APM30 power trouble shooting case compatibility mode

14 264 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 14:38

Nếu có cảnh báo“Battery circle circuit broken alarm”, sẽ tiến hành sửa lỗi này như thế nào: 1 Kiểm tra CB power của battery trên rack EPS90 và ở tủ battery 2 Kiểm tra nguồn AC. 3 Kiểm tra điện áp các tổ acqui.Nếu tất cả CB của battery ở trạng thái “ON”, và nguồn AC(EVN) ngắt, và điện áp các tổ acqui thấp hơn 43V, thì APM30 làm việc bình thường. Sẽ tiến hành cấp điện AC (EVN) lại cho APM30. Nếu tất cả CB của battery ở trạng thái “ON”, và nguồn AC(EVN) bình thường, điện áp các tổ acqui trên 43V, khi đó sẽ tiến hành kiển tra subrack EPS90(xem trường hợp 2). Trường hợp 1: Cảnh báo “Battery circle circuit broken alarm” tủ nguồn APM30 Khi xảy cảnh báo “Battery circle circuit broken alarm”? “Battery circle circuit broken alarm” xảy giả định sau tồn tại: 1/ CB nguồn battery rack EPS90 trạng thái “OFF” 2/ CB nguồn battery tủ battery ngắt “OFF” Power switch of the battery 3/ Contactor BLVD bên rack EPS90 mở Page Nếu có cảnh báo“Battery circle circuit broken alarm”, tiến hành sửa lỗi nào: 1/ Kiểm tra CB power battery rack EPS90 tủ battery 2/ Kiểm tra nguồn AC 3/ Kiểm tra điện áp tổ acqui • Nếu tất CB battery trạng thái “ON”, nguồn AC(EVN) ngắt, điện áp tổ acqui thấp 43V, APM30 làm việc bình thường Sẽ tiến hành cấp điện AC (EVN) lại cho APM30 • Nếu tất CB battery trạng thái “ON”, nguồn AC(EVN) bình thường, điện áp tổ acqui 43V, tiến hành kiển tra sub-rack EPS90(xem trường hợp 2) Page Nguyên lý điều khiển logic contactor LLVD BLVD bên sub-rack EPS90 Khi AC(EVN) ngắt, battery xả để cấp nguồn cho tải (Load) • Khi điện áp battery thấp 44V, APM30 mở contactor LLVD , ngắt tải LOAD1 • Khi điện áp battery thấp 43V, APM30 mở contactor BLVD, ngắt tải LOAD2 Chú ý : LLVD: Load Low Voltage Disconnect BLVD: Battery Low Voltage Disconnect LLVD BLVD Page Trường hợp 2: Kiểm tra Sub-rack EPS90 Kiểm tra sub-rack EPS90 theo bước sau: Bước1: Lắp đặt PMU and PSU, kết nối AC vào, ngắt battery, ngắt Load1 and Load2, bậc CB battery “OFF”; Đo điện áp BAT.(+) BAT.(-), điện áp RTN(+) Load1(-), điện áp RTN(+) Load2(-) Tất điện áp khoảng 53.5V Bước2: Rút PMU ra; Đo điện áp BAT.(+) BAT.(-): 0V; Đo điện áp RTN(+) Load1(-): 53.5V Đo điện áp RTN(+) Load2(-): 53.5V Page Bước3: Lắp PMU lại, Bậc CB battery lên; Dùng đoạn dây điện quẹt ngắn mạch BAT.(-) LOAD2(-), nghe contactor nhảy “tách” Bước4: Rút dây điện đấu ngắn mạch ra; Đo điện áp BAT.(+) BAT.(-) : 53.5V Bước5: Rút PMU trở lại; Đo điện áp BAT.(+) BAT.(-): 53.5V Nếu kết giống bước sub-rack EPS90 làm việc bình thường Page Trường hợp 3: Kiểm tra thông tin cảnh báo PMU tủ APM30H Kiểm tra PMU APM30H theo bước sau: 1.Kiểm tra cấu hình slot PMU BSC/LMT Kiểm tra site: a Kiểm tra đèn “RUN “ sáng xanh PMU Nếu đèn “RUN” giây sáng giây tắt PMU OK Ngược lại đèn “RUN” nháy 0.125 giây sáng, 0.125 giây tắt PMU not OK b Trên PMU set DIP Switch hình: Page c Kiểm tra đấu nối cáp: port RJ45 bên trái “RS232/422” PMU panel kết nối đến port “COM OUT” HEUA Port “COM IN” HEUA kết nối đến cổng “MON1” BBU Page d Cảnh báo: Monitoring Device Maintenance (PMU) Link Failure PMU bị lỗi không giám sát cảnh báo liên quan Kiểm tra trạng thái PMU đèn thị PMU tắt tiến hành thay PMU card PMU BOMCODE '03020EAE’ Đèn thị PMU tắt Card PMU Page Trường hợp 4: Các lỗi xảy Sub-rack EPS90 1/ Không cấp nguồn đầu Load1 2/ Khi AC(EVN) ngắt, không cấp nguồn cho tải, Load1 Load2 Các lỗi ta tiến hành kiểm tra lại EPS90 theo bước trường hợp 2, EPS thực bị lỗi oder hàng để thay Page Sub-rack EPS90 lỗi đấu nối cáp cảnh báo sai APMI Đấu nối cáp cảnh báo sa PMU EXT_ALM0 Page 10 Ảnh thực tế Cáp cảnh báo đấu sai Cáp cảnh báo đấu Đấu nối cáp cảnh báo sai nguyên nhân làm cho PMU (power monitor unit) phát cảnh báo không bình thường, PMU điều khiển EPS90 hoạt động không bình thường Page 11 Trường hợp 5: Chức battery temperature sensor Battery temp sensor quan trọng site Outdoor 1/ Dùng để bù nhiệt Điện áp float 53.5V 25℃, nhiệt độ 25℃, APM30 giảm điện áp float charge, 80mV/bank/℃ Chức ngày nhằm bảo vệ pin khỏi bị phồng 2/ Xuất cảnh báo nhiệt độ cao Nếu nhiệt độ tủ battery 50℃, ℃ PMU gửi cảnh báo nhiệt độ cao ngắt battery Page 12 Trường hợp 6: Vị trí khuyến nghị lắp đặt battery temperature sensor Lắp đặt sai: battery temp sensor nối vào dây tiếp địa Lắp đặt đúng: Cáp battery temperature sensor bị bẻ cong nhiều Page 13 Trường hợp 7: Các thông số ảnh hưởng đến tuổi thọ battery • Nhiệt độ: Nhiệt độ cao thúc đẩy lưới ăn mòn nước làm rút ngắn tuổi thọ battery Theo phương trình Arrhenius, nhiệt độ tăng lên 10 độ, tuổi thọ battery giảm xuống nửa • Battery nạp không đủ không nạp: Sau khoảng thời gian dài không nạp, lớp Sutfatwill không giải phóng bám cựa âm làm giảm dung lượng battery • Nạp nhiều: Nạp nhiều dẫn đến battery bị thiếu oxi, nước, làm đậm đặc acid sulfuric, lưới bị ăn mòn nghiêm trọng • Xả nhiều: Xả xuốnng mức điện áp cho phép, nôi trở tăng lên nhanh làm giảm hiệu suất làm việc battery, chí có nguy làm đảo cực Page 14 [...]... nối cáp cảnh báo sai nguyên nhân làm cho PMU (power monitor unit) phát hiện 1 cảnh báo không bình thường, khi đó PMU điều khiển EPS90 hoạt động không bình thường Page 11 Trường hợp 5: Chức năng của battery temperature sensor Battery temp sensor rất quan trọng đối với các site Outdoor 1/ Dùng để bù nhiệt Điện áp float là 53.5V tại 25℃, nếu nhiệt độ trên 25℃, APM30 sẽ giảm điện áp float charge, 80mV/bank/℃
- Xem thêm -

Xem thêm: APM30 power trouble shooting case compatibility mode, APM30 power trouble shooting case compatibility mode, APM30 power trouble shooting case compatibility mode

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay