Giải bài tập trang 78 SGK Vật lý lớp 11: Dòng điện trong kim loại

4 373 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:06

THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Nắm được những nội dung chính của thuyết electron cổ điển. Từ đó hiểu được ý nghĩa của các khía niệm hạt mang điện và nhiễm điện; chất dẫn điện và chất cách điện. - Hiểu được nội dungh của định luật bảo toàn điện tích. - Nếu có điều kiện, có thể hướng dẫn cho HS làm những thí nghiệm như trong SGK để HS rèn luỵên về phương pháp làm thí nghiệm và kĩ năng làm thí nghiệm. 1.2. Kĩ năng: - Giải thích được tính dẫn điện, tính cách điện của một chất, ba cách nhiễm điện của các vật trên cơ sở thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích. 1.3. Tư duy: 1.4. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: a. Kiến thức và dụng cụ: - Thí nghiệm về hiện tượng nhiễm điện của các vật. - Vẽ một số hình trong SGK. b. Phiếu học tập: P1. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Hạt electron là hạt mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10 -19 C. B. Hạt electron là hạt có khối lượng m = 9,1.10 -31 kg. C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm electron để trở thành ion. D. Electron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác. P2. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Theo thuyết electron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron. B. Theo thuyết electron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa electron. C. Theo thuyết electron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương. D. Theo thuyết electron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm electron. P3. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Vật dẫn điện là vật chứa nhiều điện tích tự do. B. Vật cách điện là vật chứa rất ít điện tích tự do. C. Vật dẫn điện là vật chứa rất ít điện tích tự do. D. Chất điện môi là chất có chưa rất ít điện tiách tự do. P4. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ xát, electron đã chuyển từ vật này sang vật kia. B. Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn tr ung hoà điện. C. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì electron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương. D. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ vật nhiễm điện sang vật chưa nhiễm điện . P5. Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì: A. Hai quả cầu đẩy nhau. B. Hai quả cầu hút nhau. C. Không hút mà cũng không đẩy nhau. D. Hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau. P6. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do. B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do. C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hòa điện. D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa điện. c. Đáp án phiếu học tập: P1(D); P2: (C); P3: (C); P4: (D); P5: (B); P6: (D). d. Dự kiến ghi bảng: Bài 2: THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 1. Thuyết electron: a) Các chất phân tử, nguyên t ử hạt nhân và electron chuyển động b) Tổng đại số điện tích + electron = điện tích hạt nhân. c) Nguyên tử: mất electron ion dương; nhận electron ion âm. * electron chuyển động từ vật n ày vật khác nhiễm điện. Vật thừa electron âm; thiếu electron dương. 3. Giải thích ba hiện tượng nhiễm điện a) Nhiễm điện do cọ xát: + Khi cọ xát thủy tinh vào lụa: electron từ thủy tinh lụa thủy tinh nhiễm điện dương. + Lụa thừa electron nhiễm điện âm. b) Nhiễm điện do tiếp xúc: + Thanh kim loại tiếp xúc vật nhiễm điện dương: electron từ kim loại sang 2. Chất dẫn điện và chất cách điện: + Vật dẫn điện Vật dẫn; vật cách điện điện môi. + V ật (chất) có nhiều điện tích tự do VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 14 SGK Vật lý lớp 11: Thuyết êlectron - Định luật bảo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 78 SGK Vật lý lớp 11: Dòng điện kim loại I Tóm tắt kiến thức bản: Dòng điện kim loại Bản chất dòng điện kim loại - Trong kim loại, nguyên tử bị êlectron hoá bị trở thành ion dương Các ion dương liên kết với cách trật tự tạo nên mạng tinh thể kim loại Chuyển động nhiệt ion mạnh, mạng tinh thể trở nên trật tự - Các êlectron hoá trị tách khỏi nguyên tử, trở thành êlectron tự với mật độ n không đổi (n = số) Chúng chuyển động hỗn loạn tạo thành khí êlectron tự hoán toàn thể tích khối kim loại không sinh dòng điện - Điện trường nguồn điện sinh ra, đẩy khí êlectron trôi ngược chiều điện trường, tạo dòng điện - Sự trật tự mạng tinh thể cản trở chuyển động êlectron tự do, nguyên nhân gây điện trở kim loại Các loại trật tự thường gặp chuyển động nhiệt ion mạng tinh thể, méo mạng tinh thể biến dạng học nguyên tử lạ lẫn kim loại Điện trở kim loại nhạy cảm với yểu tố - Thuyết êlectron tính dẫn điện kim loại cho thấy hạt tải điện kim loại êlectron tự Mật độ chúng cao nên kim loại dẫn điện tốt Nhiều tính chất khác dòng điện kim loại suy từ thuyết => Vậy, dòng điện kim loại chuyển dời có hướng êlectron tự tác dụng điện trường Sự phụ thuộc điện trở suất kim loại theo nhiệt độ Thí nghiệm chứng tỏ điện trở suất p kim loại tăng theo nhiệt độ gần theo hàm bậc nhất: p = p0 [1 + α(t – t0 )] p0 điện trở suất t0C (thường lấy 200C); α hệ số nhiệt điện trở, đơn vị đo K-1 Điện trở kim loại nhiệt độ thấp - Khi nhiệt độ giảm, mạng tinh thể bớt trật tự nên cản trở đến chuyển động êlectron ít, điện trở suất kim loại giảm liên tục Đến gần K, điện trở kim loại bé Đồ thị biểu diễn điện trở suất đồng theo nhiệt độ vẽ hình 13.1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Khi hạ nhiệt độ xuống nhiệt độ tới hạn Tc điện trở suất số chất đột ngột giảm xuống Ta nói vật liệu chuyển sang trạng thái siêu dẫn Giá trị Tc phụ thuộc vào chất khác Hiện tượng nhiệt điện - Thuyết êlectron tính dẫn điện kim loại cho thấy, sợi dây kim loại có đầu nóng đầu lạnh, chuyển động nhiệt êlectron làm cho phần êlectron tự đầu nóng dồn đầu lạnh Đầu nóng tích điện dương, đầu lạnh tích điện âm - Giữa đầu nóng đầu lạnh có hiệu điện Nếu lấy hai dây kim loại khác loại hàn hai đầu với nhau, mối hàn nhiệt độ cao, mối hàn nhiệt độ thấp, hiệu điện đầu nóng đầu lạnh dây không giống nhau, khiến mạch có suất điện động ξ ξ gọi suất điện động nhiệt điện, hai dây dẫn hàn hai đầu với gọi cặp nhiệt điện: ξ = αt(T1 – T2) Trong T1 – T2 hiệu nhiệt điện đầu nóng đầu lạnh, αt hệ số nhiệt điện động, phụ thuộc vào chất hai laoị vật liệu dùng làm cặp nhiệt điện, - Suất điện động nhiệt điện nhỏ ổn định theo thời gian điều kiện thí nghiệm, nên cặp nhiệt điện dùng phổ biến để đo nhiệt độ II Giải tập trang 78 SGK Vật lý lớp 11 Bài Hạt tải điện kim loại loại êlectron nào? Mật độ chúng vào cỡ nào? Giải: Hạt tải điện kim loại loại êlectron tự do, iôn hóa trị tách khỏi nguyên tử Bài Vì điện trở kim loại tăng nhiệt độ tăng? Giải: Điện trở kim loại tăng nhiệt độ tăng nhiệt độ tăng lên độ trật tự mạng tinh thê tăng độ linh động êlectron tự bị cản trở nhiều Bài Điện trở kim loại thường siêu dẫn khác nào? Giải: Điện trở kim loại thường có giá trị xác định thay đổi theo nhiệt độ, kim loại siêu dẫn, điện trở không Bài Do đâu mà cặp nhiệt điện có suất điện động? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải: Cặp nhiệt điện có suất diện động do: - Với sợi dây dẫn kim loại có đầu nóng đầu lạnh, chuyển động nhiệt êlectron làm cho số êlectron đầu nóng dồn đầu lạnh Khi đầu nóng tích điện dương, đầu lạnh tích điện âm Giữa đầu nóng đầu lạnh có hiệu điện - Khi dùng hai dây dần kim loại khác hàn hai đầu với nhau, mối hàn giữ nhiệt độ cao, mối hàn nhiệt độ thấp hiệu điện đầu nóng đầu lạnh dây sè khác nhau, khiến cho mạch có suất điện động gọi suất điện động nhiệt điện Bài Các kim loại đều: A Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi B Dần điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ C Dẫn điện tốt nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ D Dẫn điện tôt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giông Giải: Chọn câu B Bài Hạt tải điện kim loại là: A Các électron nguyên tử B Electron lớp nguyên tử C Các électron hóa trị bay tự khỏi tinh thể D Các électron hóa trị chuyển động tự mạng tinh thể Giải: Chọn câu D Bài Một bóng đèn 220V - 100W sáng bình thường nhiệt độ dây tóc bóng đèn 20000C Xác định điện trở đèn thắp sáng không thắp sáng Biết nhiệt độ môi trường 200C dây tóc bóng đèn làm vônfram Giải: Điện trở bóng đèn sáng bình thường (20000C): R = U2/P = 2202/100 = 484 Ώ Từ công thức: R = R0 [1 + α(t – t0 )] ta suy điện trở bóng đèn nhiệt độ môi trường 200C: R0 = R/[1 + α(t – t0 )] = 484/[1 + 4,5.10-3(2000 - 20)] = 48,4 Ώ Bài Khôi lượng mol nguyên tử đồng 64.10-3 kg/mol Khôi lượng riêng đồng 8,9.103 kg/m3 Biết nguyên tử đồng góp êlectron dẫn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Tính mật độ êlectron tự đồng b) Một dây tải điện đồng dài lkm, tiết diện 10mm2, mang dòng điện 10A Tính tốc độ trôi ... BÀI TẬP SINH HỌC Bài 1. một gen có khối lượng phân tử là 9.10 5 đvc , có A=500 nucleotit . a) chiều dài của gen bằng bao nhiêu? b) Số lượng chu kì xoắn của gen ? c) Số lượng liên kết hidro giữa các cặp bazo nitric bổ sung của gen? d) Số lượng liên kết hóa trị giữa các nucleotit trên mạch kép của gen? Bài 2. một phân tử mARN trưởng thành của sinh vật nhân chuẩn có 1198 liên kết hóa trị giứa các ribonucleotit . a) tính chiều dài của mARN ? b) nếu số lượng ribonucleotit của các đoạn intron bằng 600. Tính : a.1. chiều dài của gen cấu trúc ? a.2. số lượng ribonucleotit cần cung cấp để tạo ra mARN trên? c) tính số lượng axit amin cần cung cấp để tạo ra 1 protein? Bài 3. một phân tử protein hoàn chỉnh có khối lượng phân tử 33000 đvc được tổng hợp từ một gen có cấu trúc xoắn kép của sinh vật trước nhân . Hãy tính : a) số liên kết peptit được hình thành khi tổng hợp protein trên ? biết rằng khối lượng phân tử của axit amin là 110 đvc . b) chiều dài bậc một của protein hoàn chỉnh ? biết răng kích thước trung bình của một axit amin là 3A 0 . c) chiều dài của gen cấu trúc ? Bài 4. một gen ở sinh vật nhân chuẩn có khối lượng phân tử 72.10 4 đvc. Hiệu số về số loại G với nucleotit trong gen bằng 380 . Trên mạch gốc của gen có T= 120 nu , trên mạch bổ sung có X=320 nu . Tìm : a) số lượng nuclleotit mỗi loại trên gen và trên từng mạch đơn của gen ? b) số lượng nucleotit mỗi loại mà moi trường cần cung cấp để tạo ra 1 mARN? c) số lượng axit amin cần cung cấp để tạo ra 1 protein ? biết rằng số lượng ribonucleotit của các đoạn intron chiếm 1/4 tổng số ribonucleotit trong phân rử ARN chưa trưởng thành . Bài 5. một gen có cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có chiều dài 5865A 0 . Tỉ lệ các loaị nucleotit trên mạch mã gốc A:T:G:X bằng 2:3:1:4 . Sự tổng hợp một phân tử protein từ phân tử mARN nói trên cần phải điều đến 499 lượt tARN . a) hãy tính số lượng nucleotit mỗi loại trên cấu trúc . b) khi tổng hợp 1 phân tử mARN môi trường cần phải cung cấp mỗi loại ribonucleotit là bao nhiêu? c) Tìm số lượng mỗi loại ribonucleotit trên các doạn intron của phân tử mARN . Bài 6. một phân tử mARN ở E.coli có 1199 liên kết hóa trị giữa các ribonucleotit . a) tìm chiều dài của gen khi tổng hợp nên AND đó? b) Nếu phân tử mARN có tỉ lệ cac loại ribonucleotit A:U:G:X= 1:3:5:7 , bộ ba kết thúc trên mARN là UAG. Tìm số lượng ribonucleotit mỗi loại của các phân tử tARN tham gia tổng hợp 1 protein? Bài 7. một gen ở sinh vật nhân chuẩn khi tổng hợp 1 mARN cần cung cấp tới 2100 ribonucleotit . Trên ARN chưa trưởng thành có 3 đoạn intron , đoạn 1 có 150 ribonucleotit , đoạn 2 có 200 ribonucleotit , đoạn 3 có 250 ribonucleotit . a) tìm chiều dài của gen cấu trúc tạo nên mARN ( không tính tới đoạn khởi đầu và đoạn kết thúc trên gen ). b) Chiều dài của mARN thành thục ? c) Nếu các intron không phải là các đoạn đầu tiên và cuối cùng của mARN chưa trưởng thành thì trên mARN trưởng thành gồm có bao nhiêu đoạn exon? d) Để loại bỏ 1 đoạn intron cần tới 2 enzim cắt ghép . Vậy có bao nhiêu enzin cắt ghép tham gia vào việc hình thành mARN trưởng thành nói trên ? Bài 8. một phân tử protein hoàn chỉnh có khối lượng phân tử 54780 đvc . Tính : a) Số lượng axit amin cần cung cấp để tạo nên protein nói trên ? biết rằng khối lượng phân tử của axit amin là 110 đvc . b) chiều dài bậc một của phân tử protein , nếu cho rằng kích thước trung bình một axit amin là 3A 0 . c) số lượng liên kết peptit được hình thành để tạo nên protein ? Bài 9. hai gen kế tiếp nhau tạo thành một phân tử AND của E.coli , gen A mã hóa được một phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin . Phân tử ARN sinh ra từ gen này có tỉ lệ các loại ribonucleotit A:U:G:X lần lượt phân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI TẬP QUANG HỢP Ở VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp thực vật I Tóm tắt kiến VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11: Vận chuyển chất I Tóm tắt kiến thức: Vận chuyển chất Dòng mạch gỗ a Cấu tạo mạch gỗ: - Tế bào mạch gỗ gồm tế bào chết, có loại là: Quản bào mạch ống Chúng màng bào quan Các tế bào loại nối với thành ống dài từ rễ lên để dòng mạch gỗ di chuyển bên - Quản bào mạch ống nối với theo cách: Đầu tế bào nối với đầu tế bào thành ống dài từ rễ đến cho dòng mạch gỗ di chuyển bên - Thành mạch gỗ linhin hoá tạo cho mạch gỗ có độ bền chịu nước b Thành phần dịch mạch gỗ: - Chủ yếu nước ion khoáng Ngoài có chất hữu tổng hợp từ rễ (a amin, amit, vitamin …) c Động lực đẩy dòng mạch gỗ: - Là phối hợp lực: + Lực đẩy (áp suất rễ) + Lực hút thoát nước + Lực liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ Dòng mạch a Cấu tạo mạch rây: - Mạch rây gồm tế bào sống ống rây tế bào kèm b Thành phần dịch mạch rây: - Chủ yếu đường saccarozơ, axít amin, hoocmon thực vật, số hợp chất hữu khác (như ATP), số ion khoáng sử dụng lại, đặc biệt nhiều kali c Động lực dòng mạch rây: - Là chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn (lá) quan chứa (rễ, củ, …) - Mạch rây nối tế bào quan nguồn với tế bào quan chứa giúp dòng mạch rây chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II Đáp án lời giải tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11 Bài Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên lá? Trả lời: Mạch gỗ gồm quản bào mạch ống tế bào chết chúng thực chức mạch dẫn chúng trở thành ống rỗng, màng, bào quan Các đầu cuối vách bên đục thủng lỗ Vách linlin hóa bền chịu áp lực dòng nước hên Chúng nối với thành ống dài từ rễ lên đến tận tế bào nhu mô lá, tạo thuận lợi cho dòng vận chuyển nhựa nguyên di chuyển bên Các ống xếp sít loại (quản bào - quản bào, mạch ống - mạch ống) hay khác loại (quản bào - mạch ống) theo cách lỗ bên ống sít khớp với lỗ bên ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển bên liên tục số ống bị hư hỏng hay bị tắc đường cho dòng vận chuyển ngang Bài Động lực giúp dòng nước ion khoáng di chuyển từ rễ lên gỗ cao lớn hàng chục mét? Trả lời: Áp suất rể (động lực đầu dưới), lực hút thoát nước (động lực đầu trên) lực liên kết phân tử nước với phân tử nước với vách mạch gỗ Bài Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ ống tiếp tục lên không, sao? Trả lời: Nếu mộl ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên ống tiếp tục lên cách di chuyển ngang qua lỗ bên vào ống bên cạnh liếp tục di chuyển lên Bài Độnq lực đẩy dòng mạch rây từ đến rễ quan khác? Trả lời: Sự chênh lệch áp suất thẩm thâu quan cho (lá) quan nhận (rễ, hạt, ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 85 SGK Sinh học lớp 11: Tuần hoàn máu (tiếp theo) I Tóm tắt kiến thức: Tuần hoàn máu (tiếp theo) Hoạt động tim a Tính tự động tim: - Là khả co dãn tự động theo chu kì nhờ hệ dẫn truyền tim - Hệ dẫn truyền tim tập hợp sợi đặc biệt có thành tim gồm: Nút xong nhỉ, nút thất, bó His mạng puốckin b Chu kỳ hoạt động tim: - Tim hoạt động theo chu kì - Mỗi chu kì tim pha co tâm nhỉ, sau pha co tâm thất cuối pha dãn chung Hoạt động hệ mạch a Cấu trúc hệ mạch: - Động mạch, tiểu động mạch, mao mạch, tiểu tĩnh mạch, tĩnh mạch chủ b Huyết áp - Là áp lực máu tác dụng lên thành mạch tim co bóp đẩy máu vào động mạch - Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim co Huyết áp tâm trương ứng với lúc tim giãn - Tất tác nhân làm thay đổi lực co tim, nhịp tim, khối lượng máu, độ quánh máu, đàn hồi mạch máu làm thay đổi huyết áp c Vận tốc máu: - Là tốc độ máu chảy giây - Vận tốc máu hệ mạch liên quan đến tổng tiết diện mạch chênh lệch huyết áp hai đầu đoạn mạch II Trả lời câu hỏi trang 85 SGK Sinh học lớp 11 Câu Tại tim tách rời thể có khả co dãn nhịp nhàng? Trả lời: Tim tách rời thể có khả co dãn nhịp nhàng nhờ: - Cung cấp đủ chất dinh dưỡng, oxi nhiệt độ thích hợp - Hệ dẫn truyền tim giúp tim co dãn tự động theo chu kì Câu Tại huyết úp lại giảm dần hệ mạch? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trả lời: Huyết áp Nhôm oxit tác dụng với axitNhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4) + 3H2OTính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 gam axit sunfuric nguyên chất tácdụng với 60 gam nhôm oxit. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu?Hướng dẫn giải:Phương trình phản ứng hóa học:Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4) + 3H2O102 g3. 98 = 294 gTheo phương trình phản ứng ta thấy, khối lượng axit sunfuric nguyên chất tiêu thụ lớn gấp hơn hai lầnkhối lượng oxit. Vì vậy, 49 gam H2SO4 nguyên chất sẽ tác dụng với lượng nhôm (III) oxi nhỏ hơn 60gamVật chất Al2O3 sẽ còn dư và axit sunfuric phản ứng hết.102 g Al2O3 → 294 g H2SO4X g Al2O3 → 49g H2SO4Lượng chất Al2O3 còn dư là: 60 – x = 60 -= 43 g Giải tập trang 31 SGK Hóa học lớp 8: Bài luyện tập chương Đề làm tập luyện này, em cần nhớ lại kiến thức sau: Các vật thể: (tự nhiên nhân tạo): tạo nên từ chất (hay từ nguyên tố hóa hoc) Chất gồm có hai loại: đơn chất (tạo nên từ nguyên tố) hợp chất (tạo nên tử hai hay nhiều nguyên tố trở lên) Đơn chất có hai loại: đơn chất kim loại đơn chất phi kim (hạt hợp thành nguyên tử, phân tử) Hợp chất chia làm hai loại: hợp chất vô hợp chất hữu (hạt hợp thành phân tử) Hướng dẫn Giải 2, 3, 4, trang 31 SGK Hóa Bài Cho biết sơ đồ nguyên tử magie hình bên: a) Hãy ra: số p hạt nhân, số e nguyên tử số e lớp b) Nêu điểm khác giống nguyên tử magie nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử 5, – Nguyên tử trang 16 sgk) Hướng dẫn giải 2: a) + Số p = 12 + Số e = 12; + Số e lớp = b) Giống nhau: số electron lớp 2; Khác nhau: số proton số electron canxi 20 số proton số electron magie 12 Số lớp e canxi 4, magie Bài 3: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Một hợp chất có phân tử gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O nặng phân tử hidro 31 lần a) Tính phân tử khối hợp chất b) Tính nguyên tử khối X, cho biết tên kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng trang 42) Hướng dẫn giải 3: a) Hc/ H2 = 2X + O/ = 31 ⇒ Phân tử khối hợp chất = 62 đvC (hc hợp chất chứa X va O công thức X2O mà hợp chất nặng H2 31 lần nên lấy hc: H2 = 31) b) Ta có: 2X + O = 62 => X = 23 đvC Vậy X nguyên tố natri (23) Kí hiệu hóa học Na Bài Chép câu sau với đầy đủ cụm từ thích hợp: a) Những chất tạo nên từ hai… trở lên gọi là… b) Những chất có… gồm nguyên tử loại… gọi là… c) … chất tạo nên từ một… d) … chất có… gồm nguyên tử khác loại… e) Hầu hết … có phân tử hạt hợp thành, còn… hạt hợp thành của… kim loại Hướng dẫn giải 4: a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên gọi hợp chất b) Những chất có phân tử gồm nguyên tử loại liên kết với gọi đơn chất c) Đơn chất chất tạo nên từ nguyên tố hóa học d) Hợp chất chất có phân tử gồm nguyên tử khác loại liên kết với e) Hầu hết chất có phân tử hạt hợp thành, nguyên tử hạt hợp thành đơn chất kim loại Bài Câu sau gồm hai phần: Nước cất hợp chất, nước cất sôi 100oC VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hãy chọn phương án phương án sau: A Ý phần I đúng, ý phần II sai B Ý phần I sai, ý phần II C Cả hai ý ý phần II giải thích ý phần I D Cả hai ý ý phần II không giải thích ý phần I E Cả hai ý sai Hướng dẫn giải 5: Câu trả lời D (cả hai ý ý phần II không giải thích ý phần I) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cho biết khối lượng molCho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng của kim loạitrong oxit đó là 70. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó.Hướng dẫn giải:Khối lượng của kim loại có trong oxit kim loại:MKL = 112 gKhối lượng nguyên tố oxi: mO = 160 – 112 = 48gĐặt công thức hóa học của oxit kim loại là MxOy, ta có:MKL. x = 112 => nếu x = 2 thì M = 56. Vậy M là Fe16y = 48 => y = 3Vậy CTHH: Fe2O3, đó là sắt (III) oxit Viết công thức hóa họcViết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang SGK Hóa học lớp 11: Sự điện li I Tóm tắt kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 78 SGK Vật lý lớp 11: Dòng điện trong kim loại, Giải bài tập trang 78 SGK Vật lý lớp 11: Dòng điện trong kim loại, Giải bài tập trang 78 SGK Vật lý lớp 11: Dòng điện trong kim loại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay