Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga

6 214 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ■ ■ ■ TRUỒNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TựNHIÊ N ĐÊ TÀI TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA N G H IÊN CỨU Q U Y H O ẠCH M ÔI TRƯỜNG CẤP H U Y ỆN, ÚN G D ỤNG CHO CÁC HUYỆN ĐẶC TRƯNG (THƯỜNG X UÂN, THỌ XUÂN, HẬU LỘC) CỦA TỈNH TH A NH HOÁ Brio crio CHUVCN *>€ ĐIỂU TRA, THU THẬP sỡ LIỆU Tư LIỆU VÊ ĐIỂU KIỆN Tự NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỞNG HUYỆN THƯỜNG XUÂN ThS. Đàm Duy Ân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên MỤC Lự c I. điều kiện tự nhiên huyện Thường X uân 2 1.1. Vị trí địa lý 3 1.2. Khí hâu, thời tiết, thuỷ văn: 3 1.3. Địa hình: 4 1.4. Tài nguyên thiên nhiên: . 5 II. điều kiện kinh tế xã hội huyện Thường Xuân 7 2.1. Dân số, cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế 7 2.2. Cơ sở hạ tầng 8 2.3. Vãn hóa chính trị, giáo dục, y tế và an ninh quốc phòng 9 III. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất đ a i 9 3.1. quản ly đất đai 9 3.1.1.Đo đạc, lập bản đổ địa chính: 9 3.1.2. Giao đất, cho thuê đất 10 3.1.3.Triển khai quy hoạch sử dụng đất đai: 10 3.2. hiện trạng sử dụng đất 10 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp: 10 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp: 12 3.2.3. Đất chuyên dùng: 12 3.2.4. Đất ở : . .7 13 3.2.5. Đất chưa sử dụng, sông suối, núi đá: 13 3.2.6. Biến động sử dụng đ ấ t: 14 3.2.7. Nhận xét chung trong quá trình sử dung đất từ 1995 - 2003 16 IV. Phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai 17 4 1. D an s ô : 4.2. Nông nghiệp: 17 4.3. Lâm nghiệp: 18 4.4. Phát triển công nghiệp: 18 4.5. Phát triển cơ sở hạ tầng: 18 4.6. Giao thông: 18 V. quy hoạch sử dụng đất huyện thường xuân đến nãm 2010: 19 5.1. Phân bổ lại ranh giới hành chính các xã liên quan và ở xung quanh hồ Cửa Đạt: . 19 5.1.1. Đối với xã Xuân M ỹ: 19 5.1.2. Đối với xã Xuân L iên: . 19 5.1.3. Đối với xã Xuân Khao: 20 5.2. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010: 20 5.2.1 Quy hoạch đất nông nghiệp: 20 5.2.2. Quy hoạch đất lâm nghiệp: 21 5.2.3. Quy hoạch đất chuyên dùng: 22 5.2.4. Quy hoạch đất ở : 23 5.2.5. Quy hoạch đất chưa sử dụng: 23 5.3. Kế hoạch sử dụng đất: 23 5.4. Hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất đ a i: 23 VI. Một số vấn đề mòi trường tại huyện thường xuân 24 6.1. Hiện trạng chất lượng môi trường 24 6.2. Một số giải pháp cơ sở 2" I. ĐIỂU KIỆN T ự NHIÊN HUYỆN THƯỜNG XUÂN 1.1. VỊ trí địa lý Thường Xuân là huyện ở phía tây nam tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 1.105,8 km2. Gồm 1 thị trấn (Thường Xuân - huyện lị), 19 xã (Bát Mọt, Yên Nhàn, Xuân Khao, Xuân Liên, Xuân Lẹ, Vạn Xuân, Xuân Mỹ, Lương Sơn, Xuân Cao, Luận Thành, Luận Khê, Xuân Thắng, Xuân Lộc, Xuân cẩm , Xuân Dương, Thọ Thanh, Ngọc Phụng, Xuân Chinh, Tân Thành). Huyện lỵ Thường Xuân cách thành phố Thanh Hoá 52 km và cách thị trấn Lam Sơn 6 km đều về phía Tây. Là huyện trọng điểm phát triển lâm nghiệp và có hồ chứa thuỷ điện Cửa Đạt, nhưng có nhiều khó khãn trong thu hút vốn đầu tư phát triển. Đường giao thông đi lại các xã trong huyện còn nhiều khó khăn. Huyện Thường Xuân có toạ độ địa lý từ 19°45' đến 20°07'15” vĩ độ Bắc và 104°54'33" đếnl05°23'55" kinh độ Đông, ranh giới tiếp giáp sau: - Phía Bấc giáp với huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc. - Phía Tây giáp với Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). - Phía Đông giáp với huyện Thọ Xuân. - Phía Nam giáp với các huyện Triệu Sơn, Như Xuân, Như Thanh. 1.2. Khí hâu, thời tiết, thuý vãn: a.Khí hậu, thời tiết: Theo tài liệu của Trạm Dự báo và phục vụ khí tượng thuỷ văn Thanh Hoá, huyện Thường Xuân có các đặc trưng chủ yếu như sau: Nhiệt dfợ.Tổng nhiệt độ năm 8.300 - 8.500°c. Nhiệt độ không khí trung bình năm 23 - 24°, nhiệt độ trung bình tháng 1:15,5 - 16,5°c, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối xuốnk đến 2(1c. nhiệt độ trung bình tháng VII: 7 - 28°c. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Số: 11/2016/TTBVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU MÔN YOGA Căn Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thể dục, thể thao; Căn Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2016 Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; Căn Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện thi đấu môn Yoga Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện thi đấu môn Yoga Tập luyện, thi đấu môn Yoga hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện Điều Đối tượng áp dụng Thông tư áp dụng tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động tập luyện thi đấu môn Yoga Việt Nam Điều Giải thích từ ngữ Trong Thông tư từ ngữ hiểu sau: Yoga: Là môn thể thao sử dụng phương pháp rèn luyện thể chất tập, tư thực hành (Asana) kết hợp với tập thở (Pranayama) nhằm nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa đẩy lùi bệnh tật Điều Cơ sở vật chất Sàn tập phẳng, không trơn trượt Khoảng cách từ sàn tập đến trần nhà không thấp 2,7m Không gian tập luyện thoáng mát, ánh sáng từ 150 lux trở lên Có khu vực vệ sinh, thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập, có tủ thuốc dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu Có bảng nội quy quy định nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện, đối tượng tham gia tập luyện, đối tượng không tham gia tập luyện, trang phục tham gia tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn tập luyện quy định khác Việc tổ chức tập luyện thi đấu môn Yoga trời phải tuân thủ quy định khoản 1, 3, 4, Điều Điều Trang thiết bị Trang thiết bị tập luyện: a) Đảm bảo người tập có 01 thảm tập cá nhân thảm lớn sàn; b) Đối với động tác Yoga bay (Yoga fly): Võng lụa (dây) chịu 300 kg trọng lực, lắp đặt hệ thống treo có khả đảm bảo an toàn cho người tập luyện Chiều dài dây điều chỉnh để vừa với tư người tập; c) Các dụng cụ hỗ trợ tập luyện môn Yoga phải đảm bảo an toàn, không gây nguy hiểm cho người tập Trang thiết bị thi đấu: a) Đảm bảo người có 01 thảm cá nhân thảm lớn sàn; b) Có thiết bị liên lạc cho thành viên tổ chức điều hành giải; c) Đồng hồ bấm giờ, bảng báo giờ, bảng điểm, loa, vạch giới hạn sân thi đấu Điều Tập huấn chuyên môn Yoga Tổng cục Thể dục thể thao Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện Yoga 2 Nội dung, chương trình thời gian tập huấn chuyên môn Tổng cục Thể dục thể thao định Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn quan tổ chức tập huấn cấp, có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp Mẫu giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Điều Mật độ hướng dẫn tập luyện Mật độ tập luyện sàn bảo đảm tối thiểu 2,5m2/01 người Mỗi người hướng dẫn tập luyện không 30 người học Điều Tổ chức thực Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực Thông tư Thanh tra Văn hóa, Thể thao Du lịch tiến hành tra, xử lý theo thẩm quyền tổ chức, cá nhân vi phạm quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện thi đấu môn Yoga Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch (Sở Văn hóa Thể thao) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực Thông tư Điều Hiệu lực thi hành Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 Trong trình thực hiện, phát sinh vướng mắc, đề nghị quan tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch để nghiên cứu, kịp thời giải quyết./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Tòa án Nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; Nguyễn Ngọc Thiện - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cơ quan Trung ương tổ chức trị - xã hội; - Cục kiểm tra văn QPPL- Bộ Tư pháp; - Công báo; Website Chính phủ; - Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; - Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; - Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT; - Các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia; - Sở VHTTDL, Sở VHTT tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Lưu: VT, TCTDTT, Q (400) PHỤ LỤC MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN YOGA (Ban hành theo Thông tư số: 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Số: /GCN (3) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Số: /GCN (3) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (4)… , ngày tháng năm 20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - .(4)… , ngày tháng năm 20 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ... 1 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU 4 PHẦN MỞ ĐẦU 5 1. Lý do chọn đề tài 5 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 6 3. Mục tiêu nghiên cứu 7 4. Phạm vi nghiên cứu 7 5. Mẫu khảo sát 7 6. Câu hỏi nghiên cứu 7 7. Giả thuyết nghiên cứu 7 8. Phương pháp nghiên cứu 8 9. Luận cứ: 8 10. Kết cấu của Luận văn 8 CHƯƠNG 1. 9 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 9 1.1. Lý thuyết về hoạt động KH&CN 9 1.1.1. Nghiên cứu khoa học 10 1.1.2. Hoạt động chuyển giao công nghệ. 14 1.1.3. Hoạt động phát triển công nghệ 14 1.1.4. Hoạt động dịch vụ KH&CN 15 1.2 Khái quát về các tổ chức NC&TK 17 1.2.1. Khái niệm 17 1.2.2. Chức năng của các tổ chức NC&TK trong lĩnh vực công nghệ 17 1.2.3. Phân loại các tổ chức NC&TK 18 1.2.4. Các tổ chức NC&TK của Nhà nước 18 1.3. Khái niệm về điều kiện 18 1.3.1. Nhóm những điều kiện bên trong tổ chức NC&TK, bao gồm: 19 1.3.2. Nhóm những điều kiện từ bên ngoài tổ chức NC&TK, 22 Những điều kiện từ bên ngoài tổ chức NC&TK bao gồm: 22 1.4. Khái niệm về năng lực 23 1.5. Khái niệm về tự chủ 23 1.6. Tác động của những điều kiện đến năng lực tự chủ của các tổ chức NC&TK 25 1.6.1. Tác động của các điều kiện bên trong tổ chức đến năng lực tự chủ của các tổ chức NC&TK 25 1.6.2. Tác động của các điều kiện bên ngoài tổ chức đến năng lực tự chủ của các tổ chức NC&TK 26 * Kết luận Chương 1 27 CHƯƠNG 2. 29 HIỆN TRẠNG VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN GIÚP CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CỦA NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ 29 2.1. Các điều kiện 29 2.1.1. Nhóm các điều kiện bên trong tổ chức 29 2.1.2. Nhóm các điều kiện bên ngoài tổ chức 38 2.2. Hiện trạng năng lực tự chủ của các tổ chức NC&TK 49 * Kết luận Chương 2 52 CHƯƠNG 3. 56 GIẢI PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CỦA NHÀ NƯỚC CÓ NĂNG LỰC TỰ CHỦ 56 2 3.1. Giải pháp 1. Tăng cường nguồn tài chính để đầu tư cho KH&CN 56 3.2. Giải pháp 2. Hoàn thiện thiết chế kinh tế vĩ mô 59 3.3. Giải pháp 3. Ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự đề xuất các nhiệm vụ KHC&CN để Nhà nước cấp kinh phí thực hiện 61 3.4. Giải pháp 4. Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức NC&TK của Nhà nước 63 3.5. Giải pháp 5. Thay đổi cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động KH&CN 69 3.6. Giải pháp 6. Hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm 72 3.7. Giải pháp 7. Huy động thêm nhiều nguồn tài chính để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 73 * Kết luận Chương 3 77 KẾT LUẬN 79 KHUYẾN NGHỊ 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 87 4 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KH&CN: Khoa học và công nghệ NC&TK: Nghiên cứu và triển khai UNESCO: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc OCECD: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế KT-XH: Kinh tế - xã hội SX-KD: Sản xuất - kinh doanh NSNN: Ngân sách Nhà nước GERD: Đầu tư cho NC&TK GBAORD: Phân bổ ngân sách Nhà nước cho NC&TK GDP: Tổng sản phẩm quốc nội USD: Đô la Mỹ R&D: Nghiên cứu và triển khai 5 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Biểu 1.1. Sơ đồ các hoạt động nghiên cứu Bảng 2.1. Số liệu về nhân lực KH&CN trong một số bộ, ngành có nhiều tổ chức NC&TK. Bảng 2.2. Số liệu kinh phí đầu tư phát triển của Nhà nước cho một số bộ, ngành có nhiều tổ chức NC&TK Bảng 2.3. Số liệu về nguồn tài chính từ NSNN đầu tư cho KH&CN tại một số bộ, ngành có nhiều hoạt động KH&CN Bảng 2.4. Một số tổ chức nghiên cứu NC&TK của Nhà nước đã tự chủ trong hoạt động KH&CN Phụ lục 1. Chi tiêu cho NC&TK toàn cầu Phụ lục 2. Tổng chi tiêu nội địa cho NC&TK của một số nước trên thế giới Phụ lục 3. Tổng chi nội địa cho nghiên cứu phát triển của các nước trên thế giới năm 2007 Phụ lục 4. Đầu tư NC&TK cho các ngành công nghiệp Phục lục 5. Mẫu Phiếu phỏng vấn Phục lục 6. Mẫu Phiếu điều tra các tổ chức NC&TK ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐINH VIỆT BÁCH ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CỦA NHÀ NƯỚC CÓ NĂNG LỰC TỰ CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Hà Nội, 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐINH VIỆT BÁCH ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CỦA NHÀ NƯỚC CÓ NĂNG LỰC TỰ CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÃ SỐ: 60.34.72 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Vũ Cao Đàm Hà Nội, 2011 1 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU 4 PHẦN MỞ ĐẦU 5 1. Lý do chọn đề tài 5 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 6 3. Mục tiêu nghiên cứu 7 4. Phạm vi nghiên cứu 7 5. Mẫu khảo sát 7 6. Câu hỏi nghiên cứu 7 7. Giả thuyết nghiên cứu 7 8. Phương pháp nghiên cứu 8 9. Luận cứ: 8 10. Kết cấu của Luận văn 8 CHƯƠNG 1. 9 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 9 1.1. Lý thuyết về hoạt động KH&CN 9 1.1.1. Nghiên cứu khoa học 10 1.1.2. Hoạt động chuyển giao công nghệ. 14 1.1.3. Hoạt động phát triển công nghệ 14 1.1.4. Hoạt động dịch vụ KH&CN 15 1.2 Khái quát về các tổ chức NC&TK 17 1.2.1. Khái niệm 17 1.2.2. Chức năng của các tổ chức NC&TK trong lĩnh vực công nghệ 17 1.2.3. Phân loại các tổ chức NC&TK 18 1.2.4. Các tổ chức NC&TK của Nhà nước 18 1.3. Khái niệm về điều kiện 18 1.3.1. Nhóm những điều kiện bên trong tổ chức NC&TK, bao gồm: 19 1.3.2. Nhóm những điều kiện từ bên ngoài tổ chức NC&TK, 22 Những điều kiện từ bên ngoài tổ chức NC&TK bao gồm: 22 1.4. Khái niệm về năng lực 23 1.5. Khái niệm về tự chủ 23 1.6. Tác động của những điều kiện đến năng lực tự chủ của các tổ chức NC&TK 25 1.6.1. Tác động của các điều kiện bên trong tổ chức đến năng lực tự chủ của các tổ chức NC&TK 25 1.6.2. Tác động của các điều kiện bên ngoài tổ chức đến năng lực tự chủ của các tổ chức NC&TK 26 * Kết luận Chương 1 27 CHƯƠNG 2. 29 HIỆN TRẠNG VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN GIÚP CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CỦA NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ 29 2.1. Các điều kiện 29 2.1.1. Nhóm các điều kiện bên trong tổ chức 29 2.1.2. Nhóm các điều kiện bên ngoài tổ chức 38 2.2. Hiện trạng năng lực tự chủ của các tổ chức NC&TK 49 * Kết luận Chương 2 52 CHƯƠNG 3. 56 GIẢI PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CỦA NHÀ NƯỚC CÓ NĂNG LỰC TỰ CHỦ 56 2 3.1. Giải pháp 1. Tăng cường nguồn tài chính để đầu tư cho KH&CN 56 3.2. Giải pháp 2. Hoàn thiện thiết chế kinh tế vĩ mô 59 3.3. Giải pháp 3. Ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự đề xuất các nhiệm vụ KHC&CN để Nhà nước cấp kinh phí thực hiện 61 3.4. Giải pháp 4. Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức NC&TK của Nhà nước 63 3.5. Giải pháp 5. Thay đổi cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động KH&CN 69 3.6. Giải pháp 6. Hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm 72 3.7. Giải pháp 7. Huy động thêm nhiều nguồn tài chính để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 73 * Kết luận Chương 3 77 KẾT LUẬN 79 KHUYẾN NGHỊ 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 87 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Lý thuyết về hoạt động KH&CN HKH&CN     KH&CN   - Hoạt động nghiên cứu khoa học, - Hoạt động chuyển giao công nghệ; - Hoạt động phát triển công nghệ; - Hoạt động dịch vụ KH&CN. 1.1.1. Nghiên cứu khoa học Sở giáo dục và đạo tạo thanh hoá Trờng thpt thiệu hoá Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài Nghiên cứu một số biện pháp đề phòng chấn thơng khớp gối cho học sinh trờng THPT Thiệu Hoá trong quá trình tập luyện và thi đấu môn võ VoViNam Việt Võ Đạo Ngời thực hiện: Lê Đăng Phan Chức vụ: giáo viên Đơn vị công tác: Trờng THPT Thiệu Hoá SKKN môn: Thể dục Thanh hoá năm 2013 I. đặt vấn đề Trong những năm gần đây, Đảng nhà nớc ta rất quan tâm tới việc phát triển phong trào tập luyện thể thao trong quần chúng nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ chủ tơng lai của đất nớc. Ngành thể thao đã những đờng lối đúng đắn, và đã chọn ra một số môn thể thao mũi nhọn để đầu t phát triển, bên cạnh những môn thể thao du nhập từ nớc ngoài vào, chúng ta đã tập chung phát triển môn thể thao của dân tộc đó là môn võ VOVINAM Việt Võ Đạo. Sở dĩ Đẳng ta quan tâm tới sự phát triển thể dục thể thao là vì thông qua hoạt động thể thao có tác dụng rèn luyện sức khoẻ, vui chơi giải trí, rèn luyện ý trí, phẩm chất đạo đức cho mỗi ngời dân. Hiện nay trên thế giới đã trải qua nhiều cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nên trình độ nhận thức của nhân loại đã đạt tới đỉnh cao của sự tiến bộ. Trong lĩnh vực y học cũng có bớc tiến theo kịp lịch sử Cũng có ngời sẽ thắc mắc rằng những điều đó thì có liên quan gì tới hoạt động thể thao nói chung và tập luyện võ thuật nói riêng. thể thao là sức mạnh cơ bắp, là sự thể hiện những năng lực tuyệt vời của con ngời. Những điều đó thì có liên quan gì đến y học và khớp gối. Xin tha rằng để có thành tích thể thao tuyệt vời ngời võ sinh phải bỏ công sức ra tập luyện nh thế nào ? Và có ai trong số chúng ta rám khẳng định rằng trong quá trình tập luyện và thi đấu võ thuật ngời vđv lại không gặp phải những chấn thơng đáng tiếc và trong số những chấn thơng đó làm sao tránh khỏi chấn thơng khớp gối khi mà võ thuật dùng cả đôi chân để chiến đấu. Hiện nay VoViNam là một trong những môn thể thao mũi nhọn cua rnớc ta, và đợc sự quan tâm đặc biệt của nhà nớc, đó là đa vào tập luyện trong trờng học và trở thành môn quốc võ. VoViNam đợc nhiều giới trẻ hâm mộ tham gia tập luyện thờng xuyên và phát triển rộng trênkhắp các tỉnh thành trong cả nớc. Thanh Hoá là một trong những tỉnh đi đầu về phong trào tập luyện VoViNAM. Là một ngời đợc đào tạo cơ bản về võ thuật và có những năm tháng huấn luyện đội tuyển TAEKWON DO Thanh Hoá, với lòng tâm huyết nghề nghiệp tôi đã xây dựng đợc nhiều lớp học phong troà trên địa bàn của tỉnh, hiện tại trên địa bàn Thiệu Hoá tôi đã xây dựng đợc 3 lớp học với 100 học sinh tham gia tập luyện thờng xuyên. Qua thực tiễn đã cho tôi thấy đợcnhững tác hại của những chấn thơng do tập võ mang lại cho học sinh. VOVINAM là môn thể thao đối kháng trực tiếp, nếu nh trong tập luyện và thi đấu học sinh bị chấn thơng thì có ảnh hởng rất lớn tới tâm lý, sức khoẻ, học tập và thành tích. Và nếu nh với cơ sở vật chất còn nghèo nàn, trình độ khoa học còn hạn chế, chúng ta cha chữa đợc những chấn thơng, trong đó có trấn thơng khớp gối, thì chúng ta càng phải cố gắng ngăn chặn nó. Và ngăn chặn nó bằng cách nào? Xuất phát từ yêu cầu đó, tôi mạnh dạn nghiêncứu đề tài Nghiên cứu một số biện pháp đề phòng chấn thơng giãn dây chằng khớp gối cho học sinh trờng THPT Thiệu Hoá trong quá trình tập luyện và thi đấu môn võ VoViNam Việt Võ Đạo II. nhiệm vụ nghiên cứu Xuất phát từ yêu cầu trên tôi đề ra một số nhiệm vụ sau 1- Nghiên cứu một số chấn thơng thờng gặp ở khớp gối 2- Một số biện pháp để phòng ngừa chấn thơng khớp gối 3- phơng pháp điều trị chấn thơng III. phơng pháp nghiên cứu 1- Phơng pháp đọc và nghiên cứu tài liệu: trong quá trình nghiên cứu tôi đã đọc và nghiên cứu nhiều tài liệu khác nhau 2- Phơng pháp phỏng vấn, toạ đàm 3- Phơng pháp www.thuvien247.net www.thuvien247.net www.thuvien247.net www.thuvien247.net www.thuvien247.net www.thuvien247.net www.thuvien247.net www.thuvien247.net www.thuvien247.net www.thuvien247.net
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga, Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga, Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay