Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần xăng dầu dầu khí phú yên

129 231 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ ……………………….o0o…………………… ĐÒ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỬU NIỆM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Giáo viên hướng dẫn : Th.S Hoàng Thu Thủy Sinh viên thực : Nguyễn Thị khánh Nhi Mã số sinh viên : 54131001 Khánh Hòa - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm giai đoạn 2016 – 2020” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày khóa luận không chép khóa luận chưa trình bày hay công bố công trình nghiên cứu khác trước Khánh Hòa, ngày 07 tháng 06 năm 2016 Tác giả khóa luận NGUYỄN THỊ KHÁNH NHI i NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN Đồ án thực với nhiệm vụ thứ tổng hợp kiến thức từ lý thuyết đến thực tế xuyên suốt trình học tập khoa Kinh tế trường Đại học Nha Trang thời gian thực tập thực tế DNTN TM & DV Bửu Niệm Nhiệm vụ thứ hai, đồ án “ Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm giai đoạn 2016 – 2020” cung cấp tài liệu tham khảo cho DNTN TM & DV Bửu Niệm việc hoạch định chiến lược kinh doanh tương lai Giúp doanh nghiệp phân tích yếu tố môi trường bên tác động tới doanh nghiệp nào, phân tích, đánh giá điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp, từ làm sở cho việc lựa chọn chiến lược phù hợp để giúp doanh nghiệp ngày phát triển nhanh bền vững Thứ ba, đồ án giúp thân người thực củng cố lại kiến thức học trường vận dụng vào thức tế Đây sở tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng DNTN TM & DV Bửu Niệm nói riêng doanh nghiệp khác nói chung có mong muốn tuyển dụng sinh viên trường ii LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập nghiên cứu trường Đại học Nha Trang, em xin chân thành cảm ơn tất quý thầy cô toàn thể cán nhân viên nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chương trình học trường Em xin đặc biệt cảm ơn cô Hoàng Thu Thủy người nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo DNTN TM & DV Bửu Niệm toàn thể cán công nhân viên doanh nghiệp hướng dẫn tận tình, giúp đỡ em suốt trình thực tập doanh nghiệp, tạo điều kiện cho em tiếp cận tìm hiểu kiến thức thực tế doanh nghiệp Tuy nhiên, vốn kiến thức thân hạn chế, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận quan tâm chân thành góp ý từ quý Doanh nghiệp thầy cô Cuối em kính chúc DNTN TM & DV Bửu Niệm ngày lớn mạnh phát triển bền vững, kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc công tác tốt Em xin chân thành cảm ơn! Nha Trang, ngày 12 tháng 06 năm 2016 Nguyễn Thị Khánh Nhi iii LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam từ lâu biết đến đất nước có “rừng vàng, biển bạc”, với nguồn tài nguyên thiên nhiên vô phong phú đa dạng, nhân tố vô quý báu góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước Đi đôi với nguồn tài nguyên thiên nhiên dầu mỏ, than đá,…thì nguồn tài nguyên gỗ Việt Nam sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, phải kể đến ngành chế biến gỗ, ngành mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho đất nước DNTN TM & DV Bửu Niệm hoạt động lĩnh vực sản suất kinh doanh mặt hàng gỗ mỹ nghệ Đây phát triển thị trường Khánh Hòa năm gần Chính xu hướng phát triển ngày lên ngành gỗ mỹ nghệ nên số lượng sở kinh doanh xuất lĩnh vực ngày nhiều khiến cho doanh nghiệp có nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường Bên cạnh đó, mặt hàng đòi hỏi bỏ vốn cao, thu hồi vốn chậm nên tình trạng ứ động vốn kinh doanh khó khăn tạo nhiều thách thức cho doanh nghiệp Ngoài ra, vòng năm trở lại lượng khách châu Á đến Nha Trang du lịch ngày đông, với tương đồng Tôn giáo, thị hiếu, sở thích mặt hàng gỗ mỹ nghệ,… hội tốt cho hoạt động kinh doanh gỗ mỹ nghệ Nếu hướng doanh nghiệp nắm bắt hội kết hợp với phát huy mạnh tự sản xuất để phát triển lên Ngược lại, doanh nghiệp lợi Những vấn đề vừa hội vừa thách thức cho tồn phát triển doanh nghiệp Từ đó, vai trò việc đưa chiến lược kinh doanh ngày coi trọng mang lại cho doanh nghiệp lợi ích sau: Giúp doanh nghiệp thấy rõ mục đích hướng tương lai; Giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hội giảm bớt nguy cơ; Giúp doanh nghiệp chủ động chơi; Giúp cải thiện kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Như thế, để doanh nghiệp thành công lĩnh vực hoạt động cần phải có chiến lược kinh doanh phù hợp với thay đổi thị trường, phải tạo cho lợi cạnh tranh định Bên cạnh chiến lược kinh doanh có, gần đây, với lực tiềm mình, DNTN TM & DV Bửu Niệm có khuynh hướng phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh Do đó, việc phân tích yếu tố bên bên để lựa chọn chiến lược kinh doanh hợp lý cần thiết Đó lý chọn đề tài “ Xây iv dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm giai đoạn 2016 – 2020” để thực khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm giai đoạn 2016 – 2020 2.2 Mục tiêu cụ thể  Hệ thống hóa sở lý luận xây dựng chiến lược kinh doanh  Phân tích thực trạng yếu tố bên nội doanh nghiệp để hội, thách thức, điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp  Xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm tận dụng hội điểm mạnh, khắc phục hạn chế thách thức điểm yếu  Đề xuất giải pháp thực thi chiến lược cho DNTN TM & DV Bửu Niệm đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm  Phạm vi nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh gỗ mỹ nghệ DNTN TM & DV Bửu Niệm Số liệu thứ cấp lấy từ báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp từ năm 2013 – 2015 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Khung nghiên cứu Phân tích đánh giá môi trường kinh doanh DNTN TM & DV Bửu Niệm thực trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Ma trận yếu tố bên EFE Ma trận yếu tố nội IFE Ma trận SWOT – xây dựng chiến lược Ma trận QSPM – lựa chọn chiến lược Đề xuất giải pháp thực chiến lược v 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 4.3 Phương pháp thu thập liệu Về thu thập thông tin, luận văn thu thập thông tin thứ cấp từ báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh DNTN TM & DV Bửu Niệm, thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ ràng nguồn trích dẫn kê danh mục tài liệu thao khảo Các thông tin sơ cấp thu thập qua điều tra vấn:  Đối tượng vấn: Giám đốc doanh nghiệp, nhân viên kinh doanh sản xuất doanh nghiệp  Bảng câu hỏi thiết kế theo yếu tố ảnh hưởng môi trường bên bên doanh nghiệp 4.4 Phương pháp xử lý số liệu Số liệu thu thập xử lý phầm mềm Excel Đóng góp khóa luận Về mặt lý luận: đề tài góp phần hệ thống hóa phần sở lý luận chiến lược kinh doanh Về mặt thực tiễn: kết nghiên cứu đề tài nguồn tài liệu tin cậy cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm thời gian tới Cấu trúc khóa luận Chương Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh hoạch định chiến lược kinh doanh Chương Phân tích môi trường kinh doanh môi trường nội DNTN TM & DV Bửu Niệm Chương Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm Chương Kết luận kiến nghị vi TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm giai đoạn 2016 – 2020” tiến hành phân tích hội, nguy từ môi trường điểm mạnh, điểm yếu DNTN TM & DV Bửu Niệm, từ xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 Trên sở: (1) Các lý thuyết chiến lược quản trị chiến lược; (2) Các lý thuyết nhân sự, sản xuất, kế toán – tài chính, Marketing, R&D, ….; (3) Các lý thuyết công cụ xây dựng chiến lược ma trận EFE, ma trận IFE, ma trận SWOT, ma trận QSPM; số lý thuyết xây dựng chiến lược khác Tác giả tiến hành vấn lấy ý kiến từ chuyên gia gắn bó với DNTN TM & DV Bửu Niệm từ ngày đầu thành lập, số liệu sau thu thập xử lý từ ý kiến chuyên gia dùng làm sở để xây dựng ma trận lựa chọn chiến lược Dựa vào ma trận EFE, ma trận IFE ma trận SWOT, thông qua ý kiến chuyên gia, tiến hành xây dựng ma trận QSPM xác định chiến lược kinh doanh mà DNTN TM & DV Bửu Niệm thực giai đoạn 2016 – 2020, gồm: Chiến lược phát triển thị trường Chiến lược hội nhập phía sau với nhà cung cấp Chiến lược cắt giảm chi phí Chiến lược đẩy mạnh hoạt động Marketing vii MỤC LỤC Đề mục Trang TÓM TẮT LUẬN VĂN .vi MỤC LỤC .vii DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ .xi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xii CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .1 1.1 Khái niệm chiến lược hoạch định chiến lược .1 1.1.1 Khái niệm chiến lược 1.1.2 Khái niệm hoạch định chiến lược 1.2 Vai trò chiến lược 1.3 Phân loại chiến lược kinh doanh 1.3.1 Chiến lược cấp công ty 1.3.2 Chiến lược cấp sở kinh doanh (SBU) 1.3.3 Chiến lược cấp phận chức 1.4 Quy trình xây dựng chiến lược .9 1.4.1 Xác định tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu hoạt động tổ chức 1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược 11 1.4.3 Các giai đoạn xây dựng chiến lược .22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GỖ MỸ NGHỆ CỦA DNTN TM & DV BỬU NIỆM 29 2.1 Giới thiệu sơ lược DNTN TM & DV Bửu Niệm 29 2.1.1 Khái quát DNTN TM & DV Bửu Niệm 29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động chủ yếu 30 viii 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 32 2.2 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh DNTN TM & DV Bửu Niệm 34 2.2.1 Tình hình kinh doanh DNTN TM & DV Bửu Niệm .34 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh DNTN TM & DV Bửu Niệm giai đoạn 2013 – 2015 35 2.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận doanh nghiệp 39 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DNTN TM & DV BỬU NIỆM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 41 3.1 Phân tích yếu tố môi trường bên Doanh nghiệp 41 3.1.1 Môi trường vĩ mô 41 3.1.2 Môi trường vi mô 47 3.1.3 Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên doanh nghiệp EFE 52 3.2 Phân tích môi trường bên Doanh nghiệp 55 3.2.1 Nguồn nhân lực 55 3.2.2 Nguồn tài 60 3.2.3 Hoạt động Marketing 67 3.2.4 Hoạt động sản xuất, công nghệ .69 3.2.5 Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên doanh nghiệp IFE 74 3.3 Phân tích thực trạng dự báo xu hướng phát triển ngành chế biến gỗ Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 77 3.3.1 Thực trạng 77 3.3.2 Xu hướng phát triển ngành gỗ Việt Nam 79 3.4 Những nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp 81 3.5 Sứ mạng, mục tiêu định hướng phát triển DNTN TM & DV Bửu Niệm thời gian tới 83 3.6 Đề xuất chiến lược 84 101 PHỤ LỤC A PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA CHỌN CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA DOANH NHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BỬU NIỆM Kính gửi: ……………………………………………………………………………… “V/v: Xin ý kiến chuyên gia cho nội dung nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm giai đoạn 2016 – 2020” Tôi tên là: Nguyễn Thị Khánh Nhi, sinh viên trường Đại học Nha Trang Hiện thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm giai đoạn 2016 – 2020” Để xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN TM & DV Bửu Niệm giai đoạn 2016 – 2020, đề tài cần khảo sát, đánh giá hội nguy yếu tố môi trường bên Doanh nghiệp mang lại đánh giá điểm mạnh điểm yếu môi trường nội Doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, từ chọn chiến lược phù hợp cho phát triển Doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 Để việc lựa chọn đánh giá khách quan, xác, xin gửi đến quý Ông/Bà phiếu xin ý kiến việc chọn yếu tố môi trường bên bên doanh nghiệp có ảnh hưởng đến hoạt động thành công DNTN TM & DV Bửu Niệm Rất mong Ông/Bà bớt chút thời gian quý báu hoàn thành bảng khảo sát đóng góp cho ý kiến có giá trị Đề nghị Ông/Bà đánh dấu “X” vào biểu mẫu kèm theo Các hướng dẫn cụ thể theo phần Ông/Bà thực sau: Phần A: chọn yếu tố môi trường bên có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngành gỗ mỹ nghệ DNTN TM & DV Bửu Niệm  Các yếu tố môi trường vĩ mô gồm: yếu tố môi trường trị, kinh tế, xã hội, tự nhiên, khoa học công nghệ 102  Các yếu tố môi trường vi mô bao gồm: yếu tố đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ tiềm ẩn, hàng thay Qua khảo sát đánh giá tác giả, có 21 yếu tố môi trường bên tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh DNTN TM & DV Bửu Niệm Đề nghị Ông/bà xem xét đưa ý kiến đánh giá cho yếu tố: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Các yếu tố môi trường bên Cơ hội (O) Đe dọa(T) Tăng trưởng kinh tế ổn định có xu hướng phát triển Thu nhập bình quân đầu người tăng Lãi suất cho vay hợp lý Tình hình trị - pháp luật ổn định Cải cách kinh tế Vị trí địa lý thuận lợi Nguồn tài nguyên ngày khan Sự phát triển khoa học – kỹ thuật Xu hướng sử dụng gỗ mỹ nghệ tăng Tâm lý khách hàng Yêu cầu chất lượng ngày khắt khe Thị trường tiêu thụ hẹp Sự tín nhiệm khách hàng Nhà cung cấp có quy mô nhỏ Nhà cung cấp đa dạng, có chất lượng Chất lượng nguồn lao động thấp Ít đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh có khả cung cấp sản phẩm tốt cho khách hàng Các sở chế biến gỗ có ý định gia nhập ngành Sản phẩm thay đa dạng, giá thành thấp Phần B: chọn yếu tố môi trường bên có ảnh hưởng quan trọng đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gỗ mỹ nghệ phản ứng DNTN TM & DV Bửu Niệm với yếu tố 103 Các yếu tố môi trường bên doanh nghiệp bao gồm: yếu tố hoạt động sản xuất, hoạt động tài – kế toán, hoạt động nhân lực, hoạt động Marketing, hoạt động nghiên cứu phát triển, hoạt động quản trị Qua khảo sát đánh giá tác giả, có 20 yếu tố môi trường bên tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh DNTN TM & DV Bửu Niệm Đề nghị Ông/bà xem xét đưa ý kiến đánh giá cho yếu tố: STT 10 11 12 13 14 15 16 Các yếu tố môi trường bên Điểm (S) mạnh Điểm yếu (W) Công tác quản trị nhân tốt Chế độ tiền lương phụ cấp hấp dẫn Nguồn nhân lực có chất lượng cao Doanh nghiệp tự chủ tài Vốn chủ sở hữu mạnh Hiệu suất sử dụng vốn tài sản hiệu Chưa thiết lập nguồn quỹ dự trữ Xây dựng thương hiệu uy tín ngành Năng lực marketing bán hàng trung bình Hoạt động xúc tiến yếu Kênh phân phối hiệu Trang thiết bị máy móc đại Sản phẩm có chất lượng cao Quy mô sản xuất lớn Chi phí sản xuất cao Thu mua nguyên liệu khó khăn Em xin chân thành cảm ơn! Chữ ký 104 PHỤ LỤC B PHIẾU PHỎNG VẤN Ngày ….tháng….năm 2016 Mã số:…………………… Tên người vấn:……………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………………… Đơn vị hoạt động công tác:………………………………………………………………… I PHẦN GIỚI THIỆU Xin chào! Em tên NGUYỄN THỊ KHÁNH NHI, sinh viên trường Đại học Nha Trang Hiện em qua trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỬU NIỆM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020.” Để hoàn thành luận văn trên, em thực điều tra để lấy ý kiến đánh giá anh/ chị yếu tố tác động tới Doanh nghiệp Em mong nhận giúp đỡ anh/chị II PHẦN NỘI DUNG Xin quý anh/chị vui lòng cho đánh giá bảng Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên EFE Các yếu tố môi trường bên Liệt kê yếu tố môi trường thành tố chúng Mức độ quan trọng yếu tố ngành Phân loại mức độ quan trọng tương đối yếu tố “3” = cao “2” = trung bình “1” = thấp Tác động doanh nghiệp Tính chất tác động Điểm Phân loại mức độ tác động yếu tố doanh nghiệp “3” = nhiều “2” = trung bình “1” = “0” = không tác động Mô tả tính chất tác động “+” = Tác động tốt (cơ hội) “-“ = Tác động xấu (đe dọa) Nhân cột số cột số đặt dấu “+” dấu “-“ vào kết thu 105 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Các yếu tố môi trường bên Tăng trưởng kinh tế ổn định có xu hướng phát triển Thu nhập bình quân đầu người tăng Lãi suất cho vay hợp lý Tình hình trị - pháp luật ổn định Cải cách kinh tế Vị trí địa lý thuận lợi Nguồn tài nguyên ngày khan Sự phát triển khoa học – kỹ thuật Xu hướng sử dụng gỗ mỹ nghệ tăng Tâm lý khách hàng Yêu cầu chất lượng ngày khắt khe Thị trường tiêu thụ hẹp Sự tín nhiệm khách hàng Nhà cung cấp có quy mô nhỏ Nhà cung cấp đa dạng, có chất lượng Chất lượng nguồn lao động thấp Ít đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh có khả cung cấp sản phẩm tốt cho khách hàng Các sở chế biến gỗ có ý định gia nhập ngành Sản phẩm thay đa dạng, giá thành thấp Mức độ quan trọng yếu tố ngành Tác động doanh nghiệp Tính chất tác động Điểm 106 Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên doanh nghiệp IFE Các yếu tố môi trường bên Liệt kê yếu tố môi trường thành tố chúng STT Mức độ quan trọng yếu tố doanh nghiệp ngành Phân loại mức độ quan trọng tương đối yếu tố “3” = cao “2” = trung bình “1” = thấp Tác động doanh nghiệp Tính chất tác động Điểm Phân loại mức độ tác động yếu tố doanh nghiệp “3” = nhiều “2” = trung bình “1” = Mô tả tính chất tác động “+” = Tác động tốt (cơ hội) “-“ = Tác động xấu (đe dọa) Nhân cột số cột số đặt dấu “+” dấu “-“ vào kết thu Các yếu tố môi trường bên 10 11 12 13 14 15 16 Mức độ quan trọng yếu tố doanh nghiệp ngành Tác động doanh nghiệp Tính chất tác động Công tác quản trị nhân tốt Chế độ tiền lương phụ cấp hấp dẫn Nguồn nhân lực có chất lượng cao Doanh nghiệp tự chủ tài Vốn chủ sở hữu mạnh Hiệu suất sử dụng vốn tài sản hiệu Chưa thiết lập nguồn quỹ dự trữ Xây dựng thương hiệu uy tín ngành Năng lực marketing bán hàng trung bình Hoạt động xúc tiến yếu Kênh phân phối hiệu Trang thiết bị máy móc đại Sản phẩm có chất lượng cao Quy mô sản xuất lớn Chi phí sản xuất cao Thu mua nguyên liệu khó khăn Em xin chân thành cảm ơn! Chữ ký Điểm 107 PHỤ LỤC C PHIẾU PHỎNG VẤN Ngày ….tháng….năm 2016 Mã số:…………………… Tên người vấn:……………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………………… Đơn vị hoạt động công tác:………………………………………………………………… I PHẦN GIỚI THIỆU Xin chào! Em tên NGUYỄN THỊ KHÁNH NHI, sinh viên trường Đại học Nha Trang Hiện em qua trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỬU NIỆM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020.” Để hoàn thành luận văn trên, em thực điều tra để lấy ý kiến đánh giá anh/ chị yếu tố tác động tới Doanh nghiệp Em mong nhận giúp đỡ anh/chị II PHẦN NỘI DUNG Quý vị đánh giá tầm quan trọng yếu tố sau DNTN TM & DV Bửu Niệm (bằng cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp) Mức độ quan trọng phân loại điểm sau: Không quan trọng Quan trọng trung bình Khá quan trọng STT Các yếu tố môi trường bên Tăng trưởng kinh tế ổn định có xu hướng phát triển Cải cách kinh tế Vị trí địa lý thuận lợi Nguồn tài nguyên ngày khan Sự phát triển khoa học – kỹ thuật Xu hướng sử dụng gỗ mỹ nghệ tăng Yêu cầu chất lượng ngày khắt khe Rất quan trọng Điểm số đánh giá 108 Thị trường tiêu thụ hẹp Sự tín nhiệm khách hàng Nhà cung cấp có quy mô nhỏ Sản phẩm thay đa dạng, giá thành thấp Ít đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh có khả cung cấp sản phẩm tốt cho khách hàng 10 11 12 13 Quý vị đánh giá mức độ phản ứng chiến lược DNTN TM & DV Bửu Niệm với yếu tố sau (bằng cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp) Mức độ phản ứng phân loại điểm sau: Phản ứng trung bình STT Phản ứng trung bình Phản ứng trung bình Các yếu tố môi trường bên Phản ứng mạnh Điểm số đánh giá 1 Tăng trưởng kinh tế ổn định có xu hướng phát triển Cải cách kinh tế Vị trí địa lý thuận lợi Nguồn tài nguyên ngày khan Sự phát triển khoa học – kỹ thuật Xu hướng sử dụng gỗ mỹ nghệ tăng Yêu cầu chất lượng ngày khắt khe Thị trường tiêu thụ hẹp Sự tín nhiệm khách hàng 10 Nhà cung cấp có quy mô nhỏ 11 Sản phẩm thay đa dạng, giá thành thấp 12 Ít đối thủ cạnh tranh 13 Đối thủ cạnh tranh có khả cung cấp sản phẩm tốt cho khách hàng 109 Quý vị đánh giá tầm quan trọng yếu tố sau DNTN TM & DV Bửu Niệm (bằng cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp) Mức độ quan trọng phân loại điểm sau: Không quan trọng Quan trọng trung bình STT Khá quan trọng Các yếu tố môi trường bên Rất quan trọng Điểm số đánh giá 1 Công tác quản trị nhân tốt Chế độ tiền lương phụ cấp hấp dẫn Nguồn nhân lực có chất lượng cao Doanh nghiệp tự chủ tài Vốn chủ sở hữu mạnh Xây dựng thương hiệu uy tín ngành Năng lực marketing bán hàng trung bình Hoạt động xúc tiến yếu Trang thiết bị máy móc đại 10 Sản phẩm có chất lượng cao 11 Quy mô sản xuất lớn 12 Chi phí sản xuất cao 13 Thu mua nguyên liệu khó khăn 110 Quý vị cho biết đánh giá phân loại hệ số yếu tố DNTN TM & DV Bửu Niệm (bằng cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp) Phân loại điểm sau: Điểm yếu lớn Điểm yếu nhỏ Điểm mạnh nhỏ Điểm mạnh lớn nhất STT Các yếu tố môi trường bên Điểm số đánh giá 1 Công tác quản trị nhân tốt Chế độ tiền lương phụ cấp hấp dẫn Nguồn nhân lực có chất lượng cao Doanh nghiệp tự chủ tài Vốn chủ sở hữu mạnh Xây dựng thương hiệu uy tín ngành Năng lực marketing bán hàng trung bình Hoạt động xúc tiến yếu Trang thiết bị máy móc đại 10 Sản phẩm có chất lượng cao 11 Quy mô sản xuất lớn 12 Chi phí sản xuất cao 13 Thu mua nguyên liệu khó khăn Em xin cảm ơn! Chữ ký 111 PHỤ LỤC D PHIẾU PHỎNG VẤN Ngày ….tháng….năm 2016 Mã số:…………………… Tên người vấn:……………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………………… Đơn vị hoạt động công tác:………………………………………………………………… I PHẦN GIỚI THIỆU Xin chào! Em tên NGUYỄN THỊ KHÁNH NHI, sinh viên trường Đại học Nha Trang Hiện em qua trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỬU NIỆM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020.” Để hoàn thành luận văn trên, em thực điều tra để lấy ý kiến đánh giá anh/ chị yếu tố tác động tới Doanh nghiệp Em mong nhận giúp đỡ anh/chị II PHẦN NỘI DUNG Quý vị cho biết đánh giá mức độ hấp dẫn chiến lược rút từ ma trận SWOT cách cho điểm từ đến Không hấp dẫn Ít hấp dẫn Khá hấp dẫn Rất hấp dẫn Các chiến lược đưa là: Chiến lược (CL1): Chiến lược phát triển thị trường Chiến lược (CL2): Chiến lược phát triển sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm Chiến lược (CL3): Chiến lược hội nhập dọc phía sau với nhà cung cấp Chiến lược (CL4): Chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa sản phẩm Chiến lược (CL5): Chiến lược cắt giảm chi phí Chiến lược (CL6): Chiến lược hội nhập dọc ngược chiều Chiến lược (CL 7): Chiến lược đẩy mạnh hoạt động Marketing 112 Chiến lược thay Các yếu tố quan trọng CL CL CL CL Phân CL loại AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS Các yếu tố môi trường bên doanh nghiệp 1.Công tác quản trị nhân tốt 2.Chế độ tiền lương phụ cấp hấp dẫn 3.Nguồn nhân lực có chất lượng cao 4.Doanh nghiệp tự chủ tài 5.Vốn chủ sở hữu mạnh 6.Xây dựng thương hiệu uy tín ngành 7.Năng lực marketing bán hàng trung bình 8.Hoạt động xúc tiến yếu 9.Trang thiết bị máy móc đại 10.Sản phẩm có chất lượng cao 11.Quy mô sản xuất lớn 12.Chi phí sản xuất cao 13.Thu mua nguyên liệu khó khăn Các yếu tố môi trường bên doanh nghiệp 1.Tăng trưởng kinh tế ổn định có xu hướng phát triển CL6 AS TAS CL AS TAS 113 2.Cải cách kinh tế 3.Vị trí địa lý thuận lợi 4.Nguồn tài nguyên ngày khan 5.Sự phát triển khoa học – kỹ thuật 6.Xu hướng sử dụng gỗ mỹ nghệ tăng 7.Yêu cầu chất lượng ngày khắt khe 8.Thị trường tiêu thụ hẹp 9.Sự tín nhiệm khách hàng 10.Nhà cung cấp có quy mô nhỏ 11.Sản phẩm thay đa dạng, giá thành thấp 12.Ít đối thủ cạnh tranh 13.Đối thủ cạnh tranh có khả cung cấp sản phẩm tốt cho khách hàng TỔNG 2 3 3 1 Em xin chân thành cảm ơn! Ký tên 114 PHỤ LỤC E DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA STT TÊN CHUYÊN GIA CHỨC DANH SỐ NĂM KINH NGHIỆM Giám đốc DNTN TM & DV Bửu Niệm Hà Bữu Niệm Trần Thị Thanh Phượng Kế toán trưởng DNTN TM & DV Bửu Niệm Hà Bữu Pháp Trưởng phận sản xuất DNTN TM & DV Bửu Niệm Trần Thị Ái My Trưởng phận kinh doanh DNTN TM & DV Bửu Niệm 5 Trần Quang Minh Nhựt Nhân viên phận kinh doanh DNTN TM & DV Bửu Niệm Nguyễn Thị Việt Nữ Nhân viên phận kinh doanh DNTN TM & DV Bửu Niệm Hồ Ngọc Khánh Nhân viên sản xuất DNTN TM & DV Bửu Niệm Lâm Văn Trung Nhân viên sản xuất DNTN TM & DV Bửu Niệm Nguyễn Văn Toàn Nhân viên sản xuất DNTN TM & DV Bửu Niệm 4.5 10 Nguyễn Thị Kim Ngân Nhân viên sản xuất DNTN TM & DV Bửu Niệm 11 Đặng Minh Tuấn Nhân viên sản xuất DNTN TM & DV Bửu Niệm 12 Trần Bảy Nhân viên sản xuất DNTN TM & DV Bửu Niệm 13 Nguyễn Văn Quang Nhân viên sản xuất DNTN TM & DV Bửu Niệm 3.5 14 Nguyễn Thị Ngân Nhân viên sản xuất DNTN TM & DV Bửu Niệm 3.5 15 Hà Bửu Tý Nhân viên sản xuất DNTN TM & DV Bửu Niệm 3.5 115
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần xăng dầu dầu khí phú yên , Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần xăng dầu dầu khí phú yên , Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần xăng dầu dầu khí phú yên , 4 Phương pháp xử lý số liệu, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH, 3 Phân loại chiến lược kinh doanh, 4 Quy trình xây dựng chiến lược, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GỖ MỸ NGHỆ CỦA DNTN TM & DV BỬU NIỆM, 1 Giới thiệu sơ lược về DNTN TM & DV Bửu Niệm, 2 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của DNTN TM & DV Bửu Niệm, CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DNTN TM & DV BỬU NIỆM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, 1 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài Doanh nghiệp, 2 Phân tích môi trường bên trong Doanh nghiệp, 3 Phân tích thực trạng và dự báo về xu hướng phát triển của ngành chế biến gỗ Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020, 6 Đề xuất chiến lược, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay