Giải bài tập trang 68 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 7

2 215 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:07

Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu):5m 7dm;2m 3dm;4m 37cm;1m 53cm.Bài làm:5m 7dm = 2m +m=m2m 3dm = 2m +m=m4m 37cm = 4m +m=m1m 53cm = 1m +m=m. Giải tập 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung Giải tập 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5, giải tương ứng với học sách giúp cho em học sinh ôn tập củng cố dạng tập, rèn luyện kỹ giải Toán Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Bài trang 15 SGK Toán Chuyển phân số sau thành phân số thập phân: Đáp án hướng dẫn giải 1: Bài trang 15 SGK Toán Chuyển hỗn số sau thành phân số: Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 15 SGK Toán Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: a) 1dm = … m b) 1g = … kg c) phút = … 3dm = … m 8g = … kg phút = … 9dm = … m 25g = … kg 12 phút = … Đáp án hướng dẫn giải 3: Bài trang 15 SGK Toán Viết số đo độ dài (theo mẫu): 5m 7dm; 2m 3dm; 4m 37cm; 1m 53cm Đáp án hướng dẫn giải 4: Bài trang 15 SGK Toán VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đo chiều dài sợi dây 3m 27 cm Hãy viết số đo độ dài sợi dây dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét Đáp án hướng dẫn giải 5: – Chiều dài sợi dây là: 327 cm; – Chiều dài sợi dây là: dm – Chiều dài sợi dây là: m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:a) 1dm = ... mb) 1g = ... kgc) 1 phút = ... giờ3dm = ... m8g = ... kg6 phút = ... giờ9dm = ... m25g = ... kg12 phút = ... giờBài làm:a) 1dm =mb) 1g =kg3dm =m8g =kg9dm =m25g =c) 1 phút =giờ6 phút =giờ12 phút =giờ.kg Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:a);b);Bài làm:a);b);c);d).c);d). Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:a);b);c);d).Bài làm:a);b);c);d). Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lậpphươngMột hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanhvà diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?Bài giải:- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 4 = 64 (cm2)Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:(4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.- Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 6 = 96 (cm2)Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:(4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần. Giải tập trang 68 SGK Toán 5: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Ôn tập lý thuyết Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp tục chia sau:  Viết dấu phẩy vào bên phải số thương  Viết thêm vào bên phải số dư chữ số chia tiếp  Nếu dư nưa ta lại viết thêm vào bên phải số dư chữ số tiếp tục chia, làm mãi Hướng dẫn giải tập trang 68 SGK Toán lớp tập Câu 1: Đặt tính tính a) 12 : b) 15: 23 : 75 : 12 882 : 36 81 : Câu 2: May 25 quần áo hết 70m vải Hỏi may quần áo hết mét vải? Câu 3: Viết phân số sau dạng phân số thập phân HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Đặt tính tính VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2: May quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m vải) May quần áo hết: 2,8 × = 16,8 (m vải) Đáp số: 16,8 m vải Câu 3: Viết phân số dạng phân số thập phân Ta có: Hướng dẫn giải tập tập trang 68 SGK Toán lớp tập 1: Luyện tập Chia số Giải tập trang 68 SGK Toán 1: Phép cộng phạm vi Chương Phép cộng phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 68 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: Hướng dẫn giải Kết phép tính là: Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 7+0= 1+6= 3+4= 2+5= 0+7= 6+1= 4+3= 5+2= Hướng dẫn giải 7+0=7 1+6= 0+7=7 6+1= 3+4=7 4+3=7 2+5=7 5+2=7 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 5+1+1= 4+2+1= 2+3+2= 3+2+2= 3+3+1= 4+0+2= Hướng dẫn giải 5+1+1=7 4+2+1=7 2+3+2=7 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 3+2+2=7 3+3+1=7 4+0+2=6 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn giải a) + = b) + = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chương II. SỐ NGUYÊN Nội dung bài học 1. Các ví dụ 2. Trục số 3. Luyện tập o C 1.Các ví dụ :  Ví dụ 1 : Nhiệt kế  Dọc theo thân nhiệt kế gồm các vạch chia độ, ứng với mỗi vạch là số chỉ nhiệt độ tương ứng.  Các số chỉ nhiệt độ ghi trên nhiệt kế gồm : trên và dưới + Trên : ; ; ; … + Dưới : ; ; ; … Nhiệt độ dưới , viết dấu “ – ” đằng trước Các số chỉ nhiệt độ dưới như trên gọi là các số nguyên âm Số nguyên âm : -1; -2; -3; … Cách đọc : -1 : âm 1 ( hoặc trừ 1) -2 : âm 2 ( hoặc trừ 2) … 0 0 C 0 5 C 0 10 C− 0 40 C 0 20 C− 0 5 C− 0 10 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 20 40 -40 50 30 10 -30 -10 -20 0 C 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 –10 -15 –20 1.Các ví dụ : Đọc nhiệt độ ở các thành phố theo nhiệt kế Hà Nội Thành phố Nhiệt độ 0 20 C TP HỒ CHÍ MINH 0 35 C Bắc Kinh 0 0 C Paris 0 5 C− Luân Đôn 0 10 C− 1.Các ví dụ :  Ví dụ 2 : Với quy ước độ cao mực nước biển là 0(m) 0 m Vịnh Mariana cao – 11524 m Núi Phú Sĩ cao 3776 m Núi Phú Sĩ cao hơn 3776 m so với mực nước biển Vịnh Mariana thấp hơn 11524 m So với mực nước biển Mực nước biển 3776 m11524 m 1.Các ví dụ : Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng ? Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh ? ?2 Đỉnh Phan-xi-păng 3143 (m) Đáy vịnh Cam Ranh - 30 (m) 1.Các ví dụ :  Ví dụ 3 : Tình hình tài chính của một công ty trong quý I năm 2007 như sau : Tháng 1 2 3 Số tiền thu được +27 triệu -16 triệu +18 triệu Lãi Lỗ Lãi Trôc sè 0 1 2 3 4 5 6 7-1-2-3-4-5 Tia sè Chiều dương: Chiều âm: Điểm gốc Từ trái sang phải Từ phải sang trái 2.Trục Số 2.Trục Số Ta có thể vẽ trục số theo chiều dọc Chú ý: 3 2 1 0 – 1 –2 –3 2. Trục số : C¸c ®iÓm A,B,C,D ë trôc sè biÓu diÔn nh÷ng sè nµo? 0 BA C D -1 0 1 2 3 4 5 6-2-3-4-5-6 ?4 -6 -2 1 5 Hãy tính x và y trong mỗi hình sauBài 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b):Hướng dẫn giải:a) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình sau:Áp dụng định lý Py-ta-go ta có:BC2 = AB2 +AC2 = 62 + 82 =100=> BC = 10Áp dụng hệ thức c2=ac’ ta có hệ thức AB2 = BC . BH=> BH==3,6Vậy x=3,6 và y=10-3,6=6,4b) Áp dụng hệ thức c2=ac’ tìm x=7,2 suy ra y=12,8. Giải tập trang 68 SGK Toán 2: Luyện tập Hướng dẫn giải Luyện tập (bài 1, 2, SGK Toán lớp trang 68) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm 15 – = 14 – = 15 – = 15 – = 16 – = 15 – = 14 – = 16 – = 17 – = 16 – = 17 – = 14 – = 18 – = 13 – = 13 – = 13 – = Hướng dẫn giải 15 – = 14 – = 15 – = 15 – = 16 – = 15 – = 14 – = 16 – = 17 – = 16 – = 17 – = 14 – = 13 – = 13 – = 18 – = 13 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 15 – – = 16 – – = 17 – – = 15 – = 16 – = 17 – = Hướng dẫn giải 15 – – = 16 – – = 17 – – = 15 – = 16 – = 17 – = Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đặt tính tính: a) 35 – 7; 72 – 36 b) 81 – 9; 50 – 17 Hướng dẫn giải Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Mẹ vắt 50l sữa bò, chị vắt mẹ 18l sữa bò Hỏi chị vắt lít sữa bò? Hướng dẫn giải Số lít sữa bò chị vắt là: 50 – 18 = 32 (lít) Đáp số: 32l sữa bò VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vẽ một trục số và vẽ:5. Vẽ một trục số và vẽ:- Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị,- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0.Bài giải:Hai điểm O' và O'' cách đều điểm O ba đơn vị.Ba cặp điểm biểu diễn ba cặp số nguyên cách đều điểm O và A và A',B và B', C và C'. Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.4. a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37.Bài giải:a)b) 1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:AB = 2cm,BC = 4cm,AC = 5cmHướng dẫn:Trong tam giác ABC có:AB = 2cm ; BC = 4cm ; AC = 5cm=> AB < BC < CA nên Giải tập trang 55 SGK Toán 2: Luyện tập Hướng dẫn giải Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 55) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – 10 = Hướng dẫn giải 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – 10 = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: a) 62 – 27; 72 – 15; 32 – b) 53 + 19; 36 + 36; 25 + 27 Hướng dẫn giải a) Đáp án là: 35, 57, 24 b) Đáp án là: 72, 72, 52 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tìm x: a) x + 18 = 52; b) x + 24 = 62; c) 27 + x = 82 Hướng dẫn giải a) x + 18 = 52 b) x + 24 = 62 x = 52 – 18 x = 62 – 24 x = 34 x = 38 c) 27 + x = 82 x = 82 – 27 x = 55 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Vừa gà vừa thỏ có 42 con, có 18 thỏ Hỏi có gà? Hướng dẫn giải Số gà có là: 42 – 18 = 24 (con gà) Đáp số: 24 gà Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Có hình tam giác? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Có hình tam giác B Có hình tam giác C Có hình tam giác D Có 10 hình tam giác Hướng dẫn giải Khoanh tròn chữ D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêumét?131. 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?Giải.ĐS. 5m. Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng 1/3 ?130. Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng?Hướng dẫn giải.Một nửa số đó bằngthì số đó bằng.Lưu ý : Cũng có thể diễn đạt theo cách khác như sau : Nếu một nửa của số đó bằngđó bằng hai nửa của nó, do đó nó bằng.thì cả số Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằnglượng bơ trong chai sữa này là 18g.129. Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.Giải.ĐS. 400g. Trong Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N • KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra bµi cò : • Đếm xuôi từ 0 đến 10 : Đếm xuôi từ 0 đến 10 : • 0, 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 0, 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 • Đếm ngược từ 10 về 0 : Đếm ngược từ 10 về 0 : • 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 • Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • Dấu cộng : Dấu cộng : Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • • 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 1 = 1 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2 = 1 + 2 = 2 2 3 3 3 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + = 2 1 + = 2 + 1 = 3 + 1 = 3 1 + 2 = 1 + 2 = Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 2 2 1 1 3 3 Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đóđã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêuthụ hết bao nhiêu lít xăng?Tóm tắt:100 km: 12l50km: ...l?GiảiÔ tô đi 50 km thì tiêu thụ hết:Đáp số: 6l xăng.= 6 (l) Giải tập 1, 2, 3, trang 22 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 20) Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 22 SGK Toán Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Một lớp học có 28 học sinh, số em nam 2/5 số em nữ Hỏi lớp học có em nữ, em nam? Đáp án hướng dẫn giải 1: Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần là: + = (phần) Số nam là: 28 : × = (em) Số nữ là: 28 – = 20 (em) Đáp số: em nam 20 em nữ Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp lần chiều rộng chiều rộng 15m Đáp án hướng dẫn giải 2: Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, hiệu số phần là: -1 = (phần) Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 15 : × = 30 (m) Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 30 : = 15 (m) Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: (30+15) × = 90 (m) Đáp số 90 (m) Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Một ô tô 100 km tiêu thụ hết 12l xăng Nếu ô tô quãng đường 50 km tiêu thụ hết lít xăng? Đáp án hướng dẫn giải 3: Tóm tắt: 100 km: 12l 50km: …l? Giải Ô tô 50 km tiêu thụ hết: 12  50  (l) 100 Đáp số: 6l xăng Bài trang 22 SGK Toán – luyện tập chung Theo dự định, xưởng mộc phải làm 30 ngày, ngày đóng 12 bàn ghế hoàn thành kế hoạch Do cải tiến kĩ thuật, ngày xưởng đóng 18 bàn ghế Hỏi xưởng mộc làm ngày hoàn thành kế hoạch? Đáp án hướng dẫn giải 4: Số bàn ghế cần phải đóng là: 12 × 30 = 360 (bộ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là: 360: 18 = 20 (ngày) Đáp số: 20 ngày VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.Bài 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng15m.Bài làmTa có sơ đồ:Theo sơ đồ thì chiều rộng là 15 m và chiều dài là:15 x 2 = 30 (m)Chu vi mảnh đất là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)Đáp số: 90 m. Bài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngBài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngnhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?Bài làmTa có sơ đồ:Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:2 + 5 = 7 (phần)Số nam là: 28 : 7 x 2 = 8 (em)Số nữa là: 28 - 8 = 20 (em)Đáp số: 8 em nam và 20 em nữ.số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao Bài 4. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗingày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch.Bài 4. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mớihoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộclàm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?Bài làmSố bộ bàn ghế cần phải đóng là:12 x 30 = 360 (bộ)Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:360: 18 = 20 (ngày)Đáp số: 20 ngày. Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lậpphươngMột hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanhvà diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?Bài giải:- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 4 = 64 Giải tập trang SGK Toán 4: Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) Hướng dẫn giải Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) (Giải tập 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 4) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK trang 4) Tính nhẩm: 400 + 300 = 500 + 40 = 100 + 20 + = 700 – 300 = 540 – 40 = 300 + 60 + = 700 – 400 = 540 – 500 = 800 + 10 + = 400 + 300 = 700 500 + 40 = 540 100 + 20 + = 124 700 – 300 = 400 540 – 40 = 500 300
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 68 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 7, Giải bài tập trang 68 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 7, Giải bài tập trang 68 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay