GIÁO ÁN BÀI 26 CHÂU CHẤU CHUẨN NHẤT

20 334 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 13:04

Châu chấu cấu tạo gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng. phần đầu có 1 đôi râu, 1 đôi mắt kép, 3 mắt đơn và các phần phụ miệng (hàm trên, hàm dưới, moi trên môi dưới...) phần ngực: 3 đôi chân và hai đôi cánh phần bụng: nhiều đốt, mỗi đối có 1 đôi lỗ khí di chuyển bằng bò, bay nhảy dinh dưỡng sinh sản phân tính, biến thái không hoàn toàn Kiểm tra cũ: Câu Cơ thể Nhện có phần? Mi phn mang nhng b phn no? áp án: Cơ thể Nhện gồm có phần: - Phần đầu ngực gồm:1 đôi kỡm, đôi chân xúc giác, đôi chân bò - Phần bụng gồm: khe thở, lỗ sinh dục, núm tuyến tơ Câu Trỡnh by tớnh v ý nghĩa thực tiễn lớp Hỡnh nhện? - Tp tớnh: chng t, bt mi - a số có lợi; số gây hại cho ngời, động vật thực vật BI 26: CHU CHU I Cấu tạo di chuyển II Cấu tạo NGNH CHN KHP III Dinh dng IV Sinh sản LP GIP XC LP HèNH NHN LP SU B I Cấu tạo di chuyển A u Rõu Mt kộp C quan ming B C Ngc Chõn Cỏnh Bng 6 A B C H26.1 Cu to ngoi ca chõu chu L th Rõu u Mt kộp Mt n Mụi trờn Mụi di Hm di Tua hm Hm trờn Tua mụi Hỡnh 26.4: u v c quan ming Bũ bng c ụi chõn trờn cõy Nhy nh ụi chõn sau (cng) Bay bng ụi cỏnh So với loài sâu bọ khác nh kiến, mối khả nng di chuyển châu chấu có linh hoạt không ?Tại sao? Châu chấu Bọ chét Kiến Ve sầu Bọ chó Bọ ngựa Mối II Cấu tạo H 26.2: cấu tạo H 26.3: ống khí c thụng tin mc II, xem H26.2,3 v cỏc chỳ thớch, tho lun: Nhóm 1,2 1- Nêu quan hệ tiêu hóa châu chấu? Hệ tiêu hóa hệ tiết có quan hệ với nh ? Nhóm 3,4 2- Nêu đặc điểm cấu tạo quan hệ hô hấp? Hệ hô hấp châu chấu tôm khác nh nào? Nhóm 5,6 3- Nêu đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn? Vỡ hệ tuần hoàn sâu bọ lại đơn giản hệ thống ống khí phát triển ? Nhóm 7,8 4- Nêu đặc điểm hệ thần kinh châu chấu? H 26.2: cấu tạo Nhóm H 26.3: ống khí Nêu quan hệ tiêu hóa châu chấu? Hệ tiêu hóa hệ tiết có quan hệ với nh ? -Hệ tiêu hóa gồm miệng, hầu, diều, dày, ruột tịt, ruột sau, trực tràng, hậu môn -Hệ tiêu hóa hệ tiết quan hệ với chỗ: Các ống tiết lọc chất thải đổ vào ruột sau để chất thải theo phân đổ dễ dàng H 26.2: cấu tạo H 26.3: ống khí Nhóm 2- Nêu đặc điểm cấu tạo quan hệ hô hấp? Hệ hô hấp châu chấu tôm khác nh nào? - Hô hấp hệ thống ống khí xuất phát từ lỗ thở bên thành bụng phân nhánh chằng chịt đem oxi tới tế bào - Tôm hô hấp mang, châu chấu hô hấp ống khí H 26.3: ống khí H 26.2: cấu tạo Nhóm Nêu đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn? Vỡ hệ tuần hoàn sâu bọ lại đơn giản hệ thống ống khí phát triển ? -Hệ tuần hoàn: Tim hỡnh ống gồm nhiều ngn mạch lng, hệ mạch hở -Chc nng ca HTH l mang dinh dng v oxi n t bo chõu chu vic mang ụxi n TB h thng ng khớ m nhim nờn h tun hon n gin hn H 26.2: cấu tạo H 26.3: ống khí Nhóm 4- Nêu đặc điểm hệ thần kinh châu chấu? Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ,có hạch não phát triển III Dinh dng Nh c quan ming khe, sc m chõu chu gm c chi v lỏ cõy 1 1- Râu đầu 2- Mắt kép 3- Mắt đơn 4- Môi 5- Hàm dới H 26.4:ầu quan miệng 6- Râu miệng 7- Hàm 8- Môi dới 9- Tua môi Thc n tpDiu trung diu Thc n c D dy enzim Hu mụn tt tt tit nghin nh d Rut Rut c c tiờu húa thc n dy Quỏ trỡnh tiờu húa thc n din nh th no? IV Sinh sản ổ trứng đất 2-6 Các giai đoạn châu chấu non 7-8 Châu chấu trng thành H 26.5:Sinh sn v bin thỏi Quá trỡnh sinh sản phát triển châu chấu gồm nhng giai đoạn nào? Các giai đoạn sinh sản biến thái châu chấu Vỡ châu chấu phải nhiều lần lột xác lớn lên thành trởng thành ? Bài tập Bài tập: Hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm câu sau: Cơ thể châu chấu đợc chia làm (1) phần Khác với giáp xác hỡnh nhện thể đợc chia làm (2) phần.Châu chấu có đặc điểm khác với tôm nh: Hệ tiêu hóa có thêm (3) nhiều ống tiết Tôm hô hấp (4) châu chấu hô hấp (5) Châu chấu đẻ (7) đất Châu chấu non nở giống bố mẹ (kiểu biến thái (9) ), nhng phải quan nhiều lần (10) thực trở thành châu chấu trng thành
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN BÀI 26 CHÂU CHẤU CHUẨN NHẤT, GIÁO ÁN BÀI 26 CHÂU CHẤU CHUẨN NHẤT, GIÁO ÁN BÀI 26 CHÂU CHẤU CHUẨN NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay