Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH hoàng hải

105 174 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH -  - Phạm Hoàng Minh Huyền KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Kế toán Nha Trang – năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH -  - Phạm Hoàng Minh Huyền KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Kế toán Giáo viên hướng dẫn: ThS VÕ THỊ THÙY TRANG Nha Trang – năm 2016 LỜI CẢM ƠN Được giúp đỡ bảo tận tình thầy, cô khoa môn kế toán cô, chú, anh, chị nhân viên Công ty TNHH Hoàng Hải giúp em hoàn thành khóa luận Chính em xin dành riêng trang để bày tỏ lòng biết ơn đến người giúp đỡ em thời gian thực tập vừa qua Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất thầy cô giáo khoa Kế toán-Tài chính, đặc biệt Cô giáo hướng dẫn Võ Thị Thùy Trang dành nhiều thời gian hướng dẫn tận tình bảo em suốt trình thực tập Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, cô, chú, anh, chị Công ty TNHH Hoàng Hải cung cấp thông tin tạo điều kiện cho em tìm hiểu thực tế để em hoàn thiện khóa luận Nha Trang, tháng năm 2016 Sinh viên: Phạm Hoàng Minh Huyền MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU i DANH MỤC SƠ ĐỒ i DANH MỤC LƯU ĐỒ ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỞ ĐẦU v CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Những vấn đề chung kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh 1.1.1 Khái quát chung 1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 1.1.3 Các phương thức bán hàng 1.1.4 Phương pháp hạch toán 1.1.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.1.4.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 1.1.4.3 Kế toán giá vốn hàng bán 1.1.4.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 1.1.4.5 Kế toán doanh thu tài 1.1.4.6 Kế toán chi phí tài 1.1.4.7 Kế toán thu nhập khác 10 1.1.4.8 Kế toán chi phí khác 11 1.1.4.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 12 1.1.4.10 Kế toán xác định kết kinh doanh 12 1.2 Cơ sở pháp lý 13 1.2.1 Cơ sở pháp lý kế toán 13 1.2.2 Cơ sở pháp lý thuế 14 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI 15 2.1 Khái quát Công ty TNHH Hoàng Hải 15 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cty TNHH Hoàng Hải 15 2.1.2 Chức nhiệm vụ 16 2.1.2.1 Chức 16 2.1.2.2 Nhiệm vụ 17 2.1.3 Tổ chức quản lý sản xuất công ty 18 2.1.3.1 Tổ chức máy quản lý 18 2.1.3.2 Tổ chức sản xuất 19 2.1.4 Đánh giá khái quát hoạt động SXKD tình hình tài công ty thời gian qua 20 2.1.5 Phương hướng phát triển công ty thời gian tới 25 2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty TNHH Hoàng Hải 26 2.2.1 Tổ chức công tác kế toán công ty TNHH Hoàng Hải 26 2.2.1.1 Tổ chức máy kế toán 26 a) Tổ chức nhân phòng kế toán 26 b) Tổ chức công tác kế toán 27 2.2.1.2 Tổ chức chứng từ kế toán 28 2.2.1.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 28 2.2.1.4 Tổ chức ghi sổ kế toán 28 2.2.1.5 Chế độ kế toán áp dụng 29 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Hoàng hải 29 2.2.2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 29 2.2.2.2 Trình độ nhân viên kế toán 30 2.2.2.3 Trang thiết bị phục vụ công tác kế toán 30 2.2.2.4 Chính sách bán hàng phương thức toán 30 2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng 31 2.2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng nội địa 31 2.2.3.2 Kế toán doanh thu xuất 35 2.2.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 41 2.2.5 Kế toán giá vốn hàng bán 47 2.2.6 Kế toán chi phí bán hàng 50 2.2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 54 2.2.8 Kế toán doanh thu hoạt động tài 58 2.2.9 Kế toán chi phí tài 60 2.2.10 Kế toán thu nhập khác 63 2.2.11 Kế toán chi phí khác 66 2.2.12 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 69 2.2.13 Kế toán xác định kết kinh doanh 72 2.3 Nhận xét, đánh giá chung công tác kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty 74 2.3.1 Những mặt đạt 74 2.3.2 Những mặt hạn chế 75 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI 76 3.1 Kiến nghị 1: Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao kỹ nghề nghiệp cho nhân viên kế toán 76 3.2 Kiến nghị 2: Ứng dụng tin học công tác kế toán 77 3.3 Kiến nghị 3: Hoàn thiện tài khoản 511 79 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2: Bảng tổng hợp số tiêu phản ánh kết hoạt động tình hình tài công ty DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Sơ đồ 1.2: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) Sơ đồ 1.3: Kế toán khoản giảm trừ doanh thu Sơ đồ 1.4: Kế toán giá vốn hàng bán Sơ đồ 1.5: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh Sơ đồ 1.6: Kế toán doanh thu hoạt động tài Sơ đồ 1.7: Kế toán chi phí tài Sơ đồ 1.8: Kế toán thu nhập khác Sơ đồ 1.9: Kế toán chi phí khác 10 Sơ đồ 1.10: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 11 Sơ đồ 1.11: Kế toán xác định kết kinh doanh 12 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH Hoàng Hải 13 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức sản xuất công ty TNHH Hoàng Hải 14 Sơ đồ 2.3: Tổ chức nhân phòng kế toán 15 Sơ đồ 2.4: Tổ chức công tác kế toán công ty TNHH Hoàng Hải 16 Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 17 Sơ đồ 2.6: Quy trình tiến hành xuất ii DANH MỤC LƯU ĐỒ Lưu đồ 2.1: Kế toán doanh thu nội địa - chưa thu tiền Lưu đồ 2.2: Kế toán doanh thu xuất - chưa thu tiền Lưu đồ 2.3: Kế toán hàng bán bị trả lại Lưu đồ 2.4: Kế toán giảm giá hàng bán Lưu đồ 2.5: Kế toán giá vốn hàng bán Lưu đồ 2.6: Kế toán chi phí bán hàng Lưu đồ 2.7: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Lưu đồ 2.8: Kế toán doanh thu tài – Lãi tiền gửi ngân hàng Lưu đồ 2.9: Kế toán chi phí tài – Trả lãi tiền vay 10 Lưu đồ 2.10: Kế toán thu nhập khác – Thu tiền mặt 11 Lưu đồ 2.11: Kế toán chi phí khác – Chi nộp phạt tiền mặt 12 Lưu đồ 2.12: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT - BPSX: Bộ phận sản xuất - BPSD: Bộ phận sử dụng - BPGH: Bộ phận giao hàng - BPMH: Bộ phận mua hàng - CCDC: Công cụ dụng cụ - CL: Chênh lệch - CPNVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - CPNCTT: Chi phí nhân công trực tiếp - CPTC: Chi phí tài - CPQLKD: Chi phí quản lý kinh doanh - CPBH: Chi phí bán hàng - CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp - CQYT: Cơ quan y tế - DT: Doanh thu - DTTC: Doanh thu tài - GTGT: Giá trị gia tăng - GVHB: Giá vốn hàng bán - GĐ: Giám đốc - HTK: Hàng tồn kho - K/c: Kết chuyển - KH: Khách hàng - KQKD: Kết kinh doanh - KTT: Kế toán trưởng - KTTH: Kế toán tổng hợp - KTTT: Kế toán toán - KTHTK: Kế toán hàng tồn kho - KTTSCĐ: Kế toán tài sản cố định - NCC: Nhà cung cấp iv - NH: Ngân hàng - NKC: Nhật ký chung - NTƯ: Người tạm ứng - NLĐ: Người lao động - PKT: Phòng kế toán - PKD: Phòng kinh doanh - PX: Phân xưởng - QL: Quản lý - SC: Sổ - SCT: Sổ chi tiết - SP: Sản phẩm - TNHH: Trách nhiệm hữu hạn - TGNH: Tiền gửi ngân hàng - TP: Thành phẩm - TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt - TSCĐ: Tài sản cố định - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp - TQ: Thủ quỹ - TK: Thủ kho - VL: Vật liệu - XK: Xuất 78 giúp tiết kiệm thời gian việc xử lý chứng từ nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu lập báo cáo kịp thời theo niên độ kế toán 3.2.2 Đề xuất Trước thực trạng trên, theo em công ty nên đầu tư cho phần mềm kế toán phù hợp cho công tác kế toán công ty như:  Hiện nay, thị trường có bán nhiều phần mềm kế toán khác nhau, nhiều đơn vị cung cấp, viết phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp Công ty tìm mua cho phần mềm thích hợp Có thể tham khảo số phần mềm kế toán như: MISA, SME, FAST, FOXPRO, Acsoft, Sunsoft, SIMBA, Accounting, Accura… Đồng thời, có nhiều phần mềm kế toán cạnh tranh thị trường, phí để đầu tư vào phần mềm không cao trước  Hoặc công ty thuê đơn vị chuyên phần mềm kế toán viết phần mềm, đơn vị cử chuyên gia đến để tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán công ty Từ viết phần mềm kế toán cho phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn điều kiện phần mềm kế toán Bộ tài phù hợp với chế độ, sách kế toán, yếu cầu quản lý công ty  Ngoài ra, nhân viên kế toán cần hỗ trợ thêm để nâng cao nghiệp vụ kế toán máy vi tính, đảm bảo xử lý có cố xảy 3.2.3 Hiệu Khi công ty áp dụng tin học vào công tác kế toán đem lại hiệu sau:  Công việc kế toán diễn nhanh chóng, kịp thời  Độ ổn định tin cậy phần mềm cao  Các phần mềm thường xuyên cập nhật quy định, sách kế toán Bộ tài ban hành  Nâng cao tính bảo mật hệ thống  Có phân chia rõ ràng phân hệ 79 3.3 Kiến nghị 3: Hoàn thiện tài khoản 511 3.3.1 Thực trạng Nhìn chung hệ thống tài khoản sử dụng công ty tương đối đầy đủ mức độ chi tiết cho tài khoản chưa cao Hiện nay, sản phẩm công ty đa dạng phong phú, công ty tìm kiếm nhiều thị trường xuất khẩu, tài khoản 511202 – “Doanh thu hàng xuất khẩu” công ty chưa mở chi tiết cho sản phẩm cho thị trường, chưa đáp ứng yêu cầu chi tiết hóa tài khoản chế độ kế toán quy định, khó thấy rõ hiệu tiêu thụ loại sản phẩm xuất chưa thấy thị phần thị trường 3.3.2 Đề xuất Công ty nên mở thêm tài khoản chi tiết cho tài khoản 511202 – “Doanh thu xuất khẩu” theo loại sản phẩm thị trường sau:  Chi tiết theo thị trường: + TK 511202.NB: Doanh thu xuất sang Nhật Bản + TK 511202.HQ: Doanh thu xuất sang Hàn Quốc + TK 511202.TL: Doanh thu xuất sang Thái Lan + TK 511202.MY: Doanh thu xuất sang thị trường Mỹ + TK 511202.ĐL: Doanh thu xuất sang thị trường Đài Loan ……  Hoặc chi tiết theo sản phẩm: + TK 511202.01: Doanh thu cá ngừ ướp đá + TK 511202.02: Doanh thu cá ngừ fillet loin + TK 511202.03: Doanh thu cá ngừ fillet loin CO + TK 511202.04: Doanh thu cá ngừ cắt steak + TK 511202.05: Doanh thu cá mú …… 80 3.3.3 Hiệu Việc theo dõi chi tiết mang lại hiệu sau:  Phản ánh cụ thể, chi tiết, xác khả tiêu thụ loại sản phẩm, thị phần thị trường  Cung cấp thông tin kịp thời, xác cho nhà quản trị doanh thu mặt hàng, hoạt động, thị trường từ làm để có đánh giá đắn tính hiệu doanh thu tiêu thụ, tạo thuận lợi cho việc lên kế hoạch sản xuất tiêu thụ, đem lại hiệu kinh doanh cho công ty  Đảm bảo cho việc hạch toán với chế độ kế toán quy định nguyên tắc hạch toán KẾT LUẬN Với cạnh tranh gay gắt nay, để tồn doanh nghiệp phải sức phát triển hoàn thiện để đứng vững thị trường, tạo nhiều doanh thu để bù đắp cho chi phí bỏ trình sản xuất kinh doanh Để có điều nhà quản lý phải động, nhạy bén, nắm bắt kịp thời thông tin…để đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn liên tục hiệu quả, nâng cao lợi nhuận Vì nói kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh có vai trò quan trọng doanh nghiệp việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị định kinh doanh Qua thời gian thực tập tìm hiểu Công ty TNHH Hoàng Hải, em tích lũy thêm nhiều kiến thức cho thân, đối chiếu lý thuyết học lớp với thực tiễn Trên sở tìm hiểu tiếp cận thực tế, em nhận thấy công tác tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty có nhiều ưu điểm, bên cạnh có số hạn chế định Từ em đề xuất số kiến nghị với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Được thực tập công ty hội tốt cho em tiếp xúc, tìm hiểu thực tế thời gian thực có hạn (từ ngày 29/02/2016 đến ngày 11/06/2016), điều kiện sâu vào tìm hiểu hết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, kiến thức thân hạn chế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô Khoa Kế toán-Tài chính, đặc biệt Cô giáo Võ Thị Thùy Trang, với anh, chị Công ty để khóa luận em hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ, Hà Nội Các chế độ, sách kế toán có liên quan Khoa Kế toán Tài - Trường Đại học Nha Trang (2015), Bài giảng Kế toán tài 1, 2, 3, Nha Trang Khoa Kế toán Tài - Trường Đại học Nha Trang (2015), Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1, 2, Nha Trang Phan Thị Dung (2015), Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán, Khoa Kế toán Tài - Trường Đại học Nha Trang Thái Ninh (2015), Bài giảng Thuế, Khoa Kế toán Tài - Trường Đại học Nha Trang Võ Văn Cần, Nguyễn Thị Liên Hương (2013), Bài giảng Quản trị tài chính, Khoa Kế toán Tài - Trường Đại học Nha Trang PHỤ LỤC Danh mục chứng từ kế toán sử dụng công ty Danh mục tài khoản kế toán sử dụng công ty Danh mục sổ kế toán sử dụng công ty Sổ tài khoản 511201 Sổ tài khoản 511202 Sổ tài khoản 521 Sổ tài khoản 632 Sổ tài khoản 6421 Sổ tài khoản 6422 10 Sổ tài khoản 515 11 Sổ tài khoản 635 12 Sổ tài khoản 711 13 Sổ tài khoản 811 14 Sổ tài khoản 821 15 Sổ tài khoản 911 16 Báo cáo tài 17 Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho 18 Phiếu thu, Phiếu chi 19 Ủy nhiệm chi, Giấy báo có 20 Giấy nộp tiền mặt 21 Giấy nộp tiền vào ngân sách 22 Hóa đơn GTGT 23 Hóa đơn xuất Phụ lục 1: DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY Stt BP1 Luân chuyển BP2 BP3 PX,QL PX,QL PX PX PKT PKT PKT KTTT KTT,GĐ TQ KTTH 1 PKT KTT,GĐ KTT,GĐ GĐ TQ TQ KTTH KTTH PKD KTTT KTTT PKD X PX KTT KTTH X PKD PKD KTT,GĐ KTTH X PKT KTTH KTT,GĐ KTTT X PKT KTTH KTT,GĐ KTTT Phiếu nhập kho X PKT KTHTK KTT TK KTHTK Phiếu xuất kho X PKT KTHTK KTT TK KTHTK X BPSX BPSX KTHTK X PKT KTHTK TK X PKT KTHTK TK X PKT KTHTK KTT Tên chứng từ Loại chứng từ BB HD DN Số liên Nơi lập I Lao động tiền lương Bảng chấm công Bảng chấm công làm thêm X X 1 Bảng toán tiền lương X X X 10 II Bảng toán tiền thưởng Giấy đường Danh sách lao động Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành Bảng toán tiền thuê Bảng kê trích nộp khoản theo lương Bảng phân bổ lương, BHXH Hàng tồn kho Biên kiểm nghiệm VT,CCDC,SP,HH Biên kiểm kê VT,CCDC,SP,HH Bảng kê mua hàng Bảng phân bổ NVL,CCDC X BP4 Ghi sổ Lưu trữ PKT PKT SC 334, 6421, 6422… SC 334, 353… PKT PKT PKT PKD PKT KTTT SC 334,154… SC 334, 338, 6421, 154… SC 334,338,642 SCT, SC 152, 153, 155, 156… SCT, SC 152, 153, 155, 156… PKT PKT PKT PKT PKT BPSX KTT KTHTK PKT PKT KTHTK SCT, SC 152, 153, 142, 242… PKT Phiếu báo hỏng CCDC Phiếu yêu cầu vật tư Phiếu kiểm tra chất lượng 10 III Định mức tiêu hao NVL Bán hàng Đơn đặt hàng Hóa đơn thương mại Hóa đơn GTGT Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán Biên giao hàng IV Tiền tệ Phiếu thu Phiếu chi Giấy báo có Giấy báo nợ Ủy nhiệm thu Ủy nhiệm chi X X 1 BPSD BPSD BPSD BPSD KTT KTT KTHTK KTHTK X BPSX BPSX TK KTHTK X BPSX BPSX KTT,GĐ KTHTK PKT PKT BPSX, PKT PKT X 2 PKD PKD PKD PKD GĐ GĐ PKD PKD PKD PKD PKD PKD KTT,GD KTTH X PKT KTHTK KTTH KTT,GĐ KTTT X PKT KTHTK KTTH KTT,GĐ KTTT BPGH BPGH KTT,GĐ BPGH PKT PKT NH NH PKT PKT KTTT KTTT KTTT KTTT KTTT KTTT KTT,GĐ KTT,GĐ KTT,GĐ KTT,GĐ KTT,GĐ KTT,GĐ TQ TQ TQ TQ KTTH KTTH KTTH KTTH KTTH KTTH X X 3 1 2 X X X X X X X Giấy đề nghị tạm ứng X NTƯ NTƯ KTT,GĐ KTTT TQ Giấy toán tiền tạm ứng X NTƯ NTƯ KTT,GĐ KTTT TQ 10 11 Bảng kê chi tiền Bảng kê thu tiền Hợp đồng vay vốn X X X 1 PKT PKT PKD KTTT KTTT PKD KTT,GĐ KTT,GĐ KTT,GĐ TQ TQ KTTH SCT, SC 131, 331; SC 133, 333… SCT, SC 331, SC 133… SCT, SC 131; SC 333 SCT, SC 111,… SCT, SC 111,… SCT, SC 112,… SCT, SC 112,… SCT, SC 141, 111 SCT, SC 141, 111 SCT, SC 111,… SCT, SC 111,… PKT, PKD PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKD 12 13 V Lệnh chuyển tiền Giấy báo trả tiền Tài sản cố định Hợp đồng mua bán TSCĐ Biên giao nhận TSCĐ X X PKT NCC KTTT NCC KTT,GĐ KTTT X X 2 PKD BPSD PKD BPSD GĐ KTT,GĐ PKD KTTSCĐ Biên lý TSCĐ X BPSD BPSD KTT,GĐ KTTSCĐ Biên bàn giao TSCĐ X BPSD BPSD KTT,GĐ KTTSCĐ Biên định giá lại TSCĐ Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Biên kiểm kê TSCĐ Giấy báo hỏng TSCĐ Bảng phân bổ chi phí sữa chữa lớn Giấy đề nghị lý TSCĐ Quyết định lý TSCĐ Biên nghiệm thu công trình Chứng từ ban hành theo văn khác Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội Bảng kê mua hàng hóa đơn X BPSD BPSD KTT,GĐ KTTSCĐ X PKT KTTSCĐ KTT KTTSCĐ X X BPSD BPSD BPSD BPSD KTT KTT KTTSCĐ KTTSCĐ X PKT KTTSCĐ KTT KTTH X X X 1 BPSD PKD BPSD BPSD PKD BPSD KTT,GĐ GĐ KTTSCĐ KTTSCĐ PKT BPSD X CQYT CQYT NLĐ BPSX KTTH X PKT KTHTK KTT,GĐ TK KTTH X BPMH BPMH KTTT KTHTK 10 11 12 VI PKT PKT SCT, SC 211… SCT, SC 211, 214… SCT, SC 211, 214… PKD PKT PKT PKT PKT KTTH SC 214, 211, 642… PKT PKT PKT SC 211, 241… PKT PKT PKT PKT SCT, SC 152, 153, 155,… SCT, SC 152, 153, 331,… PKT PKT Phụ lục 2: DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY STT Số hiệu TK Cấp Cấp Cấp Tên tài khoản LOẠI 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN 111 1111 1112 1113 112 1121 112101 112102 112103 112104 112105 1122 112201 112202 112203 112204 112205 1123 121 131 133 1331 1332 138 1381 1388 141 142 152 1521 152101 152102 152103 152104 152105 … 1522 Tiền mặt Tiền Việt Nam Tiền ngoại tệ Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Tiền gửi ngân hàng Tiền Việt Nam Ngân hàng Agribank Khánh Hòa Ngân hàng Ngoại thương Khánh Hòa Ngân hàng Sacombank Khánh Hòa Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Ngân hàng Vietinbank Khánh Hòa Tiền ngoại tệ Ngân hàng Agribank Khánh Hòa Ngân hàng Ngoại thương Khánh Hòa Ngân hàng Sacombank Khánh Hòa Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Ngân hàng Vietinbank Khánh Hòa Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Đầu tư tài ngắn hạn Phải thu khách hàng Thuế GTGT khấu trừ Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT khấu trừ TSCĐ Phải thu khác Tài sản thiếu chờ xử lý Phải thu khác Tạm ứng Chi phí trả trước ngắn hạn Nguyên liệu, vật liệu Nguyên vật liệu Cá ngừ Cá cờ kiếm Các cờ gòn Cá bớp Cá dũa Nguyên vật liệu phụ, bao bì 10 11 12 153 154 155 15501 15502 15503 15504 15505 15506 15507 15508 15509 … 13 14 15 156 157 159 1591 1592 1593 16 171 17 211 2111 2112 2113 18 214 2141 2142 2143 2147 19 20 217 221 2212 2213 2218 21 22 229 241 2411 2412 2413 23 24 242 244 Công cụ dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thành phẩm Cá ngừ ướp đá Cá ngừ fillet loin Cá ngừ fillet loin CO Cá ngừ cắt saku Cá ngừ cắt steak Cá hồng fillet Cá bớp fillet Cá dũa fillet không da Cá mú fillet CO Hàng hóa Hàng gửi bán Các khoản dự phòng Dự phòng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng nợ phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định TSCĐ hữu hình TSCĐ thuê tài TSCĐ vô hình Hao mòn tài sản cố định Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ thuê tài Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn bất động sản đầu tư Bất động sản đầu tư Đầu tư tài dài hạn Vốn góp liên doanh Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư tài dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Xây dựng dở dang Mua sắm TSCĐ Xây dựng dở dang Sửa chữa lớn TSCĐ Chi phí trả trước dài hạn Ký quỹ, ký cược dài hạn 25 26 27 LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Phải trả cho người bán Công ty TNHH Hải Nguyên Công ty TNHH dịch vụ thương mại An Khôi Công ty TNHH T&N Công ty TNHH thủy sản Vân Như DNTN Hàm Tân Công ty xăng dầu Phú Khánh 311 315 331 33101 33102 33103 33104 33105 33106 … 28 333 3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 29 30 31 334 335 338 3381 3382 3383 3384 3386 3387 3388 3389 32 341 3411 3412 3413 34131 34132 34133 3414 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT đầu Thuế GTGT hàng nhập Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất, tiền thuê đất Các loại thuế khác Phí, lệ phí khoản phải nộp khác Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả khác Tài sản thừa chờ giải Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Doanh thu chưa thực Phải trả, phải nộp khác Bảo hiểm thất nghiệp Vay, nợ dài hạn Vay dài hạn Nợ dài hạn Trái phiếu phát hành Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 33 34 35 351 352 353 3531 3532 3533 3534 36 356 3561 3562 37 411 4111 4112 4118 38 39 40 41 413 418 419 421 4211 4212 42 511 5111 5112 511201 511202 5113 5118 43 44 515 521 5211 5212 5213 45 46 47 48 49 611 631 632 635 642 6421 6422 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Quỹ phát triển khoa học công nghệ Quỹ phát triển khoa học công nghệ Quỹ PTKH CN hình thành TSCĐ LOẠI 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU Nguồn vốn kinh doanh Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận chưa phân phối Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận chưa phân phối năm LOẠI 5: DOANH THU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu nội địa Doanh thu xuất Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu khác Doanh thu hoạt động tài Các khoản giảm trừ doanh thu Chiết khấu thương mại Hàng bán bị trả lại Giảm giá hàng bán LOẠI 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Mua hàng Giá thành sản xuất Giá vốn hàng bán Chi phí tài Chi phí quản lý kinh doanh Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 50 711 51 52 811 821 53 911 54 55 56 57 58 001 002 003 004 007 LOẠI 7: THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp LOẠI 9: XÁC ĐỊNH KQKD Xác định kết kinh doanh LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOẠI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Phụ lục 3: DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY STT Tên sổ kế toán 10 11 Sổ quỹ Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng Sổ chi tiết phải thu khách hàng Sổ chi tiết phải trả người bán Sổ chi tiết thành phẩm Sổ chi tiết tài sản cố định Sổ chi tiết doanh thu Sổ chi tiết tạm ứng Sổ chi tiết nguyên vật liệu Sổ chi tiết công cụ dụng cụ Sổ nhật ký chung Sổ nhật ký thu chi, nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng Sổ loại Thẻ kho 12 13 14 Loại sổ Sổ chi Sổ tổng tiết hợp X X X X X X X X X X X X Người ghi sổ Thủ quỹ KTTT KTTT KTTT KTHTK KTTSCĐ KTTT KTTT KTHTK KTHTK KTTH X KTTH X KTTH Thủ kho [...]... doanh thu tiêu thụ và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Hải 3.2 Phạm vi nghiên cứu Công tác kế toán liên quan đến kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Hải, thời gian từ ngày 29/02/2016 đến ngày... hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 1 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD 1.1.1 Khái quát chung  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh. .. hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Hải vii 6 Những đóng góp của khóa luận - Hệ thống những cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Làm sáng tỏ thực trạng công tác kế toán tại công ty, so sánh những quy định và lý thuyết liên quan - Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác tổ... nhà quản lý có thể nắm rõ tình hình và đưa ra được các biện pháp kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, không ngừng mở rộng quy mô cả về số lượng lẫn chất lượng Với tầm quan trọng đó của hệ thống kế toán nói chung và của kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh nói riêng, em đã chọn đề tài Kế toán vi doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Hải nhằm... ánh, so sánh, đối chiếu và phân tích 5 Nội dung của khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, khóa luận gồm có 3 chương:  Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Hải  Chương 3: Một số kiến... hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, qua đó có cái nhìn tổng quát về hiệu quả của ngành thủy sản đối với sự phát triển của đất nước ta hiện nay 2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty - Trên cơ sở thực trạng đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác đinh kết quả kinh. .. đến công tác hạch toán kế toán Đây là một công cụ quản lý kinh tế quan trọng, nó có vai trò tích cực trong việc quản lý và kiểm soát các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, ngoài ra ở tầm vĩ mô nó còn giúp cho Nhà nước điều tiết và quản lý nền kinh tế Việc hoàn thiện kế toánh doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh là một điều rất cần thiết, nó không những góp phần nâng cao hiệu quả của công. .. chức kế toán mà còn giúp các nhà quản lý nắm bắt được chính xác thông tin và phản ánh kịp thời tình hình doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Những thông tin ấy là cơ sở để phân tích đánh giá, lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất, không chỉ giúp doanh nghiệp xác định được hiệu quả từ việc bán hàng mà còn chỉ ra các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả. .. tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thu GTGT; - Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thu giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thu GTGT 15 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG... tài sản cho công ty 2.1.4 Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua 21 Bảng 2: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty S T T Chênh lệch Chỉ tiêu Chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 1 Doanh thu Trong đó: Doanh thu hàng XK 2 Lợi nhuận trước thu 3 Lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH hoàng hải , Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH hoàng hải , Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH hoàng hải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay