skkn phó hiệu trưởng với công tác quản lý thiết bị đồ dùng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học

25 152 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:53

Phòng gd& đt huyện Đông Triều Trờng tiểu học thắng ===***=== Sỏng kin kinh nghim: "Phú hiệu trởng với công tác quản lí thiết bị đồ dùng nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy trờng Tiểu học" H v tờn: Hong Th Thu H Chc v: Phú Hiu trng n v cụng tỏc: Trng Tiu hc Quyt Thng Nm hc: 2014-2015 Mục lục Trang NI DUNG I PHN M U Lý chọn đề tài Mc tiờu, nhim v ca ti i tng nghiờn cu Gii hn phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu II PHN NI DUNG Cơ sở lý luận Thc trng Gii phỏp, bin phỏp 3.1 Mc tiờu ca gii phỏp, bin phỏp 3.2 Ni dung v cỏch thc thc hin gii phỏp, bin phỏp 3.3 iu kin thc hin gii phỏp, bin phỏp 3.4 Kt qu thu c qua kho nghim, giỏ tr khoa hc ca nghiờn cu III PHN KT LUN, KIN NGH Kt lun Kin ngh IV TI LIU THAM KHO 3 4 13 13 14 21 22 23 23 24 I PHN M U Lý chn ti Chỳng ta cựng nhõn loi ang bc vo th k XXI, k ca khoa hc v cụng ngh vi xu th hi nhp ca nn kinh t quc t ngy cng cao, vi s cnh tranh trờn th trng th gii ngy cng quyt lit, vi s phỏt trin nh v bóo ca khoa hc cụng ngh thụng tin Trc tỡnh hỡnh ú, ng v Nh nc ta ó y nhanh s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, ú coi Giỏo dc l quc sỏch hng u, coi ngi l mc tiờu v ng lc ca s phỏt trin Vỡ vy, ũi hi ngnh Giỏo dc v Đo to phi o to i ng nhng ngi lao ng t ch, nng ng, sỏng to, tip cn v lm ch c cụng ngh tiờn tin, cú nng lc gii quyt cỏc thc tin t ra, cú kh nng bt kp nhp iu phỏt trin ca thi i; Ngnh Giỏo dc v Đo to cn thc hin giỏo dc ton din to chuyn bin c bn v cht lng giỏo dc, trung ch o i mi ni dung chng trỡnh, phng phỏp giỏo dc c bit phng phỏp giỏo dc cn i mi theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ca ngi hc i mi phng phỏp giỏo dc nhm phỏt huy tớnh tớch cc, phỏt huy t sỏng to ca ngi hc c thc hin theo nhiu cỏch, ú vic s dng thit b giỏo dc (TBGD) l mt nhng cỏch thc phỏt huy tớnh tớch cc ca ngi hc quỏ trỡnh dy hc TBGD l mt thnh t khụng th thiu c quỏ trỡnh dy hc Mun i mi phng phỏp dy hc phi i mi c ni dung dy hc, TBGD, t chc dy hc v cỏch kim tra ỏnh giỏ Trong bỏo cỏo ca Ban chp hnh Trung ng ng khoỏ VIII c trỡnh by ti i hi ng ton quc ln th IX ó nhn mnh: Tng cng c s vt cht v tng bc hin i hoỏ nh trng , lp hc, sõn chi, bói tp, mỏy tinh ni mng internet, thit b hc v ging dy hin i , th vin, ký tỳc xỏ v i mi phng phỏp dy hc, phỏt huy t sỏng to v nng lc t o to ca ngi hc, coi trng thc hnh, thc nghim, ngoi khoỏ, lm ch kin thc, trỏnh nhi nhột, hc vt, hc chay. Thc t nhiu nm hc qua, cỏc trng tiu hc ó cú nhiu c gng v bc u cú thnh tớch vic qun lý s dng v bo qun TBGD , gúp phn nõng cao cht lng dy hc, song vic lm ny cũn nhiu hn ch vỡ nhiu lý khỏc nhau: TBGD cũn thiu (nht l cỏc thit b hin i), cht lng cha ng b; nhiu ni cú TBGD nhng giỏo viờn cha chỳ ý s dng thm cú ni giỏo viờn khụng bit s dng hoc s dng m khụng cú hiu qu Tỡnh trng Dy chay cũn ph bin TBGD phn ln ch c s dng cỏc trng hp c bit nh: thao ging, hi ging, cú on kim tra Cụng tỏc qun lý TBGD ca Phú hiu trng cỏc trng cũn mang tớnh hnh chớnh, chiu l Trong ú vic s dng TBGD ca giỏo viờn li chu nh hng nhiu t cỏch qun lý TBGD ca Phú hiu trng Do ú qun lý TBGD hin ang l bc xỳc t ra, c nhiu nh qun lý quan tõm T nhng lý trờn v vi mong mun tỡm c cỏc bin phỏp qun lý gúp phn nõng cao hiu qu s dng TBGD trng tiu hc nờn tụi ó chn ti: "Phú hiệu trởng với công tác quản lí thiết bị đồ dùng nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy trờng Tiểu học" Mc tiờu, nhim v ca ti: - Nghiờn cu c s lý lun v c s phỏp lý ca vic qun lý s dng TBGD trng Tiu hc - Tỡm hiu thc trng qun lý, s dng TBGD trng Tiu hc ni tụi cụng tỏc - xut mt s bin phỏp qun lý nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD trng Tiu hc i tng nghiờn cu: Bin phỏp qun lý ca phú hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD trng Tiu hc Gii hn phm vi nghiờn cu - Thi gian nghiờn cu: T thỏng nm 2014 n ht thỏng nm 2015 - ti c nghiờn cu phm vi trng Tiu hc Quyt Thng Phng phỏp nghiờn cu: 5.1 Nhúm cỏc phng phỏp nghiờn cu lý thuyt: - Nghiờn cu cỏc kiờn, ngh quyt ca ng, Nh nc, ch th ca ngnh - Nghiờn cu c s lý lun v TBGD v qun lý TBGD 5.2 Nhúm cỏc phng phỏp nghiờn cu thc tin: Phng phỏp iu tra thc t, quan sỏt, m thoi, phng vn, 5.3 Phng phỏp toỏn hc: Thng kờ, x lý cỏc s liu ó thu thp c II PHN NI DUNG 1.C s lý lun : * TBGD l mt b phn ca ni dung v phng phỏp dy hc: Lý lun dy hc ó khng nh: Quỏ trỡnh dy hc l mt quỏ trỡnh ú hot ng dy v hot ng hc phi l nhng hot ng khng khớt gia cỏc i tng xỏc nh v cú mc ớch nht nh quỏ trỡnh dy hc cú cht lng v hiu qu cao thỡ chỳng ta phi la chn v s dng nhiu phng phỏp dy hc khỏc kt hp vi cỏc TBGD phc v cho vic truyn th ni dung kin thc Mc tiờu v ni dung hc nh trng ph thuc vo mc tiờu kinh t - xó hi v mụ Cũn sỏch giỏo khoa v TBGD mt mt ph thuc vo mc tiờu kinh t xó hi, mt khỏc cũn chu nhiu nh hng ca khoa hc cụng ngh ng thi Ngy khoa hc cụng ngh tin b vt bc thỡ s tin b ú cng c phn ỏnh vo h thng TBGD nh trng tiu hc ng v mt ni dung v phng phỏp dy hc thỡ TBGD úng vai trũ h tr tớch cc Vỡ cú TBGD tt thỡ ta mi cú th t chc c quỏ trỡnh dy hc khoa hc, a ngi hc thc s tham gia vo quỏ trỡnh ny, t khai thỏc v tip nhn tri thc di s hng dn ca ngi dy TBGD phi v phự hp mi trin khai c cỏc phng phỏp dy hc mt cỏch hiu qu Tuy nhiờn, ng trờn mt gúc khỏc thỡ TBGD cũn l mt b phn khụng th thiu c ca ni dung v phng phỏp dy hc TBGD hu ht l cỏc sn phm khoa hc k thut cú chc nng xỏc nh v mang tớnh mc ớch s phm rt cao, chỳng cha ng mt tim nng tri thc to ln ng thi úng vai trũ l i tng nhn thc *Vai trũ ca TBGD vic m bo nõng cao cht lng giỏo dc: TBGD cú vai trũ to ln quỏ trỡnh nhn thc.Theo Lờ- nin ,qui lut nhn thc ca ngi l: T trc quan sinh ng n t tru tng, t t tru tng n thc tin. quỏ trỡnh nhn thc ca ngi núi chung t hiu qu cao thỡ cn phi thụng qua quỏ trỡnh nghe, nhỡn v thc hnh Vi hc sinh tiu hc, (la tui t n 11, 12 tui ) t ca cỏc em mi ch l t c th, t hỡnh nh chim u th hn so vi t tru tng Cỏc hỡnh nh trc tip, cỏc dng c, mụ hỡnh, hin tng c trc quan hoỏ luụn to n tng mnh m i vi cỏc em Khụng ớt nhng ni dung hc phc cn n s h tr tớch cc ca phng tin trc quan mi gii quyt c nh: chng minh cỏc hin tng khoa hc t nhiờn, toỏn hc, hc sinh rt cn c trc tip tn mt nhỡn thy, tai nghe thy, tay c cm nm, c trc tip lm thớ nghim, c lp rỏp thao tỏc, quan sỏt nhn xột bng vic s dng cỏc dng c, phng tin c th Ngha l hc bng tt c cỏc giỏc quan huy ng mi tim nng nhn thc Nhu cu nhn thc ca cỏc em gn lin vi cỏc vic lm c th v hon cnh, mụi trng v nghe nhỡn, s, s dng dựng trc quan trc cú th hỡnh thnh logic, t tru tng ỳng n Lỳc ny, s hỡnh thnh cỏc biu tng quan trng hn s khỏm phỏ bn cht cỏc mi quan h bờn ca s vt hin tng M quỏ trỡnh dy hc l quỏ trỡnh nhn thc mc cao, vỡ vy TBGD khụng th thiu quỏ trỡnh dy hc Nõng dn tớnh trc quan ca bi hc v t l bi hc cú thc nghim theo quy nh ca chng trỡnh, tng cng vic thc hnh ca hc sinh l nhm to mt nn tng thc nghim ca tri thc, lm ngn li ng t c s hiu bit Bng thc nghim v trc quan, thc hnh to hot ng ton din ( ng v t duy) v tớch cc ca ngi hc, giỳp hc t tỡm cỏc cho chớnh mỡnh mt cỏch ch ng theo trit lý Tụi lm, tụi hiu v phng phỏp Tp phỏt minh hc khoa hc theo phng phỏp c khỏm phỏ, chng minh kin thc sỏch giỏo khoa v thc t, th hin tng minh phng phỏp nghiờn cu v k nng thỡ cỏc phng tin, dng c phũng thớ nghim cú vai trũ v tim nng to ln trỡnh by vi s trc quan cao vic quan sỏt, trỡnh din hnh ca c ch, cu trỳc, võn ng, mụ hỡnh, mụ phng thỡ cỏc phng tin Nghe Nhỡn cú u th rừ rt TBGD cho phộp khai thỏc sõu sc ni dung s vt, hin tng khoa hc ti liu hc (thc nghim khoa hc phi c dng t sỏch giỏo khoa lờn mt bn bng cỏc vt liu c th ca ngi hc) Nh vy TBGD cho phộp: - Thc hin c Nguyờn tc trc quan dy hc (trc quan c hiu theo ngha rng : liờn quan n mi giỏc quan ca ngi ) - Gúp phn m bo cht lng kin thc theo nhng c trng c bn: Tớnh chớnh xỏc, khoa hc; Tớnh tng quỏt; Tớnh h thng; Tớnh chuyn hoỏ; Tớnh thc tin, dng c; Tớnh bn vng - Dy phng phỏp hc tp, nghiờn cu khoa hc, lm vic - b phn khụng tỏch ri ca kin thc - Rốn k nng nhiu mt cho ngi hc * Vai trũ ca cỏc phng tin k thut: Trong cỏc loi TBGD thỡ cỏc phng tin k thut dy hc (PTKTDH) cú vai trũ quan trng c bit vic to kh nng hỡnh thnh, cng c, h thng hoỏ, dng kin thc vo thc tin PTKTDH gm cỏc mỏy chiu quang hc, mỏy to hoc khuych i õm thanh, hỡnh nh, mỏy lu gi v tỏi hin thụng tin, mỏy tớnh v cụng ngh thụng tin cha ng nhng tim nng s phm to ln vic h tr tớch cc ging dy v hc Bng nhng phng tin hin i, ngi ta ó t chc c cỏc hi tho, hi ngh, cỏc lp hc theo phng thc giỏo dc t xa, cỏc lp hc qua v tinh Vic hc ti gia ỡnh cho ngi ln tui cng ó c mt s nc ỏp dng v s m rng nhng nm ti Hin ti ó cú nhiu phng tin k thut mi c ng s dng dy hc, giỏo dc c bit l vic ng dng tin hc Vi s tin b nhanh chúng ca khoa hc v cụng ngh, PTKTDH c s dng trng hc ngy cng nhiu s lm thay i mt cỏch cn bn v mt phng phỏp: lm cho quỏ trỡnh giỏo dc sinh ng v hiu qu hn TBGD v PTKTDH to iu kin i sõu vo cỏc ti nghiờn cu ng thi cho phộp trỡnh by mt cỏch sinh ng, cha ng tim nng s phm to ln h tr tớch cc ging dy, hc tp: Kh nng tng tc truyn ti thụng tin, thc hin phng phỏp dy hc trc quan, thc nghim, to nhng vựng hp tỏc sinh ng gia thy v trũ, to kh nng hỡnh thnh, cng c tri thc, rốn luyn k nng lm vic, hc tp, s khộo lộo ca ụi tay,ụi chõn, bi dng kh nng t hc, t chim lnh tri thc, to hng thỳ lụi cun ngi hc, tit kim thi gian trờn lp, ci tin cỏc hỡnh thc lao ng s phm, to kh nng t chc mt cỏch khoa hc v iu khin hot ng giỏo dc Ngy chỳng ta ang thc hin i mi chng trỡnh, Sỏch giỏo khoa, phng phỏp dy hc theo hng tớch cc hoỏ hot ng ca hc sinh, tng cng cụng tỏc t lp, thc hnh ca hc sinh, phỏt trin t sỏng to, hc sinh l ch th t mỡnh tỡm kin thc thụng qua s t chc, iu khin ca giỏo viờn Vic i mi theo xu hng ú ũi hi phi s dng rng rói cỏc TBGD , nu khụng cú TBGD thỡ khụng th chuyn ti c ni dung ca sỏch giỏo khoa v cng khụng th i mi c phng phỏp dy v phng phỏp hc Vy, TBGD l mt nhng tin quan trng i mi phng phỏp dy hc Túm li: TBGD cú vai trũ quan trng i vi quỏ trỡnh dy hc S dng TBGD m bo thụng tin v cỏc hin tng , i tng nghiờn cu y v chớnh xỏc hn, lm cho cht lng dy v hc cao hn, giỳp tho phm vi ti a v phỏt trin hng thỳ nhn thc ca hc sinh S dng TBGD s nõng cao tớnh trc quan ca dy hc, m rng kh nng tip cn vi cỏc s vt v hin tng S dng TBGD s gia tng cng lao ng hc ca hc sinh v ú cho phộp nõng cao nhp nghiờn cu ti liu giỏo khoa, cho phộp hc sinh cú iu kin t lc chim lnh tri thc, hỡnh thnh k nng, k xo Thụng qua hnh ng trờn TBGD rốn luyn cho cỏc em tớnh cn thn t m chớnh xỏc v phỏt trin t khoa hc, giỏo dc ý thc gi gỡn vt v bo v mụi trnggúp phn hỡnh thnh nhõn cỏch cho hc sinh 2.Thc trng v TBGD v cụng tỏc qun lý, s dng TBGD trng Tiu hc Quyết Thắng * Thc trng v trang b TBGD : Vic trang b TBGD trng Tiu hc nơi công tác ch yu l cp phỏt t trờn xung theo ch tiờu, k hoch nh sn Nh trng cú mua sm cỏc phng tin dy hc hin i v huy ng giỏo viờn t lm T nm hc 20022003, thc hin vic i mi chng trỡnh sỏch giỏo khoa v i mi phng phỏp dy hc, nh trng c cp cỏc danh mc TBGD t lp n lp theo quy nh chung Nhng TBGD c cp phỏt ch yu l nhng TBGD thụ s, n gin nh: tranh nh, sỏch giỏo khoa, mt s b mu ch vit, bng n, b dng c hc nhc, b dng c o c, Tuy nhiờn nhng TBGD c cp s lng cũn quỏ ớt, khụng cho cỏc lp : + Mụn Toỏn lp 1: cỏc mụ hỡnh vt, hoa bng bỡa ri cú gn nam chõm phớa sau dy gn vo cỏc mụ hỡnh ca bi dy cũn thiu rt nhiu + Toỏn lp 4: dựng dy phn kin thc v phn biu khụng cú + Phõn mụn Tõp c, K chuyn, Tp lm ca mụn Ting Vit, mụn o c lp 1,2,3,4,5 cũn thiu rt nhiu tranh nh minh ho phc v cỏc bi dy + Mụn TN - XH Khoa học- Lịch sử+ Địa lí cỏc lp 1,2,3,4,5 mt s chng, phn cha cú dựng Nh trng cng cú k hoch mua sm thờm mt s trang thit b hin i phc v cho cỏc hot ng giỏo dc nh trng nh tng õm, loa mỏy, u video, mỏy chiu mỏy tớnh, mỏy nh, mỏy scan c bit nm hc ny nh trng ó xõy dng c phũng hc thụng minhnhng nhng thit b ny phc v cho cỏc hot ng dy v hc cỏc ngoi khoỏ, cỏc bui l, hi ngh cú tỏc dng thit thc i vi tng tit dy Ngoi hng nm nh trng cng ó t chc thi lm dựng dy hc , thit k bi ging in t ỏp dng vo ging dy t hiu qu cao nhng quỏ trỡnh bo qun cỏc thit b hin i cũn hn ch nờn khụng th s dng c lõu di Túm li, vic trang b TBGD ca nh trng y cỏc TBGD hin i nờn giỏo viờn cú c hi c tip xỳc vi cỏc thit b ny nhng bờn cnh cũn mt s giỏo viờn cao tui s dng TBGD hin i cũn hn ch ú cha ỏp ng c nhu cu cn thit cho vic dy hc giai on hin * Thc trng v vic s dng TBGD: Hin nh trng ch yu s dng cỏc TBGD c cp phỏt Qua tỡm hiu thc trng nh trng thy rng: TBGD c s dng nhiu nht v cú hiu qu nht l cỏc mụn Toỏn v Ting Vit lp Do hc sinh lp cũn nh ũi hi gii thớch kin thc bng trc quan l d hiu nht nờn nhng b ch hc vn, b hc toỏn, nhng tranh nh minh ho c s dng rt hiu qu Ngc li, TBGD cỏc mụn TN XH, mụn th dc, cỏc mụn ngh thut ớt c s dng, thm cú nhng giỏo viờn sut nm hc khụng s dng cỏc TBGD ny ln no cỏc lp 2,3,4 TBGD c s dng ch yu nht l cỏc bng gi, bng n, b ch dy vit, b biu din toỏn Cỏc b tranh o c, TN XH, m thut, th cụng, cỏc b tranh dy lm vn, c, k chuyn, rt ớt c s dng Cỏc TBGD mụn Hỏt nhc, M thut giỏo viờn dy cỏc mụn ny l giỏo viờn chuyờn bit, cỏc TBGD ny khụng t mi lp hc nờn giỏo viờn rt ngi s dng Giỏo viờn hỏt nhc lờn lp ch yu s dng n úcgan nh trng cú sn cũn cỏc b dng c hc nhc dõn tc, b kốn, phỏch, mừ song loan, trng hu nh khụng s dng n c bit l cỏc a CD õm nhc lp 3, , bng a dy cỏc mụn hc lp giỏo viờn s dng nhng cha thng xuyờn Nh vy, tỡnh trng dy chay, hc chay cũn ph bin, giỏo viờn quen vi np c, lờn lp ch yu l thuyt trỡnh, ging gii, thy ging trũ nghe Giỏo viờn cũn ngi s dng TBGD , cũn cho rng s dng TBGD mt thi gian, tn cụng chun b, dnh thi gian s dng TBGD ging gii v cho hc sinh luyn hn TBGD ch c s dng cú hiu qu cỏc gi hi ging, hi thi, cỏc t tra, kim tra ca cp trờn v nh trng Cng cú giỏo viờn s dng TBGD dy hc nhng hiu qu li cha cao: cú giỏo viờn ch a coi nh gii thiu TBGD ch cha khai thỏc c ni dung kin thc, cha giỳp hc sinh nhn bit kin thc thụng qua quan sỏt, thc hnh trờn TBGD; Cú giỏo viờn cha bit cỏch s dng TBGD hp lý, t TBGD trờn bn hoc treo trờn bng t u n cui tit hc lm hc sinh phõn tỏn t tng, khụng chỳ ý vo ni dung bi hc S dng TBGD nh th khụng nhng khụng phỏt huy c tỏc dng ca TBGD, khụng phỏt huy c kh nng t c lp, sỏng to, tớnh t giỏc, tớch 10 cc hot ng ca hc sinh m cũn lm gim hiu qu s phm ca TBGD, lm gim cht lng giỏo dc ca gi hc * Thc trng vic bo qun TBGD: tng lp ó c trang b t riờng nhng t ny li quỏ nh ch cú th ng mt s sỏch v, dựng hc ca hc sinh v mt s TBGD phc v cỏc mụn Toỏn, Ting Vit m giỏo viờn thng s dng, cũn rt nhiu TBGD c phũng thit b, th vin Trong phũng ny ó cú mt s t kớnh sỏch v v TBGD nhng vic sp t cũn ln xn, cha khoa hc, thm cũn ln ln chng chộo Cỏc b tranh nh khụng cú ch treo, cú nhng b cun trũn t, cú b thỡ treo chng lờn trờn tng Vỡ vy, mun ly mt TBGD no ú thỡ rt khú khn, mt thi gian Cỏc TBGD khụng c bo qun ỳng cỏch, khớ hu Vit Nam núng, m, ma nhiu nờn rt d b m mc, hng húc, cú cũn b mi mt, mt s thit b bng g b cong vờnh khụng cũn giỏ tr s dng Giỏo viờn ph trỏch thit b, th vin học chuyên ngành xong vừa trờng nên hạn chế kinh nghiệm Nh trng cha cú iu kin trang b cỏc phng tin chng m mc, chng mi mt.Cui mi nm hc nh trng u cú t chc kim kờ nhng cng ch lm di hỡnh thc m, r soỏt li xem cú thit b no thiu, thit b no hng m khụng cú k hoch b sung, sa cha, cng khụng quy vo tinh thn trỏch nhim ca Mỏy vi tớnh v cỏc thit b in t khỏc khụng cú ch bo qun riờng, khụng theo ỳng quy trỡnh k thut ca nh sn xut, cha cú ch bo dng nh k nờn thng xuyờn hng húc, phi sa cha Nh trng ó cú s sỏch theo dừi mn, tr TBGD ca giỏo viờn nhng nhõn viờn ph trỏch thit b th vin cha quan tõm chỳ ý Cú giỏo viờn mn TBGD m khụng ghi vo s, cú giỏo viờn mn nhng li khụng s dng hoc s dng khụng ỳng mc ớch, cú TBGD giỏo viờn mn khụng tr li gõy tht thoỏt, lóng phớ Nhiu giỏo viờn tr TBGD cng khụng c kim tra li m c th treo lờn tng hoc li cun trũn ct vo t, ú khụng phỏt hin c h hng nờn khụng nờu cao c tinh thn trỏch nhim ca giỏo viờn 11 Cú th núi, vic bo qun TBGD trng Tiu hc nơi công tác cha c chỳ trng ỳng mc, tỡnh trng h hng, tht thoỏt, lóng phớ dn n kộm cht lng v hiu qu s dng cũn xy nhiu õy chớnh l ũi hi i ng cỏn b qun lý v giỏo viờn, nhõn viờn nh trng cn quan tõm chỳ ý * Thc trng v cụng tỏc qun lý TBGD: Cỏc ng ban giỏm hiu nh trng cng ó chỳ ý nhc nh, ng viờn giỏo viờn s dng TBGD quỏ trỡnh dy hc, giỳp gi hc thờm sinh ng hp dn, nõng cao cht lng giỏo dc nhng vic lm ny cha c tin hnh thng xuyờn, ụi mi ch l ỏnh trng, b dựi Cha a vic s dng TBGD thnh tiờu ỏnh giỏ xp loi giỏo viờn, cha cú nhng hỡnh thc thi ua khen thng thớch ỏng giỏo viờn tớch cc s dng TBGD Vỡ vy, vic s dng TBGD cha thc s tr thnh nn np Mt khỏc vic dy chay ó gn nh l truyn thng, l li mũn khú phỏ b, giỏo viờn rt ngi s dng TBGD lờn lp m ngi qun lý li ớt quan tõm n vic tỡm hiu lý do, tõm lý giỏo viờn nờn TBGD cha c s dng ỳng vi vai trũ, chc nng ca nú Hng nm nh trng ó cú k hoch u t trang b CSVC v TBGD nhng ch yu ch l k hoch v xõy dng CSVC cũn TBGD a s trụng ch vic cp phỏt t trờn Nh trng cha cú k hoch c th v trang b, bo qun v s dng TBGD Cha chỳ ý n vic bi dng chuyờn mụn nghip v cho nhõn viờn lm cụng tỏc thit b v bi dng nõng cao nhn thc cho giỏo viờn trc tip ging dy * Nguyờn nhõn dn n thc trng trờn: Cụng tỏc TBGD ca trng Tiu hc nơi công tác cũn mt s bt cp, hn ch nh trờn cú th núi mt phn l iu kin khỏch quan nhng phn ln l nhng nguyờn nhõn ch quan t phớa nh trng Nhng nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan cú th c k n nh sau: * Nguyờn nhõn khỏch quan: ỏp ng yờu cu ca s i mi giỏo dc giai on hin nay, Nh nc ta cn cú ngun ngõn sỏch u t cho giỏo dc ln hn rt nhiu song 12 ngun ngõn sỏch cũn hn hp nờn Nh nc khụng kinh phớ cú th trang b ng b TBGD cho tt c cỏc trng hc trờn c nc Trong hon cnh chung ca t nc nh vy, CSVC v TBGD ca nh trng ph thuc vo ngõn sỏch ca cỏc a phng l ch yu Hơn sng kinh t ca nhõn dõn cng mc trung bỡnh nhng nhn thc ca h v cụng tỏc giỏo dc cũn cha y nờn vic ng nhõn dõn u t trang b h thng TBGD cho nh trng rt khú khn Nh phần thực trạng nêu số lợng thiết bị thiếu nhng thiu cũn cú kh nng khc phc c, ch yu l cht lng ca mt s TBGD khụng m bo, thit k khụng hp lý: + Phõn mụn Tp vit ca lp 3, b ch mu dựng minh ho cho dy vit c ch khụng phự hp vi c ch chng trỡnh hc ca hc sinh + Môn Âm nhạc lp : Tranh minh ho khụng gn vo tng bi c th nờn khụng tin s dng, kốn Mờlụdion ( Hn Quc) quỏ ln, giỏo viờn thi c ó l khú, hc sinh lp khụng th hi thi + Mụn TN XH lp 3: Mụ hỡnh trỏi t quay quanh mt tri, mt trng quay quanh trỏi t rt cng knh, khú s dng, cn phi cú phũng ti, cú rốm che thỡ s dng mi t hiu qu + Tranh minh ho phõn mụn K chuyn lp cỏc bc tranh ng vi tng on ca cõu chuyn ỏng l phi c trỡnh by riờng thnh tng bc ri thỡ li c trỡnh by chung trờn cựng mt tranh kh to, nh vy rt bt tin vic s dng, hng dn hc sinh k tng on hc sinh d b phõn tỏn sang on khỏc + Mụn Khoa hc lp : cỏc tranh dy bi 37, 23,60 cỏc phiu ghi tờn cỏc c quan, b phn ca tng tranh cũn quỏ nh, khụng tin s dng; Chng nh sỏng ốn pin dy bi nh sỏng hi nh nờn lm thớ nghim hc sinh khú quan sỏt, khú phỏt hin ng chuyn ca ỏnh sỏng v v Vi mt h thng TBGD thiu v s lng, yu v cht lng v thi gian cung ng li chm nh vy gõy tõm lý khụng tt giáo viờn, lm h ngi s 13 dng vỡ lo nu TBGD khụng m bo s mt thi gian m li khụng mang li hiu qu cho gi hc *Nguyờn nhõn ch quan: S nhn thc cha ỳng ca giỏo viờn v i ng cỏn b qun lý Cha nhn thc c v trớ, vai trũ, tm quan trng ca TBGD quỏ trỡnh dy hc Np ngh v thúi quen dy chay, ngi i mi dng nh ó hn sõu h nờn h rt ngi s dng TBGD lờn lp i sng ca giỏo viờn cng tng i n nh nhng rt ớt giỏo viờn iu kin sm nhng TBGD cho riờng Do nhng nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan trờn nờn hiu qu s dng TBGD trng Tiu hc cha cao, ũi hi phi i mi cụng tỏc qun lý TBGD bng nhng bin phỏp hu hiu nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD v gúp phn quan trng nõng cao cht lng giỏo dc ca nh trng Mt s bin phỏp qun lý ca Phú Hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng thit b ging dy trng Tiu hc 3.1 Mc tiờu ca gii phỏp Qua nghiờn cu lý lun v thc tin vic nõng cao hiu qu s dng TBGD, tụi nhn thy rng TBGD chu s chi phi ca ni dung v phng phỏp dy hc Ni dung dy hc quy nh nhng c im c bn ca TBGD bi l TBGD phi tớnh n mt cỏch ton din cỏc c im ca ni dung, chng trỡnh Mi TBGD phi c cõn nhc, la chn ỏp ng c ni dung, chng trỡnh, ng thi cng phi tho cỏc yờu cu v khoa hc s phm , kinh t, thm m v an ton cho giỏo viờn v hc sinh s dng nhm t kt qu mong mun Trong thi i bựng n thụng tin, khoa hc k thut phỏt trin nh v bóo, nhiu tri thc em dy trng ph thụng nhanh chúng b lc hu vỡ vy chỳng ta ang tin hnh i mi ni dung, chng trỡnh v phng phỏp dy hc Phng phỏp dy hc phi theo xu hng tớch cc hoỏ quỏ trỡnh nhn thc ca hc sinh, nng lc thc hnh, nng lc t nghiờn cu Mun t c iu ú thỡ khụng cú cỏch no khỏc l phi tng cng trang b v c bit l nõng cao hiu qu s dng thit b ging dy ú chỳ trng phng tin nghe nhỡn v ng dng cụng ngh thụng tin vo dy hc 14 Nh vy cụng tỏc qun lý TBGD cng khú khn, nng n hn, ũi hi ngi qun lý thit b dy hc nh trng phi nm chc lý lun v TBGD, cú quyt tõm cao ch o vic trang b, s dng v bo qun TBGD bng nhng bin phỏp phự hp thỡ mi em li hiu qu cao.Tụi mnh dn i sõu nghiờn cu ti Phú hiệu trởng với công tác quản lí thiết bị đồ dùng nhằm nâng cao hiệu chất lợng giảng dạy trờng Tiểu học, tụi mnh dn a cỏc bin phỏp qun lý ca Phú hiu trng vi cụng tỏc quản lý thit b ging dy trờng Tiểu học nh sau: 3.2 Ni dung v cỏch thc thc hin gii phỏp a y mnh vic bi dng nghip v s dng TBGD, cỏch khai thỏc s dng TBGD: S dng l mc tiờu c bn v l mc tiờu cui cựng ca ton b cụng tỏc thit b nh trng Quan im ny rt quan trng v cn c thụng sut ton b i ng nhng ngi lm cụng tỏc TBGD Nu TBGD khụng c s dng thỡ vic u t trang b, xõy dng h thng TBGD cng tr thnh tha Bn thõn TBGD ch l vt vụ tri, vụ giỏc, nu ngi khụng s dng thỡ khụng th phỏt huy c tỏc dng v kh nng s phm ca nú Nhng nu s dng sai hoc khụng ỳng mc ớch thỡ cú th s phn tỏc dng s dng TBGD cú hiu qu ũi hi ngi giỏo viờn phi cú trỡnh chuyờn mụn nghip v v yờu cu s dng TBGD Cn hiu bit v TBGD , k thut s dng chỳng v hiu bit sõu sc v phng phỏp dy hc trc quan.: s dng TBGD vi mc ớch gỡ, vo lỳc no, thi gian bao lõu, hc sinh cn tham gia hot ng nh th no? S dng TBGD cú hiu qu trỏnh nhng lóng phớ v kinh phớ, vt tkhoa hc - k thut - giỏo dc S dng TBGD cũn nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh dy hc Trong giai on hin nay, chỳng ta ang cú s dng cỏc TBGD hin i nh: mỏy chiu, mỏy vi tớnh, phũng hc thụng minhKhi nh trng ó trang b cỏc thit b ny thỡ yờu cu giỏo viờn phi nm c ti thiu v cu to, chc nng v cỏch hnh, s dng chỳng Cụng tỏc TBGD phi lm thng xuyờn, liờn tc v ton din t khõu trang b, s dng v bo qun Trong nhng ú ni cm lờn l cụng tỏc hun 15 cho giỏo viờn s dng TBGD phc v cho bi ging, v tng cng vic s dng TBGD dy hc *Tp hun k nng, nghip v s dng TBGD cho giỏo viờn: Nh trng cn cú nhiu hỡnh thc bi dng nghip v s dng TBGD cho giỏo viờn: + Vi cỏn b ph trỏch TBGD cn nm chc chuyờn mụn nghip v, cú k nng s dng TBGD cú th v trin khai i tr cho giỏo viờn nh trng + Trong thi gian bi dng chuyờn mụn hố cho giỏo viờn, nh trng cng cú th kt hp m lp hun k nng nghip v s dng TBGD cho ton b giỏo viờn trng, cú th mi cỏc chuyờn gia v v bỏo cỏo v cỏc chuyờn mụn, k thut, hc thut,v hun cho giỏo viờn cỏch s dng, hnh cỏc TBGD hin i + Cú th kt hp vi cỏc trng bn cm m nhng cuc hi tho trao i kinh nghim s dng TBGD va mang tớnh hc hi ln nhau, va mang tớnh on kt, giỳp chuyờn mụn, t ú to thnh ý thc t giỏc, phong tro s dng TBGD quỏ trỡnh dy hc + Trong cỏc bui sinh hot chuyờn mụn ca cỏc t, khi, cn a ni dung trao i nghip v s dng TBGD, cú th lm mu, thao ging vi tng mụn hc, tng tit hc (s dng TBGD vo lỳc no, b trớ trỡnh by cho hp lý, mc v cng s dng sao), t ú ỳc rỳt thnh kinh nghim Ban giỏm hiu nh trng cn su tm v xõy dng nhng b ti liu h tr gii quyt cỏc cõu hi v chuyờn mụn, k thut, bi dng lý lun, nghip v cho giỏo viờn Phỏt huy sỏng kin kinh nghim ni b * Bi dng s dng TBGD thng xuyờn quỏ trỡnh dy hc: nõng cao hiu qu s dng TBGD, giỏo viờn ã cú nhn thc ỳng n v tm quan trng ca TBGD quỏ trỡnh dy hc, ó cú k nng nghip v s dng TBGD thỡ vic lm tip theo ht sc cn thit ú l lm nõng cao tn sut s dng cỏc TBGD, TBGD phi c s dng thng xuyờn v cú hiu qu, nh vy vic u t trang b mi khụng lóng phớ vụ ớch * Bin phỏp hnh chớnh: 16 Nh trng cn yờu cu giỏo viờn nghiờm chnh chp hnh cỏc quy ch hin hnh ca B Giỏo dc v o to, quy ch qun lý ti sn, ti chớnh ca Nh nc Ngay t u nm hc, nh trng cng cn xõy dng c nhng quy nh v TBGD v s dng TBGD nhm thit lp c n np, thúi quen s dng TBGD ca giỏo viờn trng Nhng quy nh ny cn c thụng qua hi ng s phm nh trng sau ú lm thnh bn, tr thnh quy nh bt buc, nu vi phm s bi x lý theo quy nh Vic s dng TBGD c xột thnh tiờu ỏnh giỏ thi ua giỏo viờn Vic s dng TBGD phi c qun lý mt cỏch cht ch, k c nhng TBGD ti phũng hc ca cỏc lp, k c cỏc TBGD giỏo viờn mn ti phũng thit b, hng tun tt c cỏc giỏo viờn u phi cú phiu ng ký s dng TBGD tun (np cho cỏn b ph trỏch thit b vo cui tun trc) Cỏn b ph trỏch thit b dỏn phiu ny ti phũng thit b tin theo dừi * Mu phiu ng ký s dng TBGD : Tun: T ngy: n ngy: H v tờn giỏo viờn: Th ngy Tờn TBGD cn s dng Tờn bi dy Mụn Lp Mt khỏc, hng ngy giỏo viờn cn ghi nht ký s dng TBGD vo s nht ký tin theo dừi Cng cn chỳ ý nõng cao vai trũ ca t chuyờn mụn vic s dng TBGD T trng t chuyờn mụn chớnh l cỏnh tay ni di ca Phú hiu trng, t trng chuyờn mụn cú vai trũ theo dừi, nhc nh cỏc thnh viờn t mỡnh s dng TBGD thng xuyờn, vic lm ny rt cú hiu qu bi chớnh t s bit rừ ngy no, dy bi gỡ, cn s dng TBGD no h s nhc nh v giỳp cựng s dng TBGD cú hiu qu * Bin phỏp thi ua: Bin phỏp ny s phỏt huy nhiu tỏc dng nu c s dng ỳng lỳc, ỳng mc ớch v cụng bng, khỏch quan T chc tt phong tro thi ua s dng TBGD cú hiu qu mi tit dy hng ngy Trong cỏc k hi ging, thao ging cng cn t tiờu tit dy cú s dng TBGD hiu qu lờn hng u.Phú hiu trng ỏnh giỏ gi dy ca giỏo 17 viờn, bờn cnh nhng cn c v mc ớch, yờu cu, ni dung kin thc,cũn phi ỏnh giỏ khõu chun b bi ging (trong ú cú s chun b v TBGD )v khõu s dng TBGD dy hc Qua ú cú th nhn rừ giỏo viờn no cú ý thc, cú k nng s dng TBGD, giỏo viờn no cũn yu v k nng nghip v v cú k hoch bi dng thờm Sau mi t thi ua cn cú ch khen thng ng viờn kp thi, tho ỏng k c v vt cht ln tinh thn ng thi cng cn cú bin phỏp nhc nh hp lý i vi nhng giỏo viờn khụng cú ý thc, ngi s dng TBGD Lm nh th mi to c s cụng bng, khỏch quan, khuyn khớch c s tham gia nhit tỡnh, tớch cc ca mi giỏo viờn Chỳng ta bit rng, nu TBGD khụng c s dng vo hot ng dy hc thỡ hiu qu s phm ca nú ch l s khụng Khi ú mi s trang b, u t cho cụng tỏc TBGD u vụ ngha Do ú cn tng cng s dng mt cỏch thng xuyờn, liờn tc v hiu qu cao b Ch o tớch cc cụng tỏc bo qun TBGD: Hiu qu s dng v khai thỏc TBGD ph thuc vo nhiu yu t: S quan tõm ca lónh o nh trng i vi vic i mi phng phỏp dy v hc, i vi cụng tỏc t chc qun lý nghip v TBGD, kh nng v trỡnh chuyờn mụn qun lý ca cỏn b ph trỏch TBGD, s nhit tỡnh v trỏch nhim ca cỏc giỏo viờn nh trng, cỏch bo qun, b trớ sp xp cỏc TBGD,Nh vy, Mt nhng iu kin s dng, khai thỏc cú hiu qu TBGD l TBGD phi c bo qun tt Mt khỏc, tt c cỏc TBGD (t n gin n hin i) u cú th b hng húc hay mt mỏt qua quỏ trỡnh s dng v qua thi gian Cn tng cng vic bo qun TBGD kộo di tui th v giỏ tr s dng ca nú Bo qun TBGD t c hai mc ớch: bo v c TBGD, loi tr hoc hn ch v c bn nhng h hng khụng ỏng cú v m bo hiu qu, thun li cho vic s dng Mun bo qun TBGD tt ngi cỏn b qun lý cn ch o cỏn b ph trỏch thit b lm tt cụng vic ca h, cn u t xõy dng c s h tng (kho tng, phũng thit b, Phũng hc b mụn,) v h thng s sỏch theo dừi, qun lý 18 * Thit k cu trỳc phũng thit b v cỏc loi s sỏch cn thit: Nh trng cn u t xõy dng phũng thit b riờng, phũng thit b cn m bo cỏc yờu cu sau: + Phũng TBGD phi c b trớ ni thoỏng mỏt, cao rỏo v sỏng sa, thun tin cho vic i li ca giỏo viờn v hc sinh nh trng Phũng phi m bo an ton, kiờn c, khụng dt nỏt, ỏnh sỏng trỏnh m mc phũng cn trang b qut thụng giú, bỡnh cu ho, thuc chng mi mt, giỏn, chut, + Bờn phũng phi phõn nhiu lụ hoc nhiu gúc Mi lụ dnh cho thit b ca mt lp, mi lp li chia nhiu ngn cha thit b, mi ngn l mt v trớ thit b ca tng mụn Sp xp nh vy, ngi cỏn b thit b hoc giỏo viờn cn s dng thit b ca mụn no, ca lp no cú th tỡm thy khụng phi mt cụng tỡm kim + Cỏc TBGD c ỏnh mó s theo s Ngha l mi thit b ó nm phũng thit b u cú tờn, cú mó s v v trớ nht nh Nh vy rt tin cho vic ly s dng v ct cng ỳng v trớ Ngn np, khoa hc l mt nhng nguyờn tc cn thit ca bo qun + p dng linh hot cỏc kiu sp xp thp ngoi, cao trong, ngoi, to Nhng vt cú th khay Nhng dựng thng xuyờn s dng thỡ u tiờn v trớ d ly nht nh xp t phớa ngoi, hoc v trớ va tm ly Nu TBGD l tranh nh, biu bng,cn c treo vo cỏc giỏ t thit k gn trờn tng hoc cỏc giỏ treo theo tng phõn mụn Tranh nh hin c trang b khỏ nhiu nờn t u cn c phõn theo chng trỡnh, theo hc k, theo tng lp, tng mụn d ly, trỏnh s quỏ ti cho cỏc giỏ treo, m bo thm m to tõm th tt cho giỏo viờn v hc sinh Túm li, TBGD phũng cn thc hin theo nguyờn tc d tỡm, d thy v d ly Sp xp TBGD theo nguyờn tc ny ngi ph trỏch thit b s luụn ỏp ng c nhu cu ca giỏo viờn v hc sinh mt cỏch nhanh nht * Xõy dng h thng s sỏch: TBGD dy hc giỏo viờn mn phi c ký vo s theo dừi mn tr Khi giỏo viờn tr TBGD cỏn b ph trỏch thit b cn kim tra k, nu mt mỏt, h 19 hng cn cú bin phỏp x lý kp thi, c th Nu coi thng cụng vic ny s dn n tht thoỏt thit b, xp t ln xn v nh vy s mt nhiu cụng tỡm kim cho cỏc ln s dng tip theo Mu s theo dừi mn, tr TBGD: H v tờn ngi mn Mc ớch s dng Tờn TBGD Ngy mn Ký tờn Ngy tr Ký tờn Khi nhn cỏc TBGD c cp , hay thit b nh trng t trang b hoc TBGD giỏo viờn t lm cỏn b ph trỏch thit b cng cn cú s nhp TBGD v thng kờ c s TBGD hin cú Mu s nhp thit b: Ngy Tờn TBGD c trang b Tỡnh trng ca TBGD Ngi giao (ký tờn) S lng Ngi nhn (ký tờn) Cui mi nm hc ban CSVC, TBGD cựng cỏn b ph trỏch thit b cn kim kờ li ton b s TBGD nh trng cú, ỏnh giỏ c tỡnh trng ca thit b v tn sut s dng theo mu s sau: S theo dừi tỡnh trng TBGD : Tờn TBGD Tỡnh trng Cũn Mt Hng tt Tn sut s dng ( S ln Hiu qu s dng Tt Khỏ TB Yu xut H thng s sỏch dựng giỳp cỏn b thit b qun lý thit b tin li hn, nu bit cỏch ghi chộp khoa hc thỡ tỡm, kim tra cng rt d dng Nh trng cn trang b cho phũng thit b mt mỏy vi tớnh tin cho vic qun lý h thng TBGD trờn mỏy 20 c.Tng cng cụng tỏc kim tra ỏnh giỏ vic xõy dng, s dng v bo qun TBGD : Kim tra gm iu tra, xem xột, ỏnh giỏ quỏ trỡnh qun lý v s dng TBGD cú hiu qu, cú phự hp vi mc tiờu, k hoch chun mc, quy ch ó hay khụng; ch nhng lệch lc, t ú cú th xỏc nh li phng hng, mc tiờu, iu chnh, un nn, giỳp nhm nõng cao cht lng v hiu qu s dng TBGD Kim tra to lp mi liờn h thụng tin ngc qun lý TBGD Vic s dng TBGD quỏ trỡnh dy hc phc tp, a dng, phong phỳ song khụng c phộp sai lm Do ú, Phú hiu trng cn thng xuyờn kim tra phỏt hin, phũng nga, ỏnh giỏ chớnh xỏc nhm ng viờn, nhc nh, iu chnh kp thi cho phự hp vi mc tiờu Ngi cỏn b qun lý cú th kim tra t xut hoc nh k, khụng nht thit phi d gi, thm lp mi cú th nm bt c tỡnh trng s dng TBGD ca giỏo viờn Hiu trng xem mu phiu ng ký s dng TBGD ca giỏo viờn ó c đng ký ti phũng thit b sau ú cú th t xut kim tra mt vi lp, mt vi giỏo viờn, qua ú cú th thy rừ giỏo viờn cú thc s s dng TBGD hay khụng? Thụng qua cỏc bui kim tra chuyờn mụn hay kim tra ton din giỏo diờn, Phú hiu trng cú th nm bt c k nng s dng, khai thỏc TBGD ca giỏo viờn, cng cú th nm bt c tỡnh trng ca mt s TBGD nh trng hin cú Cng cn kim tra cụng vic ca cỏn b ph trỏch thit b thụng qua vic kim tra s sp xp phũng thit b, thụng qua h thng s sỏch hay qua trao i vi giỏo viờn Núi chung, cú nhiu hỡnh thc kim tra, nhng quan trng l sau kim tra Hiu trng cn cú nhng kt lun, ỏnh giỏ ỳng mc, ly ú lm c s xột khen thng v k lut mt cỏch phõn minh rừ rng Thụng qua kim tra giỳp sa cha kp thi hu ht cỏc lch lc cú th xy ng thi khuyn khớch ng viờn cỏi tt, truyn bỏ nhng kinh nghim hay thc tin Lm nh vy mi phỏt huy c tỏc dng ca cụng tỏc kim tra 3.3 iu kin thc hin gii phỏp 21 TBGD l iu kin khụng th thiu quỏ trỡnh dy hc Vai trũ v nhng kh nng s phm ca nú ó c lý lun dy hc khng nh Phú hiu trng ph trỏch TBD dy hc phi l ngi cú nhn thc y v ý ngha, v trớ, vai trũ ca TBGD mi quỏ trỡnh s phm ca nh trng, ng thi lm cho cỏc thnh viờn ca hi ng s phm v hc sinh thy rừ mi quan h gia TBGD vi phng phỏp v cht lng dy hc v l ngi chu trỏch nhim qun lý ton din TBGD, ng thi l ngi cú trỏch nhim bo qun, s dng v phỏt huy hiu qu ca TBGD mi t bng mi bin phỏp Tham mu vi Hiu trng nh trng lm tt cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc, tranh th s ng h ca nhõn dõn v chớnh quyn a phng, huy ng mi ngun lc tng bc xõy dng v hon thin h thng TBGD ỏp ng nhu cu i mi giỏo dc giai on hin Trang b TBGD phi tin hnh ng b vi vic xõy dng c s h tng v cỏc iu kin s dng PTKTDH hin i.Cn bi dng nõng cao nhn thc, hun k nng nghip v s dng, khai thỏc TBGD, tng cng bin phỏp hnh chớnh vic s dng v bo qun TBGD,T chc tt cỏc phong tro hi ging hi hc, phong tro t lm v su tm TBGD Thc hin ch kim tra, kim kờ theo nh k v t xut, c bit cú nhng thay i v t chc, bin ng ch quan hay khỏch quan Thụng qua kim tra ỏnh giỏ chớnh xỏc v khen thng chớnh ỏng nhng th v cỏ nhõn cú thnh tớch cao, kp thi nhc nh, giỳp giỏo viờn cha cú ý thc s dng TBGD, iu chnh kp thi nhng thiu sút, bt hp lý cụng tỏc qun lý, lm c s xõy dng k hoch ln sau 3.4 Kt qu T thc t thc hin nm hc 2014 - 2015 ca nghiờn cu ó thu c kt qu l: - Tỡm hiu c c s thc tin v c s lý lun ca - iu tra c thc trng cụng tỏc qun lý thit b dựng dy hc nhm nõng cao cht lng ging dy trng Tiu hc 22 - Xõy dng c mt s bin phỏp giỳp Phú hiu trng nh trng cụng tỏc qun lý thit b dựng dy hc nhm nõng cao cht lng dy hc trng Tiu hc Vi cỏc bin phỏp trờn nm hc 2014 - 2015 ỏp dng ti trng tiu hc Quyt Thng ó t c kt qu nh sau: - C s vt cht thit b dựng dy hc c nh trng u t ngy cng hon thin - Giỏo viờn nh trng ó tớch cc su tm v lm dựng dy hc cú giỏ tr s dng cỏc tit hc - 100% giỏo viờn s dng cỏc thit b dựng dy hc v 50% giỏo viờn nh trng ó s dng phũng hc thụng minh cỏc tit hc v t hiu qu cao - 100% giỏo viờn nh trng thnh tho tin hc, khai thỏc c cỏc thụng tin trờn mng v thit k c cỏc Bi ging in t ging dy mt cỏch cú hiu qu - H thng s sỏch theo dừi mn tr dựng dy hc khoa hc, d theo dừi - dựng dy hc phũng thit b c sp xp khoa hc, gn gng, tỡm,d ly III KT LUN V KIN NGH 1.Kt lun: Qua nghiờn cu ca bn thõn, so sỏnh i chiu lý lun v thc tin ca , qua tỡm hiu thc trng trng Tiu hc nơi công tác, tụi mnh dn xut mt s bin phỏp qun lý ca Phú hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD nh trng Hy vng vi cỏc bin phỏp nờu trờn, nh trng cú th xem xột nghiờn cu v thc hin dn tng bc nhng nm ti nh trng s cú c mt h thng TBGD hon thin v s dng, khai thỏc chỳng mt cỏch hiu qu nht gúp phn quan trng nõng cao cht lng giỏo dc ca nh trng, nõng cao uy tớn v v th ca nh trng cng ng Kin ngh ti c thc hin mt cỏch thun li, TBGD c s dng hiu qu, tụi xin cú mt s ý kin xut sau: * i vi cỏc cụng ty sn xut TBGD : 23 - Cn sn xut cỏc TBGD t tiờu chun v tớnh chớnh xỏc, tớnh thm m, tớnh s phm, giỏ thnh hp lý v bn cao - Sn xut TBGD ng thi vi vic in n cỏc ti liu hng dn s dng, khai thỏc TBGD * i vi cp trng v giỏo viờn: - m bo cỏc iu kin cn thit nh phn bin phỏp ó cp - Tng cng giao lu, hc hi, tham kho cỏch lm ca trng bn Ch ng tip cn chng trỡnh sỏch giỏo khoa mi, cỏc phng tin dy hc hin i, cỏc ti liu tham kho, nõng cao tinh thn trỏch nhim, tớch cc, ch ng vic thc hin i mi phng phỏp dy hc vi s dng TBGD Mo Khờ, ngy 25 thỏng nm 2015 Ngi vit Hong Th Thu H IV TI LIU THAM KHO - PH LC Trnh Anh Cng - Qun lý CSVC v TBGD trng tiu hc Giỏo trỡnh o to c nhõn qun lý giỏo dc tiu hc.Trng Cỏn b QLGD & T.H Ni, 2005 Trn Quc c (Tỏi bn ln th nht 2004 ) Mt s lý lun v thc tin ca vic xõy dng, s dng CSVC & TBGD trng ph thụng Vit Nam Hong c Nhun Ci tin TBGD nhm i mi phng phỏp dy hc trng ph thụng TTKHGD S 53 Ngụ Quang Sn Vai trũ ca TBGD v vic ỏnh giỏ hiu qu s dng TBGD quỏ trỡnh dy hc tớch cc Thụng tin qun lý giỏo dc s nm 2005 24 Ngụ Quang Sn Qun lý CSVC & TBGD Bi ging lp c nhõn qun lý Bc Giang Vn kin i hi ng ton quc ln th VII, VIII, IX Vn kin hi ngh ln th Ban chp hnh trung ng ng khoỏ VIII Ngh quyt 40 - Quc hi khoỏ X Lut hiỏo dc, NXB Chớnh tr quc gia H Ni 2005 10 Giỏo trỡnh o to c nhõn qun lý giỏo dc tiu hc- T hc phn I n hc phn XII Trng Cỏn b QLGD & T H Ni, 2005 11 Thụng tin QLGD - Trng Cỏn b QLGD & T Cỏc s nm 2005 12 Tp Thit b Giỏo dc - Hip hi thit b VIt Nam Cỏc s nm 2005 25 [...]... bin phỏp phự hp thỡ mi em li hiu qu cao. Tụi mnh dn i sõu nghiờn cu ti Phú hiệu trởng với công tác quản lí thiết bị đồ dùng nhằm nâng cao hiệu quả chất lợng giảng dạy ở trờng Tiểu học, tụi mnh dn a ra cỏc bin phỏp qun lý ca Phú hiu trng vi cụng tỏc quản lý thit b ging dy ở trờng Tiểu học nh sau: 3.2 Ni dung v cỏch thc thc hin gii phỏp a y mnh vic bi dng nghip v s dng TBGD, cỏch khai thỏc s dng TBGD:... cao hiu qu s dng thit b ging dy trong ú chỳ trng phng tin nghe nhỡn v ng dng cụng ngh thụng tin vo dy hc 14 Nh vy cụng tỏc qun lý TBGD cng khú khn, nng n hn, ũi hi ngi qun lý thit b dy hc nh trng phi nm chc lý lun v TBGD, cú quyt tõm cao ch o vic trang b, s dng v bo qun TBGD bng nhng bin phỏp phự hp thỡ mi em li hiu qu cao. Tụi mnh dn i sõu nghiờn cu ti Phú hiệu trởng với công tác quản lí thiết bị. .. trờn nờn hiu qu s dng TBGD trng Tiu hc cha cao, ũi hi phi i mi cụng tỏc qun lý TBGD bng nhng bin phỏp hu hiu nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD v gúp phn quan trng nõng cao cht lng giỏo dc ca nh trng 3 Mt s bin phỏp qun lý ca Phú Hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng thit b ging dy trng Tiu hc 3.1 Mc tiờu ca gii phỏp Qua nghiờn cu lý lun v thc tin trong vic nõng cao hiu qu s dng TBGD, tụi nhn thy rng TBGD... sút, bt hp lý trong cụng tỏc qun lý, lm c s xõy dng k hoch ln sau 3.4 Kt qu T thc t thc hin trong nm hc 2014 - 2015 ca vn nghiờn cu ó thu c kt qu l: - Tỡm hiu c c s thc tin v c s lý lun ca vn - iu tra c thc trng cụng tỏc qun lý thit b dựng dy hc nhm nõng cao cht lng ging dy trng Tiu hc 22 - Xõy dng c mt s bin phỏp giỳp Phú hiu trng nh trng trong cụng tỏc qun lý thit b dựng dy hc nhm nõng cao cht... trng trng Tiu hc nơi tôi công tác, tụi mnh dn xut mt s bin phỏp qun lý ca Phú hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD trong nh trng Hy vng vi cỏc bin phỏp nờu trờn, nh trng cú th xem xột nghiờn cu v thc hin dn tng bc trong nhng nm ti nh trng s cú c mt h thng TBGD hon thin v s dng, khai thỏc chỳng mt cỏch hiu qu nht gúp phn quan trng nõng cao cht lng giỏo dc ca nh trng, nõng cao uy tớn v v th ca nh... do ú khụng phỏt hin c h hng nờn khụng nờu cao c tinh thn trỏch nhim ca giỏo viờn 11 Cú th núi, vic bo qun TBGD trng Tiu hc nơi tôi công tác cha c chỳ trng ỳng mc, tỡnh trng h hng, tht thoỏt, lóng phớ dn n kộm cht lng v hiu qu s dng cũn xy ra nhiu õy chớnh l vn ũi hi i ng cỏn b qun lý v giỏo viờn, nhõn viờn nh trng cn quan tõm chỳ ý * Thc trng v cụng tỏc qun lý TBGD: Cỏc ng chớ trong ban giỏm hiu nh... thc ca h v cụng tỏc giỏo dc cũn cha y nờn vic vn ng nhõn dõn u t trang b h thng TBGD cho nh trng rt khú khn Nh phần thực trạng đã nêu ở trên số lợng thiết bị còn thiếu nhng vn thiu cũn cú kh nng khc phc c, ch yu l do cht lng ca mt s TBGD khụng m bo, thit k khụng hp lý: + Phõn mụn Tp vit ca lp 3, b ch mu dựng minh ho cho dy tp vit c ch khụng phự hp vi c ch trong chng trỡnh hc ca hc sinh + Môn Âm nhạc... TBGD trong quỏ trỡnh dy hc tớch cc Thụng tin qun lý giỏo dc s 3 nm 2005 24 5 Ngụ Quang Sn Qun lý CSVC & TBGD Bi ging lp c nhõn qun lý Bc Giang 6 Vn kin i hi ng ton quc ln th VII, VIII, IX 7 Vn kin hi ngh ln th 2 Ban chp hnh trung ng ng khoỏ VIII 9 Ngh quyt 40 - Quc hi khoỏ X 8 Lut hiỏo dc, NXB Chớnh tr quc gia H Ni 2005 10 Giỏo trỡnh o to c nhõn qun lý giỏo dc tiu hc- T hc phn I n hc phn XII Trng... Yu xut H thng s sỏch dựng giỳp cỏn b thit b qun lý thit b tin li hn, nu bit cỏch ghi chộp khoa hc thỡ khi tỡm, khi kim tra cng rt d dng Nh trng cn trang b cho phũng thit b mt mỏy vi tớnh tin cho vic qun lý h thng TBGD trờn mỏy 20 c.Tng cng cụng tỏc kim tra ỏnh giỏ vic xõy dng, s dng v bo qun TBGD : Kim tra gm iu tra, xem xột, ỏnh giỏ quỏ trỡnh qun lý v s dng TBGD cú hiu qu, cú phự hp vi mc tiờu,... tiờu, iu chnh, un nn, giỳp nhm nõng cao cht lng v hiu qu s dng TBGD Kim tra to lp mi liờn h thụng tin ngc trong qun lý TBGD Vic s dng TBGD trong quỏ trỡnh dy hc phc tp, a dng, phong phỳ song khụng c phộp sai lm Do ú, Phú hiu trng cn thng xuyờn kim tra phỏt hin, phũng nga, ỏnh giỏ chớnh xỏc nhm ng viờn, nhc nh, iu chnh kp thi cho phự hp vi mc tiờu ra Ngi cỏn b qun lý cú th kim tra t xut hoc nh k, khụng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phó hiệu trưởng với công tác quản lý thiết bị đồ dùng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học , skkn phó hiệu trưởng với công tác quản lý thiết bị đồ dùng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học , skkn phó hiệu trưởng với công tác quản lý thiết bị đồ dùng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay