Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông khánh hòa

91 172 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - o0o - NGUYỄN HOÀI PHƢƠNG KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG KHÁNH HÒA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN NHA TRANG, NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp bước cuối đánh dấu trưởng thành sinh viên giảng đường Đại học Đó kết kết hợp sở lý thuyết kinh nghiệm thực tiễn Để hoàn thành khóa luận này, không riêng nỗ lực thân em vòng tháng thực tập vừa qua, mà cộng với vốn kiến thức tích lũy năm học trường giúp đỡ thầy cô, bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô khoa Kế toán – Tài trường Đại học Nha Trang với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường để từ em phát triển thêm vốn hiểu biết vận dụng công việc sau Em xin chân thành cảm ơn cô Phan Thị Dung, trưởng khoa Kế toán Tài chính, người trực tiếp hướng dẫn đề tài Trong trình làm đồ án, cô tận tình hướng dẫn em thực đề tài, giúp em giải vấn đề nảy sinh trình làm hoàn thành đồ án định hướng ban đầu Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, đặc biệt cô anh chị phòng Tài tổng hợp phòng ban Công ty Cổ phần quản lý Xây dựng giao thông Khánh Hòa tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập hoàn thành đồ án Kính chúc quý thầy cô, Ban giám đốc cô anh chị phòng ban Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng giao thông Khánh Hòa mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Nha Trang, ngày 01 tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực tập Nguyễn Hoài Phương i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC SƠ ĐỒ .v DANH MỤC LƢU ĐỒ vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii LỜI NÓI ĐẦU Chƣơng 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP .4 1.1 Chế độ Nhà Nước quy định tiền lương, trích lập sử dụng khoản trích theo lương: 1.1.1 Chế độ Nhà nước quy định tiền lương: 1.1.2 Chế độ Nhà nước quy định khoản trích theo lương: 1.1.3 Chế độ tiền thưởng quy định: .8 1.2 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương (theo thông tư 200): Chƣơng 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG KHÁNH HÒA 11 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần quản lý xây dựng giao thông Khánh Hòa: 11 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển: .11 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty: 14 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty: 19 2.1.4 Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thời gian qua: 20 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời gian qua: 23 2.1.6 Phương hướng phát triển thời gian tới: 25 2.2 Thực trạng công tác lao động, tiền lương công ty: 26 2.2.1 Công tác tổ chức quản lý lao động công ty: 26 2.2.2 Các sách công ty người lao động: 31 2.2.3 Cách xác định quỹ lương kế hoạch năm 2015 công ty: 33 ii 2.2.4 Quy chế trả lương, thưởng khoản khác cho người lao động: 36 2.3 Thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần quản lý xây dựng giao thông Khánh Hòa: 47 2.3.1 Tổ chức công tác kế toán công ty: 47 2.3.2 Thực trạng kế toán tiền lương: 51 2.3.3 Thực trạng kế toán khoản trích theo lương: 59 2.4 Đánh giá công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương: .76 2.4.1 Thành công: 76 2.4.2 Hạn chế: 77 Chƣơng 3MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HÒAN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG CỦA CÔNG TY 78 3.1 Hoàn thiện công tác khen thưởng: .78 3.2 Xây dựng quỹ lương kế hoạch: 79 3.3 Mở tài khoản chi tiết cho đối tượng cụ thể 79 3.4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán nhân viên 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC .83 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1.Bảng so sánh mức lương tối thiểu năm .4 Bảng 2.1: Khái quát kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thời gian qua .20 Bảng 2.2: Tổng hợp lao động công ty tính đến ngày 31/04/2016 27 Bảng 2.3: Phân loại lao động theo chức .28 Bảng 2.4: Phân loại lao động theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ .29 Bảng 2.5: Phân loại lao động theo độ tuổi 29 Bảng 2.6: Mức lương cụ thể theo chức danh quy định 38 Bảng 2.7: Mức thưởng theo chức vụ 41 iv DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý .15 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ luân chuyển máy móc 18 Sơ đồ 2.3: Bộ máy kế toán Công ty 47 Sơ đồ 2.4: Hạch toán chứng từ ghi sổ 50 v DANH MỤC LƢU ĐỒ Lưu đồ 2.1 Lưu đồ tính lương vào chi phí 53 Lưu đồ 2.2 Lưu đồ xử lý nghiệp vụ chi lương .55 Lưu đồ 2.3 Lưu đồ tính khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN) 60 Lưu đồ 2.4 Lưu đồ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN 62 Lưu đồ 2.5 Lưu đồ trích khoản theo lương (KPCĐ) 64 Lưu đồ 2.6 Lưu đồ xử lý nghiệp vụ trả thay BHXH 68 Lưu đồ 2.7 Lưu đồ luân chuyển chứng từ khen thưởng .73 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCTC : Báo cáo tài BHXH : Bảo hiểm xã hội BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHYT : Bảo hiểm y tế BTN : Bê tông nhựa CNCNV : Cán công nhân viên CSH : Chủ sở hữu CTGS : Chứng từ ghi sổ KD : Kinh doanh KPCĐ : Kinh phí công đoàn KHKT : Kế hoạch kĩ thuật PX : Phân xưởng QLCĐ : Quản lý cầu đường QLDN : Quản lý doanh nghiệp SC : Sổ SCT : Sổ chi tiết SX : Sản xuất TMBCTC : Thuyết minh báo cáo tài vii LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong thời đại ngày với chế thị trường hội nhập với kinh tế giới, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều hội phát triển gặp không khó khăn, thách thức,sự cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt, đặc biệt doanh nghiệp ngành Do đó, muốn đứng vững thị trường doanh nghiệp phải đưa dự án đầu tư có sức hút đem lại hiệu kinh tế cao Hàng loạt chiến lược nhà lãnh đạo đưa chiến lược giá, chiến lược sản phẩm, chiến lược phân khúc thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, thiếu chiến lược người, người nhân tố tạo sức lao động Sản xuất cải vật chất sở tồn phát triển xã hội loài người Mác Lênin cho “ lao động ba yếu tố trình sản xuất” Một doanh nghiệp quan tâm, trọng đến đội ngũ lao động đồng nghĩa với sức sản xuất Năng suất lao động tăng góp phần tiết kiệm lao động “sống”, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp cải thiện đời sống cho người lao động Vì biện pháp doanh nghiệp cần thực xác định chế độ sách đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động thông qua việc trả lương cho họ, tiền lương xem công cụ quan trọng có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển Bởi tiền lương khoản tiền công bù đắp cho sức lao động mà họ bỏ ra, tạo điều kiện cho người lao động sinh sống tái sản xuất, phát triển mặt vật chất lẫn tinh thần Tiền lương tác động đến sản xuất không từ phía sức lao động mà chi phối tình cảm, nhiệt tình người lao động Để người lao động yên tâm làm việc phát huy hết khả doanh nghiệp phải có thời gian hoạt động liên tục gián đoạn khiến người lao động bị thất nghiệp Bên cạnh phải xem xét tiền lương trả cho người lao động hợp lý, tính hạch toán thù lao người lao động, toán lương khoản liên quan kịp thời, hạn chế đến mức thấp lãng phí nguồn lao động Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, thời gian thực tập Công ty Cổ phần quản lý xây dựng giao thông Khánh Hòacùng với kiến thức học trường giúp đỡ tận tình thầy (cô) anh (chị) phòng ban nên em sâu tìm hiểu chọn chuyên đề: “Công tác hạch toán tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng Công ty Cổ phần quản lý xây dựng giao thông Khánh Hòa”để làm đồ án tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống vấn đề lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương - Mô tả thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần quản lý xây dựng giao thông Khánh Hòa - Đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần quản lý xây dựng giao thông Khánh Hòa - Phạm vi nghiên cứu: tất vấn đề liên quan đến công tác tổ chức quản lý lao động công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần quản lý xây dưng giao thông Khánh Hòa, chủ yếu từ đầu tháng 1năm 2016 đến Phƣơng pháp nghiên cứu: - Quan sát, vấn công ty - Thu thập, phân tích số liệu công ty - Thu thập thông tin mạng, sách báo, thư viện trường - Phương pháp thống kê, hạch toán kế toán - Dựa vào chuẩn mực kế toán hành, vào chế độ tiền lương Nhà nước, quy định tiền lương công ty Nội dung chuyên đề: Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn gồm phần chính: Chƣơng 1: Lý luận chung công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần quản lý xây dựng giao thông Khánh Hòa Giải thích: Người lao động nhận phiếu nghỉ hưởng BHXH quan y tế nộp cho kế toán tiền lương kiểm tra lập bảng toán BHXH sau chuyển bảng toán BHXH cho kế toán trưởng, giám đốc kí duyệt Phiếu nghỉ hưởng BHXH lưu theo số Bảng toán BHXH sau duyệt chuyển cho kế toán toán tiền mặtcũng kế toán tiền lương lập phiếu chi gồm liên Tất liên phiếu chi chuyển cho kế toán trưởng duyệt, sau chuyển cho thủ quỹ Thủ quỹ sau nhận liên phiếu chi duyệt tiến hành chi tiền ghi vào sổ quỹ Liên giao cho kế toán toán, liên lưu theo số Kế toán toán dựa vào liên phiếu chi bảng toán BHXH kí để nhập liệu máy tính xử lý công nợ Sau phần mềm xử lý đưa lên báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán ( phần tài sản mục tài sản ngắn hạn; phần nguồn vốn, mục nợ phải trả), báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài (mục tiền các khoản tương đương tiền, phải trả phải nộp khác) Lưu liên theo số kết thúc nghiệp vụ trả thay BHXH 2.3.3.6 Hạch toán số nghiệp vụ kinh tế phát sinh quý 4/2015 - Căn vào bảng phân bổ tiền lương BHXH, BHYT, BHTN kí số 234 ngày 26/12/2015 Trích BHXH vào chi phí quý 4/2015 Nợ 6270 25.320.257 Nợ 627A 174.416.590 Nợ 627C 16.571.030 Nợ 627D 10.339.880 Nợ 6421 47.331.045 Có 3383 273.978.802 Trích BHYT vào chi phí quý 4/2015 Nợ 6270 4.221.074 Nợ 627A 29.076.537 Nợ 627C 2.762.513 Nợ 627D 1.723.735 Nợ 6421 7.890.435 69 Có 3384 45.674.294 Trích BHTN vào chi phí quý 4/2015 Nợ 6270 1.404.962 Nợ 627A 9.677.969 Nợ 627C 919.488 Nợ 627D 573.735 Nợ 6421 2.626.290 Có 3386 15.202.444 Căn vào bảng kê trích KPCĐ 234 ngày 26/12/2015, Trích KPCĐ vào chi phí quý 4/2015 Nợ 6270 2.939.970 Nợ 627A 19.263.422 Nợ 627C 1.956.960 Nợ 627D 1.301.878 Nợ 6421 4.964.707 Có 3382 30.426.937 Khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN công nhân viên quý 4/2015 Nợ 1388 162.643.204 Có 3383 123.917.857 Có 3384 23.241.713 Có 3386 15.483.634 2.3.7.7 Sơ đồ hạch toán: 70 338 6270 25.320.257 4.221.074 33.886.263 1.404.962 2.939.970 627A 174.416.590 29.076.537 232.434.518 9.677.969 19.263.422 627C 16.571.030 22.209.991 2.762.513 919.488 1.956.960 627D 10.339.880 1.723.735 13.939.228 573.735 1.301.878 6421 47.331.045 62.812.477 7.890.435 2.626.290 4.964.707 1388 162.643.204 527.925.681 71 Nhận xét: Các chứng từ luân chuyển hợp lý, chứng từ kí duyệt thông qua ý kiến kế toán trưởng giám đốc Qua trình tìm hiểu em nhận thấy công ty tính toán, trích nộp chế độ quy định nộp quỹ hoàn thành hạn 2.3.4 Thực trạng kế toán tiền thƣởng: 2.3.4.1 Tài khoản sử dụng: - Tài khoản 33412: Phải trả người lao động lương - Tài khoản 3531: Quỹ khen thưởng Tài khoản đối ứng liên quan: Tài khoản 1111: Tiền mặt 2.3.4.2 Quy trình luân chuyển chứng từ khen thưởng: 72 Phòng tài tổng hợp Bắt đầu Các đơn vị sản xuất, phòng ban Bình bầu, xét duyệt danh sách khen thưởng Lập văn thi đua khen thưởng Danh sách cá nhân, tập thể khen thưởng Văn thi đua khen thưởng Văn thi đua khen thưởng Hội đồng khen thưởng Xét duyệt định khen thưởng Quyết định khen thưởng kí duyệt Danh sách cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua khen thưởng Tổng hợp danh sách khen thưởng Kế toán tiền lương Thủ quỹ Lập phiếu chi Chi tiền ghi vào sổ quỹ Phiếu chi Sổ quỹ Phiếu chi Danh sách cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua khen thưởng Quyết định khen thưởng kí duyệt Phiếu chi N Nhập liệu Vào SC, SCT 33412,111, 3531 Danh sách cá nhân, tập thể khen thưởng SC, SCT 33412,111, 3531 Văn thi đua khen thưởng BCTC: _ BCĐKT - BCLCTT - TMBCTC Máy tính xử lý N Phiếu chi Danh sách cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua khenđịnh thưởng Quyết khen thưởng kí duyệt N Lƣu đồ 2.7 Lƣu đồ luân chuyển chứng từ khen thƣởng 73 Kết thúc CSDL Danh sách cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua khen thưởng Giải thích: Phòng Tài tổng hợp vào quy định Công ty lập văn thi đua xét duyệt khen thưởng Sau văn thi đua xét duyệt khen thưởng in chuyển xuống cho đội, hạt, phân xưởng, đội xe phòng ban Công ty Các đơn vị sản xuất, phòng ban bình bầu xét duyệt tập thể cá nhân khen thưởng Danh sách tập thể, cá nhân khen thưởng đơn vị, phòng ban chuyển phòng Tài tổng hợpđể tập hợp lập danh sách tập thể, cá nhân khen thưởng toàn Công ty Sau đó, văn thi đua khen thưởng danh sách tập thể, cá nhân khen thưởng đơn vị phòng Tài tổng hợp lưu theo số, chuyển danh sách tập thể, cá nhân khen thưởng toàn Công ty cho hội đồng khen thưởng Hội đồng khen thưởng tiến hành xét duyệt lập định khen thưởng Sau chủ tịch hội đồng khen thưởng kí duyệt định khen thưởng Rồi chuyển định khen thưởng sang cho kế toán tiền lương lập Phiếu chi thành liên, liên kế toán chuyển cho thủ quỹ để làm chi tiền ghi vào sổ quỹ, thủ quỹ lưu theo số Còn liên kế toán tiền lươngsẽ nhập liệu phần mềm vào sổ chi tiết, sổ tài khoản 334, 111, 353 sau máy tính xử lý lên báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán (phần tài sản, mục tài sản ngắn hạn; phần nguồn vốn, mục nợ phải trả); báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp gián tiếp), thuyết minh BCTC (mục tiền khoản tương đương tiền, mục quỹ khen thưởng phúc lợi) Liên phiếu chi kèm danh sách tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua khen thưởng định khen thưởng kí duyệt lưu theo số 2.3.4.3 Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Chi cho CBCNV khối văn phòng du lịch nghỉ mát Hà Nội ngày 30/4/2015 theo QĐ 290/QĐ –CPQL ngày 20/2/2015 Nợ TK 33412 Có TK 1111 56.720.000 56.720.000 Thưởng hoàn thành kế hoạch doanh thu quý 2/2015 theo QĐ 295/QĐ – CPQL ngày 4/7/2015 Nợ TK 33412 Có TK 1111 80.067.500 80.067.500 74 Thưởng em cán công nhân viên công ty ngày 1/6/2015 theo QĐ 296/QĐ – CPQL ngày 26/5/2015 Nợ TK 33412 24.550.600 Có TK 1111 24.550.600 Chi cho CBCNV khối sản xuất nghỉ mát Cam Ranh tháng 7/2015 theo QĐ 280/QĐ – CPQL ngày 28/6/2015 Nợ TK 33412 47.360.000 Có TK 1111 47.360.000 Thưởng hoàn thành kế hoạch năm theo QĐ 297/QĐ – CPQL ngày 28/12/2015 Nợ TK 33412 124.690.580 Có TK 1111 124.690.580 Quỹ khen thưởng Nợ TK 3531 333.388.680 Có TK 33412 333.388.680 2.3.4.4 Sơ đồ hạch toán: 1111 33412 SD: 56.720.000 80.067.500 24.550.600 333.388.680 47.360.000 124.690.580 333.388.680 333.388.680 333.388.680 SD: Nhận xét: 75 3531 Quy trình luân chuyển chứng từ khen thưởng hợp lý, kí duyệt thông qua ý kiến hội đồng quản trị, thống từ phòng ban xuống đơn vị Tuy nhiên công ty chưa có quy định cụ thể tiêu chí để khen thưởng, mang tính chung chung, chưa đánh giá suất lao động người 2.4 Đánh giá công tác kế toán tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng: 2.4.1 Thành công:  Về tổ chức máy kế toán hình thức kế toán: - Mô hình tổ chức máy kế toán tập trung, xử lý số liệu máy tính phù hợp với quy mô hoạt động công ty - Là công ty cổ phần có quy mô vừa hình thức “ chứng từ ghi sổ” phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế công ty - Đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ tương đối đồng nhau, phối hợp với nhịp nhàng đem lại hiệu cao, thống  Về mặt nhân sự: - Công nhân viên công ty đa số người có kinh nghiệm, gắn bó với khoảng thời gian dài thân thiết, đoàn kết giúp đỡ hoàn thành công việc giao - Ban lãnh đạo công ty quan tâm đến đời sống CBCNV, thường xuyên thăm hỏi động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, Hằng năm, có phần quà động viên khuyến khích em học sinh, sinh viên- em CBCNV công ty nhằm khích lệ tinh thần học tập em  Hệ thống chứng từ, tài khoản: - Các chứng từ trình bày rõ ràng, dễ hiểu, quy định hướng dẫn Bộ Tài - Bộ phận kế toán xây dựng hệ thống chứng từ theo trình tự; luân chuyển, xử lý, xếp lưu trữ cách hợp lý - Ngoài hệ thống chứng từ Nhà nước ban hành, công ty lập thêm số chứng từ riêng báo cáo quản trị nhằm phục vụ cho công tác quản lý nội cách nhanh chóng hiệu - Hệ thống tài khoản sử dụng theo quy định Bộ Tài Ngoài ra, nhiều tài khoản công ty mở chi tiết cho đối tượng cụ thể để công việc kiểm tra, quản lý tiến hành thuận tiện  Công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng khoản trích theo lương: 76 - Công ty thực xếp bậc lương, xây dựng thang bảng lương trích khoản theo lương theo quy định Nhà nước - Có chế độ khen thưởng theo quý, năm cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch giao - Công ty nỗ lực, cố gắng việc xây dựng phương pháp tính lương không ngừng nâng cao điều chỉnh cho phù hợp để tiền lương thực trở thành động lực lao động - Công ty trả lương làm hai kì tạo điều kiện cho người lao động chăm lo sống thân gia đình - Vì phận có đặc thù riêng nên công ty sử dụng phương pháp tính lương phù hợp với phận, vận dụng hình thức trả lương cho người lao động nguyên tắc đảm bảo phân phối theo lao động - Quỹ bảo hiểm lập sử dụng CBCNV gặp phải rủi ro cần trợ cấp Các quỹ lập trích theo quy định hành Bên cạnh đó, công ty thành lâp tổ chức công đoàn, đại diện cho tập thể CBCNV công ty đảm bảo quyền lợi lao động hợp pháp cho người lao động 2.4.2 Hạn chế: - Cách tính lương cho phân xưởng sản xuất đá chưa hợp lý, số người tính ngày công thực chất lại trả lương cứng (lương cố định), điều chưa hợp lý, không khuyến khích người lao động làm việc hiệu - Khi xây dựng quỹ lương, công ty chưa áp dụng tính khoản chi phúc lợi theo thông tư 151/ 2014/TT-BTC - Thu nhập người lao động không ổn định (các hạt, đội, phân xưởng), công trình CBCNV hưởng mức lương chờ việc thấp, không đủ để trang trải cho sống - Tiền thưởng quy định khen thưởng chung chung, chưa có mức xét, điều kiện khen thưởng cụ thể cho cá nhân, tập thể - Công ty mở chi tiết tài khoản đối tượng liên quan, nhiên bên cạnh số tài khoản chưa thực tách biệt, gây khó khăn cho trình theo dõi quản lý cấp 77 Chƣơng 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HÒAN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG CỦA CÔNG TY 3.1 Hoàn thiện công tác khen thƣởng: Chế độ khen thưởng công ty nay: thưởng tháng, tháng, năm, thưởng lao động tiên tiến, thưởng có thành tích xuất sắc lao động Tuy nhiên việc đánh giá phân loại mang tính hình thức Chủ yếu đánh giá sở chủ quan, chưa đánh giá hiệu công việc người Công ty nên có quy định, thang điểm đánh giá, tiêu chuẩn để khen thưởng cụ thể Theo tình hình thực tế, biện pháp đánh giá phải dựa vào tiêu chí: Số lượng, chất lượng ngày công Phải có phận giám sát hoạt động này, tránh trình trạng khen thưởng không người, việc Có làm khuyến khích công nhân viên công ty hăng say lao động mang lại hiệu sản xuất kinh doanh - Cụ thể đưa hệ số xét thưởng xuất lao động: A = 0,3 ; B = 0,2 ; C = 0,1 - Các mức bình xét suất lao động: + Đối với lao động đạt loại A: từ 25 điểm trở lên + Đối với lao động đạt loại B: từ 20 đến 24 điểm + Đối với lao động đạt loại C: từ 15 đến 19 điểm - Các tiêu làm xét thưởng: + Hoàn thành tốt công việc giao; làm việc có chất lượng, đạt hiệu quả: điểm + Hoàn thành vượt mức kế hoạch công việc giao: điểm + Có tinh thần trách nhiệm tự giác công việc: điểm + Năng động, sáng tạo, tiết kiệm chi phí cho công ty (như điện, nước, ): điểm + Phát ngăn chặn hành vi sai trái ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty: điểm + Thực nghiêm túc, đầy đủ quy định công ty: điểm + Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên tham gia hoạt động đoàn thể: điểm Người đánh giá tiêu trưởng phận, phòng ban hay nhân viên đánh giá lẫn cho kết xác, trung thực 78 khách quan Cuối quý, vào phiếu đánh giá cho người, kế toán tính thêm tiền thưởng cho người lao động dựa theo mức đánh giá: + Điểm A: Mức lương * 0,3 + Điểm B: Mức lương bẩn * 0,2 + Điểm C: Mức lương * 0,1 3.2 Xây dựng quỹ lƣơng kế hoạch: Khi xây dựng quỹ lương kế hoạch, công ty cần bổ sung khoản chi phí có tính chất phúc lợi cho người lao động chi đám hỷ, hiếu thân gia đình, chi nghỉ mát, chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập, ( theo thông tư 151/2014/TT- BTC) Các khoản chi tính vào chhi phí trừ toán thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên: không tháng lương bình quân thực tế thực năm tính thuế Doanh nghiệp tổng quỹ lương đăng kí với thuế quan thuế = Lương cá nhân = (lương + Phụ cấp theo lương) x 12 tháng x số người đồng vị trí Ví dụ: Doanh nghiệp có 100 người phòng kế toán có người, lương người = (3.000.000/tháng +phụ cấp 500.000/tháng) x 12 tháng = 42.000.000 tổng quỹ lương cho người => người tổng quỹ lương cho phận kế toán viên = 126.000.000 Thưởng lễ 30/4, 1/5, 2/9, tết tây = 200.000 + 200.000 + 300.000 = 700.000 x người = 2.100.000 Tết ta thưởng = tháng lương = 3.000.000 x = 9.000.000 Tổng quỹ lương cho kế toán viên cho năm dự kiến là: 126.000.000 + 2.100.000 + 9.000.000 = 137.100.000 Căn dẫn công văn luật ta đăng kí tiếp thêm khoản chi phúc lợi Tổng chi phí phúc lợi dự kiến = 3.000.000 x = 9.000.000 Vậy tổng quỹ lương cần đăng kí cho người = 137.100.000 + 9.000.000 =146.100.000 3.3 Mở tài khoản chi tiết cho đối tƣợng cụ thể: Đa số tài khoản công ty mở chi tiết thuận lợi cho việc kiểm tra, quản lý đánh giá Tuy nhiên có tài khoản chưa thực cụ thể, là: 79 - TK 627A tính lương cho công nhân công trình công ích Trong công ty, với đặc thù xây dựng sửa chữa tuyến đường công trình công ích vô quan trọng, chiếm tỷ trọng cao doanh thu công ty Để nhà quản trị đánh giá tình hình hoạt động, thông tin tổng hợp phân tích nhiều góc độ khác công trình, đánh giá tiền lương phải trả từ công trình đâu nhiều nhất, đâu thấp từ cân doanh thu mà công trình mang lại xem thực có hiệu tìm giải pháp khắc phục Chính cần chi tiết tiểu khoản tên công trình công ích mà công ty thực Ví dụ: + TK 627A1: Tiền lương công trình Hạt Nha Trang + TK 627A2: Tiền lương công trình Hạt Nha Trang + TK 627A3: Tiền lương công trình Hạt Diên Khánh + TK 627A4: Tiền lương công trình Hạt Ninh Hòa + TK 627A5: Tiền lương công trình Hạt Ninh Hòa - Tài khoản 334- phải trả cho người lao động Vì hoạt động công ty phân tán nhiều nơi, nhiều công trình lớn việc thiếu hụt lao động nhiều Vì cần mở tiểu khoản chi tiết cho nhân công công ty nhân công thuê để việc quản lý tính lương hoàn thiện Ví dụ: + TK 33411: Tiền lương phải trả cho người lao động công ty + TK 33413: Tiền lương phải trả cho lao động thuê 3.4 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán nhân viên: Hằng năm, Nhà nước thường xuyên ban hành văn bản, nghị đinh, thông tư sửa đổi, bổ sung, cho doanh nghiệp người lao động Điều đòi hỏi CBCNV phải thường xuyên theo dõi cập nhật sách Do việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn người lao động quan tâm Công ty nên có sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho CBCNV học tập, nâng cao kiến thức Điều vừa tăng tính cạnh tranh việc thu hút lao động mà mang lại hiệu làm việc công ty 80 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập công ty cho em học hỏi nhiều điều bổ ích, trao dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm anh chị, cô trước Nhờ giúp đỡ nhiệt tình, em hiểu thêm nhiều vấn đề chuyên sâu đề tài làm ngành học Kế toán tiền lương thực quan trọng không riêng công ty công ty muốn tồn phát triển mà đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, linh hoạt, có tay nghề cao Bởi sách tiền lương thỏa đáng với sức lực bỏ nhân tố quan trọng để giữ chân người tài Trong thời gian thực tập có hạn trình độ non kém, với công ty có nhiều nghiệp vụ cho phận khác nhau, số liệu thực tế mà em thu thập chưa nhiều kĩ phân tích chưa logic mà chuyên đề em tránh khỏi thiếu sót Rất mong thầy cô anh chị, cô công ty dẫn thêm để em hoàn thiện làm lý luận gần thực tiễn Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy cô anh chị công ty giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này! 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiến sĩ Phan Thị Dung, Bài giảng tổ chức hạch toán kế toán, trường Đại học Nha Trang Thầy Bùi Mạnh Cường, Bài giảng hệ thống thông tin kế toán 1, trường Đại học Nha Trang Luật, nghị định, thông tư, liên quan đến chế độ tiền lương khoản trích theo lương: Nghị định 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14-11 quy định mức lương tối thiểu vùng, Nghị 99/2015/QH13 dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016, Thông tư 151/2014/TT-BTC bổ sung quy định doanh nghiệp tính chi phí trừ khoản chi có tính phúc lợi, thông tư 200/2014/TT- BTC chế độ kế toán doanh nghiệp, Một số trang web như: webketoan.vn, ketoanthienung.net, taikhoanketoan.com, Tham khảo số luận văn tốt nghiệp khóa trước Tài liệu, sổ sách công ty 82 PHỤ LỤC Phụ lục 2.1: Hợp đồng lao động Phụ lục 2.2: Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu năm 2015 Phụ lục 2.3: Bảng hệ số lương bình quân để lập kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2015 Phụ lục 2.4: Bảng hệ số lương bình quân để lập quỹ tiền lương kế hoạch theo chế độ phân xưởng SX đá & BTN, Hạt QLCĐ, Đội công trình Phụ lục 2.5: Bảng tổng hợp CBCNV nhận phân phối quỹ tiền lương hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2015 Phụ lục 2.6:Bảng chấm công tháng 2/ 2016 ( phòng Tài tổng hợp) Phụ lục 2.7: Bảng lương khối văn phòng tháng 2/2016 Phụ lục 2.8: Từ khai toán thuế thu nhập cá nhân kèm phụ lục Phụ lục 2.9: Bảng toán lương làm thêm khối văn phòng tháng 2/2016 Phụ lục 2.10: Bảng toán lương đội xe máy tháng 2/2016 Phụ lục 2.11: Bảng lương phân xưởng sản xuất đá tháng 2/2016 Phụ lục 2.12: Danh sách thu BHXH, BHYT, BHTN tháng 1/2016 phân xưởng sản xuất đá Phụ lục 2.13: Bảng toán lương công tác khoán nội tháng 3/2016 (hạt QLCĐ Vạn Ninh) Phụ lục 2.14: Bảng toán tiền thuê tháng 5/2016 Phụ lục 2.15: Phiếu chi PC0125 Phụ lục 2.16: Chứng từ ghi sổ (338) Phụ lục 2.17: Sổ tài khoản 3383 Phụ lục 2.18: Sổ chi tiết tài khoản 3383 Phụ lục 2.19: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Phụ lục 2.20: Giấy viện Phụ lục 2.21: Danh sách giải hưởng chế độ ốm đau, thai sản dưỡng sức phục hồi sức khoẻ tháng 5/2016 83
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông khánh hòa , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông khánh hòa , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông khánh hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay