một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục chính trị

12 273 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:25

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN CHUNG Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT ĐỒNG HỚI Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Nghề dạy học nghề cao quý vào bậc nghề cao quý, nghề sáng tạo bậc nghề sáng tạo….vì sáng tạo người sáng tạo” Quả vậy, nghề dạy học nghề đặc biệt không giống ngành nghề khác – nghề trồng người sản phẩm nghề dạy học người Và người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cầu vừa xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa trồng người GV vui sướng nhìn thấy HS trưởng thành lớn lên GV người đào tạo để giáo dục người Giáo dục để HS trở thành người có đủ Trí - Đức - Thể - Mỹ Vì vậy, thân nhà giáo phải gương sáng cho HS noi theo Để có nhìn ngưỡng mộ tôn trọng HS trước tiên người thầy cần không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, có lực sư phạm tốt Ở tham luận xin phép trao đổi số phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần chung Khoa Giáo dục trị, thể chất văn hóa Khái quát chung học phần chung giảng dạy Trường Trung cấp Luật Đồng Hới Các học phần chung bao gồm học phần bắc buộc Giáo dục trị, Tin học Tiếng Anh; Các học phần điều kiện Giáo dục Quốc phòng - An ninh Giáo dục thể chất; Các học phần tự chọn: Kỹ điều hành công sở giao tiếp công vụ Khởi tạo doanh nghiệp Cho nên, tham luận Khoa GDCTTCVH hôm bàn số phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần mà Khoa có GV đảm nhận Đặc điểm học phần chung: Cung cấp kiến thức tảng cho HS trước vào học môn chuyên ngành; Các học phần chung giảng dạy vào học kỳ 01; Khung chương trình học phần chung không áp dụng cho riêng đào tạo chương trình trung cấp Luật mà khung chương trình áp dụng cho tất chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp quy định theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 28/6/2010 Thực trạng dạy học học phần chung năm qua có vấn đề sau 2.1 Thuận lợi: - Hiện nay, phần lớn GV Khoa tích cực soạn giáo án, giảng, powerpoint, biên soạn tài liệu theo môn phân công hợp lý theo sở trường chuyên môn GV - Hầu học phần chung có GV Khoa đảm nhận, đặc biệt học phần Giáo dục trị Tiếng Anh có nhiều GV đảm nhận giảng dạy đảm bảo chất lượng giảng dạy - Bên cạnh đội ngũ GV hữu Khoa, Nhà trường cộng tác với đội ngũ GV thỉnh giảng có kinh nghiệm địa bàn tỉnh Quảng Bình 2.2 Khó khăn - Nội dung chương trình nhiều, dung lượng kiến thức lớn Số tiết học phần chung 435 tiết – 22 đơn vị học trình Sự phân bổ thời lượng giảng dạy cho học phần không đáp ứng kiến thức phải truyền tải cho HS Đây khó khăn không riêng học phần chung gặp phải, mà khó khăn chung tất học phần đào tạo trung cấp Luật Do đó, 22 đơn vị học trình có 15 đơn vị học trình lý thuyết đơn vị học trình thực hành, để đảm bảo mặt thời gian GV sử dụng thời gian thực hành sang lý thuyết để hoàn thành nội dung môn học - Phương pháp giảng dạy GV nhàm chán Thời gian ít, khối lượng kiến thức nhiều, thuyết trình phương pháp tối ưu sử dụng giảng dạy học phần chung Bên cạnh đó, nhiều GV sử dụng phương pháp dạy học tích cực thảo luận nhóm, nêu tình huống, đóng vai Nhưng thực tế trình dạy học cho thấy chủ yếu GV người truyền thụ tri thức, trung tâm trình dạy học HS tiếp thu thụ động tri thức quy định sẵn Quá trình dạy học có hợp tác, trao đổi có dừng lại tiết dự mang tính đối phó - Cách thức đánh giá kết học tập HS Tiêu chí đánh giá xây dựng chủ yếu dựa ghi nhớ tái nội dung học Những câu hỏi dừng lại việc học thuộc yêu cầu HS phải trình bày nội dung học, có nội dung vận dụng tình thực tiễn - Trình độ nhận thức HS HS người DTTS chiếm tỷ lệ cao số học viên, HS Trường, nữa, có nhiều HS học hệ THCS Cho nên, nhìn chung trình độ dân trí HS Trường TCLĐH thấp, đặc biệt HS người DTTS vốn từ tiếng việt hạn chế, khả sử dụng tiếng việt thấp Điều ảnh hướng lớn đến chất lượng đào tạo Trường nói chung chất lượng giảng dạy học phần chung nói riêng - Đội ngũ GV Khoa mỏng Ngoài môn Tiếng Anh GDCT môn lại có GV phụ trách (môn GDQP GV đảm nhậm giảng dạy) gây khó khăn công tác phân công giảng dạy trao đổi kinh nghiệm môn, Qua thực tiễn giảng dạy trình nghiên cứu, Khoa GDCTTCVH chia sẻ kinh nghiệm đề xuất số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần chung sau: 3.Một số phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần chung 3.1 Thiết kế giáo án, giảng phù hợp với đối tượng Trước hết, thiết kế giáo án, giảng phải gắn liền với đặc thù chuyên ngành đào tạo Trường Trường Trung cấp Luật Đồng Hới có chức đào tạo cán pháp lý, học phần chung dạy học kỳ HS vừa bắt đầu vào học Do đó, GV giảng dạy cần phải thiết kế giáo án, giảng có gắn kết với chuyên ngành Luật, tạo bước cho HS học môn Luật sau này, có liên hệ thực tiễn với ngành nghề HS sau trường làm việc Bên cạnh đó, đối tượng học trường trung cấp chuyên nghiệp khác đa dạng, giáo án, giảng phù hợp với đối tượng, GV cần ý đến khả năng, trình độ tiếp thu người học để mở rộng hay thu hẹp mức độ nông, sâu học Chẳng hạn HS Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, đa số HS đào tạo quy trường em HS vừa tốt nghiệp THCS THPT có độ tuổi, trình độ kiến thức kinh nghiệm sống Nhưng lớp trường hay hệ vừa làm vừa học HS đa dạng tuổi tác, khác nghề nghiệp, lĩnh vực chuyên môn, kiến thức kinh nghiệm, động học tập không giống Đặc biệt, Nhà trường đào tạo HS Lào nên ngôn ngữ, văn hóa học tập mang đặc trưng riêng 3.2 Cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp nhiều phương pháp khác nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS 3.2.1 Khai thác yếu tố tích cực phương pháp giảng dạy thuyết trình Hiện nay, phương pháp giảng dạy học phần chung chủ yếu thuyết trình, độc thoại lớp Đây phương pháp truyền thống, trở nên quen thuộc hầu hết GV Phương pháp có mặt ưu nhược điểm định Đặc điểm bật phương pháp thuyết trình thông báo - tái Phương pháp rõ tính chất thông báo lời thầy tính chất tái lĩnh hội trò Phương pháp thể vai trò chủ động GV, tập trung vào hoạt động GV GV nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, chuẩn bị giảng trực tiếp điều khiển thông báo luồng thông tin tri thức đến HS HS tiếp nhận thông tin việc nghe, nhìn, tư theo lời giảng thầy, hiểu, ghi chép ghi nhớ Phương pháp không khuyến khích vai trò chủ động người học Sự thụ động làm hạn chế khả học khả tập trung người học; không khuyến khích trao đổi thông tin đa chiều; GV truyền đạt thông tin chiều phải nổ lực tìm hiểu khó khăn mà người học gặp phải việc tiếp thu nội dung giảng Phương pháp truyền thống không phát huy tính tích cực, học tập HS việc tham gia xây dựng bài, không khuyến khích người học phát triển kỹ tổ chức tổng hợp nội dung, HS đạt điểm cao có cách làm giống sách hay GV đưa ra, GV độc quyền đánh giá cho điểm cố định, đánh giá theo ghi nhớ thông tin Bên cạnh, mặt nhược điểm trên, phương pháp truyền thống có nhiều ưu điểm định sau: Thứ nhất, việc sử dụng phương pháp cho phép GV truyền đạt nội dung lý thuyết tương đối khó, phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin mà HS tự không dễ dàng tìm hiểu cách sâu sắc Ví dụ như, môn GDCT môn học nặng lý luận tính trị-xã hội trực tiếp, mang tính trừu tượng khái quát cao Bên cạnh tri thức khoa học với nhiều khái niệm, thuật ngữ, phạm trù, quy luật cần phải giải thích rõ, môn học phải chuyển tải đến người học nhiều nội dung quan trọng nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, sách, pháp luật Nhà nước đường, phương pháp để thực nội dung vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Thứ hai, giúp HS nắm hình mẫu cách tư logic, cách đặt giải vấn đề khoa học, cách sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt vấn đề khoa học cách xác, rõ ràng, xúc tích thông qua cách trình bày GV Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi để GV tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm HS qua việc trình bày tài liệu với giọng nói, cử chỉ, điệu thích hợp diễn cảm Thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lực ý kích thích tính tích cực tư HS, có HS hiểu lời giảng GV ghi nhớ học Do đó, chưa thể “chia tay” với phương pháp thuyết trình truyền thống mà nên khai thác yếu tố tích cực phương pháp cải tiến cách kết hợp với phương pháp khác nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS Cụ thể, thuyết trình GV “nói nói” mà thuyết trình phải gắn với câu chuyện cụ thể, thơ, ví dụ cụ thể Ví dụ, giảng Các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, GV sau giảng chuẩn mực: Trung với nước hiếu với dân; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Yêu thương người; Tinh thần quốc tế sáng GV trích dẫn câu nói, viết Bác Hồ, kể câu chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh để minh họa cho chuẩn mực (Câu chuyện Bác viết Di chúc; Chuyện áo kaki, đôi dép cao su Bác Hồ; Chuyện quà Cuốn sổ tiết kiệm Bác Hồ) Qua đó, giúp HS nắm luận điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn mực đạo đực Hồ Chí Minh, giúp HS thấy yêu mến, quý trọng Bác Hồ Như vậy, câu chuyện GV làm học Giáo dục trị trở thành kể chuyện, hay bổ ích cho người học truyền đạt hết nội dung học Thực tế thân áp dụng HS hào hứng, háo hức với học Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp kể chuyện GV phải cẩn thận, tính toán kỷ lưỡng, không lạm dụng, không lan man nội dung học Mỗi GV phải không ngừng tự học, sưu tầm thực tế, mạng internet, sách nhiều mẫu chuyện hay để cung cấp cho người học đặc biệt kể chuyện kể hay GV phải rèn luyện kỹ đọc thơ, kể chuyện Mặt khác, giảng dạy, GV nên kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp khác nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS Với kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy, cho lên lớp, GV nên kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác tuỳ thuộc vào nội dung giảng, điều kiện lớp học đối tượng HS Sự kết hợp lúc phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế phương pháp, hạn chế tính thụ động, ỷ lại việc tiếp thu kiến thức HS, buộc người học phải tập trung vào giảng, phải suy nghĩ, đóng góp ý kiến xây dựng học Sự kết hợp đòi hỏi thầy trò phải nỗ lực cao, phải đầu tư nhiều thời gian công sức cho giảng Trong khả nghiên cứu kinh nghiệm cá nhân, đề xuất số phương pháp giảng dạy tích cực kết hợp với phương pháp thuyết trình cho học phần chung 3.2.2 Tăng cường sử dụng phương pháp thảo luận nhóm Thảo luận nhóm hình thức để khắc phục hạn chế phương pháp dạy học truyền thống Quá trình chuẩn bị nội dung thảo luận HS phải nghiên cứu giảng, tìm tư liệu xử lý thông tin trước đưa nội dung trước tập thể lớp, trình làm cho HS nắm kiến thức mà mở rộng nâng cao hiểu biết nội dung tri thức môn học Tổ chức thảo luận hội để HS trình bày kiến, học hỏi lẫn nhau, đối thoại để giải vấn đề lý luận thực tiễn Như vậy, thảo luận nhóm nâng cao lực tự học, rèn luyện cho HS kỹ giao tiếp, kỹ giải vấn đề kỹ trình bày vấn đề khoa học, góp phần nâng cao lĩnh trị HS Để tổ chức tốt thảo luận đòi hỏi GV phải nâng cao trình độ chuyên môn, lực sư phạm, khả am hiểu thực tế,… để phục vụ cho công tác giảng dạy Trong phương pháp tổ chức thảo luận, người học - đối tượng hoạt động “dạy”, đồng thời chủ thể hoạt động “học” - hút, tham gia vào hoạt động học tập GV tổ chức đạo Hình thức thảo luận phát huy tính tự tin, tích cực, chủ động, sáng tạo HS nghĩa vai trò người thầy lu mờ, trái lại để thực đóng vai trò người tổ chức thực hiện, hướng dẫn HS hoạt động học tập vai trò người GV phải nâng cao, có thực người định hướng hoạt động học tập HS Ví dụ, để áp dụng phương pháp giảng dạy phần tư tưởng Hồ Chí Minh, GV tiến hành bước sau: Bước 1: Xác định chủ đề cho nhóm làm việc thảo luận Trên sở nội dung theo chương trình khung Bộ GD&ĐT ban hành, GV lựa chọn chủ đề để nhóm chuẩn bị Các chủ đề phải đảm bảo nội dung tri thức môn, phù hợp với đối tượng HS gắn liền với thực tiễn sâu sắc Đối với phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, GV xác định chủ đề sau: Chủ đề 1: Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ đề 2: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ đề 3: Những luận điểm Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Chủ đề 4: Những luận điểm Hồ Chí Minh xây dựng Đảng sạch, vững mạnh Chủ đề 5: Những quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước dân, dân, dân Chủ đề 6: Nội dung hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế theo quan điểm Hồ Chí Minh Chủ đề 7: Những quan điểm Hồ Chí Minh văn hóa - đạo đức? Bước 2: GV chia lớp học thành nhóm hướng dẫn HS cách thức hoạt động nhóm Trên sở xác định chủ đề trên, GV tiến hành phân chia nhóm ngẫu nhiên hay có chủ định, trì ổn định hay thay đổi phần tiết học, giao nhiệm vụ hay nhiệm vụ khác nhau, cho thành viên nhóm thảo luận phân công có trách nhiệm nhóm Nhóm tự bầu nhóm trưởng thấy cần Trong nhóm phân công người phần việc Trong nhóm nhỏ, thành viên phải làm việc tích cực, ỷ lại vào vài người hiểu biết động Các thành viên nhóm giúp đỡ tìm hiểu vấn đề nêu không khí thi đua với nhóm khác Kết làm việc nhóm đóng góp vào kết học tập chung lớp Để trình bày kết làm việc nhóm trước toàn lớp, nhóm cử đại diện phân công thành viên trình bày phần nhiệm vụ giao cho nhóm phức tạp GV tùy vào độ phức tạp vấn đề mà yêu cầu nhóm chuẩn bị trước nhà hay tiến hành làm việc lớp Ví dụ: Để thảo luận chủ đề số 2: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, GV chia lớp thành nhóm với nội dung cụ thể: Nhóm 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Nhóm 2: Trình bày tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Nhóm 3: Trình bày phẩm chất, lực Hồ Chí Minh? Mỗi nhóm có đến phút thảo luận, chuẩn bị nội dung trình bày Bước 3: Tổ chức thực thảo luận * Báo cáo nội dung vấn đề thảo luận: GV yêu cầu HS nhóm trình bày yêu cầu nội dung câu hỏi Các thành viên nhóm bổ sung để hoàn chỉnh nội dung trả lời Đồng thời, yêu cầu nhóm khác chuẩn bị câu hỏi để chất vấn, làm rõ vấn đề nhóm trình bày * Thảo luận: Sau nhóm báo cáo trình bày hoàn chỉnh nội dung, nhóm nghe báo cáo chất vấn, yêu cầu làm rõ số vấn đề nội dung báo cáo đưa tình giả định,…cho nhóm báo cáo, nhóm báo cáo có trách nhiệm trả lời vấn đề nội dung học Đây hoạt động sôi nổi, tạo nên không khí thoải mái lớp học tính cạnh tranh học tập, tạo động lực lớn trình tiếp nhận tri thức Hoặc GV đưa thêm vấn đề yêu cầu nhóm thảo luận, đưa quan điểm nhóm Ví dụ như, thảo luận chủ đề “cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh”, GV đưa vấn đề "cơ sở đóng vai trò định đến chất tư tưởng Hồ Chí Minh", HS thường có hai quan điểm khác nhau: Quan điểm thứ cho rằng, nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh với khả tư trí tuệ với phẩm chất đạo đức lực hoạt động thực tiễn giúp Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, khám phá lý luận cách mạng thuộc địa thời đại mới, sở xây dựng hệ thống quan điểm lý luận toàn diện, sâu sắc sáng tạo cách mạng Việt Nam, kiên trì chân lý định sách đắn, sáng tạo để đưa cách mạng đến thắng lợi Quan điểm thứ hai cho rằng, tiền đề tư tưởng lý luận (cơ sở khách quan) yếu tố mang tính định đến trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa Mác - Lênin yếu tố định đến trình hình thành chất cách mạng khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh Trong trình nhóm thảo luận GV đưa câu hỏi để hướng HS vào vấn đề trọng tâm học, đưa họ vào tình có vấn đề để giải quyết, để HS phát huy tính mạnh dạn, đối thoại trao đổi với nhau, khuyến khích HS tìm kiếm, nắm bắt tri thức cách chủ động, sáng tạo * Tổng kết + GV đưa hệ thống kiến thức chuẩn cho tranh luận ý kiến phát biểu HS Trên sở ví dụ trên, GV khẳng định tính đắn quan điểm cho "Chủ nghĩa Mác -Lênin sở định đến chất tư tưởng Hồ Chí Minh" Chủ nghĩa Mác - Lênin sở giới quan phương pháp luận tư tưởng Hồ Chí Minh, Người tiếp thu lý luận Mác - Lênin theo phương pháp mácxít, nắm lấy tinh thần, chất Người vận dụng lập trường, quan điểm, phương pháp biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin để giải vấn đề thực tiễn cách mạng Việt Nam Chính vậy, Hồ Chí Minh khẳng định: "Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin"; "Chính cố gắng vận dụng lời dạy Lênin, vận dụng cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay, mà chiến đấu giành thắng lợi to lớn" Quá độ từ CNTB sang CNXH xu khách quan thời đại, xu quy định đường cứu nước giải phóng dân tộc dân tộc bị áp toàn giới Độc lập cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân không nguyện vọng Hồ Chí Minh mà nguyện vọng toàn thể nhân dân Việt Nam lúc Vì vậy, lựa chọn đường lên CNXH lựa chọn phù hợp với phát triển khách quan thời đại nguyện vọng dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh nhận thức quy luật tất yếu khách quan lịch sử, Người vận dụng sáng tạo vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, bước đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi Bước 5: GV nhận xét đánh giá cho điểm nhóm GV nhận xét kết báo cáo, trả lời câu hỏi, đưa tình nhóm Đánh giá cho điểm hoạt động HS thảo luận làm sở để cộng vào điểm kỳ Để có thảo luận có hiệu GV cần lưu ý số vấn đề sau: + Giờ thảo luận phát huy hiệu tất HS tham gia vào tiến trình chung học Vì vậy, việc chuẩn bị yêu cầu học cần thiết, tảng quan trọng để tổ chức thảo luận thành công + Để đảm bảo cho HS tham gia trình bày, tranh luận thảo luận, sĩ số lớp thảo luận không 40 HS + Nội dung thảo luận gồm nhiều vấn đề, thời gian dành cho hoạt động lại có hạn, GV phải thực giữ chủ động trình điều hành + Trong trình thảo luận HS trình bày chủ đề có tính ngẫu hứng định theo cách hiểu em, xuất vấn đề, luận điểm không phù hợp với chủ đề buổi thảo luận, xuất tranh luận nhóm HS Đây thời điểm thể vai trò quan trọng người thầy việc định hướng hoạt động nhận thức HS Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi GV phải nâng cao lực sư phạm, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức lý luận thực tiễn Ở cần lưu ý tùy vào nội dung giảng, tùy vào đối tượng, số lượng HS GV sử dụng phương pháp cho phù hợp Không thiết lúc phân chia lớp làm hay nhóm, có lúc nhóm cần bạn ngồi gần mang lại hiệu định Ví dụ môn Tiếng Anh, GV Khoa thường hay yêu cầu HS làm việc theo cặp Như dạy phần Practice Unit 9, GV đưa hình ảnh đồng hồ hiển thị khác yêu cầu cặp thảo luận đưa câu trả lời xác Việc phân HS theo cặp giúp HS tham gia vào trình thảo luận trả lời câu hỏi, không bỏ sót HS Việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm ví “con dao hai lưỡi”, GV không nắm vững chất phương pháp việc sử dụng mang tính hình thức, đối phó Còn GV nắm vững chất trình dạy học mang lại nhiều tích cực 3.2.3 Phát huy tính tự học HS Có thể khẳng định nguyên nhân lớn dẫn đến kết học tập hạn chế HS Trường Trung cấp Luật Đồng Hới em chưa có ý thức tự giác trình học tập, phần khác em chưa định hướng cách cụ thể hoạt động tự học thân Do vậy, vai trò người GV việc phát triển kỹ tự học HS nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học trường ta quan trọng Tự học hiểu theo chất tự động não, suy nghĩ, sử dụng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp…) có bắp (sử dụng phương tiện) phẩm chất, động cơ, tình cảm, nhân sinh quan, giới quan, không ngại khó, ngại khổ, kiên trì, nhẫn nại, lòng say mê… để chiếm lĩnh lĩnh vực khoa học đó, biến lĩnh vực thành sở hữu Trong vấn đề giáo dục nói chung việc học nói riêng tự học có vai trò quan trọng Tự học giúp người học hiểu sâu, mở rộng, củng cố ghi nhớ học cách vững nhờ vào khả tự phân tích, tổng hợp tài liệu, từ có khả vận dụng tri thức học vào việc giải nhiệm vụ học tập Đồng thời, tự học giúp người học hình thành tính tích cực, độc lập tự giác học tập nề nếp làm việc khoa học Từ định phát triển phẩm chất nhân cách định chất lượng học tập HS Do đó, để phát huy tính tích cực HS học tập, GV nên rèn luyện cho HS kỹ tự học Những việc GV cần làm để phát triển kỹ tự học cho HS: Thứ nhất, muốn HS có ý thức tự học trước hết HS phải yêu thích môn học Vì GV cần tạo cho HS niềm say mê môn học GV dùng tiết dạy để giới thiệu môn học, giá trị môn học thực tiễn ví dụ minh họa cụ thể nhằm kích thích động học tập em Ở đỏi hỏi GV phải tâm huyết với nghề, vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực thu hút HS học tập Thứ hai, GV cần hướng dẫn cho HS cách xây dựng kế hoạch học tập từ ban đầu Ngay từ tiết học môn học, GV không cần phải dạy mà cần giới thiệu sơ lược chương trình, nội dung phương pháp học cách khái quát để HS hiểu từ đó, tự xây dựng cho kế hoạch học tập phù hợp GV phải làm cho HS hiểu rõ: kế hoạch phải xây dựng dựa mục tiêu chung mục tiêu cụ thể HS hoàn toàn phấn đấu thực mục tiêu có kế hoạch thời gian xây dựng chi tiết Chẳng hạn, trình giảng dạy chương, GV cung cấp nội dung thời gian học kiểm tra để HS nắm rõ Đồng thời, GV cho HS đánh dấu vào sách học ngày nào, đến tiết kiểm tra Muốn HS tự xây dựng kế hoạch học tập GV phải người cung cấp đầy đủ kế hoạch dạy học môn Thứ ba, GV hướng dẫn cho HS cách tìm đọc sách tài liệu liên quan đến môn học GV cần nhấn mạnh cho HS thấy rằng, kiến thức môn học không gói gọn nội dung giáo trình, giảng GV mà đến từ nhiều nguồn khác Do đó, GV cần giới thiệu cho HS sách hay, tài liệu bổ ích liên quan đến môn học khuyến khích em tự tìm kiếm, tự phân tích tổng hợp kiến thức GV giới thiệu địa số trang web, trang diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập để HS tham khảo thêm Thứ tư, GV nên dạy cho HS cách ghi chép nghe giảng kỹ học tập vô quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến trình học tập HS Trình độ nghe ghi chép người học môn học khác khác nhau, tùy thuộc vào đặc thù môn học phương pháp giảng dạy GV HS thường mang lối học thụ động, quen tách việc nghe ghi chép khỏi nhau, chí nhiều HS chờ GV đọc ghi chép nội dung học, ngược lại bỏ trống Điều khiến HS có tâm lí ức chế, ảnh hưởng đến trình tiếp nhận kiến thức Đặc biệt, HS Trường Trung cấp Luật Đồng Hới kỹ sử dụng tiếng Việt hạn chế, nhiều HS “đọc chưa thông, viết chưa thạo”, GV giảng dạy cần lưu ý vấn đề ghi chép HS Để khắc phục vấn đề này, GV nên hướng dẫn HS vấn đề mà HS chưa rõ, đánh dấu để hỏi lại GV tìm hiểu thêm Khi GV đọc kiến thức cho HS ghi chép, cần phải bao quát lớp để hướng dẫn, đôn đốc, rèn giũa khả ghi chép cho HS trước hết ghi chép tả sau rèn luyện cho HS cách ghi chép nhanh hình thức gạch chân, tóm lược sơ đồ hình vẽ ý Đối với vấn đề quan trọng, GV cần nhấn mạnh, lặp lại nhiều lần để HS tiếp thu dễ dàng Thứ sáu, GV cần giao nhiệm vụ cụ thể cho HS tiết học Để phát huy tối đa lực tự học thúc đẩy HS tận dụng hết thời gian tự học, GV cần giao nhiệm vụ cụ thể cho HS Có thế, em định hướng cụ thể nhiệm vụ cần làm Sau tiếp nhận kiến thức cũ, em tìm hiểu kiến thức Khi có chuẩn bị trước nhà, việc học lớp trở nên có hiệu nhiều Ví dụ phần TTHCM môn GDCT áp dụng phương pháp sau: Trước tiên, GV yêu cầu HS trực tiếp tìm hiểu viết, nói Hồ Chí Minh theo gợi ý hệ thống câu hỏi, tập cho trước Bằng biện pháp HS tự tìm đến độc lập cảm nhận luận điểm tư tưởng Hồ Chí Minh mà không thông qua áp đặt nhận thức giảng GV viết tác giả viết giáo trình Đây biện pháp hiệu việc phát huy tính tích cực tìm tòi, nghiên cứu HS thực tốt HS có vốn kiến thức phong phú tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời rèn luyện kỹ phân tích nắm bắt tư tưởng Sau yêu cầu HS tìm hiểu học trước nhà, đầu buổi học lớp dành khoảng thời gian để HS trình bày kết tự học nhà Biện pháp này, HS tham gia thực qua dạng tập sau: Bài tập siêu tốc: Trong vòng 30 giây cá nhân phải trả lời ngắn gọn tập định; Bài tập tình huống: Trả lời tình câu hỏi suy luận; Bài tập slide: tập tóm tắt nội dung cốt lõi văn để thuyết trình trước lớp Hoặc bình luận, hùng biện đoạn phim, chuỗi hình ảnh Hồ Chí Minh qua thời kỳ hoạt động để làm bật tư tưởng, gương công lao mà Người đóng góp cho cách mạng dân tộc; Bài tập kiến: trình bày ý kiến riêng vấn đề mở, - phút; Bài tập tiếp sức đồng đội: lớp trưởng lớp điều hành, HS khác làm phản biện Khi HS thứ trả lời xong (GV chưa đánh giá) phải “chuyển” micrô cho HS thứ hai lớp (để trả lời tiếp bổ sung, phát chỗ sai, chỗ thiếu…) GV định ngừng dây chuyền trả lời này, để đưa nhận xét kết luận cho lớp Tất nhiên, biện pháp học tập qua tập HS đòi hỏi có hướng dẫn GV GV tác động vào trình tự thể HS nhiều cách: Hướng dẫn phương pháp tiếp nhận văn Hồ Chí Minh, khẳng định ý kiến đúng, biểu dương ý kiến sáng tạo, sắc sảo, gợi ý cách đọc hiểu, đọc sâu sau đọc biết, lưu ý nhận thức sai, nhắc nhở ý lạc đề… cung cấp thêm hoàn cảnh, kiện lịch sử để hiểu luận điểm Hồ Chí Minh thấy giá trị to lớn luận điểm đó; giúp HS thực văn hoá tranh luận trình học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 10 Hay môn Kỹ giao tiếp, thực hành phần Kỹ thuyết trình, yêu cầu học sinh chuẩn bị thuyết trình trước nhà với chủ đề tự chọn Tiết sau yêu cầu học sinh lên thuyết trình (lưu ý không cầm đọc) cho điểm đánh giá định kỳ Đây cách thức giúp học sinh phải tự học nhà Vấn đề tự học HS vấn đề không đơn giản Muốn hoạt động học tập đạt kết cao, đòi hỏi HS phải tự giác, không ngừng tìm tòi học hỏi Ngoài ra, định hướng người thầy đóng vai trò định thúc đẩy thành công việc chiếm lĩnh tri thức người học 3.2.4 Phương pháp đóng vai Phương pháp đóng vai học hình thức hoạt động đặt HS vào hoàn toàn chủ động, bộc lộ hết trình độ nhận thức, kỹ năng, tình cảm xã hội trị họ Thành công GV giảng dạy không đánh giá qua lượng kiến thức mà HS tiếp thu được, mà đánh giá qua kỹ giao tiếp xử lý tình thực tế HS Phương pháp đóng vai cách hiệu để rèn luyện kỹ Đóng vai phương pháp tổ chức cho HS thực hành số cách ứng xử tình giả định Đối với học phần chung, học phần Tiếng Anh Kỹ giao tiếp áp dụng phương pháp Qua thực tiễn áp dụng, nhận thấy để phát huy mặt tích cực phương pháp này, GV cần lưu ý vấn đề sau: Phương pháp đóng vai tiến hành theo bước sau: - GV chia nhóm, giao tình đóng vai cho nhóm quy định rõ thời gian chuẩn mực, thời gian đóng vai - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai - Các nhóm lên đóng vai - GV vấn HS đóng vai: + Vì em lại ứng xử vậy? + Cảm xúc, thái độ em thực cách ứng xử? - Lớp thảo luận, nhận xét: Cách ứng xử vai diễn phù hợp hay chưa phù hợp? Chưa phù hợp điểm nào? Vì sao? - Tình nên để mở, không cho trước “ kịch bản”, lời thoại - Phải dành thời gian phù hợp cho nhóm chuẩn bị đóng vai - Người đóng vai phải hiểu rõ vai tập đóng vai để không lạc đề - Nên khích lệ HS nhút nhát tham gia - Nên hoá trang có đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn trò chơi đóng vai 3.2.5 Tổ chức trò chơi học tập Đây phương pháp mà theo tất học phần áp dụng Ưu điểm phương pháp giúp HS nắm vững kiến thức học khái niệm, luận điểm Tuy nhiên, phương pháp HS nhiều hội để tìm hiểu sâu nội dung học Vì vậy, tổ chức trò chơi thích hợp với giai đoạn đầu giảng, GV bắt đầu hướng dẫn kiến thức bản, tảng cho HS giai đoạn cuối giảng, GV củng cố lại kiến thức học Ví dụ như: Trong môn GDCT, GV đưa ô chữ Hồ Chí Minh yêu cầu HS tham gia trả lời đưa câu hỏi trắc nghiệm mức độ khó với phương án trả lời… trả lời nhận danh hiệu Nhà thông thái buổi học GV môn Tiếng Anh Khoa giảng dạy thường đưa trò chơi “luky 11 number”, “slap the board”, “matching”, “who is the millionaire”… giúp HS củng cố từ vựng, ôn lại kiến thức ngữ pháp, nâng cao khả giao tiếp tiếng Anh Hai biện pháp 3.2.3 3.2.4 có hiệu tâm lý sư phạm quan trọng: HS tự biểu hiện, tự đánh giá; HS dạy HS, HS học hỏi lẫn nhau; khuyến khích hợp tác, cộng đồng học tập; phát biểu dương, khen thưởng kịp thời HS tích cực, có ý thức với môn học; tạo thi đua học tập; tăng tình cảm yêu thích với môn học… Qua đó, đánh giá ý thức tính tích cực HS cách xác III PHẦN KẾT LUẬN Tóm lại, nói liền với việc đổi phương thức đào tạo đòi hỏi có đổi phương pháp giảng dạy giáo viên phương pháp học tập học sinh Muốn học sinh thực biện pháp học tập tích cực nói thiết cần có hướng dẫn đạo tích cực, khoa học giáo viên Lâu nay, thuyết trình phương pháp giảng dạy, giáo dục, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh Phương pháp có vai trò quan trọng định Qua đó, người giảng nhanh chóng truyền đạt nội dung tư tưởng, dễ dàng biểu đạt tình cảm, linh hoạt ngữ cảnh, đối tượng Tuy nhiên, phương pháp dùng nhiều dễ gây nhàm chán, thầy nói - trò ghi, thầy thường phải độc thoại, người học nghe chiều, tiếp thu cách thụ động, máy móc, chưa tích cực chủ động, nên có hạn chế tiếp thu, thường khó nhớ, mau quên; nội dung học chưa thảo luận, tranh luận, bàn bạc cách sâu sắc; người giảng dạy, tuyên truyền chưa biết ý kiến phản hồi từ phía người học, người nghe để làm sở cho việc bổ sung, điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy, truyền đạt Vì vậy, đổi phương pháp giảng dạy, học tập đặc biệt tăng cường sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực phần tư tưởng Hồ Chí Minh yêu cầu thiết Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCT, giáo viên cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò môn học; tích cực nâng cao chất lượng giảng; thực đổi nội dung chương trình; cải tiến phương pháp giảng dạy; để đáp ứng yêu cầu nghiệp giáo dục đào tạo Mỗi giáo viên phải có kế hoạch tự phấn đấu để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học khả sử dụng phương tiện đại phục vụ cho việc giảng dạy nghiên cứu khoa học 12 [...]... của mình trong bài tập đóng vai để không lạc đề - Nên khích lệ cả những HS nhút nhát tham gia - Nên hoá trang và có đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn của trò chơi đóng vai 3.2.5 Tổ chức các trò chơi học tập Đây là phương pháp mà theo tôi tất cả các học phần đều áp dụng được Ưu điểm của phương pháp này là giúp HS nắm vững được những kiến thức cơ bản nhất của bài học như khái niệm, các luận điểm Tuy... HS sẽ không có nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu nội dung của bài học Vì vậy, tổ chức trò chơi chỉ thích hợp với giai đoạn đầu của bài giảng, khi GV bắt đầu hướng dẫn những kiến thức cơ bản, nền tảng cho HS và giai đoạn cuối bài giảng, khi GV củng cố lại các kiến thức đã học Ví dụ như: Trong môn GDCT, GV đưa ra một ô chữ về Hồ Chí Minh yêu cầu HS tham gia trả lời hoặc đưa ra một câu hỏi trắc nghiệm mức... độc thoại, người học chỉ được nghe một chiều, tiếp thu một cách thụ động, máy móc, chưa tích cực chủ động, nên có những hạn chế trong tiếp thu, thường thì khó nhớ, mau quên; nội dung bài học chưa được thảo luận, tranh luận, bàn bạc một cách sâu sắc; người giảng dạy, tuyên truyền chưa biết được ý kiến phản hồi từ phía người học, người nghe để làm cơ sở cho việc bổ sung, điều chỉnh nội dung, phương pháp... nhóm, giao tình huống đóng vai cho từng nhóm và quy định rõ thời gian chuẩn mực, thời gian đóng vai - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai - Các nhóm lên đóng vai - GV phỏng vấn HS đóng vai: + Vì sao em lại ứng xử như vậy? + Cảm xúc, thái độ của em khi thực hiện cách ứng xử? - Lớp thảo luận, nhận xét: Cách ứng xử của các vai diễn phù hợp hay chưa phù hợp? Chưa phù hợp ở điểm nào? Vì sao? - Tình huống... thời các HS tích cực, có ý thức đúng với môn học; tạo thi đua trong học tập; tăng tình cảm yêu thích với các môn học… Qua đó, đánh giá được ý thức và tính tích cực của HS một cách chính xác III PHẦN KẾT LUẬN Tóm lại, có thể nói đi liền với việc đổi mới phương thức đào tạo đòi hỏi có sự đổi mới về phương pháp giảng dạy của giáo viên và phương pháp học tập học sinh Muốn học sinh thực hiện các biện pháp...Hay môn Kỹ năng giao tiếp, khi thực hành phần Kỹ năng thuyết trình, tôi yêu cầu học sinh chuẩn bị bài thuyết trình trước ở nhà với chủ đề tự chọn Tiết sau yêu cầu học sinh lên thuyết trình (lưu ý không được cầm vở đọc) và cho điểm đánh giá định kỳ Đây cũng là cách thức giúp học sinh phải tự học ở nhà... cực phần tư tưởng Hồ Chí Minh là một yêu cầu bức thiết Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCT, mỗi giáo viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của môn học; tích cực nâng cao chất lượng bài giảng; thực hiện đổi mới nội dung chương trình; cải tiến phương pháp giảng dạy; để đáp ứng những yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo Mỗi giáo viên phải có kế hoạch tự phấn đấu để nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục chính trị, một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục chính trị, một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục chính trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay