu: Rèn kỹ đọc – hiểu cho học sinh II Tiến trình: * HĐ1: HS đọc bài: Có cơng mài sắt có ngày nên kim theo nhóm GV theo dõi uốn nắn số em đọc chậm * HĐ2: HS thảo luận trả lời câu hỏi theo nhóm - Lúc đầu cậu bé học hành sao? - Bà cụ giảng giải nào? - Theo em, sau gặp bà cụ cậu bé học hành nào? - Câu chuyện khun em điều gì? Hoạt động ứng dụng : Hồn thành bt với người thân ……………………………………… Hỗ trợ Tốn Ơn tập số đến 100 I Mục tiêu: Ơn tập số tự nhiên, số liền trước, liền sau, số có chữ số, số có hai chữ số phạm vi 100 II Tiến trình: * HĐ1: HS làm việc theo nhóm: - Nêu số có chữ số? - Viết số bé có chữ số? Viết số lớn có chữ số? - Viết số bé có hai chữ số? Viết số lớn có hai chữ số? * HĐ2: HS làm vào vở: a Viết số liền sau 39 b Viết số liền trước 90 c Viết số liền trước 99 d Viết số liền sau 99 * Tìm số có hai chữ số mà tổng hai chữ số số 11 …………………………………… Thứ ba ngày 25 tháng năm 2015 Tiếng Việt : Bài 1B: Em biết thêm nhiều điều ( T + ) I Đồ dùng: Bảng con, mẫu chữ A hoa II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Chiều: Tốn : Bài : Ơn tập số đến 100 ( tiết 2) I Đồ dùng: Phiếu tập II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Tiếng Việt : Bài 1B: Em biết thêm nhiều điều ( T3 ) I Đồ dùng: Tài liệu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Thứ tư ngày 26 tháng năm 2015 Tốn : Bài 2: Số hạng – Tổng (T1) I Đồ dùng: Thẻ số, thẻ dấu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu Tiếng Việt : ……………………………………… Bài 1C: Tự thuật em ( T + ) I Đồ dùng: Tài liệu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Chiều: Hỗ trợ Tốn Ơn tập: Số hạng – Tổng I Mục tiêu: HS thực thành thạo cách đặt tính tính tổng II Tiến trình: * HĐ1: HS làm bảng con: 34 53 29 62 + + + + + 42 26 40 71 * HĐ2: HS làm vào vở: Bài 1: Đặt tính tổng, biết số hạng là: a 43 25 b 20 68 c 21 Bài 2: HS tóm tắt giải vào vở: Trong thư viện có 15 học sinh trai 32 học sinh gái Hỏi có tất học sinh có thư viện? ……………………………………… Hỗ trợ Tiếng Việt Rèn chữ: Có cơng mài sắt có ngày nên kim I Mục tiêu: Rèn kỹ nghe - viết tả Biết cách trình sạch, đẹp, cỡ chữ II Tiến trình: * HĐ1:- HS đọc thầm tả, tìm chữ viết khó - HS luyện viết chữ khó vào bảng * HĐ2: GV đọc cho HS viết vào * HĐ3: HS làm tập: Điền k hay c? Con … iến, …âu cá, …….iên nhẫn, ….ày ……………………………………… Thứ năm ngày 27 tháng năm 2015 Tiếng Việt : Bài 1C: Tự thuật em ( T3 ) I Đồ dùng: Nội dung câu chuyện: Thần đồng Lương Thế Vinh II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Tốn : Bài 2: Số hạng – Tổng (T2) I Đồ dùng: Phiếu tập1, bảng II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Hỗ trợ Tốn Ơn tập: Số hạng – Tổng I Mục tiêu: HS thực thành thạo cách đặt tính tính tổng II Tiến trình: * HĐ1: HS làm bảng con: 34 53 29 62 + + + + + 42 26 40 71 * HĐ2: HS làm vào vở: Bài 1: Đặt tính tổng, biết số hạng là: a 43 25 b 20 68 c 21 Bài 2: HS tóm tắt giải vào vở: Trong thư viện có 15 học sinh trai 32 học sinh gái Hỏi có tất học sinh có thư viện? ………………………………… Chiều: Hỗ trợ Tiếng Việt Luyện viết tự thuật em I Mục tiêu: Rèn viết tự thuật thân II Tiến trình: * HĐ1: HS giới thiệu thân theo nhóm * HĐ2: Hs viết vào tự thuật theo mẫu: Em tên là: ….Q em ở… Em học lớp: …trường… Em thích mơn…Em mong ước…Em thích Em muốn trở thành… …………………………………… Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2014 Tốn : Bài 3: Đề - xi - mét (T1) I Đồ dùng: Băng giấy màu, thước vạch cm, thẻ số (bt3) II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu …………………………………… Thủ cơng Bài 1: Gấp tên lửa (T1) I Đồ dùng: Giấy màu, thước vạch cm, kéo, hồ dán II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu …………………………………… Tự nhiên xã hội : Bài : Vì vận động (T1) I Đồ dùng: Tài liệu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… TUẦN Thứ hai ngày 31 tháng năm 2015 Sinh hoạt tập thể Sáng I Mục tiêu: - Nhận xét đánh giá hoạt động lớp tuần - Tun dương cá nhân có thành tích tuần - Nhắc nhở cá nhân vi phạm nội qui lớp, trường Triển khai kế hoạch tuần2 TIẾN TRÌNH: HĐ1: a, GV Ban học tập nhận xét, đánh giá hoạt động học tập tuần - Đã ổn định nề nếp xếp hàng vào lớp - Đa số bạn học đều, có đầy đủ dụng cụ học tập đến lớp - Tập dân vũ đặn vào buổi sáng - Đã kiện tồn ban cán lớp * Khuyết điểm: - Vẫn số bạn chưa có đủ đồ dùng học tập - Một số bạn chưa nghiêm túc giừo dân vũ b, Kế hoạch tuần - Tiếp tục ổn định nề nếp dân vũ đầu - Xây dựng đơi bạn tiến, giúp tiến - Đi học chun cần, làm ứng dụng đầy đủ HĐ 2: GV nhận xét tiết học ……………………………………… Tiếng Việt : Bài 2A : Em học sinh đáng u ( T + ) I Đồ dùng: Thẻ từ tập II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Tốn : Bài : Đề - xi - mét ( tiết 2) I Đồ dùng: Phiếu tập 1,2 II Tiến trình: B Hoạt động thực hành: Bài 1,2: HS làm phiếu Bài 3,4,5 Hs làm ……………………………………… Chiều: Tiếng Việt : Bài 2A : Em học sinh đáng u ( T3 ) I Đồ dùng: Tài liệu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Hỗ trợ Tốn Ơn bài: Đề - xi – mét I Mục tiêu: Ơn tập cho hs kiến thức đơn vị đo độ dài, bước đầu biết đổi đơn vị đo độ dài II Tiến trình: * HĐ1: HS làm bảng 1dm = … cm 3dm = … cm 6dm = … cm 10cm = … dm 20cm = … dm 80cm = … dm * HĐ2: HS làm Bài 1: Tính: 12dm + 25dm = 45cm – 14cm = 78cm – 18cm = 37dm + 11dm = Bài 2: Một sợi dây dài 18dm, cắt 7dm Hỏi sợi dây lại dề - xi – mét? Bài 3: Số? 68cm = …… dm… cm 3dm + 5cm = … cm Hỗ trợ Tiếng Việt Đọc trả lời câu hỏi bài: Phần thưởng I Mục tiêu: Rèn kỹ đọc – hiểu cho học sinh II Tiến trình: * HĐ1: HS đọc bài: Phần thưởng theo nhóm GV theo dõi uốn nắn số em đọc chậm sai * HĐ2: HS thảo luận trả lời câu hỏi theo nhóm - Kể việc làm tốt bạn Na - Theo em bạn túm tụm bàn tán chuyện chơi? - Na có xứng đáng nhận phần thưởng khơng? Vì sao? - Nếu em bạn Na, em làm để giúp bạn tiến hơn? * HĐ3: HS ghi lại câu trả lời vào Hoạt động ứng dụng : làm tập sách ………….…………………………… Thứ ba ngày tháng năm 2015 Tiếng Việt : Bài 2B: Em làm việc tốt, em nói lời hay ( T + ) I Đồ dùng: Mẫu chữ hoa Ă, Â, bảng II Tiến trình: A Hoạt động bản: Tách tiết thành tiết: kể chuyện tập viết ……………………………………… Chiều: Tốn : Bài : Số bị trừ - Số trừ - Hiệu ( tiết 1) I Đồ dùng: Thẻ số, thẻ dấu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Tiếng Việt : Bài 2B: Em làm việc tốt, em nói lời hay ( T3 ) I Đồ dùng: Tài liệu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu …………….…………………………… Thứ tư ngày tháng năm 2015 Tốn : Bài : Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (T2) I Đồ dùng: Phiếu tập 1,2 II Tiến trình: B Hoạt động thực hành: Bài 1,2 nên tách tiết tiết q dài Bài 3: HS làm bảng Bài 4,5: HS làm vào vở(Cả tóm tắt) ……………………………………… Tiếng Việt : Bài 2C: Em chăm học, chăm làm ( T + ) I Đồ dùng: Tài liệu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Chiều: Đạo đức (GVBM) ……………………………………… Hỗ trợ Tiếng Việt Mở rộng vốn từ học tập Dấu chấm hỏi I Mục tiêu: Cung cấp thêm số từ thuộc chủ đề học tập II Tiến trình: * HĐ1: HS làm nhóm – Tìm tiếng để ghép với tiếng học, tập để tạo thành từ có nghĩa * HĐ2: - Đặt câu với từ vừa tìm viết vào * HĐ3: Đặt dấu câu thích hợp vào cuối câu sau: - Tên em - Em học lớp - Tên trường em ……………………………………… Thứ năm ngày tháng năm 2015 Tiếng Việt : Bài 2C: Em chăm học, chăm làm ( T3 ) I Đồ dùng: Phiếu tập 4(HĐTH) II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Tốn : Bài 5: Em ơn lại học (T1) I Đồ dùng: Phiếu tập 4, bảng II Tiến trình: A Hoạt động thực hành Bài 3,5: Làm bảng Bài 4: Làm phiếu Bài 6,7: HS làm ……………………………………… Hỗ trợ Tốn Ơn tập: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu I Mục tiêu: Ơn tập số bị trừ, số trừ, hiệu phép tính trừ Biết trình bày tóm tắt giải II Tiến trình: * HĐ1: HS làm vào bảng con: Đặt tính tính hiệu, biết: - Số bị trừ 79 số trừ 25 - Số bị trừ 38 số trừ 12 - Số bị trừ 67 số trừ 33 - Số bị trừ 55 số trừ 22 * HĐ2: HS làm vào Bài 1: Viết số: a 54 = 76 - … b 53+ = 69 - … c 38 + …… = 49 Bài 2: Một sợi dây dài 8dm, cắt đoạn dài 3dm Hỏi đoạn dây lại đề xi mét? Bài 3: Có số tự nhiên có hai chữ số lớn 46? …………………………………… Chiều Hỗ trợ Tiếng Việt Luyện viết chữ hoa A, Ă, Â I Mục tiêu: Rèn viết chữ Ă, Â hoa mẫu tập viết II Tiến trình: * HĐ1: HS luyện viết vào bảng theo chữ mẫu Chú ý học sinh chữ Ă, Â hoa lớn cao li chữ Ă, Â hoa cỡ nhỏ cao 2,5 li * HĐ2: Hs luyện viết vào tập viết ………………………………………………… Hỗ trợ Tốn Ơn bài: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu I Mục tiêu: HS thực thành thạo cách đặt tính tính hiệu II Tiến trình: * HĐ1: HS làm bảng con: 88 49 64 96 57 36 15 44 12 53 * HĐ2: HS làm vào vở: Bài 1: Đặt tính tính hiệu: a 84 31 b 77 53 c.59 19 Bài 2: HS tóm tắt giải vào vở: Trong kho có 84 ghế, lấy 24 ghế Hỏi kho lại ghế? Bài 3: Tìm số lớn có hai chữ số mà hiệu hai chữ số số 4? ……………………………………… Thứ sáu ngày tháng năm 2015 Tốn : Bài 5: Em ơn lại học (T2) I Đồ dùng: Tài liệu II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu …………………………………… Thủ cơng : Bài : Gấp tên lửa (T2) I Mục tiêu - Gấp hồn thành tên lửaCác nếp gấp phẳng, thẳng ,sản phẩm đẹp HS gấp tên lửa thành thạo - HS hứng thú u thích gấp hình * Với HS khéo tay: Gấp tên lửa , Các nếp gấp phẳng, thẳng Tên lửa sử dụng II Đồ dùng - GV: Mẫu tên lửa gấp giấy thủ cơng Giấy thủ cơng có kẻ Mẫu quy trình giấy tên lửa - HS: Giấy nháp III Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu …………… ………………………… TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2015 Sáng Sinh hoạt tập thể - Học ATGT Bài 1: Vạch qua đường, tín hiệu đèn giao thơng hiệu lệnh người điều khiển giao thơng (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Đánh giá ưu điểm tồn tuần từ nâng cao kết học tập - Nắm kí hiệu vạch qua đường, tín hiệu đèn giao thơng hiệu lệnh người điều khiển giao thơng II TIẾN TRÌNH: HĐ1: a, GV Ban học tập nhận xét, đánh giá hoạt động học tập tuần - Đã ổn định nề nếp xếp hàng vào lớp - Tập dân vũ đặn vào buổi sáng - Đã xây dựng đơi bạn tiến - Nề nếp học tập dần ổn định, bạn nhà học làm ứng dụng đầy đủ * Khuyết điểm: Vẫn số bạn học chậm, số bạn chưa nghiêm túc học b, Kế hoạch tuần - Tiếp tục ổn định nề nếp dân vũ đầu - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đơi bạn tiến, giúp tiến - Lập Nik thi giải tốn mạng - Làm lồng đèn trung thu bạn HĐ2: Dạy An tồn giao thơng - GV giới thiệu HĐ1: Vạch qua đường - Vạch quy định nơi người qua đường - Tín hiệu đèn giao thơng Tín hiệu đè cho người bật sáng màu xanh, phương tiện dừng lại, người qua đường - Tín hiệu đèn cho người bật màu đỏ, người dừng lại vỉa hè, phương tiện phép HĐ2: HS đọc ghi nhớ tài liệu Đèn đỏ: Dừng lại Đèn xanh: Được III Nhận xét tiết học ……………………………………… Tiếng Việt : Bài 3A : Có bạn thật vui ( T + ) I Đồ dùng: Phiếu tập 1(HĐTH) II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Tốn : Bài : Em học gì? I Đồ dùng: Tài liệu II Tiến trình: HS làm kiểm tra vào ……………………………………… Chiều: Tiếng Việt : Bài 3A : Có bạn thật vui ( T3 ) I Đồ dùng: Phiếu tập 3(HĐTH) II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Hỗ trợ Tiếng Việt Đọc trả lời câu hỏi bài: Bạn Nai Nhỏ I Mục tiêu: Rèn kỹ đọc – hiểu cho học sinh II Tiến trình: * HĐ1: HS đọc bài: Bạn Nai Nhỏ theo nhóm GV theo dõi uốn nắn số em đọc chậm sai * HĐ2: HS thảo luận trả lời câu hỏi theo nhóm - Nai Nhỏ xin phép cha cho chơi ai? - Nghe Nai Nhỏ xin phép, cha Nai Nhỏ nói gì? - Bạn Nai Nhỏ có tính tốt nào? - Em thích đức tính bạn Nai Nhỏ? * HĐ3: HS ghi lại câu trả lời vào Hoạt động ứng dụng : làm tập sách ……………………………………… Hỗ trợ Tốn Ơn bài: Em thực phép tính dạng 36 + 24, 26 + nào? I Mục tiêu: HS thực thành thạo phép tính cộng dạng 49 + 25, 29 + II Tiến trình: * HĐ1: HS làm vào bảng con: Tính: 39 17 39 23 56 + + + + + 11 53 21 34 * HĐ2: HS làm vào : Bài 1: Đặt tính tính: 63 + 27 + 31 48 + 42 57 + Bài 2: Tóm tắt giải vào vở: Lan gấp 22 thuyền, Mai gấp 18 thuyền Hỏi Mai Lan gấp thuyền ? Bài 3: Số lớn có hai chữ số mà tổng hai chữ số số….? ……………………………………… Thứ ba ngày tháng năm 2015 Tiếng Việt : Bài 3B: Hãy đối xử tốt với bạn( T + ) I Đồ dùng: Mẫu chữ hoa B, bảng con, phiếu BT1(HĐTH) II Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu ……………………………………… Chiều: Tốn : Bài 7: Em thực phép tính dạng 36 + 24…ntn?(T1) I Đồ dùng: Que tính, bảng II Tiến trình: A Hoạt động bản: Chuyển 1(HĐTH) sang tiết nội dung tiết q dài ……………………………………… Tiếng Việt : Bài 3B: Hãy đối xử tốt với bạn ( T3 ) 10 II Điều chỉnh: Khơng III Tích hợp: Khơng ……………………………………… Tự nhiên xã hội Bài 14: Bầu trời ngày đêm (T3) I Đồ dùng dạy học: Phiếu tập (HĐTH) II Điều chỉnh : Khơng ……………………………………… Chiều Tiếng Việt Bài 33A: Tuổi nhỏ, chí lớn (T3) I Đồ dùng dạy học: Tài liệu II Điều chỉnh : Khơng III Tích hợp: Khơng ……………………………………………… Tốn Bài 94: Em ơn tập phép cộng phép trừ (T1) I Đồ dùng dạy học: Bảng II Điều chỉnh: Khơng ……………………………………… Hỗ trợ Tiếng Việt Ơn bài: Tuổi nhỏ, chí lớn I Mục tiêu: HS đọc trả lời câu hỏi bài: Bóp nát cam II Tiến trình: * GV cho HS đọc đoạn trả lời câu hỏi * HS làm vào vở: Bài 1: Giặc Ngun cho sứ thần sang nước ta để làm gì? Bài 2: Tìm từ phẩm chất nhân dân Việt Nam Đặt câu với từ vừa tìm ……………………………………… Thứ ba ngày 21 tháng năm 2015 Sáng Tiếng Việt : Bài 33B: Ai cần làm việc(T1,2) I Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ hoa V (kiểu 2), bảng II Điều chỉnh: Khơng III Tích hợp: Khơng Chiều: Tiếng Việt : Bài 33B: Ai cần làm việc(T3) I Đồ dùng dạy học: Bảng nhóm II.Điều chỉnh: Khơng III Tích hợp: Khơng Mỹ thuật Bài 33: Vẽ theo mẫu Vẽ bình đựng nước I/ Mục tiêu - HS biết cách quan sát, so sánh tìm tỉ lệ, đặc điểm riêng phân biệt độ đậm nhạt mẫu 138 - HS vẽ hình gần giống mẫu,có bố cục cân tờ giấy II/ Chuẩn bị - Một số mẫu bình nước có hình dáng màu sắc khác nhau, để HS quan sát - Bài vẽ em HS lớp trước Những tích hợp - Khơng Tốn : Bài 94: Em ơn tập phép cộng phép trừ (T2) I Đồ dùng dạy học: Bảng II Điều chỉnh: Khơng …………………………………………………… Hỗ trợ tốn Ơn bài: Em ơn tập phép cộng phép trừ I Mục tiêu: HS nắm cách cộng, trừ số phạm vi 1000 Giải tốn nhiều hơn, II Tiến trình: GV hướng dẫn học sinh làm vào Bài 1: Số? 323 + = 634 362 - = 140 + 29 = 549 393 - = 171 Bài 2: Điền dấu: >,,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiểu học 2015 2016, Giáo án tiểu học 2015 2016, Giáo án tiểu học 2015 2016, II. Tiến trình: Tiến hành theo tài liệu., I. MỤC TIÊU: Nhận xét đánh giá hoạt động của lớp tuần., I. MỤC TIÊU: Sơ kết hoạt động tháng 12 và học kì 1.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay