Giáo án Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

6 919 7
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:02

Tiết 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được cấu trúc và chức năng của enzim. Cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. 2. Kĩ năng: Giải thích được cơ chế điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào bằng các enzim. 3. Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của sự tác động của các enzim đến quá trình chuyển hoá vật chất. II. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. IV. Trọng tâm bài giảng: Enzim và sự tác động của enzim đến quá trình chuyển hóa vật chất. V. Tiến trình lên lớp: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là NL? Năng lượng được dữ trữ trong tế bào như thế nào ? (?) ATP là gì ? Cấu trúc và chức năng của ATP ? 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 (?) Enzim là gì? Kể tên một số loại enzim mà em biết ? HS: Amilaza, Tripsin… (? )Enzim có cấu trúc như thế nào ? HS: Enzim xúc tác cho các cơ chất để biến đổi tạo I. Enzim: là chât xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Enzim làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng. 1. Cấu trúc: - Thành phần là prôtein hoặc prôtein kết hợp với chất khác. - Enzim có vùng trung tâm hoạt động: + Là một chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim để kết hợp với cơ chất. + Cấu hình không gian của enzim tương ứngvới cấu hình của cơ chất. 2. Cơ chế tác động của enzim: thành các sản phẩm như thế nào ? Hoạt động 2 HS: Thảo luận nhóm và trả lời theo nội dung phiếu học tập. Đại diện nhóm trả lời GV: nhận xét và bổ sung Hoạt động 3 (?) Yếu tố nào tác động đến hạot tính Cơ chất Saccarôzơ Enzim Sacraza Cơ chế tác động Enzim + Cơ chất -> Enzim cơ chất Enzim tương tác với cơ chất để tạo thành sản phẩm và enzim được giải phóng. Kết luận - Enzim liên kết với cơ chấtmang tính đặc thù. - Enzim xúc tác cả hai chiều của phản ứng 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim: - Nhiệt độ: Mỗi enzim có một nhiệt độ tối ưu, tại đó enzim có hoạt tính tối đa làm cho tốc độ phản ứng xảy ra nhanh nhất. - Độ pH: Mỗi enzim có một độ pH thích hợp(Đa số pH = 6 - 8). - Nồng độ cơ chất: với một lượng enzim xác định nếu tăng dần lượng cơ chất trong dung dịch thì lúc đầu hạot tính của enzim tăng sau đó không tăng. của enzim ? HS: (?) Nồng độ cơ chất có ảnh hưởng như thế nào đến hạot tính của enzim ? HS Hoạt động 4 (?) Enzim có vai trò như thế nào trong quá trình chuyển hóa vật chất ? HS: Nghiên cứu thông tin sgk. - Chất ức chế hoặc hoạt hoá enzim: có thể làm tăng hoặc ức chế hoạt tính của enzim. II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất: - Enzim xúc tác phản ứng sinh hoá trong tế bào. - Tế bào tự điều hoà quá trình chuyển hoá vật chất thông qua điểu khiển hoạt tính của enzim bừng các chất hạot hoá hay ức chế. - ức chế ngược là kiểu điều hoà trong đó sản phẩm của con đường chuyển hoá quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu con đường chuyển hoá. 4. Củng cố: 5. Hướng dãn về nhà: - Học bài dựa vào câu hỏi sgk. - Đọc trước nội dung bài mới sgk. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 10 Bài 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I Mục tiêu dạy Kiến thức a Cơ - Học sinh phải trình bày cấu trúc chức enzim chế tác động enzim - Giải thích ảnh hưởng yếu tố môi trường đến hoạt tính enzim - Giải thích chế điều hoà chuyển hoá vật chất tế bào enzim b Trọng tâm - Nắm chất chế tác động enzim trình chuyển hóa vật chất Kỹ - Rèn luyện kỹ làm việc nhóm, làm việc độc lập với SGK - Biết cách giải thích tượng dựa kết quan sát Thái độ - Có thái độ đắn vấn đề bảo vệ sức khỏe thông qua việc xúc tác trao đổi phản ứng chuyển hóa vật chất môi trường nội bào, dịch mô - Môi trường ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hoạt tính enzim tế bào, từ ảnh hưởng đến đời sống sinh vật - Hiện tượng kháng thuốc trừ sâu nhiều loại côn trùng có khả tổng hợp enzim phân giải loại thuốc Hiệu trừ sâu kém, ô nhiễm môi trường - Có ý thức tăng cương sử dụng thuốc trừ sâu vi sinh, hạn chế thuốc trừ sâu hóa học, bảo vệ môi trường sống II Chuẩn bị dạy học Giáo viên VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Tranh vẽ phóng to hình 14.1 14.2 SGK - Phiếu học tập cho HS thảo luận nhóm Học sinh - Xem trước mới, ta cho cơm vào miệng nhai lúc có vị ngọt? Giải thích tượng - Phiếu học tập nhóm để thảo luận III Tiến trình tổ chức dạy học Ổn đinh tổ chức lớp Kiểm tra cũ - Nêu khái niệm động năng, Cho ví dụ - Trình bày cấu trúc hoá học chức ATP - Đồng hóa, dị hóa gì? Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất Bài a Mở - Tại thể người tiêu hóa tinh bột mà không tiêu hóa cellulose? - Dựa kết trả lời HS mà GV diễn giảng vào b Bài Hoạt động Thầy & Trò Hoạt động 1: Tìm hiểu tổng quát enzim Nội Dung I Enzim GV: Em giải thích thể người 1) Khái niệm tiêu hoá đường, tinh bột lại không tiêu hoá cellulose? HS: Thảo luận với trả lời: người enzim phân giải cellulose Enzim chất xúc tác sinh học tổng hợp tế bào sống Enzim làm tăng tốc nên tiêu hóa độ phản ứng mà không bị biến đổi sau GV: Vậy enzim gì? Hãy kể vài Enzim phản ứng mà em biết? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HS: Enzim chất xúc tác sinh học tổng hợp tế bào sống Enzim làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng VD: Enzim: amylaza, proteaza, lipaza, lactaza, GV: Bản chất enzim gì? Có cấu trúc nào? 2) Cấu trúc enzim HS: Bản chất enzim protein, phân tử enzim có trung tâm hoạt động tương - Enzim có chất protein protein thích với chất kết hợp với chất khác protein Tranh hình 14.1 - SGK - Trong phân tử enzim có trung tâm hoạt GV: Các chất thường biến đổi qua động tương thích với cấu hình không gian chuỗi nhiều phản ứng với tham gia của chất mà tác động, nơi enzim nhiều hệ enzim khác liên kết tạm thời với chất Dựa vào hình em thảo luận nhóm: 3) Cơ chế tác động enzim - Cơ chế tác động enzim với chất nào? - Enzim xúc tác cho chiều phản ứng - Enzim liên kết với chất  enzim-cơ theo tỉ lệ tương đối chất tham gia chất  enzim tương tác với chất → phản ứng với sản phẩm tạo thành enzim biến đổi cấu hình cho phù hợp với chất→ giải phóng enzim tạo chất không? - Tính đặc thù enzim gì? HS: Thảo luận nhóm, trao đổi, ghi nhận trả lời - Do cấu trúc trung tâm hoạt động enzim loại enzim tác động lên loại GV: Nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh GV: Tại nhiệt độ cao enzim lại chất định  Tính đặc thù hoạt tính? Nếu nhiệt độ thấp enzim nào? HS: Enzim có chất protein nên t0 cao làm protein bị biến tính t0 thấp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí enzim ngừng hoạt động Khi chưa tới t0 tối ưu t0 tăng hoạt tính enzim tăng ngược lại GV: Giảng cho ví dụ yếu tố khác ảnh hưởng đến hoạt tính enzim: độ pH, nồng độ chất enzim, chất ức chế hoạt hóa enzim 4) Các yểu tố ảnh hưởng đến hoạt tính - Enzim ptyalin nước bọt hoạt động enzim pH 6-8 a Nhiệt độ - Enzim pepsin dày hoạt động pH GV: Tại hoạt tính enzim thường tỷ Trong giới hạn nhiệt hoạt tính enzim tỷ lệ thuận với nồng độ enzim chất? lệ thuận với nhiệt độ HS: Vì nồng độ chất enzim tăng hoạt tính enzim cung tăng theo Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò enzim b Độ pH trình chuyển hóa vật chất Tranh hình 14.2 - SGK GV: Cho HS thảo luận nhóm với yêu Mỗi enzim hoạt động giới hạn pH xác định cầu sau: - Hoạt động sống tế bào enzim? c Nồng độ enzim chất - Tế bào điều chỉnh trình chuyển hoá vật chất cách nào? Hoạt tính enzim thường tỷ lệ thuận với - Chất ức chế hoạt hoá có tác động đến nồng độ enzim chất enzim nào? HS: Thảo luận trả lời được: - Phản ứng xảy chậm không xảy → hoạt động sống tế bào không trì d Chất ức chế hoạt hoá enzim Một số hoá chất làm tăng giảm - Tế bào điều chỉnh hoạt tính enzim hoạt tính enzim Chât ức chế làm enzim không liên kết với chất VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Chất hoạt hoá làm tăng hoạt tính nzim II Vai trò enzim qúa trình GV: Điểu xảy enzim chuyển hoá vật chất tổng hợp bất hoạt? HS: Sản phảm không tạo thành chất enzim tích luỹ gây độc cho tế bào hay gây triệu chứng bệnh lí GV: Yêu cầu HS thực lệnh mục - Enzim giúp cho phản ứng sinh hoá SGK tế bào diễn nhanh (không HS: Trả lời định ...Tiết 23 (bài 22) ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I/ MỤC TIÊU 1/ Cơ bản Học xong bài này, học sinh phải: -Trình bày được khái niệm, vai trò và cơ chế tác dụng của enzim. -Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim 2/ Trọng tâm -Cơ chế tác dụng của enzim. -Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. II/ CHUẨN BỊ 1/ Giáo viên -Hình 22.1, 22.2, 22.3 SGK. -Sơ đồ ức chế ngược của các enzim A B C D E Enzim 1 Enzim 2 Enzim 3 Enzim 4 C ơ chất ban đầu S ản phẩm cuối cùng Ức chế ngược 2/ Học sinh Hs chuẩn bị kiến thức về: +Khái niệm và cấu trúc của enzim. +Cơ chế tác dụng của enzim. +Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzim? III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1/ Kiểm tra -Năng lượng là gì? Năng lượng được chuyển hóa trong thế giới sống như thế nào? -ATP là gì? Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào? 2/ Bài mới Vật chất và năng lượng luôn gắn liền với nhau. Chuyển hóa năng lượng phải gắn liền với chuyển hóa vật chất. Bài trước chúng ta đã nghiên cứu về chuyển hóa năng lượng. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về chuyển hóa vật chất. Hoạt động 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT Mục tiêu: Học sinh hiểu và trình bày được khái niệm chuyển hóa vật chất, các quá trình cơ bản của chuyển hóa vật chất. Hoạt động của thầy - trò Nội dung -GV: Thế nào là chuyển hóa vật chất? HS nghiên cứu SGK, trao đổi nhanh và trả lời. -Chuyển hóa vật chất ở tế bào bao gồm những quá trình nào? HS nhớ lại kiến thức đã học trả I/ Chuyển hóa vật chất 1/ Khái niệm Chuyển hóa vật chất bao gồm tất cả các phản ứng sinh hóa diễn ra trong tế bào, là các phản ứng phân giải các chất sống đặc trưng của tế bào thành các chất đơn giản, đồng thời giải phóng năng lượng và các phản ứng tổng hợp các chất sống đồng thời tích lũy năng lượng. 2/ Các quá trình chuyển hóa năng lời: Chuyển hóa vật chất ở tế bào bao gồm hai quá trình đồng hóa và dị hóa. -GV: Thế nào là đồng hóa, dị hóa? HS nhớ lại kiến thức trả lời: GV bổ sung: Đồng hóa và dị hóa là hai quá trình mâu thuẫn nhưng thống nhất với nhau. Ví dụ: sản phẩm của quang hợp là glucôzơ nhưng glucôzơ là nguyên liệu của quá trình hô hấp. Trong quá trình chuyển hóa vật chất enzim có vai trò quan trọng, Vậy enzim có cấu trúc và cơ chế hoạt động như thế nào? Để tìm hiểu vấn đề này chúng ta sang phần II. lượng Chuyển hóa vật chất ở tế bào bao gồm hai quá trình đồng hóa và dị hóa. -Đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng. -Dị hóa là quá trình phân giải các chất và giải phóng năng lượng. Hoạt động 2: ENZIM VÀ CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA ENZIM Mục tiêu: Học sinh hiểu và trình bày được cấu trúc của enzim, cơ chế tác động và phân tích các nhân tố tác động đến hoạt tính của enzim. -GV: Enzim là gì? Hãy kể tên một vài loại enzim mà em biết. HS nghiên cứu SGK và nhớ lại kiến thức đã học để trả lời. Ví dụ: enzim pepsin, amilaza, catalaza, GV cho học sinh quan sát tranh về cấu trúc của enzim và hỏi: -Thành phần của enzim là gì? -Enzim có cấu trúc như thế nào? HS nghiên cứu hình vẽ, SGK, trao đổi nhóm nhỏ để trả lời: II/ Enzim và cơ chế tác động của enzim 1/ Cấu trúc enzim Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Enzim làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng. a/ Cấu trúc -Thành phần của enzim là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với chất khác. -Enzim có vùng trung tâm hoạt động: +Trung tâm hoạt động là chỗ lõm xuống hay một khe nhỏ ở trên bề mặt -GV: Cơ chất là gì? -GV: Trong tế bào, enzim tồn tại ở dạng nào? GV cho học sinh quan sát hình 22.2 về đồ thị năng lượng hoạt hóa và giảng giải: +Khi không có enzim xúc tác để tạo sản phẩm thì cần năng lượng hoạt hóa lớn. +Khi có enzim xúc tác để tạo sản phẩm cần năng lượng hoạt hóa thấp của enzim để liên kết với cơ chất. +Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động tương ứng với cấu hình của cơ chất. +Trung 1/ Kiến thức: - Trình bày các các khái niệm, vai trò & cơ chế tác động của enzim. - Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzim. 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh vấn đề. - Phát triển tư duy cho HS. - Vận dụng vào thực tế giải thích các hiện tượng sinh học trong đời sống. 3/ Thái đo: - Hình thành quan điểm đúng đắn cho HS về sự sống. - Nhận thức đúng quy luật vận động của vật chất sống cũng tuân theo các quy luật vật lí & hoá học. - 1/ GV: I. M  C TIÊU : I I. CHU  N B  : BÀI 22: ENZIM & VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT a) Phương pháp: diễn giảng, hỏi đáp, thảo luận nhóm. b) Phương tiện: - SGK, SGV, tài liệu tham khảo. - Tranh ảnh có liên quan. 2/ HS : - Đọc bài trước ở nhà. Chuẩn bị bài mới bằng câu hỏi : Enzim là gì ? Cơ thể người có chứa enzim không? Kể tên nếu có. Bản chất của enzim là gì? 1/ Ổn định lớp – Kiểm diện (1’). 2 / Kiểm tra bài cũ (4’) : Cấu trúc & chức năng của ATP. 3/ Tiến trình bài mới : NỘI DUNG HĐGV HĐHS HĐ 1: Tìm hiểu KN về sự chuyển hoá vật chất (5’) Sự chuyển hoá vật chất là bao gồm tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra trong tb, gồm 2 quá trình :Phân giải chất sống, tạo NL hoạt động (dị hoá) & tổng hợp chất sống, tích luỹ NL (đồng hoá). HĐ 2 : Tìm hiểu KN – cấu trúc GV y/c HS KN nêu lại sự chuyển hoá NL. Song song với sự chuyển hoá NL là gì ? Sự chuyển hoá vật chất là gì? Bao gồm các quá trình nào ? GV y/c HS so sánh đồng hóa & dị hoá. HS nêu lại sự chuyển hoá NL. Song song với sự chuyển hoá NL là chuyển hoá vật chất. HS trả lời. Bao gồm Đồng hoá & dị hoá. HS so sánh đồng hóa & dị hoá dựa vào kiến thức III. N  I DUNG &TI  N TRÌNH BÀI D  Y: – cơ chế hoạt động của enzim (24’). I. ENZIM & CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA ENZIM 1/ CẤU TRÚC CỦA ENZIM. a) KN : Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. b) Bản chất : Enzim có bản chất là prôtêin. Một số enzim ngoài prôtêin ra, còn có thêm phần phụ là vtm hoặc ion KL (coenzim). c) Trung tâm hoạt động của enzim: Vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất (chất Enzim là gì? Em hãy kể 1 số enzim mà embiết. Enzim có bản chất là gì ? * Liên hệ thực tế: Nếu cơ thể người thiếu vtm (hoặc các khoáng chất) thì sẽ ra sao? Cơ chất là gì? Thế nào là trung tâm hoạt động? cũ. Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Như: pepsin, amilaza, lipaza, protêaza,… HS trả lời dựa vào thông tin SGK. Rối loạn quá trình TĐC, suy yếu cơ thể, do thiếu enzim trong cơ thể (bởi vì vtm hoặc ion KL cấu tạo coenzim). chịu tác động của enzim) để xúc tác pứ. d) Các dạng tồn tại: Enzim tồn tại tự do trong tbc, hoặc lk với các bào quan (ti thể, lục lạp, lizôxôm) 2/ CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA ENZIM E + C EC S + E. - Ban đầu enzim kết hợp cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo hợp chất trung gian enzim – cơ chất. - Enzim tương tác với cơ chất. - Cơ chất bị phân giải, cho sản phẩm, enzim được giải phóng. 3/ ĐẶC TÍNH ENZIM - Hoạt tính mạnh. - Tính chuyên hoá cao. - Tính phối hợp hoạt động trong TĐC. 4/ CÁC NHÂN TỐ ẢNH Enzim trong tb có các dạng tồn tại nào? GV y/c HS quan sát hình 22.1/ trang 74 & thảo luận nhóm để nêu cơ chế tác động của enzim. GV nhấn mạnh: Mỗi enzim chỉ tác động đến 1 số cơ chất xác định. Sau khi enzim được giải phóng có thể ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được cấu trúc và chức năng của enzim. Cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. 2. Kĩ năng: Giải thích được cơ chế điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào bằng các enzim. 3. Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của sự tác động của các enzim đến quá trình chuyển hoá vật chất. II. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. IV. Trọng tâm bài giảng: Enzim và sự tác động của enzim đến quá trình chuyển hóa vật chất. V. Tiến trình lên lớp: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là NL? Năng lượng được dữ trữ trong tế bào như thế nào ? (?) ATP là gì ? Cấu trúc và chức năng của ATP ? 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 (?) Enzim là gì? Kể tên một số loại enzim mà em biết ? HS: Amilaza, Tripsin… (? )Enzim có cấu trúc như thế nào ? HS: Enzim xúc tác cho các I. Enzim: là chât xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Enzim làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng. 1. Cấu trúc: - Thành phần là prôtein hoặc prôtein kết hợp với chất khác. - Enzim có vùng trung tâm hoạt động: + Là một chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim để kết hợp với cơ chất. cơ chất để biến đổi tạo thành các sản phẩm như thế nào ? Hoạt động 2 HS: Thảo luận nhóm và trả lời theo nội dung phiếu học tập. Đại diện nhóm trả lời GV: nhận xét và bổ sung + Cấu hình không gian của enzim tương ứngvới cấu hình của cơ chất. 2. Cơ chế tác động của enzim: Cơ chất Saccarôzơ Enzim Sacraza Cơ chế tác động Enzim + Cơ chất -> Enzim cơ chất Enzim tương tác với cơ chất để tạo thành sản phẩm và enzim được giải phóng. Kết luận - Enzim liên kết với cơ chấtmang tính đặc thù. - Enzim xúc tác cả hai chiều của phản ứng 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim: - Nhiệt độ: Mỗi enzim có một nhiệt độ tối Hoạt động 3 (?) Yếu tố nào tác động đến hạot tính của enzim ? HS: (?) Nồng độ cơ chất có ảnh hưởng như thế nào đến hạot tính của enzim ? HS Hoạt động 4 (?) Enzim có vai trò như thế nào trong quá ưu, tại đó enzim có hoạt tính tối đa làm cho tốc độ phản ứng xảy ra nhanh nhất. - Độ pH: Mỗi enzim có một độ pH thích hợp(Đa số pH = 6 - 8). - Nồng độ cơ chất: với một lượng enzim xác định nếu tăng dần lượng cơ chất trong dung dịch thì lúc đầu hạot tính của enzim tăng sau đó không tăng. - Chất ức chế hoặc hoạt hoá enzim: có thể làm tăng hoặc ức chế hoạt tính của enzim. II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất: - Enzim xúc tác phản ứng sinh hoá trong tế bào. - Tế bào tự điều hoà quá trình chuyển hoá vật chất thông qua điểu khiển hoạt tính của enzim bừng các chất hạot hoá hay ức chế. trình chuyển hóa vật chất ? HS: Nghiên cứu thông tin sgk. - ức chế ngược là kiểu điều hoà trong đó sản phẩm của con đường chuyển hoá quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu con đường chuyển hoá. 4. Củng cố: 5. Hướng dãn về nhà: - Học bài dựa vào câu hỏi sgk. - Đọc trước nội dung bài mới sgk.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất, Giáo án Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất, Giáo án Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay