skkn các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức II ở trường TH trần qúy cáp

17 204 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:53

I TÊN ĐỀ TÀI CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PCGDTH ĐÚNG ĐỘ TUỔI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUÝ CÁP (XÃ TAM NGỌC – THÀNH PHỐ TAM KỲ) II ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tầm quan trọng vấn đề nghiên cứu Giáo dục tiểu học cấp học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, nơi tạo sở ban đầu bền vững cho trẻ em tiếp tục học lên bậc học cao Nhà trường tiểu học có vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng việc hình thành nhân cách cho trẻ Mục tiêu, nhiệm vụ trường tiểu học là đem đến cho trẻ học tập, làm cho trẻ em hưởng thụ giáo dục tốt đẹp Trên sở phát triển hài hoà có tính toàn diện nhân cách tài người có điều kiện nảy nở, phát triển cách bền vững Trường tiểu học nơi huy động trẻ học độ tuổi, trẻ khuyết tật, trẻ em bỏ học địa bàn đến trường Những năm qua ngành giáo dục có vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”; “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đem lại hiệu giáo dục thiết thực Việc huy động học sinh lớp đảm bảo, trì nâng cao kết phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi (PCGDTHĐĐT) có ý nghĩa to lớn trường tiểu học phát triển kinh tế xã hội địa phương Chính mà công tác tổ chức, quản lí nhà trường bước xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn đào tạo có tỉ lệ cao; chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực Cơ sở vật chất trường lớp ngày khang trang, đặc biệt công tác xã hội hoá giáo dục coi trọng nên nhà trường nhanh chóng vươn lên phát triển toàn diện, tạo niềm tin cha mẹ học sinh Tóm tắt thực trạng liên quan đến vấn đề nghiên cứu Tam Ngọc xã thuộc thành phố Tam Kỳ điều kiện sống người dân nhiều khó khăn Việc chăm sóc giáo dục em, quan tâm đầu tư việc học tập bất cập Điều kiện sở vật chất nhà trường thiếu, chưa đồng bộ, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu dạy học nên chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh hạn chế Nhằm khắc phục khó khăn trên, Ban đạo xã tập trung lĩnh vực huy động, trì nâng cao kết PCGDTHĐĐT đại bàn xã nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục, phù hợp tình hình kinh tế xã hội địa phương Coi bước đột phá nâng cao kêt PCGD cấp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn công nghiệp hoá – đại hoá đất nước Lý chọn đề tài Trên địa bàn xã Tam Ngọc có trường tiểu học Trần Quý Cáp Trong nhiều năm qua, với trách nhiệm Hiệu trưởng nhà trường kiêm phó Ban đạo phổ cập xã Qua trình thực hiện, tiếp thu Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào Tạo (TT36), nhận thức việc quan trọng, tiêu phân rõ mức, yêu cầu cao toàn diện Ngoài việc đầu tư xây dựng đội ngũ, tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp phối hợp cha mẹ học sinh huy động xã hội hoá giáo dục đầu tư CSVC, mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Và vấn đề quan trọng, phải nhanh chóng tập trung đầu tư phát triển, tiền đề đẩy mạnh giáo dục toàn diện, nâng cao kết PCGDTHĐĐT địa phưong Chính chọn đề tài: “Các giải pháp thực PCGDTHĐĐT xã Tam Ngọc (trường tiểu học Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ) theo Thông tư 36 BGD&ĐT” Giới hạn nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu triển khai thực địa bàn xã Tam Ngọc (trường tiểu học Trần Quý cáp, thành phố Tam Kỳ) huy động, trì trẻ độ tuổi 6-11 địa bàn học trường Trần Quý Cáp học trường bạn thành phố Tam Kỳ, qua không ngừng nâng cao kết PCGDTHĐĐT Trong tập trung tiêu chí trẻ em 11 tuổi công nhận PCGDTHĐĐT, xây dựng đội ngũ nhà giáo, xây dựng sở vật chất, huy động lực lượng xã hội, quan ban ngành địa bàn xã, nhân dân cha mẹ học sinh tham gia đóng góp trí tuệ, tinh thần vật chất giúp nhà trường nâng cao hiệu giáo dục toàn diện, đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo TT 36 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo III CƠ SỞ LÝ LUẬN Nâng cao kết PCGDTHĐĐT mục tiêu cấp học Trong năm qua thực luật PCGDTH Luật chăm sóc Bảo vệ trẻ em, địa phương xã Tam Ngọc triển khai thực có nhiều chuyển biến tích cực Các quan ban ngành dành cho trẻ em quan tâm mức Mọi trẻ em tạo điều kiện đến trường học tập, trẻ em nghèo, gia đình khó khăn quan tâm giúp đỡ Chính mà kết PCGDTHĐĐT cấp kiểm tra công nhận sớm trì phát triển nhiều năm qua, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho địa phương Nhận thức cấp ủy, quyền địa phương coi trọng công tác Giáo dục- Đào tạo Việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, đầu tư CSVC đảm bảo theo qui định, việc xây dựng đội ngũ đóng vai trò quan trọng người thầy người tổ chức, hướng dẫn, cung cấp kiến thức cho học sinh kỷ sống cho học sinh Nguyên lý giáo dục học phải đôi với hành Trong việc thực đổi phương pháp dạy học nay, vấn đề đầu tư phương tiện thiết bị dạy học quan trọng Nó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Trong điều kiện ngân sách khó, nhà trường huy động lực lượng xã hội đầu tư góp phần thiết thực việc nâng cao chất lượng giáo dục Đảng nhà nước ta xem đầu tư cho Giáo dục- Đào tạo quốc sách hàng đầu Chủ trương xã hội hoá giáo dục Chính phủ quán triệt đến tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu cao Lãnh đạo địa phương có chủ trương, biện pháp thiết thực nâng cao kết PCGDTHĐĐT cách vững IV CƠ SỞ THỰC TIỄN Trường tiểu học Trần Quý Cáp cấp ngành quan tâm đầu tư xây dựng CSVC đạt trường chuẩn quốc gia mức vào tháng 12/2004 Lãnh đạo Phòng GD - ĐT thành phố quyền địa phương quan tâm giúp đỡ nhiều mặt, tạo điều kiện nhà trường thi đua dạy tốt học tốt, phát huy có hiệu chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2009, CSVC nhà trường không đảm bảo cho trường đạt chuẩn (thiếu phòng học, công trình vệ sinh xuống cấp, trang thiết bị không đảm bảo ) Năm 2010 UBND thành phố Tam Kỳ đầu tư xây dựng đủ phòng học phòng chức khác, nhà trường nhiều nguồn lực bước đầu tư trang thiết bị đến đảm bảo để phục vụ cho việc dạy học Đội ngũ giáo viên bổ sung năm đảm bảo thực tốt nhiệm vụ dạy học Mặc dù nữ chiếm đa số đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết, học hỏi, cầu tiến Các em học sinh chăm ngoan, vượt khó vươn lên học tập Các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực, phối hợp chặt chẽ với nhà trường tổ chức tốt phong trào thi đua dạy học Nhà trường phát huy tinh thần tập thể, thực tốt qui chế dân chủ, trân trọng đóng góp phụ huynh sử dụng có hiệu việc đóng góp đó, tạo yên tâm, tin tưởng vào nhà trường Các trường địa bàn thành phố mà học sinh đến học có chất lượng dạy học tốt Cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học tập em Tham gia đầu tư xây dựng CSVC, phối hợp nhà trường giáo dục em học tập đạt kết Trong năm qua, nhờ quan tâm lãnh đạo cấp ngành, nỗ lực đội ngũ hỗ trợ cha mẹ học sinh, trường có chuyển biến tích cực Cơ sở vật chất tăng cường, thiết bị dạy học đầu tư, kết nối mạng Internet, có thiết bị WIFI giúp giáo viên cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý giảng dạy Kết giáo dục ngày nâng cao, khẳng định thương hiệu giáo dục cấp tiểu học thành phố Tam Kỳ Công tác PCGDTHĐĐT triển khai thực nhiều năm đạt kết định việc trì nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường đặc biệt quan tâm Việc nghiên cứu vấn đề trước có nhiều CBQL cán chuyên trách công tác xã phường làm có hiệu Nhưng địa bàn xã Tam Ngọc có đặc điểm nói trên, tâm tìm giải pháp khắc phục, vừa đưa phương hướng phát triển năm đến đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Tôi đồng chí BCĐ, HĐSP nhà trường trăn trở tìm cách thực thật hiệu Qua hội nghị tổng kết công tác PCGD cấp thành phố Tam Kỳ, qua thực tế thực PCGDTHĐĐT xã nhận thấy có bước ổn định phát triển tốt Đề tài triển khai thực có đóng góp sau: - Tìm cách phối hợp điều tra, huy động, trì đầy đủ trẻ độ tuổi 611 tuổi đến trường, tạo điều kiện tốt cho trẻ em học tập tiến - Không ngừng nâng cao kết PCGDTHĐĐT trẻ em địa bàn học trường tiểu học Trần Quý Cáp học trường khác thành phố, coi mục tiêu nhằm góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho phát triển địa phương - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo chuẩn đào tạo chuẩn nghề nghiệp theo QĐ 14 BGD-ĐT, tăng cường CSVC, phương tiện dạy học, đổi phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào quản lý giảng dạy giúp nhà trường nâng cao hiệu giáo dục - Làm cho tầng lớp nhân dân hiểu công tác giáo dục đào tạo, không ngừng chăm lo đầu tư cho em, tạo môi trường tốt cho em học tập phát triển toàn diện - Khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo, tìm tòi mới, hay; thi đua dạy- học thật hiệu quả; tạo niềm tin tưởng nâng cao uy tín nhà trường nhân dân V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Xác định nội dung trọng tâm đề tài - Tập trung quán triệt chủ trương sách Đảng, nhà nước, ngành đến CB-GV-NV, cha mẹ học sinh lực lượng xã hội hiểu công tác PCGDĐĐT, Đặc biệt bám sát tiêu theo TT 36 công nhận đơn vị xã phường đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT Từ tạo nhận thức có quan tâm đầy trách nhiệm với công tác giáo dục nhà trường - Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục, nhân tố quan trọng định chất lượng giáo dục Góp phần quan trọng nâng cao kết PCGDTH ĐĐT địa bàn phường - Đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư sở vật chất kỹ thuật, phương tiện dạy học, trang thiết bị giảng dạy đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dạy học Tích cực đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực có kết cao - Tiếp tục triển khai thực có hiệu vận động lớn ngành “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động “Hai không”; Cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” vào đời sống nhà trường tạo chuyển biến giáo dục Xác định mục tiêu đạt thực đề tài - Giữ vững kết PCGDTHĐĐT mức theo TT 36 địa bàn xã phấn đấu đạt tiêu chí mức năm 2013 mức độ cao hơn: + Huy động 100% số trẻ em độ tuổi tuổi vào lớp 1; có 99 % trẻ em độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, 100% số trẻ em độ tuổi 11 tuổi lại học lớp tiểu học Có 100% trở lên số học sinh học 9-10 buổi/tuần + Về giáo viên đạt tỷ lệ 1,5 GV /lớp lớp họ, có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, có 95% trở lên đạt trình độ chuẩn đào tạo; Có đủ giáo viên chuyên trách dạy môn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ + Về sở vật chất : Có số phòng học đạt qui định (1,2 phòng /lớp), trang bị đủ bàn ghế cho học sinh, giáo viên, đủ ánh sáng, thoáng mát có điều kiện quan tâm cho học sinh khuyết tật Trường có đầy đủ phòng chức phương tiện phục vụ dạy học Có khu bán trú, có nước sạch, khu vệ sinh thuận tiện, xanh đẹp an toàn thân thiện; không hàng quán, nhà khu vực trường Các bước triển khai thực PCGDTHĐĐT sau Bước 1: Xác định PCGDĐĐT nhiệm vụ trọng tâm BCĐ xã, nhiệm vụ thầy cô giáo trường tiểu học Muốn nâng cao kết quả, BCĐ phải tập trung tuyên truyền nâng cao hiểu biết giáo dục tiểu học, hiểu biết đắn PCGDTH ĐĐT theo TT 36 Bước 2: Xây dựng kế hoạch, tiến hành điều độ tuổi địa bàn xã Phân công đội ngũ giáo viên phối hợp với đoàn niên xã tham gia điều tra bổ sung năm để nắm số lượng trẻ độ tuổi Đồng thời làm tốt công tác tuyển sinh năm; huy động hết trẻ độ tuổi lớp Bước 3: Tập trung xử lý số liệu, thống kê tổng hợp theo mẫu qui định, đối chiếu xác minh số liệu thật xác, có độ tin cậy cao Bước 4: Tập trung huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục nhằm đạt mục tiêu đề ra, quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực Bước 5: Tổ chức triển khai thực chu đáo, chặt chẽ kế hoạch Tự kiểm tra việc thiết lập hồ sơ sổ sách theo qui định Phối hợp trường khu vực nắm số lượng học sinh địa bàn đến học, trường Măng non THCS Huỳnh Thúc Kháng làm tốt công tác giáo dục Bước 6: Đánh giá việc triển khai kế hoạch kết đạt được, lập thủ tục đề nghị cấp kiểm tra công nhận Bước 7: Xác định tính đắn đề tài biện pháp thực Rút học kinh nghiệm hướng tiếp tục nghiên cứu đầu tư để nâng cao PCGDTH ĐĐT mức TT 36 đề Các biện pháp triển khai thực Biện pháp 1: Tiếp tục tuyên truyền tạo nhận thức PCGDTHĐĐT Công tác tuyên truyền PCGD cấp BCĐ xã quan tâm nhiều năm qua Khi Lãnh đạo PGD-ĐT thành phố Tam kỳ quán triệt triển khai thực TT 36 BGD-ĐT, BCĐ xã có họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Tổ công tác trường tiểu học đối chiếu tiêu xây dựng kế hoạch báo cáo với BCĐ, phấn đấu thực hoàn thành kết PCGDTHĐĐT mức năm 2013 BCĐ tổ chức hội nghị quán triệt TT 36 phân công nhiệm vụ sau: Trường tiểu học Trần quý Cáp quán triệt TT 36 đến CB-GV-NV, cha mẹ học sinh Tập trung thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Điều tra bổ sung trẻ em độ tuổi thời điểm đầu năm 2013 Rà soát điều kiện CSVC, đội ngũ, tiêu theo TT36 đề xuất giải pháp triển khai thực năm 2013 Các tổ đoàn kết, tộc họ đẩy mạnh tuyên truyền bà nhân dân, chăm lo công tác khuyến học khuyến tài, động viên em vượt khó học giỏi Các tổ chức đoàn thể Phụ nữ, nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn niên, Công an, Y tế, Mặt trận phối hợp nhà trường chăm lo giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ cấp học tiếp sức đến trường Nhà trường rà soát danh sách học sinh địa bàn xã học trường bạn thành phố, phối hợp với trường bạn việc trì nâng cao chất lượng học tập để góp phần nâng cao kết PCGDTH Đ ĐT địa phương BCĐ tổ chức hội nghị công tác phổ cập cấp, hội nghị tổng kết công tác giáo dục năm xã, qua nói lên mặt mạnh mặt tồn rút kinh nghiệm triển khai thực thời gian đến, đồng thời tạo nhận thức nhân dân, lực lượng xã hội PCGDTHĐĐT Biện pháp 2: Tập trung điều tra, xử lý số liệu, thống kê, huy động trẻ lớp Để đảm bảo nắm số lượng trẻ độ tuổi địa bàn, công tác điều tra xử lý số liệu thiết lập loại hồ sơ quan trọng Đây sở để xây dựng kế hoạch, tuyển sinh hết trẻ tuổi vào lớp mà biện pháp nắm số trẻ có mặt địa bàn cần phải huy động lớp Rà soát nắm chắt số trẻ học nơi khác để theo dõi học tập Để làm tốt mang tính ổn định lâu dài, BCĐ tổ chức, phân công đoàn niên phối hợp với giáo viên trường tiểu học trường Măng Non THCS Huỳnh Thúc Kháng chịu trách nhiệm điều tra Trước tiến hành BCĐ quán triệt kĩ đến Ban Nhân Thôn nắm bắt kế hoạch tham gia điều tra Công việc thường thực vào tháng năm điều tra bổ sung vào tháng 12 năm Lực lượng đoàn niên nòng cốt công việc điều tra Cụ thể khối phố phân công giáo viên kếp hợp đoàn viên niên xã thôn trưởng tham gia điều tra Việc phân công mang tính kế thừa để giáo viên quen địa bàn tiện cho việc điều tra, xử lý Riêng công tác tuyển sinh lớp 1, từ đầu tháng năm lập kế hoạch tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể, gửi thư báo đến phụ huynh thông qua trường Măng non thôn Đến tháng năm phối hợp chi bộ, quyền, đoàn thể vào tập trung rà soát, huy động học sinh lớp Những trường hợp cụ thể phải xác minh tính xác tìm cách vận động em lớp Việc làm quyền địa phương khối phố hỗ trợ, vào nên bước vào đầu năm học công tác tuyển sinh đạt 100% Qua việc làm nắm bắt toàn học sinh học trường bạn có biện pháp để phối hợp nâng cao kết học tập góp phần chung vào kết PCGDTHĐĐT địa bàn xã Sau điều tra, công việc kiểm tra xử lý số liệu PCGDTH ĐĐT giao cho trường tiểu học, nhà trường thành lập nhóm thực công tác phổ cập, thiết lập loại hồ sơ biểu mẫu ngành cấp hướng dẫn cách khoa học, xác, quản lý phần mềm máy tính SGD-ĐT Quảng Nam hướng dẫn thực Chính từ biện pháp đồng mà địa phương Xã Tam Ngọc củng cố PCGDTHĐĐT, PCTHCS PCTHPT năm qua Riêng PCGDTH ĐĐT nhà trường đạt kết sau: Tổng số trẻ địa bàn phường từ 6-11 là: 585 em; huy động lớp: 585 em, tỷ lệ huy động 100% Trong nhiều năm qua học sinh bỏ học chừng Số trẻ tuổi huy động vào lớp năm đạt 100%; số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%, số lại 01em theo học chương trình tiểu học Biện pháp 3: Xây dựng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học Xác định đội ngũ nhà giáo đóng vai trò định chất lượng dạy học hiệu giáo dục nhà trường Vì tập trung xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, biết chia sẻ công việc; tinh thần thái độ phục vụ tốt, học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tay nghề, nâng cao lĩnh trị, đạo đức nhà giáo, gương sáng đạo đức, tự học sáng tạo Việc xây dựng đội ngũ cách thường xuyên liên tục nhà trường, tạo cho đội ngũ ý thức tự giác cao Kết dạy học nhà trường thể lực, tinh thần trách nhiệm thầy cô giáo Và niềm tin uy tín nhà trường thu hút phụ huynh gởi theo học Việc sở để huy động tốt nguồn lực xây dựng nhà trường Hiện nay, nhà trường có 100% giáo viên đạt chuẩn 12+2 Trong có 96,2% chuẩn (trình độ tương đương CĐTH Đại học tiểu hoc) Nhà trường triển khai quán triệt kỹ Quyết định 14 chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Qua đánh giá phân loại theo qui định, năm học 2011-2012 trường có 100% giáo viên đạt loại trở lên, giáo viên yếu Trong có 47% giáo viên đạt loại xuất sắc; giáo viên nòng cốt nhà trường Việc đăng ký khảo sát giáo viên dạy giỏi tổ chức thực thường xuyên, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giúp giáo viên có kế hoạch vươn lên Chính vấn đề nòng cốt việc nâng cao hiệu giáo dục nhà trường Hiện số giáo viên nhà trường đảm bảo tỷ lệ 1,5 GV/ lớp Hiện trường có đầy đủ giáo viên dạy môn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ Phong trào tự học trì tốt, nhà trường tổ chức lớp học tin học với phần mềm để giảng dạy giảng điện tử giáo viên tham gia tích cực Các hoạt động chuyên môn, triển khai chuyên đề đầu tư Đây nơi giáo viên trao đổi rút kinh nghiệm để dạy tốt chương trình tiểu học Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy tạo không khí sôi đổi phương pháp dạy học cách tích cực, em học sinh hứng thú học tập, vui học học tập có hiệu tốt Hiện nay, đổi phương pháp dạy học (ĐMPPDH) yêu cầu trọng tâm ngành giáo dục Do nhà trường tập trung đạo ĐMPPDH phù hợp với tình hình nói chung tất thầy cô giáo nhà trường nói riêng Để nâng cao chất lượng giáo dục người giáo viên phải ĐMPPDH theo hướng sử dụng phương pháp tích cực kết hợp thành tựu công nghệ thông tin, phấn đấu tiết dạy tốt học sinh hoạt động, thực hành nhiều hơn, thảo luận suy nghĩ nhiều Coi việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý giảng dạy khâu đột phá việc ĐMPPDH, nhà trường nối mạng Internet để khai thác tư liệu, hình ảnh, tranh, phim tư liệu phục vụ giảng dạy tốt Các thầy cô giáo trường nghiên cứu khai thác tư liệu để sử dụng thiết kế giảng điện tử làm thành đĩa DVD để sử dụng đầu đĩa tất môn học Chúng thường xuyên quán triệt đổi dạy học theo hướng tích cực, xây dựng tiêu chuẩn dạy theo tiêu chuẩn đánh giá BGD-ĐT hướng dẫn Tuy nhiên, phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức giáo dục học tập cụ thể nhà trường cho kích thích tính tự giác nhu cầu lĩnh hội vốn kiến thức, vốn hiểu biết, lòng say mê tìm tòi học sinh Tổ chuyên môn nơi triển khai chuyên đề, tổ chức hoạt động thao giảng, hội giảng, dự trao đổi kinh nghiệm Hằng năm tổ chức chuyên đề/tổ, tập trung sâu vào nội dung chuyên đề trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học Vấn đề thay đổi người giáo viên từ bỏ lối dạy “nhồi nhét”, lối truyền thụ “áp đặt” chiều, cần tổ chức hoạt động học nhằm phát huy tư sáng tạo lực tự học Vì tâm hồn trẻ em sáng Thầy cô giáo tình yêu thương, thông cảm nhạy cảm để hiểu biết em, động viên em, tạo điều kiện cho em học tập tiến Song với việc nói trên, tinh thần tự học, vượt khó vươn lên nhiều thầy cô giáo nhằm tiếp cận mới, hay vào giảng dạy minh chứng huy động giáo viên ĐMPPDH góp phần nâng cao hiệu giáo dục Từ việc làm tích cực nâng cao chất lượng dạy học, hạn chế thấp học sinh lưu ban, học sinh bỏ học chừng, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt kết cao Biện pháp 4: Huy động xã hội hóa giáo dục đầu tư CSVC, trang thiết bị điều kiện khác để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Với đầu tư thành phố, cộng với huy động kinh phí từ nhiều phía hỗ trợ, năm qua sở vật chất nhà trường đầu tư ngày khang trang Trường có đầy đủ phòng chức phòng Hiệu trưởng, phòng phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng Thư viện thiết bị, phòng đọc sách giáo viên, phòng đọc sách học sinh, phòng giảng dạy Tin học, phòng giảng dạy môn Nghệ thuật, phòng Truyền thống công tác đội, phòng Y tế học đường, phòng thường trực, phòng bảo vệ, phòng nghỉ giáo viên Về phòng học toàn trường có 21 phòng/ 17 lớp; tỷ lệ 1,2 phòng/ lớp; đạt chuẩn mức theo qui định TT 36 Trường xây dựng sân bóng đá mi ni cho học sinh vui chơi học tập Có sân tập trung rộng bê tông để em tập họp, sân học thể dục đảm bảo cho em luyện tập thực hành Nhà trường có xanh bóng mát, có cổng, tường rào, có hệ thông nhà vệ sinh dành cho nam cho nữ riêng biệt, có khu vệ sinh dành cho giáo viên, có nguồn nước sạch, có khu để xe, có hệ thông thoát nước đảm bảo môi trường xanh đẹp, thân thiện Trường hàng quán, nhà khu vực trường học Công tác bán trú nhà trường tập trung đầu tư, trường có 320 học sinh bán trú tỷ lệ 58,5% Nhà trường tham mưu địa phương đầu tư xây dựng nhà bếp, phòng ăn khang trang với nguồn kinh phí 1,3 triệu đồng Tạo nơi ăn, học tập đảm bảo an toàn yêu cầu vệ sinh, sức khỏe cho học sinh Từ nguồn thành phố, nguồn xã hội hội hóa nguồn khác, ba năm qua nhà trường trang bị tivi hình 51 inch, 37 máy tính bàn, 03 máy tính xách tay, 01 máy photo, 02 đèn chiếu Projector, bảng tương tác thông minh Đây điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học, thầy cô giáo tiếp cận tin học giảng dạy giảng điện tử Trong hai năm qua thực vận động Bộ GD&ĐT xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực nhà trường có nhiều họat động thiết thực Ngoài việc giáo dục em kỹ sống, biết giữ vệ sinh trường lớp, cá 10 nhân biết phòng tránh tai nạn học đường, tai nạn giao thông, đuối nước, biết chăm sóc xanh, biết bảo vệ môi trường, biết giao tiếp ứng xử lễ phép Nhà trường tổ chức hội thi Vẽ đẹp, Viết chữ đẹp, văn nghệ, thể dục thể thao trò chơi dân gian chơi ô ăn quan, kéo co, nhảy bao bố, đổ nước vào chai, bịt mắt bắt dê, hát dân ca tạo sân chơi bổ ích lành mạnh Nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống chăm sóc thắp hương nghĩa trang Liệt sĩ xã Tam Ngọc, làm lễ báo công dâng Bác nhà sàn Bác Hồ Quân khu Những việc có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thu hút nhiều học sinh tham gia, làm cho em yêu trường, mến bạn hơn, vượt qua khó khăn, gắn bó trường lớp chăm học tập tiến Công tác đoàn đội hoạt động sôi biện pháp thu hút em đến trường vui chơi học tập Chính thân thiện trên, thực ngày đến trường với học sinh ngày vui Biện pháp 5: Phối hợp lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục nhà trường Xây dựng nguồn quĩ khuyến học, khuyến tài động viên khuyến khích phong trào thi đua dạy tốt học tốt Việc huy động phụ huynh lực lượng xã hội đóng góp trí tuệ chăm lo giáo dục em nhà trường quan tâm Phải nói lĩnh vực phong phú cần có cách huy động Đầu năm học, bàn giao công tác chủ nhiệm giáo viên, nhà trường lưu ý việc để giáo viên phụ trách nắm bắt có kế hoạch phối hợp chặt chẽ Trong phiên họp phụ huynh đầu năm, giáo viên phụ trách nói rõ phương pháp giáo dục cấp tiểu học Hướng dẫn cho phụ huynh phương pháp giúp em tự học nhà Đồng thời kết hợp chặt chẽ với nhà trường việc bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh yếu Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi viết chữ đẹp, vẽ đẹp, kể chuyện Bác Hồ kính yêu, thi giải Toán mạng, thi IOE cấp thành phố quan tâm thầy cô giáo có quan tâm đầy trách nhiệm cha mẹ học sinh Các tổ chức đoàn thể trường Công đoàn, Chi đoàn niên, Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn xã, chi hội Khuyến học, chi hội Chữ Thập Đỏ, Công an xã, Hội Phụ nữ xã, Hội đồng giáo dục Trung tâm học tập cộng đồng có kế hoạch cụ thể phối hợp chăm lo công tác giáo dục nhà trường Các em học sinh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi cha lẫn mẹ quan tâm, tổ chức đoàn thể nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu Trong dịp khai giảng hay ngày lễ, Tết cổ truyền em có phần quà động viên Chính nhờ mà em học sinh nhà trường nhiều năm qua dù khó khăn em không bán báo, đánh giày hay bán vé số Trong năm học qua học sinh bỏ học chừng, số học sinh khuyết tật 11 học hòa nhập có nhiều tiến Học sinh yếu hạn chế nhiều, chất lượng học tập học sinh ổn định phát triển tốt Để động viên phong trào, cần phải xây dựng nguồn quỹ khen thưởng thật tốt Đối với trường tiểu học, việc động viên khuyến khích học sinh có tác dụng lớn Xác định tầm quan trọng đó, nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động xây dựng nguồn kinh phí khen thưởng Chính từ nguồn kinh phí nhà trường động viên khen thưởng kịp thời phong trào thi đua, hội thi giáo viên học sinh Nguồn quỹ khen thưởng, khuyến học năm có 20 triệu đồng Đây chưa phải nhiều có ý nghĩa lớn trì thường xuyên, động viên phong trào thi đua học tốt Với phương châm lắng nghe, ghi nhận, học hỏi, nhà trường tranh thủ nhiều ý kiến hay, cách làm thiết thực hiệu mà cha mẹ học sinh tham gia Nhìn chung công tác phối hợp gia đình, nhà trường xã hội có nhiều nét mới, tạo nhiều chuyển biến tích cực công tác giáo dục Việc tạo hài hoà, chặt chẽ, có tác dụng tốt, tạo tiền lệ hay công tác phối hợp giáo dục trường Biện pháp 6: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục toàn diện Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật góp phần nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục toàn diện Chúng xem công tác huy động trẻ khuyết tật lớp học hòa nhập nhiệm vụ trọng tâm nhà trường Đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập, sau vận động lớp, tổ chức khảo sát theo dạng tật, tìm hiểu khả năng, nhu cầu khó khăn trẻ lập Sổ kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật Vào đầu năm học tổ chức họp phụ huynh học sinh khuyết tật với thành phần phụ huynh học sinh, cán y tế xã, cán y tế trường, giáo viên phụ trách để trao đổi phương pháp giáo dục cho học sinh khuyết tật Tổ chức tập huấn cho giáo viên phương pháp dạy học cách đánh giá học sinh khuyết tật Được quan tâm, giúp đỡ thầy cô giáo nên trẻ khuyết tật địa bàn xã Tam Ngọc học hoà nhập trường ngày ham thích học học tập có nhiều tiến Nhà trường thực nghiêm túc quy chế chuyên môn, nội dung chương trình theo quy định Dạy tốt môn Nghệ thuật, tự chọn, triển khai dạy Tiếng Anh với thời lượng tiết/ tuần khối lớp 3; Nhìn chung thời gian qua chất lượng dạy học không ngừng nâng lên Học sinh lên lớp thẳng 99,1%, HS hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, hội thi viết chữ đẹp, giải Toán mạng thi IOE đạt giải cao cấp thành phố Trường có cá nhân công nhận CSTĐCS, cá nhân UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều thầy cô Sở GD-ĐT Quảng Nam, UBND thành phố Tam Kỳ, Liên đoàn lao 12 động cấp tặng giấy khen Trường tiếp tục UBND tỉnh Quảng Nam công nhận tập thể LĐXS Kết mang lại tính ổn định, tính bền vững ngày phát triển tốt đẹp, góp PCGDTHĐĐT địa bàn xã Tam Ngọc cách bền vững VI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kết đạt Trong trình triển khai thực đề tài, nhận thấy đạt kết sau: 1.1 Nhận thức luật Giáo dục, luật PCGDTH Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tầng lớp nhân dân nâng lên Công tác PCGDTHĐĐT triển khai thực có hiệu địa bàn xã, tạo chuyển biến sâu rộng nhận nhận thức nhà trường công tác giáo dục 1.2 Chất lượng đội ngũ nâng cao, chuyên môn tinh thần trách nhiệm, trình độ đào tạo trình độ nghề nghiệp Việc xây dựng đội ngũ theo tiêu PCGDTHĐĐT TT 36 đảm bảo, hướng phát triển tốt 1.3 Cơ sở vật chất nhà trường ngày khang trang Các trang thiết bị phục vụ dạy học đầu tư, điều kiện phục vụ bán trú, y tế, thư viện đạt kết tốt Trường đạt tiêu chuẩn theo TT số 59/2012/TT-BGD & ĐT để Tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức vào năm 2013 Đây điều kiện tốt nâng cao kết PCGDTH ĐĐT theo TT36 1.4 Công tác bán trú phát triển mạnh, tỷ lệ học sinh học 2buổi/ngày đạt 100%, chất lượng dạy học, hiệu giáo dục đạt cao, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100% Học sinh lên lớp thẳng đạt 99,1% Học sinh khuyết tật học tập có nhiều tiến bộ, trường hợp học sinh bỏ học với lý 1.5 Về ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dạy học thực tốt, nhà trường khai thác tốt mạng Internet website phòng Giáo dục- Đào tạo Tam Kỳ, xây dựng website trường phục vụ quản lý dạy học đem lại hiệu quả, góp phần thực đổi phương pháp dạy học 1.6 Các tổ chức đoàn thể, quyền địa phương ban ngành hỗ trợ tích cực nhà trường Công tác khuyến học khuyến tài, công tác huy động lực lượng tham gia công tác giáo dục có kết Địa phương thành phố kiểm tra công nhận đơn vị hoàn thành PCGDTHĐĐT PCTHCS nhiều năm liền Năm 2012 Tỉnh kiểm tra công nhận đơn vị hoàn thành PCGDTHĐĐT mức 2 Bài học kinh nghiệm: Từ kết rút học kinh nghiệm sau: 13 Một là: Phải xây dựng kế hoạch chặt chẽ, tham mưu cụ thể cho BCĐ cấp, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, huy động lực lượng xã hội tham gia công tác PCGDTHĐĐT, lực lượng đoàn viên niên địa phương Tạo nhận thức cao cho người giáo dục tiểu học, từ huy động 100% trẻ độ tuổi tuổi lớp lớp năm Hai là: Phải tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, giỏi chuyên môn vững trị Nâng cao trình độ đào tạo trình độ nghề nghiệp Đội ngũ thật biết chia sẻ công viêc, học sinh Coi khâu đột phá việc nâng cao kết PCGDTHĐĐT Ba là: Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh việc đầu tư sở vật chất, phương tiện thiết bị giáo dục Tập trung công tác bán trú, phát triển lớp học 2buổi/ngày, tạo nhiều hội cho em học tập tốt Gắn thực TT 36 với TT 59 xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia biện pháp tốt giúp nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức năm 2013 Bốn là: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý giảng dạy, khuyến khích giáo viên giảng dạy giảng điện tử Tiếp tục thực ĐMPP dạy học theo hướng tích cực Xác định khâu quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường góp phần nâng cao kết PCGDTHĐĐT địa phương Năm là: Thực tốt vận động ngành đề ra, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực Đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh mồ côi, khuyết tật Tạo hội cho em học tập VII KẾT LUẬN Đảng Nhà nước ta quan tâm đến nghiệp Giáo dục - Đào tạo, công tác chăm sóc giáo dục trẻ em Tạo điều kiện để trẻ em đến trường học tập Vì luật PCGDTH ngành triển khai từ sớm đem lại hiệu thiết thực Tuy nhiên xã Tam Ngọc đời sống nhân dân khó khăn nhiều em độ tuổi 06 đến 11 tuổi theo cha mẹ làm ăn xa Việc điều tra xử lý số liệu thường không trùng khớp với Nên việc thực công tác đơn vị khó khăn Và khó khăn gian khổ tâm tìm tòi cách làm, cách phối hợp, đặc biệt huy động lực lượng xã hội tham gia Cho đến năm gần công tác tác có hiệu rõ nét Từ kết PCGDTHĐĐT đối chiếu qua tiêu TT 36, đơn vị khẳng định hoàn thành PCGDTHĐĐT mức năm 2013 Phạm vi sáng kiến kinh nghiệm áp dụng cho đơn vị địa bàn thành phố Có thể áp dụng cho đơn vị vùng khó khăn chưa có đủ 14 điều kiện tổ chức học 9-10 buổi/tuần vận dụng để phát triển mạnh hơn, hiệu cao đơn vị có đủ điều kiện Khi viết đề tài nghĩ không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong muốn nhận chia sẻ từ quý thầy cô để bổ sung thêm kinh nghiệm việc thực nhiệm vụ đơn vị VIII ĐỀ NGHỊ - Để thực công tác PCGDTHĐĐT theo TT 36 với mức cách bền vững, đề nghị lãnh đạo cấp ngành GD-ĐT thành phố phải có kế hoạch đầu tư mức, toàn diện có chủ trương huy động nhiều nguồn xã hội hoá, tăng cường sở vật chất cho giáo dục, điều kiện ngân sách đầu tư ít, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển chung nhà trường - Lãnh đạo nhà trường tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên theo Quyết định số 14 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để nâng cao chất lượng đội ngũ - Trong điều kiện đầu tư nghiên cứu có hạn, đề tài chưa sâu chưa kịp thời giải phát sinh từ thực tế Trong thời gian đến, tiếp tục nghiên cứu có giải pháp khả thi, khoa học để công tác đạt kết cao đơn vị Tam Ngọc, ngày 14 tháng năm 2013 Người viết Phạm Văn Diệu 15 IX TÀI LIỆU THAM KHẢO - Luật Giáo dục, luật Phổ cập GDTH Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Thông tư 14/1997/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT việc ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra công nhận PCGDTH CMC - Quyết định 28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/6/1999 - Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 4/12/2009 ban hành qui định kiểm tra công nhận PCGDTH PCGDTHĐĐT - Các văn hướng dẫn SGD-ĐT tỉnh Quảng Nam PGD-ĐT thành phố Tam Kỳ thực nhiệm vụ năm học 2012-2013 - Các văn bản, tài liệu hướng dẫn công tác PCGDTH PCGDTHĐĐT Bộ GD&ĐT - Các báo cáo thống kê chất lượng học tập học kỳ I học kỳ năm học 2011-2012 - Các kế hoạch BCĐ PCGDTHĐĐT, Quyết định tổ đạo trường, định công nhận năm qua thực nhiệm vụ PCGDTHĐĐT xã Tam Ngọc thành phố 16 X MỤC LỤC TT 10 Nội dung I Tên đề tài II Đặt vấn đề Tầm quan trọng vấn đề nghiên cứu Tóm tắt thực trạng liên quan đến vấn đề nghiên cứu Lý chọn đề tài Giới hạn đề tài III Cơ sở lý luận IV Cơ sở thực tiễn V Nội dung nghiên cứu Xác định nội dung trọng tâm đề tài Xác định mục tiêu đạt Các bước tổ chức thực Các biện pháp tổ chức thực VI Kết nghiên cứu Kết Bài học kinh nghiêm VII Kết luận VIII Đề nghị IX Tài liệu tham khảo X Mục lục 17 Trang 1 1 2 5 13 13 13 14 15 16 17
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức II ở trường TH trần qúy cáp , skkn các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức II ở trường TH trần qúy cáp , skkn các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức II ở trường TH trần qúy cáp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay